WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 31. maaliskuuta 2011

Uuden alun valitseminenUusi sykli on alkamassa. Ihmiset siirtyvät vastakkainasetteluun maailman joka kolkassa osallistuakseen tietoisuuden kvanttihyppyyn.

Jos olette tunteneet olevanne odotusmoodissa tai Teillä on ollut jokin takaisku, muistakaa, että Te ja muut teette parhaillaan ja olette tehneet valtavasti valmisteluja. Laittakaa pois lineaarinen mittatikkunne. Tiedostakaa, että tilanteeseen liittyy ponnistelujen kumuloitumista ja että ihmisitsenne ei joskus näe koko kuvaa.

Varmasti ponnistelunne ovat yksilöllisiä, mutta kuitenkin ne ovat myös yhteistyötä, kun suurempi määrä ihmisiä herää ja alkaa yhdistyä energeettisesti luomaan positiivisia muutoksia.

Ihmiskunnan transformaation ensivaiheet, jotka ovat olleet käynnissä hyvin pitkään, ovat johtaneet Teidät siihen, mistä löydätte itsenne nyt. Osan tästä evoluutiokasvusta koitte ennen tätä inkarnaatiota, kun valmistauduitte tapahtumiin tässä ratkaisevassa elämässä. 
Esimerkiksi olette voineet aiemmin inkarnoitua sellaisten ihmisen kanssa, jotka kohtaisitte taas tässä elämässä ja auttaisitte toisianne edistymään henkisesti.

Tässä elämässä olette saaneet yhden tai useampia herätyssoittoja, mikä on saanut Teidät vakavasti haastamaan vallitsevan tilanteen. 
Tällä prosessilla ei ole mitään oikeaa tapaa, joten välttäkää houkutusta antaa nimi kokemuksellenne tai verrata sitä toisten kokemukseen.

Katalysoiva elämäntapahtuma

Katalysoivia Elämäntapahtumianne ovat saattaneet olla työpaikan menettäminen, taloudellisen takaiskun kokeminen, muutto uuteen paikkaan, eroaminen kumppanistanne, heikentävän sairauden kohtaaminen tai jonkin muun merkittävän olosuhdemuutoksen kokeminen. Yksi tai useampi näistä on voinut hämmentää esiin syvää sisäistä tyytymättömyyttä ja sellaisten asioiden kyseenalaistamisen, mitä ei ole koskaan ennen kyseenalaistettu. 


Kun näin tapahtuu, kyse on todellakin Sielunne Tönäisystä, kun se herättää Teidät ja opastaa Teitä Kulkemaan Hengen Polkua.

Tämän päivän myllerryksessä ihmiset näyttävät usein saavan enemmän kuin yhden herätyksen samanaikaisesti. Ihmiset voivat myös saada lisäherätyksiä pitkän ajan päästä ensimmäisen jälkeen.

Herätyssoittojen merkitys

Jos tämä on sinun tilanteesi, mieti seuraavaa. Ensinnäkin, jokin tyypillinen edistymistapa herätyssoitosta täydelliseen heräämiseen ei ole mitenkään tavallista näinä päivinä. Elätte hyvin erilaista aikaa, jollaista ei ole koskaan ennen nähty planeetallanne.

Ihmiskunta ja maapallo ovat ylösnousemassa, prosessissa mikä johtaa valaistuneempaan olemassaoloon. Te ja kaltaisenne Valopolulla olevat tuotte esiin täysin uutta tapaa olla olemassa yhdessä. Teillä ei ole ollut samoja mahdollisuuksia heräämiseen aiemmissa elämissä.

Ette myöskään ole aiemmin jakaneet tätä planeettaa yhtä monien ihmisten kanssa eikä näin merkittävän tietoisuusmuutoksen ole ollut mahdollista tapahtua massoille. Herätyssoitollanne oli näin aiemmassa elämässä eri merkitys, laajuus ja mahdollinen vaikutus.

Sielunne valmistelee teitä menestymään

Toinen tekijä on tämä. Modernin ajan herätyssoitot ovat Sielun tapa valmistella Teitä menestymään Valopolullanne ihmiskunnan muutoksen aikana. Ensimmäinen soittonne asettaa usein näyttämön sille, mitä seuraa.

Jos kiinnitätte huomioita ensimmäiseen soittoon, käytätte tilaisuuden arvioidaksenne elämäänne ja panette merkille Sielunne tönäisyt, Teidät ohjataan eri kurssille. Se miten reagoitte tuohon uudelleenohjaukseen ja mihin toimiin ryhdytte, auttaa määrittelemään henkistä edistymistänne eteenpäin.

Esimerkiksi jos reagoitte Sielunne Tönäisyihin asennoituen halukkaasti ja hyväksyen, edessänne olevalla tiellä on vähemmän töyssyjä. Opittu taipumuksenne on tietenkin muutoksen vastustaminen ja halu säilyttää vallitseva tilanne.

Silloin kun olette vastustuskannalla, Teiltä luultavasti estyy Sisäisen opastuksen saaminen Hengeltä. Opastus on paikalla, mutta te ette voi saada sitä. Sen sijaan tunnette vain vihaa ja vieraantumista. Tämä voi saada Teidät tuntemaan voimattomuutta ja ulkoisten olosuhteidenne uhrina olemista.

Heräämisprosessi

Tässä on kolmas tekijä. Riippumatta siitä miten halukas ja vastaanottavainen olette ja miten yhdistynyt olette Sielunne Tönäisyihin, heräämisenne on prosessi eikä yksittäinen tapahtuma. Muistakaa, että tämän mitä arvokkaimman ihmiselämän aikana teillä on mahdollisuus sellaiseen kvanttitason heräämiseen, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollinen!

Tämä merkitsee sitä, että olette ehkä kokenut matkaaja - tottunut herätyssoittoihin ja reagoitte tehokkaasti - mutta kuitenkaan ette saa valmiiksi heräämismatkaanne, ennen kuin OLETTE siihen valmis. Egoitsenne voi yrittää ja yrittääkin vakuuttaa teidät siitä, että edustatte jo lopputuotetta. Voitte huijata itsenne ajattelemaan, että olette täysin valaistunut eikä teillä ole enää heräämistä koettavana.

Tämä egoon perustuva reaktio on erityisen tavallinen niissä valotyöntekijäpiireissä, jotka vertaavat itseään ihmisiin yleensä. 
Tietenkin verratessanne itseänne pintatasoon, missä massat ovat unessa, olette loikkauksien päässä edellä. Vertailut ovat kuitenkin egon temppuilua ja ne voivat suistaa teidät raiteiltanne silloin, kun vähiten sitä odotatte.

Valmius suuriin muutoksiin

Neljäs tekijä liittyy valmiuteen. Miten valmis tunnet olevasi arkipäivän tasolla suuriin muutoksiin? Hiipuuko intosi positiiviseen muutokseen, kun kuvittelet edessä olevaa? 
Tunnetko olevasi valmis ottamaan vastaan haasteet, joita varmasti tulee? Oletko halukas menemään syvemmälle itseesi päästäksesi vakaampaan tunteeseen siitä voimasta, mitä tarvitset navigoidaksesi viitoittamatonta tietä edessäsi? Pystytkö astumaan etäämmälle maailman pelkoon pohjautuvista viesteistä riittävän usein pysyäksesi omassa keskuksessasi?

