WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

sunnuntai 28. helmikuuta 2010

Valamon Jumalanäidin ikoni


Tämän ikonin on maalannut Valamon pappismunkki Alipi (1851-1901), joka oli saanut nimensä Kiovan Petsherin luostarin ikonimaalarin Alipin (Alimpi) mukaan.

Valamon Jumalanäitiä on kunnioitettu luostarin nimikkoikonina. Hellyttävä kuvaus sen ihmevaikutuksesta on Valamon kronikassa vuodelta 1897. Rutiköyhä leskivaimo Natalia Andrejeva oli löytänyt pyhiinvaellusmatkaltaan Valamossa unessa Neitsyt Marialta saamansa ilmoituksen mukaisesti käytöstä poistettuun Nikolaoksen kirkkoon varastoidun ihmeitätekevän ikonin ja tavannut myös sen tekijän pappismunkki Alipin. Natalia Andrejeva toipui hänet jo lähes liikuntakyvyttämäksi runnelleesta reumatismista.

Lähde: Juuret Bysantissa Aune Jääskinen (päätoimittaja)

Jumalansynnyttäjän ikonit 

lauantai 20. helmikuuta 2010

Norberto R. Keppe/ Sairauksien alkuperä

Sairauksien alkuperä


Kaikilla ihmisillä on kykyjä ja lahjoja, mutta niiden kehittymistä rajoittaa ja estää sitä edeltävä kateus.


Hyväksyäkseen hyvän ihmisen täytyy hyväksyä itse tekemänsä pahan näkeminen, vaikka tämä (yleensä) tapahtuu psykologisella (näkymättömällä) tasolla esimerkiksi pahan tunteena, tarkoitusperänä tai ajatuksena. Ainoa tapa elää hyvin on olla tietoinen siitä pahasta, jonka hyväksyy.


Vapautuminen tahdosta


Vapautuminen tahdosta - ei vapautuminen tahdon kautta. Tämä tarkoittaa, että ihmisen vaikeudet aiheutuvat tahdon käytöstä. Ihmisen tahto on kateudesta johtuen invertoitunut (väärin päin kääntynyt) - se toimii sitä vastaan, mikä olisi hänelle itselleen hyväksi. Kysymyksessä on paljon puhuttu vapaa tahto, joka sisältää oikeastaan vain mahdollisuuden kieltää hyvä.


Vain toimiessaan RAKKAUDELLISESTI, ihminen on oma itsensä, se miksi hänet on tarkoitettu. RAKKAUS on toiminnallisuutta hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa kaikilla tasoilla: metafyysisellä, tunteen, ajatuksen ja fyysisen toiminnan tasolla. RAKKAUS on ikäänkuin tahdon elimoimista.


VAPAUTUS


Ihmisen perusolemus on todellista toimintaa. Se tarkoittaa sellaista toimintaa, joka pohjautuu hyvyyteen, kauneuteen ja totuuteen. Ihmisellä on vapaus ja niin ollen vastuu. Vapautus on sitä, kun ihminen alkaa nähdä vapauden rajoittamistaan ja ponnistelee toimiakseen RAKKAUDELLISESTI.

Lähde: Norberto R. Keppe

Ei haluta nähdä / INVERE

Mitä on analyyttinen trilogia?


Integraalinen psykoanalyysi eli analyyttinen trilogia on kansainvälinen psykoterapia ja sosiologian koulukunta. Sen on perustanut brasialainen psykoanalyytikko, filosofi ja sosiologi Norberto R.Keppe (s.1927).


Menetelmää käytetään psyykkisten ja psykosomaattisten ongelmien ja sairauksien käsittelyyn sekä kehittämään yhteistyökykyä, toiminnallisuutta ja yhteiskuntarakennetta. Pyrkimyksenä on tiedostaa elämänasenteita, ajatuksia ja tunteita. Triologia merkitsee kolmen tekijän muodostamaa kokonaisuutta: tieteen, filosofian ja teologian, joita ihmisesssä vastaavat toiminta, järki-ajatus, tunne.


Toiminta / Tiede
Järki,Ajatus/Filosofia
Tunne / Teologia


Kokonaisvaltainen ihmiskuva


Ihminen on tunteen, ajattelun ja toiminnan muodostama kokonaisuus. Keppen mukaan ihmisen perusolemus (essenssi) on toimintaa hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Ihminen ei kuitenkaan ole enää täydellinen olemassaolon (eksistenssi) tasolla. Ihmisellä on vapaa tahto valita: hän voi joko hyväksyä tai kieltää alkuperäisen olemuksensa. Ihminen estää ja rajoittaa todellista olemustaan psykopatologisilla asenteillaan: kateus, suvaitsemattomuus, ylimielisyys, itsekkyys jne. Ihminen ei tunne sisintään. Tietoisuus valaisee ihmisen sisintä ja auttaa häntä pääsemään yhteyteen sisimpänsä kanssa.


Ihminen on triloginen olento, jonka perusta on RAKKAUS. Torjuessaan RAKKAUDEN ihminen ajattelee ja toimii sairaasti ja tuhoaa omaa terveyttään ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ihmisen alun perin terve perusta on vääristynyt hänen INVERTOITUNEEN tahdon käyttönsä vuoksi. (Norberto R.Keppe Kirkastuminen)


Vastoin yleistä uskomusta TAHTO ei ole myönteinen ominaisuus ihmisessä. Koska se on yleensä INVERTOITUNUT, se johtaa ihmisen valitsemaan sellaista, mikä on hänelle vahingollista, ja hylkäämään sen, mikä olisi hänelle hyväksi.


TAHDON oikea käyttö
Tahdon oikeaa käyttöä on hyvän, kauniin ja totuudellisen todellisuuden hyväksyminen.


RAKKAUS
Rakkaus on ainoa todellinen tunne ja siihen sisältyy sen hyväksyminen, mikä on olemassa itsestään, siis sen, mikä on hyvää, kaunista ja totta.


TOIMINTA
Kaiken elämän perustana on hyvä, kaunis ja totuudellinen toiminta, siis puhdas toiminta.


SISÄISTÄMINEN
Sisäistäminen merkitsee ulkoisen todellisuuden käyttämistä Peilinä, jotta paremmin ymmärtäisi sitä, mitä on ihmisen sisimmässä (ajatuksia, tunteita, tietoisuutta, intuitiota, emootioita jne.)


PSYKOSOSIAALINEN ONGELMA
Yhteiskuntajärjestelmä perustuu invertuneisiin lakeihin ja filosofioihin, jotka aiheuttavat ihmiselle paljon vahinkoa. Ongelman juuri on niiden kateus ja inversio, jotka käyttävät taloudellista valtaa, sillä he ylläpitävät lakejaja yhteiskunnan rakennetta.


MATEMATIIKKA
Matematiikka on otettu tieteen perustaksi, ja se on kääntänyt ihmisen pois todellisuudesta. Taitteita taas halveksitaan, vaikka juuri ne voisivat johtaa ihmisen takaisin todellisuuteen. Yhteiskunnan inversiot on korjattava, jotta näihin ongelmiin voitaisiin löytää ratkaisu.


" Rakkaus on samaa kuin totuus: tämä yksi ainoa asia säteilee kaikkeen muuhun. RAKKAUS on ELÄMÄN LÄHDE ja myös sen päämäärä. Kaikik olemassaoleva tulee RAKKAUDESTA, joka vetää koko ihmiskuntaa puoleensa jättimäismäisen magneetin tavoin."
Norberto R. Keppe Vapautus kirja


Psykopatologian syitä


KATEUS
Kateutta (brasiliaksi -inveja, englanniksi - envy) merkitsevä sana tulee latinan sanasta INVERE, joka markitsee saamaa kuin EI HALUTA NÄHDÄ.


Kateudessaan ihminen ei halua nähdä tai aistia mitään, mikä on hyvää, kaunista tai totuudellista.


Hän ei halua iloa ja rikkautta. Haän ei halua nähdä mahdollisuuksia ja kehitystä. Hän ei halua hyväksyä RAKKAUTTA ja TODELLISUUTTA. Koska hän ei halua nähdä hyvää, hän reagoi yrittämälllä estää ja tuhota sitä.


KATEUS on elämänasenne, joka kohdistuu kaikkeen, mikä on olemassa, sekä ulkoiseen että omaan itseen, omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.


Kateus on estämistä ja tuhoamista. Kateellinen ei halua itselleen kadehtimaansa asiaa. Hän haluaa vain, ettei toisillakaan olisi mitään hyvää tai menestystä.


Kateellinen ei pidä elämästä ja ihmisistä.
Kateellinen ei hyväksy sitä, mitä elämä tarjoaa.
Kateellinen saa mielihyvää tuhoavasta asenteesta.


INVERSIO
Ihminen havaitsee todellisuuden käänteisellä tavalla


Hyvä ei kestä kauan
Paha on vahvempi kuin hyvä
Totuus on vahingollista
Rakkaus tuottaa kärsimystä
Pehmeys on heikkoutta
Rehellisyys on lapsellista
Aggressiivisuus on tehokasta
Auttaminen merkitsee menetystä
Laiskuus on miellyttävää
Juominen ja tupakointi on vapautta


Ihmisen toimintaa johtaa sisäisen INVERSIO, nurinpäin kääntynyt tunnemaailma eikä järki. Siksi ihminen vastustaa tunteen tasolla hyvää ja nauttii siitä, mikä on epäterveellistä. Taustalla on aina kateus.


TIETOISUUDEN TORJUNTA
tarkoittaa ihmisen asennetta kätkeä, tukahduttaa tai kieltää TIETOISUUTENSA.

Triloginen Metafysiikka osa II - jatkuu

Ihmisessä (skaala-) perusenergia ilmenee tunteina ja ajatuksina, jotka kulkevat ulos aaltoina neurofyysisen systeemin kautta, jota vastaavat orbitaaliset vektorit (protonit, neutronit ja elektronit), jotka toimivat atomin ytimessä.


Tietoisuus on kuin valo, joka yhtäkkiä valaisee meidän sisimpäämme, niin kin sähkömaagneettinen impulssi, joka tulee skaalaenergiasta ja sytyttää sen ja luo siten kontaktin ihmisen olemukseen.


Vitaalienergian estäminen aiheuttaa orgaanisen, psykolgisen ja sosiaalisne sairastumisprosessin


Norperto R. Keppe uskoo, että kaikki sairaudet (psyykkiset, orgaaniset ja sosiaaliset) alkavat hermosolujen synapsin prosessista, jossa epäluonnollinen elementti estää sen kehittymistä; sen vuoksi koko organismi on vammautunut. Ihminen aikaansaa sen kääntämällä nurinpäin käsityksensä pahojen tarkoitusperiensä vuoksi, joiden hän on antanut vaikuttaa tunteisiinsa. Kun havaintoprosessi muodostuu ulkomaailmasta tulevasta värähtelystä (energia-aalloista) yksilöllinen ja sosiaalinen tasapaino riippuu tästä ulkoa tulevasta energian hyväksynnästä.


Kemiallisen prosessin lisäksi neuronit toimivat ionien sähköisten purkausten avulla, jotka risteilevät hermosolujen kalvolla, joit on ihmisellä noin 10 miljardia (Body and ind Atlas,s.76) - mikä merkitsee, että mikä tahansa häiriö (olkoon se sitten alkoholi, huumeet,tupakka, epäluonnolliset ajatukset ja tunteet9 estää prosessia tapahtumasta.


Ihminen ei sairasta siksi, että hänen rakenteensa olisi puutteellinen, vaan hän vammauttaa organismiaan hyväksymällä pahaa energiaaja sairastuu; sairaus ei järkytä käyttäytymistä, vaan tämän jälkimmäisen väärinkäyttö johtaa sairauteen.


Pysähtyneillä henkilöillä on enemmän vihaa ja kateutta, sen tosiasian perusteella kysymys on olemuksen tuhoamisesta - jota kysymystä on laajalti käsitelty kirjassa Metafisica Trilogica - A Libertacao do Ser, ei ole niin että passiivinen ihminen kärsii vihasta, vaan että hän on toimimaton, koska hänellä on kohtuuttomasti vihaa, joka jähmettää hänet.


Elämä tulee energiasta, samoin kuin tuho toimimattomuudesta; se on pääasiallinen elementti, jotta olisi minkäänlaista olemassaoloa.


As man’s perception is expanded and deepened, he allows himself to discover and fully develop each of his God given gifts; the most fundamental and precious of His gifts being that of feeling, thought and accomplishment. We must understand that God did not create us in parts. Today, we possess everything we need in order to enjoy life and be fulfilled. Mistakenly, we believe that, somehow, we can only achieve this sometime in the future. Thus, the obvious point we must question is: “Why is our world still in such a miserable state?”
When the Bible says that our first fathers were created in an earthly Eden, it shows that the universe is, in truth, a paradise, which, if not mistreated, can provide us with extraordinary well-being. Yet, I see our civilization becoming exceedingly decadent, contrary to what the ‘evolutionists’ claim. We see clearly the pyramids of Egypt, the extraordinary culture of Greece, and the vestiges of the Aztecs, the Mayans and the Incas. All are remnants of past civilizations that reached a great climax, just before falling into increasing decadence and ultimately their demise.
It seems we willingly blind ourselves to everything that could elevate us to a place of superior development because we insist on clinging to our attitude of extreme envy; an attitude, which makes us sick; physically, socially and especially psychologically. We hold on to this envious attitude which rejects, ignores, and distorts reality because we have this mistaken idea that the truth is painful, disagreeable and bothersome. In fact, the truth is precisely the opposite. Reality alone exists, and it exists with such vitality and force, there is not a single person who would not become enraptured at the sight of it. Nevertheless, we do not acknowledge this and we fail to take advantage of such wonder and riches.
During my fifty years of work in psychotherapy, I have always been careful to work according to strict scientific principles. However, I am convinced that there is nothing more natural than belief in and reverence for God. From this, we find the feeling of love that each person has in his inner self and is represented by God Himself.
Psychoanalysis is a scientific process that encompasses the person’s entire world. It touches on both the emotional and social aspects of life, and it has particular impact towards broader realms of life, with philosophy and spirituality. Psychoanalysis deals with everything related to the existence of the man, which it must, if it intends to care for and treat the human being, who is not just sexual and social, but much, much more.
The existence of the unconscious is the foundation of traditional psychoanalysis, yet this is its greatest error, because it bases the existence of everything that is psychological on something inaccurate. This well known theory of the unconscious, developed by Freud, is meddlesome because it places neurotic behavior as the basis for psychological life. In reality, the rejection of consciousness, cannot prove that an “unconscious” exists.
We are at an impasse. Was our world, this universe, created for the glory of God and His children? Or was it created for the enemies of truth, who now, take possession of everything they can in order to satisfy their own sick pleasures? Where are the enlightened ones, whose life shines before all? Can it be that they are hiding under a table, leaving everything in the hands of the ill-intentioned? I believe we have reached a time when we can no longer allow such inversion to be a part of our lives. We were not created to follow the sick minds of the evil ones who have taken control of our society.  We are here to participate in the glory of God with those who love Him. It is for this purpose we were created. Let us unite.
Norberto R. Keppe, Ph.D.
International Society of Analytical Trilogy
Founder and President

perjantai 19. helmikuuta 2010

Triloginen Metafysiikka osa II - jatkuu


Ajatus ja tunne ovat energian muuntuneita muotoja, jotka saavat alkunsa ulkomaailmasta.

Aivot sinänsä eivät luo ajatuksia eivätkä tunteita; ne vain vastaanottavat niitä ulkomaailmasta energian muodossa, joka sitten muuntuu ideoiksi ja emootioiksi; aivot ovat yksinkertaisesti tään ulkopuolelta tulevan voiman vastaanottaja, joka muuttaa ne toimintansa mukaisesti: vaistoiksi, aistimuksiksi, tunne- ja älylliseksi toiminnaksi. Näyttää siltä, ettäaivot toimivat samoin kin tietokone vastaanottaen aisti-informaatiota, joka sitten muuntuu ideoiksi ja tunteiksi - kone ei voi toteuttaa näitä jälkimmäisiä, koska se ei ole ihmisen kanssa samalla dimensiolla.

Niin se mitä tunnemme, kuin se, mitä ajattelemme, saapuu mieleen aaltoliikkeenä, jonka koodi avattuna paljastaa sisältönsä (merkityksen), aivot eivät tuota aaltoja, koska ne ovat lähtöisin ulkoisesta universumista. Aivot yksinkertaisesti vain ottavat ne kiinni ideoiden ja emootioiden muodossa; voisi sanoa, että ihminen ei luo ajatusten ja tunteiden energiaverkostoa, koska hänellä on aivot, vaan että aivot ovat olemassa tuodakseen sen elemnetin ajateltavaksi ja tunnettavaksi.

Sen minkä mineraalit, kasvit ja eläimet vastaanottavat, ne välittävät edelleen oikeassa muodossa aikaan ja avaruuteen. Kuitenkin, aina on mahdollista korjata tuota tilannetta sen havainnon avulla, joka tietoisuudella yhä on. Se, mitä Platon ja Pyhä Augustinius kutsuivat valaistumiseksi, jossa yksilö saa suoraan (Alkulähteeltä/Jumalalta) ymmärrystä, voidaan suurelta osalta ymmärtää näiksi energia-aalloiksi, jotka tulevat ulkoisesta maailmastaja saapuvat aivoihin neuronien välityksellä. Tämä osoittaa, että tieto on mielen keräämää energiaa, joka muuntuu ymmärrykseksi; se en ole minä, joka aikaansaa todellisen tietämyksen, vaan minä vain vangitsen sen älyllisesti ulkoisesta maailmasta.

Inhimillinen elämä perustuu luonnonenergioihin, joita se kokoaa; käytännöllisesti katsoen sähkömagneettiset impulssit saattavat toimintaan koko psykofyysisen systeemin - sen vuoksi jokaine elävä olento menehtyy nopeasti, jos se suljetaan lyijylaatikkoon. Aistielämän prosessi on perustavaa laatua olevaa, koska aistielimet keräävät energiaa, joka on tiivistetty valoon(silmät), ääniin (korvat), lämpötilaan ja kosketukseen (iho), hajuihin (nenä), ruokien makuihin (suu); vielä paljon enemmän me aistimme sisäisillä aisteilla; muistilla, fantasialla, terveellä järjellä ja arviointikyvyllä. Kontakti luotuun ja jumalalliseen luontoon on sine qua non ihmiselle kaiken olemassaolevan tasapainon ja kehittymisen kannalta.

Tämä energia, joka kulkee aistien kautta, on juuri se joka ravitsee aivojen elämää ja avaa koko olemassaolevan tietämisen ja keuneuden maailman; mieli vastaanottaa sen tosiasioiden ja fantasioiden, ajatusten ja (hyvien) tunteiden voiman, jokaon lumonnut meitä kautta vuosisatojen. Voi sanoa, että samat aallot, jotka saavuttavat aivot muuntuen tunteiksi ja ajatuksiksi, koskettavat myös eläimiä ja kasveja ohjaten niitä aistien välityksellä ja määräten niiden kehityksen. Ongelmasyntyy siitä, että näitä aaltoja turmellaan tai niitä estetään toimimasta luonnossa tai erityisesti meidän meidän olemuksessamme, ja tässä on kysymys pahatahtoisista henkisistsä ja inhimillisistä energioista, jotka aikaansaavat tullaista tuhoa.

Eräs henkilö Brasiliassa oli ystävystynyt erään intiaanin kanssa, joka sairastui malariaan. Tämä pyysi ystäväänsä tekemään samat rituaalit kuin parantaja (poppamies). Hänen suureksi hämmästyksekseen sairaus hävisi täydellisesti.

Tämä osoittaa sen, että jos henkilö hyväksyy vitaalienergian, joka läpäisee koko luomakunnan, on mahdollista parantaa ja kehittää luontoa ja ihmistä.

Eivät ainoastaan aistit voi paremmin saadessaan sopivaa stimulaatiota, vaan myös muut organismin toiminnot ja koko elämä; jos siis vitalisoivaa ulkoista maailmaa kielletään, vääristellään tai se jätetään huomiotta, koko luonnollinen ja inhimillinen elämä raunioituu.

tiistai 16. helmikuuta 2010

Triloginen Metafysiikka osa II


Tiedostaminen

Ihminen muodostaa täydellisen harmonian mielen ja materian välillä, ja hän on olento, joka on määrätty täyttämään tämä kuilu ei-materiaalisen ja fyysisen maailman välillä - jos näin ei olisi, me emme olisi välttämättömiä ja mineraalien, kasvien, eläinten ja enkeleiden olemassaolo maailmankaikkeudessa riittäisi.


Olemassaolomme perimmäinen tarkoitus ei ole täyttynyt, koska olemme hylänneet aistihavainnot älyn kustannuksella, minkä seurauksena olemme luoneet mielisairauksia, orgaanisia ja sosiaalisia sairauksia. Kaikki ihmisessä olevat elementit muodostavat ainutlaatuisen ja jakamattoman yhdistelmän, joka on samankaltainen maailmankaikkeuden kanssa, jossa myös on ominaisuuksia, jotka toimivat välittäjinä ja kutovat olemassaolo korvaamattoman harmonian.


Ihmisen suuri ongelma saa alkunsa siitä, että hän pakenee tietoisuutta ilmiöistä, jotka tapahtuvat aistielämän alueella; inhimillisen ja sosiaalisen elämän perusta on murrettu, mikä merkitsee, että alkuperäistä virtaa, josta elämä kumpuaa, on vahingoitettu vakavasti.


Olennot (ihmiset ja henkiset olennot) elävät ja kehittyvät perusenergiakentän sisällä, joka luo ne ja ylläpitää niiden olemassaoloa; oleellista on tunnistaa se minkälaiseen voimakenttään on syntynyt ja minkälaisen voiman vaikutuspiirissä on nyt.


Ihmisellä on intuitiivinen käsitys oman olemassaolonsa perimmäisestä tarkoituksesta, mikä selventää tiedon ja itse maailmankaikkeuden alkuperää, koska ne saavat alkunsa perimmäisestä energiasta, joka määrää ja ylläpitää kaikkia mikä on olemassa; myös meidän älymme voi hyvin kun se ymmärtää todellisuutta sen mukaisesti. Skaalaenergia on todellisuuden perus, se on jotakin, mitä me emme pysty määrittelemään emmekä käsittämään täysin. Se ilmenee pääasiassa Rakkauden tunteena ja oikeana tietona - niin ollen se on näitä kahtaedellyttävää, jotka ovat sen seurausta. On kysymys psykofyysishenkisestä perusenergiasta: se on fyysistä, inhimillistä ja henkistä (maallista ja taivaallista). Energia on elämän perusta, josta muovautuu kaikki mikä on.


Kaikki energia on samaa voimaa, jota aine, kasvit ja eläimet vastaanottavat omalla tasollaan, ihminen vastaanottaa korkeammalla, henkisellä tasolla, koska hän elää sillä. Se mitä fysiikka kutsuu skaalaenergiaksi on kaikkein lähimmäksi osuva kuvaus sille perusvoimalle, joka muodostaa ja ohjaa kaikkea olemassaolevaa. Sen suuri merkitys on siinä, että se täyttää atomin ytimen.


Massan nykyinen käsite merkitsee skaalaenergian resonanssia, joka on vangittu avaruuteen - sen rakenne on riippuvainen siitä kuinka sen muodostavat hiukkaset ovat liittyneet toisiinsa.


Skaalaenergia muodostaa ytimen, joka ilmenee sähkögravitaatio- (vetovoima-) impulsseina


Ihmisessä skaalaenergian aallot muuttuvat pääasiassa tunteeksi (Rakkaus) ja ajatuksiksi, jotka sitten täyttävät psykofyysisen rakenteen ja muodostavat dialektisen prosessin ympäristön kanssa; jos se mitä tunnemme ja ajattelemme on luonnonmukaista, sillä on suunnaton vaikutus, koska energian, jota välitämme, on oltava samalla taajuudella ympäristön kanssa. Jos ihminen valitsee oikeita ajatuksia ja tunteita, hän energisoi välittömästi sisimpänsä ja aikaansaa suuren sisäisen voiman, jonka hän projisoi ympäristöönsä - täsmälleen sama asia, joka tapahtuu planeetalle, joka lähettää aaltoja pohjoisnavalta etelänavalle ja päinvastoin.


Paranoiaksi kutsutussa psykopatologisessa ilmiössä on kyse sellaisen toiminnan vastustamisesta, jossa henkilö estää oikeiden ajatusten ja tunteiden pääsyn sisimpään. Nämä eivät sen seurauksena pääse myöskään ulkomaailmaan mistä syystä aivohermosysteemi pysähtyy vähitellen; sen voi nähdä alzheimerpotilaista otetuista tomografiakuvista. Elektroenkefalogrammi rekisteröi suurella tarkkuudella aivosähkötoimintaa otssalohkossa, päälaenlohkossa, takaraivossa ja ohimolohkossa. Yleisesti ottaen ainoa varma keino määritellä kliininen kuolema toimii sen avulla: on tavallista, että vaikka sydän ei lyö, yksilö on edelleen elossa, koska aivotoiminta jatkuu. Huomattakoon, että liike on elämää.


Kaikki energiat ovat kaksinapaisia, ja niistä saa alkunsa KOSMOS, jota ne myös ylläpitävät


Kun Michio Kaku ja Jennifer Trainer loivat teorian superketjuista, he liittivät yhteen voimakkaan ja heikon jännitteen ja muodostivat ytimen (protonit ja neutronit); he nimittivät tällä tavalla puoleensa vetävää ja poistyöntävää voimaa, jotka ovat lähtöisin skaalaenergiasta, ja jotka muodostavat orbitaaliset elementit ja pitävät niitä yllä oikeassa asemassa ytimen ympärillä - jotka puolestaan saavat aikaan sähkömagnetismin ja graavitaation. Nämä kaksi voiman tyyppiä ovat lähtöisin edeltävästä energiasta (joka on paljon voimakkaampi), joka on jakautunut (muuten ne eivät voisi olla olemassa), mutta sillä erotuksella, että tätä alkuperäistä voimaa ei helposti tunneta. Kaikella varmuudella jopa skaalaenergia on kaksinapaista kaksinaisen alkuperänsä vuoksi - samoin on sähkö, kaikki muukin voima on muodostunut kahdesta navasta.


