WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

keskiviikko 28. toukokuuta 2014

VESICA PISCIS -MYSTEERI
Viesti arkkienkeli Mikaelilta / Ronna Hermanilta (www.ronnastar.com)
Lokakuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Vesica piscis -kuva on symboli yhdistyneestä isä/äiti Jumalastamme Ylimmän luojan kahtena pääpuolena, missä luomisen kosminen kohtu, vesica piscis, on keskellä. (Suom. huom. Symboli on kaksi samankokoista ympyrää (tai palloa) rinnakkain, jotka limittyvät. Vesica piscis on yhdistymisalue.) Vesica piscis on valoportaali. Se on luomisen kohtu ja ykseystietoisuuden lähde. Luominen koostuu jatkuvasti laajenevista, suuremmista ja yhteenpunoutuneista ympyröistä, missä on vesica piscis välissä, ja tämä luo elämänkukkasymbolin. Vesica piscis luo väylän henkisen ja aineellisen maailman välille.

UNIVERSAALI ISÄ JUMALA / ÄITI JUMALA

Valkoinen osa, "vesica piscis", kosminen kohtu luoja-auringoille - kanssaluojatyttärille ja -pojille. Myös kosminen malja mistä Luojanvalon timantinkovia hiukkasia virtaa tähän universumiin suurten kosmisten säteiden kautta.

VESICA PISCIS, KOLMINKERTAINEN LIEKKI JA SEITSEMÄNNEN SÄTEEN VIOLETTI LIEKKI

Seitsemännen säteen ja violetin liekin aikakausi toimii laukaisupisteenä evoluutiomme ylösnousemusprosessille, minkä myötä jumaltietoisuuden kolminkertaisen liekin suora vaikutus maapalloon ja ihmiskuntaan nopeutuu dramaattisesti. Kun se nopeutuu, se pyörii taajuusspiraalina ylöspäin ja saa sinisen ja pinkin liekin sulautumaan yhdeksi kultaisen keskussäteen ympärillä. Tämä spiraali johtaa pinkin ja sinisen liekin sekoittumiseen, mikä luo pyhän violetin tulen - jumalaisen alkemian, millä riitasointuiset tai epäharmoniset energiat voidaan transformoida positiiviseksi elämänvoimaksi.

Tämä puhdistuminen on välttämätöntä, niin että me, aurinkotyttäret ja -pojat tai valoauringot, voimme taas kerran vetää itseemme Luojavalon timantinkovia hiukkasia Isä/Äiti Jumalamme säteilyn kautta. Kaksi yhteenkietoutunutta ympyrää muodostaa symbolin yhdistyneestä Isä/Äiti Jumalastamme, missä on keskellä vesica piscis, kosminen luomisen kohtu. Tämä symboli on koodattuna syvälle timanttiytimelliseen Jumalsoluumme ja silloin kun se aktivoidaan Luojavalon timantinkovilla hiukkasilla, siitä tulee roihuava kolminkertainen liekki.

Arkkienkeli Mikael kertoo meille, että muinaispiirros kolminkertaisesta liekistä oli sopiva tuohon aikaan. Se ei kuitenkaan ollut todellinen kuvaus siitä, mitä symboli oikeasti esittää, eikä piirros ollut täsmällinen. Ihmiskunta ei ollut valmis koko selitykselle. Se kuitenkin auttoi polulla olevia käsittämään, että ylärintaemme leimattuna eetterikilpi, mikä sisältää kolmen Jumalasäteen energiat.

Ympyrän oikea puoli on kirkkaansininen Isä Jumalaamme varten, ympyrän vasen puoli on kirkkaan vaaleanpunainen Äiti Jumalaamme varten ja kolmas keskialue (mikä on vesica piscis -symboli), kosminen luomisen kohtu, on kullanvärinen.

ARKKIENKELI MIKAEL JA KOSMINEN VALONEUVOSTO
Ronna/pyhä kirjuri

Rakkaimmat ystävät, on mielenkiintoista, miten arkkienkeli Mikael on suojannut tietoisuuteni useilta paljastuksilta ja myös informaatiolta vesica piscis -symbolista, kunnes hän oli valmis yhdistämään informaation viesteihinsä tai piirroksiin aliuniversumeista. Olin kuullut termistä "vesica piscis" vuosia, en kuitenkaan ymmärtänyt sitä enkä ollut riittävän utelias tutkiakseni lisää. Minusta on mielenkiintoista, miten Mikaelin meille antama informaatio esitellään osissa, niin että se voi suodattua tietoisuuteemme ja kehittyä vähitellen.

