WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 31. toukokuuta 2011

Hanna Ekola - Pisara vainMatkustan Jumalan Pisarana kokemassa Itseäni Äärettömässä
Vapaan Tahdon Rakkaudessa. 
Sydämen TIE 
Sydänchakran avaaminen 

GAI

Tunnen hänen hengityksensä
Kuulen hänen sydämensä äänet
Tunnen hänen lempeän läsnäolonsa jalkojeni alla
Hän luo turvallisen paikan
kasvavassa energiassaan
minulle :)

SeijaTuulikki


GAIAN RAKKAUS TEITÄ KOHTAAN
Se fyysinen muoto on muuttumassa, jonka tunnette maapallona. Aivan samalla tavalla kuin Teidän tietoisuutenne kohoaa ja muuttuu taas Rakkauden Valoksi, niin myös Gaian mieli tuntee tämän saman Valon lämmittävän paluun. 

Ja hän kaipaa käsivarsiensa levittämistä suloisesti syleilemään niitä Sieluja, joiden läsnäolon hän taas aistii. Kuitenkin hän on enimmäkseen niin hiljaa kuin mahdollista, jottei hän häiritse niitä, jotka ovat vielä horroksessa hänen pinnallaan. 

Hän tuntee voimakasta Tervetulotoivotusta kotiin kaikkialla kehossaan ja kaikkialla siinä Tähtijärjestelmässä, missä hän liikkuu. Myös kasvit ja eläimet aistivat ilon, mikä liikkuu hänen Sydämessään.
  
Tämä saman Sydämen Syke jyskyttää ajoittain ja kuuntelee kaukaisia, kuitenkin alati lähestyviä kutsuja toisilta kaltaisiltaan. 

Sillä aivan samalla tavalla kuin hän Asetti Tietoisuutensa Puhtaaseen Luonnon Energiaan tullakseen maaplaneetaksenne, niin myös myriadit muut olennot päättivät ilmaista itseään teidän muodossanne planeettoina, tähtinä, komeettoina ja kyllä, myös muina kiinteinä ilmiöinä.

Ja eikö siis ole ymmärrettävää, että ensimmäiseksi heräävät ovat ensimmäisenä ottaneet muodon? Ja kuitenkin nämä samat ovat kirjaimellisesti ihmismaailmanne peruskiveä. 

Ja kun kuljette tämän ajan läpi, muutaman seuraavan kuukauden läpi, pankaa merkille pikkutönäisyt, vihjeet ja oivallukset, joita saatte. Monet näistä eivät tule taivaallisilta ylemmän ulottuvuuden henkioppailta, vaan sen sijaan fyysinen muotonne saa Rakastavasti Viestejä Gaian Omalta Keholta, maapallolta. 

Kuunnelkaa. 


Gaian muiden olentojen Aktiivinen Rakkaus Loi ilmakehän Maapallon ympärille. Tämä ilmakehä sisältää happea ja kosteutta, mikä ylläpitää elämää hänen pinnallaan. 
Ja jokaisella hengenvedolla Teitä muistutetaan hänen Rakkaudestaan Teitä kohtaan. Jokaisella hengenvedolla täytätte kehonne hänen Teitä kohtaan tuntemansa Rakkauden Energioilla. Ja jokaisella hengenvedolla tunnemme tämän Rakkauden Lämmittävän ja Täyttävän Oman Olemuksemme, vaikkei meillä ole muotoa maapallolla tällä hetkellä. 

Muistakaa. Myötätunto on yltäkylläistä. Anteeksianto on syntymäoikeutenne. Rakkaus on todellinen luontonne.

Muistakaa. Me jotka matkustamme toisella puolella, matkustamme kanssanne. Ette ole koskaan yksin. Teitä Rakastetaan sanoin kuvaamattomasti ja Teidän Tekojanne Arvostetaan Mittaamattomasti. 

Olkoon jokainen Teistä niin Siunattu, kuin Sallitte Itsenne Vastaanottaa Nyt.

Maria Magdaleena

GAIAN RAKKAUS TEITÄ KOHTAAN
Maria Magdaleenaa kanavoinut Norma Gentile
(Norma Gentile - Healing Chants!)
Uutiskirjeestä 15.5.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
**********
lue myös

maanantai 30. toukokuuta 2011

Ylösnousemus, mitä se merkitsee ?

Arkkienkeli Metatronia 
kanavoinut Sarupa Shah 
(worldofsouls.com/articles_news) 
Silloin kun ihmiset ajattelevat Ylösnousemusta, he ajattelevat aina (no, enimmäkseen) lineaarista polkua. Polkua joka johtaa Tähtiin ja lopulta Jumalaan tai Jumaluuteen tai Isään - voitte kutsua sitä miksi haluatte. 
Kyse ei todellisuudessa ole mistään polusta, koska olette aina tämän Jumalaisen Lähteen kanssa. 
Se on Aina Sisällänne eikä se ole tuo Etsimänne Polku. Teidän täytyy Aktivoida muistot Jumalitsestä ja Jumalyhteydestä. Kyllä, tämä ei kuitenkaan ole Ylösnousemuksen ydinolemus tai tarkoitus, se on vain osa sitä.

Ylösnousemuksessa on kyse menemisestä ylös, mutta tässä tapauksessa sitä ei tarkoiteta kirjaimellisesti. On kyse kykenemisestä Ylösnousemiseen Avaamalla Sydämenne, Yhdistämällä Sydämenne Sieluunne, Korkeampaan Itseenne ja Henkeenne. 
Siinä on kyse vanhojen elämien, tämän elämän ja tulevien elämienne jätteiden puhdistamisesta. 
Monet Teistä eivät tiedä, että Teillä on jätteitä tulevaisuudesta, koska ette ole vielä tietoisia siitä, miten moniulotteisia todellisuudessa olette.

Luulette, että läsnä oleva hetki on ainoa, jolla on merkitystä ja joka on olemassa. 
No, tavallaan näin onkin, mutta kaikki hetket, joita koskaan on ollut, ovat tässä läsnä olevassa hetkessä - menneet, tulevat ja nykyiset. Tämän vuoksi kaikki tilanteet voidaan aina parantaa. 
Energia jota lähetetään sitä oikeasti tarkoittaen, voi olla parantavaa, mihin tahansa todellisuuteen sitä lähetättekin. 
Oman, henkilökohtaisen aikajananne Puhdistaminen on siis Yksi Tie Ylösnousemukseen. Sielun, korkeamman itsen ja Hengen Selkeys Sydämen Välityksellä on meidän tarkoittamamme Ylösnoussut. 
Suuret mestarit, joihin viittaatte, Korkea-arvoiset Enkelit, Elohim ja Luomisen Jumalat ovat kaikki Ylösnousseet tämän periaatteen kautta.

Tämä saattaa vaikuttaa mahdottomalta, se saattaa tässä kohtaa vaikuttaa myös käsittämättömältä. Mitä tämä kaikki merkitsee? Miten voin saavuttaa tämän? 
Nämä kysymykset ovat oikeita ja käytämme aikaa vastataksemme niihin erikseen, että voitte alkaa ylösnousta tietoisesti. Sillä Tietoisuus Ylösnousee. Ei ole vahingossa tapahtuneita Ylösnousemuksia.

Planetaarisesta Ylösnousemuksesta lukeminen ei riitä luomaan omaa polkuanne. Tieto ja sen tietäminen mitä tehdä, on ainoa polku. 
Ylösnousemusoireet, joihin ihmiset viittaavat, ovat pääoireita, jotka ovat läsnä vain, koska Te, jokainen yksilö, ette ole ottaneet vastuuta omasta ylösnousemuspolustanne. 
Katsokaa tarinoita mestareista. He eivät kärsineet näistä oireista. He kärsivät ehkä materiaalisessa muodossa, koska he nousivat varjovoimia vastaan, mutta he eivät Yhdistyessään Sydämensä Kautta koskaan tunteneet mitään muuta kuin iloa. Se on uusi harhakuva, joka on luotu. Se ei ole tärkeää, sillä se vain ruokkii sitä, mikä ei ole iloa.

Ajatelkaa nyt olemisen iloa harmonissa Jumalan tahdon, Rakkauden tahdon ja oman "minä olen" -olemuksenne kanssa. 
Voi olla vain iloa, ja kun oivallatte tämän, etsiminen loppuu ja rakkaus alkaa. Yhdistyminen, uusi palvelun matka ja tie tulee näyttäytymään. Siellä olet Kirkkaampi Valo, Rakas Ystävä. Harhakuva on rikkoutunut, tie iloon on avautunut.

Siis ensimmäiseen kysymykseen: Mitä tämä kaikki merkitsee?

