WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

keskiviikko 28. toukokuuta 2014

VESICA PISCIS -MYSTEERI
Viesti arkkienkeli Mikaelilta / Ronna Hermanilta (www.ronnastar.com)
Lokakuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Vesica piscis -kuva on symboli yhdistyneestä isä/äiti Jumalastamme Ylimmän luojan kahtena pääpuolena, missä luomisen kosminen kohtu, vesica piscis, on keskellä. (Suom. huom. Symboli on kaksi samankokoista ympyrää (tai palloa) rinnakkain, jotka limittyvät. Vesica piscis on yhdistymisalue.) Vesica piscis on valoportaali. Se on luomisen kohtu ja ykseystietoisuuden lähde. Luominen koostuu jatkuvasti laajenevista, suuremmista ja yhteenpunoutuneista ympyröistä, missä on vesica piscis välissä, ja tämä luo elämänkukkasymbolin. Vesica piscis luo väylän henkisen ja aineellisen maailman välille.

UNIVERSAALI ISÄ JUMALA / ÄITI JUMALA

Valkoinen osa, "vesica piscis", kosminen kohtu luoja-auringoille - kanssaluojatyttärille ja -pojille. Myös kosminen malja mistä Luojanvalon timantinkovia hiukkasia virtaa tähän universumiin suurten kosmisten säteiden kautta.

VESICA PISCIS, KOLMINKERTAINEN LIEKKI JA SEITSEMÄNNEN SÄTEEN VIOLETTI LIEKKI

Seitsemännen säteen ja violetin liekin aikakausi toimii laukaisupisteenä evoluutiomme ylösnousemusprosessille, minkä myötä jumaltietoisuuden kolminkertaisen liekin suora vaikutus maapalloon ja ihmiskuntaan nopeutuu dramaattisesti. Kun se nopeutuu, se pyörii taajuusspiraalina ylöspäin ja saa sinisen ja pinkin liekin sulautumaan yhdeksi kultaisen keskussäteen ympärillä. Tämä spiraali johtaa pinkin ja sinisen liekin sekoittumiseen, mikä luo pyhän violetin tulen - jumalaisen alkemian, millä riitasointuiset tai epäharmoniset energiat voidaan transformoida positiiviseksi elämänvoimaksi.

Tämä puhdistuminen on välttämätöntä, niin että me, aurinkotyttäret ja -pojat tai valoauringot, voimme taas kerran vetää itseemme Luojavalon timantinkovia hiukkasia Isä/Äiti Jumalamme säteilyn kautta. Kaksi yhteenkietoutunutta ympyrää muodostaa symbolin yhdistyneestä Isä/Äiti Jumalastamme, missä on keskellä vesica piscis, kosminen luomisen kohtu. Tämä symboli on koodattuna syvälle timanttiytimelliseen Jumalsoluumme ja silloin kun se aktivoidaan Luojavalon timantinkovilla hiukkasilla, siitä tulee roihuava kolminkertainen liekki.

Arkkienkeli Mikael kertoo meille, että muinaispiirros kolminkertaisesta liekistä oli sopiva tuohon aikaan. Se ei kuitenkaan ollut todellinen kuvaus siitä, mitä symboli oikeasti esittää, eikä piirros ollut täsmällinen. Ihmiskunta ei ollut valmis koko selitykselle. Se kuitenkin auttoi polulla olevia käsittämään, että ylärintaemme leimattuna eetterikilpi, mikä sisältää kolmen Jumalasäteen energiat.

Ympyrän oikea puoli on kirkkaansininen Isä Jumalaamme varten, ympyrän vasen puoli on kirkkaan vaaleanpunainen Äiti Jumalaamme varten ja kolmas keskialue (mikä on vesica piscis -symboli), kosminen luomisen kohtu, on kullanvärinen.

ARKKIENKELI MIKAEL JA KOSMINEN VALONEUVOSTO
Ronna/pyhä kirjuri

Rakkaimmat ystävät, on mielenkiintoista, miten arkkienkeli Mikael on suojannut tietoisuuteni useilta paljastuksilta ja myös informaatiolta vesica piscis -symbolista, kunnes hän oli valmis yhdistämään informaation viesteihinsä tai piirroksiin aliuniversumeista. Olin kuullut termistä "vesica piscis" vuosia, en kuitenkaan ymmärtänyt sitä enkä ollut riittävän utelias tutkiakseni lisää. Minusta on mielenkiintoista, miten Mikaelin meille antama informaatio esitellään osissa, niin että se voi suodattua tietoisuuteemme ja kehittyä vähitellen.

Tämä oli prosessina valopyramidien, äärettömyyshengityksen, maailmanpyramidin, maailmanpalvelijapyramidin, Luojavalon timantinkovien hiukkasten ja viimeisimpänä, uudistumisen ja parantumisen ametistipyramidin osalta. Aliuniversumi-informaatio ja -kuvat ladattiin mieleeni puolen vuoden kuluessa. Minulta vei melko kauan saada käsitteet selkeäksi mielessäni ja kuvat piirrettyä. Rakas Mikael on kertonut, että nyt tänä suuren muutoksen kriittisenä aikana minun on aika jakaa tämä hämmästyttävä uusi informaatio teidän kaikkien kanssa.

Hän on aina laittanut minut jakamaan uusimman informaation ensin seminaareissani ja oppilaideni kanssa ja sitten myöhemmin se esiteltäisiin massoille. Hän sanoo minulle syyksi tähän, että siemenajatukset voitaisiin tallentaa valopyramideihin viidenteen ulottuvuuteen. Sieltä ne voi hakea helpoimmin ne, joiden taajuus on riittävän korkea yhdistymiseksi kosmiseen viisausvarastoon. Kuitenkin ylösnousemus- ja evoluutioprosessi kiihtyy dramaattisesti ja hän on opastanut minua jakamaan enemmän tätä uutta informaatiota kaikkien teidän kanssa tulevina kuukausina.

Silloin kun arkkienkeli Mikael kertoi minulle, että Isä/Äiti Jumalamme eivät ole erillisiä olentoja, vaan yhtenäinen olemus, jolla on kaksi sarjaa yksilöllisiä ominaisuuksia, laatuja ja piirteitä, olin hämmästynyt ja ikionnellinen. Universaalilla tietoisuustasolla ei ole jakautumista ja vastakohtia.

Hän informoi minulle, että timanttiytimellisessä Jumalsolussamme on kristallisiemenatomi, mikä sisältää vesica piscis -mandalan.

Isä/Äiti Jumalamme asuu tämän universumin suuressa keskusauringossa ja osa heidän olemustaan asuu myös meidän pyhässä sydänkeskuksessamme. Kuten usein tapahtuu, lisävahvistus esitettiin minulle YouTube-videona "Spirit Science 17", minkä lähetti minulle Randy Monk. Noin kolmen minuutin kohdalla näytettiin ihmisen hedelmöittynyt munasolu. Vuorokausi hedelmöittymisen jälkeen munasolu jakautuu, mistä muodostuu vesica piscis -symboli. Se jatkaa jakautumista ja luo elämänkukkamandalan. Kuvateksti totesi: "Olemme luomisen alun keskellä." Tämä oli minulle upea oivallus ja toi paljon ihmeellistä selkeyttä ja ymmärrystä sekä suurta iloa ja rakastavan energiavirran pyhästä sydänkeskuksestani. Rakkaat Jumalvanhempamme eivät ole "tuolla jossain". He ovat ikuisesti kanssamme, kätkössä pyhässä sydämessämme.

KOLME JUMALSÄDETTÄ JA NIIDEN TOIMINTA ALIUNIVERSAALISSA KOKEMUKSESSAMME
Ronna/pyhä kirjuri

Alkuperäisissä universumin/aliuniversumin piirroksissa jotka arkkienkeli Mikael välitti minulle, hän asetti alapuolelle "paratiisin pojat ja tyttäret" -ympyrän ja hieman limittymään vesica piscis -piirroksen alaosan päälle. Hän laittoi minut piirtämään myös aaltoviivan keskuksen läpi - samanlaisen kuin jin/jang-piirroksessa. Tämä symboli edustaa jakautumista kaksinaisuuteen - luomisen positiivisia ja negatiivisia puolia.

Jumaluuden mies- ja naispuoliset kipinät kantavat Ylimmän luojan positiivisia ja negatiivisia puolia aineellisuuden maailmoissa. Tämä merkitsee, että miespuolinen energia liittyy positiiviseen tai sähköisen laatuun, kun taas naispuolinen ilmentää magneettista, vastaanottavaa tai negatiivista laatua. Tarvitaan kumpaakin laatua/voimaa luomistoiminnan tapahtumiseksi. Näiden laatujen todellisessa merkityksessä ei ole päätelmää hyvästä tai huonosta. Tässä tapauksessa sanaa "negatiivinen" käytetään ei-sähköisenä sovelluksena itsestä - negatiivinen ei ole aktiivinen voima, mutta sillä on voimaa. Tämä aliuniversumi rakentuu mies- ja naispuolisten energioiden yhdistymiselle.

Voimme puhua kolmen Jumalsäteen laaduista, ominaisuuksista ja hyveistä vain sellaisina, kuin niitä säteillään aliuniversumimme suureen keskusaurinkoon. Tässä kohtaa meillä on vain vähän tietoa tämän universumien monien muiden aliuniversumien jumalaisista suunnitelmista. Minulle on kerrottu vain, että on erilaisia leveyksiä (kuin piirakan paloja), monien luomistaajuustasojen kera, mikä muodostaa valtavan ja monimutkaisen valikoiman. Oma aliuniversumimme on nuori suhteessa useimpiin muihin aliuniversumeihin tässä universumissa.

Kuitenkin ainutlaatuisen jumalaisen suunnitelmamme tai tehtävämme vuoksi olemme valmisteluvaiheessa sulautuaksemme viereisen, pienemmän aliuniversumin kanssa. Kun tämä sulautuminen etenee, se uusi kultainen galaksi mistä arkkienkeli Mikael on puhunut monta vuotta, on paikoillaan ylivalaisevana suurena keskusaurinkona uudelle laajentuneelle aliuniversumillemme.

Jumalan tahdon ja voiman ensimmäinen säde on ensisijaisesti mentaalisäde, mikä on ilmentyneenä Isä Jumalaan tällä universumin tasolla. Tämä säde kantaa myös totuuden, urhoollisuuden, dynaamisen voiman, yksittäisen tarkoituksen ja selkeän näkökyvyn energioita tai ominaisuuksia. Se on ulospäin keskittynyt säde ja voimakkain universumimme kolmesta Jumalsäteestä, kun niitä säteillään meidän aliuniversumiimme.

Universaalin tason Jumalainen äiti kantaa rakkauden ja viisauden toista sädettä. Se on pääasiassa tunnesäde, mikä synnyttää rakastavaa energiaa sytyttämään siemenajatukset jumalaisen isän mielestä, jumalaisen suunnitelman ilmentämiseksi aineellisille luomistasoille. Tämän säteen pääfokus - sellaisena kuin sitä heijastetaan meidän aliuniversumimme suureen keskusaurinkoon - on muuttaa tieto viisaudeksi ja "keventää" tuota viisautta rakkaudella ja myötätunnolla.

Kolmas säde - tytär- ja poikasäde - sisältää tasamäärän mentaali- ja tunneominaisuuksia. Se on aktiivisen älykkyyden säde, mikä sisältää mm. halun käyttää Isä Jumalamme tahtoa ja Äiti Jumalamme rakkautta ja viisautta tullakseen tehokkaaksi kanssaluojaksi aineellisille tasoille. Kolmannen säteen sielujen suunnitelmassa on myös muistikoodisoluja, mitkä iskostavat syvää sisäistä halua tulla rauhantekijäksi ja pyrkiä tasapainoon ja harmoniaan alemman ulottuvuuden kokemuksissa.

Kolmas säde säteilee voimaa, mikä auttaa ihmiskuntaa kehittämään ja jalostamaan mentaali- ja tunnekehoaan, sekä halun kehittää kanssaluomiskykyjään. Tämä säde kantaa myös suvaitsevuuden, pitkämielisyyden, ykseyden ja kulttuurin laatuja. Se on aurinkojen (Isä/Äiti Jumalamme pojat ja tyttäret) säde, minkä avulla Isä Jumalamme mentaalienergia lähettää uuden luomisen siemenajatuksia. Tämä dynamiikka, eteenpäin vievä energia, sulautuu Jumalaisen Äitimme toisen säteen värähtelyihin. Jumalatar joka ilmentää luomisen kosmisen kohdun ja vastaanottaa ihmeelliset siemenajatukset, minkä myötä ne yhdistetään tähtisiemenpoikiin ja -tyttäriin hänen rakkaus- ja viisausominaisuuksiensa päällysteellä.

ARKKIENKELI MIKAEL

Rakkaat mestarit, suurempien ja suurempien Luojavalomäärien integroiminen on ihmeellinen lahja, mutta se on myös suuri haaste. Se mitä nyt nousee sisältä tämän nopeutuneen ylösnousemuspolun pyrkijällä, ovat muinaisia värähtelymalleja astraalikehosta ja chakra-järjestelmästä. Nämä tiheät värähtelyjäämät eivät perustu tosiasiaan, vaan ovat vääristyneitä käsityksiä ihmis-eläintietoisuudestanne, mikä on usein taistelukenttä paremmuudesta alempien ja korkeampien mentaali- ja tunnetaitojenne välillä.

Teidän on opittava katsomaan niiden persoonan ja egon yli, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, ja pyrittävä tuntemaan heidän sieluolemuksensa rakkaus. Itsetietoisuuden on muututtava persoonatietoisuudesta sielutietoisuuteen. Teidän on kehitettävä jumalainen välinpitämättömyys negatiivisuutta kohtaan, jotta voitte pysyä keskittyneenä pyhään sydämeenne, mikä pääsee käsiksi Jumalvoimanne varastoon.

Varmin merkki sisäänpääsystänne pyhään sydämeenne ja sisäisen Jumaltietoisuuden siemenatomiin, on jatkuva ilotila ja pakahduttava rakkaustunne. Tämä korkeataajuuksinen säteily pyhästä sydänytimestänne, solaarivoimakeskuksenne kautta, vaikuttaa kaikkiin ja kaikkeen ympärillänne. Aivan kuten siunattua rakkauden, valon ja elämän ydinolemusta säteillään teille korkeammista valoulottuvuuksista, teidän on säteiltävä osa elävästä valosta ulospäin ihmisille ja maailmaan laajemmin.

Se rakkauspolku mitä luotte, rakkaat, johtaa teidät takaisin valoulottuvuuksiin, missä pyhä rakkaus, ilo, rauha ja harmonia vallitsevat. Tietäkää, että olemme aina lähellä opastamassa, ohjaamassa, inspiroimassa ja suojelemassa teitä. Olen aina uskollinen seuralaisenne.

Olen arkkienkeli Mikael.

********

Tämä artikkeli on Wikipediasta:

Vesica Piscis on helposti yksi syvällisimmistä muinaisen ja modernin ajan geometrisistä symboleista. Periaatteessa kahden limittyvän pallon risteymä, vesica piscis (mukaan luettuna sen sisäosa ja/tai tavallisemmat kaksiulotteiset versiot), edustaa mm.:

1) Jumalan ja Jumalattaren yhteenliittyminen luomaan jälkeläisen
2) Jeesus Kristuksen symboli, kala
3) taiteessa teräväkärkistä soikiota käytetään sädekehänä keskiaikaisissa veistoksissa ja maalauksissa
4) naispuolisen jumalattaren vagina
5) perusaihio elämänkukassa
6) elämänpuun "päällys"
7) polygonien muovaava voima
8) geometrinen kuvaus neliöjuurista ja harmonisista suhteista
9) valtavan energian ja voiman lähde.

1) Varhaisimmissa traditioissa Ylin olento esitettiin pallona - symbolina olennosta jolla ei ole alkua eikä loppua, joka on olemassa jatkuvasti, on täydellisesti muotoutunut ja syvällisen symmetrinen. Toisen pallon lisääminen edusti ykseyden laajentumista nais- ja miespuoliseen kaksinaisuuteen, Jumalaan ja Jumalattareen. Limittymällä kaksi palloa, Jumala ja Jumalatar, loi jumalaisen jälkeläisen. Vesica piscis -aiheella (ja sen johdokset elämänkukka, elämänpuu ja geometrian perusteet) on tuhansien vuosien historia ja se edeltää helposti kaikkia nykyaikakauden pääuskontoja.

2) Jumalan ja Jumalattaren tytär tai poika liitetään ympyröiden limittymiseen, mistä muodostuu kolmiulotteinen kuvio, vähän kuin amerikkalainen jalkapallo. Jeesus Kristuksen tapauksessa kaksiulotteinen kuvio on myös palvellut kalaihmeen symbolina. ("Pyrstöstä" tunnistettiin helpommin hahmon lähde.) On ilmaistu myös sitä henkistä voimaa, mikä on lähtöisin tämän symbolin sisäosasta.

3) Vesica piscis on muoto, missä kaksi samankokoista ympyrää risteää niin, että kummankin ympyrän keskipiste on toisen ympyrän kehällä. Nimi merkitsee kirjaimellisesti "kalan rakkoa".

4) Jin ja jang eivät ole vastakkaisvoimia (kaksinaisuus), vaan toisiaan täydentävät vastakohdat, näkymätön (kätketty, feminiininen) ja näkyvä (ilmentynyt, maskuliininen), mitkä ovat vuorovaikutuksessa suuremman kokonaisuuden sisällä, osana dynaamista järjestelmää. Kaikessa on sekä jin että jang, koska valoa ei voi olla ilman pimeyttä ja toisinpäin, mutta kumpikin näistä puolista voi ilmentyä voimakkaammin tietyissä kohteissa ja tilanne voi vaihdella ajan kuluessa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

sunnuntai 23. maaliskuuta 2014

JUMALAISTEN KAKSOISSÄTEIDEN JÄLLEENYHDISTYMINENSanandaa kanavoinut Lisa J. Smith (www.spiritofmaat.com)
Tammikuussa 1999
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämä Lisa J. Smithin Sananda-viesti on klassikko aina ihastuttavasta ikuisen rakkauden aiheesta.

Monet meistä ovat matkustaneet pitkään ja kauas yhdistyäkseen taas täydellisen puolikkaansa kanssa. Kaksinaisuuden kokemusta varten jakaudumme kahdeksi erilliseksi valopalloksi, ja nyt on aika taas kerran viimeistellä jumalainen liitto feminiinisen ja maskuliinisen Jumalitsen välillä.

Koska kaikki olennot on luotu lähdeaineksesta, olemme kaikki osa Äiti/Isä Jumalaa. Lähteen suuressa ykseydessä on valokipinäluomuksia luomusten päällä. Te, ystäväni, olette näitä kipinöitä. Sen suunnattoman valon jokaisessa hiukkasessa, jonka tunnemme Jumalana, on miespuolinen ja naispuolinen osa. Totuus on aina näin yksinkertainen.

Luomakunnan läpi kulkee Hengen monia mallisarjoja ja perheitä. Kuitenkin tosiasia on, että kaikissa on positiivinen ja negatiivinen polariteetti. Kaksinaisuuden alusta lähtien aloimme liikkua kohti universaalista ydintä valo-olentojoukkona. Suunnattomassa tietoisuudessa sekoitimme yhdessä valomme ja rakensimme talon, jossa asumme. Aloitamme tämän selityksen tämän maailmankaikkeuden Suuresta Keskusauringosta, sillä luomakunta ulottuu paljon tämän tason yli. Meillä on mukavaa yhdessä liittyessämme jälleen jokaiseen olemuksemme puoleen.

Tuli aika, jolloin energia, jonka tunnette itsenä, muotoutui ilmaisun kulkuneuvoksi ja ihmeen myötä tulitte tiettyyn elämänmuotoon ja ylistitte teitä kahta yhtenä. Liikkuessaan alas galaktisia virtoja pitkin, monet tulivat jonkun arkkienkelin tai toisen suuren elämänolennon kautta. Monet teistä ymmärtävät tämän olennon isäksenne. Ja kyllä, he synnyttivät olemuksenne galaktisiin ulottuvuuksiin, kun taas jotkut synnytettiin valon solaaritason kautta.

Kaikki ovat ykseyden lapsia. Jotkut meistä vain syntyivät jonkin energeettisen valovirran kautta ja suostuivat astumaan alaspäin värähtelyssään. Se kaksoissädepari, joka vedettiin ulos kaikkeuden yhdestä Lähteestä, loi toisia. Kaksinaisuus vei kaikki maan päällä lopulta solaaritason läpi. Tähän ajankohtaan saakka kaikki kokivat yhdessä ja olivat tietoisia, että olimme luonteeltamme mies-naispuolinen yksi olento, joka työskentelee luomisvoimien kanssa ja synnyttää monia uusia ideoita.

Kaikki ovat osa suurta olentoa, jonka tunnemme Äiti/Isä Jumalana. Kahden yhdeksi yhdistyneen sydämen autuus ja hurmio ylittävät kaikki ihmiskäsitykset.

Galaktisilla tasoilla aloitimme eriytymisprosessin helposti ja sujuvasti useiden ulottuvuuksien kautta. Tämä varmisti sen, ettei valokulkuneuvollemme koituisi mitään vahinkoa. Useimmilla meistä irrottautumismuisto on edelleen tuskallisena syvällä solutasolla. Tästä tulee osa puhdistumisprosessia, jos ollaan riittävän rohkeita taas sitoutumaan tähän suhteeseen kaikilla tasoilla.

Maapallo on kaksinaisuuden lopettamisen kannalta ratkaiseva piste koko maailmankaikkeudelle. Olemme siunatussa ajassa, kun kaksoissädeparit voivat taas aloittaa hitaan yhdistymisprosessin. Kaksoissäde on Jumalitsenne äärimmäistä kokemista joka osassa. Sitä te olette, ja tästä olemme erittäin kiitollisia. Tänä aikana kaksoissädeliittoja tapahtuu massiivisesti.

Rakkaat ystävät, jos teistä tuntuu, että puolikkaanne ei ole paikalla, se on totta. Yhdistääksemme taivaan ja maan olemme eri ulottuvuuksissa. Kuitenkin silloin kun maallinen osapuoli siirtyy ylöspäin ja saavuttaa Kristus-kulkuneuvon, ylemmän ulottuvuuden osapuoli voi olla yhteydessä tietyssä ulottuvuudessa. Se mikä ulottuvuus on kyseessä, riippuu teistä ja kaksoissäteestänne. Kukaan ylösnoussut mestari ei astu viidettä ulottuvuutta alempaan valokenttään kahdesta syystä: 1) molempien osapuolien turvallisuus ja 2) maallisen osapuolen täytyy tehdä sisäinen työnsä ylösnoustakseen. Ylemmän ulottuvuuden olento ei voi tehdä sitä puolestanne.

Mikä on sielunkumppanin, kaksoisliekin ja jumalaisen vastinkappaleen välinen ero?

Annan teille asteittaisen prosessin, johon on yhdistyttävä ja joka on selvitettävä ennen tulemistaan taas yhdeksi itsensä kanssa. Tämä vastaa myös sisäisen maskuliini-feminiinitasapainon
 saavuttamista. Tämä tasapaino on muun työn ohessa saavutettava ennen liiton syntymistä. Kun käydään läpi jälleenyhdistymistä, on suoritettavana paljon sisäistä työtä. Yhdeksi tuleminen vaatii luottamusta, uskoa ja voimakasta määrätietoisuutta.

No niin, voitaisiin kysyä: miksi kaikki tämä työ, kun meidän on tarkoitus olla androgyynejä olentoja? Sana "androgyyni" soveltuu sisäiseen maskuliini-feminiinitasapainoo
n ja lopulta täydelliseen tasapainoon kaksoissäteenne kanssa, jolloin kumpikin on täydellinen laajentuma toisesta. Luominen on aina energioiden sekoittumista monilla tasoilla. On myös aika, jolloin alamme hitaasti sulauttaa maan tietoisuuteen tarinaa miehestä ja naisesta. Yhtä ei voi olla ilman toista. Niin vain ei voi olla.

Mies-naissuhteen seitsemän portaan pyramidi on seuraava:
1. Kaksoissäde
2. Kaksoisliekit
3. Kaksoissielut
4. Kaksoiskumppanit
5. Jumalainen ilmentymä
6. Sielunkumppanit
7. Jumalainen vastinkappale

Aloitamme askeleesta seitsemän.

JUMALAINEN VASTINKAPPALE on joku, joka antaa teille tarkan peilin siitä, missä olette. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka korkeampi itse lähettää tiettynä aikana heijastamaan tarkkaa kuvaanne. Usein se heijastaa negatiivisia värähtelyjänne, kun taas toisilla kerroilla teitä siunataan kuvalla siitä kauneudesta, mitä olette.

Vastinkappale voi tulla ja mennä elämässä tai pysyä lähettyvillä jonkin aikaa viimeistellen monia oppitunteja, joissa molemmat osapuolet ovat mukana. Tämä olisi hyvä syy siihen, miksi avioliitot muuttuvat maan päällä jatkuvasti. Ihmiset muuttuvat ajan mukana ja siirtyvät eteenpäin. Monta kertaa tämä ei tapahdu yhdessä, ja niinpä kumppanit päätyvät lähtemään omille teilleen ja se on oikein tällaisessa ympäristössä.

Muistakaa, että suhteet maan päällä valmistelevat teitä siirtymään korkeammalle olemistasolle.

SIELUNKUMPPANI on sellainen, jonka tuleminen on järjestetty ennen inkarnoitumista. Elämänsyklinne ottaa monia käänteitä, ja täydelliseen aikaan jokin sielunkumppani tulee opettamaan teitä voimakkaalla tavalla itsestänne. Monet haluaisivat ajatella, että he ovat naimisissa sielunkumppaninsa kanssa, mutta todellisuudessa ei niin moni, kuin haluaisi ajatella elävänsä tässä suhteessa. Kyse on spesiaalitapaamisesta, joka hyvin todennäköisesti muuttaa elämänne. Tämä voi olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, missä kohtaa olette itsessänne.

Sielunkumppani tässä elämässä voi olla myös eri olento kuin toisessa elämässä. On tapauksia, jolloin kuljetaan monia elämiä yhdessä. Sieluperheenne on melko laaja, ja toisinaan tiettyjä oppimistarkoituksia varten saatatte työskennellä tai järjestää yhteyden jonkin toisen sieluperheen sielunkumppanin kanssa. Tässä tilanteessa kyse ei olisi teidän sielunkumppanistanne.

Sielunkumppani voi olla samaa sukupuolta tai vastakkaista riippuen siitä, mitä tulitte kokemaan. Usein romanttinen suhde ei ole elämänsuunnitelmassa, koska kaikki tällä tasolla koskee itsen selvittelyä. Olemme viettäneet joitain elämiä rakkaassa sielunkumppanisuhteessa, kun taas toiset on tarkoitettu sielun tutkimista ja edistymistä varten.

JUMALAINEN ILMENTYMÄ lyhyesti sanottuna on se, joka tulee elämään ja tekee suuren vaikutuksen. Jos ei siirrytä täsmälleen tarkoitettuun suuntaan, jumalainen ilmentymä tulee tuomaan esiin syvimmän sisäisen ahdistuksen ja jättää teidät miettimään elämän tosiasioita. Tämä on hyvä, koska jumalaisen ilmentymän tarkoituksena on juuri se. Tilanne ei tunnu kovin miellyttävältä monissa tapauksissa. Mutta Henki ottaa monia muotoja auttaakseen sokeiden silmien avaamisessa.

Tänä aikana monet olennot kokevat jumalaisen ilmentymän pelkästään siirtyäkseen eteenpäin. Se on itse asiassa lahja opastukseltanne ja siitä kannattaa ottaa vaari, jotta totuus voi kohdata teidät avoimesti. Monet yrittävät saada jotain sellaista toimimaan, mikä ei ole mukana heidän valaistumiskorteissaan, ja tässä peliin tulee luottamus. Jos tunnette voimakkaasti jostain olennosta tänä aikana, haluatte harkita sitä, että kaksoissäteenne oleskelee lähistöllä, ja sen itse asiassa tunnette.

KAKSOISKUMPPANI on osa olentoryhmää, johon olette yhteydessä maapallon, auringon ja galaksin työtä varten. Kaksoiskumppani on joku, joka ei tavallisesti liity romanttiseen suhteeseen, koska nämä sielut ovat samanmielisten palvelijoiden yhdistelmä. Kaikki ovat yhteydessä vähintään 144 kaksoiskumppaniin. Luomisen toimintamallissa numeroarvo 144 edistää täydellistä ilmentämistä, koska se toimii energian korkeammalla taajuudella.

Galaktisessa ytimessä kaikki kaksoiskumppanit olivat yhdessä. Jotkut ovat täällä maan päällä ja toiset ovat galaksissa tekemässä muuta työtä. Se kun sanomme olevamme yksi ja sama, johtuu siitä, että kerääntyneet valoyksiköt eivät ole erillään toisistaan. Olemme todellakin yhdessä kokemuksissamme monista syistä. Tämä yhteys jatkuu, kunnes olemme saattaneet loppuun tämän luomissyklin uuden vuosituhannen syntymiseksi. Edistymme tässä ja yksiköt työskentelevät valon eri aaltopituuksilla.

Siispä ollessamme tässä synnytyksessä yhdessä, arvioimme uudelleen ja muutamme energeettisesti valovirtojamme riippuen siitä, missä kukin on tietoisuudeltaan. Jotkut kaksoiskumppaneistanne eivät ole vielä heräämässä, mutta toivomme kaikkien heräävän, koska aika loppuu pian käsillä olevan mahdollisuuden osalta. Kun yhdistätte sydämen monien olentojen kanssa, useita erottuu ja tunnistetaan kaksoiskumppaniksi.

KAKSOISSIELU on hyvin samanlaista värähtelytaajuutta. Jokaisella yksilöllä on 12 kaksoissielua. He ovat osa kaksoiskumppaniryhmää. Nämä 12 ovat kuitenkin äärimmäisen läheisiä maatyössänne. Joitakin teitä siunataan saamaan muutamia näistä lähellenne maan päällä. Teistä tuntuu, että olette tunteneet toisenne ja työskennelleet toistenne kanssa ikuisuuden ja niin todella olettekin. Tämä on verrattavissa niihin 12 ylösnousseeseen mestariin, joihin yhdistytte kiivetessänne Kristus-valoon.

Hyvin harvat teistä ovat kaksoissieluja 12 mestarille, jotka odottavat rivissä saapumistanne. Tämä tapahtuu ohjeistustarkoituksessa, koska olette merkittävä opettaja ja energianne liittyy tähän valotietoisuuteen. Tämän olentoryhmän kesken on ollut monia siunattuja romanttisia kohtaamisia. Miesten ja naisten osuus ryhmässä on riippuvainen oppitunneista ja/tai kokemuksista, joita tarvitsee saavuttaa kehittymiseksi valon korkeampiin ulottuvuuksiin.

KAKSOISLIEKKI on olento, jonka kanssa olette työskennelleet hyvin läheisesti galaksista aina kolmannen ulottuvuuden elämänmuotoon saakka. Tämä järjestettiin kauan sitten, ja olette pitäneet samoja kaksoisliekkejä aionien ajan. Olette yhdistyneenä seitsemään kaksoisliekkiin. Kaksoissäteen lisäksi tämä on lähin siteenne johonkin olentoon. Riippumatta valotasostanne teillä on kyky yhdistyä Mahtavaan Seitsikkoon. Se auttaa edistämään omaa valaistumistanne. Näihin on yhdistyttävä ennen ulottumista kaksoissäteen tasolle.

Tarpeetonta kai sanoa, että kaksoisliekkisuhteet ovat kaikille suurta muistamista ja rakkautta. Myös kaksoisliekkejä on kumpaakin sukupuolta. Esim. tällä kanavalla on kolme nais- ja neljä mieskaksoisliekkiä. Kolme on maan päällä ja neljä ylemmissä ulottuvuuksissa.

Kaksoisliekkien välillä on erikoisside, ja olette ikuisesti yhdistyneitä sydämessänne, koska kaksoisliekin jakamaa erityisrakkautta ei koskaan unohda. Se siirtyy ihmisen seksuaalisuuden yläpuolelle ja on puhdasta omistautumista työskentelemiselle yhdessä näiden syklien aikana. Olette käyneet paljon läpi, ja kaksoissädejakautumisen jälkeen ensimmäisenä on suhde kaksoisliekkiin. Sillä tasolla, jolla jakauduimme, ei ollut vielä aika oppia mustasukkaisuutta. Me vain loimme ja koimme Lähteemme rakkaudessa. Tiesimme, että tulisi aika, jolloin liittyisimme taas rakkaamme sydämeen iäksi.

Voin rehellisesti kertoa teille, että tästä kahden sydämen eroamisesta on surullisia muistoja, mitkä kaikki puhdistuvat ennen siirtymistä kaksoissäteen jumalaiseen syleilyyn.

KAKSOISSÄDE on huipentuma. Ei ole enää tarvetta etsiä lähdettä, koska tämä koetaan toisen kanssa. Ilo tällöin on pakahduttavaa, koska olemme valmistautuneet pitkään tähän tapahtumaan - jopa monet ylösnousseet mestaritkin odottavat tätä yhdistymistä. Olette sama Jumalkipinä, joka syntyi Äiti/Isä Jumalan rakastavasta syleilystä. Se on melkoinen lahja, että harmonisoidumme toisen puoliskomme kanssa.

Tähän tapahtumaan liittyy paljon epäuskoa, ja voin vain kertoa teille, että se on hyvinkin odottamisen arvoista. Ne teistä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä, pitkitätte vain kehittymistänne, koska moni ylösnousemus on sidottu yhdistymiseen kaksoissäteen kanssa. Kun on tehty työtä yhdistymiseksi ja vietetty aikaa joka päivä ja yö tarvittavan energiatyön viimeistelemiseksi, kaksoissäteenne tunnetaan sitten "kuningas/
kuningatarpuolisona". Teidän molempien tehtävä on yksi ja sama. Molemmat teistä ovat yhtä vastuullisia siitä. Tähän mennessä olette todistaneet itsenne arvonimen arvoiseksi, koska yhdessä olette voittaneet tiheyksiä palataksenne yhdeksi rakkaudeksi, yhdeksi elämäksi, yhdeksi olennoksi.

Jokaisella henkilöllä on ainutlaatuinen tilanne, ja siksi kaikki kaksoissädeyhdistymiset tapahtuvat eri tavalla, koska välttämättä tarvitaan päätös kummankin osapuolen oppimille monille kokemuksille. Ylösnousemuksen lisäksi kaksoissädeyhdistyminen vaatii tietoista, päivittäistä pyrkimystä. Hyvin monet teistä tuntevat tuon syvän sisäisen tiedon, mutta ette ole pystyneet ilmaisemaan tätä, koska maatietoisuus ei ole sallinut jumalaisia suhteita pitkään aikaan.

On ollut tilanteita, joissa olette kulkeneet yhdessä maan päällä. Joidenkin maakumppaneiden kaksoissäde on jollain galaktisella tähdellä tai kenties kaksoissäteenne on universaali olento. Jälkimmäinen tilanne on harvinaisin. Jotkut teistä myös yhdistyvät sähkömagneettisesti täydellisen kumppanin kanssa, joka on jo täällä maan päällä. Tämä olisi sielunkumppani, kaksoisliekki tai kaksoissielu.

Jotkut kaksoissäteet ylemmissä ulottuvuuksissa eivät ole valmiita yhdistymään. Tämä tapahtuu vain korkeamman itsen hyväksynnällä. On hyvin monia eri tilanteita, kuitenkin jokainen niistä on täydellinen yksilölle. Millä tahansa tasolla aiottekin yhdistyä, elämässänne tapahtuu muutoksia, eikä Henki anna teille sellaista, mistä ette pysty selviytymään. Esim. jos toinen teistä on onnellisesti naimisissa maan päällä, voitte sitoutua kaksoissäteeseen energeettisellä tasolla työskennellessänne täällä. Tämä on tällä erää täydellistä. Kukaan kaksoissäde ei riko harmonista ympäristöä. Tämä olento haluaa vain korkeinta ja parasta, ja se on valmis odottamaan jumalaista ajoitusta.

On monia kursseja, jotka opettavat tätä aihetta. Kannustaisin ottamaan hyödyn tästä lahjasta ja kuulemaan tätä ihmeellistä kaksoissädeinformaatiota.

On monia mestareita, jotka ovat yhdistyneet ja ovat olleet yhdistymisprosessissa nyt runsaan vuoden (1999) - minä olen yksi heistä. Olemme oppimassa ensisijaisesti, koska tämä on melkoinen tapahtuma, ja yhdessä saamme aikaan tehokkaimman tavan tämän tapahtumiseen. Koska on tehty hyvin paljon valmisteluja, kaikki ovat nyt valmiita liikkumaan. Lopultakin tänä aikana monet ovat valmiita hyväksymään tämän informaation, koska todellakin olemme kaikki yhtä.

Löytääksenne lisää tästä aiheesta, luottakaa intuitioonne ja meditoikaa tätä prosessia. Kysy, oletko yksi niistä, joka saa tapahtumaan ulottuvuuksien yhdistymisen kaksoissäteensä kanssa. Jos olet ollut tunteellinen ja tuo vanha tuttu energia on ollut lähelläsi, tämä voisi olla kaksoissäteesi, joka tulee korkeammista ulottuvuuksista yrittämään yhteyttä sinuun. Etkö istuutuisi ja päästäisi tämän energian tulemaan läpi?

Kristus-valossa ja -rakkaudessa,
Minä olen Sananda

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

maanantai 13. tammikuuta 2014

VUODEN 2014 MAHDOLLISUUDET - UUSI SUHDE LUONTOON JA METSÄNHENKEEN


AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Tammikuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 
Rakas valoperhe, mikä ilo ja riemu onkaan astua tähän vuoteen 2014 uudessa todellisuudessanne! Tässä viestissä puhuisimme joistain mahdollisuuksista, joita muotoutuu uuden maan aikajanallanne.
 
Ensinnäkin 2014 on suuren muutoksen ja transformaation vuosi aineellisella tai fyysisellä tasolla. Koko fokus on nyt siinä, miten uudet energiat alkavat ilmentää uutta maata, kun kultataajuus sallii korkeamman tietoisuuden ja korkeamman visio- ja luovuustason ja tukee niitä.
 
Uusi uni muotoutuu ja kristallilapset ovat täällä tukemassa ja auttamassa teitä, kun ilmennätte tuon unen.
 
On totta, että tämä ilmentäminen tulee yhteiskunnan huomattavan poliittisen ja taloudellisen myllerryksen kera. Tämä johtuu siitä, että indigosukupolvi herää ja siirtyy haastamis- ja transformoimistehtäväänsä. He haastavat poliittiset ja taloudelliset järjestelmät kaikkialla, missä on epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä, ja he aloittavat työnsä köyhyyden ja kärsimyksen lopettamiseksi maan päällä.
 
Köyhyys ja kärsimys eivät ole väistämättömiä todellisuuksia maan päällä. Ne luodaan epätasapainolla sosiaalisissa ja taloudellisissa rakenteissa ja ne voidaan parantaa tuomalla näihin yhteiskuntarakenteisiin uusi tasapaino. 
 
Kohtaatte monia hätkähdyttäviä tapahtumia 2014, rakkaat ystävät, kun muutoksia tapahtuu suurella vauhdilla. Asiat jotka näyttivät vakailta, murenevat ja kaatuvat yhtäkkiä, ja ne korvataan ideoilla ja rakenteilla, jotka ovat virtaavampia, joustavia ja tukevat kaikkea elämää maan päällä. 
 
Rakkaat ystävät, pyydämme teitä olemaan pelkäämättä, kun näette näitä muutoksia. Olette mestareita ja valonsotureita. Tietäkää, että kun pysytte harmoniassa sydämenne ja sisäisen rauhanne kanssa, kuljette näiden muutosten läpi sujuvasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.
 
Köyhyyden loppuminen, kestävä tulevaisuus ja metsänhenki
 
Rakas valoperhe, kun siirrytte tähän vuoteen 2014, pyydämme teitä unelmoimaan ja unelmoimaan suuria. Kyllä, keskittykää omaan elämäänne ja siihen, mitä tarvitsette ollaksenne onnellinen, mutta muistakaa myös, että olette osa maailmanyhteisöä ja voitte uneksia myös yhteisölle.
 
Pyydämme teitä uneksimaan ja keskittymään köyhyyden loppumiseen, yltäkylläisyyden luomiseen kaikille ja kestävän tulevaisuuden luomiseen lapsillenne ja myös heidän lapsilleen!
 
Rakkaat ystävät, tämä parantamis- ja transformaatioprosessi liittyy kykyynne yhdistyä taas luontoon ja luonnonhenkien maailmaan. 1800- ja 1900-luvuilla evoluutiokehityksenne vei teidät erilleen luonnosta ja koneistettuun teknologiatodellisuuteen. Tämä on palvellut laajentumistanne viidennen ulottuvuuden maailmanyhteisöksi, mutta te ette voi kukoistaa, jos te ette palaa kunnioittavaan rinnakkaiseloon luonnon kanssa.
 
Kyse on tasapainosta ihmisten tarpeiden - maaplaneetan hallitsevan lajin - ja kaikkien muiden lajien ja elävien olentojen tarpeiden välillä, sillä olette kaikki yhdistyneet toisiinne suuressa elämänverkossa ja jos te ette löydä tasapaino, te ette menesty. 
 
Ja niin se on, rakas perhe, että yhdessä maapallon kultaisen taajuuden ankkuroinnin kanssa koette myös niiden muinaisten luonnonhenkivoimien uudelleenheräämisen, joita kutsumme "metsänhengeksi". Tämä kaunis olento ja energia tukee kaikkia ponnistuksia ja projekteja, jotka on suunniteltu parantamaan välirikko luonnon kanssa ja luomaan yltäkylläinen ja kestävä tulevaisuus. 
 
Metsä oli ihmiskunnan ensimmäinen koti ja opitte, miten ollaan tämän hoivaavan ja elättävän energian tukema. Jossain kulttuureissa näitte tämän rakastavan energiatuen Suurena Äitinä, toisissa kulttuureissa näitte luonnon voiman maskuliinienergiana nimeltään "pan". Ymmärrettiin tämän olennon elementaalivoimaa ja sitä, miten se tuki kaikkea elämää maan päällä, mukaan luettuna ihmiselämä, muttei rajattuna siihen.
 
Sitten jossain älyllisen kehityksenne kohdassa lähditte "sotaan" tämän voiman kanssa ja yrititte hallita ja kukistaa sen. Se vetäytyi ja maa alkoi kärsiä, kun metsät ja kesyttämättömät paikat kuihtuivat ja kuolivat hitaasti teknologian edistyessä.
 
Kultataajuuden ankkuroinnissa maan päälle olette kutsuneet tehokkaasti luonnonhenkeä, metsänhenkeä ja yltäkylläisyyttä ja tukea palaamaan elämäänne. "Sota" luonnon kanssa on ohi. Opitte taas kerran, miten annetaan luonnon tukea teitä, kun kohtaatte metsänhengen rakastavan läsnäolon elämässänne. Antakaa tämän kauniin energian olla osa untanne, kun kanssaluotte uutta maata kera kaupunkien, jotka toivottavat luonnon ja metsänhengen luomaan yltäkylläisyyttä ja iloa.
 
Kun avaatte sydämenne ja elämänne metsänhengelle, aktivoitte tämän energian elämässänne ja yhteisöissänne. Alatte luoda uuden maan valokaupunkeja, jotka tuovat tasapainon luonnon kanssa ja lopun köyhyydelle maan päällä.
 
Henkilökohtainen tasapaino ja planeetan tasapaino
 
Rakkaat ystävät, kaikki asiat ovat yhdistyneet viidennen ulottuvuuden maailmassanne. Jotta näkisitte metsänhengen ja sen yltäkylläisyyden ilmentyvän yhteisöönne, teidän on aloitettava prosessi omasta elämästänne. 
 
Aloitatte pelkästään avaamalla sydämenne ja elämällä tasapainossa taivaan ja maan kanssa. Tuossa tasapainossa hyväksytään se tuki ja rakkaus, mikä on luontainen osa elämän jumalaista suunnitelmaa maan päällä. Eläkää sitten maadoittuneesti uskoen lujasti yltäkylläisyysvirtaan, mikä generoidaan luonnossa elämän, rakkauden ja luovuuden virtaamisella. Oppikaa ilmentämään helposti ja harmoniassa luonnon kanssaluomisvoimana.
 
Kun tulette herkäksi tälle rakastavalla ja tukevalle energialle, olette stressittömämpi ja rennompi elämässänne. Teistä on helpompaa virrata uusiin ideoihin, uusiin projekteihin ja uusiin ympäristöihin ja päästää irti vanhasta, osana jatkuvaa luonnonmukaista elämänprosessia. Mikä tahansa seuraava henkilökohtainen askeleenne onkin, tietäkää, että tämä rakastava ja kaikenkattava luonnonvoima tukee teitä.
 
Rakas valoperhe, työtänne on pysyä maadoittuneena, keskittyneenä sydämeen ja yhdistyneenä korkeamman tietoisuuden kultataajuuteen. Tämä yhdessä herkistyneenä metsänhengelle, muokkaa lempeän yltäkylläisen ja yksinkertaisen harmonisen elämän luonnon ja luonnonvoimien kanssa kehossanne ja ympäristössänne. 
 
Valosolmut ja uuden maan yhteisöt
 
Rakkaat ystävät, kun saavutatte tämän taajuus- ja tietoisuustason, teistä tulee uuden maan valosolmu. Sellaisena vedätte luonnostaan puoleenne toisia, jotka ovat myös tällä taajuudella, ja alatte muodostaa valoyhteisöjä.
 
Tämä on luonnollinen tai luonnonmukainen prosessi, missä luoksenne tulee tilaisuuksia ja ihmisiä, niin kuin teitä opastetaan tämän energian virrassa.
 
Ja uuden maan uudet ideat ja uudet yhteisöt ilmestyvät näihin kollektiivisiin valosolmuihin.
 
Niitä ilmestyy kaikkialle, mutta niiden fokuksena on luoda kestävä tulevaisuus, toimia köyhyyden lopettamiseksi ja parantaa suhde luontoon. Sillä mitä muuta köyhyys on, kuin uskomus, ettei luonto anna riittävästi? Tätä tarvitaan erityisesti kaupungeissa ja on monia valosotureita, jotka alkavat aktivoida valosolmuja merkittävissä kaupungeissa uuden maan ilmentämiseksi.
 
Löydätte näitä valosotureita sieltä, missä on unelmia ja visioita oikeudenmukaisuudesta ja yltäkylläisyydestä. He tekevät puutarhoja ja kasvimaita ja he aloittavat projekteja veden puhdistamiseksi ja asuntojen saamiseksi kaikille olennoille. Löydätte heitä sieltä, missä pyritään pelastamaan metsiä ja jokia ja elämään harmoniassa luonnon kanssa. Löydätte heitä tekemästä työtä teknologian muuttamiseksi harmoniaan luonnon kanssa, sillä se on heidän tehtävänsä. Ainoastaan "puhdas" ja kestävä teknologia siirtyy uudelle maapallolle.
 
Nämä valonsoturit toimivat korkeammissa ulottuvuuksissa yhdessä uuden maan rakenteiden ja valoneuvostojen kanssa. Vanhimpainneuvosto valvoo projekteja ja maanhoitajaneuvosto edesauttaa näitä projekteja. Lastenneuvosto antaa tukea tuleville korkeamman taajuuden sieluille ja kristallilapsille, jotka ovat jo täällä, kun he antavat energiaansa tälle uudelle ilmentämiselle maan päällä.
 
Rakas perhe, tämä on uuden maan todellisuus. Pyydämme teitä keskittymään tähän, vanhan todellisuuden vainoharhaisuuden, rappion ja hajoamisen sijasta. Muistakaa aina, että se on teidän valintanne ja voitte elämänne joka hetki valita, mitä valotaajuutta haluatte välittää elämässänne ja mitä haluatte luoda tuolla valolla kollektiivitodellisuutenne kanssaluojina.
 
Toivotamme iloa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä matkallanne vuoteen 2014!
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

OLET SÄTEILEVÄ TÄHTI SÄDEHTIJÄTÄHDISTÖSSÄKanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
7.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ystävät,

Vaikka pääsette käsiksi kaikkeen mitä on koskaan ollut ja tulee koskaan olemaan - sitten kun poistatte epäuskon ja epäilyn suodattimet - kaikki mitä koskaan on ollut, on nyt suurempaa kuin yhdenkään toisen mestarin maaelämän aikana. Olette tähdistön säteilevä tähti. Olette sädehtijöitä.

Maapallolla on ollut useita huomattavia mestareita. Mutta he olivat eristäytyneitä edelläkävijöitä - tähtiä jotka osoittivat teille tämän uuden ajan suuntaa. Vaikka he olivatkin kirkkaita tähtiä, aiemmat mestarit olivat yksittäisiä olentoja. Te olette yksi miljoonista sädehtivistä tähdistä, jotka tekevät valosta kirkkaamman kuin pimeys.

Yhteisponnistelunne noiden eri filosofioiden ja uskomusten kera tekee tästä poikkeuksellisen upeaa kehitystä monin tavoin. Aiemmat maamestarit olivat useimmiten eristäytyneitä upeudessaan ja rakkaudessaan. He keräsivät toisia ympärilleen rakkaussäteilynsä vuoksi. Mutta sitten kun he poistuivat maapallolta, vain muistot heistä jatkuivat. Jotkut heidän viesteistään säilyttivät sen rakkauden, mitä he halusivat jakaa - jotkut eivät. Ne viestit joita muutettiin tyydyttämään historiallisia tarpeita.

Sellainen muuttaminen ei ollut kamalaa, pelkästään tarkoituksenmukaista tuohon aikaan. Tutkiakseen perinpohjin vanhaa aikaa, massojen täytyi tuntea ja ymmärtää pelkoa - ja niin he tekivät.

Uuden maan osalta vastakkainen on totta. Kaikilla on oltava pääsy uuden ajan rakkausviesteihin. Ei viesteihin, jotka on suunniteltu aikoja, vaan aikakausia, universumeja varten. Totuudenmukaisiin viesteihin jotka ovat täynnä rakkautta, mikä ei haalistu tai aiheuta väittelyä oikeasta tai väärästä, kuten tapahtui viesteissä, joita luotiin aiempien mestareiden lähdettyä maan päältä.

Ei ole sattumaa, että hyvin monet kanavoidut, henkiset, rakkaudelliset viestit joita tekivät hetki sitten aikalaisenne, ovat käytössä painiketta klikkaamalla. Tai että viestintuojat ovat käytettävissä kysymyksiin ja aistikokemuksiin.

Kaikki tämän päivän henkiset tai uuden maan viestit ovat oikeita niille, jotka pääsevät niihin käsiksi. Jotkut haluavat uskoa niiden pimeiden voimien ottavan hallinnan, jotka kontrolloivat heidän olemustaan. Jotkut uskoa muukalaisiin avaruusaluksissa. Noita viestejä on saatavilla, kuten on myös viestejä sisäisen olemuksenne voimasta, ilosta ja rakkaudesta. Ja kaikki ovat oikein sille, kuka te olette.

Nämä viestit sekoittuvat lopulta yhdeksi, mutta luultavimmin eivät tämän maaelämän aikana. Näin tapahtuu syystä.

Monet halusivat osallistua tähän siirtymään - ja selvittää menneiden elämien ja nykyelämän asioita. Joihinkin näistä elämistä sisältyi fantasiamaailman luominen siitä, mitä odottaa tässä uudessa ajassa. Se on samanlaista kuin niillä, jotka luovat henkilökohtaisen helvetin maakuoleman jälkeen, vaikka helvetti ei ole universumien todellisuutta.

Vaikka luottekin oman todellisuutenne, sitä voivat tahrata aiemmat uskomukset tai kokemukset. Tämä ei tarkoita, että te olette tai kukaan on väärässä - prosessoitte vain uuden maan muutoksia vähän eri tavalla kuin toiset.

Lopulta teillä kaikilla on pääsy samoihin käsitteisiin ja muistoihin - mutta ei tänä päivänä.

Sallikaa itsenne prosessoida tämän dramaattisen siirtymän aikana niin, kuin teidän tarvitsee, sillä luottamalla sisäiseen olemukseenne, sydämeenne, löydätte informaatiota, mitä tarvitsette tuolla hetkellä. Kun hallitsette tuon palan, palapelin seuraava pala ilmestyy eteenne.

Ettekö jossain kohtaa tässä elämässä ihailleet urheilusankaria ja saitte myöhemmin tietää, että sankarinne oli tehnyt jotain sopimatonta, ja tämä muutti ajatteluanne? Ettekö hyväksy tämän osaksi elämää? Näin on teillä nyt. Jotkut teistä aloittivat uuden maan siirtymän julistamalla, että sellainen ja sellainen on täysin oikein - ja muuttivat mielipidettään, kun tietopohjanne lisääntyi.

Kenties tunnette tämän viestin tuovan teille kuin juoksuhiekkaa. Päinvastoin. Sallikaa itsenne kasvaa ja laajentua. Ja sallikaa sama muille. Kenties jotkut uuden maan ystävistänne näyttävät hyväksyvän rajoittuneesti tämän siirtymän. Toiset näyttävät oudoilta. Kumpikin on oikein sille, keitä he ovat ja mitä he tutkivat.

Haluatte meidän kertovan teille, kuka on oikeassa ja kuka keksii tarinoita. Ei kukaan ja kaikki. Lähestytte tosiaan kaikki tätä muutosta omasta perspektiivistänne ja omista tarpeistanne.

Kenties olette kiinnostuneempi muutoksen fyysisistä tekijöistä, kun säilytätte vanhan ajan fyysisiä uskomuksia. Tuloksena saattaa olla ei-oppikirjamaisia fyysisiä vaivoja, mitkä pakottavat teidät tai kannustavat teitä katsomaan tämän päivän lääketieteellisen tai homeopaattisen tietopohjan ulkopuolelle. Tai kenties ei. Kenties kieltäydytte kaikesta saatavilla olevasta hoidosta - kunnes ette kieltäydy.

Olette osa sädehtivää loistoa, mutta loistoa mitä lähestytään omasta tieto- ja kiinnostuspohjastanne - ja tutkimushalukkuudestanne. Sillä mitä enemmän tutkitte omia kiinnostusalueitanne, sitä enemmän tietopohjanne laajenee.

Mutta toisaalta, laajentuminen ei ole teidän tavoitteenne, jotka olette nyt maan päällä.

Tavoitteenne oli esitellä uusi maa. Ja näin olette tehneet loistavalla ja dynaamisen rakastavalla tavalla.

Nyt riippuu teistä itsestänne, miten paljon haluatte laajentua henkilökohtaisesti. Kenties olette saavuttaneet kaiken, mitä haluatte saavuttaa - kenties ette. Mikä tahansa aikomuksenne onkin, olette jakaneet loistoanne niin, että maapallo on nyt universumien säteilevä osa tavoilla, mitkä eivät ole koskaan ennen olleet mahdollisia. Olette saavuttaneet ryhmätavoitteenne.

Riippuu teistä, miten paljon pidemmälle haluatte muuttua. Tiedätte tämän niiden uusien materiaalien lukumäärästä, joihin teillä on pääsy.

Ei ole tarvetta tuntea olevansa etevämpi kuin muut, sillä kaikki liikkuvat oikealla tahdilla itselleen oikeaan suuntaan. Kenties pakottaen jonkun uskomaan, että prosessinne vähentää heidän nykymaaelämänsä kokemuksia ja pakottaa toistamaan nuo prosessit toisessa elämässä.

Teillä ei ole aavistustakaan, mitä toiset tutkivat tai miksi.

Ainoa massayhteytenne tässä elämässä oli uuden maan esitteleminen. Ja teitte kaikki sen rakastavasti.

Sallikaa nyt toisten kulkea itselleen mukavimmalla tavalla - joko kuunnellen sisäistä olemustaan tai yhteiskuntaa. Kyse on heidän elämästään ja heidän suunnastaan.

Ette halua toisten ajatuksia ja filosofioita pakotettavan itsellenne. Sama pätee toisiin.

Omien uskomustenne pakottaminen jollekin palauttaa teidät 3D-maailmaan, missä on jonkun itsenne ulkopuolisen oikea ja väärä. Niin olkoon. Aamen.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

VIIDENNEN ULOTTUVUUDEN CHAKRAT

VIIDENNEN ULOTTUVUUDEN CHAKRAT
Kirjoittanut Christina Lunden ( christinalunden.wordpress.com)
17.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Kun synnyit tähän elämään, sinulla oli pääsy seitsemään fyysiseen chakraan. Nämä ovat juurichakra, sakraalichakra, solar plexus chakra, sydänchakra, kurkkuchakra, otsachakra ja kruunuchakra. Vuonna 2006 sait tilaisuuden alkaa avautua näille kolmelle seuraavalle, neljännen ulottuvuuden chakralle: sielutähtichakra, korkea sydän chakra ja intopistechakra.

Kaikki lisäävät nämä yksi kerrallaan ja omalla tahdillaan sen mukaisesti, miten paljon valoa he päästävät sieluunsa joka päivä. Nämä neljännen ulottuvuuden chakrat ovat henkisiä chakroja - niillä ei ole mitään tekemistä fyysisen kehon kanssa. Jokaisen chakran on oltava vakaa, tasapainossa ja käytössä, jotta seuraavaksi korkein chakra voi avautua.

Vuonna 2007 päästiin viidennen ulottuvuuden chakroihin. Useimmat ihmiset alkoivat tuntea tämän energian 2010. Nämä chakrat avautuvat, silloin kun henkilö ei saa enää ohjeita egolta. Sielun sisäinen valo opastaa sen sijaan tietoisuutta. Nämä chakrat ovat polku tietoisuutesi auttamisessa muistamaan, kuka oikeasti olet Jumalana. Ne ovat puhtaasti henkisiä ja toimivat kanssasi sielutasolla.

Viides ulottuvuus on fyysinen paikka niin kuin kolmas ulottuvuus, joten kyky päästä tuohon energiaan edes kulkematta tuossa maailmassa on todella merkittävä urotyö! Nämä chakrat ovat Kristus-chakra, käsichakrat, jalkachakrat, maatähtichakra ja 12. chakra. Silloin kun viimeinen neljännen ulottuvuuden chakra (intopistechakra) on vakiintunut, Kristus-chakra, käsichakrat, jalkachakrat ja maatähtichakra avautuvat muutamaksi minuutiksi ja sulkeutuvat sitten taas.

Maatähtichakra avautuu samaan aikaan, koska tällä tasolla et enää maadoitu Äiti Maahan. Maatähtichakra ottaa sen paikan. Ja kun käytät enemmän Kristus-chakran korkeaa energiaa, saat extrachakroja maatähden alle tasapainottamaan sinua. (Katso luettelo alla) Jos olit 3D-parantaja, sinulla on ehkä jo käsichakrat auki. Kaikki muut - parantaja tai ei - avaavat käsichakrat avatessaan Kristus-chakran. Tämän avautumisen myötä kaikki pystyvät parantamaan toisia tällä tasolla.

Näiden viidennen ulottuvuuden chakrojen avautuminen vie jonkin aikaa, jotta sielusi tottuu tähän hyvin erilaiseen, korkeavärähteiseen valoenergiaan. Siirryt siihen ja takaisin, jotta kehosi/sielusi tottuu tuohon valotaajuuteen. Saatat huomata olevasi tuossa korkeammassa energiassa tunnin ja sitten siitä ulkona seuraavat kahdeksan tuntia tai pidempään. Lopulta olet tässä energiassa 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa.

Viidennen ulottuvuuden chakrat avautuvat aikomuksellasi. Voit käyttää rukousta tai affirmaatioita, mutta kyse on enimmäkseen siitä, miten elät jokapäiväistä elämääsi. Se ei tapahdu automaattisesti, koska näiden chakrojen ei ole tärkeää avautua täällä 3D-maailmassa. Jos yrität elää korkeammasta tietoisuudestasi etkä egostasi, niin sielusi vastaa ja sille on tervetullutta viidennen ulottuvuuden chakrojen avautumisen alkaminen.

Monet ihmiset eivät oivalla, että nyt on menossa kaksi ylösnousemusta. Henkilökohtainen sieluylösnousemus on mahdollinen ja kollektiiviylösnousemus tapahtuu ehdottomasti. Kollektiiviylösnousemuksessa kuljemme yhdessä viidennen ulottuvuuden maailmaksi yhtenä hetkenä. Muistakaa, ettei sielujen ole välttämätöntä olla viidettä ulottuvuutta tämän ylösnousemuksen hetkellä kyetäkseen ylösnousemaan.

Tuolla hetkellä ennen ylösnousemusta on mittaus ja jokainen sielu jolla on tietty valotaajuus, ylösnousee. Sielumittaus merkitsee, ettei ylösnousemus tapahdu sen mukaisesti, kuka henkilö on ollut tässä yhdessä elämässä. Tämän vuoksi sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, ettei perheesi tai ystäväsi ylösnouse. Se mitataan, miten paljon valoa he ovat keränneet sieluunsa kaikista elämistään.

Ylösnousemusaikaan on noin 10% maan väestöstä, joka on jo ylösnoussut henkilökohtaisesti ja elää tuossa viidennen ulottuvuuden energiassa. Nämä ihmiset auttavat luomaan uuden maailman ja myös polun kaikkien muiden pääsemiseksi sinne.

Merkkejä olemisesta viidennessä ulottuvuudessa on, ettei tunne sopivansa mihinkään. Se on eri asia kuin valotyöntekijänä oleminen ei-valotyöntekijöiden keskellä. Kyse on siitä, ettei sovi enää valotyöntekijöihin! Tämä on tunne heräämisestä väärässä paikassa/maailmassa - myös asioiden katsomista laajemmasta perspektiivistä ymmärtämättä, miksi ihmiset eivät näe asioita yhtä selvästi kuin sinä.

Suurin etu on syvään juurtunut rauhantunne - silloinkin kun olosuhteet ovat kaoottiset kaikkialla ympärillä. Rauha ei mene koskaan pois. Se tukee kaikessa, mitä teet. Tämä ei merkitse, ettet enää koskaan järkyty tai suutu. Tietysti niin tapahtuu! Sinulla on ihmiskeho, mihin liittyy ego, joten sinulla on aina pääsy noihin alempiin tunteisiin. Tämän korkeammalla värähtelevän energian virratessa lävitsesi, voit tehdä tietoisesti selkeitä valintoja siitä, miten toimit ja reagoit, ja on mahdollista, ettet halua käyttää noita matalampia tunteita.

Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden chakroihin liittyy väri, mutta ei viidennen ulottuvuuden chakroihin. Emme voi nähdä tällä maapallolla taajuutta, millä ne värähtelevät.

Tässä on luettelo chakroista niiden avautumisjärjestyksessä:

- juurichakra
- sakraalichakra
- solar plexus chakra
- sydänchakra
- kurkkuchakra
- otsachakra
- kruunuchakra
- sielutähtichakra (neljännen ulottuvuuden energian alku)
- korkea sydän chakra
- intopistechakra
- Kristus-chakra (viidennen ulottuvuuden energian alku)
- käsichakrat (poikkeuksena parantajat jotka avasivat ne kolmannessa ulottuvuudessa)
- jalkachakrat
- maatähtichakra
- kolme chakraa maatähtichakran alla
- 12. chakra (minulle ei ole annettu vielä nimeä tälle)
- neljäs chakra maatähtichakran alla

Enemmän chakroja lisätään maatähtichakran alle tasapainottamaan 12. chakraa. Ja sinulla on tilaisuus jatkaa korkeampien chakrojen lisäämistä alempien chakrojen kera tasapainottamaan itseäsi, sitten kun ylösnousemme kollektiivisesti.

Rakastan,

Christina

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi

tiistai 7. tammikuuta 2014

TAMMIKUUN ENERGIAT

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 6.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tammikuu alkoi ns. pamauksella, kun meillä oli 1.1. voimakas uusikuu, mitä ei ole ollut 19 vuoteen. Tämä yhdessä Venuksen jatkuvan perääntymisen kanssa, mikä vie meidät takaisin vuoden 2005 loppuun ja 2006 alkuun, meistä ehkä tuntuu, että menemme taaksepäin emmekä eteenpäin ja tarkastelemme jotain mennyttä, minkä aivan yhtä nopeasti unohtaisimme. Mutta vaikka on paljon energiaa ja mahdollisuuksia ulottuvilla, meidän on astuttava siihen, otettava vastaan potentiaali, harmonisoiduttava sen kanssa ja integroitava se elämäämme - kaikki vuoden 2014 isoja teemoja. Jos olet kuullut minun sanovan tämän 100 kertaa, valmistaudu kuulemaan se minulta vielä 1000 kertaa, koska vaikka haluaisimme kuinka kovasti jotain, meidän on oltava harmoniassa sen kanssa ja meidän on kyettävä integroimaan se elämäämme. Tammikuun energioissa on kyse siitä, mitä uskomme ja ajattelemme ansaitsevamme.

Venuksen kuvataan hallitsevan rahaa, kauneutta ja rakkautta, mutta siinä on oikeastaan kyse arvosta. Ja arvossa on kyse ansaitsemisesta. Olemme hyvin halukas antamaan aikaamme, ajatuksiamme ja energiaamme siihen, mitä arvostamme, mutta hyvin usein kiinnitämme huomiota siihen, mitä emme arvosta, mikä ei palvele iloamme tai mikä tuo meille rauhaa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä. Venuksen perääntyessä koko kuukauden, katsomme tarkemmin sitä, mikä on arvokasta meille, alkaen itsestämme. Arvostammeko itseämme, omaa polkuamme, omaa elämäämme ja omaa matkaamme? Kaikki elämässämme peilaa sitä, mitä arvostamme, mutta onko se arvokasta meille? Rakastammeko sitä? Hyvä tapa vastata tähän kysymykseen on kysyä itseltämme, haluammeko sitä lisää, rajattoman määrän. Jos emme, sitten on aika muuttaa arvojärjestelmäämme ja alkaa katsoa, mitä ajattelemme ansaitsevamme.

Kaikki kysyvät: "Mitä haluat?" ja on hyvin vaikea vastata, koska emme todellisuudessa tiedä. Meille on tavallisesti selkeämpää, mitä emme halua, koska sitä meillä on paljon elämässämme. Parempi tapa ilmaista tuo kysymys on: "Mitä ansaitsen?" Se toimii näin. Ajattele jotain haastavaa tilannetta elämässäsi - kenties kyse on taloudellisista rajoituksista tai olet yksinäinen tai olet tyytymätön. Ilmaise se nyt näin: "Ansaitsen taloudelliset rajoitukset" tai "Ansaitsen olla yksinäinen" tai "Ansaitsen olla tyytymätön". Ilmaistessasi sen näin, se kuulostaa typerältä, mutta se tekee helpoksi nähdä eron siinä, missä olet ja missä haluat olla.

Muuta se nyt toisinpäin: "Ansaitsen olla taloudellisesti yltäkylläinen", "Ansaitsen olla rakastavassa suhteessa" tai "Ansaitsen olla tyytyväinen elämäni kaikilla alueilla nyt". Silloin sinulla on parempi lähtökohta aloittaa se päätösprosessi, miten pääset sinne, missä haluat olla. Ja koska et oikeasti (toivottavasti) usko, että ansaitset olla rajoittunut, yksinäinen ja tuntea tyytymättömyyttä, pystyt luomaan voimaannuttavampia uskomuksia siitä, mitä ansaitset ja mikä vie sinut sinne, missä haluat olla. Ylösnousemus tapahtuu meille kaikille ja myös maailmalle. Ylösnousemme tai nostamme värähtelyämme tämän prosessin osana. Ja ansaitseminen, arvo, arvokkuus ja jonkin arvoisuus on osa tätä prosessia.

Ennen kuin yrität tehdä valinnan, katso mielipiteitäsi ja niiden lopputulosta ansaitsemisnäkökulmasta. Tällä tavalla yhdistyt valintaan voimaannuttavasti ja luot voimallisen arvojärjestelmän prosessin aikana. Luulen sen toimivan paremmin kuin affirmaatiot, mitkä ovat liian usein helppoja sanoa luomatta sopivaa harmonisoitumista ja integroitumista tekemään niistä uskottavia, toteuttamiskelpoisia ja toimivia.

Tammikuun uusikuu valaisee Uranuksen ja Pluton neliön, mikä toimii nyt kolmatta vuottaan. Meillä on kaksi muutakin aspektia tänä vuonna, huhtikuussa ja marraskuussa, ja viimeinen maaliskuussa 2015. Se on ollut pitkä, hidas ja herpaantumaton prosessi. Jos ajattelet, ettei tapahdu paljon, ajattele, miten jäävuoret liikkuvat ja kaivertavat maata allaan. Mars Vaa'assa lisää ns. bensaa transformaatiotuleen heinäkuuhun saakka, jolloin se poistuu Vaa'asta. Se muistuttaa meitä jatkamaan toimeen ryhtymistä, olemaan selkeä siitä, mitä ansaitsemme, olemaan rakkausenergiassa ja käyttämään sitä liikevoimanamme sen muutoksen lietsomiseen, mitä haluamme nähdä maailmassa. Jos olemme sallineet epäinhimillisen, yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaisen, taloudellisesti eriarvoisen, julman, suvaitsemattoman, syrjivän ja apaattisen maailman luomisen, meidän on oltava inspiroitunut (tai hengessä), vaadittava yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, taloudellista tasavertaisuutta, myötätuntoa, ystävällisyyttä ja suvaitsevaisuutta, keskityttävä ykseyteemme ja hyväksyttävä roolimme maailman todellisuuden kanssaluojina, saadaksemme aikaan transformaation alhaalta ylöspäin, mistä tulee uuden maan toimintamalli.

Se alkaa meistä, me olemme 3D-energian mestareita ja se tapahtuu, mitä päätämme tehdä tuolla energialla. "Valta toisiin" -3D-toimintamallit romahtavat, mutta ne eivät kaadu taistelematta. Korkeamman ulottuvuuden yhteisvoima-toimintamallit odottavat kulisseissa, mutta meidän tarvitsee luoda tila niille. Ole voimaantunut, ole selkeä, luota itseesi ja tiedä, että olet arvokas ja sinulla on arvoa, ja tämä sallii meidän olla yksilöinä ja kollektiivisesti se muutosmajakka, mitä maailma etsii.

Tammikuun 31. päivä on kiinalainen uusivuosi ja se on hevosen vuosi, hyvin lupaava vuosi. Ajattele kaikkea hevosen kauneutta, arvokkuutta, vauhtia ja voimaa - sitä tämä uusivuosi pitää sisällään meille. Tuona päivänä myös Venus alkaa kulkea eteenpäin, juuri kun Merkurius valmistautuu perääntymään 1.2., sen varjojakson alkaessa 23.1. Tämän kuukauden kaikki toiminta saa minut ajattelemaan erittäin ruuhkaista risteystä ja autoja estää kolaroimasta toistensa kanssa vain ajoitus sekunnin murto-osan tarkkuudella. Avain tämän kiireisen kuukauden navigoimiseen (ja tällaista on toukokuuhun saakka) on välttää häiriötekijöitä ja pysyä keskittyneenä omaan polkuunsa. Muista, että kaikki mitä teet elämässäsi, ulottuu maailmaan. Voit vaikuttaa, koska olet erilainen.

Upeaa kuukautta.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.
KOSMISIA VIESTEJÄ VUODELLE 2014
Kirjoittanut Sarah Varcas (astro-awakenings.co.uk)
4.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ikuisesti suojassa
Taivas heijastaa tänään merkittäviä asioita koko tulevalle vuodelle: haasteita ja rauhaa, turvallisuutta ja riskiä, seisahtumista ja liikkumista. Ristiriitaisilta näyttävät voimat ovat läsnä samassa hetkessä ja käyttävät tasavertaista painetta elämämme rakennelmaan.

Tänään suurristi mikä yhdistää joitain kosmoksen mahtavimmista voimista - Pluto, Mars, Uranus, Musta aurinko ja Musta kuu Lillith - muistuttaa meille, että karmavaikutus kulkee voimakkaana ja syvällä elämässämme ja juuri sellaisiin vaikutuksiin tarvitsee tarttua tulevana vuonna. Jos olemme lykänneet tässä mielessä jotain, pystymme tekemään sitä aina vain vähemmän vuoden edetessä. Tämä ei ole kosmokselta tuomioviesti, mikä ohjaa vaikeaan kohtaloon, vaan herätys muistuttamaan meille, että keskeneräiset asiat eivät mene pois ja kun puhdistavia energia-aaltoja tulvii tälle planeetalle tulevina kuukausina, se mikä on piilossa, paljastuu ja herää taas. Ei kidutukseksi vaan omistettavaksi, käsiteltäväksi ja sovitettavaksi siihen, kuka olemme ja minne olemme matkalla.

Astrologia opettaa, ettei jonkun elämässä tapahdu mitään, mikä ei ole jollain tavalla luonteenomaista tuolle ihmiselle. Elämän on mahdotonta olla toisenlaista. Olemme energiaolentoja, jotka elävät energiauniversumissa. Vedämme puoleen ja hyljeksimme oman värähtelymme mukaisesti, niin kuin sitä ilmaistaan olemuksemme joka tasolla - fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Kokemamme elämä on energiamme monimutkaista vuorovaikutusta ympäristömme energian, sen ihmisten ja siinä toimivien voimien kanssa. Kohtaamme usein nämä voimat asioina, joita tapahtuu meille toisten ihmisten, säätilan tai talouden (!) kautta, ja kuitenkin jokaisessa noista tapahtumista on oma värähtelypanoksemme, mikä on tiivistynyt aionien energiakumulaatiosta täksi ihmiseksi, joka olemme tänä päivänä.

Tulevan vuoden aikana tuon energiakumulaation tuotteet tuodaan huomiomme piiriin enemmän kuin koskaan egoidentiteetissämme - itsemme ja elämämme aspektit joihin panostamme energiaamme - ja karmasiteessämme toisten ihmisten ja olosuhteiden kanssa. Jos ne pidättelevät meitä sitoutumasta täysin tietoisuutemme kasvuun tällä planeetalla, meillä on tilaisuus kohdata ne täysin, omistaa ne ja parantaa niiden pirstova vaikutus elämässämme. Niin kauan kun kiellämme olemuksemme aspekteja ja teeskentelemme, ettei tiettyjä asioita ole tai ole tapahtunut, olemme ikuisesti erossa eheyden tilasta, mikä sallii meidän olla täysin läsnä elämälle juuri sellaisena, kuin se on, ja reagoida sen tarpeisiin.

Tietysti välttelemme ja kiellämme asioita jostain syystä: ne sattuvat niin, ettemme halua mennä niihin. Ne haastavat sen, kuka uskomme olevamme. Ne kohtaavat meidät sen pelottavan tuntemattoman kanssa, mitä päätimme välttää. Mutta Jumalan, kaiken olevaisen lähteen, silmissä ei ole mitään riittävän hyvää syytä oikeuttamaan pirstoutumista ja tiedostamattomuutta, mikä johtuu sellaisista valinnoista. Olemme olleet tiedostamattomia tällä planeetalla riittävän pitkään ja katso, minne se on vienyt meidät! On aika herätä, myöntää ja haistaa kosmista kahvia. Ei riitä, että muuttaa elämäänsä niiltä osin, jotka sopivat meille. Meidän on oltava valmis muuttumaan aina ja siellä, missä kutsutaan, ja muututtava niin radikaalisti, että toisinaan entinen elämämme voi olla vain hämärä muisto siitä, mitä kerran kävimme läpi.

Mutta tässä planeettapatistuksessa mahdottoman tekemiseen, Neptunuksen kolmio pohjoissolmun kanssa toimittaa kaikkein tärkeimmän viestin: sitä kuka ja mitä olemme oikeasti, ei voi koskaan vahingoittaa eikä heikentää. Vaikka tulen läpi kulkeminen voi sattua, henkemme ei pala, ainoastaan ne osamme jotka peittävät sitä. Meidät on muodostettu energiasta, siitä saamasta energiasta joka elää koko kosmoksessa ja sen yli. Sitä ei voi tuhota eikä voi meitäkään Lähdetasolla. Voimme menettää vain sen, mikä ei koskaan ollutkaan me, ja joka kerta kun teemme sen, lisää siitä paljastuu, kuka todellisuudessa olemme.

Tämä on syvimmän alkemian, suurimman mahdollisen transformaation polku. Kuljemme sitä 2014, yhdessä. Ja radikaalin heräämispolun kavereina meidän ehkä tarvitsee muistuttaa toisillemme, että Jumala tulee aina suojelemaan henkeämme, ei egoamme. Se pyrkii palauttamaan meidät ykseyteen ja tulee tekemään niin. Voimme kärsiä ja kamppailla prosessissa, mutta kuitenkin se joka oikeasti olemme, on turvassa ja kokonainen, ja mitä syvemmällä voimme tietää tämän olevan tosiasia, sitä vaivattomammin kuljemme tätä polkua eteenpäin.

Sarah Varcas

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.
ENNUSTEITA VUODELLE 2014

Valonmestareita kanavoinut Ruth Ryden
Uutiskirjeestä 30.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Suom. huom. Tämä viesti on Ruthin viimeinen. Hän ei enää jatkossa kanavoi Valonmestareiden "säätiloja" ja muita viestejä.

Mestarit, annatteko meille tulevalle vuodelle yleisennusteita, mitkä pitäisivät sisällään maailmanlaajuiset sääolosuhteet, maanliikkeet, merivirtaukset ja mitä tahansa, mikä vaikuttaa ihmisen elämiseen tällä planeetalla?

Mestarit:
"Olette kaikki tietoisia niistä valtavista muutoksista, joita nyt tapahtuu maailmassanne, ja vuosi on ollut vaikea kaikille. Tuleva vuosi ei ole poikkeus siitä, kun aurinkokuntanne taajuudet ovat saaneet järjestelmät törmäämään ja työntämään toisiaan vasten universumissanne. Luominen on jatkuvaa, kuten teidän on käsitettävä, eikä ole mitään "vallitsevaa tilaa", kuten monet mieluummin uskoisivat. Kymmenen tai kahdenkymmenen vuotenne jälkeen taivas näyttää hyvin erilaiselta, kun toisia planeettoja ja "tähtiä" - kuten kutsutte niitä - on poissa ja uusia valoja ilmestyy. Astronomiasta tulee paljon mielenkiintoisempi "elektroniikkapeli" kuin nuo väkivaltaiset ja keksityt lumoajat, joita teillä on nyt.

Maanliikkeet. Kyllä, maapallonne muuttuu sisäiseltä rakenteeltaan, kun universaalit energiat eivät vaikuta ainoastaan kallion ja nesteiden monisyiseen luonteeseen, vaan myös solumaisen rakenteen monisyiseen kemiaan. Planeetan sula ydin kuumenee sopeutuakseen näihin energioihin, kun tiedemiehet ihmettelevät miksi. Tätä voidaan verrata jättiläiseen, mikä ravistelee ja kamppailee sopiakseen uusiin vaatteisiinsa, jotka ovat liian tiukat sille. Maanjäristykset joita koetaan ympäri maailmaa, jatkuvat, kun eri mannerten juuret muuttuvat syvällä pinnan alla.

Lähi-idän maissa koetaan monia dramaattisia järistyksiä muutaman kuukauden kuluessa, sitten tilanne rauhoittuu vuoden loppua kohti. Ja kyllä, ihmisten konfliktit, viha, tappaminen ja kamala epäinhimillisyys toisia kohtaan todellakin vaikuttavat planeettaan! Sana on "taajuus". Universaalit taajuudet luovat universumin, aineen ja kaiken olevaisen. Silloin kun ihmiskunta järjestää valtavan negatiivisia taajuuksia - ristiriita, julmuus, murha, epäluottamus, sukupuolien välinen tasa-arvottomuus, ahneus, toisilta tarpeellisen ottaminen omaksi hyödykseen, kaikkia näitä ja monia muita ihmisten negatiivisia piirteitä - nämä taajuudet tunkeutuvat syvälle maan uumeniin ja häiritsevät sen luomisen perusluonnetta. Pitäkää silmällä lisääntyviä järistyksiä, valtamerimullistuksia joita aiheuttavat merenalaiset liikkeet ja sääpoikkeamia joita aiheuttavat miljoonien pirstoutuneiden elämien ja kurjuuden voimakkaat taajuudet. Siellä ja silloin kun nämä ihmiset oppivat elämään yhdessä rauhassa, vihan ja väkivallan sijasta, maa tyyntyy ja antaa uutta toivoa ja luonnon ihmeet kukoistavat.

Euroopan manner on edelleen melko vakaa muutaman vuoden, poikkeuksena monet Alppien vuoristoalueet jotka kulkevat hyvin vanhoja murtumalinjoja pitkin. Vaikka emme näe varsinaisia maanjäristyksiä, nämä vuoret heijastavat edelleen sitä, missä maa on liikkunut menneinä aikoina, ja ne voivat hyvinkin vavista hyvin vakavasti, kun jälkivaikutukset voimakkaista liikkeistä ympäri maailmaa vaikuttavat noihin vanhoihin murtumiin. Tällöin lumivyöryt ja maanvyörymät vievät monien hiihtäjien ja vuorikiipeilijöiden hengen. Pieni varoitus: tänä vuonna ei kannata olla näillä vuorilla.

Australia on ollut vuosisatoja hyvin "juurtunut" manner, mutta sielläkin on erittäin syvällä liikettä, mikä aiheuttaa erityisesti takamaalle järistyksiä ja ankaria myrskyjä tulevana talvena. Manner lepää ns. heikossa taajuuspyörretuulessa, mikä on suojellut sitä vuosikymmeniä. Osa tästä "tuulesta" alkaa heiketä ja tämä altistaa eteläiset alueet ja ympäröivän meren epätavallisille sääolosuhteille. Antarktiksen jään jatkuva sulaminen vaikuttaa Australiaan enemmän ja enemmän, kun vuodet kuluvat, mikä aiheuttaa tulvimista ja ilmaston muuttumista. Australian kansalle on antanut parhaan edun alkuperäiskansan hyväksyminen veljiksi. Oppitunti maailman kunnioitettavaksi.

Etelä-Amerikan manner pysyy enimmäkseen melko vakaana ensi vuonna, poikkeuksena lännen syvät merikanjonit, jotka jatkavat sekasorron aiheuttamista läheisille rannikoille ja vuoristoalueille. Siellä voidaan odottaa lisää monia kovia järistyksiä ja maanvyörymiä tulevina kuukausina. Vakaat sääolosuhteet jotka ovat kestäneet vuosikymmeniä, ovat muuttumassa dramaattisesti Antarktiksen virtausten vuoksi. Argentiinassa voidaan hyvin odottaa kuivuutta, mikä vaikuttaa karjateollisuuteen. Pohjoisen ylängöillä elävät ihmiset saavat odottamattoman lämpimiä päiviä, joita seuraa jatkuvat pintajäristykset.

Arktiset ahtojäät maailmanne huipulla jatkavat kutistumista, kun kuumuus sisäisten tulien kohentamisesta muuttaa laivareittejä, pakottaa alkuperäiskansat pois ikivanhoista kodeistaan ja muuttaa siihen liittyvää politiikkaa, kuka kontrolloi uusia reittejä. Kelluva jää on jatkuva vaara, kun laivat jäävät kiinni odottamattomaan suojasäähän reitti- ja risteilymatkoilla. Tämä on tilanne ainakin vuoden. Arktiset eläimet ovat vaarassa ja lopulta niitä valitettavasti kuolee laajamittaisesti. Luontoa ei kuitenkaan täysin estetä. Kun ilmaston ja maapallon muuttuminen jatkuu, syntyy uusia lajeja nauttimaan uudesta kodistaan.

Pohjois-Amerikassa - Kanadassa ja syrjäisillä saarilla - voidaan odottaa monia muutoksia säämalleissa tulevana vuonna arktisen transformaation vuoksi. Silloin kun odotetaan kovaa kylmyyttä, lämmintä ilmaa hiipii sisään. Kauniit metsät huomaavat kasvattavansa uusia vahvoja oksia ja löydetään uusia viherkasvilajeja. Äkillisiä myrskyjä iskee kuitenkin joskus varoittamatta ja voimakkaat tuulet aiheuttavat paljon vahinkoa. Kaikkien näiden pohjoisten alueiden järviä ja vesireittejä hämmennetään alapuolelta ja ne voivat olla hyvin petollisia syvyydeltään ja virtausvoimakkuudeltaan. Olkaa hyvin varovaisia, jos sukellatte niihin. Älkää ottako mitään itsestäänselvyytenä. Maanliikkeitä alkaa tuntua muutaman kuukauden kuluttua, mutta ei mitään suurta vahinkoa aiheuttavaa.

Tyynenmeren saarilla on suurin huoli. Kaikki nämä saaret ovat valtavan muodostelman huipulla, mikä on noussut merenpohjasta maapallon luomisen alusta. Niiden asukkailla on omat tapansa, kielensä ja uskomuksensa ja ne ovat maailman ihailluimpien joukossa. Kun meri jatkuvasti pullistuu, pyörii ja tekee elämästä vaikeaa, monet oivaltavat nyt, etteivät heidän kauniit saarensa ole lopulta enää riittävän suuria elättämään heitä. Kun mannerlaatat liikkuvat koko planeetalla, merivirtaukset muuttuvat eikä sen veden lämpötila, mikä kontrolloi "maa-arvoja" ja lämpötiloja, ole enää vakaa. On aika hyväksyä, että monien täytyy muuttaa pois trooppisilta saarilta ja muuttaa elintapaansa. Tämä pätee myös niihin saariin maailman huipulla, jotka ovat syntyneet tulivuorista. Näistä vanhoista "herkkusienistä" voi tulla monia vulkaanisia purkauksia tulevina kuukausina. On aika hyväksyä, mitä tapahtuu, ja tehdä uusi elämä muualle.

USA:ssa koetaan tietysti monia erilaisia tilanteita paikan perusteella. On huolta siitä, että Yellowstone purkautuu taas tuhansien vuosien jälkeen, ja tuo huoli on hyvin perusteltu. Emme näe suurta purkausta, mutta on monia pieniä purkauksia, mitkä ampuvat laavaa alapuolisen paineen purkautuessa. Siellä ei ole turvallista olla. Kaasupurkaukset ovat vaarallisia. Laattaliikkeet puristavat länsirannikon vulkaanisia harjanteita ja ainakin pieniä vulkaanisia ulosvirtauksia voidaan odottaa vuoden aikana. Emme näe suurta purkausta, mutta järistyksiä voidaan odottaa koska tahansa. Olkaa valppaana ja valmistautuneena.

Pohjois-Amerikan mantereen sääolosuhteisiin vaikuttavat kovasti häiriintyneet merivirtaukset vuoden aikana. Valittavasti ne myrskyrintamat jotka ovat iskeneet moniin paikkoihin kuluneena vuotena, iskevät taas. Osavaltiot jotka ovat lähellä merta, ovat osana näitä säämalleja - merenalaiset liikkeet vaikuttavat pintaan ja näin läheisiin maa-alueisiin. Alueilla joilla on ollut voimakkaita myrskyjä ja tulvia, pitäisi olla valppaana lisäongelmien osalta tänä vuonna, erityisesti silloin kun jalkojen alla tuntuu heikkoja järistyksiä. Kuluneen vuoden vesiniukkuus keskitasangoilla loppuu, kun muutos merivirtauksissa lähettää jatkuvia sadepilviä suurimpaan osaan vilja-alueista. Pintavesi ei ole ongelma, mutta öljyn ja kaasun kaivaminen maan alta aiheuttaa maaperän myrkyttymistä joillain alueilla. Jatkuva testaaminen on nyt ainoa tapa elää.

Planeetan tulevaisuus ei ole kontrollissanne, mutta se on, miten käsittelette sitä. Teillä jokaisella on vapaa valinta. Voitte piiloutua vessaan ja vetää verhot eteen, mutta elämä jatkuu. Toimikaa sen kanssa, mitä teillä on ja mitä voitte tehdä. Hätätilan aikana käyttäkää päätänne ja auttakaa itseänne ja toisia. On aina uusi päivä ja toinen tapa kaikessa. Olette sieluja, jotka ovat ihmismuodossa, ja olette täällä kokemassa ja oppimassa. No, nyt on paljon koettavaa ja opittavaa. Kaikki universumin sielut odottavat ja katselevat ja auttavat pyydettäessä. Olemme täällä, tuolla ja kaikkialla. Rukous on kommunikointia ja kommunikointi on kaksisuuntainen kokemus. Tehkää tästä vuodesta tärkeä elämässänne, sillä se on sitä.

Mielikuvituksen ylittävillä mailla on ollut kaikkien luotujen sielujen pyrkimyksiä ja saavutuksia ajan alusta saakka. Jokaisen ihmisen sydämessä on kuolevaisen elämän toiveita ja pelkoja. Älkää pelätkö, ikuisuuden rajattomat maat odottavat uteliaisuuttanne ja seikkailunhaluista henkeänne!

Onnellista uutta vuotta!"

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.