Me elämme uskomattomassa energiasyteemissä, joka liikuttaa kaikkia olentoja ja objekteja (eläviä ja ei-eläviä) ja josta materia on vain alhaisemman värähtelytaajuuden seurausta; meidän olemassaolomme perustuu juuri tähän energian maailmankaikkeuteen, joka on läsnä kaikkialla ja erityisesti tyhjiössä, jota erheellisesti kutsutaan nollapisteenergiaksi (zero point energy, Luis Claude Vincent, le Paradis de MU,vol.II s. 134-135).


Korkein Olento muodostuu puoleensa vetävästä ja leviävästä VOIMASTA ( ISÄ JA POIKA), jotka viimein järjestäytyvät toteutumaksi, josta muodostuu henkinen elementti (jolla on korkea energiataajuus) ja jonka alhaisempi taajuus on materiaa.


Se mitä katsomme normaaliksi, on näiden materiaalishenkisten voimien tasapainopiste, koska kaikki energia kehittää välittömästi kaksi vastakkaista reaktiota, joiden tulee olla toisiinsa sitoutuneita toimiakseen oikein; myös psykologian alueella toimii tuo ilmiö, tunteen ja järjen välillä. Energia (sinänsä) on vaarallista vain, kun sitä käsitellään väärällä tavalla. Vaikka ihminen on maailmankaikkeuden täydellisin "kone", hänen ruumiillaan on rajansa fyysisten ja psykologisten jännitysten suhteen.

Pimeyden Prinssi - filmi : näyttää kuinka paholainen hallitsee ihmiskuntaa, koska hänellä on valta atomiytimeen - ja niin kauan kuin häntä ei ole ajettu siitä pois, ihminen ei pääse oikealle tielleen.

On täysin normaalia, että kaikki energia kehittää reaktion, johon projisoitua; meidän on vain huolehdittava TASAPAINOSTA puoleensa vetävän ja poistyöntävän impulssin välillä - ja tämä on perustavaa laatua oleva tekijä, myös miehen ja naisen välisessä suhteessa.


Skaalaenergia (transsendentaalinen) on kaiken henkisen toiminnan lähde


Henkinen ja psykologinen energia on kaiken liikkeen alkuperä ja antaa elämän eläville olennoille; toissijaisesti se muuntuu toisenlaiseksi alloiksi: radio- tai televisioaalloiksi, sähkömagneettisiksi alloiksi, röntgensäteiksi jne. Kuitenkin sitä on mahdollista häiritä, ei ainoastaan ihmisten vaan pahaa tahtovien olentojen taholta, joilla on kykyä muuttaa täysin sen suuntaa.


Kun ajattelee jotakin täysin vastakkainen ajatus tulee päähän.


Se on osoitus henkisestä häirinnästä, koska ei ole kaksia aivoja, jotka tuottaisivat kahdenlaisia ajatuksia samanaikaisesti.

Kysymys on energeettisestä häirinnästä, jota neuronit vastaanottavat ulkoisesta maailmasta ja joka muuttaa koko henkistä rakennetta. Elliot Gershon ja Ronald Riedes osoittivat tomografian avulla, kuinka skitsofreenikkojen aivot ovat vähemmän aktiiviset, mikä selittää miksi sairaat yksilöt ovat estyneitä vastaanottamaan normaalisti aisti-informaatiota ulkomaailmasta.Transsendentaaliset tai paranormaalit ilmiöt kuuluvat aistiharhohen piiriin ja sen vuoksi kokeeliisen tieteen ja erityisesti modernin fysiikan alueelle, jolla on riittävästi välineitä niiden selvittämiseen.


sanasto:
trilogia- merkitsee kolmen tekijän muodostamaa kokonaisuutta: tieteen, filosofian ja telologian, joita ihmisessä vastaavat toiminta, järki/ajatus, ja tunne.
metafysiikka - fil. olevaisen olemusta ja perussyitä tutkiva filosofian osa
filosofia - alallaan laajimpien t. merkitykseltään yleisimpien kysymysten tutkimus; elämänviisaus
skaala -asteikko
resonanssi - fys. kappaleen t. sähköisen piirin myötävärähtely sen ominaisvärähtelyn vahvistuttua ulkoisen värähtelyn vaikutuksesta / fonetiikassa - kaje
dialektinen - väittely-; saivarteleva, viisasteleva
psykofyysinen - sielullis-ruumiillinen
paranoia - lääk. harhamielisyys, vainoharhaisuus, vainoharhaluuloisuus, vainohulluus
gravitaatio - fys. veto-, painovoima
objekti - kohde
psykologia - elollisten olentojen, tav. ihmisen käyttäytymistä tutkiva tiede / ihmistuntemus
transsendentaalinen - fil. tiedon aprioriisin edellytyksiin kuuluva t.niitä koskeva
a priori - lat. fil. ennakolta , ennen tutkimista
tomografia - lääk. kerroskuvaus
elektroenkefalogrammi - lääk. aivo(sähkö)- käyrä t. -käyrästö, "aivofilmi" EEG
elektroenkefalografia - lääk. aivojen sähköilmiöiden rekisteröinti ja analysointi
protoni - fys. positiivissähköinen ydinhiukkanen
neutroni - fys. sähkötön ydinhiukkanen
Alzheimerin tauti - vähitellen etenevä aivoja rappeuttava sairaus, jota sairastaa noin viisi prosenttia yli 65-vuotiaista. Se on tavallisin dementian aiheuttaja. Sairauden kesto on keskimäärin kymmenen vuotta.


Lähde: Norberto R. Keppe Analyyttisen trilogian (integraalisen psykoanalyysin) kansainvälisen yhdistyksen presidentti / Transsendentaaliset aisti-ilmiöt

Norberto R. Keppe is psychoanalyst, philosopher, educator and social scientist. In 1952, he began to work at the Clinical Hospital of the University of São Paulo. Keppe was also a guest professor and lecturer for many years at the Pontifical Catholic University (PUC) in São Paulo and the University of São Paulo (USP), among other educational institutions.
In 1958, he was invited to Vienna by Professor Igor Caruso to study psychotherapy and psychoanalysis with the Viennese Circle of Deep Psychology. For three years in Vienna, he worked with professor Viktor E. Frankl (Polyclinic Hospital and School of Existential Analysis) and participated in the study groups of Knut Baumgarten (Child Guidance Clinic), receiving a post-graduate degree in psychoanalysis with his thesis called Integral Psychotherapy in Dr. Frankl’s  Society of Logotherapy.
He returned to Brazil and continued his breakthrough research in deep psychology, at which time he made his pivotal discovery of Inversion. This gave birth to a new branch of psychological science – psycho-socio-pathology. Keppe named his new science Analytical Trilogy (former Integral Psychoanalysis) – a science that establishes the causes of psychological and social illnesses and their treatment.
Analytical Trilogy means the unification of science, philosophy and theology. This in depth study of the human mind is the most important of all sciences because all other disciplines arise from this.
In 1980, the international phase of his work began when Keppe was invited to present Analytical Trilogy in some 15 European countries and the Americas. In 1984, he moved to New York with a group of assistants and researchers. There he made his important discoveries in psychosocial pathology, specifically the impact of the pathology of social and economic power on individuals. He moved to Europe in 1988 and continued his research into socio-pathology, metaphysics and the new physics. While in Europe, he was called “the most original heterodox contemporary writer of our times,” by the French National Center for Scientific Research (CNRS).
Gifted with great charisma and ability to communicate, Keppe has lectured widely in Brazil, Latin America, Europe and the United States. He is the founder and president of the International Society of Analytical Trilogy where he sees clients and trains psychoanalysts from around the world in his unique therapeutic methodology. He is the author of over 30 books translated into 8 languages, and the creator and co-host (with Dr. Claudia Pacheco) of award-winning radio and cable television programs in São Paulo, The Universal Man. His TV programs are currently being broadcast in more than 45 countries in 7 languages.

sunnuntai 14. helmikuuta 2010

Tiikerin vuosi 14.2.2010 - 2.2.2011

Rakkauden polku Valoon .....

Tiikeri on nopea toimimaan ja ratkaisemaan asioita, hätiköinti ei kuitenkaan kuulu Tiikerin ominaisuuksiin. Kaikki muutokset joko hyvään tai huonoon suuntaan tapahtuvat valtavalla nopeudella. Henkilökohtaiset kyvyt ja valmiudet vahvistuvat äärimmilleen ja jokaisen tulee löytää oman osaamisensa alue mahdollisimman tarkasti.

Henkisen Tien KulkijaÄlä etsi Alkulähdettä (Jumalaa) kaukaisuudesta, äläkä kaukaa saavuttamattomista maailmoista, kaikkien tähtien tuolta puolen. Niin kauan kuin etsit Alkulähdettä (Jumalaa), Alkulähteesi (Jumalasi) ei ole vielä "saanut muotoaan" Sinussa. Kun hän kerran syntyy Sinussa, et voi enää etsiä häntä.


Kun lähdet kulkemaan Tietäsi haluat


1. Palvella Ihmiskuntaa


2. Toimia parhaasi mukaan yhteistyössä Suuren Jumallisen Suunnitelman kanssa sellaisena kuin Sinä sen näet


3. Kehittää Sielusi voimia ja laajentaa tietoisuuttasi, kunnes voit seurata Korkeamman Itsen ohjausta, etkä alemman itsen impulsseja.


Tämä kaikki tuo tullessaan iloa, tajunnan avartumista, näkemysten syventämistä, viisautta, mielenrauhaa, alati voimistuvaa Rakkautta sekä valtavasti mahdollisuuksia palvellaihmiskuntaa ja Luojan Suurta Suunnitelmaa.


HYVYYS. Kun ihmisellä on lempeä ja hyvä sydän, hänen ei tarvitse enää suuttua.


AJATUSTEN ja TUNTEIDEN puhtaus.


TOTUUS. Tinkimätön rehellisyys itseä ja toisia kohtaan.


RAUHA. Ihmnen ei vastusta pahaa, hän on rauhan rakentaja niin näkyvässä kuin näkymättömässä maailmassa.


RAKKAUS. Tämä on Elämän Salaisuus.
pohdintaani

lauantai 13. helmikuuta 2010

Rakkaus Totuus Hiljaisuus Kasvu

Lähde: Alexandra Luppold 2009

Valon lait


Tulen menneestä ja tulevasta. Elän ikuisessa nykyhetkessä. Olen heijastus tyynen meren pinnasta. Kuunsäde pimeässä yössä, nuori kuin aamukaste ja vanha kuin maa itse. Kaikki ovat minussa ja minä olen kaikki. Minä elän Hengessä. Hengen, Jumalallisen Tahdon, joka ylittää ajan, uskomusten ja kansojen rajat paljastaen kosmiset lait - Alkulähteen (Jumalan) arteen.


Elämän mysteereissä vaikuttavat yhtä todelliset maailmankaikkeuden lait kuin painovoima. Kietoutuneina elämän kudokseen heijastellen alkuperäistä maailmankaikkeuden älyä Hengen lait ohjaavat koko maailmankaikkeutta, suuntaavat kukat kohti Valoa ja saavat aallot lyömään rantaan. Ne hallitsevat maapallon liikettä, vuodenaikojen vaihtelua ja luonnonvoimia. Galaksitkin tanssivat niiden rytmin mukaan.


1. Tasapainon Laki - löydä keskitie


Jos painovoima on aine, joka pitää maailmakaikkeuden koossa, tasapaino on avaion sen mysteereiden tuntemiseen. Kaiken tulee olla tasapainossa; kehomme, mielemme, tunteemme - koko olemuksemme. Tasapaino muistuttaa meitä siitä, että kaikessa voimme liioitella tai vähätellä ja että jos elämämme heiluri heilahtaa liian kauas toiseen laitaan, se heilahtaa vääjäämättä takaisin myös toiseen.


2. Valintojen Laki - vaadi oma voimasi takaisin


Vapaa tahto, valinnan voima, on meille sekä siunaus että taakka. Tulevaisuutemme on suurelta osin seurausta tämän hetken valinnoistamme. Emme voi aina hallita elinolosuhteitamme, mutta oman suhtautumisemme tapahtumiin voimme aina valita. Kun vaadimme takaisin oman voimamme, löydämme rohkeuden elää täyttä elämää.


3. Etenemisen Laki - askel askeleelta


Etenemisen prosessi muuttaa joka matkan sarjaksi pieniä askelia, jotka yksitellen vievät päämäärään. Se on ajan tuolla puolen ja opettaa kärsivällisyyttä. Se lepää huolellisen valmistautumisen lujalla perustalla ja saa meidät luottamaan avautuviin mahdollisuuksiimme.


4. Läsnäolon Laki - elä tässä hetkessä


Aika on paradoksi, joka ulottuu "menneestä tulevaan" ja joka ei ole olemassa kuin omassa mielessämme. Aika käsitteenä on vain ajatuksellinen ja kielellinen uskomus, äänetön yhteinen sopimus. Syvempi totuus kuuluu: ei ole muuta kuin tämä hetki.


5. Myötätunnon Laki - herätä ihmisyytesi


Maailmankaikkeus ei tuomitse meitä; se vain tuo seuraamukset ja antaa läksyt ja mahdollisuudet, jotta oppisimme ja olisimme tasapainossa syyn ja seurauksen lain kanssa. Myötätunto on sen tunnustamista, että kaikki me yritämme parhaamme omien uskomustemme ja kykyjemme rajoissa.


6. Uskon Laki - luota Henkeen


Usko on suora yhteytemme kosmiseen viisauteen ja muistuttaa meitä siitä, että tiedämme enemmän kuin olemme kuulleet, lukeneet tai opiskelleet - että meidän on vain tarkkailtava, kuunneltava ja luotettava Kosmisen Hengen Rakkauteen ja Viisauteen, joka työskentelee jokaisen kautta.


7. Odotuksen Laki - laajenna kuvaasi todellisuudesta


Energia seuraa ajatusta; kuljemme kohti sitä, mitä avoimme kuvitella, mutta emme sen taakse. Olettamuksemme, odotuksemme ja uskomuksemme luovat ja värittävät kokemuksemme. Laajentamalla syvimpiä uskomuksiamme siitä, mikä on mahdollista, muutamme elämänkokemuksiamme.


8. Rehellisyyden Laki - elä oma totuutesi


Rehellisyys on henkisten lakien ja omien ylevimpien mielikuvien mukaan elämistä ja toimimista vastakkaisista yllykkeistä huolimatta. Rehellisyyden ytimestä käsin tunnistamme, hyväksymme ja ilmaisemme oman tahdon sisäisen todellisuutemme innoittaen muita pikemminkin teoillamme kuin sanoillamme.


9. Toiminnan Laki - elä elämääsi


Tunsimmepa tai tiesimmepä mitä tahansa, olivatpa taitomme ja lahjamme millaisia tahansa, vain teot puhaltavat niihin hengen. Momet meistä ymmärtäavät kyllä sitoutumisen, rohkeuden ja rakkauden merkityksen, mutta tiedämme todella vasta, kun avoimme tehdä. Tekeminen johtaa ymmärrykseen ja toiminta muuttaa tiedon viisaudeksi.


10. Kierron Laki - tanssi luonnon tahtiin


Kaikki luonnossa kiertää rytmisesti - vuodenaikojen vaihtelu, tähtien liike, vuorovesi. Vuodenajat eivät kiirehdi toisiaan, eivätkä liioin pilvet ja tuuli kilpaile keskenään. Kaikki tapahtuu juuri ajallaan nousten ja laskien meren aaltojen lailla ajan pyörteissä.


11. Antautumisen Laki - anna Korkeamman tahdon ohjata sinua


Antautuminen on sitä, että otamme tämän hetken, tämän kehon ja tämän elämän avosylin vastaan. Antautuminen on sitä, että löydämme oman toimintatapamme ja elämme sopusoinnussa Korkeamman tahdon kanssa, joka ilmenee sydämen viisautena. Antautuminen ei ole tahdotonta hyväksymistä; se käyttää jokaisen haasteen henkisen kasvun lisäämiseksi ja tietoisuuden laajentamiseksi.


12. Ykseyden Laki - muista yhteytesi


Näytämme olevan maan päällä erillisiä, eri kohtalon omavia olentoja; mutta kuten jokainen erillinen sadepisara on osa samaa merta, mekin olemme osa Tietoisuuden Merta, Alkulähteen (Jumalan) Ruumista. Löydä rakkaus ja sisäinen rauha siitä syvästä totuudesta, että olemme kaikki yhtä Perhettä. Jätä taaksesi pelkojen, kateuden ja kaunantaakka; lennä korkeuksiin ymmärryksen siivin päästäksesi Myötätunnon rajattomaanmaahan.


Katsele aina silloin tällöin tarkoin jotakin, mitä ihminen ei ole tehnyt; vuorta, tähteä, joenmutkaa. Tällöin voit kokea viisauden ja kärsivällisyyden, ja ennen kaikkea olet varma, ettet ole yksin maailmassa.
- Sidney Lovett -


Toivomukseni ja rukoukseni Sinulle kaikkina elämäsi päivinä kuuluu: Tulkoon kauneus osaksesi antautuessasi elämälle. Olkoon totuus löytyvä, kun lakkaat etsimästä sitä. AStukoon luottamus näitä lakeja kohtaan sydämeesi ja paljastukoon Sinulle Maapallon viisaus. Syntyköön jälleen yhteys Sinun ja luonnon välille ja tuntukoon Hengen siunaus elämässäsi.


Silloinkin kun taivas näyttää kaikkein synkimmältä, tiedä, että aurinko paistaa aina yllesi, rakkaus ympäröi aina Sinut ja puhdas Valo sisälläsi johdattaa Sinut kotiin. Luota siis elämäsi kulkuun ja ole varma siitä, että vaeltaessasi elämäsi kaikkien huippujen ja laaksojen lävitse sielusi lepää hengen turvallisilla ja vahvoilla käsivarsilla.


Lähde: The Laws of Spirit Dan Millman 1995
http:/www.selfcon.fi/luonnonlait.htm 

Hiljaiset kivet

Maapallomme on Pyhä Planeetta, jolla on erityisasema maailmankaikkeudessa. Se on myös ainutlaatuinen, koska täällä Alkulähde (Jumala) antoi Luoduilleen vapaan tahdon. Kun Alkulähde (Jumala) loi ihmiset maan päälle, hän muodosti neljä portaalia, joiden välityksellä sekä Häneen että Hänen viestin viejiinsä saisi helpommin yhteyden. Näiden erityispaikkojen kautta Alkulähde (Jumala) saattoi välittää maahan korkeavärähteisempää energiaa, joka auttaisi ihmisiä elämään yhteisymmärryksessä ja sopusoinnussa. Nämä neljä portaalia yhdistettiin toisiin paikkihin maapallolla kommuunikaatiolinjojen muodostaman verkoston avulla. Jumalallista tietoa sekä toivon ja innostuksen viestejä lähetettiin linjoja pitkin. Ihmisten oli mahdollista olla verkoston avulla yhteydessä muihin erityisiin voimapaikkoihin ja Alkulähteeseen (Jumalaan). Näissä portaaleissa värähtelytaso oli korkeampi, joten oli helpompaa kommunikoida Alkulähteen (Jumalan) kanssa. Näistä korkeavärähteisistä portaaleista lähtee kommunikaatiolinjojnen verkosto, jota pitkin henkinen opastus voi kulkea.

Ihmisten kielteisyys, oman eduntavoittelu ja vallanhalu ovat kuitenkin vallanneet ne.

Kaikki energia on PYHÄÄ. Nuori vanha, pimeä valo. Kaikkia kunnioitetaan. Pimeys ei voi tehdä Valolle mitään ellei Valo pyydä sitä.

Lähde: Hiljaiset kivet 2005 / The Silent Stones Diana Cooper 2002

Todellisuus ja illuusioRa: " Jokainen entiteetti on LUOJA. Entiteetti, tullessaan enemmän ja enemmän tietoiseksi itsestään, vähitellen tulee käännekohtaan, jossa se päättää etsiä joko toisten palvelua tai itsen palvelua. Etsijästä tulee adepti, kun se on tasapainottanut minimiriittävyyteen punaisen, oranssin, keltaisen ja sinisen energiakeskukset lisättynä vihreällä positiiviseen, siirtyen indigotyöhön. Adepti, on sellainen joka on enemmän ja enemmän vapauttanut itsensä toisten ajatusten, mielipiteiden ja siteiden rajoituksista."


Adepti, (lat. adeptus) tarkoittaa asiantuntijaa tai oppipoikaa, aloittelijaa.


Positiivinen adepti hyväksyy sen, mikä on, ja voimistaa sitä, mikä on - YKSEYTTÄ.


Negatiivinen adepti pyrkii voimistamaan sitä, mikä ei ole - ERILLISYYTTÄ, todellisuuden varjoa. Hyväksynnän sijaan negatiivinen adepti pyrkii kontrolliin. Jos esimerkiksi viha tunnistetaan, ymmärretään ja hyväksytään, se muuntuu RAKKAUDEKSI. Jos vihaa pyritään kontrolloimaan, se kasautuu ja voimistuu, ja negatiivisen adeptin käsissä siitä tulee energianlähde.


Negatiivisesti polarisoitunut ei pyri chakrojen täydelliseen tasapainotukseen, vaan käyttämään epätasapainoa äärimmäisen määrätietoisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi. Esimerkiksi keltaisen säteen energiakeskusta jalostetaan valtaa tavoitellen.


Positiivinen entiteetti ponnistaa neljänteen ulottuvuuteen sydänchakrasta, mutta negatiivinen solar plexuksesta.


Valo on todellisuutta, pimeys on illuusio. Pimeys ei koskaan kasva valoa suuremmaksi. Se pelkää valoa, ja avoimen sydänchakran vihreää sädettä, joka siltä itseltä on aktivoimatta, jotta se voisi ylläpitää illuusiota erillisyydestä.


Itsensä tunteminen avaa sisäisen tietolähteen, joka on ainoa oikea tietolähde. Avain itsetuntemukseen on HILJAISUUS. Mielen hiljentäminen.


Lähde: Ra on 6D-entiteetti Law of One - kuvasarja
http://yhdenlaki.wordpress.com/ 

perjantai 12. helmikuuta 2010

Nouseva Voima

Usko Rukouksen voimaan....


Sielu on täällä kokoamassa kokemuksia työvälineidensä avulla. Nämä ovat työkalut, jotka jokainen syntyessään saa. Fyysinen ruumis, eetteriruumis, tunneruumis ja äly. Niiden omainaisuuksista sekä niiden tilasta riippuu, missä määrin se voi täyttää tehtävänsä kootessaan kokemuksia kunkin elämän aikana. Jos työvälineet ovat huonoja ja vaillinnaisia on hengen kasvu hyvin vähäistä ja elämä jää hedelmättömäksi hengen kannalta. Jos olemme heränneet totutusta välinpitämättömyydestämme ja olemme innokkaita etenemään, luonnollisesti eteemme nousee kysymys: Mitä minun on tehtävä?


1. Voita tunneruumis ja valmista sen yhtyminen Pyhään Henkeen.
2. Yhdy Kristukseen, joka saavutettaan puhdistamalla ja hallitsemalla eetteriruumis.


Rukouksen avulla kohotat itsesi Alkulähteen (Jumalan) luokse samalla puhdistaen eetteriruumistasi. Jos rukoilemme oikealla tavalla - mutta tämä onkin suuri ongelma.


Kaikki on yhtä todellisuudessa. Niin kuin timantin jokainen kulma tulee osalliseksi kaikesta valosta, joka tulee muiden pintojen kautta ja on yhtä niiden kanssa, vaikka ne ovat eri puolilla antaen niille määrätyn yksilöllisyyden ilman erotusta, samoin yksilöllinen henki säilyttää muistin omista yksilöllisistä kokemuksistaan, mutta antaa samalla kaikille persoonallisen olemassaolonsa hedelmät.


Kaikki muodot ovat ilmausta yhdestä elämästä - Alkulähteen (Jumalan) elämästä. Meillä ei ole oikeutta hävittää muotoa, jonka kautta elämä hakee kokemusta, ja sitten pakottaa sitä rakentamaan uutta käyttövälinettä.


Sydämen tulee puhua pään ollessa hiljaa.


Rukous


Rukous on kuin kirjekuori, jossa osoitteena on Isä Meidän Joka Olet Taivaissa.


Kehotus pitää huoli fyysisestä ruumiista ilmaistaan sanoilla: " Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme."


Eetteriruumiin tarpeita käsittelevä rukous on: "Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet."


Tunneruumiille kuuluva rukous on:"Äläkä saata meitä kiusaukseen."


Halu on ihmiskunnan suuri kiusaus.


RAKKAUS, RIKKAUS, VALTA ja MAINE - nämä ovat neljä suurta motiivia ihmisen toimintaan. Hänen tulee jaloimmillaan pyrkimyksillä voittaa itsekäs rakkaus, joka pyrkii alistamaan toisen ja voittaa kaikki halut rikkauteen, valtaan ja maineeseen ainoastaan henkilökohtaisista syistä.


Rakkaus, jota hänen täytyy kaivata on sitä, joka on lähtöisin sielusta ja joka sulkee piiriinsä kaikki olennot, ylhäiset ja alhaiset, kasvaen vastaanottajan tarpeiden mukaan;


Rikkaus, ainoastaan sellaista, joka käsittää runsaasti mahdollisuuksia toisten palvelemiseen;


Valta, ainoastaan sellaista, jota käytetään ihmiskunnan kohottamiseksi;


Maine, ainoastaan sitä, joka lisää hänen kykyään levittää hyvää sanomaa, niin että kaikki kärsivät saavat pian lohdutusta sydämensä sumuihin.


Älyn rukous on:" Päästä meidät pahasta.


Äly on linkki korkeamman ja alemman luonnon välillä.


Päätesanat: Sillä Sinun on Valtakunta Voima ja Kunnia iankaikkisesti. Amen.


Aivolisäke ja käyrauhanen


Luonto ei säilytä mitään hyödytöntä. Aivolisäke ja käpyrauhanen ei tällä hetkellä kehity, eikä surkastu, vaan ovat uinuvassa tilassa.


Kun aivolisäkkeen lisääntynyt väreily on saanut virtaukset muuttamaan suuntaa niin, että ne saavuttavat käpyrauhasen yhteys näiden kahden elimen välille on rakennettu. Tämä on silta, joka yhdistää aistimaailman ja tunnemaailman.


Kun korkeampaan elämään pyrkijä alkaa hillitä aistinautintoja yhä enemmän ja uhraa huomionsa henkisiin ajatuksiin ja tekoihin, niin käyttämättä jäänyt sukupuolivoima alkaa kohota ylöspäin läpäisten sydämen ja kurkunpään, tai selkäytimen ja kurkunpään, tai ne kaikki ja kulkien siten suoraan käpyrauhasen ja aivolisäkkeen välistä kohti nenän juuressa olevaa kohtaa, jossa "HILJAINEN VARTIJA" , Korkein Henki sijaitsee.


Minun tulee itse sytyttää VALO - VALO joka poikkeuksetta säteilee (vakavan pyrkijän) käyttövälineistäni. Tämä on se TÄHTI, joka johtaa minut opettajan luo tai oikeastaan opettajan luokseni.
pohdintaani

Negativiinen eliitti 2. Pimeys/ Valo

Valo

Pimeys
Valo

Aurinkokunta on 2. säteen, Rakkauden ja Viisauden säde, Kristuksen ja Buddhan säde.

Tämä yhdistelmä saa aikaan, että Maan päällä mennään syvälle pimeyteen ja noustaan sitten hyvin korkealle.

Maapallon kautta kehittyy Kristuksen Rakkaus ja myötätunto. Sodat ja luonnonmullistukset ovat seurausta siitä, että maskuliininen energia on hyvin vahva.

Kun ihmiskunnalle on tullut solar plexus - energiakenttä, on luonnollista, että silloin taistellaan. Kärsimyksen kautta on syvä tarve kehittää sydänkeskusta. Sodat rikkovat ja hajottavat vahvaa MINÄ-TUNNETTA, ja tulee enempi RYHMÄ-TUNNETTA. Kaikki kärsimysvaiheet pehmittävät ihmisiä ja kansoja. Tulee nöyryyttä kun on paljon itsekkyyttä.

Rauhan on tultava ihmisten omasta tahdosta asteittain, kun ihmisillä on Rakkautta ja syvyyttä siihen tarpeeksi.

Rauhan ja Rakkauden avulla voidaan konfliktit ratkaista mutta ihmisistä riippuu milloin ollaan niin täynnä sotia, että halutaan vain rauhaa.

Ihmiskunta tarvitsee UUTTA ELÄMÄÄ, joka tulee sisältäpäin. Ihmisissä persoonallisuuksina ei ole tätä Rakkautta sisällä.

Kristuksen suunnitelma on läpäistä sydämemme Rakkaudella, ja valaista meidät sisältäpäin. Olet Valon ja Rakkauden olento, jonka henkinen koti on tässä jumalallisessa värähtelyssä. Olet luomassa UUTTA PLANEETTAA, luot UUTTA ELÄMÄÄ mapallolle sydämen sulautumisen ja antamisen kautta. Sydämen kivun kautta ihminen tulee lähemmäksi tyhjyyttä ja haluaa vain olla Alkulähteessä (Jumalassa).

Kultainen kehä:

Me ihmiset olemme Valoa, pieni siru Alkulähteestä (Jumalasta). Meidän on tehtävä reikiä Maapallon ympärillä olevaan pimeyteen. Harjoittaessasi mieltäsi, ajatuksesi ja tunteesi ovat puhtaita ja kirkkaita. Kutsuessasi Valoa kehoosi, ajatuksiisi, tunteisiisi, ja kun teet tämän toistuvasti, pimeyteen tulee pysyviä reikiä, jonka kautta tulee Valoa alas.

Valo voittaa pimeyden. Voima Vastavoima. Kun pimeys singotaan VALOON, sillä ei ole mitään vaikutusta. SE ON TOTUUS.....
pohdintaani

torstai 11. helmikuuta 2010

Hyvää Ystävänpäivää Enkeleille

14.2.2010

Pieni suojelusenkeli antaa suukon poskelleni
kulkee vierelläni päivisin
suojelee minua öisin
on ystäväni
hetken jokaisen.....
runoni

Tähtitiede1. Kuinka kauan kuluu aikaa, kun Maa kiertää Auringon ympäri? 2. Kuinka kauan kuluu aikaa, kun Maa pyörähtää akselinsa ympäri? 3. Kuinka kauan kuluu aikaa, kun Kuu kiertää Maan ympäri?


Vastaukset: 1. Yksi vuosi. 2. Yksi päivä. 3. Yksi kuukausi.

Luottamus"Uniaikani on usein tuottoisin tapa saavuttaa uutta henkistä kasvua ja ymmärrystä. Saan johdonmukaista ja selkeää opastusta nukkuessa kutsuessani Enkeliä uniinini. Tällä tavoin saan uutta ymmärrystä ja luovia ajatuksia, kun päiväajattelutila on lukkiutunut mustavalkoisiin näkökulmiini.

Nukkuessa päästän irti tiukoista ajattelumalleistani. Meditoin hetken ennen nukkumaanmenoani. Sanon sitten ajatuksissani tai ääneen vahvistaen: "Rakas Jumala ja Enkelit, tulkaa uniini tänä yönä ja antakaa minulle opastusta ja uusia ideoita XXXX tilanteeseeni. Pyydän Teitä auttamaan minua muistamaan nämä ajatukset selkeästi herätessäni. Kiitos ja Amen."

Vaikka en aina muistaisikaan uniani, tämä voimakas affirmaatio muuttaa tietoisuuttani niin, että minulla on hyvin eläviä ja unohtumattomia unia viimeisen tunnin aikana ennen heräämistä.

Uniaika on erinomaista luottamukseni lisäämiseen maailmankaikkeuden erehtymättömään järjestykseen. Yksi helpoin tapa tämän luottamuksen nostamiseksi on avun pyytäminen Jumalalta ja Enkeleitä. Taivas korvaa epäluottamukseni luottamuksella, ja olen luottavampi oman tietoni seuraamiseen. Olen vuorovaikutuksessa Enkelikunnan kanssa unissani. Lisään Enkeliviestieni määrää ja nopeutan puhdistumistyötä vain kutsumalla Enkelit uniini".
pohdintaani

tiistai 9. helmikuuta 2010

Galaksin tarkastelua


Olen pysähtynyt kotigalaksimme yläpuolelle. Kaunista! Tässä hetken hiljaisuudessa - kuten sitä kutsun - kun katselen galaksin hidasta liikkumista, kiertymistä yhdistyneenä spiraalina, on niin uskomattoman, yliluonnollisen upeaa, mitä ei voi sanoin kuvailla.

On jotain kummallista siinä tavassa, millä galaksi liikkuu. Se ei liiku kuin aurinkokuntamme. Galaksi on hienossa liikkeessä, mikä uhmaa "käänteisneliölakia" (laki, joka määrittelee, miten energia katoaa lähteestä etäisyyden myötä). Se uhmaa gravitaation ja voiman peruslakeja. Se uhmaa yksinkertaisia, odotettuja ja yksittäisiä piirteitä siinä tavassa, miten asiat liikkuvat avaruudessa. Galaksi on melkein kuin lautasella. Kaikki liikkuu yhdessä. Kaikki! Kaikki pyörii samalla vauhdilla suhteessa keskukseen.. kuin jättimäinen pyörä, missä kaikki on yhteydessä toisiinsa. Tämä jättilautanen käyttäytyy niin kuin kaikki tähdet olisivat pikkukiviä, jotka on jotenkin liimattu avaruuden kankaalle ja ne liikkuvat kaikki yhdessä.

Miten niin voi olla? Mitä Näen? Fysiikassa on aina polariteetti. Pienimmästä atomirakentteesta suurinpaan on aina polariteetti. Näen tämän myös magnetismissa. Se kätkeytyy myös gravitaatioon. Se on perusenergia kaikkialla, kaikkialla. On aina kahdenlaista energiaa ja toimivat toistensa kanssa ja tosiaan vastaan luodakseen todellisuusulottuvuuden.

Aine on todellisuuden yksi polariteetti ja antiaine toinen. Minun tulee etsiä aina työntöä ja vetoa, sillä se näyttää tien hämmentävien fysiikan kysymysten vastuksiin.

Jokaisen galaksin keskellä on aina "kaksoset". Nämä kaksoset ovat myös Linnunradan keskellä. On kaksi energiaa: toinen työntää ja toinen vetää. Näen sen kuitenkin havaintotavastani yhtenä jättimäisenä mustana aukkona. Oletan tuon mustan aukon gravitaation jotenkin tarttuvan spiraaliin ja saavan kaiken pyörimään yhdessä epätavallisesti, mikä rikkoo Newtonin lakeja. Ei se niin ole. Se on kaunista, mitä galaksimme keskellä tapahtuu. Kyse on hienosta moniuloitteisesta voimasta, mikä ei ole gravitaatio ja mikä leviää koko galaksimme alueelle - voimasta, joka liimaa kaiken yhteen tavalla, mitä selittämään minulle (meille) ei ole lakeja - vielä. Lisäksi piilossa on jotain, minkä kanssa tiede vasta alkaa painia.

Galaktisen keskuksemme moniulotteisuudessa on TIETOISUUS. ON OLTAVA. Kaikki moniulotteinen on harmoniassa luomisen kanssa. Älykkyyttä fysiikassa. Galaksimme keskus sylkee ulos sitä ainetta, mitä minä (te) olette. Kaksoset galaksimme keskuksessa johtavat kaksosiin kaikkien muiden galaksien keskuksessa. Niitä on miljoonia, miljardeja. Ne ovat kaikki yhteydessä meille käsittämättömillä tavoilla ajan ja avaruuden ulkopuolella- kuin säikeet ystävien välillä - joilla on tietoisuus. Ei sellaista älykkyyttä ja tietoisuutta, mitä näen aivoissani, ei. Sen sijaan se on hyväntahtoista ja älykästä liimaa mikä asettelee maailmankaikkeuden Rakkauteen.

Maailmankaikkeuden kvattisuudessa on TIETOISUUS. Galaksimme keskellä on kaksoset, jotka vetävät ja työntävät niitä moniulotteisia energioita, joissa on kirjaimellisesti älykkyyttä. Kaikki tähdet liikkuvat yhdessä sen kanssa. Mukana on voimia, jotka ylittävät paljon gravitaation. Kyse on moniulotteisuudesta, mikä liimaa galaksin yhteen. Planeetta on siirtymässä täysin erilaiseen magneettisuuteen. Aurinko tekee yhteistyötä, maailmankaikkeus tekee yhteistyötä - nuo kaksoset ikään kuin voivat nähdä sen - keitä olemme. Nuo kaksoset ovat fysiikkaa - moniulotteisen piirteen magneettista vetämistä ja työntämistä. Kaksoset eivät ole Jumala. Kaksoset ovat tulosta Jumalan perusturvasta maailmankaikkeudessa ja moniulotteisesta fysiikasta, minkä alamme vasta löytää. Tieteemme alkaa vasta nähdä sen. Gaia-vaikutus, älykäs suunnitelma, maapallon muodostumistapa, ettei täällä olemisemme ole mitään saattumaa, kaiken todennäköisyyden vastaisesti - tämän pitäisi merkitä jotain logiikassamme. Se on hallinnassamme, kun meistä on tulossa kvattisempia.

Alan ymmärtää, että elämän jatkuvuus sellaisena, kuin olen sen nähnyt, on todella vanhaa toimintamallia. Pelon, vihan, pettymyksen jatkuvuus alkaa muuttua. Jos haluan asioihin jatkuvuutta, minun on tiedostettava (tiedettävä), että Jumalan Rakkaus on jatkuvin ja pysyvin asia maan päällä ja maailmankaikkeudessa. Se on jatkuvaa! Niin pysyvää, ettei se loppuisi, ennen kuin elämä oli luotu ja ennen kuin Rakkaus oli löydetty.

Tämä oli esimerkki sellaisesta että tämä planeetta voi valmistua, värähdellä korkeammalla ja tulla osaksi energiasulautumista, mistä olen vain uneksinut - ja olen nyt sen partaalla.

Lähde: Kanavointeja Kryon Lee Carroll 7.11.2009

perjantai 5. helmikuuta 2010

Sydämen Tie"Kuka minä olen? Olen Suuri Valo ja dna:hani on koodattu paljon Rakkauden energiaa. Se on sitä energiaa jolla teen muutoksen. Ensin teen muutoksen itsessäni ja sen jälkeen muutos kasvaa suureksi virraksi. Ja kun suuri joukko sieluja yhtyy suureen kultaiseen virtaan, maapallon olosuhteet ja värähteet muuttuvat. Tulen kokemaan vastarintaa, sillä muutos ei synny ilman vastarintaa. Pimeys tahtoo kontrolloida, manipuloida ja todistella. Ensin on puhdistettava pimeyden energiat, järjestettävä asiat uusiin värähteisiin; sillä tavoin lähden kulkemaan Sydämen Tietä. Valo voittaa aina!


Planeetta Maa ei olisi tässä tilassa, ellei täällä olisi Rakkaudettomuutta, ellei täällä olisi kärsimystä ja sairautta, ellei täällä olisi ahdistusta, pelkoa, alistamista. Jos me kaikki yhdistäisimme Rakkauden Voimamme, parannus (tasapaino) tapahtuisi nopeasti, sillä sillä määrällä mikä meissä kaikissa on Rakkautta, sitä PYHÄÄ VALOA. Me muuttaisimme monta asiaa, mutta kuten tiedämme, meillä on olemassa vastassa myös toiset voimat, jotka eivät tule valosta. Voima ja vastavoima".

pohdintaani

Pihlaja on Elämän puu


Francis Joy englantilainen, druidi ja shamaani kertoo seuraavaa...


Puulta pitää pyytää lupa oksan katkaisemiseen, Joy painottaa. Mutta mistä tietää saaneensa luvan? Entä sattuuko puuta?
- Puuta tulee lähestyä hitaasti, pysähtyä vähän matkan päähän ja esittää kysymyksensä. Tämän jälkeen mennään puun luo ja tunnustellaan, miltä puun energia tuntuu, onko se myötämielinen. Tunteen kyllä huomaa, ja sitä kannattaa kuunnella. Minua puraisi kerran ohdake, joka ei pitänyt tungettelustani.


Puun henget äityvät toisinaan vihamielisiksi, jos puu on vahingoittunut. Ohdake taas saattaa olla epäystävällinen aivan luonnostaan. Oksaa katkaistaessa puun satuttamisen voi välttää.


- Halutessaan voi saapua paikalle edellisenä päivänä ja pyytää saada katkaista oksa seuraavana päivänä. Näin puulla on aikaa vetää elinvoimansa oksasta. Joy Druidi voi myös toivoa, että puu jättää elinvoimansa oksaan, tällöin oksa on elävää puuta, joka sisältää puun hengen.


Lähde: MTV 3 Helmi Kuudes aisti 02.02.2010


Kuvassa on
Karsikkopuu 1800-luvulta Pyhäkankaan karsikkometsässä.


Karsikko tarkoittaa puuta, jonka runkoon on tehty vainajia koskevia merkintöjä. Karsikkoa varten valittiin tanakka petäjä - ei koskaan lehtipuuta - jonka kuivat oksat karsittiin ja tuoreet jätettiin.


Puut, pyhät veljemme


Metsän ja ihmiskunnan, puun ja ihmisen välillä vallitsee syvä yhteys.


Korkealle latvansa kurottava puu on ollut ympäröivää luontoa kunnioittavan suomalaisen taivasyhteys. Sen olemus vertautuu ihmiskehoon. Puun juuret ovat syvällä maassa - aivan kuten meilläkin. Runko seisoo tukevasti maan pinnalla ja oksat ovat yhteydessä tuntoaistiin, lähettäen ja vastaanottaen viestejä. Myös puut hengittävät ja tekevät siten elämän planeetallamme mahdolliseksi.


Metsät ovat maapallon keuhkot ja hengitys on äitimme. Ihmisen ja puun kohtalonyhteys on siksi jatkunut kautta aikojen. Sen mitä teemme metsillemme, teemme itsellemme.


Puut kommunikoivat keskenään ja lintujen kanssa. jos johonkin puuhun iskee tuholainen, puu lähettää siitä tiedot usean kymmenen metrin säteellä ympäröiville puille. Ne alkavat erittää lehdilleen kitkerää ainetta, joka karkottaa tuholaisen tiehensä. Kun koivussa on pistiäisen toukkia, puu lähettää avunpyynnön linnuille joko erittämällä hiilivety - yhdisteitä tai muuttamalla lehtiensä väriä.


Puiden energiaa käytettiin parantamiseen. Puiden on tiedetty ottavan ihmisen kivut ja vaivat omakseen, ja erityisen voimallisten puiden luokse on tultu hammassärkyjen ja muiden vaivojen kanssa pitkien matkojen takaa. Kun ihotautia poteva hieroi itseään puuta vasten, se otti sairauden itseensä ja kasvatti runkoonsa pahkan.


Puut ovat kuin persoonallisia eläviä olentoja, jotka tuntuvat ajatusten tasolla aivan kuin juttelevan, kun maltat hiljentyä kuuntelemaan puun puhetta. Hiljentyessä puun äärelle tai halaamalla puuta tuntee, miten se auliisti luovuttaa energiaansa. Sen vaikutuksesta ajatukset selkenevät, mieli virkistyy, keho voimistuu ja syntyy uusia oivalluksia.


Lähde: MTV 3, Helmi Kuudes aisti