Mukana oleminen niin jättimäisessä muutosprosessissa, minkä kohtaatte tänä päivänä, voi vaatia veronsa. Tunnette luultavasti vaikutuksia lukuisilla tasoilla. Selviin asioihin kuuluvat ulkoiset olosuhteenne, mukaan luettuna koti, työ, raha-asiat, ihmissuhteet ja fyysinen terveys.

Muihin avaintekijöihin kuuluvat tunteiden vakaus ja toistuvat ajattelumallit. Nämä määrittelevät sen merkityksen, minkä annatte ajankohtaisille tapahtumille, ja ne laukaisevat DNA:hanne tallennetut, rajoittavat uskomusjärjestelmät. Esimerkkejä ovat yleiset uskomukset liittyen puutteeseen, epäonnistumiseen ja auktoriteettihahmojen valtaan, mihin ette voi päästä käsiksi. Kun tällaisia uskomusjärjestelmiä katalysoidaan, kykynne reagoida onnistuneesti kriisiin vaarantuu.

Luultavimmin Teidät haastetaan yli sen, missä luulette rajanne olevan. Osa Teissä tietää intuitiivisesti, että suuri osa nykymaailmastanne toimii epäsynkronissa sen kanssa, mihin haluatte tähdätä.

Kyse ei ole vain maailman talousjärjestelmästä, joka nyt on polviaan myöten kriisissä. Kyse on käytännössä jokaisesta yhteiskuntanne vanhaan tapaan toimivasta osasta, minkä toiminta perustuu pelkoon, ahneuteen ja egon manipulointiin. Jokainen näistä kuluneista rakenteista kaipaa radikaalia uudelleenmuotoilua tulevien vuosien aikana.

Vuosi 2009 on käännekohta, sillä se on useiden vuosien uudelleenjäsentelyn alku. Mukaan sisältyy sekä henkilökohtaista että maailmanlaajuista uudelleenmuotoilua.

Roolinne muistaminen

Viides tekijä on oman roolinne muistaminen. Tämä merkitsee irtipäästämistä ihmisen pelkoon perustuvasta ehdollistumisesta, mikä kertoo Teille, että jokin ulkopuolinen voima on tulossa pelastamaan. Tämä sama ehdollistuminen kertoo Teille, että olette viallinen, tarvitsette korjausta, että Teille on kerrottava mitä tehdä ja Teiltä vain yksinkertaisesti puuttuu se, mitä vaaditaan tässä elämässä menestymiseen.

Saattaa tuntua lohduttavalta kuvitella jonkun kehittyneen olentoryhmän tulevan Tähdistä pelastamaan Teidät ja Planeetan. Onko myös lohduttavaa kuvitella, että ilman sellaista väliintuloa olisitte avuton ja epäonnistuisitte siinä, mitä tulitte tekemään maan päälle?

Tietenkin elämää on tämän planeetan ulkopuolella, mitä nyt kutsutte kodiksenne. Ja varmasti on rajattomasti älykkäitä elämänmuotoja, joita tiedemiehenne ja hallituksenne eivät ole vielä julkistaneet. Jotkut näistä elämänmuodoista ovat olleet säännöllisessä yhteydessä ihmiskunnan kanssa eivätkä ainoastaan viime vuosikymmeninä.

Oletko koskaan miettinyt, mistä olet tullut? Onko kukaan koskaan kertonut Sinun olevan jumalainen? Oletko koskaan liittänyt ihmisyyttäsi jumalaiseen "leimaan", mikä on ikuinen?

Muistakaa, että olette jumalaisina muutoksentekijöinä oleellinen osa muutosta. Avainmuutokset liittyvät Teidän kaltaistenne yksilöiden Tietoisuusmuutokseen. Kun teette nämä muutokset ja sitten olette vuorovaikutuksessa toisten ja yhteiskunnan kanssa, tapahtuu dominovaikutus.

Niiden valheellisuuskerrosten alla, jotka olette omaksuneet tietämättömyydestä ihmismuodossa, tiedätte totuuden. Olemuksenne ytimessä ei ole todellisuudessa mitään epäilystä siitä, kuka olette, miksi ihmiskokemus on varsinainen lahja ja millä tapaa Teidän on tarkoitus olla maan päällä nyt muuttaaksenne ihmiskunnan maisemaa iäksi.

Vuoden 2009 ensiviikkojen aikana maailmanjohtajat ja ihmiset kaikkialla arvioivat ja valitsevat sen, mitä tässä seuraavassa vaiheessa esitetään. Osa tästä valinnasta on tietoista ja ihmiset ovat tietoisia siitä, mitä valitsevat. Toisilla tasoilla valinta tapahtuu tutkassa ja naamioituu joksikin sellaiseksi kuin toimimattomuudeksi tai välttämiseksi.

Uuden alun tarkistuslista

Millaisen uuden alun haluaisit valita? Miltä haluaisit vuoden 2009 ja muutaman seuraavan vuoden näyttävän? Miten näet ottavasi oman paikkasi toisten jumalaisten muutoksentekijöiden rinnalla? Mieti näitä ja seuraavia kysymyksiä, kun kuvittelet, mitä haluat luoda seuraavaksi. Kutsu sydämesi viisaus opastamaan sinua, kun pohdiskelet näitä ajatuksia.

Suurin haaste
Mikä on suurin kohtaamani haaste vuonna 2009?
Mitä voin tehdä eri tavalla sen ratkaisemiseksi?
Mitä sellaisia resursseja en ole vielä käyttänyt täysin, mitkä voisivat auttaa minua ratkaisemaan sen?
Miten voin ottaa hengen enemmän mukaan tällaisten haasteiden ratkaisemiseen?

Suurin valinta
 
Mikä on suurin valinta, mikä minun on tehtävä vuonna 2009?
Mikä suuri kuva ympäröi tätä valintaa?
Miten tämän valinnan tekeminen ja sen mukaan toimiminen muuttaa elämääni?

Suurimmat liittolaiset
 
Ketkä ovat suurimmat liittolaiseni Valopolulla?
Kuka auttaa Minua löytämään keskukseni, kun joudun pois raiteilta?
Kuka piiristäni yhdistää Minut Nauruun ja Olemisen Keveyteen?
Kuka opettaa Minua eniten itsestäni?
Kuka auttaa Minua yhdistymään Henkeen?
Kuka auttaa Minua yhdistymään Sisäiseen Totuuteeni?


Suurimmat mahdollisuudet

Missä suunnassa löydän laajentuneita mahdollisuuksia?
Keitä ihmisiä minun on tarkoitus palvella?
Miten löydän nämä ihmiset ja otan kontaktin heihin?
Mitä voin muuttaa tarjonnassani, jotta palvelen parhaiten näitä ihmisiä?
Mistä yhdestä asiasta pitää päästää irti suuremman menestymisen hyväksi?
Miten menen oman menestymiseni tielle?
Mitä sellaista voin tarjota, mitä kysytään missä tahansa taloudellisessa ilmapiirissä?
Mitä minun tarvitsee tietää tai tehdä tarjotakseni sitä menestyksekkäästi maailmalle?

Kun jatkatte jumalaisen luontonne löytömatkaa, ympäröimme Teidät Rakkaudellamme ja Siunauksillamme.

Olemme Kahdentoista neuvosto.