Tämä oli prosessina valopyramidien, äärettömyyshengityksen, maailmanpyramidin, maailmanpalvelijapyramidin, Luojavalon timantinkovien hiukkasten ja viimeisimpänä, uudistumisen ja parantumisen ametistipyramidin osalta. Aliuniversumi-informaatio ja -kuvat ladattiin mieleeni puolen vuoden kuluessa. Minulta vei melko kauan saada käsitteet selkeäksi mielessäni ja kuvat piirrettyä. Rakas Mikael on kertonut, että nyt tänä suuren muutoksen kriittisenä aikana minun on aika jakaa tämä hämmästyttävä uusi informaatio teidän kaikkien kanssa.

Hän on aina laittanut minut jakamaan uusimman informaation ensin seminaareissani ja oppilaideni kanssa ja sitten myöhemmin se esiteltäisiin massoille. Hän sanoo minulle syyksi tähän, että siemenajatukset voitaisiin tallentaa valopyramideihin viidenteen ulottuvuuteen. Sieltä ne voi hakea helpoimmin ne, joiden taajuus on riittävän korkea yhdistymiseksi kosmiseen viisausvarastoon. Kuitenkin ylösnousemus- ja evoluutioprosessi kiihtyy dramaattisesti ja hän on opastanut minua jakamaan enemmän tätä uutta informaatiota kaikkien teidän kanssa tulevina kuukausina.

Silloin kun arkkienkeli Mikael kertoi minulle, että Isä/Äiti Jumalamme eivät ole erillisiä olentoja, vaan yhtenäinen olemus, jolla on kaksi sarjaa yksilöllisiä ominaisuuksia, laatuja ja piirteitä, olin hämmästynyt ja ikionnellinen. Universaalilla tietoisuustasolla ei ole jakautumista ja vastakohtia.

Hän informoi minulle, että timanttiytimellisessä Jumalsolussamme on kristallisiemenatomi, mikä sisältää vesica piscis -mandalan.

Isä/Äiti Jumalamme asuu tämän universumin suuressa keskusauringossa ja osa heidän olemustaan asuu myös meidän pyhässä sydänkeskuksessamme. Kuten usein tapahtuu, lisävahvistus esitettiin minulle YouTube-videona "Spirit Science 17", minkä lähetti minulle Randy Monk. Noin kolmen minuutin kohdalla näytettiin ihmisen hedelmöittynyt munasolu. Vuorokausi hedelmöittymisen jälkeen munasolu jakautuu, mistä muodostuu vesica piscis -symboli. Se jatkaa jakautumista ja luo elämänkukkamandalan. Kuvateksti totesi: "Olemme luomisen alun keskellä." Tämä oli minulle upea oivallus ja toi paljon ihmeellistä selkeyttä ja ymmärrystä sekä suurta iloa ja rakastavan energiavirran pyhästä sydänkeskuksestani. Rakkaat Jumalvanhempamme eivät ole "tuolla jossain". He ovat ikuisesti kanssamme, kätkössä pyhässä sydämessämme.

KOLME JUMALSÄDETTÄ JA NIIDEN TOIMINTA ALIUNIVERSAALISSA KOKEMUKSESSAMME
Ronna/pyhä kirjuri

Alkuperäisissä universumin/aliuniversumin piirroksissa jotka arkkienkeli Mikael välitti minulle, hän asetti alapuolelle "paratiisin pojat ja tyttäret" -ympyrän ja hieman limittymään vesica piscis -piirroksen alaosan päälle. Hän laittoi minut piirtämään myös aaltoviivan keskuksen läpi - samanlaisen kuin jin/jang-piirroksessa. Tämä symboli edustaa jakautumista kaksinaisuuteen - luomisen positiivisia ja negatiivisia puolia.

Jumaluuden mies- ja naispuoliset kipinät kantavat Ylimmän luojan positiivisia ja negatiivisia puolia aineellisuuden maailmoissa. Tämä merkitsee, että miespuolinen energia liittyy positiiviseen tai sähköisen laatuun, kun taas naispuolinen ilmentää magneettista, vastaanottavaa tai negatiivista laatua. Tarvitaan kumpaakin laatua/voimaa luomistoiminnan tapahtumiseksi. Näiden laatujen todellisessa merkityksessä ei ole päätelmää hyvästä tai huonosta. Tässä tapauksessa sanaa "negatiivinen" käytetään ei-sähköisenä sovelluksena itsestä - negatiivinen ei ole aktiivinen voima, mutta sillä on voimaa. Tämä aliuniversumi rakentuu mies- ja naispuolisten energioiden yhdistymiselle.

