WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 29. kesäkuuta 2012

RAKKAUDEN VUOSIValokokoonpanoa kanavoinut Abby Haydon (www.spiritualguidance.com )
29.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Haluaisimme kiittää teitä läsnäolostanne ja kiinnostuksestanne siihen tietoon, mitä tulee.
 
Haluaisimme puhua sydänkeskuksen laajentumisesta. Saatatte ajatella tätä alutta neljäntenä chakrana tai sydänalueen energiakeskuksena, mikä pystyy synnyttämään rakkautta, iloa ja kauneutta. Vaikka monet tuntevatkin tämän rakkauskeskuksen olevan sydämessään, haluaisimme tuoda esiin ajatuksen, että sydänkeskus, rakkauden, ilmaisemisen ja positiivisten tunteiden kokemisen keskus on energiakenttä, joka ympäröi kehoa. Tämä energiakenttä mahdollistaa teille positiivisten tai negatiivisten tunteiden ilmaisemisen.
 
Fyysisen kehon sydänalue on kehon tunnekeskuksen ankkuripiste. Eri rauhaset jotka ovat kurkun ja sydämen välissä, ovat myös osa sydänkeskusta. Tämä alue missä tunnekeho ankkuroituu fyysiseen kehoon, mahdollistaa ihmisille suuren kauneuden ja ilon tai suuren negatiivisuuden ilmaisemisen.
 
Tämä sydänkeskus on avautumassa äärimmäisen nopeasti. Kun sydänkeskus laajenee ja tunnekeho vahvistuu, monia kauniita kokemuspiirteitä tapahtuu planeetalla. Kun tästä upeasta sydänkeskuksesta tulee vieläkin vahvempi, monia kauniita ihmeitä tapahtuu maailmanne ihmisille. Monet ihmiset jotka ovat mukana monentyyppisissä henkisissä käytännöissä - elämän eri alueilta ja monista uskonnollisista perinteistä - puhuvat kaikki rakkaudesta. Monet puhuvat sydämestä. Näillä eri henkisillä perspektiiveillä on erilaisia kuvauksia siitä, mitä sydän on ja mitä rakkaus on.
 
Haluaisimme antaa teille sydänkeskuksen energiakentän visuaalisen muodon. Tämä energiakierto kulkee sydämestä ylös päähän, kehon ympäri (kummaltakin puolelta) alas jalkoihin ja sitten taas ylös sydämeen. Se itse asiassa näyttää jättimäiseltä sydämeltä, joka sisältää koko kehon.
 
Sydämen muodosta on tullut vuosisatojen saatossa synonyymi rakkaudelle ja muille positiivisille tunteille.
 
Tämä energiakenttä on ankkuroitu rinnan alueelle hyvin erityissyystä. Tunteellinen sydänkeskus on yhteydessä fyysiseen sydämeen. Fyysisen sydämen jokainen lyönti vahvistaa tunnekehoa. Tämä on kehon ainoa keskus, mitä energisoidaan tällä tavalla. On toisia kehokeskuksia, mentaali- ja henkikehon keskuksia, jotka ovat kiinni kehorauhasissa. Intuitiivinen keskus on ankkuroitu kolmannen silmän alueelle. Älykeskus on ankkuroitu päälaelle ja korvien taakse. Nämä eri alueet stimuloivat eri toimintoja ja tietoisuutta ihmisessä. Kuluneella vuosisadalla älykeskus on ollut äärimmäisen stimuloitu. Tämä on synnyttänyt monia upeita keksintöjä. Ne joilla on voimakkaasti kehittynyt älykeskus, pystyvät vastaanottamaan "syötettä" luodakseen monia erityyppisiä tuotteita. Tietokone ja kaikki tekniset ja sähkölaitteet ovat syntyneet kehon energiakenttien äly- tai mentaalikeskuksen stimuloinnista.
 
Nyt sydänkeskuksen on aika päästä parrasvaloihin. Nyt paljon enemmän energiaa virtaa sydänkeskuksen kautta. Sydänkeskus vaatii puhdistamista tänä ajankohtana. Parantavan energian virtaamista sydänkeskuksen läpi on tapahduttava tulevana vuonna.
 
Vuonna 2012 ihmiset generoivat paljon pelkoa. Tästä syystä on erittäin tärkeää energisoida sydänkeskusta positiivisilla tunteilla. On tärkeää ajatella jumalaista rakkautta ja sen jakamista toisten kanssa. Tähän vuoteen 2012 sisältyy suurta hämmennystä. On paljon väärinymmärrystä siitä, mitä tänä vuonna tapahtuu. Suurta vastakkainasettelua tulee 2012 kaikkiin sydämiin ja mieliin tällä planeetalla, sillä melkein kaikki ovat kuulleet vähän Maya-profetiasta, mutteivät tunne faktoja. Ajatelkaa tätä tiedon puutetta suurena haasteena. Haluatte ehkä ajatella sitä taisteluna: taisteluna pelon ja rakkauden välillä. On tärkeää energisoida itseään rakkaudella ja positiivisilla tunteilla ja olla antamatta toisten pelkojen ottaa valtaa itsestä.
 
Tunneolemuksenne pitäminen rakkauden tilassa ja oleminen sallimatta pelon tai negatiivisuuden ottaa valtaa teistä on erittäin tärkeää nyt. Kannustaisimme kaikkia ajattelemaan tätä uutta vuotta rakkauden vuotena, sydämen laajentumisen ja parantumisen vuotena.
 
Tämän vuoden energiat synnyttävät paljon henkisen kasvun ja parantumisen potentiaalia. Tulee monia tilaisuuksia parantaa menneiden elämien tunnetuskaa sekä tilanteita, jotka tarvitsee parantaa nykyelämästä. Tämän vuoden energiat auttavat yksilöitä päästämään irti pysähtyneistä tunnemuodostelmista ja malleista, jotka eivät enää palvele heitä.
 
Tämän vuoden energiaa käyttäessään monet parantavat aspektejaan, jotka tämän elämän tai toisten elämien kokemukset ovat kukistaneet ja tallanneet. Sydämen parantuminen voi tulla esiin monilla tavoilla. Sinisen, purppuran, violetin ja erilaisten vaaleanpunaisten sävyjen kanssa työskenteleminen voi tuoda suurta parannusta sydänkeskukseen. Näiden värien käyttäminen tai niiden lähellä oleminen uudistaa sydänkeskustanne.
 
Muita tekniikoita tulee ulottuville tänä vuonna tämän sielun kautta, jolle puhumme. Jaamme tapoja aktivoida ja vahvistaa sydänkeskusta ja kokea enemmän rakkauden ja autuuden tunteita. Mainitsemiemme rakkauden värien rinnalla kannustaisimme teitä käyttämään myös ääntä. E- ja F-sävel sekä mitkä tahansa näiden kahden muunnelmat voivat olla arvokkaita. Jos pysytte käyttämään näitä säveliä laulamalla niitä, ne ovat erittäin parantavia.
 
Käveleminen, syvään hengittäminen ja mielen pitäminen keskittyneenä ihmiseen, paikkaan tai kokemukseen, joka tuo positiivisia tunteita teille, on toinen tapa energisoida sydänkeskusta rakkaudella. Liikkuminen positiivisten ajatusten ja tunteiden kanssa vahvistaa tätä puoltanne. Jos suunnittelette menevänne kävelylle, kävelevänne töihin tai tekevänne jotain fyysistä toimintaa, mikä liikuttaa jalkoja ja käsiä, keskittykää johonkin, mitä tuo teille rakkauden tunteen. Voitte ajatella jotakuta rakasta elämässänne nyt tai puhua kuolleelle rakkaalle, jonka kanssa teillä oli vahva rakkausside. Haluatte ehkä ajatella jotain henkiolentoa tai ylösnoussutta mestaria tai jotakuta, joka ruumiillistaa teille rakkautta. Kaikki stimuloi hyvin fyysistä ja tunnekehoa positiivisella energialla. Myös tanssi aktivoi fyysistä ja tunnekehoa samalla tavalla. Veren pumppaaminen sydämen läpi ja kokemus tanssin ilosta on voimakas tapa mahdollistaa sydänkeskuksen vaikutus ympäristöönne.
 
Ennen kuin aloitatte rakkauskävelyn, sulkekaa silmänne ja vain ajatelkaa tuota ihmistä, paikkaa tai kokemusta, mikä tuo teille rakkauden tunteen. Sallikaa tuon ajatuksen laajentua sisällänne useita hetkiä. Alkakaa sitten kävellä. Jos on jokin laulu, jota haluatte hyräillä tai ajatella kävellessänne ja joka synnyttää rakkauden tunteen, niin senkin tekeminen olisi hyvin arvokasta. Tämän lisäulottuvuuden ottaminen tavaksi päivittäiseen kävelyynne tai liikuntaanne on arvokasta.
 
Jonkin rakastamanne asian ajattelemisen lisääminen fyysiseen toimintaan energisoi ajatustanne. Fyysisen sydämen läpi pumppaava veri virkistää tunnesydänkeskusta. Nämä kaksi toimivat yhtenä.
 
Kaikkia ihmisiä kutsutaan nyt käyttämään enemmän potentiaaliaan. Hyvin suuri osa olemuksestanne on ollut horroksessa. Selviytyminen maailmassanne tukahduttaa monia kauniita puolianne. Hyvin suuri osa teissä on levossa eikä sitä stimuloida. Kulttuurin älyllinen puoli on hallinnut ylimpänä monta vuotta. Nyt on aika stimuloida olemuksenne toista keskusta. Nyt on aika stimuloida kykyänne rakastaa. Kun generoitte lisää rakkautta, autatte monia ihmisiä päästämään irti peloistaan. Sallikaa itsenne olla rakkauden generaattori. Nyt on aika, jolloin voitte muuttaa maailmaanne ja tehdä siitä sellaisen, kuin haluatte sen olevan. Kaikkien on tärkeää ottaa tämä ajatus vakavasti.
 
Vaikkette keskustelisikaan tästä ajatuksesta toisten kanssa, he alkavat tuntea aikomuksenne hyödyn. Näette tämän hyödyn jatkuvan niiden ihmisten myötä, joiden kanssa olette tekemisissä.
 
Haluaisimme antaa teille kuvan laajentuneesta sydämestä. Nähkää seisovanne jossain valitsemassanne paikassa - meri, vuoret tai vaikka avaruus. Paikka voi olla erilainen joka kerta, kun synnytätte kuvan. Nähkää sydänkeskuksenne jättimäisen sydämen polttopisteenä.
 
Nähkää itsenne suuren sydämen keskellä. Nähkää tämä energiakenttä ympärillänne. Alatte sitten nähdä erilaisia kokemuksia. Voitte nähdä energiakenttänne muuttuvan värilliseksi. Se voi alkaa sykkiä tai värähdellä. Se voi myös alkaa pyöriä ja liikkua ympärillänne. Jos mahdollista, tehkää kentästä ruusun- tai laventelinvärinen. Jos näette tummia alueita tässä kentässä, nähkää vain ruusunväriä sykkivän sydämestä, mikä on ympärillänne. Saatatte nähdä kuvia sydänalueella. Saatatte nähdä esineitä sydänalueella. Nämä esineet ja kuvat voivat muuttua päivittäin. Jos näette kuvan ihmisestä - elävästä tai kuolleesta - hän tarvitsee rakkausenergiaanne. Niitä joita rakastatte ja jotka tarvitsevat, voi edustaa kuvasymboli. Jos näin on, lisätkää vain enemmän ruusunväriä kuvaan tai symboliin.
 
Työskenteleminen tällä tavalla ja sallien sen kasvaa sydämessänne on erittäin kaunista. Vain tämän informaation lukeminen alkaa stimuloida tätä sydänkeskusta. Monet ihmiset eivät tiedä, miten muuttaa ajattelutapaansa. He eivät tiedä, miten lopettaa negatiiviset ajatukset ja pelokas ajattelu. Pelosta on tullut erittäin voimakasta viimeisten kolmen vuoden aikana. Maailmanne talous ja rahoitusrakenteet ovat stimuloineet paljon pelkoa. Monet pelkäävät joutuvansa puutteeseen. Monet pelkäävät kamalia maanmuutoksia tänä vuonna. Vaikka maapallo muuttuukin monien muutosten kautta, tätä kaikkea voidaan muuntaa ja vähentää, kun jokainen olento generoi enemmän rakkautta.
 
Jos teillä on kokemus, missä pelkäätte, ja olette jonkin pelkoilmentymän otteessa, haluaisimme kannustaa teitä ajattelemaan kuvaa, minkä olemme antaneet teille, ja muuttamaan välittömästi ajatteluanne. Ottakaa hetki ja asettakaa tämä sydän ympärillenne. Nähkää joku rakkaanne siinä. Huomaatte, että koko energiakenttänne muuttuu. Pystytte huokaisemaan helpotuksesta ja päästämään irti pelosta, joka piti teitä otteessaan hetki aiemmin. Tämä käsite on erittäin voimakas, vaikka onkin erittäin yksinkertainen.
 