UUDEN ALUN VALITSEMINEN
Kahdentoista neuvostoa kanavoinut Selacia (spiritlibrary.com)
30.12.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Äiti Maa ja muutokset

Tervehdys! 
Me saavumme jälleen kertomaan Teille maailmanne tapahtumista. Tähän saakka me olemme kertoneet Teille hyvin ylimalkaisesti siitä, mitä Maailmassanne ja Aurinkokunnassanne tapahtuu. Nyt on tullut sopiva aika täsmentää joitakin asioita. 
Kuten tiedätte, niin Gaia (= Maapallo) on aloittanut valtavat muutokset, jotka tulevat lopulta muuttamaan Teidän elinympäristönne perusteellisella tavalla. 
Me kerroimme Teille äskettäin, että Maapallon mannerlaatat olivat lukkiutumassa ja tällä seikalla on yhteyksiä magneetti- ja sähkökenttien muutoksiin. Nyt nämä muutokset alkavat kiihtyä. 
Kuuden viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneet suuret maanjäristykset ovat nopeuttaneet Gaian akselin muuttumista ja aiheuttaneet hämmennystä kaikille planeetan pinnalla eläville elämänmuodoille tärkeissä magneettisissa olosuhteissa. 
Tällä seikalla on suuri merkitys monissa äskettäin havaituissa eläinten kuolemissa, joihin ovat vaikuttaneet myös yllättävät ja äkilliset sääolosuhteiden muutokset. Mutta näihin muutoksiin liittyy myös muita tekijöitä.

Pimeyttä edustava salaliitto on osoittanut tyytymättömyytensä Gaian aloittamiin muutoksiin tekemällä suoria hyökkäyksiä häntä kohtaan. Erinomainen esimerkki näistä on vuoden 2010 huhtikuussa yllättäen alkanut Meksikonlahden valtava öljyvuoto. 
Monet maailmanne suuryritykset ja valtiot ovat mukana suuressa juonessa yrittäen mitätöidä Gaian viimeksi kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana hiljalleen aloittamat muutokset ja Meksikonlahden öljyvuoto on yksi tähän toimintaan liittyvistä räikeimmistä esimerkeistä. Tämän salajuonen tärkein tavoite oli saada aikaan häiriöitä Golfvirrassa ja muissa tärkeissä merivirroissa. 
Tämän johdosta koko pohjoisella pallonpuoliskolla on koettu hyvin kylmiä talvia ja viileitä keväitä, kesiä ja syksyjä. 
Tämä on vaikuttanut myös eteläisen pallonpuoliskon merivirtoihin ja sitä kautta monsuunisateisiin aiheuttaen eteläisellä pallonpuoliskolla laajoja tulvia, jollaisia tullaan näkemään myös pohjoisella pallonpuoliskolla ensi kesän aikana. Kaiken tämän vaikutusta voidaan lieventää palauttamalla Golfvirta normaaliin tilaansa.

Merivirrat ovat keskeinen tekijä Maapallon eliöstön kannalta. Me olemme katselleet, kuinka uutterasti pimeyttä edustava salaliitto on yrittänyt löytää keinoja häiritä merivirtojen toimintaa ja osittain he ovat jopa onnistuneetkin siinä. 
Äiti Maa yrittää nyt saada merivirrat jälleen toimimaan luonnollisella tavalla ja nämä toimenpiteet tulevat vähentämään haitallisia vaikutuksia. 
Me toimimme Taivaan määräysten mukaisesti. Teidän maailmanne on nyt saavuttamassa sellaisen pisteen, jossa yhteiskuntiinne rakennetut turvajärjestelmät eivät enää toimi ja tämän johdosta Taivas on laatinut suunnitelman, jonka myötä me voimme puuttua planeettanne asioihin turvallisella tavalla. 
Tämän toiminnan mahdollistavat tilanteet lähestyvät nyt nopeassa tahdissa. Me tarkkailemme käynnissä olevien (pohjimmiltaan ihmisten aiheuttamien) muutosten etenemistä ja toivomme syvästi, että voisimme puuttua asioihin laajamittaisesti. Tämä tuleekin tapahtumaan hyvin pian, sillä sen mahdollistava tapahtumasarja on jo käynnistynyt!

Ilmastonne lisäksi myös talousjärjestelmänne on suurissa vaikeuksissa. Pimeyttä edustava salaliitto ja sen kanssa yhteistyössä toimivat tiedotusvälineet ja hallitukset eivät ole puuttuneet millään lailla niihin laittomiin tekoihin, joiden myötä maailmanne on ajautunut jättiläismäisen perikadon partaalle. 
Tilanne on nyt mennyt äärimmäisyyksiin. Valtava vastareaktio on nyt muodostumassa, mutta se voi vain nopeuttaa meidän ajamiemme muutosten toteutumista. 
Taivas on antanut meille toimintaohjeita tähän asiaan liittyen ja meidän täytyy noudattaa näitä pyhiä käskyjä kirjaimellisesti. 
Tarkastelkaa mitä kaikkea poikkeavaa tapahtuu Maailmassanne ja Aurinkokunnassanne, niin huomaatte, että ne kaikki ovat selkeitä enteitä siitä, että muutoksia tulee tapahtumaan nyt hyvin nopeasti, kuten olemme kertoneet. 
Teidän todellisuutenne on nyt hyvin herkässä ja hauraassa tilassa. Teidän todellisuuteenne ilmestyy nyt monia toisiinsa liittyviä käännepisteitä, mikä on merkki siitä, että suuri mullistus on alkamassa. 
Meidän tehtävämme on saapua paikalle sopivaan aikaan ja auttaa käynnissä olevaa muutosta etenemään loppuun saakka. Meillä on jumalallinen käsky toimia näin, jotta asiat saavat loppuratkaisunsa nopeassa tahdissa.

Teidän maailmanne hoippuu valtavan muutoksen partaalla. 
Meillä on velvollisuus osallistua tapahtumien kulkuun. Meidän lukuisat yhteyshenkilöryhmämme keskittyvät nyt saattamaan valmistelevat toimenpiteet loppuun. Me olemme päättäneet toteuttaa tämän operaation. 
Yksi este tiellämme on se, että yhä edelleen monet ihmiset uskovat siihen, että avaruusmuukalaiset yrittävät miehittää Maapallon. 
Teidän viihdeteollisuutenne toitottaa tällaista näkemystä yhä edelleen ja siksi me olemmekin ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme sen, että meidän toimintamme tarkoitusperiä ei tulkita väärin. 
Me saavuimme tänne tietäen sen, että Teidän rajoitetun Tietoisuuden todellisuuttanne on jo pitkään manipuloitu ensin Anunnakien toimesta ja sittemmin heidän maanpäällisten käskyläistensä toimesta. 
Huolellisesti suunniteltu harhauttavaa tietoa sisältävien tarinoiden käyttö on USA:n hallituksen käyttämä keskeinen keino. Me aiomme edetä tavalla, jonka myötä Te toivotatte meidät ensin tervetulleiksi ja sitten te alatte suhtautua meihin kuin omiin sukulaisiinne.

Nyt alkaneiden tapahtumien tarkoituksena on saada aikaan suuri muutos tietoisuudessanne ja todellisuudessanne. 
Moni asia vaatii selityksiä. Teidän kirjoitettu historianne on täynnä valheita, selittämättömiä tapahtumia ja "arvoituksia". 
Meidän täytyy kertoa Teille, mitä on todella tapahtunut ja kertoa teille alkuperästänne. Tämä tulee valottamaan sitä, että miksi me olemme täällä ja miksi Teidän tulee palata jälleen Täyden Tietoisuuden Tilaan. 
Sitten Te voitte ymmärtää sen, että tämä tehtävä sisältää paljon muutakin kuin vain sen, että Te saatte oikeudenmukaisen hallintojärjestelmän. 
Lisäksi Te voitte nähdä sen, että Vauraus ja Yltäkylläisyys on vain Alku Uuden Oman galaktisen Yhteiskuntanne Luomiselle. 
Tämän myötä Te voitte omaksua aiempaa avoimemman ja Ystävällisemmän Suhtautumisen Maailmankaikkeuteen ja alkaa ymmärtää paremmin meidän tehtäväämme täällä ja sitä, miksi me ponnistelemme uutterasti toteuttaaksemme täysimittaisen ensimmäisen yhteydenoton Teidän kanssanne.

