WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 21. kesäkuuta 2012

LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 1/2 ja LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 2/2LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 1/2
 
Kirjoittanut Steve Beckow (the2012scenario.com)
16.6.2012 (uudelleenjulkaisu)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jotkut ihmiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, ylösnousevatko heidän lapsensa. Arkkienkeli Mikael kertoi minulle jokin aikaa sitten, että alle 17-vuotiailla ei oletettavasti ole karmaa. Hän sanoi heidän olevan vapaita lentämään.
 
Lisäksi useimmat hyvin pienistä lapsista ovat täällä auttamassa meitä. He palvelevat ylösnousemusta. Ei siis ole mitään syytä olla huolissaan lapsistaan. Julkaisen kuitenkin uudelleen tämän sarjan tammikuulta 2011 varmistamaan, ettei kenellekään jää mitään epäilyksiä.

---------------------

Joillakin ihmisillä on ehkä epäilyksiä siitä, ylösnousevatko heidän lapsensa meidän muiden mukana. Jotkut haluavat ehkä tietää, onko mitään erityisohjeita, mitä lapsille pitäisi antaa, tai pitäisikö heihin kiinnittää jotain erityishuomiota.
 
Tämän kaksiosaisen artikkelin tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin galaktisista ja henkilähteistä. Aivan kuten hyvin paljossa muussakin ylösnousemukseen liittyvässä, ehkä yllätymme kuullessamme yksityiskohtia tänä päivänä syntyvistä lapsista.
 
Ensimmäinen ja tärkein kysymys on: ylösnousevatko lapset? Matthew sanoo, että he ylösnousevat, kunhan heidän sielusopimuksensa vaatii heitä jäämään maan päälle niin pitkäksi aikaa.
 
"Tekevätkö vauvat ja lapset ylösnousemusmatkan maan kanssa? Ellei heidän sielunsa valinnut erittäin lyhyttä inkarnaatiota itsensä ja kaikkien muiden hyödyksi syntymää edeltävässä sopimuksessa, niin kyllä, he toisiaan ylösnousevat maan kanssa." 1)
 
Matthew kertoo meille, että monilla tänä päivänä syntyvillä lapsilla on jo kristalli-DNA eivätkä heille ylösnousemusmuutokset ole yhtä vaikeita, kuin aikuisille voivat olla.
 
"Mitä fyysisiä muutoksia lapset käyvät läpi siirtyessään 4D-kehoon? Joillakin sieluilla jotka ovat vastikään tulleet, on kehossa kristallinen solurakenne, ja ne joilla ei ole, eivät koe yhtä huolestuttavia fyysisiä ja tunneoireita kuin aikuiset, jotka myös muuttuvat hiilipohjasta kristalliin" 2)
 
"Kyllä, lapset joita kutsutaan indigoiksi tai kristalleiksi, tulivat mukanaan kristalli-DNA tai ovat hankkineet sellaisen." 3)
 
Lapset eivät ole yhtä iskostettuja kuin me. Heidän kehonsa ei kanna solutasolla samanlaisia raskaita muistoja kuin meidän, Matthew sanoo. Jotkut uusista lapsista myös tietävät jumalaisen identiteettinsä ja tätä oppituntia inkarnoitumisen on määrä opettaa.
 
"Osa aikuisten sopeutumista on niiden ajatusmallien kitkeminen ja sivuuttaminen, jotka muodostavat solumuistin rasittamia uskomus- ja käyttäytymismalleja. Lapset eivät ole eläneet riittävän kauan ollakseen yhtä iskostettuja ja he reagoivat nopeammin ja positiivisemmin korkeampiin värähtelyihin kuin aikuiset.
 
"Monet sielut jotka ovat ruumiillistuneet muutamana viime vuotena, tuntevat tietoisesti Jumalyhteytensä ja ovat tietoisia oikeutetusta paikastaan universaalissa perheessämme - tuo luontainen tieto ei "eksy" heidän kolmannen ulottuvuuden kehoonsa.
 
"Toivotaan hartaasti, että näiden vauvojen ja nuorten vanhemmat varjelevat tuhoamisen sijasta lastensa epätavallista uteliaisuutta, mikä syntyy muinaisviisaudesta." 4)
 
Heillä pitäisi olla vain vähän vaikeuksia jäljellä olevan karman selvittämisessä, Matthew selittää.
 