Tämän käsitteen käyttäminen mahdollisimman usein tuo suurta parannusta teille, mutta myös maailmalle. Olette voimakas. Älkää antako itsenne joutua niihin pelon ja epäilyn energiamuotoihin, joita planeetalla monet luovat. Jos tunnette tämän negatiivisuuden itsessänne, tietäkää, että se on kuin takki, jonka voitte riisua. Voitte muuttaa tämän hetkessä laittamalla yllenne säteilevän ruusu- ja laventeliasun. Tämä voi olla jumalainen rakkausvaatteenne. Itsenne täyttäminen positiivisilla tunteilla on erittäin tärkeää nyt. Näin tehdessänne autatte planeettaa tekemään positiivisen transformoitumisen uudelle aikakaudelle, joka odottaa.
 

RAKKAUDEN VUOSI
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Sydämen avaus kanavointi Kryon

 

Kryon: Sydämen avaus -kanavointi

Kanavoija Mika Peltola

Tampereen vanhassa kirjastotalossa 11.12.2005

Tervehdys rakkaat. Minun nimeni on Kryon. 

Tulen tähän hetkeen rakkaudessa ja pyhyydessä, jota te edustatte
omassa korkeammassa minässänne ja luojaminässänne. Se on
kätketty teidän sydämeenne, sitä varten että te löytäisitte oman
jumalminuutenne tässä kasvavassa tietoisuuden hetkessä ja
olevaisuudessa, jossa te olette läsnä. Teitä jokaista on ohjattu
tähän tilaisuuteen ja hetkeen ottamaan vastaan omaa
rakkauttanne, omaa pyhää kunnioitustanne tässä pyhässä
maailmassa, jonka te olette rakentaneet omaksi tieksenne ja
omaksi kulkuväyläksenne löytääksenne oman henkisyytenne ja oman
jumalvoimanne, luojavoimanne. Teistä jokainen on luoja. Teissä
jokaisessa on luoja ja teistä jokaisesta on tulossa luoja.
Tarkoitamme sillä sitä, että teidän luomiskykynne on
voimistumassa. Koska ulottuvuuksien rajat tulevat hälvenemään,
ja teille niin rakkaita auttajia saapuu teidän läsnäolevuuteenne
ja auttavat teitä tässä luomiskehityksessä ja tämän maapallon
rakentumisessa entistä rakkaudellisempaan ja harmonisempaan
tilaan. Jotta jokainen ihminen voi kokea sen täydellisyyden ja
luojan tuoman rakkauden, josta te olette muodostuneet ja
kehittyneet tähän läsnä olevaisuuteen ja hetkeen, jossa te juuri
nyt olette.
Tämä tilaisuus on täynnä pyhyyttä ja voimaa, niin suurta voimaa,
että teidän ymmärryskykynne ei voi sitä ymmärtää eikä käsittää.
Mutta, kun muutoksen tuulet alkavat muuttaa teidän mieltänne ja
ymmärrystänne, tulette ymmärtämään tämän voiman
totuudenmukaisuuden omassa itsessänne. Koska te olette muutoksen
siemeniä, ja olette lupautuneet tekemään sen omassa
sopimuksessanne ja omassa totuudenmukaisessa kehossanne, jossa
te tässä hetkessä nyt olette. Olette voineet kokea
esteellisyyksiä, pelon tunteita. Mutta silti te olette saapuneet
tähän hetkeen. Voitte tuntea sen rakkauden ja laupeuden, joka
teidän hartioillenne nyt laskeutuu. Me hyväilemme teitä, ja me
sivelemme teitä. Me hyväilemme teitä luottamuksen hyväillyillä
ja valamme teille pyhää luottamusta. Pyhää luottamusta toivosta
ja rakkaudesta, jolla tämä maailma ja maa tullaan parantaman, ja
tämä rauha ja toivo lähtevät teidän sydämestänne, tästä
kultaisesta keskuksestanne, joka heijastaa vielä menneisyyden
varjoja ja saa teidät elämään menneisyyden muistoissa.
Ajattelemaan asioita vanhan tapaisesti ja ehkä ristiriitaisesti,
mutta tämä tullaan muuttamaan teidän toimestanne, teidän
jokaisen toimesta.
Te olette niitä kuuluisia valotyöläisiä. Te olette niitä
kuuluisia generaattoreita, valogeneraattoreita, jota välittävät
tätä valotietoisuutta solujenne kautta, joka hetkessä missä te
kuljette. Vaikka teidän mielellinen tietoisuutenne ei sitä
välttämättä ymmärtäisi, niin teidän solunne hehkuvat totuuden
mukaista totuutta, jossa on jumalan tahto, joka herättää muita
kulkijoita ja saavuttaa taas uusia korkeuksia ja tilavuuksia.
Niistä voidaan ammentaa solujenne käyttövaroja ja tietoisuutta,
joita teidän on tarkoitus siinä hetkessä ammentaa. Sitä
tarkoittaa, että ulottuvuudet aukeavat, että teidän tietoisuus
laajenee ja teidän mielellinen tietoisuutenne tulee
laajentumaan. Se on heräämistä, se on täydellistä heräämistä
totuuteen omasta itsestänne. Voitte sillä tavalla auttaa
kanssakulkijoita ja kanssamatkaajia saavuttamaan omia
korkeuksiaan ja omia tilojaan, jotka heitä odottavat omalla
henkisellä kasvun tiellä, jota he kulkevat varovasti askel
askeleelta eteenpäin.
Tässä salissa istuu monta kanavoijaa, jotka tulevat kanavoimaan
vielä suuria asioita. Ehkä tällä hetkellä tunnette pelon
kouraisun sydämessänne tai mahan pohjassanne, ja kysytte
itseltänne: "Voinko se olla minä?".
Me sanomme teille: se voi olla juuri se sinä, joka tuntee tämän
tunteen nyt sydämessään. Me emme halua pelotella teitä. Me
haluamme tuoda totuuden julki teidän mieleenne, jotta te
voisitte ottaa sen läsnäolevuudenhetken totuuteenne, ja olla
läsnä tässä ajassa ja tässä paikassa, tässä ulottuvuudessa, ette
huomisessa, ette tulevaisuudessa, vaan tässä nimenomaisessa
hetkessä, jossa on pyhyys ja rauha.
Emme voi saattaa teitä kiusaukseen, vaan meidän tarkoitus on
päästää teidät pahasta, ja tällä pahalla tarkoitamme teidän
mielen kahleellisuutta, joka haluaa hallita ja kahlehtia teitä
tältä omalta tieltänne, jolla te nyt taaperratte pienen pienin
askelein, lapsen omaisesti kyselevästi udellen, mitä huominen
tuo tullessaan.
Mutta me kerromme teille ja vannotamme teille, että huominen tuo
teille rakkauden, jos te löydätte sen omasta sydämestänne, vain
ja ainoastaan omasta sydämestänne, ja etsitte sitä omasta
sydämestänne, ja toteutatte sen teidän omasta sydämestänne.
Te olette yksilöitä jokainen. Te olette suuria yksilöitä, teistä
jokainen. Kenenkään tie ei ole turha. Kenenkään vaikeus ei ole
turha. Kenenkään etsiminen tai hakeminen ei ole turhaa.
Jokaisessa tiessä ja etsimisessä on totuus ja totuuden mukainen
sävel.
Ehkä te olette vuodattaneet kyyneleitä. Ehkä te olette
heristäneet nyrkkiä, huutaneet tuskaanne, ja polkeneet jalkaa
maahanne. Me olemme nähneet jokaisen nyrkin heristyksen ja
jokaisen jalan polkaisun teidän tiellänne. Mutta me sanomme
teille, niistä jokainen on anteeksi annettu. Te olette itse
antaneet sen itsellenne anteeksi. Voitte päättää sen mielessänne
ja lakata alistamasta omaa itseänne ja omia tunteitanne, jotka
kumpuavat teidän kauttanne ja saavat aikaan tietynlaisia
reaktioita, joita käytetään hyödyksi toisissa ulottuvuuksissa,
korkeammin värähtelevissä ulottuvuuksissa, joilla rakennetaan
uudenlaisia maailmankaikkeuksia ja maailmoja.
Voitteko ajatella tätä teidän tietänne suurena opetuksena ja
suurena lahjana, jota te olette tulleet opettelemaan ja
toteuttamaan, jonkun toisen ulottuvuuden tähden tai takia. Jotta
teidän kokemuksenne olisivat niin täydellisiä ja
antaumuksellisia. Jotta niitä voitaisiin hyödyntää ja käyttää
muiden kansojen opetusmalleina, muiden ulottuvuuksien kansojen
opetusmalleina.
Te rakkaat lapset elätte fyysisyydessä. Muistakaa se. Tässä
maailmassa voi tehdä kaikkea mikä tuntuu kovalta, jossa voi
tuntea muodot ja rakenteen täydellisesti. Kun te siirrytte
ajasta ikuisuuteen, tämä rakenne häviää teiltä. Te ette saa
kosketusta tähän rakenteeseen. Arvostakaa tätä kovuutta.
Arvostakaa tätä rakennetta. Arvostakaa tätä voimaa, joka teillä
on. Arvostakaa tätä luomisen kykyä, joka teissä on. Te itse
luotte jokaisen hetken juuri sellaiseksi kun te haluatte sen
itse luoda, ja ainoa toivomus ja toive, joka meillä on, on se
että te loisitte sen rakkaudessa ja harmoniassa, täydellisessä
ymmärryksessä äiti maahan ja isä-äiti-jumalaan, joka on teidän
totuutenne ja lähtökohtanne, josta te olette tulleet tähän
hetkeen.
Me haluamme kysyä teiltä nyt: Haluatteko te ottaa omaa
rakkauttanne vastaan ja omaa voimaanne?
Me haluamme kysyä teiltä nyt: Haluatteko te ottaa vastaan omaan
rakkauttanne ja omaa voimaanne?
Me haluamme vielä kerran kysyä teiltä. Haluatteko te ottaa
vastaan omaa rakkauttanne ja omaa voimaanne? (yleisö vastasi
oman tahdon mukaisesti tahdon)
Me kiitämme teitä ja siunaamme teitä, ja me valelemme teidän
aurakenttiinne rakkauden säveltä ja ääntä. Ehkä joku teistä voi
aistia tämän äänen, tai tuntea jopa tuoksun, josta tämä rakkaus
koostuu.
Me annamme valua sen teidän kruunuchakraanne,
ja me annamme valua sen teidän otsachakraanne,
ja annamme valua sen teidän kurkkuchakraanne,
ja me annamme sen valua teidän sydänkeskukseenne,
ja me annamme sen valua teidän solarpleksukseenne,
ja me annamme valua sen teidän seksuaalichakraanne,
ja me annamme valua sen teidän juurichakraanne,
ja me annamme valua sen teidän jalkojenne kautta äiti maahan,
joka odottaa tätä lahjaa suurin toivotuksin ja suurin odotuksin.
Koska te olette lupautuneet valuttamaan tämän energian äiti maan
sydämeen ja äitimaan aurakenttään.
Se jalostuu matkalla teidän kauttanne siihen muotoon, että se
voi saavuttaa äiti maan värähtelyn ja auttaa tätä maata
nousemaan entistä voimallisemmin siihen totuuteen ja uskoon,
johon se on tarkoitettu. Te olette kuulleet ehkä, että Suomella
on tietty rooli tässä henkisessä kasvussa, ja me vakuutamme,
että asia on juuri tällä tavalla, kuin olette sen kuulleet. Tämä
maa ja tämä kansa on vasta heräämässä. Tämä ikiaikainen viisaus,
joka saatetaan tämän kansan kautta kuuluville, odottaa vielä
nousuaan, koska niin moni teistä on vielä heräämättä. Niin moni
teistä on vielä ottamatta sitä ratkaisevaa askelta, siihen omaan
sieluminuuteensa ja jumalminuuteensa, jotta todellinen luominen
voisi alkaa.
Me emme hoputa teitä, emmekä me kiirehdi teitä. Me annamme
teidän rauhassa kehittyä, jotta te kehittyisitte vahvaksi omassa
uskossanne ja omassa tahdossanne olla jumalan kaltaisia.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Me olemme niin onnellisia teistä jokaisesta, että me pesemme
teidän jalkojanne kunnioituksen osoitukseksi siitä, että te
olette saapuneet tähän hetkeen ja lupautuneet toteuttamaan sen
oman todellisen tehtävän, joka avautuu teidän eteenne, kun te
sitä tahdotte. On kysymys teidän tahdosta, teidän tahdon
ilmaisusta ottaa vastaan se lahja ja voima, joka teidän kautta
halutaan saattaa maailman kuuluville, ja jokaisen ihmisen
tietoisuuteen ja auttavaisuuteen, jota te olette lupautuneet
auttamaan ja tiedottamaan omalla ymmärryksellänne,
viisaudellanne ja omalla lahjallanne.
Nämä voivat olla vielä suuria sanoja. Mutta tämä on totuus.
Se heijastetaan teidän kauttanne, teidän sydänkeskuksenne
kautta, ja siinä hehkuu kultaiset kirjaimet ja kultainen valo,
joka on totuus. Totuus on kaiken parantava, ja totuus lähtee
teistä itsestänne, vain ja ainoastaan teistä itsestänne.
Se on teidän oma totuutenne.
Se on teidän oma totuutenne.
Se on teidän oma totuutenne.
Me annamme kasvaa teidän rauhassa ja kehittyä teidän rauhassa,
jotta teidän yhteinen voimanne olisi suuri, kun on aika käyttää
tätä voimaa.
Ja niin se on, Kryon.

Kanavointi on vapaasti levitettävissä ilman korvausta.

SULKEKAA NEPlejadien 500:n rinkiä kanavoinut Jen Freer (freerspirit.com)
26.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys maajoukollemme ja maaveljillemme ja -sisarillemme. Tässä on Peter ja pyydän anteeksi pitkää viivytystä kommunikoinnissamme. Olemme olleet hyvin, hyvin kiireisiä, kuten luultavasti voitte arvata. Kuten tiedätte, olemme valvontatiimi - Galaktisen valoliiton ja Ashtar-joukkojen metsästäjiä ja kerääjiä sekä joitain muita, jotka ovat liittyneet seuraamme tänä aikana. Nuuskimme melko paljon satelliittien ympärillä ja sieppaamme sitä, mitä "kabbalistit" pitävät "huippusalaisena" ja "erittäin luottamuksellisena" kommunikointina. Vakuutamme teille, ettei se ole sitä. Meillä on erittäin uutteria koodinmurtajia ja tietysti puhumme kaikkia kieliä - myös erittäin tuntemattomia kieliä, joita he yrittävät käyttää toisinaan.

Siis kyllä, olemme kiireisinä suodattaneet heidän kommunikointipyörrettään ja voimme kertoa teille, että he ovat taatusti paniikissa kaikista viimeaikaisista pankkitoimihenkilöiden irtisanoutumista ja muista talousmöhläyksistä, jotka ovat nyt julki. Ja he ovat olleet paniikissa jonkin aikaa. Kuten olette kuulleet jo jonkin aikaa monilta muilta kanavilta, he tietävät kukistuneensa. Jotkut heistä yrittävät edelleen piiloutua ja pitkittää omaa pidättämistään, mutta tiedämme heidän kaikkien tarkan sijaintinsa ja aikanaan oikeiden pidätysmääräysten myötä hekin havaitsevat pian olevansa täysin toimintakyvyttömiä.

Tiedämme teidän kaikkien inhoavan sanaa "pian", mutta emme voi antaa täsmällisiä päivämääriä. Muuten hekin tietäisivät ja voisivat yrittää taas jotain sumutusta. Emme ole huolissamme heidän pakenemisestaan. He eivät voi koskaan paeta. Olemme huolissamme heidän kyvystään vahingoittaa toisia. Emme puhu ydinaseista ja ohjuksista. Vakuutamme teille, että isot aseet on riisuttu. Tällä hetkellä emme voi tehdä mitään niiden pienempien aseiden arsenaalille, joita he ovat varastoineet ympäri maapalloa. On edelleen vapaa tahto. Ja heille annetaan vaihtoehto käyttää sitä joko hyvän tekemiseen itselleen tai menolipun ostamiseen "ei kenenkään maalle".  

Pyydämme teitä keskittymään hyvästä sydämestänne siihen, että he tekevät oikeita valintoja itsensä kannalta. Lähettäkää heille Valoa ja Rakkautta ja tämä kannustaa parempaan käyttäytymiseen. Ainakin se varmistaa viattomien ihmisten turvallisuuden heidän polullaan.

Teistä kaikista on tullut hyvin, hyvin voimakkaita viime kuukausina. Kollektiivisesti olette yhdistäneet energianne ja voimanne poikkeuksellisilla tavoilla luodaksenne suurenmoisia muutoksia planeetallenne. Erinomaista työtä. Taputamme ja kiittelemme teitä!  

Olemme melko varmoja, että tunnette jo parannuksia, kun yhdistytte enemmän ja enemmän siihen positiiviseen energiaan, mitä annetaan teille ja Äiti Maalle.

Monet teistä havaitsevat, ettei ole oikeasti mitään pelättävää, että olette itse asiassa paljon voimakkaampia, kuin koskaan olette ajatelleet olevanne. Opitte, että kun yhdistytte rakastavilla tavoilla, voitte muuttaa asioita positiivisesti ilman voimaa tai väkivaltaa. Opitte, että rakkaus on kaikki, mitä on, ja käyttäessänne sitä anteliaasti se voi pehmentää myös kovimmat sydämet ja vaikeimmat olosuhteet.

Niille jotka ovat kärsimättömiä taloustilanteesta, meillä on ehdotus. Mitään "uutta" ei koskaan tule teille, ennen kuin nykyjärjestelmä epäonnistuu täysin. Tällä hetkellä monet teistä maksavat edelleen näille samoille roistoille, jotka kontrolloivat teitä. Ja te rahoitatte täysin heidän kontrollinsa teihin. 

Käsitättekö sitä, Rakkaat Ystävät? Onko tämä ajatus juolahtanut lainkaan mieleenne? Miten monta luottokorttia teillä on lompakossanne? 

Ajatelkaa myös tavaratalojen maksukortteja. Kuka on todellinen rahoituslaitos niiden takana? Ettekö tiedä? Katsokaa sitä. Huomaatte, että monet suuremmista maailmanpankeista ovat velkojenne omistajia ja ne hyötyvät edelleen kaikkien lainojenne ja luottokorttienne kuukausimaksuista. Jos maksatte edelleen niistä, tuette niiden pystyssä pysymistä. Niinpä meidän on kysyttävä teiltä …

MIKSI?

Miksi pidätte niitä pystyssä?

Rahoitusjärjestelmä ei täysin romahda, rakkaat ystävät, ennen kuin sanotte kollektiivisesti "ei enää".

Juuri niin. TE olette niitä, joilla on tuo valta. TE olette niitä, joiden on romahdutettava rahoitusjärjestelmä.

Siis - jos haluatte uuden järjestelmänne NYT.

Olemme katselleet teidän järjestävän kollektiivisesti maailmanlaajuisia meditaatioita. Olemme katselleet teidän kerääntyvän suurina määrinä protestoimaan ympäri planeettaa. Ja olemme katselleet teidän jatkavan taistelua.

Katsokaahan, uskomustenne puolustaminen ja protestoiminen on kaikki ok ja hyvä asia, mutta tässä kohtaa näemme sen haaskattuna energiana, silloin kun voitte kaikki hyvin yksinkertaisesti vain lakata maksamasta näille ihmisille, jotka kontrolloivat maailmaanne - mutta se on tehtävä kollektiivisesti.

Jos KAIKKI lakkaavat maksamasta, kysymme teiltä: mitä he voisivat mitenkään tehdä?

Katsokaa nyt kaikkia maksujanne tässä kuussa lainoista ja luottokorteista. Laskekaa ne yhteen. Mikä tuo määrä on? Eikö sitä laitettaisi parempaan käyttöön ruuassa, mitä laitatte pöytäänne, ja TEIDÄN ponnistustenne rahoittamisessa, kun teette tästä planeetasta parempaa? Tai kenties voitte auttaa jotain perheenjäsentänne tai ystäväänne, joka kamppailee omien perustarpeidensa kanssa.

Tässä on siis tehtävänne, maajoukko, jos päätätte hyväksyä sen. Järjestäkää valtava kollektiivi lopettamaan kuukausimaksujen maksaminen kesäkuussa. Vain LOPETTAKAA. Kaikki ympäri maailman. Maailmanlaajuisesti. Sulkekaa pankit. Lakatkaa rahoittamasta niiden kontrollia teistä. Lakatkaa maksamasta niille ja tehkää niistä voimattomia.

Tehkää tämä ja teillä on uusi rahoitusjärjestelmä (tai ei-rahoitusjärjestelmä) heinäkuuhun mennessä.

Taas kerran … kaikki riippuu teistä.

Mitä te odotatte?


Olen Peter, Plejadien 500:n ringin ja Plejadien valoneuvoston "tytäryhtiön" jäsen. Rakastamme ja ihailemme teitä ja anomme teitä voimaannuttamaan itseänne tänä aikana. Olemme takananne 100-prosenttisesti.
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1060-massdivine 

torstai 28. kesäkuuta 2012

ELÄMÄÄ VALAISTENKirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 25.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Nyt on kesäkuun viimeinen viikko ja tämän kuukauden varmasti muistamme. Tällä viikolla jotkut planeetat alkavat liikkua eteenpäin, minkä pitäisi alkaa liikuttaa energiaa elämässäsi. Meillä oli 24.6. Uranuksen ja Pluton neliö, ensimmäinen seitsemästä joista viimeinen on maaliskuussa 2015. Kyllä, seuraavat kolme vuotta koemme tätä transformaatiotasoa.

Missä sinun täytyy sallia enemmän iloa, parannusta, rauhaa, rakkautta, itsetietoisuutta, itsearvostusta ja kiitollisuutta elämääsi? Sitten kun sinulla on halu muuttua, tarvitsemasi informaatio ja oppitunnit sen saavuttamiseen tulevat sinulle. Ja jos sinulla ei vielä ole tuota halua, sekin voidaan toimittaa ovellesi.

Siinä on valtava ero, että on tuskissaan tai on valmis parantumaan. Koet ehkä tätä omassa elämässäsi ja näet sitä toisissa. Silloin kun olet valmis parantumaan, olet myös valmis päästämään irti tuskasta. Mutta et ole välttämättä valmis parantumaan, silloin kun sinulla on tuskaa.

On aika alkaa integroida oppimaamme elämään. Kesäkuun 24. päivä meidät "käynnistettiin uudestaan" (katosiko sinulta tunti tai pari, otitko torkut tai tunsit suurta yhteydettömyyttä?) ja uudet toimintamallit ovat nyt käytettävissä. Päästäksesi niihin käsiksi sinun on integroiduttava ja harmonisoiduttava siihen, mitä olet oppinut - muutoshalun kera. Se näyttää paljolta tekemiseltä, mutta jos sinulla on pienkin aavistus siitä, mistä puhun, olet jo perillä.

Lisää loppumisia tulee mahdollisesti, kun ne tekevät tietä aluille. Kiinnitä siis huomiota loppumisiin, joita tapahtuu elämässäsi, pidät niistä tai et. Olemme jaksossa, missä harmonisoituminen on erittäin tärkeää, ja kaikki mikä ei ole harmoniassa aikomustesi kanssa, työnnetään ulos elämästäsi. Menen tähän yksityiskohtaisemmin viikon radio-ohjelmassa keskiviikkona.

Yksi tämän kuukauden oppitunneista on löytää rohkeutta olla onnellinen ja se alkaa sen oivaltamisesta, missä olemme onneton. Tiedostaminen on parantumisen ensimmäinen taso. Voimmeko oppia tekemään parantumistyömme helposti ja sujuvasti? Kyllä, se on vaihtoehtomme. Tässä jaksossa heinäkuusta syyskuuhun on kyse onnellisuuden oppimisesta. Haasteenasi tällä viikolla on harmonisoitua helppouden ja sujuvuuden kanssa ja löytää alueita, joissa voit harjoittaa vaivattomuutta ja iloa.

Indigojen epäonnistuminen omalle tielleen lähtemisessä
Indigolasten äitinä tiedän, miten turhauttavaa voi olla saada heidät hyväksymään oman elämänsä aloittaminen. Niin lahjakkaita, voimakkaita, rakastavia ja upeita kuin he voivatkin olla, heissä on se puoli, että he ovat turhauttavan hitaita, huolestuneita, riskiä välttäviä ja epäröiviä menemään uusiin tilanteisiin. Ja vaikuttaa siltä, että se vain pahenee heidän tullessaan vanhemmaksi, kunnes ollessaan vähän yli 20-vuotiaita, he jäävät jumiin eivätkä pysty liikkumaan mihinkään suuntaan ja vaikkeivät he kerro tätä sinulle, he ovat kauhuissaan ja pelkäävät ottaa riskiä, vaikka he tietäisivätkin kykenevänsä menestymään.

Tämä näyttää vaikuttavan useimpiin indigoihin, kun he astuvat varhaisaikuisuuteen, ja sen perusta on siinä kokemuksessa, että monia heistä on kiusattu, heillä on ollut ADD tai muita käyttäytymisongelmia, he eivät ole sopineet joukkoon eikä heillä ole aina tarvitsemaansa aikaa käsitellä informaatiota niin kauan, kunnes tilanne tuntuu mukavalta heistä. Heidän tarvitsee tietää kaikki vastaukset, he haluavat varmistaa tietävänsä jokaisen yksityiskohdan ja epäröivät silti. Jos he tekevät tätä asuen edelleen kotona, ollen käymättä töissä ja ilman suurempaa sosiaalista elämää tai kunnianhimoa, alat ihmetellä, teetkö jotain väärin tai onko heissä jotain vikaa.

Tämä näyttää olevan luonnollinen osa indigojen kasvuprosessia ja ikäjakso 20-30 vuotta on erityisen vaikea. Tänä aikana heidän pitäisi saada kaikki kasaan, tietää, mitä he haluavat, ja alkaa tavoitella sitä. Heille kerrotaan, että heidän pitäisi saada työpaikka, tehdä rahaa ja olla pelinsä hallinnassa ja koska he eivät ole, tämä saa heidän olonsa tuntumaan vielä pahemmalta. Masennuksesta tulee silloin suurempi ongelma heille, mikä vain pahentaa ongelmaa. He eivät oivalla, että vaaditaan vain yksi askel siihen suuntaan, jota he pitävät luultavasti vähiten menestyksekkäänä tai mahdollisena, ja se ratkaisee koko ongelman.

Indigojen jääräpäisyys sallii heidän pysyä vakuuttuneena siitä, etteivät he voi tehdä mitään, ennen kuin heillä on todiste menestyksestä, mitä he tarvitsevat siirtyäkseen eteenpäin. Mutta todiste tulee heidän ryhdyttyään toimeen - ei ennen sitä - ja heidän saamisensa vakuuttuneeksi tästä voi viedä jonkin aikaa. Ja mitä teemme sillä välin? Heidän antamisensa riutua ei ole vaihtoehto, vaikka heidän pakottamisensa toimimaan ei myöskään ole kovin hyödyllistä. Voimme auttaa heitä tutkimaan vaihtoehtoja, puhua paljon ja saada heidät kertomaan, miltä heistä tuntuu (tämä voi olla ensin yksinpuhelua), painostamatta heitä tekemään jotain. Sinun täytyy ehkä mennä heidän kanssaan tutkimaan kursseja tai ryhmiä ja sitten kun he pääsevät selville polusta, he liikkuvat täyttä vauhtia eteenpäin ja heittäytyvät omaan elämäänsä luottavaisena.


ELÄMÄÄ VALAISTEN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

VESI


Hyvää nykyhetkeä, Rakkaat ihmiset.

Me undiinit, vesielementaalit, olemme iloisia puhuessamme meidän ihmistemme kanssa. Sanomme "meidän", koska vesielementti täyttää niin suuren osan maa-astiastanne. Tiedämme, että työmme on erittäin tärkeää, kun vesi on Gaian kehon suurin resurssi. Monet ihmiset eivät kuitenkaan käsitä tätä, sillä jos he käsittäisivät, he varmistaisivat, että se pysyy puhtaana ja raikkaana.

Kerran suuret valtameret ja vesireitit olivat puhtaita ja turmeltumattomia. Vesissämme oli riittävästi elämää ihmisten ja muiden eläinten ruokkimiseen ja jäi vielä vähintäänkin riittävästi olentoja lisääntymään. Nyt monet vetemme ovat saastuneita ja vailla elämää. Meidän ei tarvitse saarnata teille ahdingostanne, koska tiedämme teidän olevan tietoisia siitä. Meillä on vain suurta surua siitä, että se usein estää muuntamistyötämme. Ihmiset käyttävät vettä puhdistamaan kehonsa, talonsa, autonsa, vaatteensa ja monia muita osia elämästään. Mikseivät he pidä vettään puhtaana?

Näyttää siltä, että vaikka teemme työtä niin paljon kuin pystymme, toinen ihminen vaan aiheuttaa uuden katastrofin, mikä pilaa taas vesiämme. Siksi haluamme pyytää ihmisiä liittymään seuraamme vesireittiemme puhdistamisessa ja merielämämme suojelemisessa. Olemme tietoisia niistä rakkaista sydämistä, jotka ovat päättäneet auttaa meitä, ja tiedämme myös, että harvat vahingoittavat tätä suurta resurssia monien puolesta.

Vesielementit virtaavat myös fyysisen kehonne läpi. Lisäksi juotte säännöllisesti pyhää nestettämme. Jos voisitte lähettää rakkautta juomaanne veteen, terveytenne lisääntyisi suuresti. Vesi on elämän perusta, mikä vastaanottaa ajatuksia ja tunteita. Siksi jos juotte vettä vihaisena, pelokkaana tai surullisena, pilaatte juomanne veden. Toisaalta käyttäessänne hetken rakkauden lähettämiseen veteen, ennen kuin juotte sen, lähetätte itse asiassa rakkautta kehollenne veden kautta.

Lisäksi jos lähetätte sekä moniulotteista valoa että ehdotonta rakkautta veteen, mitä juotte, nopeutatte kovasti ylösnousemusprosessianne. Koska Gaian kehossa on vielä enemmän vettä kuin omassa muodossanne, auttaisitte myös suuresti planeettaylösnousemusta, jos siunaisitte kaikkia vesimuotoja valolla ja rakkaudella. Tuo siunaus yksin puhdistaisi paljon vesireittejämme ja nostaisi vesimolekyyliemme taajuutta.

Elementaalit eivät hahmota teidän maailmaanne tai käyttäytymistänne samalla tavalla kuin te. Me undiinit hahmotamme veden kaiken elämän voimana. Näemme, miten sade pitää kasvikunnan terveenä ja hedelmällisenä. Näemme, miten vesi puhdistaa savusumua taivaalta ja likaa maasta, taloista ja autoista. Vetemme ovat olleet suuria nestemäisiä valtateitä, joita pitkin olette kulkeneet vuosituhansia. Näemme, että vesi palvelee ihmiskuntaa monin tavoin, mutta emme näe, että ihmiskunta luo tasapainon palvelemalla vettä.

Toisaalta ymmärrämme, että monet ihmiset laajentavat tietoisuuttaan havaitakseen elämänvoimaa siinä, mikä ennen hahmotettiin elottomaksi. He alkavat muistaa, että maa on tiedostava ja elävä olento. Syynä tähän on, että ihmiskunnan ymmärrys todellisuudesta lisääntyy tietoisuuden laajentuessa.

Aivan kuten meidän havaintomme todellisuudesta muuttuu, silloin kun resonoimme jään hitaaseen taajuuteen tai höyryn nopeaan taajuuteen, teidän havaintonne muuttuvat, kun ette enää ole "jähmettyneet" kolmannen ulottuvuuden maan aikasidonnaiseen rakenteeseen. Kun mielenne laajenee, uusia ideoita alkaa virrata tietoisuuteenne. Nämä uudet ideat voivat virrata nopeammin ja nopeammin, kunnes ne saavuttavat kriittisen massan. Silloin nämä ideat puhkeavat ilmentymiseksi.

Samalla tavalla ihmiset laajentavat tietoisuuttaan "unohdukseen jähmettymisestä" muutosvirran seuraamiseen ja muotonsa muuntamiseen taajuudeksi, mitä ei enää sido muoto. Tietoisuutenne mitä usein symbolisoi vesi unissanne, laajenee fyysisen kotelon yli ja on valmis syöksymään vapaaseen sekoittumiseen kaiken elämän kanssa.

Kun virtaatte aiempien rajoitustenne yli, vapaudutte monista harhakuvista, jotka ovat vainonneet teitä myriadeja inkarnaatiota. Vapaana tietoisuutenne voi muistaa ydinolemuksenne, mikä on muodoton kuin meidän höyrymme. Muistatte myös, että olette vannoneet suojella elämää kaikissa muodoissaan. Kun palaatte ITSENNE korkeampaan ilmaisuun, valtava luomisvoimanne palaa ja osallistutte aktiivisesti uuden maapallon luomiseen.

Rakkaat ihmiset, muotonne on luotu samoista alkuaineista/elementeistä ja elementaaleista kuin maa. Itse asiassa elementaalimme virtaavat lävitsenne, aivan kuten virtaamme Gaian läpi. Näin ollen olette deeva, mikä vetää kaikki myriadit alkuaineemme yhteen kehoon. Tämän sisäisten voimienne tiedostamisen myötä korkeampi tarkoituksenne oivalletaan ja muistatte, että olette täällä Gaian asukkaiden tilanhoitajina.

Te olette luominen toiminnassa. Gaia on luominen toiminnassa. Elohim, deevat ja elementaalit ovat luominen toiminnassa. Silloin kun kunnioitatte, rakastatte ja arvostatte luomuksianne, saatatte loppuun tämän luomissyklin ja olette valmis aloittamaan seuraavan syklinne. Tulette näkemään helposti elämää kaikessa mitä on ja tulette tietoiseksi siitä jäljestä, minkä teette tuohon elämään. Näette myös korkeamman valotaajuuden, mikä virtaa kaiken elämän läpi ja yhdistyy yhdeksi elämäksi ja yhdeksi planeetaksi.


Kirjoittanut Suzanne Lie (Suzan Caroll) (suzanneliephd.blogspot.com)
21.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

VENUS-TRANSIITTI, RUUSUSÄDEKOODIEN AKTIVOINTI JA YLÖSNOUSEMUSOIREITASinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com)
5.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Venus-transiitti on harvinainen astrologinen ja astronominen tapahtuma, mikä tuo hyvin voimakkaita transformaatioenergioita, jotka vaikuttavat tunnekehoonne hyvin syvällä tasolla. Tämä aikaansaa lisää jännitettä ja radikaaleja muutoksia ja transformoi kiinnittymistä aineelliseen maailmaan ja 3D-järjestelmiin, jotka ovat vaikuttaneet pitävän teidät turvassa, turvattuna ja kontrolloituna. Venus-transiitti on porttiportaali, joka lataa pyhän jumalaisen feminiinisyyden jumalaisen valkoisen valon puhtainta olemusta. 13

Ydinolemuksenne on tulossa pyhään harmoniaan luomisen äitimaljan vasta-ankkuroitujen ruususädekoodien ja keskusauringon ja galaktisen keskuksen lähteen kautta. Nämä planeetta-asetelmat ja portit kalibroivat taajuutenne uuteen maapalloon ja ykseysliittoon. 33. Ruususädekoodit jatkavat harmonisen resonanssin tuomista Gaian kanssa ja solujenne valaisemista vuoden 2013 ajan.

Monet teistä löytävät ehkä itsensä toimintatapavaihdoksista ja muutoksista, jotka vaikuttavat olevan täysin oman kontrollinne ja valintanne ulkopuolella. Ette ehkä tunne turvaa elämässänne, ikään kuin teidät olisi pudotettu lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Teitä ei jätetä tuuliajolle tai heitetä ulos avuttomana - te ette vain tarvitse pesän turvallisuutta enää. Voitte nousta korkeuksiin itse ja luoda oman kohtalonne. 44

Joskus voi näyttää siltä, että pimeys ajaa ylitsenne ja hyökkää kimppuunne. Tietäkää, että olette Jumalan lähdevalon majakka, joka muuttaa ihmistietoisuuden vanhoja rakenteita pelkällä läsnäolollaan. Ne jotka ovat tasapainottomia tunteiltaan, joilla on riippuvuuksia ja jotka eivät toimi todellisesta ja aidosta voimastaan, tuntevat olonsa uhatuksi. Monia käyttävät hyväkseen toiset voimat, koska heitä on helppoa kontrolloida ja manipuloida viimeisenä epätoivoisena yrityksenä päästä teistä eroon - vaikka he eivät pysty siihen, koska heillä ei ole sellaista jumalaista auktoriteettia tai voimaa. He eivät voi vahingoittaa teitä. 55, arkkienkeli Mikaelin värähtelypuumerkkiluku

Tämä voi tuoda pintaan ja hämmentää noita viimeisiä syvään juurtuneita kysymyksiä ja tunteita, jotka tunsitte parantuneen. Monet teistä viimeistelevät ydinsukulinjan ja perhegenetiikan parantamista. Jotkut teistä tekevät tätä toisten puolesta - ryhmät, ryhmätietoisuus, järjestöt, järjestelmät, verkkolinjat, maapallon alueet, ihmiskunta, kasvi-. mineraali- ja eläinkunta. Muistakaa, että olette kohtalonne täydellisessä paikassa. Sielunne haluaa puhdistaa kelvottomat energiat, sopimukset ja sielusuostumukset tullaksenne täysin niille porteille ja portaaleille, jotka järjestitte ennen Gaialle tulemistanne.

Läsnäoloanne on pyydetty Jumalan ja jumaltason perimmäisellä auktoriteetilla. Olette pimeydessä säteilevä valo. "Olkoon siellä valoa" oli kutsunne tänne Gaialle. Olette jumalainen alkuperäinen valolähde, jumalainen alkuperäinen suunnitelma. Olette valmiita ja teidät on vapautettu olemaan se luomislähteen täysivaltainen jumalainen voima, mikä olette.