Todellisen palvelutienne ydinolemus on se palvelu, jonka annatte itsellenne ja sielullenne.  
Matka, joka valitsette, johtaa väistämättä samaan paikkaan. Päätätte maallisesta ajastanne ja niiden oppituntien määrästä, jotka päätätte oppia tai joissain tapauksessa päätätte olla oppimatta useista yrityksistä huolimatta. 
Palvelu, jonka voitte tehdä itsellenne, tapahtuu silloin, kun Sydämenne on Täysin Yhdistynyt Sieluunne ja Korkeampaan Itseenne eli kun Säteilette Täydessä Loistossanne. 
Tämä on Jumalan Kaltainen Itsenne, ja oman tunnistamisenne kautta, tekonne, toimenne ja ajatuksenne muuttuvat, mikä Auttaa Vuorostaan Värähtelyänne Nousemaan.

Kun tämä prosessi jatkuu, lopulta saavutatte tilan, mitä voidaan kutsua Ylösnousseeksi. Kaikkien Ylösnousseiden olentojen ei ole tarkoitus työskennellä niin, kuin mestarit tekevät, ja silloinkin kun he niin tekevät, heidän kaikkien ei ole tarkoitus työskennellä maatasolla. 
Kulkiessanne Ylösnousemustasojen läpi opitte, miltä tasolta työskentelette ja mitä Sielunne on määrä tehdä. 
Prosessin avulla lievennätte egon huolestuneisuutta, mikä usein tärvelee jopa Syvällisimpien Valo-olentojen Työtä. Egon omaaminen on inhimillinen ja fyysinen tila, mutta sen täydellinen ylittäminen on osa Ylösnousemusmatkaa.

Ajatelkaa Elämässänne, että itsenne palvelemisen polku on aidoin polku. 
Se minkä heijastatte itseenne, peilautuu ulos maailmaan, joten käytännössä itsenne palvelemisen kautta palvelette koko ihmiskuntaa. 
Älkää unohtako, että puoleensa vetämisen universaalissa laissa on yhtä paljon kyse siitä, mitä laitetaan sisään, kuin siitä, mitä päästetään ulos.

Toinen kysymys: Miten voin saavuttaa tämän?

No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, kysymys johon ei ole yksinkertaista tai helppoa vastausta. 
Teidän täytyy tehdä tietoinen valinta ja käydä läpi prosesseja (joita on monia saatavilla), joissa voitte antaa valoa kaikille puolillenne. Merkabanne päivittäinen aktivoiminen, niin kuin sitä kuvaa Melchisedek tämän kanavan edellisessä kanavoinnissa, on yksi tapa. 
Kun istutte Merkabanne Valossa, Teillä on voimavaroja päästä käsiksi Korkeampaan Itseenne ja Sieluunne ja Yhdistämällä ne itsenne kokonaisuuteen voitte etsiä apua niihin kysymyksiin Elämässänne, joiden tiedätte tarvitsevan valaisua.

Elämällä Elämäänne Tietoisesti Teistä tulee Intuitiivisempia ja Harmonisoituneempia Universaalien Voimien Kanssa, jolloin teette tietoisia ja näennäisen luonnollisia muutoksia elämässänne. 
Kenties uravaihdoksen, muutoksen tavassa jolla tuette hyviä aatteita, muutoksen tavassa jolla elätte rinta rinnan niiden kanssa, jotka jakavat maailmanne. Se on - paremman sanan puuttuessa - tarttuvaa.

Kun olette avanneet tietoisuutenne todellisen olemuksenne Valolle, matkanne saa oman Voimansa. Monissa kohdissa tulette seisahtumaan ja pitämään tauon niissä elämissä, joissa valitsette käyvänne tämän läpi, koska Teidän on järjestettävä Energianne Uudelleen. 
Teidän ei kuitenkaan tarvitse kärsiä oireista, jotka ovat luonteeltaan fyysisiä. Jos kärsitte, niin ette ole Energeettisesti Sopusoinnussa. 
Ylösnousemuksen luonnollinen prosessi ei vaadi mitään tuskaa. Ei ole mitään tilanteita, joissa olette kauhuissanne.

Tie Jumalaan on aina täynnä iloa.  
On suunnitelmia ja ohjeita, joita teitä opastetaan seuraamaan. Opettajat joko fyysisestä maailmasta tai taivaallisista valtakunnista vastaavat todellisen olemuksenne kutsuun ja ilmestyvät monissa valepuvuissa opastamaan Teitä eteenpäin. 
Teille annettujen harjoitusten seuraaminen, tietoisena, rakastavana ja armollisena oleminen varmistavat, että pääsette pois siitä harhakuvasta, että Ylösnousemus on elitististä tai tuskallista. 
Todellinen Ylösnousemusopetuslapsena oleminen tapahtuu Sydänkeskuksessanne olevan Opetuksen Kautta, ja Aktivoituna tämä opetus avaa tien Ylösnousseeksi Itseksenne.

Ei ole mitään oikeita aikajanoja. 
Planeetta tekee oman työnsä, kun Te teette omanne. Teette omat päätöksenne, mutta olemme kuulleet kutsunne, olemme nähneet hämmennystä ja olemme täällä palvelemassa. 
Jokainen meistä tekee työtä luodakseen Valoa tähän prosessiin, koska hyvin monet Teistä tavoittelevat Säteilemistä. Hyvin monet Teistä ovat valmiita elämään sopusoinnussa todellisen olemuksensa kanssa, ja tämä on tämänhetkinen tila, ei lopullinen päämäärä. 
Kehotamme Teitä Pitämään Sydämenne Avoimena, katsomaan toisianne niin kuin vanhempi lastaan, kuin veli sisartaan, kuin Luoja Luotua.

Olen ArkkiEnkeli Metatron, Korkeamman Tietoisuuden Kultaisen Valon ArkkiEnkeli, Ylösnousseen Kristus-Sielun Liekin Vartija. Sanomme teille jäähyväiset ja toivotamme Teille Iloa seuraavaan Yhdistymiseemme Saakka.

YLÖSNOUSEMUS, MITÄ SE MERKITSEE?

http://www.youtube.com/watch?v=uQ5prC9CUW4&feature=related


Maria Magdaleena: 11:11 Avainpäivä..
 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut Sarupa Shah 

(worldofsouls.com/articles_news)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Ylösnousemusprosessi
YlösnousemusPASSI
GAIAN povi 

Työttömyydestä

Kirjoittanut Eckhart Tolle (spiritlibrary.com)
19.10.2010
 
Kysymys:

Miten me jotka olemme työttömiä ja etsimme työtä, pysymme yhteydessä Lähteeseen ja omaan jumaluuden tunteeseemme samalla, kun käsittelemme työnetsinnän todellisuutta, draamaa ja tuskaa?

Se on haastavaa. Haasteet ovat hyviä, potentiaalisesti - ne voivat herättää teidät tai vetää teidät enemmän reagointiin, tiedostamattomuuteen ja kärsimykseen. Jokainen haaste joka tulee elämäänne, voi mennä tähän tai tuohon suuntaan. Haaste on potentiaalisesti erittäin hyödyllinen. Haaste merkitsee rajoitusta muodossa tai toisessa. Olen tietysti kiitollinen haasteista, joita tulee elämääni. En olisi muuten tässä ja monet teistä käsittävät, että ilman elämänne haasteita tekään ette olisi nyt tässä.

Tämä on jotain sellaista, mistä minullakin on vähän henkilökohtaista kokemusta. Tai kenties aika lailla, koska suuren osan aikuiselämästäni en ole käynyt töissä. Suuren osan olen elänyt suhteellisen vähällä, aika monta vuotta kolmissakymmenissä köyhyysrahan alapuolella. Tuolloin luin lehdestä, mitä pidettiin yksinäisen ihmisen köyhyysrajana ja ajattelin: "Olen paljon sen alapuolella!" Mutta en käsittänyt olevani "köyhä". Käsitin, että oli asioita, joiden ostamiseen minulla ei ollut vaaraa. Pystyin ostamaan tomaattikastiketta, mutten spagettikastiketta. Tomaattikastike oli halvempaa, paljon halvempaa. Tämä jäi minuun moneksi vuodeksi. Vielä nelisen vuotta sitten hankin edelleen tomaattikastiketta spagettikastikkeen sijasta, koska se on halvempaa.