"Lapset joita auktoriteettihahmot eivät ole ohjelmoineet, toimivat vaiston ja intuition varassa, mikä on yhdenmukaista heidän sielusopimuksensa kanssa, ja karman selvittäminen tapahtuu luonnostaan. Aikuiset keksivät tarpeetonta monimutkaisuutta itselleen analysoimalla ja laskemalla liikaa samoja asioita, jotka lapset tietävät luonnostaan yksinkertaiseksi." 5)
 
Näistä syistä ylösnousemukseen valmistautuminen on paljon helpompaa useimmille lapsille, hän kertoo meille.
 
"Hyvin pieniin lapsiin ei ole iskostettu vääriä opetuksia, joten heillä kyse on vain totuuden oppimisesta valheellisuuksien sijasta. Teini-ikäiset voivat ensin vastustaa pelkästään siksi, että kapinallisuus on tuossa iässä luonteenomaista, mutta he toivottavat tervetulleeksi sen tiedon, että heillä on todella tulevaisuus suunniteltavana sen maapallon vakavan kohtalon sijasta, mitä jotkut väittävät väistämättömäksi." 6)
 
Kryon kuvasi heidän lisääntynyttä saapumistaan planeetalle Harmonisen yhdentymisen jälkeen vuonna 1987 ja eroavuuttaan aikuisväestöstä.
 
"Vuosia sitten alkoi tulla tuhansittain uuden tietoisuuden lapsia. Olemme puhuneet tästä usein. Annoitte luvan 1987 ihmistietoisuuden kehittymiselle ja nämä lapset ovat todiste! He ovat erilaisia … olette huomanneet?
 
"Kuunnelkaa, aikuiset. Nämä lapset eivät ole lineaarisia. Nämä lapset ovat käsitteellisiä. He eivät pärjää hyvin lineaarisessa opetuksessa. He katsovat koko linnaa, kuitenkin heidän mennessään kouluun järjestelmä haluaa näyttää heille jokaisen tiilen rakentamisen, näyttämättä heille linnaa.
 
"Teidän on vaikeaa ymmärtää sitä, mutta ilman koulutustakin nämä lapset näkevät valmiin linnan. Kouluttajat kyllästyttävät heitä sillä, miten linna rakennetaan! Tätä on vaikeaa selittää. Tiedätte heidän olevan erilaisia, eikö vain?
 
"Hyvin usein nämä lapset vaikuttavat vaikeilta. He turhautuvat ja heidän lähellään on turhauttavaa olla. Tämä edustaa uuden tietoisuuden saapumista ja turhautuminen on sitä, että näette sen ongelmana sen sijaan, mitä se oikeasti on - ihmisluonteen kehittymistä. Heitä on täällä nyt kymmeniätuhansia. Jotkut heistä ovat kaksi- ja kolmekymppisiä." 7)
 
Yhteiskunta on laajasti epäonnistunut näiden poikkeuksellisten nuorten olentojen ymmärtämisessä, Matthew kertoo meille.
 
"Jotkut näistä lapsista - ne joita kutsutaan indigoiksi tai kristalleiksi - tulivat tuntien sieluitsensä ja poikkeukselliset kykynsä ja sen sijaan, että he pystyisivät ilmaisemaan itseään vapaasti, heidät lääkitään yhteiskunnallisesti myöntyväiseksi." 8)
 
Nämä kehittyneet olennot hyötyvät odotetusta koulu-uudistuksesta, Matthew sanoo.
 
"Monet sielut jotka ovat tulleet parina viime vuosikymmenenä, ovat paljon kehittyneempiä henkisessä selkeydessä kuin vanhempi väestö ja oman syntymäoikeutensa tunnistaminen on kaikki, mitä he tarvitsevat. Oppikirjalogistiikka - kirjoittaminen tai editoiminen, painaminen ja jakelu - korvataan nopeasti ja opettajia valmistellaan opettamaan tietokoneistetuilla oppitunneilla, mikä on myös valmisteluvaiheessa." 9)
 
SaLuSa kutsui indigoita ja kristalleja "vanhoiksi sieluiksi nuoressa kehossa, jotka ovat tuoneet mukanaan paljon viisautta. Sallikaa heidän puhua siitä, mitä he tuovat, koska he ovat henkisesti erittäin kehittyneitä ja esittämässä täällä merkittävää osaa ylösnousemusprosessissa." 10)
 
He esittävät erityisroolia tulevina vuosina, Matthew sanoo.
 
"Niiden lasten keskuudessa joita on tullut parin viime vuosikymmenen aika, on sellaisia, joilla on poikkeuksellisia kykyjä ja muinaisviisautta sekä tehtävänä vakiinnuttaa ne uudistukset, joita käynnistivät vanhemmat siihen tarkoitukseen tulleet sukupolvet. Jotkut näistä hyvin kehittyneistä sieluista tietävät, keitä he ovat ja täsmälleen miksi ovat täällä, ja toiset löytävät tämän itsestään.
 
