WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Sädevoima

Ihmiskunta on Jumalan elämän ilmausta ja jokainen ihmisyksilö on tullut maailmaan jotakin seitsemää sädevoimaa pitkin. Hänen sielunsa luonnetta sävyttää eli määrittää säde-elämä, joka hengitti hänet esiin, ja hänen muotoluontoaan värittää säde-elämä, joka - jaksottaisessa ilmentymisessään fyysisellä tasolla jonakin tiettynä aikana - säätää ihmisrodun elämän laadun ja luonnonkuntien muotojen laadun. Sielun luonto eli laatu pysyy samana kautta maailmankauden. Sen muotoelämä ja muotoluonto muuttuu elämästä elämään riippuen jaksoituksesta tarpeesta ja ympäröivästä ryhmäolosuhteista. Muotoluonto määräytyy kunakin aikana inkarnoituneesta säteestä tai säteistä.


Monadi on elämä, joka elää sopusoinnussa seitsemän säde-elämän kanssa. Yksi monadi, seitsemän sädettä ja lukemattomia muotoja - tämä on ilmentyneiden maailmojen takana oleva rakenne.


Lait, jotka hallitsevat laadun eli sielun esiin tuomista muotojen välityksellä, ovat yksinkertaisesti niiden sädeherrojen mentaalinen tarkoitus ja elämän suunta, joiden tarkoitus on muuttumaton, joiden visio on täydellinen ja joiden oikeudenmukaisuus on ylin.

Ihmiskunnan kehityksen muoto eli menetelmä on itsen ilmaiseminen ja itsen oivaltaminen. Kun tämä prosessi on viety päätökseen, ilmaista itse on yksi ITSE, eli säde-elämä ja saavutettu oivallus on Jumalan paljastuminen ilmenneen maailman laadun ja ilmennyksen ja laadun takana olevana elämänä. Seitsemän sade-elämää eli seitsemän sielutyyppiä nähdään yhden ELÄMÄN ilmauksena, ja ominaisuus häviää yhden visioon ja samaistumiseen yhden kanssa.

Keino, jota käytetään tämän oivalluksen saaavuttamiseksi, on kokemus. Se alkaa yksilöitymisestä ja päättyy vihkimykseen, ja se tuottaa elämä-laatu-ilmennyksen täydellisen yhdistymisen ja ilmaisemisen.

(Esoteric Psychology I, 141-3) Alice Bailey

On olemassa yksi elämä, joka ilmaisee itsensä pääasiallisesti seitsemän peruslaadun eli perusaspektin kautta ja toissijaisesti muotoja moninaisuuden kautta.

Nämä seitsemän säteilevää laatua ovat seitsemän sädettä, seitsemän elämää, jotka antavat elämänsä muodoille ja antavat muotomaailmalle sen merkityksen, sen lait ja sen yllykkeen kehitykseen.

Elämä, laatu ja ilmennys eli henki, sielu ja ruumis muodostavat kaiken olemassa olevan. Ne ovat olemassaolo itse ja sen kyky kasvuun aktiivisuuteen, kauneuden ilmentämiseen ja täydelliseen mukautumiseen suunnitelmaan. Tämä suunnitelma on juurtunut seitsemän säde-elämän tietoisuuteen.

Nämä seitsemän elämää, joiden luonne on tietoisuus ja joiden ilmaus on tuntemiskyky ja tietty laatu, luovat jaksottaisesti ilmenneen maailman. Ne työskentelevät mitä läheisimmässä yhteisymmärryksessä ja sopusoinnussa, ja toimivat älykkäästi yhtestyössä suunnitelman kanssa, jonka valvojia he ovat. He ovat seitsemän rakentajaa, jotka luovat Jumalan säteilevän temppelin universumin Suuren Arkkitehdin Mielen ohjaamana.

Jokainen säde-elämä ilmaisee itseään pääasiallisesti jonkin pyhän planeetan kautta, mutta kaikkien seitsemän elämä virtaa kaikkien planeettojen kautta, mukaanluettuna MAA, joka sävyttää jokaista muotoa. Jokaisella planeetalla on pieni kopio yleisestä suunnitelmasta, ja jokainen planeetta mukautuu kokonaisuuden inventioon ja tarkoitukseen.

Jokainen planeetta, ja kuten ihminenkin on ilmausta kahdesta sädevoimasta - persoonallisuuden ja sielun säteistä.

Aurinkokuntaan kuuluu seitsemän järjestelmää eli keskusta, seitsemän Planeettalogosta. Planeetttalogoksella on seitsemän keskusta, seitsemän planeettaketjua.

1. Vulkanus 1. säde
2. Merkurus 4.säde
3. Venus 5. säde
4. Jupiter 2. säde
5. Saturnus 3. säde
6. Neptunus 6. säde
7. Uranus 7. säde

(Esoteric Psychology I, 335) Alice Bailey

Ihmisellä on seitsemän chakraa, jotka ovat yhteydessä säteisiin.

1. Pään keskus Tahdon ja Voiman säde, 1. säde
2. Otsakeskus Konkreettinen tiedon säde, 5. säde
3. Kurkkukeskus AktiivinenÄlyn säde, 3. säde
4. Sydänkeskus Rakkauden - Viisauden säde, 2. säde
5. Solar plexus Omistautumisen säde, 6. säde
6. Sakraalikeskus Seremoniallisen magian säde, 7.säde
7. Selkärangan tyvi Harmonian säde, 4. säde

Lähde: Esoteric Psychologi I, 261; Alice Bailey

Seitsemän sädettä voidaan kuvata seitsemäksi kanavaksi, joiden kautta oleminen aurinkokunnassa virtaa.

Jokainen ihminen kuuluu johonkin seitsemästä säteestä. Hänen perasoonallisuutensa kuuluu kussakin elämässä johonkin säteistä, riippuen sielun säteestä.

Säde lahjoittaa energiansa kautta tietyt fyysiset olosuhteet ja määrää emotionaalisen luonnon laadun. Se värittää mentaaliruumiista. Säteet hallitsevat tiettyä ruumiin keskusta, ja kukin säde toimii pääasiassa yhden chakran eli keskuksen kautta.

Säde altistaa ihmisen määrätyille vahvuuksille ja heikkouksille. Se säätää minkälainen on hänen tapansa suhtautua toisiin ihmisiin ja se on vastuussa hänen muotonsa reaktioista toisiin muotoihin.

Lähde: Alice Bailey
Suuri Invokaatio

Valon Lähteestä Jumalan mielessä
virratkoon Valo ihmisteen mieliin
Laskeutukoon Valo Maan päälle
Rakkauden Lähteestä Jumlan sydämessä
virratkoon Rakkaus ihmisten sydämiin
Palatkoon Kristus Maan päälle

Keskuksesta, jossa Jumalan Tahto tunnetaan
ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja -
tarkoitus, jonka Mestarit tuntevat ja jota he palvelevat

Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi
rakentukoon Valon ja Rakkauden suunnitelma
ja sulkekoon se ovaen, jonk takana paha asuu

Valo, Rakkaus ja Voima jälleenrakentakoot
suunnitelman Maan päälle.