Voimme puhua kolmen Jumalsäteen laaduista, ominaisuuksista ja hyveistä vain sellaisina, kuin niitä säteillään aliuniversumimme suureen keskusaurinkoon. Tässä kohtaa meillä on vain vähän tietoa tämän universumien monien muiden aliuniversumien jumalaisista suunnitelmista. Minulle on kerrottu vain, että on erilaisia leveyksiä (kuin piirakan paloja), monien luomistaajuustasojen kera, mikä muodostaa valtavan ja monimutkaisen valikoiman. Oma aliuniversumimme on nuori suhteessa useimpiin muihin aliuniversumeihin tässä universumissa.

Kuitenkin ainutlaatuisen jumalaisen suunnitelmamme tai tehtävämme vuoksi olemme valmisteluvaiheessa sulautuaksemme viereisen, pienemmän aliuniversumin kanssa. Kun tämä sulautuminen etenee, se uusi kultainen galaksi mistä arkkienkeli Mikael on puhunut monta vuotta, on paikoillaan ylivalaisevana suurena keskusaurinkona uudelle laajentuneelle aliuniversumillemme.

Jumalan tahdon ja voiman ensimmäinen säde on ensisijaisesti mentaalisäde, mikä on ilmentyneenä Isä Jumalaan tällä universumin tasolla. Tämä säde kantaa myös totuuden, urhoollisuuden, dynaamisen voiman, yksittäisen tarkoituksen ja selkeän näkökyvyn energioita tai ominaisuuksia. Se on ulospäin keskittynyt säde ja voimakkain universumimme kolmesta Jumalsäteestä, kun niitä säteillään meidän aliuniversumiimme.

Universaalin tason Jumalainen äiti kantaa rakkauden ja viisauden toista sädettä. Se on pääasiassa tunnesäde, mikä synnyttää rakastavaa energiaa sytyttämään siemenajatukset jumalaisen isän mielestä, jumalaisen suunnitelman ilmentämiseksi aineellisille luomistasoille. Tämän säteen pääfokus - sellaisena kuin sitä heijastetaan meidän aliuniversumimme suureen keskusaurinkoon - on muuttaa tieto viisaudeksi ja "keventää" tuota viisautta rakkaudella ja myötätunnolla.

Kolmas säde - tytär- ja poikasäde - sisältää tasamäärän mentaali- ja tunneominaisuuksia. Se on aktiivisen älykkyyden säde, mikä sisältää mm. halun käyttää Isä Jumalamme tahtoa ja Äiti Jumalamme rakkautta ja viisautta tullakseen tehokkaaksi kanssaluojaksi aineellisille tasoille. Kolmannen säteen sielujen suunnitelmassa on myös muistikoodisoluja, mitkä iskostavat syvää sisäistä halua tulla rauhantekijäksi ja pyrkiä tasapainoon ja harmoniaan alemman ulottuvuuden kokemuksissa.

Kolmas säde säteilee voimaa, mikä auttaa ihmiskuntaa kehittämään ja jalostamaan mentaali- ja tunnekehoaan, sekä halun kehittää kanssaluomiskykyjään. Tämä säde kantaa myös suvaitsevuuden, pitkämielisyyden, ykseyden ja kulttuurin laatuja. Se on aurinkojen (Isä/Äiti Jumalamme pojat ja tyttäret) säde, minkä avulla Isä Jumalamme mentaalienergia lähettää uuden luomisen siemenajatuksia. Tämä dynamiikka, eteenpäin vievä energia, sulautuu Jumalaisen Äitimme toisen säteen värähtelyihin. Jumalatar joka ilmentää luomisen kosmisen kohdun ja vastaanottaa ihmeelliset siemenajatukset, minkä myötä ne yhdistetään tähtisiemenpoikiin ja -tyttäriin hänen rakkaus- ja viisausominaisuuksiensa päällysteellä.

ARKKIENKELI MIKAEL

Rakkaat mestarit, suurempien ja suurempien Luojavalomäärien integroiminen on ihmeellinen lahja, mutta se on myös suuri haaste. Se mitä nyt nousee sisältä tämän nopeutuneen ylösnousemuspolun pyrkijällä, ovat muinaisia värähtelymalleja astraalikehosta ja chakra-järjestelmästä. Nämä tiheät värähtelyjäämät eivät perustu tosiasiaan, vaan ovat vääristyneitä käsityksiä ihmis-eläintietoisuudestanne, mikä on usein taistelukenttä paremmuudesta alempien ja korkeampien mentaali- ja tunnetaitojenne välillä.