"Tunnette nämä uudet johtajat käyttäytymisestä ja teoista - luottakaa intuitioonne heistä! - ja jos olette lähellä, tunnette heistä säteilevän energian kohottavan ja energisoivan teitä. Silloin kun nämä sielut ovat johtorooleissa ja valontäyteiset joukot hurraavat heille, te ja maa tiedätte, että maa on hyvissä käsissä!" 11)
 
He auttavat meitä paljon enemmän, kuin meidän tarvitsee auttaa heitä ylösnousemaan. Vaikka ovatkin lapsia, he ovat todellisuudessa "valon vanhimpia". Meitä kehotetaan kunnioittamaan heitä ja sallimaan heidän tehdä työnsä.
 
"Voimakkaimmat näiden joukosta ilmestyvät opettajiksi, johtajiksi ja ajattelijoiksi ihmiselämän kaikilla alueilla maan päällä. Heidät aletaan hahmottaa ja kokea transformaatiovoimana tai -energiana kaikilla tasoilla. Tämä sukupolvi - kolmissakymmenissä - alkaa ottaa johtajarooleja uuden yhteiskunnan luomisessa. Ja heitä opastavat "valon vanhimmat", jotka ovat kulkeneet ennen heitä ja luoneet valopolun tai -sillan uudelle maapallolle.
 
"Pyydämme teitä kunnioittamaan "valon vanhimpia" keskuudessanne, sillä nämä urheat sielut ovat todellisia valonsotureita, joiden rohkeus ja omistautuminen valolle monien vuosien ajan on tehnyt hyvin paljosta mahdollista. Yhdessä valon vanhimmat ja ensimmäinen indigoaalto ovat voimakkaita transformaatioagentteja ja timanttivalolapset energisoivat maan hologrammimatriisia voimakkaalla rakkausvalollaan." 12)
 
Opettajat tulevat tietoiseksi velvollisuuksistaan näitä erityislapsia kohtaan:
 
"Monet opettajat "näkevät valon" ja innostavat oppilaita kehittämään mieltään, taitojaan ja lahjojaan. Sieluja syntyy kehoon kristallisolurakenteen parannetun DNA:n kera ja heihin viitataan oikeutetusti kristallilapsina. Toisia joilla oli enemmän älyllistä kapasiteettia, henkistä selkeyttä ja henkisiä pyrkimyksiä, tuli kahdessa sukupolvessa ennen kristalleja ja heidät tunnetaan indigoina.
 
"Surullista kyllä, monissa tapauksissa näitä lapsia/nuoria pidettiin epänormaaleina, heitä kohdeltiin ankarasti ja heidät lääkittiin alistuvaksi - taas kerran niiden pimeiden sielujen manipuloinnin kautta, jotka vakuuttivat pahaa-aavistamattomille neuvonantajille ja vanhemmille, että heidän poikkeukselliset lapsensa on sopeutettava "normiin".
 
"Kun tieto kristalli- ja indigoyksilöistä leviää, jotkut vanhemmista yksilöistä tulevat tietoiseksi suuremmasta potentiaalistaan ja tekevät vastaavia elämänmuutoksia; vanhemmat tunnistavat pienet lapsensa lahjakkaiksi ja kohtelevat heitä viisaasti sellaisina; lääkkeiden käyttö vähenee lasten poikkeuksellisen aktiivisen mielen tokkuraiseksi tekemisessä ja tietoisuus hienon musiikin edullisesta vaikutuksesta sekä nuorten kuorojen ja orkesterien lukumäärä kasvaa." 13)
 
Huomenna katsomme enemmän sitä johtajaroolia, mitä tulevaisuuden lapset esittävät.
 
Viitteet:
1) Matthew'n viesti 19.11.2009
2) Matthew'n viesti 19.11.2009
3) Matthew'n viesti 10.3.2009
4) Matthew'n viesti 19.11.2009
5) Matthew'n viesti 10.10.2010
6) Matthew'n viesti. 15.10.2005
7) Kryon / Lee Carrol 20.10.2008
8) Matthew'n viesti 3.2.2007
9) Matthew'n viesti 15.10.2005
10) SaLuSa 19.2.2010
11) Matthew'n viesti 7.1.2007
12) Archangel Michael / Celia Fenn helmikuu 2010
13) Matthew'n viesti 21.12.2008

 
LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 2/2 
Kirjoittanut Steve Beckow (the2012scenario.com)
17.6.2012 (uudelleenjulkaisu)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Jatketaanpa sen roolin katsomista, mitä tänä päivänä syntyvät lapset esittävät.
 
Ryhmä joka puhuu Steve Rotherin kautta, selittää, että monilla heistä on vaikuttavia psyykkisiä kykyjä. Monin tavoin meidän täytyy ottaa heidät kiinni.
 
"Joka päivä syntyy lapsia, jotka tuovat vaikuttavia kykyjä mukanaan. Heidän silmänsä kirkastuvat ja alatte nähdä enemmän kykyjä ja enemmän energiaa tulevan heistä. Näette heidän myös kommunikoivan telepaattisesti tavoilla, mitä ette ole tehneet aiemmin. Mutta olette kuitenkin kehittymässä tuohon samaan prosessiin …
 
"Nyt syntyvien lasten ei tarvitse käydä läpi samaa evoluutioprosessia, sillä heidät sijoitetaan paljon yli "käyrän". Muiden teistä täällä kehittyvistä on otettava heidät kiinni." 1)
 
Arkkienkeli Mikael kuvaa monia uusia ihmisryhmiä - indigot, kristallit, timantit, platinat jne. - ja kertoo meille, että he palvelevat johtajina kultaisessa ajassa.
 
"Tänä kiihtyneen muutoksen ja transformaation aikana lapset esittävät taas kerran tärkeää roolia energioiden ylläpitämisessä ja he antavat voimakkaan energiakentän auttamaan prosessia. On kaksi ryhmää, jotka ovat erityisen aktiivisia nyt.
 
"Ensimmäinen ryhmä ovat kristallilapset, mutta erityisemmin timanttivalolapset, joita on syntynyt huhtikuusta 2009 saakka. Nämä uudet lapset syntyvät täysin harmonisoituneena kosmiseen tietoisuuteen ja "kosmiseen ruusuun" ja kutsumme heitä myös "pyhän ruusun lapsiksi". Heidän voimakkaat energiansa auttavat monia heräämään ja löytämään valosillan uuden maan tietoisuuteen.
 
"Vuoden 2010 kuluessa ja vuonna 2011 tulee timanttivalolasten uusi aalto, jotka kantavat myös platinasäteen energiaa henkilökohtaisessa hologrammikentässään. Nämä lapset tukevat myös voimakkaasti transformaatioenergioita ja mahdollistavat tietoisuuden lisänopeutumisen, niin että ihmiskunnan kollektiivinen timanttivalo voi ilmestyä esiin nopeammin, kun se nousee viidenteen valoulottuvuuteen.
 
"Toinen tärkeä ryhmä ovat ne indigo-kristalliolennot, jotka inkarnoituivat planeetalle indigojen ensimmäisenä aaltona 1970-luvulla. Nämä ovat nyt kolmissakymmenissä ja astumassa kypsään aikuiselämään ja he aktivoivat sielutyön ja tarkoituksen siitä, miksi he tulevat planeetalle. Monet näistä ovat voimakkaita ja kehittyneitä sieluja, joista tulee johtajia uuden maan uusien muotojen ja rakenteiden rakentamisessa." 2)
 
Monet ovat nyt heräämässä valitsemaansa rooliin, Kryon paljasti 2008.
 
"Olkaa valmiina siihen tapaan, millä liiketoiminta muuttuu, niihin uusiin tapoihin joilla sitä tehdään. Tulee lopultakin vähän vilpittömyyttä. Se tulee käsitteellisiltä ajattelijoilta. Muutos on käsillä." 3)
 
Yhdeksän valkosiipinen kollektiivitietoisuus vahvistaa sen, mitä Kryon sanoo.
 
"Monia lisää herää ennen vuoden 2008 loppua ja monet näistä vastaheränneistä on tulevaisuuden uusia aikuisia - niitä jotka kantavat ehdottoman rakkauden, päättäväisyyden ja vahvuuden indigovärähtelyä.
 
"Nuoret indigot ovat järkähtämättömiä tiedossaan siitä, mikä on harmoniassa maaplaneetan taajuuksien kanssa tänä aikana - ja he ankkuroivat tämän todellisuuteen." 4)
 
SaLuSa sanoo, että nämä lapset muodostavat mallin kehittyvälle uudelle ihmiselle.
 
"Uusi ihminen on ilmestymässä maan päälle. Se on henkisesti varustettu merkittävällä ymmärryksellä siitä, mitä tarvitaan nyt teidän siirtymiseksenne eteenpäin. Jotkut ovat varhaisia indigolapsia tai tähtisiemeniä, jotka ovat saaneet arvostusta ja ovat valmiita palvelemaan teitä kaikkia. He kantavat suurta viisautta ja ymmärrystä ja he tietävät tarkkaan, miksi he ovat maan päällä tänä ikimuistettavana aikana." 5)
 
Hän sanoo näiden johtavan vapaustaistelua monissa maissa.
 
"Maailmanuutiset joita innokkaasti seuraamme, paljastavat, että nuoremmat sukupolvet johtavat vapausristiretkeä monissa maissa, eikä heitä hiljennetä helposti. Olette jo panneet merkille, että teillä on ympärillänne monia rakkaita sieluja, joilla on kohonnut tietoisuus. He ovat tuoneet mukanaan sitä viisautta ja tietoa, mitä vaaditaan esittelemään uusi harmoninen elämistapa, mikä yhdistää teidät yhteisessä tarkoituksessa." 6)
 
Pimeät vallanahneet voimat pakotetaan lähtemään planeetalta tilan tekemiseksi näille viisaille lapsille, joista jotkut ovat ensikertalaisia maan päällä, sanoo Saint Germain. He hankkivat uusia ratkaisuja planeetan vanhoihin ongelmiin.
 
"Tässä valtamuutoksessa maan päällä näette monien, jotka ovat eläneet vallan vuoksi - jotka ovat eläneet elämä toisensa jälkeen valtapesässään ja istuneet valtatuolillaan valtakujeineen - lähtevän maan päältä eivätkä he tule takaisin vähään aikaan.
 
"Tämä tekee tilaa niille, jotka eivät ole olleet aiemmin maan päällä - tällä täysin uudelle kristallien ja uusien maalasten rodulle, joka tulee juuri niillä energiasäteillä, juuri niistä tietoisuusportaaleista joita olette auttaneet luomaan.
 
"He ovat uusia. He eivät ole niitä, jotka tulevat kera ratkaisujen ja vastausten niihin moniin ongelmiin ja haasteisiin, joita ihmiskunta kohtaa nyt, koska ne ovat jo maan päällä ja istuvat näillä tuoleilla tänään ja te olette niitä." 7)
 
Ryhmä varoittaa meitä ajattelemasta, että lähtevät ihmiset ovat aina pimeyttä. Jotkut ovat hyvin kehittyneitä olentoja, jotka saattavat lähteä tullakseen takaisin kristallilapsina uuteen maailmaan.
 
"Tulee aikoja, jolloin valtava väkimäärä lähtee. Olette nähneet tätä viime viikkoina ja näette sitä uudestaan."
 
"Kyse ei ole siitä, että kukaan tekee mitään oikein tai väärin. Kyse ei ole siitä, että lähtevät ihmiset eivät ole värähtelyltään riittävän korkeita jäädäkseen tänne. Itse asiassa monet heistä olivat niin korkeaa värähtelyä, etteivät he pystyneet jäämään paljon pidempään ja he vain käyttivät tuon tilaisuuden lähteä ulos. Maaplaneetan energiaa tasapainotetaan monin eri tavoin. Kaikki ne ihmiset jotka lähtevät tämän saamiseksi tapahtumaan, tulevat takaisin kristallilapsina, joilla on uskomattomia ominaisuuksia.
 
"He tulevat takaisin, koska heille tuon reitin ottaminen on helpompi kuin värähtelynsä nostaminen tietoisesti, minkä reitin te otatte tällä hetkellä. Kuitenkaan mikään tästä ei olisi mahdollista, jos te täältä ette tekisi harppauksia sen tekemiseksi. Tuo "pala" auttaa jokaista ihmistä maaplaneetalla, kun kehitytte siihen paikkaan, missä saatte oman henkisen itseluottamuksenne." 8)
 
Näin ollen tänä päivänä syntyy monia lapsiryhmiä, joiden on määrä esittää johtoroolia ylösnousemuksessa ja kultaisessa ajassa. Vaikka me voimme kantaa huolta siitä, ylösnousevatko he vai eivät, totuus näyttää olevan, että heidän ylösnousemuksensa on taattu ja monet heistä ilmiselvästi auttavat meitä.

LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 1/2
 LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 2/2
1) Ryhmä/Steve Rother 16.3.2010
2) Arkkienkeli Mikael/Celia Fenn helmikuu 2010
3) Kryon/Lee Carrol 20.10.2008
4) Yhdeksän valkosiipinen kollektiivitietoisuus/Magenta Pixie 8.12.2008
5) SaLuSa 21.4.2010
6) SaLuSa 19.6.2009
7) Saint Germain/Geoffrey Hoppe 4.10.2008
8) Ryhmä 15.3.2010

Ei kommentteja: