WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

sunnuntai 31. toukokuuta 2009

Olen matkaaja ikuisuudessa

Olen matkaaja ikuisuudessa, omalla tasollani omana yksilönä. Ei ole ketään aivan samanlaista. Käsitän asioita eri tavalla kuin joku muu oman kykyni mukaan.

Etsin totuutta - tarkoitusta miksi elän. Totuus, jota etsin, on herätettävä omassa itsessäni. Sitä ei minun tarvitse etsiä kauenpaa, mutta en ole voinut tajuta sitä, ennen kuin olen itse saavuttanut kehityksessäni sen asteen, että se alkaa valjeta. Vähitellen totuus on avautunut minulle aivan kuin verho kerrallaan siirtyen syrjään.

Käteeni on annettu kirja, joka vastaa minun mieleni tekemiin kysymyksiin tai tielleni on tullut henkilö, joka on kyennyt valaisemaan mieltäni askarruttaneita ajatuksia. Olen huomannut selvän johdatuksen ja olen ollut kiitollinen siitä. Olen näin astunut kehityksen tielle ja rukoillut itselleni lisää valaistusta.

Minun on opittava hallitsemaan itseni ja opittava rentoutumaan. Molemmat tapahtuvat aivojeni kautta. Meditaatiossa noustaan vähitellen - askel askeleelta oppien - ikään kuin kolmiota ylöspäin sen kärkeen. Siihen yhtyy toinen kärjellään lepäävä kolmio, joka kuvaa kaikkia mentaalitason mahdollisuuksia. Vasta päästyäni kolmion kärkeen olen vastaanottavainen korkeammalle tietoisuudelle. Siellä olen yhteydessä koko universumiin ja henkimaailmaan. Minun tulee aina muistaa kosmiset lait - ennen kaikkea Rakkauden laki.

Mitkä ovat kosmiset lait?

* Jälleensyntymä. Joka kerta palatessaan maailmaan sielu saa uuden mahdollisuuden fyysisessä elämässä kasvaa kohti kosmista tietoisuutta. Se ikäänkuin vie eteenpäin pientä valoa, joka kerta kerralta kirkastuu ja voimistuu. Valo on suljettu aineeseen - valo loistaa aineellisen maailman pimeydessä. Elämän päämäärä on todellisen Alkulähteen (Jumalan) valon tuominen julki valaisemaan pienimmänkin aineen pimeyden. Sitten valo lopulta voittaa ja imee itseensä pimeyden niin että tapahtuu täydellinen yhtyminen, täydellinen tasapainoittuminen.

* Syyn ja seuraukset laki. Mitä kylvät, sitä niität. En voi kylvää ohdaketta ja niittää ruusuja.

* Tilaisuuden laki (dharman laki). Elämäni on matka, joka jatkuu aina edelleen ylös ponnistusten vuorta huipulle saakka, jossa loistaa taivaallinen valo. Valon kautta sieluni tajuaa Alkulähteen (Jumalan) ja yhtyy samaan liekkiin. Sen jälkeen siihen ei enää vaikuta suru tai ero, sillä se on saavuttanut pimeyden tasojen kaiken epäharmonian herruuden. kaiken peruskysymys on luovuttaa itsensä Alkulähteen (Jumalan) tahtoon ja hyväksyä se tie, jota Hän johdattaa minua läpi elämän, ja ottaa elämä vakaasti ja rauhallisesti. Minulla pitää olla vakaa luottamus elämään...

* Sopusoinnun laki (kuten ylhäällä, niin alhaalla). Sielu etsii jumalallista valaistusta ja pyrkii ilmentämän Alkulähteen (Jumalan) olemusta, se heijastaa taivaallista jokapäiväiseen elämään. En voi olla huomaamatta pyhimystä, koska valo hänessä on taivaan heijastusta. Samankaltainen heijastaa aina samankaltaista.

* Tasapainon laki (oikeudenmukaisuuden laki). Ei ole olemassa viatonta kärsimistä. Oikein kestettyä kärsimystä seuraa aina vastaava ilo. Jos näyttää olevan häviöllä, kannattaa muistaa, ettei Alkulähde (Jumala) koskaan ota pois antamatta jotakin tilalle.

Minulle on selvää ja todellista, että on olemassa Alkulähde (Jumala), joka on kaikkialla, kaikessa luodussa - ja jossa kaikki on. Kaikki on saman täydellisyyden lain alaista. Alkulähde on Rakkaus ja Valo. Haluan antaa itseni Alkulähteen (Jumalan) tekojen välikappaleeksi, Rakkauden ja Valon tulee heijastua myös minusta ympäristööni.

Koetan lähestyä Alkulähdettä ( Jumalaa ) Rakkauden ja Valon kautta. Lähestyn Luojaani kaiken luodun kautta. Sisäisen kehitykseni tulee olla aitoa. Minun on pidettävä mielessäni: Samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista. Rakkauden harjoittaminen kosmisessa mielessä kehittää auraani, jonka valo ja säteily on paras suoja pimeitä henkivoimia vastaan.

Avautumisessa korkeampien maailmojen värähtelyille apuna toimivat chakrat, kehoni psyykkiset keskukset, jotka ovat vastaanottajat, eräänlaiset portit, joiden kautta psyykkinen energia pääsee virtaamaan minuun. Oikean hengityksen suurta merkitystä on syytä korostaa, sillä vain oikein hapetettu veri voi auttaa chakrojani tulemaan tehokkaasti huuhdelluiksi ja puhdistetuiksi niin että ne ovat valmiit avautumaan.

Henkiset vastaukset löytyvät hiljaisuudesta ja vain sieltä. Minulla on sisälläni avain olemassaoloni syvyyksiin, niihin maailmoihin, joissa on elämänlähteeni - Alkulähde (Jumala).

Maallinen mieli on minun pahin vihollinen; se on este sielun ja Alkulähteen välillä ja todellisten hengen asioiden surma. Maallinen mieli on tarpeen, mutta sen tulee ohjautua aina sydämestä tulevan Hengen opastamana. Vihaiset, pelokkaat ja masentuneet ajatukseni sitovat minut maahan, mutta kun kohotan ajatukseni ylös kohti korkeuksia Alkulähteeseeni ( Luojaani), täytyn Valolla, joka voi muuttaa koko fyysisen kehoni. Voiman henkinen virtaus voi muuttaa kehoni jokaisen solun. En saa ajatella kielteisiä ajatuksia! Sydämessäni oleva jumalkipinä voi nostaa minut fyysisen aineen rajoituksista.

On aika olla hiljaa ja on aika puhua.

Minun on opittava, milloin pitää puhua ja milloin on paras vaieta. Koskaan ei pidä pakottaa ihmisiä seuraamaan määrättyä ajatussuuntaa tai uskontoa. Sen voi tehdä paljon paremmin elämällä niin kuin uskoo, osoittamalla Rakkauttaja Rakkauden hengen kauneutta ja voimaa. Tämä on mielestäni oikea tie levittää Valoa Maailmaan.

Yritän elämälläni palvelemaan ihmiskuntaa. Voin antaa sisälläni olevan Valon LOISTAA toimintani ja puheitteni kautta, joiden tulee olla viisaita, ystävällisiä ja sopusointuisia niin etten loukkaa ketään.

Yritän elää jokaisen päivän, jokaisen minuutin elämässäni tietoisena siitä, että elän Alkulähteessä (Jumalassa), että kaikki luodut ovat lähtöisin Alkulähteestä (Jumalasta) ja kuuluvat yhteen universaaliseen elämään, josta pieninkään osa ei ole erossa. Kaikki ovat yhtä jumalallisessa hengessä. Minun koko olemukseni on taisteltava Valoa kohti. Sitä on elämä. Saan kulkea valoa kohti niiden tekojen kautta, joita teen, mutta myös ajatusten kautta, joita ajattelen. Eivät yksin teot, vaan myös ajatukset ovat tärkeitä. Kun yritän puhdistaa niitä, silloin tekonikin tulevat olemaan hyviä.

Osaanko rukoilla oikein? Onko sydämeni mukana rukouksessa?

Minun on mentävä hiljaisuuteen ja suljettava maailma ulkopuolelle. Siellä pyydän mieleeni rauhaa ja odotan ja kuuntelen. Jos pyrkimykseni on vilpitön, tuo salainen kammio avautuu minulle. Hengen hiljainen pyhäkkö on minussa itsessäni. VHAU!!!