On käytännön asioita, jotka täytyy käsitellä ja joihin täytyy sopeutua. Täytyy ryhtyä tiettyihin toimiin sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. Kaikki tämä on käytännön ulottuvuudessa. Sitten on ajattelu-ulottuvuus. Siellä voi syntyä kärsimystä, ei käytännön ulottuvuudessa. Spagetin syömisessä ohuen tomaattikastikkeen kanssa ei ole mitään kärsimystä - tämä on vain yksi pikkuesimerkki, joka edustaa monia asioita - siihen verrattuna, että söisi sitä kivan ja erityisen pastakastikkeen kanssa. Mutta jos yhtäkkiä nousee sellaisia ajatuksia kuin "tähän on tultu" tai "minun on syötävä tätä vetistä kastiketta, halvinta ruokaa mitä on" tai "olen epäonnistunut" tai "luultavasti en löydä uutta työpaikkaa, koska miljoonat ihmiset etsivät nyt työtä ja se on turhaa" tai "minun on syötävä samaa huomenna", siitä syntyy kärsimystä.

Kärsimystä tulee myös heikentyneestä omanarvontunteesta. Missä se on? Tietysti omassa päässä. "Olen hyödytön" tai "olen liian vanha eikä kukaan enää ota minua töihin" tai "minun olisi pitänyt hankkia parempi koulutus" jne. - tällaiset ajatukset heikentävät omanarvontuntoa. Tämä johtuu siitä, että oma arvonne johdettiin aiemmin toiminnastanne tässä maailmassa - mikä on hyvin normaalia. Mutta se ei oikeastaan johtunut toiminnastanne, vaan siitä, mitä mieli kertoi toiminnastanne maailmassa. Johditte omanarvontuntonne tietyistä ajatuksista päässänne ja saitte kenties palautetta toisilta, jotka myös kertoivat teidän olevan hyödyllinen - olitte osa kaikkea sitä vuorovaikutusta, mitä ihmisillä on ollessaan töissä. Teillä oli pomo. Pomo saattoi kertoa, että pärjäätte hyvin, saatte ylennyksen, asiakkaat rakastavat teitä jne. - ja olette rakentaneet omanarvontuntinne omista ajatuksistanne ja toisten ajatuksista.

Nyt kun omanarvontuntonne on vähentynyt, teillä on tilaisuus mennä syvempään paikkaan, missä omanarvontunto ei liity mitenkään tekemisiinne tässä maailmassa. Se ei mitenkään liity siihen, mitä joku kertoo teistä. Se ei mitenkään liity ajattelurakenteeseen. Voitte käyttää tätä haastetta nähdäksenne, voitteko löytää jotain - syvemmän paikan sisältänne - missä on jotain paljon suurempaa kuin mikään, mitä voidaan johtaa ajattelustanne.

Silloin kun työpaikka menee, omakuva voi vahingoittua. Ja silloin syntyy kärsimystä. Omakuva on tehty ajattelusta. Vahingoittunut omakuva voi johtaa lisäkärsimykseen ja se vain jatkuu ja jatkuu - ja se voi vetää teidät syvemmälle. Ja kenties teille jopa sanotaan "kyllä, olet oikeassa". Tai sitten ette enää johda pohjimmiltaan ajattelustanne tunnetta siitä, kuka olette. Menette olemisen, läsnäolon elävyyteen. Ja käsitätte, että se kuka todellisuudessa olette, on paljon elinvoimaisempi kuin mikään, mitä voitte ajatella.

Ajatukset päässä - ajatukset, jotka kertovat jotain siitä, kuka on ja minkä arvoinen on - ovat perimmiltään kuvitelmaa. Se on kuvitelmaa, silloin kun ajatukset ovat hyviä ja silloin kun ne ovat negatiivisia. Kuvitteellisuus voidaan kenties helpommin tunnistaa, kun ajatuksista tulee negatiivisia ja ne aiheuttavat kärsimystä. Kärsimys voi herättää.

Käyttäkää tätä heikentyneen omanarvontunnon ja omakuvan tilaisuutta ja astukaa sen tuolle puolen. Sitten kenties löydätte työtä, mutta omanarvontuntonne ei enää riipu siitä, mitä teette täällä tai ette tee tai mitä saavutatte tai ette saavuta. Muututte ja voitte ottaa sen mukaan seuraavaan työhönne. Ette enää roiku kiinni mielikuvissa. Yllätytte, miten hyvin pärjäätte seuraavassa työssänne, kun mielikuvissa ei enää roikuta kiinni.

Menestys minkä todennäköisemmin kohtaatte tuossa tietoisuustilassa, ei enää aiheuta täyttymyksen tunnetta, koska täyttymys on jo löydetty suoraan läsnä olevasta hetkestä, sen syvyyksistä, kuka olette. Ette enää katso ulkoisiin tilanteisiin saadaksenne tyydytystä. Kun näin ei enää tapahdu, ulkoisista tilanteista tulee hyvin tyydyttäviä. Näin voitte käyttää tätä haastetta osana heräämistänne.

Käytännön asioissa ei ole kärsimystä. Jonkin aikaa olin jopa koditon ja vain ajelehdin. Onneksi olin jo astunut ulos samaistumisesta rahaan. Jos olisin ollut vielä jumissa tuossa ajatuslaatikossa, se olisi ollut suuren kärsimyksen aikaa, koska mieleni olisi kertonut minulle tiettyjä asioita itsestäni, mitkä olisin uskonut täysin: "olen epäonnistunut", "olen heittänyt hukkaan kaikki tilaisuudet, joita elämä on antanut minulle", "olin jatko-opiskelijana upeassa yliopistossa", "olisin voinut tehdä suuria asioita", "olen heittänyt sen kaiken hukkaan", "miksi näin tapahtui minulle", "olen hyödytön", "kukaan ei ota minua töihin" - se on kärsimystä.

Onneksi olin jo astunut ulos tuosta, joten ei ollut mitään kärsimystä - vain tämänhetkinen tilanne. Siinä oli itse asiassa kauneutta ja elävyyttä. Omanarvontunto ei ollut enää riippuvainen siitä, mitä tein tässä maailmassa.

Jokaista haastetta - tällaista haastetta tai fyysistä haastetta jne. - voidaan käyttää tulena, joka polttaa tiedostamattomuutta.

TYÖTTÖMYYDESTÄ
Kirjoittanut Eckhart Tolle (spiritlibrary.com)
19.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Sisäkeho

Kirjoittanut Eckhart Tolle 
(spiritlibrary.com)
20.8.2009
 

Sanoit, että samaistuminen fyysiseen muotoomme on osa harhaa. Miten siis keho, fyysinen muoto, voi tuoda oivalluksen olemisentilasta?

Keho mikä voidaan nähdä ja mitä voidaan koskettaa, ei voi viedä olemisentilaan. Mutta tuo näkyvä ja konkreettinen keho on vain ulkokuori tai paremminkin rajoittunut ja vääristynyt havainto syvemmästä todellisuudesta. 

Luonnollisessa yhteydessä olemisentilan kanssa tämä syvempi todellisuus voidaan tuntea joka hetki näkymättömänä sisäkehona, elävänä olemuksena sisällä. Näin "eläminen kehossa" on kehon tuntemista sisältäpäin, kehon sisäisen elämän tuntemista ja näin alatte tietää, että olette ulkoisen muodon ulkopuolella.

Mutta tämä on vasta sen sisäisen matkan alkua, mikä vie teidät vieläkin syvemmälle suuren hiljaisuuden ja rauhan ulottuvuuteen - kuitenkin myös suuren voiman ja elävän elämän ulottuvuuteen. Ensin saatte ehkä vain ohikiitäviä välähdyksiä siitä, mutta niiden kautta alatte käsittää, että te ette ole vain vieraan maailmankaikkeuden merkityksetön sirpale, joka on lyhyeksi aikaa erotettu elämän ja kuoleman välille ja jolle on annettu muutamia hetkittäisiä nautintoja, joita seuraa tuska ja lopullinen tuhoutuminen. 

Ulkoisen muotonne alla voitte yhdistyä johonkin niin valtavan laajaan, niin mittaamattomaan ja pyhään, ettei sitä voi ajatella tai siitä puhua - kuitenkin puhun siitä nyt. En puhu siitä antaakseni Teille jotain, mihin uskoa, vaan näyttääkseni Teille, miten voitte tuntea sen itse.
Olette irti olemisentilasta niin kauan, kuin mielenne vie kaiken huomion. Kun tämä tapahtuu - ja se tapahtuu jatkuvasti useimmille ihmisille - ette ole kehossanne. 

Mieli imee kaiken tietoisuutenne ja muuttaa sen mielen jutuiksi. Ette pysty lopettamaan ajattelemista. Pakonomaisesta ajattelusta on tullut kollektiivinen sairaus. 

Koko tunne siitä, kuka olette, juontuu mielen toiminnasta. Identiteetistänne - koska sen juuret eivät ole enää olemisentilassa - tulee haavoittuva ja jatkuvasti tarvitseva ajatusrakenne, mikä luo pelon vallitsevaksi taustatunteeksi. Ainoa asia millä on todellisuudessa merkitystä, puuttuu elämästänne: tietoisuus syvemmästä itsestänne - näkymättömästä ja tuhoutumattomasta todellisuudestanne.

Tullaksenne tietoiseksi olemisentilasta teidän on otettava tietoisuus pois mielestä. Tämä on yksi oleellisimmista tehtävistä henkisellä matkallanne. Tämä vapauttaa valtavan määrän tietoisuutta, mikä on aiemmin ollut hyödyttömän ja pakonomaisen ajattelun ansassa. Erittäin tehokas tapa tämän tekemiseen on huomionne siirtäminen ajattelusta kehoon, missä olemisentila voidaan tuntea ensisijaisesti sinä näkymättömänä energiakenttänä, mikä antaa elämän fyysiselle keholle.

Yhdistyminen sisäkehoon

Kokeile tätä nyt. Sinua saattaa auttaa, jos suljet silmäsi tätä harjoitusta varten. Myöhemmin kun "olemisesta kehossa" on tullut luonnollista ja helppoa, tämä ei ole enää tarpeellista. Kohdista huomiosi kehoon. Tunne se sisältäpäin. Onko se elävä? Onko elämää käsissä, käsivarsissa, jaloissa ja jalkaterissä - vatsassa, rinnassa? Pystytkö tuntemaan hienoenergiakentän, mikä tunkeutuu koko kehoon ja antaa elämän jokaiseen elimeen ja soluun? Voitko tuntea sen samanaikaisesti kehosi joka osassa, yhtenä energiakenttänä? Keskity tuntemaan sisäkehoasi muutaman hetken ajan. Älä ala ajatella sitä. Tunne se. Mitä enemmän annat huomioita sille, sitä selvemmäksi ja vahvemmaksi tunne tulee. Jokainen solu ikään kuin tuntuu elävämmältä ja jos sinulla on voimakas näköaisti, saat ehkä kuvan kehosi säteilemisestä. Vaikka tällainen kuva voi auttaa sinua väliaikaisesti, kiinnitä enemmän huomiota tunteeseen kuin mihinkään esille nousevaan kuvaan. Kuva - vaikka se olisi kuinka kaunis tai voimakas - on jo määritelty muotoon, joten on vähemmän vapautta tunkeutua vielä syvemmälle.

Tunne sisäkehostasi on muodoton, rajaton ja käsittämätön. Voit aina mennä siihen syvemmälle. Jos et pysty tuntemaan kovinkaan paljon tässä vaiheessa, kiinnitä huomiota siihen, mitä voit tuntea. Kenties on vain pientä kihelmöintiä käsissä tai jalkaterissä. Se riittää tällä hetkellä. Vain keskity tunteeseen. Kehostasi on tulossa elävä. Harjoittelemme myöhemmin lisää. Avaa nyt silmäsi, mutta pidä osa huomiosta kehon sisäisessä energiakentässä, vaikka katsot ympäri huonetta. Sisäkeho on kynnyksellä, muotoidentiteettisi ja perimmäisen identiteettisi, todellisen luontosi, välillä. Älä koskaan kadota kosketusta siihen.

Transformoituminen kehon kautta

Miksi useimmat uskonnot ovat tuominneet tai kieltäneet kehon? Näyttää siltä, että henkiset etsijät ovat aina pitäneet kehoa esteenä tai jopa syntinä. Miksi niin harvat etsijät ovat löytäneet?

Kehotasolla ihmiset ovat hyvin lähellä eläimiä. Meillä on eläinten kanssa kaikki samat kehon perustoiminnot - nautinto, tuska, hengittäminen, syöminen, juominen, ulostaminen, nukkuminen, tarve löytää kumppani ja lisääntyä ja tietysti syntyminen ja kuoleminen. 

Pitkän aikaa sen jälkeen kun ihmiset olivat pudonneet armon ja ykseyden tilasta harhaan, he heräisivät yhtäkkiä eläinkehossa - ja se oli heistä hyvin häiritsevää. "Älä huijaa itseäsi. Et ole muuta kuin eläin." 

Tämä näytti olevan heitä silmiin tuijottava totuus. Mutta se oli liian häiritsevä totuus kestää.

Aatami ja Eeva näkivät eläinluontonsa hyvin nopeasti. Uhka siitä, että voimakkaat vaistonvaraiset tarpeet ottaisivat heistä hallinnan ja vetäisivät heidät takaisin täydelliseen tiedostamattomuuteen, oli hyvin todellinen. Häpeää ja kieltoja ilmestyi tiettyjen keho-osien ja kehotoimintojen ympärille, erityisesti seksuaalisuuden. 

Heidän Tietoisuutensa Valo ei vielä ollut Riittävän Kirkas, jotta he olisivat voineet ystävystyä eläinluontonsa kanssa, antaa sen olla ja jopa nauttia tuosta puolestaan - puhumattakaan menemisestä syvälle siihen etsimään kätkettyä jumaluutta, todellisuutta harhassa. 

Niinpä he tekivät sen, mitä täytyi. He alkoivat pysytellä erossa kehostaan. He näkivät nyt itsellään olevan kehon, sen sijaan että vain olisivat olleet sitä.

Kun uskonnot syntyivät, tästä erossa pysymisestä tuli vielä julistetumpaa "et ole kehosi" -uskomuksena. Lukemattomat ihmiset idässä ja lännessä ovat kautta aikain yrittäneet löytää Jumalaa, pelastusta tai valaistumista kieltämällä kehon. 

Tämä ilmentyi aistinautintojen ja erityisesti seksuaalisuuden kieltämisenä, paastoamisena ja muina askeettisina harjoituksina. Keholle jopa tuotettiin tuskaa yrityksenä heikentää tai rangaista sitä, koska sitä pidettiin synnillisenä. 

Kristillisyydessä tätä oli tapana kutsua lihan nöyryyttämiseksi. Toiset yrittivät paeta kehoa menemällä transsitilaan tai etsimällä kehon ulkopuolisia kokemuksia. Monet tekevät tätä edelleen. 

Buddhankin sanotaan harjoittaneen kuusi vuotta kehon kieltämistä paastoamisen ja äärimmäisen asketismin avulla, mutta hän saavutti valaistumisen vasta luovuttuaan tästä.

Tosiasia on, ettei kukaan ole koskaan valaistunut kieltämällä kehon tai taistelemalla sitä vastaan tai kehon ulkopuolisten kokemusten avulla. 

Vaikka tällainen kokemus voi olla kiehtova ja se voi antaa välähdyksen aineellisesta muodosta vapautumisen tilasta, lopuksi on aina palattava kehoon, missä perustransformaatiotyö tapahtuu. 

Transformoituminen tapahtuu kehon kautta, ei sen ulkopuolella. Tästä syystä kukaan todellinen mestari ei ole koskaan neuvonut taistelemaan kehoa vastaan tai lähtemään siitä, vaikka monet heidän mieleen perustavat seuraajansa ovat sen usein tehneet.

Muinaisista kehoa koskevista opetuksista ovat jääneet henkiin vain tietyt sirpaleet, kuten Jeesuksen toteamus "Koko Kehonne Täyttyy Valosta", tai ne ovat jääneet henkiin myytteinä, kuten uskomus ettei Jeesus koskaan luopunut kehostaan, vaan nousi taivaaseen sen kanssa. 

Lähes kukaan ei tähän päivään mennessä ole ymmärtänyt noita sirpaleita tai tiettyjen myyttien kätkettyä merkitystä ja "et ole kehosi" -uskomus on vallinnut koko maailmassa, mikä on johtanut kehon kieltämiseen ja yrityksiin paeta sitä. 

Lukemattomia etsijöitä on näin estetty saavuttamasta henkistä oivallusta itsestään ja tulemasta löytäjiksi.

Onko mahdollista palauttaa kadotettuja opetuksia kehon merkityksestä tai rakentaa niitä uudelleen olemassa olevista sirpaleista?

Siihen ei ole mitään tarvetta. Kaikki henkiset opetukset ovat alun perin samasta Lähteestä. Tässä mielessä on ja on aina ollut vain yksi mestari, mikä ilmentyy monissa eri muodoissa. 

Minä olen tuo mestari ja myös sinä olet se, kun olet pystynyt pääsemään sisäiseen Lähteeseen. Ja tie sinne käy sisäkehon kautta. Vaikka kaikki henkiset opetukset ovat alun perin samasta Lähteestä, niin silloin kun ne verbalisoidaan ja kirjoitetaan, ne eivät tietenkään ole muuta kuin kokoelma sanoja - ja sana on vain suuntaviitta, kuten puhuimme aiemmin. Kaikki tällaiset opetukset ovat suuntaviittoja, jotka osoittavat takaisin Lähteeseen.

Olen jo puhunut totuudesta, mikä on kätkettynä kehoonne, mutta teen Teille yhteenvedon kadotetuista mestareiden opetuksista - tässä on siis yksi suuntaviitta. Pyri tuntemaan sisäkehosi, kun luet tai kuuntelet tätä.

Saarna kehosta

Se minkä havaitsette tiheänä fyysisenä rakenteena, mitä kutsutaan kehoksi ja mikä on sairauden, vanhuuden ja kuoleman kohde, ei ole perimmiltään todellinen - se ei ole "sinä". 

Se on väärintulkinta perimmäistä todellisuudestanne, mikä on syntymän ja kuoleman tuolla puolen. Tämä johtuu mielenne rajoituksista, koska mieli - kadotettuaan kosketuksen olemisentilaan - luo kehon todisteeksi kuvitteellisesta uskomuksestaan erillisyyteen ja oikeuttaakseen pelkotilansa. 

Mutta älkää kääntäkö selkäänne keholle, sillä tuon läpäisemättömyyden, rajallisuuden ja kuoleman symbolin sisällä, minkä havaitsette mielenne kuvitteellisena harhana, on perimmäisen ja kuolemattoman todellisuutenne loisto. 

Älkää kääntäkö huomiotanne muualla totuuden etsinnässänne, sillä sitä ei löydy mistään muualta kuin kehostanne.

Älkää taistelko kehoa vastaan, sillä niin tehdessänne taistelette omaa todellisuuttanne vastaan. 

Olette kehonne. Keho minkä voitte nähdä ja mitä koskettaa, on vain ohut kuvitteellinen verho. 

Sen alla on Näkymätön Sisäkeho, ovi olemisentilaan, ilmentymättömään elämään. Sisäkehon kautta olette erottamattomasti yhteydessä tähän ilmentymättömään yhteen elämään - syntymättömään, kuolemattomaan ja ikuisesti läsnä olevaan. 

Sisäkehon kautta olette ikuisesti yhtä Jumalan kanssa.

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
SISÄKEHO
Kirjoittanut Eckhart Tolle (spiritlibrary.com)
20.8.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


http://www.ultra-lehti.com/kirjat/arv-uusimaa.html

EGOITSE JA JUMALITSE OVAT YHTÄ


Kanavoinut Valkoinen piikkiaralia (lightworkers.org)
30.10.2009

Tervetuloa Rakkaat Sisaret ja Veljet.

Haluaisin jakaa joitain näkemyksiä Korkeammalta Itseltä pyrkimyksenä taakkanne keventäminen.

Rakkaat Valotyötekijät, haluaisin kertoa Teille valaisevia asioita joskus tuskallisesta Sielun Etsintämatkastanne. 

Koska aina kyselette ja pyritte Löytämään Totuuden ja merkityksen maalliselle olemassaolollenne, haluaisin korostaa, Rakkaat Ystävät, että Jumalitsenne on ollut kanssanne syntymästä saakka jokaisessa inkarnaatiossa. 

Tämä Jumalitse on kipinä Suuresta Lähteestä, mikä on kaikki Energia, kaikki Rakkaus, kaikki Tieto ja mikä on jokaisessa Säikeessä, minkä näette maan päällä ja sen ulkopuolella.

Tämä Kantamanne Jumalkipinä Vartioi ja Opastaa Teitä, on kanssanne jokaisessa Onnen ja Surun hetkellä - myös vähemmän hyvinä aikoina, jolloin koette pimeimpiä hetkiänne. 

Nämä elämän ja itsenne puolet, joita koette jokaisessa inkarnaatiossa, ovat kaikki Jumalitsen ja Suuren lähteen osia. Kyllä! Tähän sisältyvät kaikki ne kammottavat asiat, joita tapahtuu kaikkialla maailmassa. 

Vaikeaa uskoa, mutta kuitenkin tämä kaikki tapahtuu Jumallähteen Valvovan Silmän Alla.
Tämä tuo minut siihen viestiin, Rakkaat Valotyöntekijät, että egoitsenne ja Jumalitsenne ovat yhtä. 

Teidän ehkä täytyy antaa tämän olla tietoisuudessanne jonkin aikaa, jotta oivallatte sen. Miten Jumalitse kokee kaikki nämä fyysiset kokemukset ilman egoa ja fyysistä kehoa?

Ego ja fyysinen keho ovat vain työkaluja Jumalitsen tiettyjen olemuspuolien kokemiselle. 

Ja kyllä, Jumalitse oli kanssanne, kun olitte juovuksissa viime viikolla ja myös silloin, kun kirositte toiselle ajajalle tai myös silloin kun varastitte jotain, mitä todella tarvitsitte eikä Teillä ollut varaa siihen. Jumalitse tiesi, miten kaikki nämä tapahtumat vaikuttivat Teihin ja miten rankaisette itseänne katuen.

Nyt kun Nousette Korkeampaan Ulottuvuuteen kaikkien näiden tiheiden fyysisten kokemusten jälkeen, Jumalitsen on aika tulla Selväksi Ääneksi Elämässänne, tulla esiin ja johtaa Teidät tähän Korkeampaan Ulottuvuuteen. Jumalitse tuntee Teidät läpikotaisin. Se on Kärsivällinen, kun hitaasti päästätte irti vanhasta elämäntavasta. 

Olkaa vakuuttuneita siitä, että egoitse tai persoonanne on jatkossakin paikalla ja jatkaa elämänne elämistä, mutta nyt paljon paremmin tiedostaen sen, missä olette olleet ja minne olette menossa.

Nauttikaa Elämästänne, Rakkaat Valotyöntekijät. Jumalitsen etsintä on ohi. 

Katsokaa itseänne uudella asenteella ja muistakaa aina antaa itsellenne paljon Rohkaisua ja Rakkautta, kun näyttelette tässä Jumalnäytelmässä maan päällä ja Olette siinä Rakastettu Osa.

Julkaistu Rakkauden, Rauhan ja Siunausten kera Valotyöntekijäperheelleni,
Valkoinen piikkiaralia.
EGOITSE JA JUMALITSE OVAT YHTÄ
Kanavoinut Valkoinen piikkiaralia (lightworkers.org)
30.10.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Ego ja Sielu  

Ego on viimeinen este Sinun ja sen välillä mitä todella olet. Ego on haamu jonka polariteetti loi sisääsi salliakseen sinun kokea polariteetin. Ego on osa sinua 3D maailmassa mutta se ei ole todellinen sinä. Se on kuin vaatteet jotka laitat päällesi kun menet toisten eteen. Hyvin harvat ihmiset haluaisivat ja kykenisivät kulkemaan kantamatta vaatteita. Sitä ego on. Ulkomuotoa. Vaatteita.

Kun antaudut, kun menet tyhjyyteen, olemattomuuteen, et kanna mitään. Sinusta tulee ei mitään. Luovut kaikesta mitä koskaan olit. Tyhjenet. Sinusta ei jää mitään jäljelle. Ei mitään. Vain sinä. Tyhjyys on kokemus joka on tehty vanhan Sinän, egon, jättämiseksi, sillä se ei palvele Sinua enää. Se on tehnyt tehtävänsä polariteetissä. Ego kuolee.

Ja Kaunis Sielusi ottaa sen paikan.

On kaunista alkaa kokea elämää Maassa Sieluna. Joka hetkellä on merkitys. Loistat. Sinusta tulee niin paljon enemmän niin monella tavalla. Ego oli alkusoitto, voimien tanssi sisälläsi, antamaan Sinun kokea se mitä tulit Maan päälle kokemaan. Kun olet kokenut kaiken sen mitä Sielusi suunnitelmaan kuuluikin, ego kuolee, se katoaa kokemustesi kirjoon ja uudet värit korvaavat sen, Sielusi, uuden sinäsi tason värit.

Ilo, vapaus rauha ... olla sielu Maan päällä. Katsella maailmaa silmiesi kautta, olla elossa Maassa. Sielusi rakastaa. Sielu on rakkaus. Tunne sielusi.

Tulit tähän elämään tullaksesi uudeksi sinäksi, sielun sinäksi, Uuden Maan luojaksi. Vanha on täyttänyt tarkoituksensa ja sinun on aika astua ulos kotelostasi ja tulla tietoiseksi siivistäsi. Osaat lentää.

Levitä siis siipesi nyt. Tunne voimasi. Nyt-hetki on uusi, hetki johon olet valmistautunut läpi niin monen elämän kokemusten. Nyt-hetki on hauras. Luota. Ole se sinä jonka tulit tänne kokemaan, tässä elämässä. Nosta olemuksesi olemaan se kuka olet. Olet enkeli, luoja ja paljon paljon muuta. Tunne se.

Olemme mukanasi. Lukemattomat Enkelit koskettavat energiaasi auttaaksesi Sinua kaikin tavoin miten vain voimme. Vanha Maa on koettu, Uusi Maa odottaa luojiaan. Tule Yhdeksi joksi tulit tänne tulemaan. Ole se sinä joka todella olet. Lennä. Loista. Ole.

Olla ihminen tähän aikaan on jotain suunnatonta. Irtautuminen egosta on ihme. Sinä olet ihme. Lennä ... korkealle ... lennä kanssamme ... olet turvassa ... luota siipiisi.

Elämän kokemiseen egon ohjaamana ihmisenä on ollut verhoja verhon ja verhon perään. Nyt verhot on nostettu niin että voit kokea elämää Maassa Sieluna. Se on totta. Luota. Olet valmis nyt. a_flyaway
Viestiä saa jakaa vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin. Rakkautta kaikille!

HARMONINEN ASETELMA - KOHTI SUURTA EVOLUUTIOHYPPÄYSTÄ


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn
( http://www.starchildascension.org)
Helmikuun 2011 energiat


Rakas Valoperhe, Maapallollanne tapahtuu tällä hetkellä Suuria Muutoksia, kun vanha verkkojärjestelmä hajoaa ja Uuden Maan Viidennen Ulottuvuuden Verkko Aktivoituu. 
Kyllä tosiaankin, tämä voi näyttää epävakaudelta ja myllerrykseltä ensisilmäyksellä, mutta kun katsoo syvemmälle, näkee, että tämä kaikki on osa niitä muutoksia ja Transformaatioita, joista olemme puhuneet viime kuukausina ja vuosina. 
Ja sanomme taas: älkää pelätkö, vaan Tietäkää, että Kaikki On jumalaisessa Järjestyksessä, kun Siirrytte Näiden Muutosten Läpi. 
Teitä Pidetään ja Tuetaan jumalaisessa Rakkaudessa.

Rakkaat Ystävät, Evoluutio on prosessi, millä Hengen Luova Energia ilmentää Olemassaolon Aineelliselle Tasolle. 
Se on jatkuvaa prosessia, kun Luomisesta Tulee Monitahoisempaa ja Kauniimpaa Äärettömässä Rakkausilmaisussaan. 
Vastaavasti Henkilökohtainen Evoluutionne on Ääretöntä Rakkausilmaisua ja sitä on tarkoitus Syleillä Ilolla - ei pelolla tai ahdistuksella. 
Rakkaat, tosiaankin voitte tuntea pelkoa, kun kohtaatte ahdistusaaltoja tiedostamattomassa kollektiivissa, mikä ei ole vielä herännyt, mutta älkää ottako tätä pelkoa ja ahdistusta omaksenne. Kuten olemme näyttäneet Teille viime vuosina, pysykää Keskittyneenä Pyhään SydänEnergiaanne ja Ylläpitäkää tämä Rakkauden ja Ilon Tasapaino Sisällänne. Kaikki on hyvin.

Koska monet tuntevat oireita Energiamuutoksista, kerromme Teille oman havaintomme ja ymmärryksemme näistä olemuksenne ja kehonne prosesseista. Tällä hetkellä galaksi on tulossa harmoniseen asetelmaan, kuten sitä kutsumme. 
Tämä merkitsee, että kaikki eri valotasot ja -ulottuvuudet siirtyvät Harmoniseen Valo- ja Ääniasetelmaan, mikä heijastaa jumalaisen Valon Sisäistä Yhtenäisyyttä. 
Tämä luo mitä kauneimpia taivaallisia sointuja ja yläsäveliä koko tähän galaksiin, kun se Harmonisoituu Kaksoisliekkigalaksinsa, Andromedan, kanssa ja sitten koko Luomakunnan ja Valon Kosmisen Sydämen Kanssa.

Kyllä, Rakkaat, se on Valon, Rakkauden ja Aärettömyyden suuri prosessi, mutta sama prosessi tapahtuu nyt omassa kehossanne eri ulottuvuuksissa ja eri tasoilla. 

Fyysinen kehonne ja sen DNA harmonisoituu maakoodien ja fyysisen luomisen kaikkien tasojen kanssa, kun taas Sielunne Harmonisoituu Hengen ja kaikkien Kosmisen Luomisen Tasojen Kanssa. 
Nämä kaksi prosessia Kohtaavat Sydämessä, missä tunnette ja pidätte muinaista Viisautta ja Ääretöntä Rakkautta, mikä siirtää Teidät evoluutioprosessien läpi.

Tällä hetkellä harmonisoitte DNA:nne kaikki tasot siihen pisteeseen, missä olette aktivoineet kaikki 13 DNA-säiettä tai -tasoa, jotka ovat ulottuvillanne nyt. DNA-valokoodienne 13. säie tai taso yhdistää Teidät Kosmiseen Sydämeenne tai Alkuperäänne syvällä luomismuistin kosmisessa yössä. 

Kun muodostatte tämän perimmäisen Valoyhteyden, pääsette Äärettömän Kosmisen Luomisen kaikkeen Viisauteen ja Valoon. On siis pikkuihme, että voitte tuntea näiden prosessien muutokset ja kaiut fyysisessä olemuksessanne.

Sanotte ehkä, ettei Teillä ole tällä hetkellä pääsyä näille tasoille. Tunnette ehkä, että Te ette tiedä yhtään enempää kuin eilen tai viime vuonna. 
Mutta sanomme, Rakkaat, että Te ette pääse tähän informaatioon mentaalikehossanne ja rajallisessa mielessänne. Mentaalikeho yksin ei pysty sisältämään tätä informaatiota. Sillä on rajallinen kapasiteetti informaation tallentamiseen, kun se on rajattu lineaarisen ajan tapahtumiin.  
Tämä on tietysti mentaalikehon tarkoitus
Se suunniteltiin auttamaan kokemista kolmannen ulottuvuuden lineaarisessa ajassa. Sitä ei koskaan tarkoitettu olemassaolonne määritteleväksi tekijäksi.

Kosmista Viisautta ja Ääretöntä Tietoa pidetään Valokehossa, Moniulotteisessa Kehossa ja koodattuna Valokenttiin. Tässä Timanttivalokeho on hyvin tärkeä, koska Timanttivalohiukkaset Sisältävät Luomislähteen Viisautta ja Rakkautta. 
Timanttivalo on kuin Kosmisen Luojan DNA, se sisältää kaiken Äärettömän Rakkauden, Viisauden ja Valon, mikä tulee 13. Ulottuvuudesta ja kantaa Kosmisen Rakkauden Sointuja ja Yläsäveliä.

Rakkaat Ystävät, tässä Harmonisen linjautumisen prosessissa olemuksenne jokainen Taso Harmonisoituu Kosmisen Sydämensykkeen Sointuihin ja Yläsäveliin. 
Teistä on tulossa jumalaisen valon heränneitä ja tietoisia ilmaisumuotoja. Ja tunnette tämän sydämessänne, sielussanne ja hengessänne ja pääsette tähän informaatioon matkoilla olemuksenne syvempiin ulottuvuuksiin meditaatioissa, seremonioissa ja kollektiivisilla Valon ryhmämatkoilla.

Jumalaiset feminiinienergiat ja Kosmisen Äidin Syleily


Rakas Valoperhe, kun olette kulkeneet tämän kosmisen harmonia-asetelman prosessia kohti, Teitä on auttanut Suuren Äidin, jumalaisen feminiinisyyden tukea antava Rakkaus ja Hoiva, tulevien Shekina-valoaaltojen kautta. 
Tämä on Platinasäteen puoli, joka sisältää jumalaisen Rakkauden ja Valon Korkeampaa Taajuutta. Kun siirrytte kosmiseen Harmonia-asetelmaan, alatte kokea sen Suuren Kosmisen Äidin Syleilyn ja Rakkauden, jonka muinaisihmiset tunsivat Ma'atina.

Ma'at on yksi, joka pitää kaiken olevaisen kosmista tasapainoa. Sen nimi lausutaan "mayat" tai "maia" ja sen lapsia ovat Mayat, jotka ovat aika- ja tasapainoviisauden galaktisia vartijoita. 
Ma'at on yksi, joka punnitsee, mittaa ja luo ajan tapana ymmärtää kosmisen luomisen kehittymistä valoulottuvuuksien kautta. Hänen lapsensa ovat Ma'atin vartijoita, Pyhien Päivien ja Öiden vartijoita ja he opastavat Teitä kosmisten päivien ja öiden aaltojen ja taajuuksien läpi.

Tämän Suuren Valo-olennon symboli on höyhen! 

Tämä osoittaa, että hänen olemuksensa on kevyt ja hän leijuu ja virtaa luomisen kosmisten tuulien myötä. Rakkaat Ystävät, kuvitelkaa tuulessa täydellisessä tasapainossa Leijailevaa Kotkaa. Se on Ma'atin Energia!

Hän on suuri mysteeri ja kosmisen yön vartija. Astuminen hänen syleilyynsä on Astumista Kaikkeuden Sydämeen sekä olemisen keveyden ja kosmisen ajan virtauksen kokemista "miljoonien vuosien veneessä", kuten muinaisihmiset kutsuivat maaplaneettaa. 

Hänen Rakkautensa ja Valonsa syleilyssä oleminen on äärettömän olemuksenne tuntemista ja yhdistymistä Kosmiseen Viisauteenne, kun hän opastaa Teitä läpi Kosmisesta yöstä ja äärettömän olemassaolon suuresta mysteeristä.

Silloin kun Ma'at astuu Elämäänne, hän auttaa Teitä ylläpitämään Tasapainon Sydämessänne ja Olemuksessanne. Hän on Tasapaino ja hän auttaa Teitä ilmentämään tuon Tasapainon Elämäänne. 
Hän auttaa Teitä ylläpitämään tuon olemisen keveyden ja virtaamaan luomistuulien ja niiden Suuren Kosmisen Sydämen Kosmisten Valoaaltojen Myötä, jotka Käynnistävät Luomisen ja Evoluution Valossa. 
Rakkaat Ystävät, on mahdollista Ratsastaa Kosmisilla Valoaalloilla tyylikkäästi ja sujuvasti kuin höyhen tuulessa, jos vain sallitte jumalaisen Rakkauden ja Armon Tukea Itseänne kaikkina aikoina.

Myös Rakkaat Ystävät, Maya-päivävartijoiden neuvot ja viisaus auttavat Teitä ymmärtämään niiden Valoaaltojen Luonnetta, joita tulee teihin Kosmisesta Sydämestä, ja miten ne ovat galaktisen ilmentämisen ja Kosmisen Luomisen jatkuvan kehittymisen ilmaisua.


Tulevat valoaallot ja viidennen ulottuvuuden uuden maan ilmaiseminen


Rakas Valoperhe, kun maa siirtyy harmoniseen asetelmaan galaktisen keskuksen kanssa, suuren mysteerin valoaalloista tulee intensiivisempiä ja voimakkaampia. 
Tämä linjautuminen on syntymä- tai uudestisyntymäprosessi ja valmistaudutte tähän suureen evoluutiohyppäykseen koko luomakunnan rinnalla.

Kuten olemme sanoneet aiemmin, avainhetki tässä luomisspiraalissa on 11.11., kun maa asettuu linjaan 2012-tapahtumaa varten. 

Mutta Valoaallot jotka auttavat tätä prosessia, alkavat tuntua lähestyvässä maaliskuussa. Nämä energia-aallot kantavat jumalaisen harmonian ja ykseyden taajuuksia ja koodeja ja aktivoivat hyvin voimallisesti viidennen ulottuvuuden verkkoja. 
Tämä merkitsee, että luomisprosessi uusissa verkoissa nopeutuu ja voimistuu taas ja tämän rinnalla nopeutuu vanhojen energiaverkkojen hajoaminen. Tämä ilmentyy uutena paineena talousjärjestelmään, sillä tämä järjestelmä enemmän kuin mikään muu pitää ihmisiä vanhoissa pelkorajoituksissa.

Rakkaat Ystävät, kun tämä järjestelmä joutuu uuden paineen alle, pyydämme, että Te ette vaivu pelkoon. Tarpeenne tyydytetään ja Viidennen Ulottuvuuden Verkot ja Valoverkot Tukevat Teitä. 

Vain kolmannen ulottuvuuden verkot hajoavat ja vaikka tämä voi näyttää vakavalta ja maailmanlopulta, muistakaa aina, että tuo verkko ei elätä Teitä riippumatta siitä, miltä se näyttää rajallisesta mielestänne. 
Muistakaa aina, että voimanne lepää äärettömässä olemuksessanne ja kyvyssänne pitää energia Sydämessänne ja ilmentää se, mitä tarvitsette. Olette voimakkaita ja Rakastettuja ja Olette Rakkautta.

Maaliskuun päiväntasaukseen mennessä tunnette tätä intensiivistä aaltoa. Ja leijailette kuin höyhen kosmisilla valoaalloilla uuteen luomiseen. Teille tulee uusia ideoita, uusia yhteyksiä, uusia projekteja ja uusia yhteisöjä. 
Sillä nämä kosmiset aallot ovat Uuden Luomisen ja Uuden Maapallon Energioita. Niinpä yllytämme Teitä olemaan keskittymättä siihen, mikä hajoaa, ja keskittymään sen sijaan siihen, mikä nousee ja alkaa ilmentyä - Uusi Maa ja Valoaika!
_________________
Constance Demby - Faces of the Christ
Enya - Water Shows the hidden heart
Nightwish - Walking in the air
Antti Tuisku - Hyökyaalto
Neljä Ruusua - Tie Ajatuksiin

HARMONINEN ASETELMA - KOHTI SUURTA EVOLUUTIOHYPPÄYSTÄ
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn

( http://www.starchildascension.org)
Helmikuun 2011 energiat
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine 
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

UUDEN MAAPALLON JA ENKELI-IHMISEN 2012-YLÖSNOUSEMUKSEN NOPEUTUMISMERKKEJÄSinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose 
(www.shekinaspeaks.com )
27.5.2011
 

Sinisen säteen olennot ovat erittäin herkkä ja empaattinen Sieluryhmä kuten indigot ja nämä tulivat monilta eri Ylösnousseilta planeetoilta ja monista Valoulottuvuuksista Valaisemaan ihmiskunnan geenikoodia ja Nostamaan Jumalatietoisuutta Gaialla. (Katso sivuiltamme, oletko sininen säde)

Shekina joka on hepreankielellä sana "valokieli", on Sinisen säteen mentori. Shekina on pyhän feminiinisyyden kadotettu puoli luomisesta, mikä on Jumalan ruumiillistuma, Ylösnousemusprosessi. Sininen Säde on kaikkien Sinisten Säteiden Korkeimman puolen Sieluryhmätietoisuus. Yhdessä annamme Teille näitä lähetyksiä.

************

Tähän kanavointiin upotetut lukusarjat henki on antanut Shekina Roselle aktivoimaan tätä lähetystä. (Lisäinformaatiota uusista maakoodeista englanniksi: spiritlibrary.com/shekina-rose-blue-ray/13-33-333-number-sequences-new-earth-codes) 
eli tämä linkki****

number-sequences-new-earth-codes
ja lue myös
Olette lähtemässä 3D-todellisuudesta ja -olemassaolosta, mikä rajoitti jumalaista ilmaisuanne ja pyhää täysivaltaisuuttanne, ollaksenne täysin pyhässä liitossa universumin kanssa. Luomisen mestarivalonkantajat, siniset säteet, te olette tuomassa täydelliseen harmoniaan kaikki ylösnousseet osanne monista valaistuneista ulottuvuuksista ja planeettajärjestelmistä luodaksenne eheyttä ja jumalaista voimaa elämäänne ja maailmaanne. Teillä on ihmeiden aika käsillä!

Sisäisiä valokoodejanne on nopeuttanut kosminen linjautuminen, mikä aktivoi muinaisia pyhiä teknologioita ja asettaa teidät energeettiseen tilaan vuosien 2012 ja 2013 henkistä evoluutiovihkimystänne varten. Teitä tukee merkittävä universaali planeetta-asetelma, mitä kukaan parhaillaan maan päällä elävä ei ole koskaan ennen kokenut. 13

Polku kulkee JumalÄidin shekina-taajuuden ja Pyhän Sydämen Kautta, mikä resonoi kristallimaapallon Kristus-verkon läpi. Te olette luomisvalon kosmisessa yksinäänisyydessä jo luoneet tämän Kristus-sydänverkon Gaian kanssa uutta maapalloa ja enkeli-ihmistä varten. 11:11 12:12 = 13 - 33 333

Vanhan maailman jättäminen - 3D:n loppu

Eivät kaikki olennot valitse olla siinä korkeamman taajuuden ulottuvuudessa, mikä synnyttää uuden maapallon. On tärkeää tietää, että jokaisella olennolla on oikeus ja häntä kunnioitetaan tekemästään valinnasta. Energiakehonne ylösnousemuksen puhdistamisprosessi on aktivoinut korkeamman ruumiillistuman ydinolemuksestanne, DNA:nne jumalaisen alkuperäisen suunnitelman. Resonoitte nyt korkeammalla värähtelytaajuudella, mikä ei ehkä ole yhteensopiva ammattinne, kumppaninne, perheenne, ystävienne, ryhmienne, paikkanne ja instituutioidenne kanssa. 444

Lähdette vanhasta maailmasta eikä se ole aina hienovaraista, kun teidät leikataan hetkessä irti olosuhteista, joiden osa olitte. Perhe ja ystävät voivat suuttua ja useimmiten se johtuu siitä, että he tuntevat korkeamman energian uhkaavan heitä, mitä he eivät pysty ilmaisemaan sanoin. Jumaluusaalto joka tulee täysivaltaisesta itsestänne, ilmestyy tukemaan teitä, kun kehonne ja olemuksenne ei pysty sietämään matalampia energioita ja negatiivista käyttäytymistä tai kohtelua.

Kehonne ei siedä matalampia energioita ja negatiivista käyttäytymistä - 55

Kehonne voi protestoida siinä, missä ennen pystyitte toimimaan, kuin kaikki olisi ok. Nyt se huutaa "ei enää" ja puhutte ja toimitte korkeammasta totuudesta ettekä ole tilanteissa, jotka vievät pois voimanne. Näette tätä tapahtuvan enemmän maailmassanne ja läheisissä suhteissanne.

Erityishuomautus Sinisille Säteille ja erittäin herkille ja empaattisille valonkantajille:
Teillä on ollut taipumuksena sulkeutua energeettisesti, silloin kun tunsitte energian uhkaavan tai pakahduttavan. Tällä voi olla suora vaikutus immuunijärjestelmänne ja se voi ilmetä pudotuksena energiassanne, väsymyksenä, levottomuutena tai aivojen sumuisuutena. 
Tämä taipumus on muuttumassa, kun koette nyt harmonisoitumisen kosmoksen, pyhän sukulinjanne ja korkeamman immuniteetin kanssa. Siinä missä kerran olitte ilman ääntä ja hiljaa sisäisessä maailmassanne tekemässä pyhää luomistyötä, astutte nyt Pyhään Täysivaltaiseen Voimaan. Valostanne on tulossa Kirkkaampi, Voimakkaampi ja huomattavampi ja Jumalan taajuusresonanssinne on enemmän vireessä Luomisen Kosmisen tuen kanssa.

Väärinkäsityksiä ylösnousemuksesta ja vuodesta 2012 - "Teimmekö väärän käännöksen?"

Ylösnousemuspolullanne voi olla aikoja, jolloin mietitte, teittekö jotain väärin ja miten saavuitte tiettyyn matkanne paikkaan. Teillä on ehkä ollut havaintoja ja ajatuksia, että elämänne näyttäisi fyysisesti täydelliseltä. Kotinne säleaidan takaa ja täysin vakaasta ja turvallisesta elämästänne katsoisitte ulos verhojen välistä, kun kaikki mullistukset asettuisivat eivätkä koskaan koskettaisi teitä, kun tuntisitte vain rakkautta ja valoa.

Jos olet omistanut Elämäsi Valolle ja olet Sininen Säde, muodonmuuttaja Gaia-jumalattaren kautta, niin luultavimmin Ylösnousemus saattaa Sinut Sielusi pimeän yön syvyyksiin. 
Tämä saattaa tapahtua myös pari kertaa, kun kurkotat kohti syvän Sielutason Puhdistumista, mikä koskettaa melkein kaikkia olemuksesi osia. Todellisuutesi Syvällinen Transformoituminen Sielusi aidosta Ydinolemuksesta tuo Heräämisen Pyhyyteen ja Myötätuntoon kaikkea elämää kohtaan ja ennenkokematonta selkeyttä. 
Olet jumalaisen Valon ja Rakkauden polulla, mikä transformoi negatiivisuuden kehosi soluista. Tämä Sisäinen Tarkoitus Sisälläsi on Opastanut Kuoriutumistasi Enkeli-Ihmiseksi Uuden Maapallon Paljastamista Varten. 333

Vanhan maailma havaintotapaa pysymisestä yhdessä paikassa ja aineellisen omaisuuden keräämisestä pidettiin perimmäisenä vaurautena ja vakautena. Vaikka teillä voi olla aineellista omaisuutta ja mukavuutta Ylösnousemuspolullanne, tämä ei ole vaurautta tai vakautta, kuten näette maailmassanne. 
Uudella maapallolla ankkuroidutte täysivaltaiseen itseenne, Pyhään Yhteyteen jumalaisen Rakkauden, Valon, Voiman ja Loiston Kanssa. Tämä voittaa kaikki havaintotavat, joita Teillä on ollut, jolloin voitte nousta yläpuolelle ja nähdä kaiken kaaoksen tai hämmennyksen yli - universumi on komennossanne.

Uuden ihmiskunnan 2012-ylösnousemuksen nopeutumismerkkejä - elämän tarkastelua eläessä

Elämän tarkastelu eläessä tulee, silloin kun olette saavuttaneet merkittävän tietoisuustason kokeaksenne Ydinsieluolemuksenne Korkeamman Valelun. Tämä on Tähtiolemuksenne, Ylösnousseen itsenne aktivointi, Jumala-DNA ihmismuodossa. 
Se on ikään kuin monien elämien elämistä nykyelämässä eikä Teidän tarvitse kuolla ja syntyä uudestaan, kun teette sitä jatkuvasti ja kiihtyneellä tahdilla, mikä ylittää ajan ja paikan. 
Elämäntarkastelunne tulee näyttämään Teille, että kenties olette kiihdyttäneet niin kovasti, että Te ette ole huomanneet suurta edistymistänne ja sitä, kuka olette nyt. 
Menneitä tapahtumia ja muistoja tuodaan Teille, mutta ne eivät enää "laukaise" Teitä - traumakentät on parannettu. Tämä on näyttämään Teille, että Ylösnousette ja Kehitytte Korkeampaan jumalaiseen Olotilaan. 

Vaihdokkaat ja uusi tähtisyntymä

Voitte Ylösnousemuksessanne kokea niin valtavia latauksia Sielumatriisinne Korkeammista Ulottuvuuskentistä, että saatatte tuntea itsenne uudeksi olennoksi tai vaihdokkaaksi. 
Ylösnousseiden osienne Sielupunos pystyy nyt yhdistymään kanssanne ja luo laajentuneen tietoisuuden ja korkeamman ruumiillistuneen taajuuden ylläpitämään Jumalitsenne jumalaista ilmaisumuotoa.

Laajentuneet Ylösnousseet osanne tuovat Korkeampaa Tietoa, Viisautta, Sielu- ja Henkilahjoja, parannus- ja psyykkisten kykyjenne Laajentumista ja aktivoi Energiakeskuksia Kehossanne ja Energiakentässänne, mikä tukee Teitä.

Planeetta-asetelmat ja eläminen unitilassa

Planeetta-asetelmien, uuden ja täyden kuun, päivänseisausten ja -tasausten aikana voitte tuntea, että olette unitilassa päivän tai kaksi. Saatatte olla myös verkkainen, teillä on vaikeuksia liikkua - ikään kuin tiheyden läpi - ettekä pysty heräämään. Nämä ovat siirtymäjaksoja, jotka ovat eräänlaisessa aika-avaruuden tyhjyysulottuvuudessa ja silti elätte elämäänne ja teillä on voimakas yhteys lähteeseen. Menkää energiavirran ja rytmien mukana parhaan kykynne mukaan, hidastakaa ja nauttikaa olemisesta havahtuneessa unessa.

Jumalaisen Rakkauden Ylösnoussut Eläminen

Alatte tuntea, että haluatte ennen kaikkea selkeyttä Sielustanne, aidosta täydestä ilmaisustanne, mikä on jumalainen Rakkaus, ja kaikki on ollut Korkeamman Sydämenne "metkuja" Teidän saamiseksi siihen - Universumin Perimmäiseen jumalaiseen Voimaan ja Loistoon. 
Koko elämä ja Jumala on palvellut Teitä tuoden sen, mitä oikeasti halusitte. Tästä paikasta mitä monet Teistä jo kokevat, Nautitte Elämän ja Hengen Korkeammasta Kokemuksesta. 
Minne tahansa menette ja missä tahansa olette, jumalainen Rauhan Harmonia kohtaa Teidät ja sanoo:
"Tätä sinä olet". 
Tämä Rauha josta puhumme, on Totuus Sielustanne ja Hengestänne. 
Se on Rauhan tuolla puolen - se on jumalaista iloa, mikä sisältää kaiken Elämän, Universumin ja Kosmoksen Yhdessä, ja tätä te olette! 333**************************
UUDEN MAAPALLON JA ENKELI-IHMISEN 2012-YLÖSNOUSEMUKSEN NOPEUTUMISMERKKEJÄ 
Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose 
(www.shekinaspeaks.com )
27.5.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Lainelue myös nämä***** 
http://spiritlibrary.com/ 
Sininen Säde 28.3.2011 Maanmuutosten kiihtyminen

Muutokset vuoteen 2012

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.