Me tiedämme, että monet Teistä pohtivat päivittäin sitä, että minä päivämääränä tämä jumalallinen asioihinne puuttuminen tulee tapahtumaan. 
Sanokaamme, että Teidän maailmanne on nyt suuren romahduksen partaalla. Yksi tästä asiasta kertova seikka on se, että eri lähteet esittävät tapahtumista monia hyvin erilaisia selityksiä. 
Hallitseva salaliitto lisää vielä usein tätä sekaannusta, sillä kaaoksen lisääminen on keino pitkittää sen vallassaoloaikaa. 
Jokainen maailmanne tapahtumia puolueettomasti ja avoimesti tarkkaileva voi nähdä suuren muutoksen olevan valmiina toteutumaan. Tavallisesti asiat muhivat usean vuosikymmenen ajan, jonka jälkeen syttyy verinen vallankumous. 
 Teidän tapauksessanne ei käy näin, sillä Taivas on määrännyt verettömän vallankumouksen tapahtumaan nyt heti. Juuri sellaisen meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me aiomme toteuttaa. Se tulee olemaan yhtä aikaa sekä järkyttävä että uskomattoman ihana tapahtuma!

Yrittäkää välttää turhautumista ja nähkää nämä ajat viimeisinä tyyninä päivinä ennen kuin alkavat ne myrskyisät tapahtumat, jotka muuttavat kaiken! 
Me teemme kaikkemme, jotta nämä mahtavat tapahtumat toteutuisivat. Täytyy muistaa myös se, että tapahtumien yllättävyys on myönteinen asia, sillä nyt tarvitaan todellakin mieltä ylentäviä ja motivoivia asioita! 
 Me tuomme kaiken tämän toteutumiseen vaadittavan "taian" ja joka päivä me poistamme esteitä sen toteutumisen tieltä. 
Se on nyt lähellä ja etenee koko ajan. Kaikki todellisuutenne osat ovat kestokykynsä äärirajoilla. Tarkkailkaapa vaikka Aurinkokuntanne ja Auringon muutoksia tai yhteiskuntienne myllerryksiä. Taika alkaa olla valmis toteutumaan!

Tänään tarkastelimme hieman perusteellisemmin maailmanne muutoksia. Tietäkää, että planeettanne Gaian ja Teidän todellisuutenne muutokset tulevat olemaan valtavia! 
Lisääntyvä kaaos ja sekavuus on tuottanut Teille paljon huolta ja levottomuutta, mutta tietäkää, että tämä kaikki tulee taatusti muuttumaan suureksi iloksi! 
Nyt on tullut aika, jolloin tästä suuresta ilosta tulee ikuinen olotilanne! 
Tietäkää Sydämissänne, että Taivaan Rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa Rakkaudessa ja Ilossa!
Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 11.1.2011 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn011111.htm , suomentanut Olli)

Yksinolemisen päivät lähes ohi

Tänään haluan puhua kanssanne sen arvosta, että pitäydytte maailmanne jokapäiväisistä ajanvietteistä tällä hetkellä. 
 
Tietäkää, että houkutus osallistua Matalampaan Energiaan on erittäin salakavalaa ja jokaisen Valotyöntekijän pitäisi olla valppaana suojautuakseen näiden Energioiden soluttautumiselta. 
 
Noustakseen Korkeammille Valo- ja Taajuustasoille on ajateltava jatkuvasti Korkeampia Ajatuksia, myös jokapäiväisissä askareissa. 
 
Maailmassanne on monia ajanvietteitä, jotka on suunnattu orjuuttamaan teidät ja niiden ensisijaisena tavoitteena jakaa ja voittaa. Kun valotyöntekijän taajuustaso nousee, luovutaan luonnostaan näistä asioista. Niiden on kuljettava nuhteettomuuden polkua, jotka tavoittelevat ylösnousemusta.

Jokainen Teistä on jo luopunut paljosta ja tiedämme, että olette olleet auliita ja pyrkineet Kulkemaan Puhtaassa Valossa. 
 
Tämä Valo on Toivo maailmalle, sillä ponnistelunne keräävät Herääviä Sieluja ympärillenne. 
 
Päättäväisyytenne omistautua yhdistymiselle suuren "minä olen" -olemuksenne kanssa ja luopuminen monista nk. maalisista nautinnoista ovat viitoittaneet monia polkuja Heräävien Sielujen seurattavaksi. 
 
Olette ehkä panneet merkille sen liikehdinnän, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Heräävät ovat Voimakkaita Sieluja, joilla oli sopimuksena Herätä juuri tähän aikaan saadakseen aikaan suuria muutoksia maan päällä. 
 
Heitä nousee Elämän joka saralta vaatimaan parempaa tapaa ja lisää vastuullisuutta niiltä, joille he ovat aiemmin uskoneet elämänsä kyselemättä niistä päätöksistä, mitä tehtiin heidän puolestaan, ja nyt he käsittävät, että he ovat antaneet voimansa ja itsemääräämisoikeutensa pois. Nyt he ottavat nämä takaisin.

Kaikkialla voitte nähdä, että massat eivät enää tue vanhoja järjestelmiä, ja merkit ovat selvät vanhojen järjestelmien alullepanijoiden osalta, sillä ihmiset eivät enää anna manipuloida itseään tällä tavalla. 
 
Aiemmat huijaukset eivät enää toimi ja näiden sSelujen joukossa on paljon hämmennystä ja pelkoa. Maa ei enää tue näitä Sieluja ja heidän toimiaan ja tulee aika, jolloin heidän hallintansa maan päällä on todella ohi. Horisontissa "näkyy" parempi tapa ja elämä ihmisille ja kaikelle elämälle maan päällä. 
 
Maajumalatar on puhunut ja jumalainen feminiinisyys on palauttanut voimansa ja olemuksensa kaikkiin valtakuntiinsa. 
 
Taivaat ovat Harmoniassa hänen kanssaan ja kaikki toimii yhdessä Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi. Rauha ja Harmonia vallitsevat maan päällä ja koko ihmiskunta alkaa tuntea Rauhan Todellisuuden.

Kun Kosmisia Energioita tulee jatkuvasti sisään, näette monia muutoksia tapahtuvan kaikkialla. 
 
Avatkaa silmänne ja korvanne ja katsokaa maailmasta ympärillänne näitä muutoksia ja tietäkää, että Teitä ehkä kutsutaan auttamaan tavoilla, joita olette kaikki tehneet. 
 
Yhdessä Valotyöntekijöillä on valtava Voima ja kun Teitä kutsutaan toimeen, olette osa sitä Rauhallista Vallankumousta, mitä jo tapahtuu. 
 
Keskittykää nyt-hetkeen joka päivä, olkaa valppaana ja tietoisena älkääkä luottako pelon lietsojiin. 
 
Tietäkää, että Teidän ja Rakkaidenne ympärillä on Suoja joka hetki ja että kaikki on hyvin. 
 
Yksin olemisen päivät ovat Valopolullanne lähes ohi ja tästä tulee joka päivä selvempää, kun kuljette polkuanne. 
 
Omistakaa ajatuksenne ja aikomuksenne nauttimiseen ja yhdistymiseen maailmaan ympärillänne, sillä ilmakehä kuhisee mitä Taianomaisinta Elämää ja se Uusi Kultainen Aika, mihin kaikki olemme astumassa, on ymmärryksenne ylittävän ihmeen ja taian aikaa. 
 
Teidän ei kannata jäädä siitä paitsi, Rakkaat!

Olen St Germain.


YKSINOLEMISEN PÄIVÄT OVAT LÄHES OHI


St Germainia kanavoinut Marlene Swetlishoff (lightworkers.org)
17.11.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
 
Emme Ole Yksin, Olet Minä ja Minä Olen Sinä. Olemme Yksi ja Sama. Jokaisen Ilo Tarttuu ja Jokaisen Suru Koskettaa Sinua Minua.
 

TÄHTISILMÄ INTUITIOTämä teksti on pyytänyt päästä tänne... kumpuaa sisältäni!

Tuuva-taata, tuuva-too,
peikot hirnuu: hoh, hoh, hoo.
Luutaratsuni nopsa lennä,
kiire Kyöpeliin meill` on mennä!


Toinen juttu joka kumpuaa sisältäni on
Vanhempi nainen, jolla on lehtiö ja kynä vasemmassa kädessä. 

AVAUTUMINEN KANAVOINNILLE 
* ohjenuoria auttamaan teitä kommunikoimaan korkeamman itsenne, henkioppaidenne ja enkeliauttajienne kanssa
* Ronna Herman, ArkkiEnkeli Mikaelin ylivalaisemana
 
Telepatia tai kanavointi on kommunikointia ilman sanoja tai ajatussiirtoa, mielestä mieleen ilman muita keinoja kuin tunnetut aistit. Voit päästä vain niille värähtelytasoille, joiden kanssa Sinä ja Energiapuumerkkisi on yhteensopiva. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että on käynyt läpi puhdistumis- ja selkeytymisprosessin saavuttaakseen tasapainoisemman ja harmonisemman olotilan mentaali- ja tunnekehossa.
 
Ajoittain ja siirryttäessä suuresta Aikakaudesta Toiseen Kosminen Laki sallii ylösnousseiden mestareiden, Enkeliulottuvuuden olentojen ja henkisen hierarkian tulla "verhon" läpi ja ottaa yhteys valikoituihin ihmisrodun "heränneisiin" jäseniin. 
On ilmaistava valmiutensa ja halunsa olla vuorovaikutuksessa näiden ihmeellisten, kehittyneiden olentojen kanssa, sillä ne eivät loukkaa vapaata tahtoasi. Silloin kun keskität huomiosi tiettyyn mMestariin, Enkeliin tai Valo-olentoon, hän on välittömästi tietoinen Sinusta ja Reagoi. Mitä voimakkaampi, vilpittömämpi ja vakaampi halusi on, sitä enemmän säteilyään hän antaa Sinulle.
 
Suojelusenkelisi, Henkioppaasi ja Opettajasi yrittävät kaikin tavoin Auttaa Sinua vastaanottamaan niitä Viisauden Korkeampia Taajuuksia, jotka ovat kriittisiä näinä aikoina. He pyrkivät saamaan huomiosi voimistamalla Valoa solaarivoimakeskuksessasi ja lopulta Pyhässä Sydämessäsi. Olet odottanut vuosisatojen ajan kutsua kommunikoida tietoisesti ylösnousseiden Mestareiden ja Enkeliulottuvuuksien kanssa ja myös he ovat odottaneet kärsivällisesti tätä aikaa.
 
TÄSSÄ ON MUUTAMIA TAPOJA NOPEUTTAA TEHOKKAAKSI JA SELKEÄKSI KANAVAKSI TULEMISTA:
 
Jokaisella on ainakin yksi Elämänaikainen Suojelusenkeli ja joskus useampia. Sinulla on erilaisia Oppaita, kun edistyt monitasoisten ulottuvuuksien läpi. Sinun täytyy pystyä nostamaan Tietoisuuttasi yhteensopivaksi oppaidesi ja opettajiesi tason kanssa. Myös he alentavat taajuuttaan vähän, harmonisen tason saavuttamiseksi.
 
Sinun on opittava keskittämään huomiosi.
 
Sinun on opittava hiljentämään mielesi ja saamaan omat ajatuksesi pois tieltä, jotta voit olla vastaanottavainen oppaidesi ja opettajiesi ajatuksille ja opastukselle.
 
Sielusi/Korkeamman Itsesi ja kanavoitavan olennon välillä on oltava sopimus.
 
Valo-olennot eivät koskaan loukkaa Vapaata Tahtoasi.
 
Oppaasi Auttavat Sinua saamaan sopivan taajuustason antamalla Sinulle "energiapuuskan", mikä saa Sinut tuntemaan olosi Energiseksi ja saattaa Antaa Sinulle tunteen laajentumisesta, erityisesti päässä, kun pääset Korkeammille Energiatasoille.
 
Kanavointi luo suuremman tunteen tajuamisesta.
 
Kanavointi on nopeutettu polku henkiseen kasvuun.
 
Oppaasi eivät Anna Sinulle Ratkaisuja oppitunteihisi. Kuitenkin he antavat Sinulle vaihtoehtoja ja kenties laajemman näkemyksen tilanteesta.
 
Korkeammat Oppaasi eivät ennusta tulevaisuutta, sillä Sinulla on Vapaa Tahto ja on liian monia muuttujia. 


Kuitenkin he voivat osoittaa voimakkaimman "todennäköisen tulevaisuuden" tietyssä tilanteessa ja auttaa sinua tekemään viisaimman päätöksen suurimmaksi hyväksi.
 
Vahvistamme päättäväisyyttänne, innostamme Teitä ja Sytytämme Sydämenne Pyhän Luomistulen Liekkeihin, kun kuljette Valaistumisen Polkua. Tietäkää, että Rakkautta, Valoa ja mittaamattomia Siunauksia Säteillään ikuisesti jokaiselle Teistä Isä/Äiti Jumalamme Sydämestä.
 
Olen ArkkiEnkeli Mikael.
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Pieni Siunaus Sinulle

ole Siunattu niin tänään kuin huomenna niin menneessä kuin tulevassa.
Tässä hetkessä ja jokaisella hengenvedolla tästä eteenpäin.
Niin kääntykööt kaikki asiat Elämässäsi Sinun parhaaksesi tuottamaan Sinulle Onnea ja Menestystä, olethan erinomainen jumalolento, nyt ihmisen hahmossa- niin ota vastaan kaikki hyvä oman ajatuksesi ja päätöksesi mukaan. 

Kaikki Kosminen ja Universaali jatkuva ja iätön Rakkaus, jonka saat osaksesi tahtosi mukaan. 

Ja niin tiedä vielä- kaiken saat tahtosi mukaan, koputa niin Sinulle Avataan, Etsi niin tulet Löytämään. Ole jokainen päivä kiitollinen jostakin asiasta- aloita nyt heti. sano kanssani: olen kiitollinen, ja niin se asia josta olet kiitollinen.
Olet kaiken Rakkauden Arvoinen.
niin olkoon!
Voi välittää viestiä sitä tarvitsevalle.

Kehonne empaattisuuteen ja intuitioon luottaminen on erittäin tärkeää - se on jumalaista voimaanne!
 

Kehonne Empaattisuuteen ja Intuitioon luottaminen ja toimiminen ydinkeskuksestanne on erittäin tärkeää, kun energiat ja tapahtumat jatkavat muuttumista ja transformoitumista joskus hyvin odottamattomasti ja radikaalisti. 
Te Siniset Säteet ja Valonkantajat, käyttäkää Sielukielenne luontaisia lahjoja voimaantuaksenne, kuten Teille on korostettu.

Haluamme vakuuttaa Teille, että kaikki on jumalaisessa suunnitelmassa. Ette voi mennä loogiseen mieleenne tai egoonne yrittämään asioiden tajuamista, kun olette vaihtaneet asumaan korkeampaan asetelmaan. 
Menkää Kristus-kehoonne ja Kristus-mielenne johtaa teidät aina rauhaan ja oikeaan toimintaan. 
Rauhasta tuotte Rauhaa. Pääsette siihen Pyhän jumalaisen Feminiinisyyden, Shekinan Empatian, Myötätunnon, Rakkauden ja Hoivan kautta, ja niin tekemällä ankkuroitte Shekina-energiaa maahan. Olemme kaikki kanssanne. Kaikki on Siunattua ja jumalaisessa järjestyksessä!
1663
Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shakinaspeaks.com )
28.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Vain Tee Se
Päällikkö Joseph

Ystävät, teidän täytyy vain olla nykyhetkessä sen sijaan, että yritätte ymmärtää tulevaisuutta. Yksi suurimmista haasteista monilla teistä on pääseminen ulos päästänne. Emme tarkoita hulluksi tulemista, vaan yksinkertaisesti tunteisiinne ja sisäiseen opastukseenne (eli korkeampaan itseenne) luottamista mielenne opastuksen sijasta.

Monia teistä on opetettu varhaislapsuudesta saakka olemaan luottamatta tunteisiinne, missä lapset ovat eksperttejä. Sen sijaan teitä on kehotettu luottamaan vain siihen, mitä teille sanotaan - tavallisesti mitä elämänne "auktoriteetit" sanovat. Nimittäin vanhemmat, opettajat, papit, valtionhallinto jne.

Luottamaan niihin epäilemättä tai kyselemättä. Ja sivuuttamaan sen, joka tietää paremmin - korkeampi itse, sisäinen opastus. Niin teille sanotaan.

Ei siis ole mikään ihme, että hyvin monet teistä tekevät niin, kuin John teki pitkään. Vaikka hän on ollut tietoisesti ja tarkoituksellisesti henkisellä polulla vuosikausia, toisinaan hän palaa takaisin tuohon kiusalliseen vanhaan tapaan laittaa sisäinen opastuksensa sivuun. Sitten hän tutkii mielessään "kaikkia mahdollisia lopputulemia", kuten hän asian ilmaisi. Usein siihen sisältyvät myös ne lopputulemat, joita hän ei halua. Kutsumme sitä peloksi ja huoleksi.

Ystävät, tämä on täysin tuottamatonta. Emme kehota sivuuttamaan ihmismielen merkittäviä voimia. Mutta kehotamme olemaan ottamatta mieltä, älyä, ylimmäksi voimaksi elämässänne. Se ei ole sitä!

Korkeampi itse puhuu teille monin tavoin, usein sisäisen opastuksen välityksellä. Tämä voi olla intuitiota, ennakkoaavistusta, vain jonkin tietämistä tietämättä, miten tietää sen.

Silloin kun saatte tällaista korkeampaa opastusta, tiedätte tämän epäilyksettä siitä, miltä se tuntuu. Se tuntuu aina hyvältä. Se on näin yksinkertaista.

Silloin kun saatte tällaista opastusta ja se tuntuu hyvältä, sen pitäisi olla "lopputulos". Teidän ei tarvitse, Johnin sanoin, analysoida sitä kuoliaaksi.

Unohtakaa analysointi. Unohtakaa korkeamman itsen epäileminen. Vain tehkää se. Mitä tahansa korkeampi itsenne sanookin teille, niin vain tehkää se.


VAIN TEE SE
Heimopäällikkö Josephia kanavoinut John Cali ( www.greatwesternpublishing.org)
1.6.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Astroalkemiaa

Presidentti Obama sai äskettäin ankaraa arvostelua golfin pelaamisesta, kun Libya - ja kaikki muut kuumat paikat ympäri maailman - olivat tulessa. Teddy Rooseveltin tapaan, joka usein livahti presidentin virkahuoneesta metsästysretkille, arvosteltu presidenttimme tarvitsi hengähdystauon maailman ongelmista.
 
Onko väärin pyrkiä onnellisuuteen, kun toiset kärsivät? Mietin tätä kysymystä, kun laskeuduin illalla Kailua-Konaan pitkään odotetulle Havaijin lomalleni vain kuullakseni, että 8.9 magnitudin maanjäristys oli iskenyt Japanin - ja tsunami oli tulossa minua kohti. Onneksi emäntäni koti oli mäellä turvassa. Mutta ystävämme jotka työskentelevät läheisellä merenranta-alueella, viettivät pari seuraavaa viikkoa seuloen roskaa ja käsitellen tyytymättömiä vieraita, kun minä ostelin kesämekkoja ja uin kilpikonnien kanssa. Katsellessani Japanin synkkiä uutisia lähetin Rukouksia meren poikki - ja yritin edelleen nauttia olostani.
 
Synkronistisesti nappasin ennen lentoani San Diegon lentokentältä Gretchen Rubinin innostavan kirjan "The Happiness Project" (= onnellisuusprojekti). Vuoden aikana kun hän yritti nauttia enemmän elämästä, hän esitti itselleen vaikeita kysymyksiä onnellisuuden luonteesta. Ottaen käytännönläheisiä askelia mielialansa keventämiseksi ja etsien, mikä miellytti häntä eniten, hän sai oivalluksen:  

"Yksi paras tapa tehdä itsestäsi onnellinen on tehdä muista ihmisistä onnellisia - yksi paras tapa tehdä toisista ihmisistä onnellisia on olla itse onnellinen."
 
Rubinin oivallus kuulostaa tutulta kaikille meille, koska kuusi planeettaa on linjassa individualistisessa Oinaassa uudenkuun aikaan 4.3. (klo 16.33 Suomen aikaa). Oinas liittyy kaikin tavoin itsensä miellyttämiseen - kunhan ei vahingoita ketään muuta. 
 Tekemällä itsestään onnellisen lähettää positiivisia "viboja", jotka innostavat ja kohottavat muita. 
Kuitenkin uudenkuun ollessa oppositiossa vakavan Saturnuksen kanssa ja Merkuriuksen alettua juuri perääntyä (30.3.-23.4.), voisimme kohdata esteitä autuutemme seuraamiselle. Saturnus kehottaa meitä ottaman vaarin varoitusmerkeistä, hillitsemään hätiköimistä ja noudattamaan lain kirjainta. Myös kärsimättömän Marsin konjunktio arvaamattoman Uranuksen kanssa uudenkuun aikaan voi kipunoida turhautumista, kärsimättömyyttä tai onnettomuuksia. Varokaa ajamasta liian lujaa, pakottamasta asioita tai tekemästä olettamuksia.
 
Merellinen Neptunus luiskahtaa vetisiin Kaloihin 4.4., mikä korostaa intuitiota ja myötätuntoa, mutta stimuloi myös järjettömiä pelkoja. 

Uimme kartoittamattomilla vesillä seuraavat 14 vuotta, kun myyttinen Neptunus vahvistaa mielikuvitusvoimiamme. 
Sen luotte, minkä kuvittelette - varmistakaa vain, että haluatte sitä. Neptunuksen siirtyminen Kaloihin ja radikaalin Uranuksen siirtyminen hiljattain Oinaaseen stimuloi niin nopeaa muutosta, että voimme tuskin pysyä mukana. Maailmantapahtumat jotka ravistavat perustaamme, tekevät tietä terveemmälle elämälle, mitä eletään lähempänä luontoa. Kuitenkin sellaisten uhkien myötä, kuin säteilyn leijuminen meren yllä, voi olla haastavaa pysyä omassa keskuksessa ja virrassa.
 
Oinas yllyttää meitä olemaan hetkessä, pysymään pienen lapsen optimismissa.  
Tehkää tämän uudenkuun aikaan sellaista, mikä tekee teistä onnellisen. 
Jos epäilette, miettikää, mistä nautitte 10-vuotiaana. Pelatkaa korttia, tehkää jokin taideprojekti tai viekää pyöränne ajelulle. (Varmistakaa vain, että kypärä on päässä!) 
Tai vain rentoutukaa ja antakaa itsenne nauttia pikkuasioista - lemmikkinne tempuista, varhaiskukista puutarhassa, ystävän soitosta. Lippunne onneen on olla sitä, kuka olette nyt.  
HUHTIKUUN TEEMA: OLE OMA ITSESI
Kirjoittanut Simone Butler ( www.astroalchemy.com)
29.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

Lohdutuksen Sanoja Kaikille

Kohti Henkisyyttä - kirjasta lainattua lohdutukseksi. Viestit antanut White Eagle.

Tulen luoksenne Hengen maailmasta, kuolemanjälkeisen Elämän Maailmasta, ja tuon Teille sanoman, joka antaa Teille Henkistä Apua, joka lohduttaa, parantaa ja rauhoittaa Sydämiänne, sanoman, joka tuo vastauksen joihinkin Teitä tällä hetkellä askarruttaviin kysymyksiin.

Ihminen ei enää löydä vastausta ongelmiinsa, koska hän yrittää vastata kaikkiin kysymyksiinsä käyttämällä älyllisiä eli järkensä voimia tai toisaalta etsii vastauksia elämän aineelliselta tasolta sen sijaan, että hän katsoisi absoluuttisen Viisauden Lähteeseen.

Vastaus jokaiseen ihmisen ongelmaan on löydettävissä jumalallisesta mielestä.

On olemassa monia koulukuntia, mutta vain yksi perustotuus. Kaikki muu ilmaisee vain osaa tästä totuudesta, joka on puhdasta henkeä.

Olette täällä Maan Päällä Kehittääksenne Henkistä Olemuspuoltanne, joka tosiasiassa on Jumalan Poika, Kristusolento, monen fyysisestä aineesta, tunteista ja ajatuksista muodostuneen kerroksen alla lepäävä olento.

Olisi hyvä, jos toimisitte oman luonteenne ja oman sielunne kehittämiseksi, niin että ne tulisivat kelvollisiksi välikappaleiksi, joiden kautta te voitte ilmentää jumalallista henkeä lähimmäisillenne. Juuri tässä piilee elämänne koko tarkoitus.

Oma luonteesi, oma sisimmässäsi oleva jumalallisuutesi, ei voi muuta kuin kasvaa silloin, kun todella palvelet lähimmäisiäsi.

Sillä kun Sielu on kerran oppinut tuntemaan Henkiset Lait ja tottelemaan niitä, se huomaa kulkevansa jo avoinna olevaa ja sitä varten valmistettua Henkistä Polkua Pitkin.

Jos haluat saada vastauksen jokaiseen henkilökohtaiseen tai maailmanlaajuiseen kysymykseen/ongelmaan, harjoittele sisäisen tyyneyden saavuttamisen taitoa. Opettele olemaan yhtä liikkumaton ja tyyni kuin järven pinta, jota ei liikuta yksikään tuulen henkäys.

Kun olet kehittänyt itsessäsi Jumalan tahtoa, silloin pystyt näkemään väärentämättömänä totuuden heijastuksen järven pinnalta eli omasta sielustasi, psyykestäsi.

Mutta jos ihminen ei käytä jumalallista tahtoa, hän ei rukoile, että tapahtukoon Jumalan tahto, jos ihminen on omapäinen ja etsii omaan tahtoonsa sopivaa vastausta, silloin vastaus onkin vääristynyt, sillä hänessä ei ole rauhaa.

Ihmisen Sielu on Suurenmoinen Väline, ja se on verrattavissa radiovastaanottamiseen, jonka avulla ihminen pystyy saamaan yhteyden moniin asemiin. Nämä voivat olla joko huolten ja halujen harmaassa alemmassa astraalimaailmassa tai maailmassa, missä kaikki elämä kuvastaa Jumalan kauneutta.

Rukouksissasi saatat Koskettaa Puhtauden Värähtelyä, joka tuntuu Sydämessäsi pelkkänä Hyvyytenä. Tällainen puhdas tunne ei ole riippuvainen voimakkaasta ja hyvinvarustetusta mielestä, vaan Sydämestä alati Kumpuavasta Ilosta. Jokaisen elävän Jumalan pojan ja tyttären tulisi elää ilossa.

Ihmisen ihanne:

Ajattele sitä Suunnatonta Siunasta, jonka ihmiskunnalle tuo alati ilossa ja puhtaassa hyvyydessä elävä Sielu, joka ei hetkeäkään ajattele työnsä vaikutuksia itseensä. Ihanteena on luonnollisesti se, että tekee oikein, sillä itsessä oleva ilo, itsessä oleva hengen elämä, ei voi ilmentyä muulla tavalla kuin hyvyytenä.

Ihminen on kulkenut pitkän matkan. Hän on lähtenyt Jumalasta, keskuksesta, jumalallisesta alkuperästään Tietämättömänä Kipinänä, jossa kuitenkin piilee tuo jumalallisuus.

Alussa ihminen syntyi Pyhäin Pyhästä, kun tämä hengitti ulos, ihminen syntyi Rakkauden, Viisauden ja Voiman kohdusta. Hän oli silloin täysin Puhdas ja Viaton Sielultaan. Nyt hänen määränään on voittaa heikkous, päästä aineen herraksi, voittaa kiusaus.

Jumalan jokaista ihmissielua kohtaan tuntema Rakkaus ja Huolenpito, tämä suurenmoinen kaiken käsittävä Rakkaus on kaiken maallisen ymmärryksen yläpuolella.

Jos Sielu ei laskeutuisi aineen pimeyteen, se ei ehkä koskaan tulisi tietoiseksi itsestään tai piilevistä voimistaan tai viime kädessä tietoiseksi Jumalastaan, joka on sielun matkan todellinen syy.

Niin sanotun kovuuden, painostuksen ja pahuuden vaikutuksesta tapahtuu väkisinkin kasvua tiedostamattomuuden tilasta kohti tiedostamisen tilaa.

Kun Sielu on oppinut hallitsemaan itsensä, silloin se on vihdoin vapaa. Siitä on tullut täysin Jumala-tietoinen, ja siten siitä on tullut yhtä Isän kanssa.
LOHDUTUKSEN SANOJA KAIKILLE

Onnellisuuteni, Tähtitaivaani, IntuitioniOnnellisuus pitää sisällään paljon erilaisia asioita ja paljon ihmeellistä ja mukavaa. Kun osaan olla onnellinen siitä, että Elän osaan olla onnellinen myös siitä, että Koen. Sillä ilman kokemusta en voisi Elää. Ilman Elämääni en voisi olla Onnellinen. 

Kehitykseni eteenpäin lähtee siitä, että osaan nauttia myös silloin kun katson Elämääni surullisin silmin. Elämässäni on myös sellaisia asioista, joita joudun ajattelemaan hieman enemmän. Toteuttamaan asioita, joita en haluaisi. Kun hyväksyn ne elämääni liittyvinä asioina, niin silloin opin nauttimaan myös HAASTEISTANI, jotka minua kuljettavat eteenpäin kuin onneni siitä, että kaikki on hyvin.  Olen uskonut, ettei Elämäni milloinkaan voi olla niin Onnellista, etteikö siinä aina olisi jotakin surullista ja onnetonta.

"Ei onni kauan kestä" 
olen siihen jopa uskonut. 

Onni ei ole lainassa silloin kun siihen Uskoo ja Luottaa. Onni on tosiasia Aina ja Jatkuvasti. 
Näin tulee myös olemaan minulla, silloin kun olen valmis Onneni ottamaan ja hyväksymään. Hyväksymiseni kautta tulen huomaamaan monta sellaista asiaa, joita aiemmin en ole huomannut.

Kun Uusi Aikani on valmis, en tule luopumaan onnellisuudestani enää milloinkaan. Kun uskon itseeni ja Elämääni ja kaikenkattavaan Rakkauteen, olen pidemmällä kuin aikaisemmin olen milloinkaan ollut. Ei ole mitään syytä olla Uskomatta. Vasta silloin ymmärrän Uskoni Laadun ja Määrän, kun olen uskoni avulla saavuttanut asioita Elämääni. Onnellisuuteni kautta huomaan asioita, joita olen kaivannut. Ne ovat olleet koko ajan ulottuvillani, mutta joita en ole osannut poimia. Uskomukseni kautta olen ajatellut etteivät ne ole minun.
Kun nautin Elämästäni saan ikään kuin SIIVET, joilla se kasvaa Korkeuksiin.

Kun katson Tähtitaivaalleni, olen silloin yhteydessä OMAAN Tähteeni tavalla, joka minut RAUHOITTAA ja joka minut pysäyttää. Olen silloin MAAHAN kiinni luotu ja silloin aina ymmärrän itseni pienuuden ja myös kauneuden, joka Tähdistäni syttyy omaan Sydämeeni. Olen HERKISTYNYT ja uskon, ettei Maailmassa ole mitään muuta niin kaunista kuin oma Tähtitaivaani. 

Olen rakentanut oman kotini paikkaan, jossa on ILMAA ja MAATA ja VETTÄ ympärilläni. Huokaisen aina syvään kun tulen sinne. Tunnen ja tunnistan Elämän Läsnäolon ja Kaukaisuuden merkityksen eri tavalla kuin kaupungissa, jossa on ihmisiä paljon. En erota itseäni muista enkä päinvastoin.

Kaipaan Hiljaisuutta ja Väljyyttä, jotka saan täällä omassa paikassani. Olen vain osanen tästä kaikesta olemisesta. En milloinkaan lakkaa Ihmettelemästä IHMEITÄ, joita ympärilläni on enemmän kuin jaksan laskea tai ajatella. Ymmärrän sen olevan totta jokainen päivä omassa Elämässäni. Yritän kuunnella Oman Sydämeni Ääntä, ja Sieluni Sanomaa.

Tähtieni Kauneus tulee Minun Silmistäni. Silmäni eivät näe väärin vaan oikein. Tähtieni Kauneus on asia, jonka ymmärrän ulkopuolellani olevasta Kauneudesta tulevaksi. Sydämeni Kauneus tekee niistä Kauniin. Mikäli en olisi valmis katsomaan Sydämeni avulla ja kanssa, en näkisi edes koko Tähtiä. Ne ovat niin kaukana omaan olinpaikkaani nähden ja katsottuna, että tarvitsen myös omaa Sydäntäni katsoessani Omaa Tähtitaivastani. 

Tähtitaivaani Kauneus on juuri sitä, kun Sydämeni avulla kuvittelen ja katson miten ne loistavat siitä huolimatta, vaikka ovatkin kovin kaukana. Jos Katseessani ei olisi Sydämeni Kauneutta, en Tähtiäni näkisi tai huomaisi. 
Puhun Näkökyvystä, jonka vain Sydämeni avulla voin ja saan nähdä. 

Elämäni Kauneus syntyy vain Rakastamalla ja Rakkautta jakamalla. Rakkauteni kautta katson maailmaa kokonaan eri tavalla kuin vihani. Vain Rakkauteni kautta saan aivan kaiken näyttämään Yhtä Kauniilta kuin Omat Tähteni ja Tähtitaivaani.
tämä on pohdintaani Soile Raunio´n kirjojen siivittämänä
jatkuu... Enkelit eivät arvostele minua... 
Todellinen VALO säteilee Itsestäni. Se ilmaisee Sydämeni salaisuudet Sielulleni ja suo sille mahdollisuuden iloita Elämästä.

Joskus on tarpeellista vain tiedostaa ja ottaa vastaan se mikä tapahtuu ilman, että sitä millään lailla pitäisi selittää.

Olen kokenut kuinka sana, virke, lause on aktualisoitunut ja tullut ELÄVÄKSI kohdallani. Kirjoitettu sana ja vastaanottajan huomio yhdessä herättävät merkitykselliset asiat HENKIIN. 

Olen kokenut myös kuinka tekstini ja lukijani yhtyminen sytyttävät puolestaan uusia oivalluksia.

Olen kokenut myös kuinka aivan oudot ihmiset puhuttelevat minua Sielutasolla! 
Luotan Sisäiseen Ääneeni, joka kannustaa minua tekemään hyvältä ja luonnolliselta tuntuvia asioita, vaikka ne eivät aina olisikaan muiden odotusten mukaisia. Jokaisella on oikeus toimia omalla tavallaan. Seuraan sisäistä Valoani ja annan itselleni mahdollisuuden ilmentää Kauneutta, Selkeyttä ja Omaperäisyyttä juuri niin kuin se minulta parhaiten luonnistuu. Silloin Oma Syvin Olemukseni pääsee Loistamaan Kirkkaammin ja voin tuntea tekeväni jotain arvokasta.
Tähtisilmä 
Tähtisilmä
Osteospermum ecklonis
Muuta tietoa Hoito-ohje:
Tähtisilmät ovat kotoisin Etelä-Afrikasta, jossa niitä tunnetaan 70 lajia. Ryhmäkasveina ne ovat melko uusia, mutta niistä on lyhyessä ajassa tullut suosittuja kestävien kukintojensa vuoksi. Tähtisilmä on oikeastaan pensas, mutta meillä sitä voidaan kasvattaa vain yksivuotisena. Kasvutavaltaan tähtisilmät ovat tiheän pensastavia, hieman rentovartisia. Lehdet ovat kiiltävähköt, tummanvihreät. Mykerökukinnot ovat ohuissa, silti tukevissa varsissa. Kukinnot muistuttavat päivänkakkaran kukintoja, mutta laitakukat saattavat valkoisen lisäksi olla vaalean- tai purppuranpunaiset. Keskustan kehräkukat ovat siniset. Myynnissä on useita lajikkeita. Tähtisilmät ovat erinomaisia ryhmäkasveja kukkatarhaan. Ne sopivat hyvin amppeleihin ja astioihin, joissa niitä näkee melkeimpä yleisemmin kuin suoraan avomaalle istutettuna. Aurinkoinen kasvupaikka. Tuore, runsasravinteinen multa- tai hiekka- ja moreenimaa. Kalkinsuosija.