Universaalinen Rakkaus tuo muassaan nöyryyden, suvaitsevaisuuden, vilpittömyyden ja totuudellisuuden kaikessa.

Totuus sielussa viisauden ja terveen järjen kera on tarpeellista.

Rakkaus ilman tietoa ei ole tarpeeksi. Jos lähetän Rakkautta ainoastaan ulospäin, saatan langeta itsetyytyväisyyteen, mutta avaamalla korkeammat voimakeskukseni, voin työskennellä tiedon kanssa. Sen tähden minun pitää pyrkiä hankkimaan syvempää tietoa aina enemmän, että ymmärtäisin syyn, miksi toivon pääseväni korkempien tasojen yhteyteen.

Koetan siis rehellisesti tutkia itseäni. Ovatko syyni itsekkäät vai epäitsekkäät? Haluanko olla etevämpi kuin muut? Vai olenko rehellisesti kiinnostunut oppimaan sellaista, jonka avulla voin omalla pienellä osuudellani nöyrästi palvella kanssaihmisiäni?

Kun motiivini on viimeinen - toisten palveleminen - voin olla varma siitä, ettei tie ole helppo.

Kun valitsin astumisen kehityksen tielle - tein sen rohkein ja luottavaisin mielin! Olen myös huomannut, että minua ohjataan toiselta puolelta. Minun on opittava luottamaan apuun ja johdatukseen ja tiedettävä etten ole yksin. Auttajani ovat aina lähelläni ja pitävät minusta huolta. Aurani ilmaisee rehellisesti ja totuudellisesti sen mitä todella olen. Henkimaailma näkee aurani ja tietää tarkkaan sen. Heille olen avoin kirja!

Minulla on fyysinen aura, joka ulottuu n. 2,5 cm päähän joka suuntaan kehostani.

Mentaaliaura ympäröi päätäni. Se on taiteen kuvaama sädekehä. Mentaaliset, älylliset ja henkiset taipumukseni ilmenevät siinä ja sen mukaisesti värit vaihtelevat aurassani. Kuitenkin keltainen on aina mukana.

Eetteriaura ulottuu n. 60 cm päähän keskustasta kehystäen päätäni ja kehoani vyötäröni alapuolelle asti. Syvälle juurtuneet tunnevaikutukseni löytyvät täältä yhdessä laajentuneen henkisen tietoisuuteni kanssa.

Henkinen aura ulottuu kaikkialle ympärilleni. Sen rajoja on vaikea huomata ja sen laajuuden määrää minun henkinen kehitykseni. Se saattaa laajeta jopa värähtelyjen kirjoksi. Tämä on ihana aurakenttä, jonka tuntee henkisesti pitkälle kehittyneen ihmisen ympärillä. Se välittää henkisen voiman siunauksen sen vaikutuspiirissä oleville.

Aurassani on myös pystysuorat säteet, jotka tulevat päälakeni kautta ja tämä on ilmeisesti elämänvoimaa eli praanaa tuova kanava. Sama säteily lähtee minusta ulospäin vaakasuoraan ja se on jumalallinen voima, joka lähtee minusta toisiin henkisessä yhteydessä.

Laitan tähän loppun Harry Edward ´sin parannusmeedion rukouksen:

" Taivaallinen isä, minä antaudun Sinun parantajahenkiesi vaikutuksen alaiseksi, että Sinun jumalallisen parantavan voimasi kautta voisin kaiken epäharmonian itsessäni ja sielullinen ja ruumiillinen jännitys minussa kevenisi ja vähenisi päivä päivältä. Auta minua omaksumaan myönteinen ja auttavainen mieli saavuttaakseni läheisen sopusoinnun ympärilläni olevien ja jumalallisen parannustehtövön kanssa, ja niiden kanssa, jotka ovat sairaita ja epätoivon pimeydessä, jotka eivät tiedä siitä avusta, joka heidät voi saavuttaa henkimaailmasta, minä rukoilen, että tietoisuus tulisi heidän osakseen pian, että hekin saattaisivat kokea Hengen suoman mielen kohoamisen, joka voi johtaa meidät kaikki sopusoinnun kautta kohti todellista terveyttä".

Missä ei ole rohkeutta, tiedämme, ettei synny mitään, mikä voi kestää ja pysyä!
pohdintaani

torstai 28. toukokuuta 2009

Valo-olennot kuvina

 Valo olennot ja sateenkaari taivaallaPurppura ja vihreä valo olento taivaalla

Valo-olennot / Suojelusenkelit


"Valo-olennot, Suojelusenkelit toivovat sydämestään, että oppisimme heidän avullaan oivaltamaan sen, että elämässä on vain oppeja ja kokemuksia. Ne auttavat kehittymään ihmisenä, kunhan ei anna periksi toivottomuudelle".

Valo-olennot ovat kotoisin toisesta ulottuvuudesta silmin havaitsemattomasta, näkymättömästa maailmasta, He ovat maailmasta, jossa ei ole negatiivisuutta, ei arvostelua, ei vaatimuksia, ei suvaitsemattomuutta. On vain suuri, käsittämätön hyvyys ja rauha.

Valo-lentojen olemus on korkeasti värähtelevää hienoa energiaa. Valo-olennon läsnäolon voi aistia turvallisuutena, lämmöntunteena, viileytenä tai hienona tuoksuna. He näyttäytyvät väreinä, tai muistuttaen ihmisten fyysistä kehoa. Heidän olemukseensa kuuluu hyvyys, rakkaus, myötätunto ja hyväksyntä eli kaikkinainen hyvä kuuluu heidän tarkoitusperiinsä.

pohdintaani

Viisaan Intiaanin opissa

Okla-Choctaw-intiaani Rainbow Eagle salaisuuksien pussi vyötäröllään.


Amerikan alkuperäiskansat eli eri intiaaniheimot ovat tunnettuja syvällisestä suhteestaan luontoon ja elämään. Historian saatossa koviakokeneet intiaanit nauttivat nykyän hengellisen oppaan asemasta, sillä moni kääntyy heidän puoleensa neuvojen toivossa. Myös Suomessa vieraillut Rainbow Eagle on tottunut jakamaan intiaaniviisauksiaan.


67-vuotias Okla-Choctaw-intiaani Rainbow Eagle matkustaa työkseen ympäri Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa opettamassa heimonsa viisauksia luonnosta ja elämästä yleensä. Hän kertoo kasvaneensa normaalin amerikkalaispojan tavoin parikymppiseksi asti, mutta hakeutui sitten heimon vanhimpien pariin. Siitä lähtien Rainbow Eagle on omistanut elämänsä intiaanien asialle.


Hän opettaa pääasiassa heidän ajatusmaailman perustaa, eli Rauhan Kilpeä. (Katso profiili-kuvaani) Se on värikäs kuvio, johon on piirretty symbolein heidän maailmankuvan kannalta keskeiset asiat. Kuvio on jopa 2000 vuotta vanha ja alkuun se piirrettiin maahan. Myöhemmin kuvio maalattiin eläimen nahkaan ja nyt tällä vuosituhannella Rainbow Eagle´lla on siitä Power Point - esitelmä.


Rauhan Kilpi - kuvio sisältää monta tasoa ja monta ajatusta, mutta sen keskeisin seikka on kuvion ympyrämuoto. Se sulkee sisäänsä kaikki elämänmuodot ja muistuttaa intiaaneille siitä, että myös viholliset kuuluvat heidän elämäänsä.


Kuvion keskellä on myös punainen piste, jonka tarkoitus on osoittaa, että Luoja on kaiken elämän takana. Hän on luonut kaiken ja sen myötä kaikessa ympärillä olevassa on henki. Rauhan Kilpi opettaa myös mm. sen, että luontoäiti haluaa meidän kunnioittavan maailmankaikkeutta ja universumia koskevaa tietoa.


Naisena ja miehenä


- Naisenergiaa on kaikki mikä auttaa kasvamaan ja kehittymään. Siis sitä on paitsi äiti, joka kasavattaa lasta kohdussaan, myös vaikkapa mies, joka aloittaa uuden projektin. Hän on silloin luova ja antaa tilaa kasvulle itsessään eli on täynnä naiseneregiaa. Mutta jos hän haluaa saattaa projektin päätökseen, se vaatii päättäväisyyttä eli miesenergiaa.


Intiaanit ajattelevat ihmisiä nais- ja miesenergian muodostamina kokonaisuuksina.


- On tärkeää muistaa, että jokainen ihminen on osaltaan sekä mies että nainen. Intiaanit ajattelevat niin, että meillä on useita elämiä aikaa tasapainottaa näitä puolia itsessämme. Ja aina tulee aikoja, jolloin tarvitsee enemmän juuri maskuliinista tai feminiinistä puolta itsestään. Tärkeintä kuitenkin olisi pyrkiä näiden puolien tasapainoon, Rainbow Eagle pohtii.


Menneisyyden painolasti


- Menneisyyttä pitää kunnioittaa, mutta siitä pitää myös osata päästää irti. Usein erityisesti naiset pitävät kiinni menneiden tapahtumien painolastista ja elämä käy raskaaksi.


- Meillä on vyötäröllä tällainen nahkainen pussi, jota kutsumme salaisuuksien pussiksi. Sinne me sijoitamme menneisyyden tapahtumat, joiden merkitystä emme ole vielä ymmärtäneet. Me siis suhtaudumme kunnioituksella menneisyyteen, mutta emme piehtaroi siinä. Jos myöhemmin haluamme, voimme palata pussissa oleviin muistoihimme ja niiden opetuksiin. Rainbow Eagles kertoo.


Tartu hetkeen


Navaho-intiaaneilla on sanonta, joka kuvaa kuinka näen kauneutta edessäni, näen sitä takanani ja oikealla ja vasemmalla, alapuolellani, yläpuolellani - kävelen siis kauneudessa. Tällaista hetkessä nauttimista elämän pitäisi olla.


Lähde: Okla-Choctaw-intiaani Rainbow Eagle
Intiaanit  

keskiviikko 27. toukokuuta 2009

Sinun kanssasi tähtisilmä
kertosäe:
Sinun kanssasi, tähtisilmä,
Meren, kuutamon omistan,
Sinun kanssasi, tähtisilmä,
Tahdon nähdä mä maailman.
Sinun kanssasi, tähtisilmä,
Nyt mä tahtoisin lähteä,
Sinun kanssasi, tähtisilmä,
Kohti kauneinta tähteä.

Esko Mustonen 1975
laulaja: Erkki Junkkarinen - Sinun kanssasi tähtisilmä

Ihmisenkeli

Vuosi 2012 ei ole mysteeri. Kaikki alkaa! Tämä maapallo alkaa muuttaa värähtelyään. Tätä värähtelyvauhdin lisääntymistä odottavat valotyöntekijät, joilla on ollut uutta energiaa 20 vuotta tai ylikin. Tällä hetkellä DNA:hamme toimitetaan enemmän informaatiota kuin koskaan aiemmin. Se on voimakasta ja esoteerista (henkistä). Kurkota ottamaan kädestä omaa korkeampaa itseäsi , mikä on jumalainen. Kuka ymmärtää sinua paremmin kuin sinä? Jumala on energia, jonka kanssa olet aina ollut ja jonka kanssa tulet aina olemaan - ja se on sisälläsi.

"Elämä on annettu meille itseilmaisua varten ja löydämme etsimämme vain kuuntelemalla sydäntämme".
Tämän itseilmaisun korkein muoto on ystävällisyys.

Sielumme saattaa olla kaukana ikuisesta kodistaan, mutta emme ole pelkästään turisteja. Me kannamme vastuuta korkeamman tietoisuuden kehityksestä omalla ja muiden kohdalla, ja siksi matkamme on yhteinen. Olemme jumalaisia mutta epätäydellisiä olentoja, jotka elävät kahdessa maailmassa yhtäaikaa - materiaalisessa maailmassa ja henkimaailmassa.

Yksi muutosprosessin lahjoja on, että ihmiset ovat tulossa tietoisiksi siitä, keitä he todella ovat, että he ovat SIELUJA ihmiskehossa ja että he, toisin sanoen, ovat ENKELEITÄ ihmisen muodossa.

Olemme olleet tietoisia yhteyksistämme korkeammappin ulottuvuuksiin ja tuhansia vuosia, mutta meistä on aina tuntunut, että meidän " inhimillinen" ja materiaalinen tilamme jotenkin sulkee meidät pois Enkeliperinnöstämme. Me puhumme "korkeammasta minästämme", tietäen että meillä on tämä ominaisuus olemassa, mutta jotenkin se ei olisi osa sitä mitä me olemme ja ainoastaan saavutettavissa meditaatiossa.

On tärkeää olla ihminen ja olla hyvin maadoittunut aineelliseen ulottuvuuteen. koko järki tässä siirtymisessä on tuoda "taivas" "maan" päälle, eikä ajautua johonkin leijuvaan paratilliseen tilaan.

pohdintaani

Elämän kukka ja Kärsimyskukka
Elämän kukka / The Ancient secret of the flower of life

* Luomisen geometrian alkumuoto, joka johtaa meidät fyysiseen olemassaoloon ja sieltä pois.
* Me olemme enemmän kuin mitä tiedämme olevamme.
* Kaikki elämä, ei ainoastaan täällä vaan joka puolella maailmankaikkeutta tiesi Elämän kukkaan kätkeytyvän luomiskaavan - tien sisään ja ulos.
* Henki loi meidät tuon kuvan sisään. Se on kirjoitettu kehoosi, kaikkiin kehoihisi.
* Tiedät, että se pitää paikkansa.

Kärsimyskukka / Passiflora incarnata / lääkekasvi

Symboloi *
* Jeesuksen orjantappurakruunua
* Kukan viisi verho- ja terälehteä; kymmenen Jeesuksen opetuslasta
* Suuri lisäteriö; piikkikruunua
* Viisi hedettä; Kristukset haavat
* Närhet ; ruoskia
* Lehdet ; Kristuksen syyttäjiä
* Passio; kärsimys
* Flora; kukka
* Kunnioitus Kristuksen kärsimykselle

Elämän kukka / The Ancient secret of the flower of lifeGraalin maljaElämän kukka on ikivanha symboli, joka liittyy myös pyhään geometriaan - itse asiassa siitä sanotaan, että se sisältää koko geometrisen luomismallin.

LÄHDE: Drunvalo Melchizedex Elämän kukan salaisuus I ja II osat

Ikoni ja sen sanoma
Maria ja rauhan enkeli


Ikonin kauneus on ensisijaisesti hengellistä. Siitä syystä ikoneja ei pystytä tyhjentävästi analysoimaan ja käsittämään pelkästään taidehistorina avulla. Ikonit avautuvat katsojalle vasta sen jälkeen, kun niiden teologiset perusteet on ymmärretty.


Ortodoksisen perinteen mukaan ikonimaalaus toimituksena on rukous. Valmiista ikonimaalauksesta henkii tietynlainen hartaus, jonka katsoja tavallisesti huomaa, tarkastelipa hän ikonia uskonnollisesta, esteettisestä tai historiallisesta näkökulmasta . Tuo hartautta herättävä tunnelma ei kuitenkaan synny yksinomaan maalarin vöyrän suhtautumisen ja rukoilemisen seurauksena, vaan se johtuu sääntöjen noudattamisesta. Ortodoksinen kirkko on tarkoin määritellyt ikonimaalauksen muodon ja sisällön esitystavan. Tästä johtuen ei yksityinen maalari voi noudattaa omaa hetkellistä inspiraatiotaan, vaan maalaamisen tukena ja pohjana on koko kirkon viisaus ja kokemus.

Jumalan Sana, joka ei ole sanoin, eikä kuvana esitettävissä, syntyy neitseellisestä ÄIDISTÄ - näkyväksi, kosketeltavaksi ja siis kuvattavaksi. Ikonin olemassaolo perustuu Jumalan ihmiseksi tulemiseen. Maalari kokee ja ajattelee kaine kuvina ja pelkistää samalla mudon niin yksinkertaiseksi, että siinä piilevä syvyys on vain hengellisen katseen tavoitettavissa. Hän puhdistaa teoksensa kaikesta henkilökohtaisuudesta ja pysyy itse nimettömänä. Hänen päätehtävänään on perinteen säilyttäminen.

Pyhä Dionysios Arcopagiitti nimittää Jumalaa KAUNEUDEKSI " sen ihanuuden tähden, jota Jumala suo joka olennolle, kullekin määränsä. Jumala on koko luomakunnan sopusointuisuuden ja ihanuuden ALKUSYY. Jumala on kauneus, koska hän säteilylähteestään käsin VALON TAVOIN VALAISEE kaikki olennot pukien ne kauneuteen".

Ikonin kauneus on tavoitetun jumalan kaltaisuuden kauneutta. Sen tähden ikonin arvo ei olekaan sen kauneudesa sinänsä, ei siinä, että se olisi kaunis esine, vaan siinä, että se ilmentää kauneutta.

Kirkastuminen on Jumalallisen armon luomattoman valon säteilyä läpi rukoilevan ihmisen koko henkisen ja aineellisen olemuksen, ikään kuin ihmisestä tulisi Jumalan elävä ikoni. Ikoni taas on tämän kirkastumisen ulkonainen ilmaus, pyhän hengen armon täyttämän ihmisen kuva. Ikoni ei suimnkaan ole jumaluuden kuva, vaan osoitus siitä, että syseinen ihminen on osallinen jumalalliseen elämään.

"Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen jumaloituisi".

Ikonin kuvaamistapa ilmentää pyhän ihmisen kirkastunutta olotilaa, ja lisäksi sillä on aivan ilmeisesti myös luova ja opettava merkitys. Se ohjaa meitä ja neuvoo kuinka on meneteltävä, kun rukoilemme, keskustelemme Jumalan kanssa. Se osoittaa, että rukoukseen tulee syventyä niin, ettei ulkomaailma ylety häiritsemään.

Ikoni on sekä elämäntie että väline; se on rukousta. Jumalallinen valo leviää ikonista kaikkialle. Esineistä ei lankea varjoja, sillä Jumalan valtakunnassa ei ole varjoja. Kaikki on valoa täynnä.

Ikoni on tie, jota myöten ihminen voi päästä alkukuvan kaltaisuuteen, toteuttamaan elämässään sen, mitä Jumalihminen ilmoitti ja perinnöksemme jätti.

Athos-vuoren munkki Silvan (k.1938) puhuu näin:
" On kerrassaan eri asia vain uskoa Jumalan olemassaoloon, tuntea hänet luonnosta tai Raamatun perusteella, ja eri asia on tuntea Herrä PYHÄN HENGEN opastamana".

"Pyhässä Hengessä Herra on tunnettavissa ja Pyhä Henki asuu koko ihmisessä, hänen Sielussaan, Hnegessään ja Ruumiissaan".

Lähde: Leonid Ouspensky IKONI ja sen sanoma - kirja
Ortodoksi.net - IKONI
Art-Russian
Liisa Holst: Ikonit - kurssit - opetus

keskiviikko 20. toukokuuta 2009

Tasolla IV olevan sielun kertomus
Matkustelen paljon henkimaailmassa. Näkemilläni geometrisillä muodoilla on jokaisella oma tarkoituksensa minulle. Jokaisella muodolla oma energiajärjestelmänsä. Pyramidit ovat yksinäisyyttä, mietiskelyä ja parantamista varten. Suorakaiteet ovat menneiden elämien tarkastelua ja opiskelua varten. Pallomaisia muotoja käytetään tulevien elämien tarkasteluun ja sylinterinmuotoisia tiloja käytetään matkaamiseen eri maailmoihin ymmärryksen laajentamiseksi. Toisinaan menen jonkin suuren, sieluja täynnä olevan keskuksen ohi - vähän kuin lentoaseman - joissa ihmisiä kuulutetaan telepaattisesti. Keskukset ovat valtavia prisman kaltaisia pyörteitä, joiden puolat kaaartuvat kauas poispäin. Niissä on kova kiire mutta hyvä järjestys. Sekaan ei kannata mennä liian kovalla vauhdilla tai saattaa ajatua ohi siitä pyöränpuolasta, jota pitkin oli tarkoitus mennä. Nämä keskukset ovat välisatamia, joita isännöivät sielut ohjaavat liikennettä ja vastailevat matkustajien kysymyksiin. Kaikki liikkuu pehmeän mielyttävästi kelluen, ja siellä on myös kauniita, soinnukkaita ääniä, joihin matkaajat voivat lukittua pysyäkseen oikeassa suunnassa.

Lähde: Hypnologi Michael Newton Sielujen kohtalo, Lisää elämästä elämien välillä


tiistai 19. toukokuuta 2009

Henkinen kehitys maapallollaRakkaus on voima, jonka varaan tämä maailma on rakennettu. Äiti Maa lepää hiljaa ja hartaan surullisena siitä, että hänen lapsensa eivät tottele tätä sanomaa, ja hänen huutonsa kuuliaisuudesta kaikuvat kuuroille korville. Tästä johtuen Maapallo on suuren ongelman edessä. Kuinka saisimme ihmiset ymmärtämään nämä henkiset perustotuudet? Tietysti siten, että jaamme tietoa niille ihmisille, jotka etsivät henkisyyttä. Mutta ongelma ei olekaan siinä, vaan totuus on, että niin monet sulkevat korvansa eivätkä ole tietävinään niistä Maapallon tapahtumista, joiden pitäisi herättää heidät henkiseen elämään. Te seisotte nyt tienristeyksessä, ettekä tiedä vielä, minkä tien tulette valitsemaan. Vaihtoehdot ovat seuraavanlaiset: Joko Maapallo tulee jatkamaan samalla tavalla kohti hidasta heräämistä, jolloin aniharvat tulevat saamaan raskaan tehtävän valaista monia muita. Tai sitten lukuisten ihmisten joukossa tapahtuu voimakas herääminen, jonka henkimaailman henkiset auttajat saavat aikaan. Tässä on vain se ongelma, että niin monet tarvitsevat silloin apua ymmärtääkseen, mitä oikein tapahtuu. Silloin on niiden, jotka tietävät, mitä on tapahtumassa, vaikea ehtiä auttamaan kaikkia niitä, jotka tarvitsevat opastusta.

Mikään ei ole koskaan muuttumatonta Maapallon kehityksessä, maailmankaikkeudessa. Koko ajan on menossa tapahtumasarjoja, jotka pohjimmiltaan tähtäävät tasapainoon niin, että rakkaus voittaa, ei pahuus, ja että ihmiset saavat tulla kotiin Alkulähteen (Jumalan) luo, siihen valtakuntaan, joka odottaa teitä kaikkia, kun ne edellytykset ovat täyttyneet, joiden täytyy täyttyä, ennen kuin tämävoi toteutua. Monet henkisesti valaistuneet ihmiset odottavat malttamattomina sitä päivää ja haluavat, että me henkimaailmassa jouduttaisimme tapahtumia. Sitä emme kuitenkaan voi tehdä, vaan ainoastaan Jumala voi ylittää omat lakinsa. Tämä on kuitenkin äärimmäinen hätäratkaisu. Kaikkein parasta on, että mahdollisimman monet ihmiset samanaikaisesti saavuttavat valaistuksen ja voivat luopua itsekkyydestään. Silloin Maapallolla syntyy tilanne, joka vaikuttaa kaikkiin, myöskin eläimiin ja hyönteisiin, kasveihin ja puihin. Tämä olotila on sellainen, että se kohottaa energiaoita kaikessa elävässä. Siten tapahtuu automaattisesti kaiken elävän muuntuminen Maapallolla ja sen ihmiskunnan, ja kaikki olemassaoleva muuttuu itsestään silmänräpäyksessä valoisampaan olomuotoon. Tätä te odotatte. Tätä me odotamme. Kaikilla sieluilla on sama lopputulos, energian nousu ja uudelleen yhdistyminen. Miten tuo lopputulos toteutuu, sitä emme vielä tiedä.

Lähde: Anna Berg: Jälleensyntymä ja kuolema - elämä elämien välillä - kirja

torstai 14. toukokuuta 2009

Yksinkertainen totuus


Yhä useammat herätetään tietoisuuteen henkisestä elämästä ja siitä olotilasta, joka on matkalla kohti muuntumista valo-olennoksi, joka on kokonaan valon ja hyvän palveluksessa. Matka sinne on kuitenkin pitkä ja mutkikas.

Taivaallinen kuljetus

Kun olen rauhallisessa olotilassa, olen avoin enkä askartele jonkin erityisen asian parissa, rentoudun musiikin kanssa, meditoin, voin saada taivaallisen kuljetuksen, matkan taivaalliselle värähtelytasolle jumalallisten säteiden avulla.

Kerään kokemuksia henkiseen kehooni siitä, minkä jokainen jo oikeastaan tietää mutta mikä täytyisi uudelleen kokea joka kerta, kun elää aineellista elämää. On tärkeää, että henkinen kehoni saa henkistä ravintoa ja huoltoa ja siksi minun pitää uskaltautua näille sielun matkoille henkiselle värähtelytasolle.

Asetun siis mukavasti nojatuoliin ( sänkyyn), suljen silmäni ja rukoilen:

" Rukoilen Sinua Herra, että Sinä kuljettaisit minut sinne, minne minä kuulun. Amen".

Aineellisten etäisyyksien mukaan mitattuna tämä olotila on aivan minun ympärilläni, eikä se ole kaukana, jossain korkealla, vaan yhden taajuuden etäisyydellä.

Kokeile siis tätä menetelmää, jotta voisit päästä yhteyteen ikuisten totuuksien ja sen Rakkauden kanssa, joka sieltä virtaa kaikille.

" Elämä on annettu meille itseilmaisua varten ja löydämme etsimämme vain kuuntelemalla sydäntämme". 
Wat-temppeli Pohjois-Thaimaassa, buddhalaisen opettajan muistutus meille kaikille.

Tämän itseilmaisun korkein muoto on ystävällisyys. Sielumme saattaa olla kaukana kodistaan, mutta emme ole pelkästään turisteja. Me kannamme vastuuta korkeamman tietoisuuden kehityksestä omalla ja muiden kohdalla, ja siksi matkamme on yhteinen.

Olemme jumalallisia mutta epätäydellisiä olentoja, jotka elävät kahdessa maailmassa yhtä aikaa - materiaalisessa maailmassa ja henkimaailmassa. On meidän kohtalomme sukkuloida edestakaisin näiden kahden todellisuuden välillä aikojen halki samalla, kun keräämme tietoa ja opimme tuntemaan itsemme. Meidän on kärsivällisesti ja päättäväisesti luotettava tähän tapahtumakulkuun. Useimmat fyysiset kehomme eivät täysin tunne todelista olemustamme, mutta Minuutemme ei koskaan joudu eksyksiin, sillä olemme aina yhteydessä molempiin maailmoihin.

Suurin hyöty, jonka saan siitä, että tiedän ikuisen, rakkaudentäytteisen kodin odottavan minua, on että muutun avoimemmaksi mielessäni vaikuttavalle korkeammalle voimalle. Tietoisuus siitä, että kuulun jonnekin, lohduttaa minua ja tuo minulle rauhan, eikä pelkästään toimimalla turvapaikkana maailmaan myrskyiltä vaan auttamalla minua olemaan yhteydessä universaaliin tajuntaan. Jonain päivänä saatan tämän pitkän matkani päätökseen - jokainen meistä - ja saavutan perimmäisen valaistumisen tilan, jossa kaikki on mahdollista.


pohdintaani

maanantai 11. toukokuuta 2009

Mitä vyöhyketerapia on?Vyöhyketerapia eli refleksiterapia, joksi sitä oikeastaan tulisi kutsua, ei ole uusi hoitomuoto, vaan todennäköisesti yksi vanhimmista tunnetuista itseparannuskeinoista. Tiedetään, että vyöhyketerapiaa käytettiin yli 5000 vuotta sitten sekä Intiassa että Kiinassa. Myös monet intiaaniheimot tunsivat tämän hoitomuodon. Vyöhyketerapia vaikuttaa hormonaalisiin ja autonomisen hermoston toimintahäiriöihin sekä melkein kaikkiin muihinkin vaivoihin sisä- ja liikuntaelimissä. Refleksi-ideasssa on kyse siitä, että kaikkia ruumiin elimiä vastaavat muun muassa jaloissa, pääasiallisesti jalkapohjissa, olevat refleksi- eli heijastevyöhykkeet. Jos näitä vyöhykkeitä hierotaan tietyllä atavalla, autetaan vastaavien elinten toimintaa palautumaan normaaliksi.
On siis tärkeää, että jalat ovat terveet, kuten ne ennen olivatkin, kun kuljettiin paljain jaloin luonnossa. Kun alettiin käyttää kenkiä jalkojen suoojana, luonnollinen vyöhyketerapia ei enää toiminut. Seurauksena on, että ruumiistamme ei tarpeellisessa määrin poistu myrkyllisiä aineita, vaan niitä varastoituu kehoon. Myrkyt kasautuvat erityisesti jalkojen hermopäätteisiin ja muuttuvat vähitellen koviksi kiteiksi. Kiteet haittaavat verenkiertoa ja estävät energian virtausta paitsi jalassa ja refleksivyöhykettä vastaavassa elimessä myös imusuonistossa. Vyöhyketerapia murskaa kiteet niin, että energia pääsee virtaamaan vapaasti. Veri poistaa vähitellen myrkyt erityiselinten kautta ja paraneminen alkaa. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että vyöhyketerapialla käynnistetään elimistön oma paranemistapahtuma.
Erään uudemman teorian mukaan ääreishermostossa tapahtuu hermoja paineltaessa kemiallisia muutoksia ja nämä muutokset vuorostaan johtavat sellaisten aineiden erittymiseen, jotka pystyvät palauttamaan sairaan elimen toiminnan normaaliksi. Mutta kuten sanottua, tämä on pelkkä teoria.

Tasapainoinen elämäntapa
Vyöhyketerapia ei saa olla pelkkää oireiden hoitoa kuten perinteinen sairaanhoito. Muuten tulokset jäävät tilapäisiksi eikä luonnonlääkinnän tarkoitusta ymmärretä. Jos on pitkään lyönyt laimin ruumistaan ja jos lisäksi voi henkisesti ja sielullisesti huonostsi, ei ole ihme, jos sairastuu tavalla tai toisella. Täysin terveeksi tulemiseen ei riitä pelkkä vyöhyketerapia, vaan lisäksi pitää yrittää muuttaa elintapojaan.
1. Monipuolinen ruokavalio
2. Säännöllinen liikunta
3. Rentoutuminen ja henkinen tasapaino
4. Myönteinen ajattelu

Säännöllinen liikunta
* saa ruuan ravintoaineet imeytymään helpommin ruumiiseen
* ehkäisee ylipainon syntymistä ja helpottaa laihduttamista
* voi ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja
* lisää voimia ja parantaa kuntoa
* tehostaa verenkiertoa esimerkiksi käsissä, jaloissa ja kasvoissa
* ehkäisee jalkojen turvotusta
* lisää liikunnassa käytettyjen jänteiden ja lihasten kiinnityskohtien lujuutta
* vähentää nivelvaurioiden vaaraa
* kasvattaa lihasvoimaa
* suojelee selkävaurioilta ja selkävaivoilta
* voi johtaa veren rasvojen parempaan koostumukseen; hyvät HDL-lipoproteiinit lisääntyvät ja huonot LDL-lipoproteiinit vähenevät
* vähentää stressin haittavaikutuksia
* voi auttaa nukkumisvaikeuksissa
* laskee sydämen lepopulssia
* stimuloi aivojen verenkiertoa
* ehkäisee luiden haurastumista
* stimuloi ruuansulatusta ja ehkäisee ummetusta
* auttaa tasapainoaistia
* voi vaikuttaa myönteisesti huonoihin tapaoihin vähentämällä tupakoinnin ja alkoholin tarvaetta, parantamalla ruokailutottumuksia jne.
* voi laskea korkeaa verenpainetta

Lähde: MajLis Hagenmalm Vyöhyketerapia - kirja Tammi

maanantai 4. toukokuuta 2009

Uskon alkukuvat


Kun joku ottaa pitkästä aikaa Raamatun käteensä ja aloittaa lukemisen Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, Genesiksestä, hän sulkee kirjan pian. Ristiriitaiset kuvaukset ilmeisestikin samoista tapahtumista hämmentävät häntä, kauheat "Jumalan" tuomiot ja ihmisten julmuudet hirvittävät häntä, ja hän joutuu eksyksiin sukuluetteloiden ja siunausten, sotien ja juonittelujen, koettelemusten ja kirousten viidakossa... "Tämä on Jumalan ja hänen kansansa historiaa", lukijalle on kerrottu, mutta hän ei löydä kirjasta historiaa, vaan myyttien, tarinoiden ja legendojen sekoituksen.

Tässä Teille helpompi tapa lukea Raamattua. Eugen Drewermann: Uskon alkukuvat / Raamatun alkukertomukset ja nykyihminen. Kirja tarkastelee Ensimmäistä Mooseksen kirjaa eli Genesistä meditatiivis-eksistentiaalisesti. Käsiteltävät tekstit seuraavat Genesiksen kahta sisällöllistä pääosaa, "alkukertomuksia" (luvut 1-11) ja "patriarkkakertomuksia"(luvut 12-50).

Raamatun alkukertomukset nousevat kaukaa ihmiskunnan historian hämärästä, mutta syvästi inhimillisinä ne puhuttelevat yhä tänäkin päivänä. Ne tuovat eteemme suuria tunteita ja tapahtumia, joiden äärellä joudumme katsomaan itseämme kasvoista kasvoihin. Näemme, miten elämä virtaa mutta ihmisen sisin ja sen psykologiset lainalaisuudet pysyvät kuitenkin hämmästyttävän samanlaisina. Sydämen jakaantuneisuus, taipumus pahaan ja toisaalta sovituksen tarve näkyvät jo Vanhan testamentin ihmisten elämässä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan unohtumattomat tapahtumat ovat kuin uskon alkukuvia - merkillisen vangitsevia ja tosia kertomuksia ihmisestä ja hänen tiestään.
Teol.tri Eugen Drewermann (s.1940) on yksi aikamme tunnetuimpia teologeja ja psykoanalyytikoita. 

Hänen laajasta kirjallisesta tuotannostaan on tätä ennen suomennettu teos  
Vain sydämellä näkee hyvin - Pikku Prinssi ja syvyyspsykologia.

Lähde:
Eugen Drewermann: Uskon alkukuvat - Raamatun alkukertomukset ja nykyihminen - kirja

Missä paratiisi on? 21.10.2010 blogikirjoitukseni...

sunnuntai 3. toukokuuta 2009

Parantaminen energiaruumin kautta


Energialääketiede on uusi alue, jossa hoidon lähtökohta on energiaruumis. Emme edelleenkään tiedä läheskään kaikkea, mutta ruumiin energiakeskukset (chakrat) ja meridiaanit (energiakanavat) , joissa energia virtaa, tunnettiin jo tuhansia vuosia sitten. Qi (elämänenergia) virtaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan 12 meridiaania, qi rataa, pitkin. Meridiaanit haarautuvat ruumiin kaikkiin osiin vähintään 10 000 energiameridiaaniksi, joihin kuuluvat myös verisuonet. Ihmisruumiissa on myös useita suuria energiakeskuksia, chakroja (eli tsakroja) , jotka vastaavat umpirauhasia ja hermokeskuksia.

Kaikki elävä sykkii energiaa, ja kaikki energia sisältää tietoa. Tiedemiehet hyväksyvät, että ihmiskeho kehittää sähköä, koska elävä kudos kehittää energiaa. Ihmisen fyysistä kehoa ympäröi energiakenttä, joka ulottuu niin kauas kuin käsivarret voi ojentaa ja koko kehon pituudelle. Se on sekä informaatiokeskus että hyvin herkkä havaintojärjestelmä. Tämä järjestelmä koostuu eräänlaisesta tietoisesta sähköstä, joka lähettää viestejä ja vastaanottaa niitä muiden ihmisten kehoilta, ja me olemme sen välityksellä jatkuvasti yhteydessä kaikkeen ympärillämme olevaan. Intuitiiviset ihmiset havaitsevat energiakenttien sisältämät ja niiden väliset viestit.

Energialääketiede on oikeastaan frekvenssi- eli taajuuslääketiedettä. Koostumme näet valon tavoin sekä aineesta että aaltoliikkeestä. Siksi voimmekin vaikuttaa fyysiseen osaamme eli ruumiiseen energiaosan - energiaruumiin - kautta. Se on mahdollista hienojakoisten energioiden tai ääni- tai valoaaltoina ilmenevän sähkömagneettisen energian avulla. Tällaisia energiahoitoja voi kutsua yhteisnimellä frekvenssilääketiede, koska ne vaikuttavat eri taajuuksien kautta.


Kaikella elollisella on tietty taajuus ja intensiteetti eli voimakkuus. Se tarkoittaa, että kaikki värähtelee tietyllä aallonpituudella. Eri solujen ja ruumiin eri osien värähtelytaajuus - tai ääni - on erilainen.


Kaikki maanpäällinen elämä on riippuvainen perustavanlaatuisesta magneettisesta taustaenergiasta. Maan magneettikentän taajuus on 7,8 Hz.


Lähde:
Sanna Ehdin: Sisäinen menestys - kirja

KYSYMYS: Selittäisittekö kausaalikehoa?

Kausaalikeho on koreamman itsenne tai ylisielunne osa, joka asuu korkeammalla mentaalitasolla. Se sisältää kokoelman kaikista positiivisista asioista, joita olette suorittaneet tai luoneet elämänne aikana. Joissain elämissänne on saatettu tehdä erittäin vähän lisäyksiä hyvien tekojenne varastoon. Kuitenkin toisissa tärkeissä elämissä olette uhrautuneet ja palvelleet hyvin, niin että ajan kuluessa taivaalliset aarteenne ovat voineet kasvaa merkittävästi. Näin polku korkeamman itsenne ensimmäiseen sfääriin/sirpaleeseen avautuu ja sinne tallennetut lahjat ja viisaus alkavat virrata aivorakenteeseen ja fyysiseen astiaan. Sielu tekee kaikkensa auttaakseen teitä yhdistymisessä korkeamman itsenne kanssa, sillä se on suuri etu sieluitsellenne sekä fyysiselle itsellenne. Vähitellen ajan kuluessa ihmistietoisuutenne harmonisoituu kosmisen älykkyyden kanssa.

Ihmisen omat perusenergiat


Ihmisruumiin perusenergia on alku- ja perintöenergia, jota ilman elämä ei ole mahdollista. Jokaisella ihmisellä on syntymästään lähtien suurempi tai pienempi määrä perittyä energiaa. Tätä energiamäärää ei voi lisätä, vaan ihmisen on tultava sillä toimeen koko elämänsä ajan. Länsimaisen lääketieteen näkökulmasta katsottuna perintöenergia on helpommin ymmärrettävissä elinvoimaksi tai vitaalisuudeksi, siis yksilön psykofyysiseksi kyvyksi vastustaa epäsuotuisia ympäristöntekijöitä. Jos vahingolliset vaikutukset ovat liian voimakkaita tai jos sisäinen energiatasapaino on järkkynyt, niin perintöenergian määrä vähenee. Siksi vanhat, sairaat ja pitkäaikaisen stressin rasittamat ihmiset eivät tavallisesti ole kovin vitaalisia eivätkä vastustuskykyisiä. Kun perintoenergia on käytetty loppuun, elämää antava Yang palaa takaisin maailmankaikkeuteen: ihminen kuolee.

Meridiaanien tehtävä
Energia kiertää ihmisruumiissa suljetussa järjestelmässä., jota voitaisiin verrata esim. verenkiertoon. Energiasuonia sanotaan meridiaaneiksi (King Lo), koska ne kulkevat ruumiin ääripisteistä toiseen niin kuin maapallon pituuspiirit navalta navalle. Tärkeimmät energiaradat ovat kaksitoista pää- ja eli elinmeridiaania. Kukin niistä lähtee jostakin ontelo- tai varastoelimestä, jonka mukaan ne saavat nimensä. Onteloelinten, mahan, ohut- ja paksunsuolen, sappi- ja virtsarakon sekä kolmoislämpöelimen energiavirtaukset ovat Yang, koska nämä elimet ovat yhteydessä ulkomaailmaan ja tuottavat aktiivista energiaa. Muut kuusi pääväylää lähtevät varastoelimistä, keuhkoista, sydämestä, verenkierrosta (sydänpussista), pernasta, maksasta ja munuaisista ja ovat Yin-meridiaaneja. Mutta meridiaanijärjestelmä kokonaisuudessaan on Yang, koska se sisäelimiin (Yin) verrattuna on lähempänä pintaa. Yang-meridiaanit yhdistävät pään käsiin tai jalkoihin. Yin-meridiaanit virtaavat rintakehän ylä- tai alaraajoihin. Kaikki päämeridiaanit kulkevat symmetrisesti ruumiin oikealla ja vasemmalla puolella. Jokaisella meridiaanilla on ulomman, ruumiin pinnalla kulkevan radan lisäksi sisempi tiehyt, joka johtaa sihen elimeen, minkä mukaan meridiaani on saanut nimensä. Yhteisten tehtäviensä perusteella liitetään kuusi Yang- ja kuusi Yin-meridiaania kolmeksi meridiaanipariksi.

Lähde:
Gerhard Leibold: Tee se itse Akupainelu - kirja

Energiaoppi

YIN-YANG
YIN ja YANG kuvaa vastakkaisia voimia, mutta ne ovat toisiaan täydentäviä. YIN saa voimansa maasta - YANG saa voimansa taivaasta. Meridiaanit jaetaan myös energiakulkunsa mukaisesti YIN ja YANG meridiaaneiksi.


Yinin ja Yangin laki
Kaikki energia ja kaikki elämä ovat lähtöisin alkuenergioiden Yinin ja Yangin yhteistoiminnasta. Kiinalaisen luonnonfilosofian mukaan alkuvoiman liikkeestsä syntyy Yang. Liikkeen pysähdyttyä seuraa hiljaisuus, josta saa alkunsa Yin. Yang Yangissa on tuli, Yin Yinissä on vesi, Yang Yinissä saa aikaan metallin, Yin Yangissa puun. Maa on kaiken keskellä ja hallitsee neljää ilmansuuntaa. Puhdas Yin on pohjoisessa, se luo kylmyyden ja veden. Etelää hallitsee puhdas Yang, joka tuottaa tulen ja lämmön. Idässä Yang joutuu liikkeeseen, ja niin kehittyvät tuuli ja puu; lännessä Yin pysähtyy ja tiivistyy, saa aikaan kuivuuden, josta syntyy metalli. Keskustassa Yin ja Yang sekoittuvat keskenään, ja niistä kehittyy kosteus ja syntyy maa. Yangilla on tajunta mutta ei muotoa, Yinillä on muoto ilman tajuntaa. Siksi Yang käyttää Yiniä hahmonaan. Niin kauan kuin Yin ja Yang pysyvät yhdessä, on elämää. Kun nämä alkuenergiat eroavat, Yang nousee maailmankaikkeuteen ja jäljelle jää Yin, eloton materia. Yang ja Yin ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa; Yang saa Yinin elämäään, elävä ja toimiva Yin tuottaa Yangia, ja siten elämän jatkuvuus on mahdollista. Toisin sanoen energiaa virtaa avaruudesta maahan ja elävöittää sen. Pysyäkseen hengissä elävä materia tuottaa itse energiaa, se on aineenvaihdunnan, hengityksen ja ruoansulatuksen tehtävä. Tähän perustuu kiinalainen fysiologia. Periaatteessa se vastaa länsimaista käsitystä ruumiin ja sielun yhteydestä. Mikään elävä ei koskaan voi olla yksinomaan Yin tai Yang. Mutta näiden alkuenergioiden tärkeysjärjestys on suhteeellinen ja riippuu siitä, miltä kannalta asiaa kulloinkin katsotaan. Kokonaisuutena ottaen esim. mies on Yang ja nainen Yin. Vartalossa taas erotetaan oikealla puolella oleva Yin-alue ja vasemmalla Yang-alue, selkä on Yangin ja rinta ja vatsa ovat Yinin aluetta.


Lähde:
Gerhard Leibold: Tee-se-itse Akupainelu - kirja

lauantai 2. toukokuuta 2009

Geometria ja ulottuvuudet

Geometriasta meille tuttuja ovat platoniset kappaleet, joita on viisi. Tetraedri, kuutio, oktaedri, ikosaedri ja dodekaedri muodostavat ainoat olemassa olevat säännölliset monitahokkaat. Nämä ovat niin kutsuttuja täydellisiä muotoja, ja niitä tutkimalla voimme ymmärtää, miten Universumi on luotu. 

David Wilcock on tutkimustyössään selvittänyt, että kun näitä viittä geometristä muotoa täydennetään siten, että lisätään ympyrä, joka on täydellisin olemassa oleva muoto, saadaan eri ulottuvuuksille OKTAAVIIN jakautuvat geometriset vastinparit.
Ulottuvuudet / Geometriset muodot
1D. Ympyrä
2D. Ikosaedri
3D. Oktaedri
4D. Tetraedri
5D. Kuutio
6D. Dodekaedri
7D. Ikosaedri
8D. Ympyrä


Ympyrä ja Ikosaedri esiintyvät siis kaksi kertaa Oktaavissa.
Jokainen ulottuvuus rakentuu oman geometrisen mallinsa mukaisesti.  

Ra (6D-entiteetti, samaan aikaan yksi ja monta) käyttää ulottuvuuksista nimitystä tihentymä (density) juuri siksi, että valo värähtelee nopeammin korkeammissa ulottuvuuksissa, ja muodot ovat siten tiheämpiä. Siksi myös niitä asuttavat olennot ovat meidän näkökulmastamme valo-olentoja - voidaan myös puhua enkeleistä, jos sitä nimitystä haluamme käyttää. 

Ulottuvuudet koostava EETTERI koostuu tietoisten yksikköjen merestä. Harmonian ja värähtelyn peruslakien takia yksiköt säilyttävät aina PALLOMAISEN KENTÄN, mutta jokaisen tiivistymän tai ulottuvuuden luonteenomaiset värähtelyt antavat niille eri "värin", "äänen" ja geometrisen rakenteen. Värähtelyn suhteellinen nopeus määrittää ulottuvuuden tason. Kun entiteetti kehittyy kulkien yhdestä ulottuvuudesta seuraavaan, se alkaa värähdellä yhä enemmän eli se alkaa RAKASTAA YHÄ ENEMMÄN. David Wilcock on antanut tähän perustuen RAKKAUDELLE tieteellisen määritelmän seuraavasti:

"Rakkaus on entiteettien taipumus, olivat ne sitten ihmisiä, "hiukkasia" tai muita, lisääntyvässä määrin värähdellä YHDISTYNEEN KENTÄN sisällä kohti HARMONISTA yhtenäisyyttä tai YKSEYTTÄ."

Jokainen ulottuvuus on lähempänä YKSEYTTÄ kuin edeltävät. Mitä korkeammalle kehitytään sitä enemmän RAKKAUS lisääntyy.

VALO JA RAKKAUS OVAT YHTÄ!

Lähde: David Wilcock 
http://yhdenlaki.wordpress.com/ 

Seitsemän Kosmista Lakia 1.
1. Ihmiset eivät voi koskaan palata vähemmän tiedostavaan tilaan. Numero yksi edustaa uutta alkua.
2. Jokaisessa ihmisolennossa on syvällistä Jumaluutta, mutta se ei ole intuitiivista. Ihmisen DNA:n sisällä on kaikki lahjat. Se on kaunis kosminen laki. Ihmisen pitää avata sydän, tulee nähdä tilaisuus Enkelijoukon ilmestyessä. Kaksi edustaa Kaksinaisuutta.
3. Ihmisiä Rakastetaan syvästi. Kvanttihologrammissa olevat kaikki olennot ovat yhtä tietoisuutta. Kolmonen edustaa katalyyttia. Katalyytti on energiaa, joka työntää energiaa muuttumaan toiseksi eikä kuitenkaan itse koskaan muutu. Tämä Rakastava energia on ihmisolennon muutoksen ja muodonmuutoksen YDINKATALYYTTI. Rakkaus on tuo tapa. Se muuttaa ehdottomasti ihmiselämää ja antaa syyn olemassaoloon. Se ilmentää viisautta sinne, missä oli tietämättömyyttä ja myötätuntoa sinne, missä oli vain tyhjyyyttä. Se on syy kaikkeen ja yhteinen nimittäjä verhon molemmin puolin.

4. Kaikki, mitä ihmiset oppivat henkisesti yhdessä elämässä, siirtyy seuraavaan. Elämänkokemusten pyörä. Neljä on maadoittava numero.
5. Ihmiset antavat kosmokselle luvan järjestellä asioita ympärillään. Ihminen antaa luvan muutokseen. Päätitte löytää "Jumalan sisältänne".

Ihmisen on mentävä myllyn läpi, jotta hänet voidaan muotoilla siihen mahtavaan Enkelimuotoon, mihin hän on pyytänyt pääsevänsä. Viisi edustaa muutoksen energiaa.

6. Kun ihminen aloittaa oman etsintänsä, kun hän työntää tuota ovea, kun Henki näkee hänen puhtaan tahtonsa, koko hänen Universaali perheensä tietää siitä. Kun ihminen sytyttää valon, kaikki näkevät sen. Kosmos herää, kun ihminen herää. Numero kuusi on keskus, sarjan pyhin numero. Se edustaa rukousta ja "putkea" korkeampaan itseen.

7. Seitsemän edustaa jumaluutta. Jokaisella ihmisellä on vaikutusta tämän planeetan todellisuuskudokseen lähettäessään Valoa.
Lähde: Kryon - kanavointi

perjantai 1. toukokuuta 2009

Matka takaisin YKSEYTEEN


Seitsemän ulottuvuutta
Seitsemän chakraa
Seitsemän väriä
Kahdeksas ulottuvuus syklin loppu ja samalla seuraavan syklin ensimmäinen ulottuvuus
Kahdeksan oktaavia
Kahdeksan säveltä
Erilaisia tapoja kokea ja oppia elämää
Kiehtovaa

Alkulähdettä (Luojaa) voidaan pitää tietoisuuden merenä, jossa jokainen yksilöitynyt sielu on merestä nouseva aalto eli muoto. Ei ole mitään muuta kuin tuo meri, vaikka aalto hetkellisesti unohtaakin kotinsa ja alkuperänsä. Kaikki olevainen on osa Alkulähdettä (Luojaa) ja matkalla sulautuakseen takaisin yhdeksi. Ennen jokaista uutta inkarnaatiota sielu kulkee unohduksen verhon läpi, jossa mieli jakautuu tietoiseen ja alitajuiseen. Näin muistikuvat edellisistä inkarnaatioista pyyhkiytyvät pois. Matka takaisin YKSEYTEEN tapahtuu eri ulottuvuuksien kautta. Jokainen ulottuvuus tarjoaa erilaisen tavan kokea ja oppia elämää. Kun tietty opetus on yhdessä ulottuvuudessa opittu, voidaan siirtyä seuraavaan. Ulottuvuudet jakautuvat kahdeksaan eri oktaaviin. Musiikista tiedämme, että yhdessä oktaavissa on kahdeksan säveltä. Myös jokainen ulottuvuus "soi" tietyn sävelkorkeuden mukaan.

1D. Ensimmäinen ulottuvuus
Elementit ovat vesi, tuli, ilma ja maa. Aluksi vallitsee muodottomuus ja kaaos. Vähitellen tapahtuu ensimmäinen liikkuminen kohti TIETOISUUTTA. Vähitellen tuli ja ilma saavat yhdessä maan ja veden kanssa muodostettua järviä, meriä, jokia, vuoria , kukkuloita ja muita maanmuotoja. Maa ja vesi oppivat tulen ja tuulen(ilma) avustuksella ja lopulta ne tarjoavat mahdollisuuden 2D- eliömuotojen kehittymiselle.
Värähtelytaajuuden väri on punainen. Ihmisen 1 Chakra ("Juurituki") väri punainen. Energiasisältö: Heimovoima. Sijainti: Häntäluun tyvi.

2D. Toinen ulottuvuus
Entiteettejä ovat mineraalit, kasvit ja eläimet. Tämä ulottuvuus tarjoaa mahdollisuuden kasvuun. Kehitys on hidasta. 2D-entiteetit ovat valmiita 3D-kokemukseen, kun ne saavuttavat ITSETIETOISUUDEN.

Värähtelytaajuuden väri on oranssi. Ihmisen 2 Chakra ("Naiseuden oma valtakunta") väri oranssi. Energiasisältö: Ihmissuhteiden voima. Sijainti: Alavatsasta navan alueelle.

3D. Kolmas ulottuvuus
Entiteettejä ovat kaikki ITSETIETOISUUDEN saavuttaneet kuten ihminen. 3D - kokemus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella elämää itsenäisenä oliona, joka pystyy valitsemaan VAPAAN TAHDON MUKAISESTI. 3D- entiteetti on valmis 4D-tasolle, kun se päättää valita polkunsa kohti RAKKAUTTA. Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on keltainen kuten ihmisen 3 chakra ("Hohtavan kiven kaupunki"). Energiasisältö: Henkilökohtainen voima. Sijainti: Sydänala (solar plexus).

4D. Neljäs ulottuvuus. Ei ole enää tarvetta kulkea unohduksen verhon läpi, vaan aikaisemmista elämistä kaikki muistot ovat tallella. Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on vihreä. Ihmisen 4 Chakra ("Lyömätön" - Luomisen puhdas ääni) väri on vihreä ja keskeltä vaaleanpunainen. Energiasisältö: Emotionaalinen voima. Sijainti: Rinnan keskellä. Ihmisen kaikkein vahvin energia on RAKKAUS.

5D. Viides ulottuvuus on VIISAUDEN ULOTTUVUUS ja siellä opitaan kaikki viisaudesta. Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on sininen. Ihmisen 5 Chakra ("Puhdistettu") väri sininen. Energiasisältö: Tahdonvoima. Sijainti: Kaula.

6D. Kuudes ulottuvuus on YKSEYDEN ulottuvuus, jossa Rakkaus ja Viisaus sulautuvat yhteen. Kuudennen ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on indigo. Ihmisen 6 Chakra ("Käsky" tai "Rajallinen täydellisyys") väri indigo. Energiasisältö: Mielen voima. Sijainti: Otsan keskellä = Kolmas silmä.

7D. Seitsemäs ulottuvuus on osaksi kaikkea tulemisen ulottuvuus. Identiteetti, muistot, menneisyys ja tulevaisuus pyyhkiytyvät pois, kun ollaan kaikki mitä on eli ALKULÄHDE (LUOJA). Seitsemännen ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on violetti. Ihmisen 7 Chakra Kruunuchakra ("Tuhatlehtinen" tai "Rajaton täydellisyys") väri violetti. Energiasisältö: Henkinen yhdyssiteemme. Sijainti: Päälaki. Seitsemännen chakran kautta virtaa ihmisen energiajärjestelmään jatkuvasti elämänvoimaa maailmankaikkeudesta, Alkulähteestä (Jumalasta). Tämä voima ravitsee kehoa, mieltä ja henkeä.

8D. Kahdeksas ulottuvuus on SYKLIN loppu ja samalla seuraavan syklin ensimmäinen ulottuvuus. Tällöin elämänpeli alkaa alusta, mutta täysin erilaisena. Edes Ra (6D entiteetti, samaan aikaan yksi ja monta) ei tiedä, mitä silloin tapahtuu.
"Vesi tekee ylös- ja alassuuntautuvaa kehämäistä liikettä. Kun aalto etenee vesihiukkanen nousee aallon etuosassa, laskee jälleen aallon takaosassa mutta koko ajan liikkuu täysin pyöreällä radalla. Se liike on kuin kelluvien vesilintujen: nekään eivät juuri kulje aallokon mukana, vaan keinuvat ylös ja alas. Aallot kyntävät ikuisesti merta.

Hiljaisena yksinäisenä seison meren rannalla. Katson kirkkailla silmilläni öisen meren pintaa, joka hehkuu aavemaisen keltaista valoa. Otan kourallisen hiekkaa ja valutan sen kämmenelleni. Sitten otan toisen kourallisen ja haritan sormeni niin että hiekka pääsee valumaan niiden lomitse. Teen tämän neljän elementin kunniaksi; veden, tulen, ilman ja maan.

En omista tuulta, tähtiä enkä sadetta. En omista niitä, antaudun niille. Ymmärrän, että koko maailma on minun kumppanini. Minä ja luonto elämme toistemme kanssa, toisistamme, vuorovaikutussuhteessa, jossa kummankin on määrä auttaa ja hoivata, ravita ja varjella toisiaan".

oma pohdintani