Missä kohtaa ruususäde tulee mukaan
Ruususäde on pyhä järjestely ylimmän auktoriteetin Äiti Jumalattarelta - rakkauden, suojelun, myötätunnon ja pyhän liiton Jumalalta - harmonisoimaan teidät kosmisten luomiskoodien kanssa. Ruususäteessä on graalikoodit ja pyhän sydämen Shekina, Äiti Maria -malli, jotta voitte sisäistää korkeampia valotaajuuksia kehonne vahingoittumatta. Tämä Äidin pyhän sydämen säde luo jumalaisen suojeluvoiman ruusuilmentymänä, auttamaan teitä ihmiskunnan ja alempien astraaliulottuvuuksien valtavassa puhdistamisessa ja vapauttamisessa. 44

Ruususäde, jota ei ole päästetty planeetalle 1000 tai useampaan vuoteen, on ollut äskettäin sallittu värähtely Gaialla ja se tulee suuremmaksi jumalaiseksi valta-auktoriteetiksi vuoden 2012 pimennysten ja planeetta-asetelmien myötä. Ajateltiin, että ruususäde oli atomisesti liian voimakas olemaan Gaialla, kun henkinen valomäärä ei ollut riittävä. 13

Koska olette läsnä planeetalla - valonkantajat, tähtisiemenet ja sininen säde - pyhän sydämen ja korkeamman sydämen ruususäde aktivoidaan taas keskusaurinkolähteen kautta. 33. Tämä saa aikaan vielä suuremman valotulvan ja lisää stressiä astraaliulottuvuuksissa, ja ruususäde on täällä antamassa teille pyhän jumalaisen valta-auktoriteetin takaisin. 333

Pimennyksen ja Venus-transiitin ylösnousemusoireita
Tunnevuoristorata. Koette yhtenä päivänä "korkeuksia" yhteydestä "minä olen" -olemukseenne ja sitten myöhemmin tapahtumat laukaisevat taas syviä ydinkysymyksiä esiin. Vaihtelette henkisen sulosointuisuuden ja syvän tunneparantumisen välillä.

Maadoittumattomuus ja tunne, että olette unessa. Tämä voi johtua valokehonne laajentumisesta ja uudelleenkalibrointiprosessista, missä valokehonne harmonisoituu galaktisen ytimen kanssa.

Tunne auranne tai valokehonne virtaamisesta edestakaisin. Tätä tapahtui monille teistä lapsena nukkumaan mennessä. Tiedätte tämän olevan jumalaisessa harmoniassa, kun se tuntuu erittäin miellyttävältä, ja jos liikutatte kehoanne, se lakkaat. Taas kerran, valokehonne laajenee ja harmonisoituu galaktiseen ytimeen.

Haluttomuus lähteä kotoa tai mennä ihmisten ilmoille. Nämä planeetta-asetelmat ja pimennykset aiheuttavat energiapäästöpilviä alueellenne ja saatatte tuntea ja tietää intuitiivisesti olla altistamatta aurakenttänne tälle.

Aurinko kommunikoi ja alkaa kommunikoida kanssanne
"Poimuvaloaika" muuttuu. Joillakin on lepoajattomia jaksoja. Tämä on reaalielämäharjoitustanne olla hyvin läsnä ja tietää hetkessä, mikä on oikein teille. Teistä tulee adepti ja kuljette täysin ja epäröimättä yhdessä hengen kanssa. Tämä on ylösnoussutta mestaruutta.

Vaikutelma psyykkisestä hyökkäyksestä. Suuri valotulva lietsoo negatiivisuuden vapauttamista ja astraaliulottuvuudet näkevät teidät uhkana, vaikkette olekaan tehnyt mitään niille. Älkää sotkeutuko niiden kanssa. Varmistakaa, että kaikki energianne liikkuvat eteenpäin ja käyttäkää Gaian keskusta kehon tasapainottamiskohtana. Olkaa neutraali ja pysykää jumalaisesti harmoniassa Lähteen kanssa. Kun olette tässä tilassa, voitte sanoa päivitetyn version Ho'oponopono-mantrasta, pudistavan meditaatiorukouksen ja Valorukouksen*.

"Olen pahoillani, anna anteeksi minulle, ole hyvä. Rakastan sinua. Kiitän sinua. Sinut ja minut on vapautettu ja puhdistettu." Sanokaa tämä ainakin kolme kertaa tai useammin henkilön tai tilanteen nimen kera.

Intuition, tuntemisen, aistimisen ja tietämisen lisääntyminen
Kyvyttömyys liikkua eteenpäin elämänpolullanne. Teistä saattaa tuntua, että teitä estetään tehtävässänne ja polullanne. Taivas toivoo teidän olevan juuri siinä, missä olette, ja tehtävänne on tällä hetkellä vain olla valoa. Kaikki tapahtumat eivät ole aivan vielä yhdistyneet teille portiksi siirtyä eteenpäin, vaikka se tulee tapahtumaan. Tässä kutsutaan uskoa ja luottamusta - ja teitä meditoimaan ja lepäämään.

Valtavia siirtymiä suhteissa
Muuttaminen uuteen paikkaan. Saatatte yhtäkkiä huomata, että te ette ole energiaharmoniassa, ja Gaia vaihtaa paikkaanne.

Jaamme ja sanomme tämän rukouksen kanssanne Venus-transiitin läpi, kun harmonisoidutte jälleen keskusauringon valolähteeseen. Kiitos, että olette täällä ja luotte uutta valoaikaa. Olette jumalaisen suunnitelman pyhä astia muodossa, Shekina-hengen suurenmoinen loisto palautettuna pyhän sydämen kautta kiitollisuudessa. 22

*Valorukous
Olkoon valoa, sillä olen valo.

Olkoon rauhaa, sillä on rauha.

Harmonisoidun keskusauringon suureen ja mahtavaan lähteeseen.

Valaise meitä valon korkeimpaan tarkoitukseen ja kaikkien hyväntahtoiseen toimintaan.

Kaikki joukot, tiimit, ulottuvuudet, maailmat, pyhä ja täysivaltaisen valovoima, yhdistykää minussa ja palauttakaa ja parantakaa kaikki.

Valaiskaa kaikki mielet Kristuksen mieleen.

Palautettakoon totuus jumalaiseen valoon.

Palauttakaa solut valosoluiksi, jumalaiseen alkuperäiseen suunnitelmaamme.

Ja niin se on.


-----------
VENUS-TRANSIITTI, RUUSUSÄDEKOODIEN AKTIVOINTI JA YLÖSNOUSEMUSOIREITA

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

keskiviikko 27. kesäkuuta 2012

ÄLKÄÄ MENKÖ NÄIDEN PELONLIETSONTATAKTIIKKOJEN LANKAAN


Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
24.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jumalan Rakkaus ihmiskuntaa kohtaan ylittää kaikki ne käsitykset, mitä voitte kuvitella ollessanne suljettuna harhaan ja sen lumoamia, kuten hyvin monet teistä ovat.

Kyllä, monet asiat ovat väärin ja huolestuttavia ja elämän kokeminen harhassa aiheuttaa teille kärsimystä, mutta se ei estä teitä olemasta sen lumoissa.

Myös niiden jotka tietävät, että koette elämää kuvitteellisessa tilassa, on edelleen lähes mahdotonta olla samaistumatta kehoonsa melkein koko ajan, kun se vaatii teiltä jatkuvasti - unta, ravintoa, parantamista, ajanvietettä, viihdettä, liikuntaa jne.

Harha on hyvin vakuuttavaa, koska kyse on massauskomusjärjestelmästä liittyen siihen kuviteltuun ympäristöön, mihin kaikki ihmiset päättivät tulla mukaan ja ylläpitää sitä. Kun joku käsittää tämän ja yrittää vetää huomion sen järjettömyyteen, hänet tehdään nopeasti naurunalaiseksi ja hänelle sanotaan, että hän on järjetön, hullu. Hänet voidaan laittaa jopa laitokseen tai pidättää, jos "auktoriteetit" uskovat hänen olevan uhka itselleen tai yhteiskunnalle. Ja tietysti harhassanne on tosiaan joitain, jotka ovat häiriintyneempiä kuin useimmat ja joita täytyy rajoittaa oman parhaansa tai yhteiskunnan parhaan vuoksi. Kuitenkin usein teidän on erittäin vaikeaa erottaa järkevästi raja näiden kahden tilan väillä ja tämä lisää niiden kärsimystä, jotka tuntevat olevansa jo yhteiskunnan hylkimiä, kun toiset tuomitsevat heidät ja pitävät heitä puutteellisina.

Monet teistä yrittävät erittäin kovasti ja meditoivat paljon helpottaakseen ja vähentääkseen sitä epäharmoniaa, tasapainottomuutta, konflikteja ja epäsopua, mitä on perheissä tai yhteiskunnassa laajemmin, ja tämä on suositeltavaa - se rakkautta toiminnassa - mutta se tosiasia jää, että harha on kuvitteellinen tila, mistä teidän täytyy herätä.

Siihen saakka kun tämä tapahtuu, nousee jatkuvasti monia kysymyksiä, jotka häiritsevät ja huolestuttavat teitä, ja teistä voi näyttää siltä, että yritys auttaa toisia usein vain pahentaa tilannetta. Muistuttakaa vain itsellenne, ettei näin ole - jokaisella rakastavalla ajatuksella, sanalla ja teolla on hyvin kauaskantoisia ja suotuisia vaikutuksia, vaikkeivät ne ole ilmeisiä teille.

Rakastava käyttäytyminen ja ei-rakastavista käyttäytymistavoista ja asenteista irtipäästäminen on polku heräämiseenne - eikä koskaan ennen ihmisen historiassa ole niin valtava määrä ihmisiä astunut tätä polkua yhdessä. Siksi henkiulottuvuuksissa on paljon iloa sekä paljon apua ja rakkautta virtaa planeetalle tässä evoluutionne kohdassa. Tämän vuoksi ei ole ehdottomasti vähäisintäkään mahdollisuutta, että ihmiskunta epäonnistuu, ja näin heräämisenne on taattu.

Älkää huolestuko huonoista uutisista, kärsimyksestä, epäreiluudesta ja konflikteista, mihin epäilemättä valtavirtamedian jatkuvat vuodatukset innostavat ja mihin se vaikuttaa keskittävän jakamattoman huomionsa. Valtavia muutoksia tapahtuu valmisteluna heräämishetkeenne ja koska siihen liittyy harhan häviäminen, vaikuttaa usein siltä, että asiat menevät vakaasti huonompaan, kun teille informoidaan kasvavasta määrästä murheita ja katastrofeja ympäri maailmaa.

Osa tästä huonojen uutisten tulvasta johtuu siitä, että ne jotka haluisivat pyörittää maailmaa ja kontrolloida teitä, näkevät menettävänsä otteen. He ovat peloissaan ja haluavat pelotella kaikki muut uskomaan, että vain he osaavat ratkaista ongelmat, jotka uhkaavat maailmalaajuista vakautta. Sitten he uskovat voivansa muodostaa uudestaan itseä palkitsevan tai perityn erinomaisuutensa ja ottaa vallan, minkä tavalliset ihmiset halukkaasti tai haluttomasti antavat heille, kun nuo ihmiset hyväksyvät, että se on heidän roolinsa.

Älkää menkö näiden pelonlietsontataktiikkojen lankaan. Niiden ainoa tarkoitus on vakuuttaa teidät heidän erinomaisuudestaan ja teidän puutteellisuudestanne, jotta he voivat jatkaa yritystä maaliman pyörittämisestä omaksi edukseen. Heidän päivänsä ovat luetut. Heillä ei ole enää vaikutusvaltaa, pätevyyttä tai tukea säilyttää auktoriteettirakenteitaan ja itsekeskeisiä agendojaan, joita nuo rakenteet tukevat, ja voitte nähdä heidät nyt romahduksen partaalla.

Jumalan suunnitelma heräämisellenne, paluullenne täyteen tietoisuuteen ja harhan hajoamiselle kulkee eteenpäin täsmälleen hänen aikomuksensa mukaisesti eikä mikään seiso sen tiellä. Heräätte todellisen ja jumalaisen tilanne loistoon ja ilonne ja hämmästyksenne on ihmeellistä. Muistuttakaa itseänne tästä säännöllisesti päivän aikana ja rentoutukaa tietoon tästä jumalaisesta totuudesta.

Rakastava veljenne, Jeesus
ÄLKÄÄ MENKÖ NÄIDEN PELONLIETSONTATAKTIIKKOJEN LANKAAN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

maanantai 25. kesäkuuta 2012

Valonvoimaa


Symbolit ja muodot

Symbolit kuvaavat energian liikettä ja suuntaa. Ihminen on löytänyt symbolit luonnosta, kivistä ja kasveista, ja hän toistaa niitä astrologiassa, taroteissa, riimuissa jne. Ne toistuvat myös kirjaimissa

Kiven hiominen neliöksi antaa asioille vauhtia, ja ristin muoto antaa suojaa.

YMPYRÄ

kuvaa aikaa (kello), ikuisuuttaa ja jatkuvuutta. Ympyrä on myös suljettu piiri, jota käytetään erilaisissa rituaaleissa. Ympyrän ei aina tarvitse olla pyöreä - se vain palaa lähtökohtaansa. Astrologisella kartalla planeetta on kuin rengasmatka, joka opettaa aina uusia asioita jokaisella keirroksellaan. Kivet toimivat matkaoppaina, joita voi tarvaita tien näyttäjinä valintatilanteissa. Kunjuktio eli kotiinpaluu kertoo mitä opittiin matkalla. Spiraali kuvaa matkan kehitystä, joka kulkee oppivaihjeessa ylöspäin ja taantumassa alaspäin.

OVAALI

on soikea muoto, jonka päissä energia tiivistyy. Ovaalin pöydän päässä istujat ovat vahvimmillaan muihin nähden. Ihmisen aura on pystysuuntaisen ovaalin muotoinen, joka kuvaa energioitten vahvuutta maahan ja korkeampiin voimiin.

KOLMIO

on luonnollisuutta ja asioiden luovimista omalla painollaan ilman pakkoa. Se toistuu kivikunnan kidejärjestelmissä, pyramidissa ja kattojen muodossa, josta johtuen ullakkohuoneen pikkukolmiolla on virkistävä vaikutus. Kolmiot löytyvät myös astrologiasta, jossa ne tuovat helppoutta, harmoniaa ja luovuutta. Violetti kolmio helpottaa mietiskelyä. Hiotussa kivessä on hionnasta riippuen paljon pikkukolmioita.

NELIÖ

toistuu kivissä ja rakennuksissa. Se on konkreettinen, suojaa antava, aitana rajaava. Astrologiassa neliö on kulma, jossa aina tapahtuu ja asiat saavat vauhtia. Neliö on kuin nurkka, jossa asiat kohtaavat.

RISTILLÄ
on suojaava vaikutus. ANKH, egyptiläisten pyhä risti tuli tutuksi erikoisesta muodostaan. Ristin keskellä oli suuri timantti, joka on ikuisen Rakkauden Symboli. Silmukkapäinen risti välitti parantavia energioita silloin, kun siihen yhdistyi Rakkaus. Ilman Rakkautta sitä ei voinut käyttää.

Ihminen on risti kädet kohotettuina sivuille, joka on suojattu ovaalilla (aura) VALON VOIMILLA. Jalat tuovat maaenrgiaa ylöspäin, ja päälaen kautta virtaavat henkiset voimat alaspäin. Nämä energiat kohtaavat toisensa SYDÄNKESKUKSESSA. Avatut kädet kuljettavat kosketuksellaan energioita eteenpäin ja suljetut kädet pidättävät ne. Jos ylhäältä tuleva yhteys on poikki, niin toiminta on itsekästä ja joskus agraessiivistakin. Yhteys näiden eneragioiaden välille saadaan liittämällä kädet yhteen (rukous). Koruna risti toimii Korkeamman Rakkauden ja Parantavien Voimien Välittäjänä.

Kehon eri puolet ja kivet

Kehon puolet, oikea ja vasen, voivat olla fyysisestikin erilaiset. Oikea puoli kertoo isäsuhteesta ja siellä ovat miesasiat, kuten myös miehisyys.

Vasen puoli kertoo äitisuhteesta ja siellä ovat naisasiat, kuten myös naisellisuus. 

Ongelmat ja kivut toisella kehon puoliskolla viittaavat työskenneltäviin asioihin. 

Oikealla puoliskolla viestimme itsetuntoa ja vahvuutta.
Vasemmalla tunteellisuutta ja luovuutta.

Oikeanpuoleinen silmä katsoo asioita eteenpäin.
Vasen silmä taaksepäin.

Oikea korva kuulostelee asioita isältä ja mieheltä.
Vasen korva kuulee äitiä ja vaimoa.

Polvissa asuu ylpeys ja nöyryys. Polvet tuntuvat jäykiltä, kun on tarpeeksi nöyryytetty. 

Vai olisiko se ylpeyttä, kun ei voi niiata?

Vasemmalla puolella kannettavat hopeakorut vahvistavat intuitiivisuutta, herkkyyttä ja naisellisuutta. Krysokolla, akvamariini ja kuukivi ovat sopivan herkkiä.

Oikea puoli kehosta on positiivinen. Oikea käsi kirjoittaa, tarttuu, ojentaa ja on valpas. Oikealla puolella kannettavat kultakorut vahvistavat järkiasioita ja valintoja ( sitriini, keltainen topaasi).

Lähde: Valonvoimaa Kivi-ja väriterapiaopas Anne Hietanen Unio Mystica  1998

sunnuntai 24. kesäkuuta 2012

ELÄMÄN TARKASTELUAKirjoittanut Lisa Renee (www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 7.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe,
 
Äskettäinen kaksoispimennys kera Venus-transiitin, mikä tapahtui kesäkuun ensimmäisellä viikolla, on varmasti tehnyt tehtävänsä ravistamalla energiaympäristöä ja näin vallitsevaa tilannetta. Nämä energiat ovat odottamattomia, äkillisiä ja intensiivisiä ja ne on suunniteltu todella keikuttamaan venettä kaiken piilossa olevan paljastamiseksi, joten pysyminen mahdollisimman vakaana ja tasapainossa auttaa näiden myrskyisten merien navigoimisessa. On suuren levottomuuden tunnetta suuremmissa kentissä, kuin tila hengitysten välillä ennen suurta "kosmista aivastusta". Tiedämme soluissamme, että jotain suurta on tulossa, ja on tiettyä valmistautumista siihen. Muutama kulunut viikko on esitellyt monille meistä valtavan määrän loppuunsaatettavia tehtäviä ja ratkaistavia ongelmia. Näihin tehtäviin liittyy melkein kuin aikataulu ja vaikka ne näyttävätkin arkisilta, on suuri merkityksellisyyden tunne kulissien takaisesta toiminnasta.
 
Tämä saattaa olla yksi entisten kysymysten, entisten suhteiden tai entisten perhedynamiikkojen kierros (menneet elämät), kun henki-identiteettimme yrittää pudottaa tiheyttä, mitä on tallennettuna kehomuistiimme. Virtaviivaistamme keventämällä taakka ja kulkemalla kevyesti! Monet kätketyt tai käsittelemättömät kysymykset jotka luovat tasapainottomuutta energioihimme, ovat saavuttaneet katkeamispisteen, ja ne murtautuvat nyt läpi heittäen tavallisen rutiinimme tai aikataulumme ikkunasta ulos.
 
On sisäisen viisautemme tehtävä erottaa, olemmeko aktiivisesti mukana näissä kysymyksissä vai irrottaudummeko valheellisesta mielen ohjelmoinnista, joka "painelee nappuloitamme". Monta kertaa meidät asetetaan paikkaan, missä olemme vain tarkkailemassa. Viisaus on osallistumista neutraalisti, olemista läsnä sille mitä tapahtuu ja sen tietämistä, milloin avautuu tila paljastamaan jonkin toiminnan, mitä vaaditaan. Tämä on sen erottamista, mihin kohdistaa kallisarvoisen elämänvoimamme, missä meidän täytyy säästää enemmän energiaa tai mihin ohjata enemmän energiaa elämässämme. Tämä on henkisen vihkimyksen aikaa soveltaaksemme enemmän viisautta toimissamme ja elämäntyylissämme ja tämä voima käyttää painetta elämässämme tuon tarkoituksenmukaisen muutoksen tekemiseksi. Nämä muutokset harmonisoivat henkilökohtaisen värähtelypuumerkin vastaaviin aikajanoihin ja ulottuvuustaajuuksiin tulevassa syklin loppumisessa 2012. Tämä ei ole viivyttelyn aikaa, koska seuraamukset kuumentuvat elokuun jälkeen, jos et ole reagoinut tarvittaviin muutoksiin. Tämä on aikaa ryhtyä töihin ja vain tehdä se!
 
Monet meistä transformoituvat syvästi elämässään tänä aikana ja yhtäkkiä meidät siirretään eri paikkaan, asuntoon, suhteisiin, palvelutyöhön tai pakotetaan yksinkertaiseen hiljaisuuteen. Tämä on aikaa elämäntarkoituksemme suureen sisäiseen ja ulkoiseen paljastumiseen sekä selkeyteen paikastamme kokonaisuudessa. Jos olemme herkkä tuntemaan planeettakenttäenergioita, niin eri ulottuvuustasojen ryhmäentiteettejä (lajeja ja niiden valtakuntia) evakuoidaan toisiin aikoihin ja paikkoihin. Ulottuvuuden energiasijoittelu muuttuu valtavasti ja se saa aikaan massiivista liikettä tietoisuuskerroskentissä kaikissa planetaarisissa valtakunnissa.
 
Jos olemme kehittäneet jossain määrin mielen kurinalaisuutta ja kykenemme hiljentämään mielen ja olemaan paikallaan, meille esitellään monia sisäisiä oivalluksia tällä suuren tietoisuuslaajentumisen jaksolla. Olemme astumassa tällä planeetalla elämäntarkasteluaikaan, siihen samaan elämänvirtamme hologrammimuistiheijastuksen tietoisuustoimintoon, mitä katsomme inkarnaatiokiertojen välissä. Tietoinen osallistuminen tähän elämäntarkasteluun tämän jakson aikana ollen kehossa, on positiivinen ja massiivinen askel eteenpäin tietoisuuden kiihdyttämisessä. Kun kohtaamme muistot ja saavutamme lopputuloksen niiden tapahtumista päästämällä täysin irti niistä ehdottomassa rakkaudessa ja anteeksiannossa, valokeho liukuu ykseyskentän uuteen tukevaan alustaan.
 
Lisää ihmisten ylösnousemusaaltoja käynnistetään parhaillaan henkisesti "ykseysalusta-aikajanaan" ja samalla erotetaan 3D-mielenhallinta-
arkkitehtuurista. Tämän siirtymän osana - muiden tapahtumien kera, kuten karanteenin poistaminen kentistä - elämäntarkastelu tapahtuu kuin aiemmassa bardo-kuolemasiirtymässä. Joillakin tämä tuntuu ehkä identiteetin kuolemalta tai jonkun tai jonkin kuolemalta, joka on arkkityyppi, mikä suostui ylösnousemussiirtymäsi katalyytiksi. Jatka hengittämistä ja päästä siitä irti. Tämä voi tuntua kuin olemiselta rapeakuorisessa ja pimeässä kotelossa juuri ennen puhkeamista perhoseksi, jolla on täydet siivet. Pysy hereillä elämäntarkastelun läpi, mikä voi peilata sielun pimeää yötä, jotta olet läsnä tunteelle paluulennosta vapauteen.
 
Planeettakaranteenin vapauttaminen alkaa
 
Karanteeni (yksi monista mikä on laitettu maan tietoisuuskenttiin) on ulottuvuuden taajuuseste tallennettuna geenimateriaaliimme, mikä on tehty muutamalla DNA:ta planeettakehon hologrammiarkkitehtuurissa. Tämä vaikuttaa jokaiseen elävään asiaan planeetalla. Tämä karanteeni tai sinetti vapautetaan (kun se on turvallista tehdä räjäyttämättä maan ydintä) muuttamalla alempia sointusarjoja ulottuvuuskentissä, jotka resonoivat niiden korkeampien sointusarjojen kanssa, joita on korkeammissa harmonisissa universumeissa. Yksi tällainen tähtitapahtuma joka käynnistää tämän muutoksen karanteenikentässä, on tuleva Venus-transiitti 6.6.
 
On ulottuvuuden perussointuavaimia, yliääniavaimia ja resonoivia avaimia, jotka muodostavat ulottuvuuden taajuussarjan kolme kerrosta, mikä muodostaa universumin koko aikamatriisin ja sen DNA-sointurakenteen pääavaimen. Silloin kun vaurioitunut avain aiheuttaa vakavia vaurioita mihin tahansa sointutaajuuskerrokseen, tuo sointu ei resonoi sopusoinnussa muiden harmoniasarjojen kanssa, mikä merkitsee, että ei ole resonanssia aktivoimassa tuota taajuutta tehokkaasti, joten harmoninen sointu ja sen avain ovat kuolleita. Nämä kuolleet sarjat ovat myös syy, miksi luonnonmukainen 5D-ylösnousemussuunnitelma keskeytettiin, kun tähtikappaleaktivoinnit tuottavat peräkkäisiä taajuussarjoja eikä maa pystynyt "imemään" kriittistä massaa kollektiivikenttiinsä. Nämä kuolleet sarjat saavat aikaan staattisen kuolleen energian lampia, kuolleen energian keräystiloja joita kutsutaan haamumatriisiksi, ja kuona-aineen tapaan se generoi mustia kerroksia planeettakehomiasmaa.
 
Planeettamiasma
 
Miasma on synonyymi mustalle, jähmettyneelle tai kuolleelle valolle, mitä generoidaan vahingoittuneessa morfogeneettisessä kentässä samalla tavalla kuin energeettistä kuonaa, kuten myrkkyä tai ulostetta. Planeettakentän vaurioitunut arkkitehtuuri ei voi virrattaa riittävästi elämänvoimaa tai oikeita sointutaajuusavaimia ja tämä vahingoittaa maan kehoa luoden kuollutta johdotusta ja kuolleita tiloja. Nämä kuolleet tilat eivät voi välittää tai tehdä vaihtoa elävien älykkäiden energiakenttien kanssa ja lopulta tämä haittaa maan asukkaita luomalla mutaatiopoikkeamia.
 
Miasmaa voi myös manipuloida ja negatiiviset voimat manipuloivat sitä jatkuvasti monin tavoin palvelemaan omaa agendaansa. Misama voidaan "rekisteröidä" muuntamaan erityisesti DNA/RNA suorittamaan erityistoimintoa. (Esimerkiksi tietyn sairausmiasman lisäämiseksi ihmisväestössä laitetaan tarkoituksellisesti "retrovirusmiasmaa" planeettaverkon osiin). Jos sitä ei korjata, kuollut kuona-aine aiheuttaa sairautta sekä DNA:n ja sen sointutaajuusavainten rappeutumista. Jos planeettamiasmaa ei puhdisteta ja korjata, se infektoi planeetan aivot ja hermojärjestelmän (verkkojärjestelmä), kaikkien planeettavaltakuntien DNA:n ja ihmisten DNA:n. Tästä ja monista muista syistä tämä planeetta on saanut monia karanteeneja estämään kuona-ainetta infektoimasta läheisten ulottuvuuksien ja muiden planeettamaailmojen ulkoreunoja, niiden mahdollisesti resonoivien ulottuvuussointuavainen kautta.
 
Tähtisiemenet ja indigoperhe ovat tulleet tälle planeetalle tekemään erityisesti työtä tämän planeetta- ja ihmismiasman parantamisen kanssa, kuntouttamalla DNA-sointuja, toimimalla aikajanoissa ja parantamalla tai poistamalla kuollutta valomiasmaa ja sen implantteja. Tämä toiminta muodostaa suuren osa puhdistamis- ja muuntamistyöstä valoperhekollektiivissa. Ryhmämme ovat onnistuneet muuntamaan riittävästi miasmaa (Taivaallisen johtorakenteen, Suojelijoiden kumppanina) pyörittämällä "12D-napoja" ja sateenkaarikierroksia maaverkossa, mikä vakauttaa maan ytimen valmistautumisena karanteenista vapautumiseen aikataulun mukaan Venus-transiitin myötä.
 
666-sinetti
 
Tähän karanteenitasoon viitataan 666-sinettinä ja se on geenipidäke kuudennen taajuuden soinnuissa, jotka "asuvat" 6D/7D-ylisielukehomme ja kruunuchakramme kerroksissa. Tämä karanteeni on geenipidäke, mikä pakotti sielutietoisuuden reinkarnoitumaan uudestaan ja uudestaan 3D-maatasolle (ja muille planeetoille sopivassa ulottuvuuskentässä), jotta voitiin ottaa takaisin puuttuvia paloja ja sieluosia sekä oppia, miten kehittyä takaisin eheyteen Jumalan luonnonlakien, ykseydenlain, kanssa. Tämä karanteeni asetettiin suojelemaan toisia ulottuvuuksia, planeettoja ja itse olentoa, koska tällainen pirstoutuminen aiheutti vaaraa tuolle tietoisuudelle. Tämä oli hyväntahtoinen menetelmä koota puuttuvat DNA-soinnut ja sieluosat, jotka olivat kadonneet tai vahingoittuneet aiempien elämänkiertojen traumoissa.
 
Tästä geenipidäkkeestä tuli ihmiskunnan kirous viime syklin aikana, kun sitä välitettiin geenilinjoja pitkin risteytymällä Annunakin kanssa, mikä eksytti lisää ihmisen DNA:ta. Annunaki- ja Nefilim-hybrideistä tuli geenipidäkkeen kantajia ja koska he olivat piittaamatta ykseydenlaista (Jumalan luonnonlait) ja manipuloivat geenejä tarkoituksena ihmisen orjuuttaminen, tämä agenda edisti DNA-vääristymiä. Ajan kuluessa nämä vääristymät ilmentyivät jakautumisena fyysisen elementtikehon, alitajuisen mielen ja astraali-identiteetin alempien ja korkeampien aspektien väillä. Tämä hajaannus loi varjoitsejä ja pimeitä sirpaleita sielumatriisin astraalikerroksiin, mikä lisäsi henkilökohtaista ja planetaarista miasmaa.
 
Tämä geenipidäke ja näiden DNA-sointujen poistaminen loi kaksoisidentiteetin 2D:ssä ja 4D:ssä ja näin varjoitse ja tiedostamattomat aspektit alunperin luotiin poikkeavaan ihmis-DNA:han. 2D-hajaannus jakoi vaistonvaraisen kehon eri toimintoihin, pirstoutuneiden alipersoonien (generoituna sielumuistoista) kokoelman ja henkilökohtaisten tunne-energioiden ja kollektiivisten kaaosvoimien säilytyspaikan. 4D-hajaannus asetti esteen "nadi-kapseliin", mikä estää astraalikehoa ja sydänchakraa yhdistymästä 3D-solar plexuksen ja mentaalikehon kanssa. Tämä altistaa henkilön alemmille astraalienergioille ja alemmalle astraalikulkemiselle. Tämä estää alempia kehoja kommunikoimasta elementaalikunnan kanssa, mikä tekee ihmiselle erittäin vaikeaksi tuntea kehotietoisuutta tai kommunikoida luonnon tai elementaalikunnan kanssa.
 
Tämän hajaannuksen parantaminen nyt
 
Tämän hajaannuksen parantamiseksi ja DNA:n kuntouttamiseksi olennon täytyy oppia ykseydenlaki ja käyttää ykseydenlain periaatteita - parantuakseen lopulta ja ruumiillistaakseen henki-identiteetin. Sitten kun kaikki olennot ovat taitavia ja hyväksyvät tämän totuutena todellisuuden luonteesta, nämä geenipidäkkeet (sinetit) voidaan poistaa, koska henkilö ei ole vaara itselleen tai toisille. Tämän 666-sinetin poistaminen merkitsee, että henkilö on saavuttanut planeettaylösnousemuksen eikä sen tarvitse enää reinkarnoitua matalampiin luomismaailmoihin tai 3D-maapallolle. Tämä planeettakaranteenin poistaminen merkitsee myös, että valaistuneemmilla maan ulkopuolisilla on mahdollisuus lopultakin kommunikoida planeettamme kanssa, koska tämä tapahtuma johtaa ihmisrodun liittymiseen kosmiseen kansalaisuuteen mahdollisena rauhanomaisena rotuna.
 
Tämä on tilaisuus tänä aikajaksona - tulla nostetuksi pois näistä geenipidäkkeistä (miasma), jotka ovat vaikuttaneet koko ihmiskuntaan. Tässä ei ole tuomitsemista. Kyse on historiamme ymmärtämisestä ja se että olemme inkarnoituneet tänne, merkitsee, että olemme ottaneet tämän leiman ihmisrodun osana. Jollemme ole puhdistaneet tätä leimaa ylösnousemustehtävämme kautta, meillä on tilaisuus tehdä tämä DNA-parannus tästä eteenpäin.
 
Tämä merkitsee sitä, että monilla meistä on oma versiomme elämäntarkastelusta tulevina kuukausina. Tämä elämäntarkastelu tapahtuu joko kehossa tai luopumalla kehosta, minkä jotkut ihmiset tekevät nyt tätä varten. Kun tänä aikana otetaan pois työvoimasta, laitetaan hiljaisuuteen ja eristetään, se merkitsee huomion kiinnittämistä, itsensä sallimista päästää irti ja menemistä syvemmälle puhdistamaan alitajuisia malleja, tuskaa, kärsimystä tai ristiriitaa, mikä on edelleen toiminnassa. Tasapainon tuomiseksi kehoihisi ja tietoisuutesi ja DNA:n parantamiseksi, itsensä kouluttaminen ykseydenlaista ja sen periaatteiden soveltaminen elämän jokaiseen osaan kiihdyttää suuresti henkistä tietoisuutta ja henkilökohtaista parantumista.
 
Tätä elämäntarkastelua valvoo korkeampi tietoisuutesi (avatara-Kristus) ja Perustajasuojelijat tavalla, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollinen, eli selkeys tulee polttopisteeseen henkitietoisuutesi tuomiseksi asumaan täysin fyysiseen kehoosi. Kommunikoi aktiivisesti henkesi kanssa ja pyydä, että nämä sinetit poistetaan eivätkä karanteenit vaikuta kehoosi ja tietoisuuteesi. Vilpitön ja omistautunut sydän saa henkiapua ja henkivastauksia. Julista aikomuksesi ja omistautumisesi palvella Jumalan kosmista ja suvereenia ykseydenlakia.
 
Egyptin aikajanat ja 2D-elementaalikehotietoisuus
 
Kehotietoisuus on ensisijaisesti alkukantainen, joten monia perustunteitamme, -suhteitamme ja 2D-yhteyksiämme tulee pintaan. Alitajuiset paikat joista et ole ollut tietoinen, pystyvät yhdistymään kehosi kanssa siinä määrin, kun tehdään yhteistyötä tämän karanteenin poistamisen kanssa ja halutaan osallistua sen hyötyihin. Perustajasuojelijoilla (Kristus-Jumalvoimat) on valta poistaa tämä kaikki ja muuta ja se johtuu loppuvasta aikasyklistä 2012 ja maapallon kyvystä vastaanottaa se - ei tuomitsemisesta. Olemme odottaneet aioneita saavuttaaksemme tämän tapahtuman ajassa. Tämä on etuoikeus.
 
Egyptin aikajanat sekä myöhempi muukalaisteknologian väärinkäyttö, mikä avasi portaalit 2D-alimaailmaan (ja loi aika- ja avaruusrepeämiä), aiheuttivat uskomatonta vahinkoa planeetalle ja sen elementaali- ja luonnon valtakunnille. Planeettaverkkoon aiheutettu vahinko loi monia ongelmia - ihmissielun sirpaleet, sieluinversio, alitajuiset varjopersoonat ja muukalaisten tekemä manipulointi näihin heikkouksiin.
 
Yksi näistä tapahtumista oli 18. dynastian aikajanalla Ekhnatonin aikana - joka oli siriuslais-Annunaki ja temppeliherrasuojelija - missä tapahtui ylösnousemusportaalijärjestelmien avaamisen virheellistä käyttöä, kun yritettiin siirtää ansassa olevia sieluja Atlantiksen ja Lemurian joukkotuhojaksoilta. Tämä ylösnousemusprojekti epäonnistui ja tuhosi hänen massiivisen elämäntyönsä yrityksessä luoda uudestaan krystinen arkkitehtuuri ja ykseydenlain periaatteet Amarnaan, maan päälle. Repeämien avauduttua 2D-alimaailmaan mikä vapautti haitallisia voimia korkeammille taajuustasoille, pirstottiin monia sieluja, jotka imettiin sen mustan aukon läpi. Pian tämän tapahtuman jälkeen hän vetäytyi hallintokaudeltaan ja hänen murhattiin kerettiläisenä kuninkaana. Jotkut meistä ovat täällä taas, tämän projektin loppuunsaattamiseksi vuoden 2012 aikajaksossa ja ovat tehneet työtä sen hajaannuksen parantamiseksi, mikä luotiin 2D-valtakunnan kanssa.
 
2D-kentässä monet eläin- ja luonnon valtakunnat ovat ryhmätietoisuutena ja tämä karanteeni on vaikuttanut niihin haitallisesti. Ne eivät ole pystyneet saamaan yhteyttä toisiin tietoisuusulottuvuuksiin ja käytännössä ne olivat ansassa tuossa tilassa. Koska tämä karanteeni poistetaan, useampiin meitä ottavat yhteyttä luonnon ja eläinkunnan lajit. Kun tämä karanteeni poistuu, alamme muistaa, miten kommunikoidaan luonnon älykkäiden olentojen kanssa ja annetaan niille pääsy takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin. Kaikki maan olennot ovat älykästä ryhmätietoisuutta ja kun alamme ottaa takaisin maan suojelijatehtävän, tämä merkitsee, että olemme vastuullisia tilanhoitajia ja teemme yhteistyötä harmoniassa luonnon valtakuntien kanssa.
 
Suojelijoiden maaprojekteja
 
Jotkut meistä tässä valoperheessä ryhtyvät täysin erilaiseen tapaan kommunikoida ja tukea tätä planeettaa ja sen luonnon valtakuntia. Kun tämä karanteeni poistuu, monet meistä saavat lisää informaatiota suoraan maapallolta ja meitä innostetaan tapoihin, joilla voimme osallistua planeettamme (ja kaikkien sen asukkaiden) parantamiseen tämän ylösnousemusjakson aikana. Monet ihmiset jotka ovat aktivoineet kaikuluotain-, kaikupaikannus- tai telepaattisen kommunikoinnin, kuulevat älykkyysvirtoja ja keskustelua tulevan maasta ja sen valtakunnista. Tämä voi vaatia vähän sopeutumista, ennen kuin tottuu siihen tietoisuuteen, että kaikki asiat ovat eläviä älykkäitä olentoja.
 
Kun siirrymme yksilöllisestä egosta ryhmätietoisuuteen, kommunikoimme helpommin ryhmätietoisuuden kanssa, kuten luonnon valtakunnat. Useimmat ihmiset ovat unohtaneet, että meidät suunniteltiin tämän planeetan suojelijoiksi. Kun uudet elementaaliaistimme tulevat käyttöön, luonnon valtakunnat ja astraaliolennot "etsivät" meitä kommunikointia varten. Nämä uudet kommunikointitavat muuttavat työkuvaustamme tämän planeetan kanssa, kun alamme tunnistaa todellisen henki-itsemme ja suhteemme kaikkiin asioihin.
 
Tämä on merkittävä ja välttämätön askel planeetan vapauden ottamisessa takaisin matelijapohjaisen kontrolloinnin invaasiolta. Matelijakontrollointi onnistui, koska he tunkeutuivat planeetan aivoihin, hologrammiarkkitehtuuriin ja käyttivät sitä ohjauspaneelina elementaalivoimien ja luonnon valtakuntien ohjaamiseen. Silloin kun elementaalikuntaan käytetään voimaa, mikä ei ole luonnollista sen kasvulle tai liikkeelle, tuon olennon tai lajin tietoisuus voi rappeutua ja kuolla. Luonnollisesti tämä on erittäin häiritsevää maapallon ja luonnon valtakunnille.
 
Useammat lajit ovat informoineet meille, että matelija-agenda on kaapannut, muuntanut, varastanut ja väärinkäyttänyt niiden suunnitelmaa ja tarkoitusta (hologrammisuunnitelma maapallolla), mikä haittaa kovasti maapalloa. Nämä valtakunnat ovat hyvin tietoisia ja tietävät täsmälleen, mitä tapahtuu heidän näkökulmastaan. Sitä on todella kiehtovaa kuunnella. Maapallo ja luonnon valtakunta haluaa kehittyä, kasvaa ja elää vapaana, kuten mikä tahansa tietoinen älykkyys.
 
Kun tämä nimenomainen karanteeni poistetaan, nämä valtakunnat ovat erittäin motivoituneita yhdistymään, kommunikoimaan ja toimimaan kumppanuudessa valaistuneiden ihmisten kanssa. Kun tietoiset ihmiset hyväksyvät vastuunsa olla maan tilanhoitajia, luonto saa takaisin luottamuksensa ihmiskuntaa kohtaan, jotta voidaan kanssaluoda ratkaisuja harmonisia elämäntapoja varten. Meillä on paljon opittavaa luonnolta ja sen olennoilta, jotka ymmärtävät luontaisen suunnitelmansa ja sen, miksi ne laitettiin maan päälle (ihmisten rinnalle) osallistumaan evoluutioon.
 
Ihmiskunta aloittaa uuden oppimis- ja löytämisjakson näiden valtakuntien kanssa, jotta ne tekevät kanssamme yhteistyötä planeetan palauttamiseksi takaisin luonnonlakeihin. Saatat huomata osallistuvasi tähän monin tavoin, kuten verkkotyö, lajiryhmien sponsoroiminen, puhdistaminen ja parantaminen, portaalien avaaminen, sirpaleiden kuljettaminen, elementaalien "uudelleenkryptaus", miasma-liejun läpikulkeminen tai mikä tahansa tapa, minkä tuntee olevan yhteydessä luonnon rakastamiseen.
 
Sinä olet opas
 
Useimmat ihmiset massoissa työstävät edelleen irtipäästämistä mielenhallinnasta, mielen liu'uista ja muukalaisteknologiasta, mikä häiritsee mielen havaintoja ja uskomuksia ja estää keräämästä tarkkoja arvioita tästä todellisuudesta. Monet massoissa ovat hämmentyneitä ja hukassa, kiertäen pakonomaisesti egon ja persoonan ongelmissa. Meillä on hyvin monia ihmisiä, erityisesti miehiä, jotka ovat olleet valmennettuja tyrannimaisten materiaalisten arvojen patriarkaaliseen hallintaohjelmaan. Silloin kun tämä ohjelma lakkaa vahvistamasta tuota identiteettiä eivätkä he ymmärrä tai hyväksy muutosta, hämmennys, viha, masennus ja harhakuvitelmat saavat otteen. Maan päällä ja sen ulkopuolella on paljon hämmentyneitä ja vihaisia ihmisiä, joilla ei ole taustaa sille, mitä he käyvät läpi.
 
Silloin kun meillä on syvempää taustaa ja ymmärrystä planeettatapahtumista, jotka vaikuttavat tietoisuuteemme, se sallii meidän mennä aina syvemmälle hengen ruumiillistumispotentiaaliin. Meidän on päästävä ohi mielenhallinnasta kokeaksemme henkitietoisuuden. Kun keräämme tarvittavaa selkeyttä tullaksemme tehokkaammaksi ja vaivattomammaksi elämäntehtävässämme, on välttämätöntä lisätä kykyämme kommunikoida tehokkaasti ja myötätuntoisesti toisten kanssa.
 
Tätä lukevat ovat valo ja esimerkki auttamaan veljiämme ja sisariamme vapautumaan tiedostamattomuudesta kärsimisen kahleista. Monet meistä opastavat ihmisiä tällä planeetalla ja lähdettyämme täältä, koska tämä on Kristus-uudelleenkoulutusta ja sen takaisinottamista, palaten moniin muihin planeettajärjestelmiin. Opi Jumalan luonnonlait, ykseydenlaki, ja se, miten soveltaa noita periaatteita kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
 
Kun yksilö ottaa takaisin sisäisen Jumalhengen, hänestä tehdään ikuisen Jumalvalon kuva ja hän elää luonnonlakeina. Nämä lait ovat yksinkertaisia, kuitenkin oleellisia henkiselle ylösnousemusprosessillemme ja matkallemme kotiin, takaisin vapauteen. Elä lakina ja vapaus, vapautuminen ja täysivaltaisuus ovat ikuisesti sinun - tämä on Jumalan lupaus.
 
Ykseydenlain harjoituksia
 
1. Harjoitus yksi: ykseystietoisuus
 
Ykseydenlaki on ymmärrys, että kaikki asiat on tehty älykkäästä energiasta ja osa kaikkea/yhtä. Ykseydenlaki on tietoisuusmekaniikan pyhä tiede ja luonnonlait, mitkä hallitsevat universaalia luomistamme. Kaikki/yksi on sen tunnistamista, että ikuinen totuus on ikuinen rakkaus ja ikuinen rakkaus on äärettömän Luojan tai Jumalan luonnollinen tietoisuus. Ikuinen rakkaustietoisuus ilmennettynä muotoon on ykseysälykkyyttä ja samanaikaisesti se tunnistetaan sisäiseksi Kristus-valoksi. Ykseystietoisuus on yhtä Jumalan kanssa ja ykseystietoisuus sytyttää sisäisen Kristus-valon. Sisäinen Kristus-valo toteutettuna muotoon, on ikuisen Jumalihmisen ruumiillistuma. Harjoita ykseystietoisuutta ja heijastat suoraan Jumalan rakkauden kuvaa ja olet ikuisesti suojeltu. Ole yhtä kaiken kanssa, kun yksi on kaikki Jumalan kanssa.
 
2. Harjoitus kaksi: rakasta itseäsi
 
Sovella ykseysharjoitusta kaiken/yhden kanssa laajentuen kohti itsesi rakastamista, kunnioittamista ja arvostamista. Anna tunnustusta tuolle kallisarvoiselle elämänvoimalle sisällä kunnioittamalla ja arvostamalla itseäsi kaikin tavoin. Itsesi rakastaminen on täysivaltaisuusteko, mikä on Jumalan ikuisen rakkauden ruumiillistamisen luonnollinen tila. Jumalan ikuisen rakkaushengen ilmentymänä sinulla on kyky päättää luoda henkilökohtainen vapaus vahingoittamatta muita. Ole rohkea poistaaksesi tuska- ja pelkoesteet, jotta tule ruumiillistuneeksi rakkaudeksi, kun Jumalan henki löytyy aina sisältä.
 
3. Harjoitus kolme: rakasta toisia
 
Kun opit rakastamaan itseäsi, rakasta toisia. Tunnista toisten kallisarvoinen elämänvoima ylläpitämällä rakkautta, kunnioitusta ja arvostusta toisille. Toisten rakastaminen niin kuin itseään on luonnollinen oman täysivaltaisuuden tila, kun annat toisten elämälle saman kunnioituksen kuin omalle elämällesi. Rakastamalla itseään ja toisia, mitään hyväksymättömyys-, arvostamattomuus- tai itsekunnioitusongelmia ei synny, kun kaikkia rakastetaan tasavertaisesti.
 
4. Harjoitus neljä: rakasta maata ja luontoa
 
Rakasta maata ja kaikkia sen luomuksia, luonnon valtakuntia - kasveja, eläimiä ja mineraaleja - jotka ovat kaikki eläviä, tietoisia ja älykkäitä energiaolentoja. Tunnista kallisarvoinen elämänvoima, mikä on läsnä kaikessa Jumalan luomassa, ylläpitämällä kunnioitusta ja arvostusta luontoa kohtaan. Tämän tekeminen palauttaa tasapainon ja harmonian luontoon ja maan luomakunnan älykäs energia vastaa tekemällä yhteistyötä ihmiskunnan kanssa. Ihmiset jotka elävät epäharmoniassa luonnon kanssa, luovat monia tapahtumia, joita pidetään kesyttämättömien voimien armoilla olemisena. Kun ihmiset oppivat elämään harmoniassa maan ja luonnon valtakunnan kanssa, luonnon olennot harmonisoituvat harmoniaan ja yhteistyöhön kaikkien asukkaiden kanssa.
 
5. Harjoitus viisi: toisten palveleminen
 
Kun rakastat itseäsi ja kunnioitat omaa polkuasi tiukasti, etsi menetelmiä palvella toisia, jotka eivät astu henkilökohtaisten rajojen yli. Toisten palveleminen ei sisällä sellaisia kuluttavia malleja, kuin uhri-hyväksikäyttäjä, loisiminen tai tunnevampyrismi. Palveleminen ei ylläpidä oikeutuksen, odotuksen tai kiinnittymisen egoperspektiiviä. Harjoita palvelemista ehdottoman rakkauden kera ja luonnollisesti hetkessä virraten. Palvelemiseen osallistujien energiavaihto vahvistaa ja laajentaa tietoisuuskasvua paremmin kuin mikään muu menetelmä. Mitä enemmän vahvistat toisten palvelemisessa olemisen energiakenttää, sitä enemmän iloa, harmoniaa ja lahjoja tuodaan elämääsi. Mitä enemmän palvelua omistat Jumalan suunnitelmalle ja ykseydenlaille, sitä enemmän henkisen tuen ja henkisen läsnäolon vaihtoa voit saada Jumalvoiman kanssa.
 
6. Harjoitus kuusi: tietoisuuden laajentuminen
 
Opi kehittämään sisäistä selkeyttä ja henkistä tinkimättömyyttä aikomalla kehittää henkilökohtaista tietoisuutta ja/tai henkistä identiteettiä. Henki-identiteettinsä ruumiillistamiseksi mielen on oltava asiaan vihkiytynyt ja kurinalainen. Jos ego on kehon auktoriteetti, se torjuu henki-identiteetin ruumiillistumisen. Jos mentaalikeho luo esteitä henkiselle identiteetille, henkistä identiteettiä ja näin tietoisuutta ei koeta. Ensimmäinen askel tietoisuuden laajentamiseen on tulla tietoiseksi mielenkontrollista ja ajatusten ja uskomusjärjestelmien laatusisällöstä. Toinen askel on tehdä yhteistyötä mentaalisen ja fyysisen epämukavuusprosessin kanssa olemalla kärsivällinen ja odottamalla hiljaisuuden tyhjiössä. Opi hiljentämään mieli, jalostamaan egoa ja olemaan hiljaa. Kun hiljaisuus, mielen kurinalaisuus ja egon jalostuminen on saavutettu, kuuntele sisästä henkeäsi opastuksen saamiseksi. Sisäinen opastus johtaa aina uudelleenkoulutusprosessiin, jatkuvan tietoisuuslaajentumisen kokemiseksi vapaana pelosta ja oppijärjestelmistä. Sisäinen Kristus opastaa aina suuremman rakkauden ja rauhan valitsemista kohti, henki-identiteetin tietoisuuslaajentumisen kautta.
 
7. Harjoitus seitsemän: vastuullinen kanssaluominen
 
Kun olet enemmän täynnä henki-identiteetin ikuista rakkautta, älykäs suunnitelma aktivoi jumalaisen olemistarkoituksen Jumalan kanssaluojana. Henki-identiteetti ja jumalaisen tarkoituksen älykäs suunnitelma ovat yksi ja sama. Tarkoituksesta ja suunnasta tulee selkeämpi ja selkeämpi, kun omistaudut elämään palvellen kaiken/yhden tai Kristus-hengen periaatteita. Tarkoituksemme tietäminen ja eläminen tuo iloa, rauhaa ja täyttymystä, myös vastoinkäymisten tai haasteiden kohdatessa. Kun saavutamme "tietämisen", olemme vastuussa siitä ja kanssaluomme vastuullisesti kaiken/yhden kanssa. Vastuullinen kanssaluoja tietää, että kaikki luomukset ovat kumppanuudessa kaiken/yhden kanssa. Emme omista tai kontrolloi mitään, joten tarpeita, haluja ja "päällekkäisyyttä" pitäisi välttää ja vältetään. Olemme Jumalhengen "toimitsijoita" palvelemassa toisia vastuullisessa kanssaluomisessa kaiken/yhden kanssa. Tämän tietämisestä ja tämän periaatteen elämisestä olemme ikuisesti vapaita karmallisesta vaihdosta.
 
Pysykää avatarasydänpolkunne loistossa, olkaa lempeitä sydämeltänne ja toisillenne.
 
Rakkautta, Lisa 
ELÄMÄN TARKASTELUA

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.