Teidän on opittava katsomaan niiden persoonan ja egon yli, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, ja pyrittävä tuntemaan heidän sieluolemuksensa rakkaus. Itsetietoisuuden on muututtava persoonatietoisuudesta sielutietoisuuteen. Teidän on kehitettävä jumalainen välinpitämättömyys negatiivisuutta kohtaan, jotta voitte pysyä keskittyneenä pyhään sydämeenne, mikä pääsee käsiksi Jumalvoimanne varastoon.

Varmin merkki sisäänpääsystänne pyhään sydämeenne ja sisäisen Jumaltietoisuuden siemenatomiin, on jatkuva ilotila ja pakahduttava rakkaustunne. Tämä korkeataajuuksinen säteily pyhästä sydänytimestänne, solaarivoimakeskuksenne kautta, vaikuttaa kaikkiin ja kaikkeen ympärillänne. Aivan kuten siunattua rakkauden, valon ja elämän ydinolemusta säteillään teille korkeammista valoulottuvuuksista, teidän on säteiltävä osa elävästä valosta ulospäin ihmisille ja maailmaan laajemmin.

Se rakkauspolku mitä luotte, rakkaat, johtaa teidät takaisin valoulottuvuuksiin, missä pyhä rakkaus, ilo, rauha ja harmonia vallitsevat. Tietäkää, että olemme aina lähellä opastamassa, ohjaamassa, inspiroimassa ja suojelemassa teitä. Olen aina uskollinen seuralaisenne.

Olen arkkienkeli Mikael.

********

Tämä artikkeli on Wikipediasta:

Vesica Piscis on helposti yksi syvällisimmistä muinaisen ja modernin ajan geometrisistä symboleista. Periaatteessa kahden limittyvän pallon risteymä, vesica piscis (mukaan luettuna sen sisäosa ja/tai tavallisemmat kaksiulotteiset versiot), edustaa mm.:

1) Jumalan ja Jumalattaren yhteenliittyminen luomaan jälkeläisen
2) Jeesus Kristuksen symboli, kala
3) taiteessa teräväkärkistä soikiota käytetään sädekehänä keskiaikaisissa veistoksissa ja maalauksissa
4) naispuolisen jumalattaren vagina
5) perusaihio elämänkukassa
6) elämänpuun "päällys"
7) polygonien muovaava voima
8) geometrinen kuvaus neliöjuurista ja harmonisista suhteista
9) valtavan energian ja voiman lähde.

1) Varhaisimmissa traditioissa Ylin olento esitettiin pallona - symbolina olennosta jolla ei ole alkua eikä loppua, joka on olemassa jatkuvasti, on täydellisesti muotoutunut ja syvällisen symmetrinen. Toisen pallon lisääminen edusti ykseyden laajentumista nais- ja miespuoliseen kaksinaisuuteen, Jumalaan ja Jumalattareen. Limittymällä kaksi palloa, Jumala ja Jumalatar, loi jumalaisen jälkeläisen. Vesica piscis -aiheella (ja sen johdokset elämänkukka, elämänpuu ja geometrian perusteet) on tuhansien vuosien historia ja se edeltää helposti kaikkia nykyaikakauden pääuskontoja.

2) Jumalan ja Jumalattaren tytär tai poika liitetään ympyröiden limittymiseen, mistä muodostuu kolmiulotteinen kuvio, vähän kuin amerikkalainen jalkapallo. Jeesus Kristuksen tapauksessa kaksiulotteinen kuvio on myös palvellut kalaihmeen symbolina. ("Pyrstöstä" tunnistettiin helpommin hahmon lähde.) On ilmaistu myös sitä henkistä voimaa, mikä on lähtöisin tämän symbolin sisäosasta.

3) Vesica piscis on muoto, missä kaksi samankokoista ympyrää risteää niin, että kummankin ympyrän keskipiste on toisen ympyrän kehällä. Nimi merkitsee kirjaimellisesti "kalan rakkoa".

4) Jin ja jang eivät ole vastakkaisvoimia (kaksinaisuus), vaan toisiaan täydentävät vastakohdat, näkymätön (kätketty, feminiininen) ja näkyvä (ilmentynyt, maskuliininen), mitkä ovat vuorovaikutuksessa suuremman kokonaisuuden sisällä, osana dynaamista järjestelmää. Kaikessa on sekä jin että jang, koska valoa ei voi olla ilman pimeyttä ja toisinpäin, mutta kumpikin näistä puolista voi ilmentyä voimakkaammin tietyissä kohteissa ja tilanne voi vaihdella ajan kuluessa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: