WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 31. tammikuuta 2011

Valmistautumisopastusta Siirryttäessä Uuteen Henkiseen Aikaan

AIKAMME SOTURIKANSANA

Dibarak aloittaa näyttäen meille kuvaa itsestään soturiasussa. Näen Kolmannen Silmäni Kautta hänen Kehomuotonsa seisovan edessäni ja minulle on yllätys, miten suuri ja leveäharteinen hän on. 


Hän on lihaksikkaampi ja leveäharteisempi, millaisena hän on esittäytynyt aiemmin. Hän on pitkä, hänen päänsä ulottuu ovenkarmin yläpuolelle. 

Toisin sanoen, jos hän olisi ollut täällä fyysisessä muodossaan, hän olisi joutunut kumartamaan päästäkseen tähän huoneeseen. Hänen asutyylinsä on samanlainen kuin ennen, mutta nyt se antaa soturimaisemman vaikutelman. Hänellä on beige kaftaani, jossa on leveät hihat sidottuna yhteen ranteista. Rinnassa hänellä on musta risti, joka on tehty nahkamaisesta aineesta, ja samanlainen vyö, mistä roikkuu sotaan liittyviä esineitä, mm. sapeli. Kaftaanin alla hänellä on housut ja korkeavartiset saappaat. Tunnen suurta aggressiivisuutta hänen ulkonäössään. Hän antaa vaikutelman aggressiivisesta persoonasta, jolla on suuri ego. Hänen silmänsä palavat taisteluhenkeä. Ymmärrän, että tällainen hän oli soturiaikanaan, ennen kuin hän meni läpi henkisestä transformaatiostaan, ennen kuin hänen sivilisaationsa astui omaan uuteen henkiseen aikakauteensa. Kiitämme Dibarakia hänen näyttämästään kuvasta ja hän alkaa puhua syvän tyynellä äänellään.

Olkaa hyvät. Halusin näyttää teille tämän kuvan, jotta saatte tunteen siitä suuresta transformaatioprosessista, minkä olemme käyneet läpi, ja niistä suurista muutoksista, joita kävimme läpi, kun yhteiskuntamme kohtasi samoja haasteita kuin te tänä päivänä. Olette jo nähneet lopputuloksen, mutta ajattelin myös, että teidän oli tärkeää nähdä, kuka olin ennen transformaatioprosessin alkamista. Se antaa teille perspektiiviä ja suurempaa ymmärrystä muutoksista, joita te ihmisinä ja ihmiskuntana alatte käydä läpi. Toisin sanoen, puhumme erittäin suurista muutoksista.

Saatoit tuntea aurastani, lähettämästäni kuvasta, että olin erittäin sotaisa persoona. Minulla oli hyvin voimakkaat sotaisat energiat ja olin suuri, voimakas ja uhkaava persoona, jolla oli suuret tavoitteet vallan saamisessa. Minulla oli erittäin suuri tarve kontrolloida, omistaa ja hallita. Olin täysin uppoutunut konflikteihin ja ristiriita-ajatteluun ja näin koko elämäni ja kaiken, mitä tapahtui, konfliktisuodattimeni läpi. Olin täysin sen ajatuksen riivaama, että elimme puutteessa ja että elämä oli jonkinlaista sotaa, missä täytyi taistella selviytyäkseen ja hallitakseen kaikkia tiellensä osuvia.

Sivilisaatiomme ei ole ollut kaikkein laajentuvimpia siinä mielessä, että olisimme yrittäneet ottaa muita maailmoja tai sivilisaatioita siirtomaiksemme - se ei ollut tilanne. Jouduimme kuitenkin jatkuvasti konfliktitilanteisiin toisten kanssa, sekä oman väkemme keskuudessa että ympärillämme olevien sivilisaatioiden kanssa. Sen sijaan että olisimme yrittäneet löytää ratkaisuja, sovitella ja toimia rakkautta, luottamusta, anteliaisuutta ja empatiaa sydämessämme, päätimme mennä aina vain syvemmälle ristiriita-ajatteluun ja näin loimme jatkuvasti uusia syitä konfliktiin. Tämä ajattelumalli teki meistä soturikansan.

RISTIRIITA-AJATTELUSTA RAKKAUTEEN

On tärkeää ymmärtää, että perspektiivinne, lasit joiden läpi katselette maailmaa, määrittelee sen, mitä näette. Silloin kun on rakkautta sydämessä ja kantaa rakkauden pelastavia ja empaattisia piirteitä, on myös suurempaa ymmärrystä toisten ihmisten näkökulmille. On myös kyky löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät kokonaisuutta. On avoimempi antamaan ja ottamaan tasavertaisemmin ja kunnioittavammin. Ennen kaikkea on kyky hellittää. Ei enää tarvitse pelätä, että tulee toisten hallitsemaksi. Sen sijaan voi hellittää ja elää luottamuksessa ja rakkaudessa, mikä johtaa uskallukseen luottaa toisiin ihmisiin. Uskaltaa myös antaa enemmän, kuin saa, kokematta sitä uhkaavaksi.

Kamppailemisesta luopuminen on tärkeä avain tässä - olla aina keskittymättä vain siihen, kuka on oikeassa ja mikä on reiluinta, ja sen sijaan vain päästää irti riippumatta siitä, onko oikeassa vai ei, onko toinen väärässä tai olisiko pitänyt toimia toisin. Päästää irti rakkaudessa ja vain astua ulos tuosta syöksykierteestä, mikä aina vetää sisäänsä ja imee aina syvemmälle spiraaliin ristiriita toisensa jälkeen. Tämä ristiriitaspiraali syö sisältäpäin ja lopulta se voi syödä koko sivilisaation sisältäpäin, kunnes ei ole paljonkaan jäljellä. Nämä ovat erittäin tuhoavia voimia, jotka luovat itsensä uudestaan ja uudestaan.

Päästämällä irti ristiriita-ajattelusta ja sen sijaan toimimalla rakkaudessa murretaan nämä negatiiviset spiraalit ja näin muutetaan tuhoava ristiriitaspiraali positiiviseksi rakkausspiraaliksi. Se on ainoa tie. Ei voi saavuttaa täydellistä ja välitöntä oikeudenmukaisuutta, missä jokainen on juuri niin tyytyväinen kuin pitäisi olla. Se on konfliktin luonteessa, koska useimmat ristiriidan osapuolet pitävät itseään oikeutettuna saamaan enemmän toisten osapuolten kustannuksella, koska ollaan sotkeuduttu ajatukseen puutteesta siinä käsityksessä, että on saatava jatkuvasti vähän lisää taatakseen selviytymisensä. On jatkuva pelko siitä, ettei saa riittävästi, ja usko, että se loppuu, mitä on. Siksi ei koskaan saavuteta sitä kohtaa, missä on täydellinen yhteisymmärrys ja missä kaikki osalliset ovat tyytyväisiä. Se on harhaa.

Puute- ja ristiriita-ajattelu itsessään luovat jatkuvasti uudestaan harhaa suuremmasta puutteesta ja konfliktista. Siksi ei ole mitään ideaa pyrkiä täydelliseen oikeudenmukaisuuteen. Tärkein asia on päästää irti riippumatta siitä, onko ratkaisu enemmän tai vähemmän reilu. Kyse on siitä, että päästetään irti kiintymisestä fyysisiin asioihin ilman vaatimuksia, takuita tai kompensaatiota. Päästetään irti aineellisen oikeudenmukaisuuden ajatuksesta ja luotetaan sen sijaan kokonaisuuden jumalaiseen oikeudenmukaisuuteen ymmärtäen, että kaikki mitä tarvitaan, tulee silloin ja siellä, kun sitä tarvitaan - ei tarvitse pakottaa asioita tulemaan kamppailemalla ja sotimalla.

PUUTEAJATTELUSTA YLTÄKYLLÄISYYTEEN

Tässä on tärkeää ymmärtää, että joskus on tarkoitus kokea puutetta jossain määrin - että on tarkoitus olla vähemmän ja viettää tietty aikajakso kokien sitä, ettei ole riittävästi. Syy on yksinkertaisesti: sitä tarvitaan siinä ja silloin. Täytyy oppia, mitä merkitsee elää puutteessa, täytyy oppia päästämään irti kiintymisestään puuteajatteluun. Täytyy oppia lopettamaan puutteen kokeminen faktana ja sen sijaan kyetä omistautumaan yltäkylläisyydelle ja luottamukselle yltäkylläisyyteen. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, on aina riittävästi kaikkea, mitä tarvitaan. Vasta sitten kuin voi päästää irti puutteesta ja siitä pelosta, ettei ole riittävästi, voi alkaa elää yltäkylläisyydessä.

Nämä ovat erittäin syvällisiä muutoksia, joiden on tapahduttava. Positiiviset ajatukset pinnalla jokapäiväisessä elämässä eivät riitä, vaan vaaditaan valtavaa, syvää ja syvällistä henkistä työtä. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä osa transformaatioprosessia, missä työskennellään vähitellen, menetelmällisesti ja keskittyneesti ja missä kuoritaan kerros kerrokselta puuteajattelua, kaikkia pelkoja joita kannetaan siitä, ettei ole riittävästi. Parannetaan kaikki traumaattiset kokemukset, joita on koskaan koettu suhteessa puutteeseen kaikissa eletyissä inkarnaatioissa. Parannetaan puuteharhakuva ja pelko ja kauhu siitä, ettei perustarpeita tyydytetä, pelko ja kauhu siitä, että käytetään hyväksi ja riistetään se, mitä tarvitaan. Parannetaan nämä pelot kerros kerrokselta, kokemus kokemukselta, ajatus ajatukselta, tunne tunteelta ja tukos tukokselta.

Vain yhteydessä korkeimpaan jumaluuteen, kun laittaa elämänsä Jumalan käsiin ja antaa jumalaisen virran kantaa eteenpäin, voi todellisuudessa avautua yltäkylläisyydelle. Silloin kun on yhtä korkeimman jumaluuden kanssa, kun on palannut jumalaiseen alkuperäänsä ja tullut yhdeksi äärettömyyden, korkeimman jumalvalon kanssa, vain silloin voi elää täydessä yltäkylläisyydessä, äärettömässä yltäkylläisyydessä, mikä ei koskaan lopu.

Tämä on asteittainen prosessi. Se on pitkä henkinen matka, joka on käytävä läpi. Prosessi missä asteittain, askel askeleelta kohotetaan energiataajuutta ja vapaudutaan karmasta, negatiivisista ajatuksista ja tukoksista. Asteittain laajennetaan tietoisuustasoa yltäkylläisyyden, rakkauden ja luottamuksen korkeimman muodon saavuttamiseksi. Vasta sitten kun on lakannut taistelemasta virtaa vastaan, kun on lakannut yrittämästä pakottaa sitä, mitä tarvitsee itselleen, ja kontrolloimasta sitä, mitä elämässä tapahtuu, ja on sen sijaan antautunut täysin virralle, joka vie sinne, minne tarvitsee mennä, voi lopulta palata taas kotiin korkeimman jumaluuden syliin.

On tärkeää muistaa, että saa kaiken, mitä tarvitsee kokea kehittyäkseen henkisesti. Silloin kun tarvitsee kokea menestystä, menestystä tulee. Silloin kun tarvitsee kokea tappioita, tappioita tulee. Silloin kun tarvitsee kokea puutetta, puutetta tulee. Silloin kun tarvitsee kokea yltäkylläisyyttä, yltäkylläisyyttä tulee. Ei ole sattumaa, miltä elämä näyttää ja mitä teitä valitaan, eikä ole sattumaa, kuka onnistuu ja kuka epäonnistuu. Kyse ei itse asiassa ole paljonkaan siitä, kuka on parempi kuin joku muu. Tämä on harhaa - se ajatus, että joku on paremmin sopiva tekemään tiettyjä asioita kuin joku muu ja siksi menestyy paremmin. Se on haaste, jonka läpi päätetään kulkea - menestyä tietyissä asioissa ja epäonnistua tietyissä asioissa. Tämä on elämänkokemusta, mitä tarvitaan uusien näkemysten saavuttamiseksi. Näin voidaan kohottaa taajuuttaan ja kulkea kohti korkeampia tietoisuustasoja laajentaakseen viisauttaan.

Tämä merkitsee, että silloin kuin koette puutetta, kun koette vastustusta ja epäonnistumista, kun tunnette epäonnistuvanne siinä, mihin ryhdytte, niin sen sijaan että annatte sen lannistaa itseänne, toivottakaa sen tervetulleeksi ja nähkää se haasteena ja nähkää myös se erittäin tärkeä elämänkokemus, minkä se antaa. Ymmärtäkää, että sitä te tarvitsette siirtyäksenne eteenpäin siitä, missä silloin olette. Tämä on jumalaista virtaa. Älkää taistelko sitä vastaan, vaan avatkaa sylinne sille ja sanokaa: "Saan tämän, koska tarvitsen sitä tässä ja nyt." Se ei ole huonoa onnea, ettekä te ole uhri.

Muistakaa, että kaiken sen mitä elämässänne tapahtuu, olette valinneet itse korkeammalla tasolla. Korkeampi itsenne on ollut luomassa tilannetta, jossa olette juuri nyt, koska sitä tarvitsette siirtyäksenne eteenpäin, kehittyäksenne ja saavuttaaksenne uuden ja korkeamman tietoisuustason. Tämä on elämän tarkoitus ja siksi inkarnoidutte maan päälle - kehittyäksenne henkisesti ja saavuttaaksenne korkeamman tietoisuustason. Haasteena on, että kykenette elämään hyvin vähin resurssein ja tunnette silti onnea, rakkautta ja luottamusta. Että riippumatta siitä, mitä tapahtuu, mitä haasteita kohtaatte matkanne varrella, seisotte vahvana niiden läpi ja silti pidätte yllä luottamusta ja elämäniloa. Että kykenette tuntemaan onnea ja kiitollisuutta siitä, että on vain pari perunaa syötävänä, ja tietämään, että vaikka mitä tapahtuu, kaikki selviää aina. Että sen sijaan että päättää elää puutteessa, päättää elää yltäkylläisyydessä.

Silloin kun elätte yltäkylläisyyttä sydämessänne, ulkoinen todellisuutenne alkaa muuttua. Askel askeleelta, hitaasti mutta varmasti alatte kokea yltäkylläisyyttä ulkoisessa maailmassa.

Tämä on asteittainen ja hidas prosessi, jota käytte läpi askel askeleelta, päivä päivältä. Jos työskentelette itsenne kanssa ja avaudutte jumalaiselle virralle luottamusta, rakkautta ja yltäkylläisyyttä sydämessänne, yltäkylläisyys alkaa ilmentyä ulkoiseen maailmaanne askel askeleelta. Näin todellista yltäkylläisyyttä luodaan. Tullaksenne kohtaan, missä teidän ei tarvitse kokea puutetta elämässänne, teidän on ensin päästettävä irti siitä. Teidän on päästettävä irti kiinnikkeistänne puutteeseen. Teidän on päästettävä irti kiinnittymisestänne uskonpuutteeseen siitä, että saatte riittävästi ja selviydytte. Teidän on päästettävä irti pelostanne, ettei teillä ole riittävästi syötävää, vaatteita tai mitä tahansa, mitä tarvitsette elämässänne. Teidän on oltava aina valmis jakamaan toisten kanssa se, mitä teillä on, riippumatta siitä, miten vähän teillä on. Teidän täytyy elää varmana siitä, että vaikka teillä olisi kuinka vähän, tulee aina lisää, asiat aina selviävät. Vaikka minulla olisi vain muutama peruna syötävänä tänään, minulla on uutta ruokaa huomenna, koska ratkaisu tulee huomenna.

Silloin kun olette päässeet niin pitkälle, että voitte elää tuon luottamuksen kanssa, olette saavuttaneet mestaruustason. Silloin olette valmis täydelliseen ja rajattomaan yltäkylläisyyteen. Silloin mikään ei voi koskaan enää estää teitä kokemasta yltäkylläisyyttä. Muistakaa, että kosmos koostuu ehdottomasti kaiken äärettömästä yltäkylläisyysmerestä. Ei ole mitään puutetta. Puute on harhaa. Puute on tukos, joka voidaan parantaa. Kun nämä tukokset on parannettu, voitte elää loppuelämänne täydellisessä yltäkylläisyydessä eikä teiltä koskaan, ei koskaan tarvitse puuttua mitään.

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI KIINTYMYKSESTÄNNE AINEESEEN

Kun saavutatte korkeampia tietoisuustasoja, halunne aineellisiin asioihin vähenee. Aivan kuin ristiriita- ja puuteajattelusta, pääsette vähitellen eroon kiintymyksestänne aineellisiin asioihin. Siitä tulee luonnollinen osa samaa prosessia, kun teette työtä vapautuaksenne kiintymyksestänne aineellisiin haluihinne. Toisin sanoen, opitte elämään täysin ilman tavaroita. Se on asteittainen prosessi, missä vähän kerrassaan vapaudutte aineellisista haluistanne ja käytännön mukavuuksista.

Kyse voi olla kaikesta maailmassa - uusien asioiden ostamisesta tietyntyyppisen ruuan syömiseen tai elämiseen tietyntyyppisten mukavuuksien kanssa, kuten juokseva vesi ja vessa jne. Mikä on haaste itsellenne, millä tasolla olette tällä hetkellä, mitä ilman voitte ajatella selviävänne ja mistä tunnette olevanne valmis päästämään irti - teidän on päätettävä se itse. Jotkut asiat ovat suuri haaste joillekin, mutta paljon pienempi haaste toisille - olette hyvin yksilöllisiä. Teidän on tarkoitus aloittaa siitä, missä olette tässä ja nyt, olla vilkuilematta paljon toisiin ja alkaa päästää irti siitä, mistä olette valmis päästämään irti, ja sitten lisäämään sitä vähitellen, kun olette valmis.

Kun päästätte irti, teistä tuntuu, että te ette enää tarvitse tiettyjä asioita. Tämän saavutatte parantumisprosessin kautta. Parantuminen auttaa teitä kohtuullistamaan voimakasta halua tiettyjä asioita kohtaan - pakottavaa tarvetta ostaa jatkuvasti uusia vaateita, halua jatkuvasti saada enemmän ja enemmän rahaa, ostaa suurempi ja suurempi talo, hienompia ja hienompia autoja, syödä tietyntyyppistä ruokaa jne. Kaikki nämä ajavat voimat voitte hillitä parantumisprosessin avulla. Ne alkavat hitaasti mutta varmasti hävitä pois. Huomaatte, ettei se enää vaikuta teihin, että se mikä oli aiemmin tärkeää, ei enää palvele mitään tarkoitusta. Kyse voi olla halusta sellaisia asioita kohtaan kuin alkoholi, sokeri, videopelit ja media.

Voitte vapautua kaikenlaisista haluista ja myös riippuvuuksista tällä tavalla - ei ole mitään, mistä ette voi päästää irti. Siinä ei ole mitään rajoja, mitä voitte saavuttaa. Tiedättekö, että kaikki halunne ovat itse asiassa harhakuvia, tukoksia energiakehossanne, joista voitte vähitellen vapautua? Sitten kun olette päästäneet niistä irti, ne eivät enää vaikuta teihin samalla tavalla, niillä ei ole enää mitään valtaa teihin. Ne kadottavat merkityksensä. Tämä merkitsee, että päästätte irti kiintymyksestänne kaikkien näiden halujen tyydyttämiseen ja ne joita ennen piditte tarpeina, eivät enää ole välttämättömiä.

Tämä merkitsee, että sitten kun kiinnikkeet on päästetty irti, pystytte omistautumaan, mille tahansa haluatte. Olette vapaa käyttämään aineellisia asioita, nauttimaan elämästä ja aineellisista asioista, niin kuin haluatte, tuntematta kiintymystä niihin. Näin teillä on myös vapaa pääsy niihin. Toisin sanoen, vasta sitten kun olette päästäneet irti kiintymyksestänne aineelliseen todellisuuteen, koette aineellisten asioiden täydellisen yltäkylläisyyden.

Planeetalla missä elätte tänä päivänä, omitte asioita Äiti Maan kustannuksella. Se tapa millä kaikki tuotteenne valmistetaan, aiheuttaa valtavaa kärsimystä sille. Kaikki mitä teette, kaikki mitä kulutatte, liha mitä syötte, asiat joita ostatte - ne kaikki antavat teille negatiivista karmaa, mikä kerääntyy pinoksi, jonka kanssa teidän täytyy myöhemmin työskennellä. Joka kerta kun lennätte lentokoneessa, ostatte hedelmiä maapallon toiselta puolelta tai ostatte farkut, lisää negatiivista karmaa lisätään karmatilillenne, mikä teidän on työstettävä ennemmin tai myöhemmin.

Tämä painaa teitä alas ja se painaa alas henkistä kehitystänne. Teidän täytyisi vapautua kaikesta tästä pystyäksenne kohottamaan tietoisuuttanne. Tämä on myös osa sitä puutetta, missä olette nyt maan päällä. Koska elätte puutteen harhassa, luotte myös puutteen kokemuksen maan päälle - toisin sanoen, ettei kaikilla on riittävästi sitä, mitä he haluavat. Tätä puutetta ylläpidetään, koska ette kehity henkisesti ja pysytte alemmalla tietoisuustasolla, koska ette päästä irti puute- ja ristiriita-ajattelusta. Tämä luo jatkuvasti uutta puutetta, uusia konflikteja ja uusia sotia maan resursseista ja se aiheuttaa myös valtavaa kärsimystä Äiti Maalle.

Vasta sitten kun ihmiskunta saavuttaa korkeamman tietoisuustason, vapautuu kaikista haluista, vapautuu ristiriita- ja puuteajattelusta ja astuu taas äärettömään jumalaiseen valoon, jumalaiseen yltäkylläisyysmereen, ihmiskunta vapautuu karmataakoistaan. Toisin sanoen, ihmiset eivät silloin enää kerää karmaa samalla tavalla kuin nyt. Kaikki tekonne ovat korkeimman jumaluuden mukaisia ja olette täysin vapaita käyttämään aineellista maailmaa tavalla, joka sopii teille parhaiten. Toisin sanoen, pystytte tekemään juuri sen, mitä haluatte, luomatta mitään seuraamuksia maapallolle tai ihmiskunnalle kokonaisuutena.

Tämä kuulostaa ristiriitaiselta, mutta se on itse asiassa täysin luonnollista, silloin kun elätte valossa. Kun olette yhtä korkeimman jumaluuden kanssa, ette voi enää tehdä tuhoavia tekoja. Sen sijaan olette yhtä valon ja korkeimman jumaluuden kanssa kaikessa, mitä teette, ja levitätte iloa, rakkautta ja valoa ympärillenne. Vain olemalla läsnä maan päällä valaistuneina olentoina teillä on parantava vaikutus kaikkeen, mitä kosketatte, ja kaikkeen mitä teette. Tämä merkitsee, että itse olemassaolollanne maan päällä on parantava vaikutus maapalloon kokonaisuutena.

Kuten tiedätte, olette yhtä maan kanssa ja maa on yhtä teidän kanssanne. Kun kuljette olentoina, joilla on korkeampi tietoisuustaso, kun palaatte takaisin jumalaiseen alkuperäänne ja teistä tulee yhtä korkeimman jumalvalon kanssa, levitätte myös korkeinta jumalvaloa maan päälle ja viette sen korkeammille tasoille. Tämä tahtoo sanoa, että henkinen kehityksenne stimuloi maan henkistä kehitystä ja päinvastoin. Olette saman yksikön kaksi puolta. Tämä merkitsee, että kaikki se mitä teette tänä päivänä, mikä on tuhoavaa ja tasapainotonta, halut ja ideat joita teillä on tänään, menettävät arvonsa. Ne eivät ole enää tärkeitä. Paljon siitä mitä tänä päivänä uskotte tarvitsevanne ja mihin teillä on voimakas kiintymys, menettää täysin merkityksensä.

Hyvä esimerkki tästä on lihan syöminen. Liha on kuollutta ainetta, mikä painaa alas kehoa ja ottaa energiaa siitä. Se painaa teitä vielä verkkaisempiin energioihin, missä jo olette, ja toimii vastoin henkistä kehitystänne. Se alentaa kehon fyysistä kykyä ja ihmiset saavat helpommin sairauksia. Henkisyyden kehittämiseksi teidän pitäisi kohottaa kaiken syömänne ruuan energiataajuutta ja tämä merkitsee eläintuotteiden poissulkemista.

Luonnollinen tapa tämän tekemiseen ei ole kieltää itseltänne jotain, mitä haluatte, koska se luo ainoastaan tunteen puutteesta ja negatiivisia tunteita. Sen sijaan pääskää kosketukseen tunteidenne kanssa, virittykää siihen, mitä tarvitsette, mikä tekee teistä terveen.  Toisin sanoen, olla jatkamatta lihan syöntiä tavan pakottamana ja virittyä siihen, mitä haluatte syvällä sisällänne. Kun kehitytte henkisesti, liha ei täytä sama funktiota kuin ennen. Kadotatte kiinnostuksen ja maun siihen. Teistä ei enää tunnu, että lihan syöminen on yhtä hyvää tai maukasta ja monet ihmiset kokevat myös, että heidän olonsa on huonompi lihaa syöden, ja päättävät lopettaa yksinkertaisesti siitä syystä. Prosessinne luonnolliseksi osaksi tulee lakata syömästä lihaa.

Teidän ei tarvitse pakottaa itseänne siihen. Kaikenlainen pakko on negatiivista ja sitä pitäisi aina välttää. Ihmisillä on vapaa tahto eikä teidän pitäisi koskaan pakottaa itseänne tekemään jotain, mikä ei tunnu hyvältä, koska se toimii vastoin henkistä prosessianne. Henkisessä kehitysprosessissa on sitä vastoin kyse itsenne vapauttamisesta. Eli lakatkaa pakottamasta itseänne tekemään asioita, joita ette halua. Juuri näistä vankiloista teidän on tarkoitus päästä ulos, ei luoda uusia vankiloita minne mennä. Tämä on yksi esimerkki asioista, joista luonnostaan päästätte irti, kun aika kuluu ja kehitytte henkisesti saavuttaen korkeampia henkisen kehityksen tasoja. Monet luopuvat eläintuotteista, alkoholista, suuresta kulutuksesta, asioiden keräämisestä, median kulutuksesta - television, lehtien, tietokoneen liikakäytöstä - jne.

SISÄINEN MUUTOS ON AINOA TODELLINEN MUUTOS

Tulette henkisessä kehitysprosessissanne tiettyyn pisteeseen, jolloin ette vain enää tunne vetoa näitä asioita kohtaa samalla tavalla. Sen sijaan keskitytte siihen, mikä tuntuu tärkeältä elämässänne, toisin sanoen sisäiseen kehitykseenne. Tärkeä osa henkistä kehitystänne on ymmärrys, että sisäinen muutos luo ulkoisen muutoksen elämässänne. On harhakuva uskoa, että tekemällä ulkoisen muutoksen voitte saada aikaan aidon, perusteellisen muutoksen elämässänne, koska se mitä yritätte välttää, tulee aina takaisin luoksenne tavalla tai toisella, jos ensin ei ole tapahtunut aitoa sisäistä muutosta.

Tämä on hyvin, hyvin tärkeää muistaa - ja jotain minkä ihmiset usein unohtavat ja jopa tukahduttavat. He yrittävät ratkaista ongelmiaan muuttamalla fyysisiä olosuhteita elämässään. Toisin sanoen, sen sijaan että aletaan työskennellä sisäisen itsensä kanssa, silloin kun tuntuu pahalta, otetaan ero ja syytetään sisäisestä tuskasta elämänkumppania tai muutetaan käsittelemättä syitä, miksi ei olla tyytyväinen nykyasuinpaikkaan. Yritätte ehkä lohduttaa itseänne ostamalla lisää tavaroita täyttämään merkityksettömyyden tyhjiä reikiä sisällänne. Jokaisen ihmisen elämässä on lukemattomia esimerkkejä siitä, mitä he tekevät fyysisellä, aineellisella tasolla välttääkseen tuskaansa, välttääkseen tasapainottomuuttaan ja ristiriitojaan fyysisessä todellisuudessaan. Mikään tästä ei toimi pitkässä juoksussa, koska kaikki tulee takaisin tavalla tai toisella. Ei ole mitään merkitystä vaihtaa kumppania, jos perustasapainottomuus sisällä on edelleen olemassa. Tulette aina kohtaan, missä tämä tasapainottomuus ilmestyy takaisin.

Tässä en sano, ettei teidän pitäisi koskaan tehdä muutoksia ulkoisessa todellisuudessanne. Tietysti teille voi olla täysin oikein erota tai muuttaa. Se voi olla ehdottomasti paras vaihtoehto ja jotain, mikä teidän on tarkoitus tehdä mennäksenne eteenpäin elämässä. Te tiedätte parhaiten, mikä on oikein teille - teidän on etsittävä vastauksia sisältänne. Tärkeä asia on, että teette ulkoisen muutoksen oikeasta syystä, koska aika on oikea sen tekemiseen ettekä vältä tasapainottomuutta, mikä on itse asiassa sisällänne. Siinä on eroa. On tärkeää, että avaatte silmänne ja näette asiat elämässänne sellaisina, kuin ne ovat, että lakkaatte huijaamasta itseänne ja paljastatte omat selviytymisstrategianne ja elämänvalheenne, koska kaikilla ihmisillä on niitä - strategioita joita te ihmiset käytätte väliaikaisratkaisuina välttyäksenne käsittelemästä tuskaa ja sisäisiä ristiriitojanne.

HENKINEN KEHITTYMISSTYÖ ENNEN SIIRTYMÄÄ

Nämä strategiat ovat hyvin pitkän aikaa toimineet monilla ihmisillä. Mutta ne eivät toimi paljon kauempaa, koska se energiatodellisuus missä olemme siirryttäessä uudelle henkiselle aikakaudelle, ei salli sitä enää. Kaikki asiat jotka ovat olleet piilossa, tulevat nyt pintaan. Ihmisten ei ole mahdollista tukahduttaa ja kieltää kaikkia asioita, joita kannetaan sisällä. Ennemmin tai myöhemmin kaikki asiat tulevat pintaan ja on pakko käsitellä ongelman ydin. Ei ole mahdollista pitää päätään pinnan yläpuolella selviytymisstrategioiden, elämänvalheiden ja riippuvuuksien avulla. Ihmiset pakotetaan työskentelemään karmansa ja kaikkien sisällä kantamiensa asioiden kanssa. Ihmiset jotka eivät tee tätä, sairastuvat lopulta eivätkä yksinkertaisesti onnistu jäämään. Heidän on päästettävä irti ja siirryttävä toiselle puolelle. Eli ennakkoehto elämän jatkumiselle maan päällä on, että työskentelette karmanne ja sisäisten ristiriitojenne kanssa ja avaatte sydämenne.

On erittäin tärkeää, että näette tämän. Teillä on valintatilanne käsissänne. Kukaan ei pakota teitä työskentelemään kaikkien niiden asioiden kanssa, joita kannatte sisällänne. Kukaan ei pakota teitä käsittelemään sisäisiä draamojanne, ristiriitojanne ja traumojanne entisistä elämistä. Se on valinta, joka jokaisen on itse tehtävä - valita kumpaan suuntaan mennä. Jos päätätte sulkea portin ja jatkaa elämistä kieltämisessä, se on teidän valintanne - voitte aina tehdä sen. Mutta teidän on myös ymmärrettävä, mitä seuraamuksia tuolla valinnalla on: ei ole silloin mahdollista jatkaa elämistä maan päällä uudessa henkisessä ajassa. Energiat eivät yksinkertaisesti salli sitä. Tuskasta ja tasapainottomuudesta tulee niin suurta, että ihmiset jotka päättävät jatkaa elämistä kieltämisessä, eivät voi jäädä maan päälle psyykkisistä, fyysisistä ja henkisistä syistä.

On hyvin ilmeistä maan päällä tänä päivänä, että ihmisten terveys huononee lisääntyvässä määrin. Se on ilmeisintä Skandinavian maissa, koska tuo energia materialisoituu täällä ensin. On sanottu monta kertaa, että "valo tulee pohjolasta", ja tämä johtuu siitä, että pohjoisesta se alkaa. Skandinaviaan muutoksen merkit ilmestyvät ensin ja sitten vähitellen leviävät muuhun maailmaan. Esimerkkejä tästä ovat, että useammilla ihmisillä on psyykkisiä häiriöitä ja että fyysiset sairaudet, kuten syöpä, lisääntyvät. Se että monet pitkään kätketyt salaisuudet tulevat pintaan, on yksi merkki siitä, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Nämä merkit ovat kaikki osa sitä valtavaa puhdistumista, mitä on tapahtumassa. Ihmiset jotka päättävät vastustaa virtaa ja taistella sitä vastaan, kärsivät eniten. He eivät lopulta enää voi jäädä maan päälle. Mutta se tapahtuu jokaisen yksilön omasta valinnasta - kukaan ei pakota teitä tekemään sitä tai tätä ja hyvä niin.

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI KUOLEMANPELOSTA

Joillekin ihmisille on paras ratkaisu olla jäämättä. He ovat voineet päättää sen ennen inkarnoitumistaan maan päälle. Kaikki eivät ole valmiita tähän transformaatioon. Monet ihmiset jotka ovat inkarnoituneet, ovat myös päättäneet siirtyä eteenpäin ja olla jatkamatta uuteen henkiseen aikaan. Siinä ei ole mitään väärää. Kuolema ei ole mitään vaarallista. Se on osa luonnollista kehitystänne, uusi vaihe joka johtaa teitä eteenpäin. Kuolema johtaa uuteen elämään ja elämä johtaa kuolemaan jne. Käytte läpi eri vaiheita kuolemattomina sieluna prosessissa, joka ei koskaan lopu. Monien sielujen on vain parasta palata jumalaiseen valoon lepäämään. Monille se on parempi ratkaisu kuin jäädä maan päälle, jos he eivät ole valmiita näihin muutoksiin. 


On tärkeää olla näkemättä sitä katastrofina ja nähdä se luonnollisena prosessina. On täysin korkeimman jumaluuden mukaista, että se tapahtuu. Luottakaa, että kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu parhaaksi.

Siksi on myös tärkeää, että opitte päästämään irti läheisistänne ja rakkaistanne, jotka eivät ehkä ole valmiita jäämään, että alatte päästää irti elämästä ja olla pelkäämättä kuolemaa - omaanne tai toisten. 


Nähkää se sen sijaan luonnollisena osana prosessia. Nähkää, että se ei ole mitään negatiivista ja kamalaa, vaan aivan päinvastoin - jotain hyvin kaunista ja fantastista. Se voi olla valtava helpotus. Voi olla upeaa palata alkuperäänsä, palata taas valoon. 

Kuolemisen ei tarvitse olla tuskallinen ja kamala kokemus, vaan jotain aivan fantastista ja kaunista. Monet kokevat kuolemansa - siirtymisen toiselle puolelle, astumisen jumalaiseen valoon ja ehdottoman rakkauden kokemisen - elämänsä kohokohdaksi.

Luottakaa, että kaikki tapahtuu parhaaksi ja että kuolema tulee aina, silloin kun sen pitäisi. Luopukaa ajatuksesta, että kuolema on jonkinlainen viimeinen asema. Nähkää se siksi, mitä se on: transformaatiovaihe, jolloin siirrytään tilasta toiseen. Muistakaa, että olette äärettömiä ja kuolemattomia. Voitte edelleen pitää yhteyttä kaikkien läheistenne ja rakkaidenne kanssa, vaikka he siirtyvät toiselle puolelle. Muistakaa, että tapaatte aina uudestaan, jos niin haluatte. Elämä maan päällä voi olla fantastista, upeaa ja ihmeellistä, mutta elämä toisella puolella, mitä kutsutaan kuolemaksi, voi myös olla fantastista, upeaa ja ihmeellistä.

Elämä toisella puolella on myös paljon helpompaa verrattuna siihen, mitä koette nyt tässä hidasliikkeisessä aineessa. Siellä voitte elää täysin vapaana ja ilman rajoituksia. Siellä voitte päästä hetkessä minne tahansa, missä haluatte kokea. Siellä ei ole rajoja. Voitte matkustaa toiselle puolelle maapalloa hetkessä. Voitte matkustaa toiselle puolelle kosmosta hetkessä ja vierailla uusissa paikoissa ja sivilisaatioissa ja kokea sitä kauneutta ja monimuotoisuutta, mitä universumi tarjoaa.

TODELLISUUTENNE LUOMINEN VIIDENTEEN ULOTTUVUUTEEN

Olemassaolo on fantastinen. Avautukaa kaikille mahdollisuuksille kokea sen fantastista monimuotoisuutta ja upeutta riippumatta siitä, missä olette. Tästä juuri siirtymässä on kyse - siirtymästä aikakauteen missä uusia mahdollisuuksia luodaan, siirtymästä uuteen rajattomaan aikakauteen ilman esteitä. 


Maan ylösnousemus viidenteen ulottuvuuteen merkitsee taajuuden nousemista - aineesta tulee vähemmän tiheää. Tämä merkitsee myös, että elämän mahdollisuudet maan päällä lisääntyvät. Tulee helpommaksi ilmentää oma todellisuutenne kuin aiemmin. Ihmiskunta kehittää telepaattisia, mediaalisia ja psyykkisiä kykyjään. Gravitaatiolaki ei ole enää entisensä. Ei esimerkiksi ole helppoa kaatua ja loukata itseään ja ihmisten on paljon helpompaa oppia levitoimaan kuin aiemmin, koska energiatodellisuus on muuttunut. Teille tulee ihmisinä helpommaksi luoda haluamanne todellisuus nopeammin. Monimuotoisuus ja runsaus lisääntyy.

Tässä on tärkeää muistaa, että koostutte energeettisesti myös siitä, mitä ajattelette ja sanotte. Kaikki mitä ajattelette, sanotte ja teette, pysyy energiakehossanne, ja sitä myös lähetätte äärettömään universumiin. 


Juuri sen mitä lähetätte, saatte takaisin suuremmalla voimalla ja nopeammin. Uusi aikakausi merkitsee suurempia ilmentämiskykyjä, mutta se merkitsee myös, että kaikki negatiiviset ajatukset ja teot saatte takaisin suuremmalla voimalla ja nopeammin. 

Tämä merkitsee, että vain ne ihmiset joilla on avoin sydän, pystyvät jatkamaan elämistä maan päällä uudella henkisellä aikakaudella.

Jos elätte puute Sydämessänne, kohtaatte puutetta fyysisessä todellisuudessa. Jos elätte pelko ja viha Sydämessänne, sitä myös kohtaatte. Jos elätte Rakkautta, luottamusta ja yltäkylläisyyttä Sydämessänne, sitä saatte myös takaisin. 


Tämä merkitsee, että se työ mitä teette sisäisen olemuksenne kanssa, henkinen kehittymisenne, on kaikkein tärkein asia - jopa tärkeämpi kuin fyysinen selviytymisenne maan päällä. 

Muistakaa: 

sisäiset käsityksenne, ajatuksenne, tuntemuksenne ja ideanne luovat ulkoisen todellisuutenne ja se ilmentyy suuremmalla voimalla uudella henkisellä aikakaudella. Tämä merkitsee, että jos teillä on sisällänne positiivisia käsityksiä asioista ja visualisoitte haluamianne asioita, pystytte suuremmalla voimalla myös luomaan juuri sen. Mutta samaan aikaan on tärkeää ymmärtää, että myös kaikki negatiiviset ajatuksenne luodaan yhtä suurella vaikutuksella. Siksi teidän täytyy alkaa tehdä töitä näiden tukosten, muurien ja sisäisten ristiriitojen parantamiseksi, jotka sanovat:

- En voi tehdä tätä.
- Olen arvoton.
- Asiat kääntyvät aina huonosti minulla.
- Minulla ei ole koskaan riittävästi.
- Kukaan ei pidä minusta.
- En voi luottaa kehenkään, koska ihmiset ovat aina epärehellisiä ja petollisia.
- Ei ole mitään järkeä auttaa toisia, koska ei koskaan saa mitään takaisin.
- Elämä on kamppailua, jota on taisteltava joka päivä saadakseen sen, mitä tarvitsee.
- Pidä huoli omista asioistasi.
- Se ei vain toimi, se on mahdotonta, se ei koskaan toimi.
- On oltava aina varuillaan, etteivät toiset ihmiset puukota selkään.
- Todellista rakkautta ei ole olemassa.
- Jos elämästä tulee liian hyvää, pian on tultava jokin takaisku.

Kaikki negatiiviset ajatukset joita lähetätte ulos, luovat aina suuremmalla voimalla omaa todellisuuttanne. Jos jatkatte elämistä paljon negatiivisuutta sisällänne, se tuhoaa Teidät lopulta. 


Olette aina luoneet oman todellisuutenne ajatuksilla. Erona on nyt, että ne muodostavat koko päivittäisen elämänne. 

Kaikki mitä lähetätte ulos, saatte välittömästi takaisin. Tämä merkitsee, että jokainen ajatus ja teko valelee tapahtumia ympärillänne, ihmisiä joita tapaatte ja haasteita joita luodaan elämäänne. 

Toisin sanoen, teistä tulee vielä suuremmassa määrin oman todellisuutenne kanssaluojia. Kuten sanoin, olette aina olleet sitä, mutta nyt se tapahtuu aivan nenänne edessä, niin ilmiselvästi, että te ette pysty kieltämään sitä niin, kuin monet ihmiset ovat kieltäneet tähän mennessä. 

Esimerkkinä voisi olla, että menette naapuriin lainaamaan jauhoja. Jos Teillä on rakastavia Ajatuksia naapuristanne tuon kahden minuutin matkan aikana, saatte Rakastavaa Kohtelua. Jos taas kuvittelette äreän naapurin, sellaisen tapaatte.

VIIVÄSTYS IHMISKUNNAN HENKISESSÄ KEHITTYMISESSÄ

Koko yhteiskunta jonka olette rakentaneet ja jossa elätte tänä päivänä, käännetään täysin ylösalaisin. Yhteiskunnassanne sisäisellä olemuksella ei nähdä mitään arvoa. Se on jotain yksityistä ja epäoleellista. 


Jos Teillä on henkinen vakaumus tai olette uskovainen, jos haluatte kehittyä henkilökohtaisesti, sitä pidetään jonain yksityisenä, harrastuksena jolle omistaudutte silloin tällöin, kun on vähän ylimääräistä aikaa ja olette vapaa. Sisäiselle kehittymisellenne ei anneta paljon arvoa.

Sitä vastoin yhteiskunta rakenteineen toimii itse asiassa henkistä kehittymistänne vastaan ja se haluaa pitää ihmiset kiinni vanhoissa käsityksissä, jotta he pysyvät vanhoissa tavoissa eivätkä muutu. Ihmiset jotka kyseenlaistavat nämä olemassa olevat rakenteet, jotka haluavat muuttua ja luoda jotain uutta, huomaavat kanssaihmisten, työtovereiden, perheen ja yhteiskunnan laajasti vastustavan heitä. Matkasta muutosten luomiseen voi tulla hyvin tuskallinen. Mutta on silti erittäin tärkeää aloittaa tämä matka ja alkaa antaa asioille niiden oikea arvo.

On harhaa ajatella, että on tärkeämpää "tappaa" itsensä työllä saadakseen rahaa ja ostaakseen paljon tavaroita, kuin omistaa aikansa henkiselle ja henkilökohtaiselle kehittymiselle. Se on harhaa, mistä ihmisten on valitettavasti maksettava korkea hinta. Olisimme toivoneet olevan toisin.

Toivoisimme, että ihmiskunta olisi ollut valmiimpi siirtymää varten, että suurempi määrä ihmisiä olisi herännyt ja käsittänyt, että vaaditaan henkistä työtä ja kehittymistä, jotta kykenee kohtaamaan ne energia-aallot ja energiamuutokset, joita kohtaamme. 


Näin ei valitettavasti ole ja voitte vain hyväksyä tämän. Parasta mitä voitte tehdä, on jatkaa työskentelemistä ja parhaiden mahdollisten tulosten luomista niillä edellytyksillä, mitä on tässä ja nyt. 

Kuten sanoin, ihmisiä ei voi pakottaa kehittymään. Se on heidän oma henkilökohtainen valintansa. Taas kerran, olisimme toivoneet, että olisi ollut mahdollista saavuttaa useampia ihmisiä, että useammat ihmiset olisivat olleet riittävän kypsiä avautumaan ja saavuttamaan sisäisestä työstä niitä oivalluksia, joita vaaditaan sopeutumiseksi siihen uuteen energiatodellisuuteen, mikä ilmentyy siirtymän aikana.

Olette jo astuneet tämän muutosprosessiin. Monet Teistä - luullakseni melkein kaikki Teistä - ovat jo huomanneet, että tätä tapahtuu, että synkronismi lisääntyy, kykynne ilmentää todellisuutta lisääntyy, useammista ja useammista ihmisistä alkaa tuntua pahalta sisällä, paljon karmaa aktivoituu jne. 


Luulen, että useimmat Teistä tätä kanavointia lukevista tietävät jo, mistä puhun. On tärkeää nähdä, että tämä muutos tapahtuu asteittain ja muuttuu voimakkaammaksi ja tehokkaammaksi. Tämä muutos yltyy myrskyksi siirtymän aikana ja hyvin monet ihmiset vain kaatuvat kumoon.

Tätä emme tietenkään ole galaktisessa yhteisössä toivoneet. Olisimme luonnollisesti pitäneet parempana, että useammat ihmiset maan päällä olisivat valmiita tähän siirtymään ja olisivat aloittaneet työn varhaisemmassa vaiheessa, mikä olisi luonut harmonisemman ja asteittaisemman siirtymän kera vähemmän tuskan ja haasteellisuuden. 


Valitettavasti tätä ei ole ollut mahdollista saavuttaa. Ihmiskunnan kollektiivitietoisuus ei ole saavuttanut sitä tasoa, millä sen oletettiin olevan siirtymäaikaan mennessä, koska hyvin monet ovat jo jollain tasolla tehneet valinnan laittaa kannen päälle.

HENKISEN TRANSFORMAATION MAHDOLLISUUDET TÄNÄÄN

On kuitenkin tärkeää nähdä, että niillä jotka ovat heränneet, on fantastiset kehittymismahdollisuudet johtuen niistä voimakkaista energioista, joita virtaa maapallolle. Osittain ne valtavat energia-aallot, joita virtaa kosmoksesta ja joita galaktiset ystävänne lähettävät Teille. 


Ja osittain Äiti Maan Energiat, joita asteittain aktivoidaan, ja niitä virtaa maan sisältä sen laajan parannustyön kautta, jota "Äiti Maa" -verkosto on toteuttanut yhteistyössä kosmisen verkoston ja muiden ryhmien kanssa ympäri maailmaa.

Kaikki tämä antaa Teille fantastisia mahdollisuuksia Avautua ja työskennellä Henkisen Kehityksen ja Tietoisuuden Laajentumisen Kanssa.  


Teillä on tänä päivänä täysin ainutlaatuisia mahdollisuuksia avautua paljon, paljon nopeammin kuin koskaan ennen maan päällä. Voitte saavuttaa paljon nopeammin tuloksia kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten.

Ei ole ehdottomasti liian myöhäistä. Älkää koskaan uskoko niin. Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. On kyse vain aloittamista ja saatte fantastisia tuloksia. Mitä pikemmin aloitatte, sitä nopeammin alatte oppia astumaan äärettömään nyt-hetkeen. 


Muistakaa, että äärettömässä nyt-hetkessä ei ole aikaa eikä paikkaa - vain ääretön nyt-hetki. Silloin voitte luoda edellytykset, joita tarvitsette valmistautuaksenne siirtymään nopeammin. 

Avataksenne Sydämenne, katkaistaksenne kiinnikkeet puute- ja ristiriita-ajatteluun. Olette jumalaisia olentoja ja teillä on fantastiset mahdollisuudet tulla yhdeksi luomisvoiman kanssa tässä siirtymässä uuteen henkiseen aikaan, tulla yhdeksi yltäkylläisyyden ja korkeimman jumalaisen Rakkauden Kanssa. 

Älkää koskaan uskoko toisin. Muuten ette olisi täällä, jos ette tietäsi, että voitte tehdä hyvin paljon. Voitte muuttaa oman tilanteenne.

Mikään ei ole mahdotonta. Kaikki riippuu Teistä. Teidän on tehtävä päätös, että haluatte muuttua. 


Kun olette tehneet tuon päätöksen, kaikki ovet ovat avoinna Teille.  

Jos tarvitsette apua, pyytäkää apua. Sivilisaatiomme on täällä Teitä varten, aivan kuin kaikki muutkin ystävänne galaksista. Jumalainen tietoisuus on täällä Teitä varten ja se seuraa Teitä kaikessa, mitä teette. 

Pyytäkää apua ja saatte apua. Ympärillänne on auttajia - Enkeleitä, Mestareita, Henkilökohtaisia Oppaitanne … Kaikki ovat täällä Auttamassa Teitä Nyt. 

Jos vain tietäisitte, miten rajattomasti monet jumalaolennot omistautuvat auttamaan ihmiskuntaa siirtymässä uuteen aikaan. Jos vain tietäisitte, miten monia sivilisaatiota, lukemattomia kosmoksen sivilisaatioita ennen kaikkea omasta galaksistamme, on paikalla auttamassa teitä.

Olemme kaikki tulleet auttamaan Teitä selviytyäksenne siirtymästä parhaalla tavalla opastuksen ja parantumisen kautta. Auttamaan Teitä Ovien Avaamisessa ja Uuden Todellisuuden ilmentämisessä maan päälle - tämän jumalaisen paratiisin, joka luodaan kohta. 


Se on loppumääränpää tällä matkalla - luoda jumalainen paratiisi. Sen uuden energiatodellisuuden myötä, mikä on tulossa maan päälle, se ei ole mikään kaukainen, epärealistinen unelma, vaan todellisuus, joka alkaa olla olemassa. 

Koska vain ne ihmiset joilla on Avoin Sydän, tulevat Elämään edelleen täällä maan päällä, elätte kaikki Rakkaudessa ja ilmennätte Rakastavan Todellisuuden, Paratiisin yltäkylläisyydessä. Tämä odottaa ihmisiä. Paratiisi yltäkylläisyydessä. Jos päätätte aloittaa tässä ja nyt, tämä todellisuus tulee Olemaan Teidän.

Älkää pelätkö. Ei ole kerrassaan mitään pelättävää. Pelko on osa puute- ja ristiriita-ajattelua. Vapautukaa peloistanne. Teillä on fantastiset mahdollisuudet vapautua kaikista peloistanne, uhkatunteistanne, turvallisuuden puutteen ja epävarmuuden harhoista. Voitte vapautua kaikesta tästä ja päästää siitä irti. 


Voitte repiä alas kaikki kauhun, kidutuksen, nälänhädän ja puutteen vankilat. Ette tarvitse mitään tästä enää. Voitte vapautua kaikesta tästä kerta kaikkiaan. Mutta teidän on tehtävä työtä sen eteen. Ei ole mahdollista suojautua puutetta vastaan roikkumalla kiinni fyysisessä todellisuudessa. Tilanne on täysin vastakkainen.

Teidän on vapauduttava aineellisesta todellisuudesta. Se on ainoa tapa. Tie valaistumiseen ja elämiseen henkisessä ja aineellisessa yltäkylläisyydessä kulkee itsenne aineellisesta todellisuudesta vapauttamisen kautta. Vasta sitten teillä on vapaa pääsy siihen kerta kaikkiaan. Vasta sitten kun ette ole enää riippuvainen aineellisesta todellisuudesta, se kuuluu todella ja Syvällisesti Teille. 


Kun olette vapautuneet kiintymyksestänne ja riippuvuudestanne aineelliseen todellisuuteen, teillä on rajaton pääsy siihen ja pystytte elämään juuri haluamallanne tavalla. Pysytte valitsemaan, mitä haluatte käyttää aineellisessa todellisuudessa. Pystytte nauttimaan siitä, leikkimään aineella. 

Siitä tulee leikkimielinen kokemus, kun teillä ei ole enää taakkananne tarpeen ja riippuvuuden tunne. Olette täysin vapaa käyttämään sitä haluamallanne tavalla.

Toisin sanoen, pystytte syömään, mitä haluatte aina, kun siltä tuntuu. Pystytte saamaan tarvitsemianne fyysisiä asioita, silloin kun tarvitsette ja siltä tuntuu. Mutta pystytte myös selviytymään ilman niitä, jos siltä tuntuu. Kyse on vapaasta valinnastanne ja voitte päättää omasta puolestanne, mitä haluatte tehdä. 


Myönnän, että tämä matka vaatii paljon ponnistelua. Se on laajaa työtä, minkä on tapahduttava askel askeleelta, mutta se on mahdollista. 

Teillä on täysin fantastiset mahdollisuudet vapautua aineesta, vapautua egosta, astua jumalaiseen yltäkylläisyyteen ja rakkauteen kerta kaikkiaan. Mahdollisuudet eivät ole koskaan ennen olleet tällaiset maan päällä. Elämme ainutlaatuista aikaa.

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI PÄIVITTÄISESTÄ KAMPPAILUSTA

Haluaisin puhua vastuusta - sana jota maailmassanne käytetään hyvin kevyesti. 


Sidotte itsenne moniin velvollisuuksiin ja velvoitteisiin. On ilmiselvää, miten luettelo kaikista niistä asioista, joista olette vastuussa ja joita Teidän pitäisi tehdä, kaikista velvollisuuksistanne, tulee pidemmäksi ja pidemmäksi. 

Se ei koskaan anna Teille tilaisuutta Rentoutua, Pohdiskella, Meditoida ja Työstää Sisäistä Olemustanne. 

Tämä on myös osittain estänyt Teitä Katsomasta Sisäänpäin ja Työskentelemästä sen kanssa, mikä on tärkeää elämässänne, eli Työskentelemästä Sisäisen Henkisen Kehityksenne kanssa.

Näemme, miten ihmiset elävät valtavan raskas ies hartioillaan - kaikki kantamanne vastuut, kaikki asiat joita teidän pitäisi tehdä - ja usein taakkananne ovat myös syyllisyyden, häpeän ja riittämättömyyden tunteet.  


Näemme, että ette onnistu saamaan elämäänne toimimaan, koska on niin monia asioita, joita teidän pitäisi tehdä, teidän "täytyy" tehdä, joista olette vastuussa ja joita kukaan muu ei voi sijastanne tehdä. 

Haluaisimme innostaa ja kannustaa teitä vapautumaan vastuullisuuden harhasta. Parantamaan kaikki syyllisyyden ja häpeän tunteet, parantamaan havainnon riittämättömyydestä.

Te ette ole koskaan Riittämätön. Riitätte aina kaikessa, mitä teette. Teidän on tärkeää muistaa tämä. Rakkautemme Teitä kohtaan ja Jumalan Rakkaus Teitä kohtaan, jumalainen Rakkaus, on Ehdotonta. 


Rakastakaa itseänne juuri sellaisena, kuin olette, riippumatta saavutuksistanne. 

Arvonne ei riipu saavutuksistanne. Se on riippumaton saavutuksistanne. Olette Rakkauden Arvoinen vain siksi, että Olette Olemassa Sellaisena jumalaisena olentona, kuin Olette.

Elätte monin tavoin Ylösalaisessa Maailmassa oman tarkastelutapamme mukaan, koska vain fyysistä kehittymistä ja fyysistä aktiivisuutta palkitaan maailmassanne. 


Kun kirjoitatte uusia kirjoja, rakennatte uusia taloja tai siivoatte keittiön, Teillä on tunne oikeudesta tuntea olonne hyväksi. 

Se antaa Teille tunteen jonkinlaisesta arvosta, kun olette tehneet näitä asioita. Toisaalta sisäiselle työlle, sisäisen itsenne parantamiselle, karman, ristiriita-ajattelun ja negatiivisten havaintojen puhdistamiselle ei anneta mitään arvoa maailmassanne. Se nähdään jonain epätodellisena ja arvottomana ja se usein kyseenalaistetaan.

Meille tämä on Ylösalainen Maailma, koska näemme asiat aivan päinvastoin. 


Sisäinen todellisuus luo ulkoisen todellisuuden. Ainoa asia mitä onnistutte saavuttamaan kamppailemalla ulkoisessa todellisuudessa muutoksen aikaansaamiseksi, on luoda uusia esteitä, uusia pakkoja, uusia velvollisuuksia ja uusia vastuita. Se ei lopu koskaan, koska se ei voi loppua koskaan, jos ette muutu sisältä. 

Puhdistumisen on tapahduttava sisäisellä tasolla tilan ja ilman luomiseksi ulkoiseen todellisuutenne. 

Siksi kamppailu fyysisessä todellisuudessanne on loputon prosessi. Se on vähän kuin talon siivoaminen - se ei koskaan lopu. 

Siivoatte, siivoatte, siivoatte, mutta lika tulee aina takaisin. Näin tapahtuu fyysisessä todellisuudessa. Niin kauan kun epäonnistutte sisäisten tukosten ja tasapainottomuuksien työstämisessä, ulkoinen muutos ei muutu. Ette löydä näin ratkaisua elämänne pulmiin.

Näemme, miten monilla Teistä ns. maailman rikkaassa osassa on ongelmia saada elämänne palapeli toimimaan - työ, perhe, vapaa-aika ja kulutus - ja näemme, miten kamppailette tasapainon pitämisen kanssa. 


Monet Teistä sairastuvat ettekä kestä enää. Teidän on vaikeaa nähdä, miten saada kaikki toimimaan ja miten täyttää kaikki velvollisuudet ja velvoitteet, jotka teidän pitäisi täyttää. 

Vaatimukset vain lisääntyvät eivätkä ne lopu koskaan. Kun olette sammuttaneet tulipalon yhdestä nurkasta, teidän on rynnättävä toiseen nurkkaan sammuttamaan uutta paloa. Lopulta koko elämästänne tulee loputonta tulipalojen sammuttamista. Ettekä ole koskaan läsnä nykyhetkessä. Teillä ei ole koskaan aikaa elää, rakastaa ja nauttia olostanne.

Tällä on merkittäviä seuraamuksia suhteelle itsenne ja läheistenne ja rakkaidenne kanssa. Paljon siitä mikä on tärkeää teille, saa toissijaisen paikan niiltä kaikilta ulkoisilta velvollisuuksilta, jotka ottavat vallan ja painavat elämässänne - asioilta jotka ovat itse asiassa harhaa, asioilta jotka eivät itse asiassa ole tärkeitä.

Haluaisimme kannustaa Teitä vähentämään radikaalisti kaikkia velvollisuuksia ja pakkoja elämässänne. Tekemään työtä irtipäästääksenne niistä uskomuksista, jotka liittyvät asioihin, joita luulette itsenne tarvitsevan tehdä. Tekemään työtä syyllisyyden ja häpeän tunteidenne kanssa ja katsomaan, mitä ne edustavat. 


Ei mikään, mitä teette päivittäisessä elämässänne, ole itse asiassa välttämätöntä. Päivittäisessä elämässänne on uskomattoman vähän sellaista, mitä teidän täytyy tehdä - itse asiassa ei mitään. Tätä voi olla vaikeaa tajuta, koska elätte niin hautautuneena fyysiseen maailmaan, että te ette kykene näkemään päivittäisen taistelunne ulkopuolelle.

Mutta pyydämme Teitä, että yritätte nostaa päänne vähän harhan yläpuolelle. Yrittäkää nähdä itsenne yläpuolelta ja ymmärtää, että tuo kamppaileminen on harhaa ja ettei se koskaan lopu. 


Ette koskaan löydä ratkaisuja tuohon kamppailuun - ette ennen kuin päästätte irti kiinnittymisestänne ajatukseen puutteesta ja tietystä tavasta elää ollaksenne riittävän hyvä. Se ei ole totta. Teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Teidän ei tarvitse pukeutua tietyllä tavalla, Teidän ei tarvitse näyttää tietynlaiselta, Teidän ei tarvitse ostaa tiettyjä erityistavaroita eikä kotinne tarvitse näyttää tietyltä. Ette todellisuudessa tarvitse kaikkia noita asioita, joita kannatte ja keräätte. 


Teidän ei tarvitse tehdä työtä näin paljon, Teidän ei tarvitse ansaita kaikkea tätä rahaa, Teidän ei tarvitse matkustaa maailman ympäri, Teidän ei tarvitse putsata ja puleerata, Teidän ei tarvitse olla täydellinen, Teidän ei tarvitse olla aktiivinen eikä Teidän tarvitse aktivoida lapsianne. 

Ette tarvitse kaikkia niitä asioita, joille rakennatte päivittäisen elämänne. Kaikki nämä asiat ovat harhaa. Kun vapaudutte niistä, huomaatte, miten uskomattomasti aikaa vapautuu.

Kun elätte puutteen harhassa, niin puutetta myös luotte. Ette luo ainoastaan aineellista puutetta, luotte myös ajan puutetta. Stressaatte, juoksette tuli hännän alla ja mitä enemmän juoksette, sitä nopeampaa aika lentää. 


Mitä enemmän kiirehditte, sitä tehokkaampia olette, sitä enemmän stressaannutte, sitä nopeampaa aika lentää ja sitä suuremmaksi ajanpuutteenne tulee. Tämä ei koskaan lopu, ennen kuin päästätte irti ajasta, ennen kuin päästätte irti kiinnittymisestänne aikaan. Aika ei ole vakio, se on jotain hyvin suhteellista. 

Aika on joustavaa ja se voi supistua tai laajentua.

Silloin kuin olette läsnä ikuisessa hetkessä, ikuisessa nyt-hetkessä, kun olette maadottuneet nykyhetkeen, olette myös ajan ulkopuolella. Silloin aika pysähtyy. Kun ette ole maadoittunut ja elätte puutteessa ja stressissä, niin aika kiiruhtaa - se nopeutuu ja kulkee nopeampaa ja nopeampaa, kunnes koko todellisuutenne muodostuu juoksemisesta.

On tärkeää, että kohtaatte kaikki uskomuksenne ja harhakuvanne "pitäisi"-asioista ja puutteesta ja päästätte irti. 


Päästäkää irti päivittäisestä kamppailustanne ja menkää virran mukana. Teidän ei tarvitse tehdä kaikkia näitä asioita. Teidän ei tarvitse kiillottaa täydellistä fasadia. 

Asioiden ei tarvitse olla tietyllä tavalla. Jos ette viitsi tehdä ateriaa, no, älkää tehkö - syökää vain tuoreita hedelmiä päivälliseksi sen sijaan. Kotinne ei tarvitse olla täydellinen. Teidän ei tarvitse remontoida kylpyhuonetta, koska siitä on tullut epämuodikas. Teidän ei tarvitse siirrellä papereita työssä ikuisuutta. 

Päästäkää irti ja uskaltakaa elää.

Silloin kun päästätte irti siitä todellisuusharhasta, mikä on tärkeää ja mikä on välttämätöntä hyvään elämään, havaitsette, että paljon siitä, mihin olette käyttäneet energiaanne ja aikaanne, on ollut täysin merkityksettömiä asioita. 


Pystytte päästämään niistä irti ja se on teille vapauttavaa, uskomattoman vapauttavaa. Se avaa teille uusia mahdollisuuksia ja näette todellisuuden uudella tavalla. Havaitsette, että teillä on aikaa käytettäväksi henkiseen kehityksenne. Tämä ei ole mitään vaikeaa, koska avautuessanne ja tullessanne vastaanottavaiseksi jumalaisen energian virralle, avaatte myös intuitionne.

Kun avaatte Kanavan Sisäiseen Äänenne ja saatte voimakkaamman yhteyden Sisäiseen Totuuteenne, tiedätte, mikä on oikein ja tärkeää Teille henkilökohtaisesti.  


Kukaan muu ei voi määritellä sitä puolestanne. Se päätös teidän on tehtävä itse. Kyse on asteittaisesta prosessista, missä vähän kerrassaan päästätte irti harhakuvista. Teidän on itse valittava, mistä alkaa ja päätettävä, millä tasolla olette ja mistä olette valmis päästämään irti tässä ja nyt. 

Voitte antaa toisten innostaa itseänne, mutta kenelläkään toisella ei voi olla tuota tietoa eikä kukaan toinen voi tehdä tuota päätöstä puolestanne. Teidän on päätettävä omasta puolestanne, mikä on oikein teille, missä olette tällä hetkellä ja mistä olette valmis päästämään irti. Huomaatte, että riippumatta siitä, mistä aloitatte, se on vapauttavaa. 

Se auttaa Teitä Vapauttamaan Energiaanne kyetäksenne tekemään asioita, jotka tuntuvat merkityksellisemmiltä Teille ja jotka antavat Teille enemmän iloa, harmonia ja onnellisuutta.

VAPAUTUKAA MATRIISISTA

Velvollisuutenne tämän päivän yhteiskunnassa painavat Teitä usein alas ja varastavat Energiaanne. Yhteiskunta on rakennettu Energiavarkaudelle, missä varastatte Energiaa toisiltanne. 


Monet ihmiset elävät tänä päivänä energiavarkaina. Olette luoneet selviytymisstrategioita, jotka rakentuvat energian varastamiseen toisilta sen sijaan, että täytätte itsenne uudella energialla kääntymällä sisäänpäin ja parantamalla sisäiset ristiriitanne parantumalla ja henkisellä kehitystyöllä. Elätte maailmassa, missä järjestelmät rakentuvat energiavarkaudelle, rakenteille jotka varastavat energiaa ihmisiltä. Järjestelmät on suunniteltu varastamaan ihmisten energiaa, ne on suunniteltu imemään elämänvoimaa teistä.

Se mitä sanon, voi kuulostaa oudolle, mutta vain ajatelkaa asiaa hetken. Ajatelkaa kaikkia lukemattomia papereita ja muotoja, joita Teidän on täytettävä. Ajatelkaa kaikkia lukemattomia lakeja ja säännöksiä, joihin Teidän on sopeuduttava ja joita teidän on mietittävä joka päivä. Ajatelkaa kaikkia maksuja, joita Teidän on maksettava. Ajatelkaa kaikkia asioita, mitä Teidän on mietittävä kaikessa, mitä teette - kaikkia pakkoja, kaikkia velvoitteita, kaikki odotuksia, kilpailua, sosiaalista painetta … 


Kaikki nämä asiat luovat tilanteen, missä te ette koskaan riitä. Ihmiset eivät koskaan tunne olevansa riittäviä, eivät koskaan. Järjestelmä on luotu tavalla, missä ihmiset tuntevat riittämättömyyttä vaikka tekisivät mitä. Ei ole todellisuudessa mitään, mitä voitte tehdä, tunteaksenne vähemmän riittämättömyyttä niin kauan, kun toimitte järjestelmän sisällä. Heti kun olette löytäneet ratkaisun yhteen asiaan, toinen ponnahtaa esiin - uusi este.

Ainoa tapa vapautua näistä kahleista on päästä kokonaan ulos tästä järjestelmästä, vapautua harhasta, vapautua matriisista. Matriisi on energiajärjestelmä, mikä on kytkettynä kollektiivitietoisuuteen ja mikä antaa harhan, että teidän täytyy olla tietynlaisia kyetäksenne elämään. Matsiisi on luonut harhan puutteesta ja ristiriita-ajattelusta.  


Se on luonut harhan tietyistä velvollisuuksista - teidän on pakko elää vankilassa ihmisenä saadaksenne oikeuden olla olemassa. Mikään tästä ei ole totta.

Voitte päästä ulos matriisista ja vapauttaa itsenne tästä. Teidän ei tarvitse jumiutua näihin ajatuksiin, näihin harhoihin. Kyllä, ymmärrämme ehdottomasti, ettei tämä ole mikään helppo asia eikä se tapahdu yhdessä yössä. Ymmärrämme ehdottomasti, että teidän on vaikeaa kuvitella, miten selviytyisitte, jos ette tottelisi kaikkia niitä lakeja ja säännöksiä, joita tunnette olevanne sidottu noudattamaan. Emme sano, että teidän pitäisi rikkoa lakia. 


Sanomme, että Teidän pitäisi Vapautua Kiintymisestänne Ajatukseen, että Teidän täytyy olla tietynlainen sopiaksenne yhteiskuntanne sosiaaliseen järjestykseen. 

Teidän täytyy olla antamatta toisten ihmisten ja yhteiskunnan odotusten pyörittää elämäänne ja sen sijaan tulla oman todellisuutenne mestariksi. Teidän täytyy luoda oma todellisuus itsellenne ja olla antamatta matriisin vankilamuurien enää pysäyttää teitä.

On mahdollista murtautua vapaaksi matriisista ja teette sen saavuttamalla Korkeampia Tietoisuuden Tasoja. Taajuuden nostaminen ja tietoisuutenne laajentaminen on tie ulos matriisista ja vankilamaailmasta. 


Käsitätte askel askeleelta, että Teille avautuu uusia mahdollisuuksia. Käsitätte, että kaikki Teitä ympäröineet vankilamuurit romahtavat yksitellen ja ne menettävät vähitellen voimansa Teihin, kun sallitte sen. 

Silloin kun lakkaatte Antamasta Energiaanne näille järjestelmille, niillä lakkaa olemasta valtaa Teihin. 

Mutta sen tekemiseksi Teidän on vapauduttava niistä sisäisen kehitystyön kautta, askel askeleelta.

Aloittakaa siitä, missä olette nyt. Päästäkää irti. Se voi olla niin yksinkertaisia asioita kuin: 


Täytykö teidän lähettää joulukortteja kaikille tuntemillenne? Täytyykö teidän olla kaikkien ympärillänne olevien tavoitettavissa kännykällä? Täytyykö teidän vastata kaikkiin kyselyihin, joita saatte internetin tai sähköpostin kautta? Täytyykö teidän osallistua kaikkiin sosiaalisiin tilaisuuksiin velvollisuuden tunteesta vai voitteko sanoa "ei" ja sen sijaan valita muita aktiviteetteja, jotka tuntuvat teille merkityksellisemmiltä henkilökohtaisesti? Elättekö omaa elämäänne vai elättekö elämäänne muille? Tämä kysymys teidän pitäisi esittää itsellenne. Kuka on oikeastaan luonut elämänne? Kenelle elätte? Kuka päättää, mikä on tärkeää elämässänne? 

Tässä on suuressa määrin kyse käskyvallan vaatimisesta omaan elämäänne, antamatta toisten päättää, mikä on tärkeää. 

Antamatta Facebookin pyörittää elämäänne. Antamatta kännykän, tietokoneen, GPS:n tai varashälyttimen pyörittää elämäänne. Päästäkää irti. Kohottautukaa pelon ja puutteen hidasliikkeisestä suosta korkeampiin sfääreihin. Teidän on ihmisinä aika lopultakin oppia lentämään.

Haluamme Kiittää, että taas kerran kuuntelitte, mitä meillä on sanottavana Teille. Haluamme kertoa Teille, että Rakastamme Teitä ehdottomasti. Teidän pitäisi tietää, miten paljon Rakkautta Virtaa Teille galaksista ja kosmoksesta, kaikilta meiltä jotka olemme valmiita auttamaan Teitä tässä vaativassa siirtymässä Uuteen Henkiseen Aikaan. 


Muistakaa, että kaikki on juuri niin, kuin pitäisikin olla ja kaikki tulee olemaan juuri niin, kuin pitäisikin olla. 

Kaikki on Rakkautta. Kiitos huomiostanne.

[Dibarak laittaa kätensä yhteen ja kumartaa lempeästi. Valo loistaa hänen käsiensä välistä. Hän on taas ottanut sen valaistuneen sielun muodon, joka hän on tänä päivänä. Voin kuulla hänen tumman äänensä kaikuvan äärettömyyden halki, koska hänen viestinsä ei tule ainoastaan häneltä ja hänen kansaltaan, se tulee myös Jumaltietoisuudelta ja siltä suurelta kokonaisuudelta, mihin kaikki kuulumme ja minkä osa me kaikki olemme. Lopetamme kiittämällä Dibarakia kanavoinnista.]

*************
VALMISTAUTUMISOPASTUSTA SIIRRYTTÄESSÄ UUTEEN HENKISEEN AIKAAN

Dibarakia kanavoinut Maria Bertram (lightworkers.org)

30.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra

Alkulähde Havaintoja JumalastaAlkulähde (Jumala) ei ole Persoonanallinen olento, joka vaatii jotakin meiltä. Oikea usko Alkulähteeseen on tieto ja käsitys siitä, että Alkulähde meissä toivoo ja tahtoo, että tulisimme hyviksi, järkeviksi, ihaniksi ja täydellisiksi sieluiksi. Meidän suuri inhimillinen erehdyksemme on ollut ja on yhä, että olemme esimerkiksi Kristikunnassa käyneet verisiä sotia "Alkulähteen puolesta" olemme  "Alkulähteen kunniaksi" piinaneet ja polttaneet ihmisiä ja olemme vieläkin valmiit ankarasti arvostelemaan, tuomitsemaan toisin ajattelevia.

Kirkollinen liike tuo mukanaan pappeja, piispoja ja seremonioita. Palvomme näin ulkoista Alkulähdettä ja ihmiset syöstään takaisin tietämättömyyteen, arkuuteen ja epäitsenäisyyteen. 
Kaikki mitä teemme jumalanpalveluksen muodossa, olkoon semmoista, joka tulee itsestään. Jos ihminen tahtoo laululla; soitolla etsiä elämän sisäistä kauneutta, ei siinä mitään paheksuttavaa ole. Tämä kaikki olisi vain saanut jäädä taiteeksi, ei muodostua viralliseksi laitokseksi. Kauneuden takana, kulissien takana saattaa olla paljon epäjaloja tunteita ja ajatuksia, epäsopua, itsekkyyttä, vehkeilyä.

Ihmisen täytyy uskoa - on uskottava itseensä, ajateltava ja toimittava omaperäisesti. On luotava jotakin omasta elämästä. Uskoa Alkulähteeseen on sama kuin uskoa parempaan itseensä, sillä Alkulähteen valtakunta ei ole ulkopuolella meitä, vaan meidän omassa sisässämme. Meidän on opittava kääntämään silmämme hyvään. Kun jokaista pienestä pitäen koetaan auttaa ja rohkaista hänen uskoaan hyvään, silloin paha häviää ihmismaailmasta. Alkulähde on meidän sisällämme. Alkulähde ei ole ihmiskunnan, maailman ja yleensä olemassaolon ulkopuolella. Alkulähde on täynnä VALOA, tietoa, RAKKAUTTA, hyvyyttä. Alkulähde on täydellinen elämä meidän omassa hengessämme. Sitä meidän täytyy ikävöidä, kaivata.
http://www.ultra-lehti.com/kolumnit/kolumni-11-05.html

Egypti
http://yle.fi/uutiset/  
http://www.ksml.fi/uutiset/ulkomaat/suomi-harkitsee-pysyvästi-egyptissä-asuvien-evakuointia/641686 

HAVAINTOJA JUMALASTA
 
Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
6.6.2010 Portland, Maine
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta. 
 
Tässä on hyvin suloinen, lyhyt kanavointi siitä, miten näemme Jumalan ja miten historia on luonut jotain hyvin erilaista, mitä todellisuudessa on. Kulttuurimme on pyytänyt meitä pelkäämään Jumalaa, palvomaan Jumalaa ja sitten antanut mytologiaa määrittelemään Jumalan. Voisiko olla, että Jumala on paljon enemmän kuin tätä?
 
Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Tähän kanavointiin tehtiin merkittävästi lisäyksiä! Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Portlandissa, Mainessa - kera Kryonin luettavaksi haluamien lisäyksien.
 
***********
 
Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Olisi niitä, jotka miettisivät Jumalan tietoisuutta ja miten näin korkeavärähteistä ominaisuutta voitaisiin koskaan esittää 3D:ssä. Lopulta, kanavoinninhan pitäisi edustaa Jumalan tietoisuutta ihmisen kautta, joten miten niin voi olla? Ja niinpä kerromme teille taas, että tämä on arvoitus, jonka näette tapahtuvan nyt. Monet ihmiset tulevat tälle planeetalle suunnitelmanaan olla tällaisen tapahtuman henkinen tulkki ja monia sellaisia on tässä huoneessa nyt ja tiedämme, keitä he ovat.
 
Tämä menee paljon niiden yli, jotka kanavoisivat, kuten kumppanini tekee tällä hetkellä. Se ulottuu myös niihin, jotka kutsuvat itseään parantajiksi tässä huoneessa, sillä heillä on sama tehtävä kuin kanavoijalla tai opettajalla ja se on vertauskuvallisen havaintoviestin tulkitseminen joksikin, mikä on 3D:tä ja käytännöllistä. Parantaja seisoo usein sellaisen ihmisen edessä, joka tulee saamaan apua, ja hänen älynsä tietää alle puolet koko tarinasta. Hänen korkeamman itsensä erottelukyky ja häneen virtaava energia, mitä kutsumme kanavoinniksi, antavat kuvan loppuosan. Se kertoo hänelle, minne koskettaa ja mitä energioita kehittää. Se antaa ohjeet, pitääkö olla pehmeä tai energeettinen. Tämä on kanavointia.
 
Opettaja seisoo tyhjän paperin vieressä ja kysyy: "Mitä seuraavaksi?" Ja paperille alkaa virrata informaatiota seuraavasta saarnasta - ja se on kanavointia! Se joka istuu tuoliin meditoimaan ja puhdistaa mielensä vastaavasti, ei anna Jumalalle pyykkilistaa asioista, jotka ovat väärin hänen elämässään. Sen sijaan viisas sielu tietää, että Jumala on aina hänen kanssaan ja tietää kaikki asiat, joita on tapahtunut hänen elämässään ennen tuoliin istumista. Niinpä sanomme tämän uudestaan: siunattu on se, joka on hiljaa ja sanoo: "Rakas Jumala, kerro minulle, mitä minun tarvitsee tietää." Ilman ennakkoasennetta, ilman ennakkopäätöstä, minkä hän ajattelee vastauksen pitävän olla, hän on valmis antamaan viisauden virrata sisään. Hänen havaintonsa Jumalasta on ystävä.
 
Oletko tämä sinä tänään, kun luet tätä? Vai oletko päättänyt etukäteen, mitä saat? On hyvin vaikeaa puhdistaa mielenne mahdollisuuksista, sillä ihminen täyttää mielen automaattisesti odotuksilla. Se on osa selviytymistilannetta, minkä tunnette erittäin hyvin ja mikä on pitänyt teidät pelossa vuosisatoja.
 
Rakas ystävä, jos olet tullut siihen pisteeseen, siihen kuiluun missä tarvitset vastauksia erittäin paljon ja haluat kuulla numeroita ja sanoja, älä pety, jos saat vain halauksen, sillä se on vastaus! Halaus merkitsee henkisesti, että käytännöllisiä vastauksia on tulossa. Saat ja näet niitä ja synkronismi tuo ne. Halaus merkitsee siksi rentoutumista. Ilman tätä rentoutumista teet päätöksiä, jotka menevät synkronismin tielle. Siksi halaus on vastaus, eikö vain? Se merkitsee, ettet ole yksin. Se merkitsee, että vastauksia on todella tulossa.
 
Tämä koko seminaari, tämä koko päivä on ollut havaintokommunikoinnista. Informaatio 2012-asetelmasta siihen, mitä kumppanini kutsuu kvanttihavainnoksi, on ollut kaikki, mitä häntä on kehotettu opettamaan. Ja synkronismin avulla hänelle on annettu opetuskohtia. Näin homma toimii: on kyse sitten kirjoittajasta näyttämöllä tai äidistä lastensa kanssa, vastaukset tulevat tällä tavalla. Äiti rakastaa lapsiaan hyvin paljon ja haluaa nähdä heidät kera viisauden, mitä heillä ei välttämättä vielä ole. Hän ei halua heidän toistavan virheitä, jotka ovat ilmiselviä. 
 
Annan neuvon: opettakaa lapselle, mitä tiedätte Jumalasta. Siinä on vastaus. Älkää opettako lapsille, mikä oli väärin siinä, mitä hän teki, tai mikä oli väärin siinä, mitä te teitte menneisyydessä. Älkää välttämättä opettako lapselle niitä virheitä, joita teitte. Sen sijaan katsokaa lasta silmiin ja sanokaa: "Haluan kertoa sinulle, minkä havaitsin tärkeimmäksi asiaksi itselleni. Se menee yli kaikista sukupolvikuiluista. Löysin Jumalan itsestäni ja sinullakin on se." Kertokaa hänelle, että hän voi löytää sen millä tahansa haluamallaan tavalla. Mutta se pitää hänet poissa vaikeuksista, viisaana ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ette voisi antaa lapselle mitään parempaa kuin tämä.
 
Kvanttiopetusta 
Tämä on kvanttiopetusta tänään, mutta kvanttisanaa käytetään kansatajuisesti, ei tieteellisesti. Opetuksessamme se merkitsee sellaista, mikä vaikuttaa hölynpölyltä ja sattumanvaraiselta, mutta missä on tarkoitus ja järjestelmä. Ette voi nähdä sen logiikkaa, koska se on ulottuvuushavaintonne ulkopuolella. Haluan siis tämän olevan viesti tänään havainnosta, ydinviesti joka julkaistaan. Haluan näyttää teille, miten ihmiset havaitsevat Jumalan vanhassa ja uudessa energiassa ja miten Jumala havaitsee ihmiskunnan. Laitamme yhteen nyt paloja kaikesta siitä, mitä on opetettu nyt 21 vuotta, jotta voitte lukea sen vielä kerran, kaiken yhdessä, havaintoviestinä.
 
Ihmiset ovat muuttamassa ajatteluaan. Mutta se ei voi muuttua siinä määrin, että pääsette ulos kolmen ulottuvuuden selviytymisvaistosta, sillä todellisuudessa se minkä väitätte olevan kaikki mitä on, on laatikko, mihin laitatte Jumalan, ja tämä Jumalalaatikko pääsee tielle kaikessa, mitä teette. Ajatelkaa näitä asioita. Ajatelkaa, mitä ihmiset ovat kaikki nämä vuodet tehneet energialla, tunteella energiasta ja miten reagoitte siihen.
 
Energia on jotain, minkä liitätte toisiin olentoihin 
Kun tunnette jotain, mikä ei ole todellisuutenne osa, se häiritsee teitä. Teillä on kaksi asiaa, joista jommankumman teette silloin. Joko palvotte tai pelkäätte sitä. Hyvin harvat ihmiset omaksuvat sen, koska se on pelottavaa, eikö vain? Jos se ei ole siinä todellisuuslaatikossa, mitä odotatte, niin te reagoitte. Jos tapahtuu ihme, mitä teette? Sanotte: "Kiitos Jumala!" Kaikki ansio menee silloin jumalaiselle voimalle, mitä ette voi nähdä tai ymmärtää ja mikä on selittämätön. Jos jokin törmää yössä, se on paholainen. Näettekö? Epätavallinen energia saa teidät reagoimaan sen sijaan, että harkitsisitte sen olevan jotain, minkä olette tuottaneet itse.
 
Laajennetaanpa laatikkoanne hetkeksi. Mitä jos kaikki ne asiat olisivat normaaleja, jotka juuri mainitsin? Mitä jos ne olisivat osa ihmisyyttä eivätkä sen ulkopuolella? Mitä jos rakentaisitte suuremman laatikon sen sijaan, että suljette oman laatikkonne näiltä asioilta? Jos tämä sopii teille, tehkää se! Tehkää laatikosta tuplakokoinen ja sisällyttäkää siihen energiat, joita ette ymmärrä laatikossanne tai todellisuudessanne. Tässä on kutsu: seuraavan kerran kun koette jonkin epätavallisen parantumisen tai tapahtuu jotain normaalin ulkopuolella, jotain mitä voisitte myös nimittää "spontaaniksi remissioksi", miksi ette sanoisi: "Kiitos, sisäinen luoja, että sallit tämän ilmentyä?" Miksi ette sanoisi: "Olen voimakas, olen Jumalan osa. Ja kiitän kaikista näistä asioista - sen nimeen joka olen, universumin luova osa, joka opettelee laajentamaan energiaansa"?
 
No niin, jokin törmää yössä ja te ja muut ympärillänne automaattisesti pidätte sitä pelottavana. Mutta kenties se on vain energiaa? Kenties se on osa järjestelmää, mistä olemme puhuneet aiemmin, missä dramaattiset hetket leimataan jollekin alueelle kuin energiapostimerkki. PAM - se pysyy siinä kuin nauha, joka toistaa itseään uudestaan ja uudestaan. Se on draaman luomaa energiaa, mutta se näyttää ikään kuin elävältä tai olennolta, eikö vain? Saattaisitte kokea sen ja tuntea näin, mutta pankaa merkille, että se tekee saman asian uudestaan ja uudestaan. Se on todellista energiaa ja se voidaan kokea ja mitata … muttei se ole paha eikä sillä ole älykkyyttä. Se vain toistaa energiamallia ja se on osa ihmisen kokemusjärjestelmää, mikä on leimattuna Gaiaan.
 
Mitä se siis anoo teitä tekemään? Puhdistakaa se! Olemme kertoneet teille tämän aiemmin, koska energialla on sellainen piirre, että valo on voimakkaampaa kuin pimeys. Valo on aktiivista ja pimeys passiivista. Siksi jos pimeässä huoneessa avaatte oven, pimeys ei livahda ulos! Sen sijaan saatte soihdun ja pimeys häviää, sillä se ei voi nimittäin olla olemassa valon kera. Pimeydellä ei ole substanssia, sillä se määritellään valon poissaolemisena. Siksi jos kohtaatte energian, joka teistä tuntuu sopimattomalta leimalta tuolla alueella, sytyttäkää valonne ja se menee pois! Se on näin yksinkertaista. Voitte puhutella sitä. Voitte sanoa energialle: "Draamaenergia, mene pois, sillä sinulla ei ole enää tarkoitusta. Olkoon tässä paikassa valoa." Tämä ei tee teistä manaajaa! Se tekee teistä energiatyöntekijän. Ohjaatte energiaa, ette olentoa, joka on paha.
 
On aika laajentaa sitä laatikkoa, johon olette laittaneet todellisuuden. Kenties on aika poistaa se? Ihmisolennon havaintotapa luo ns. Jumalan suurenmoisuuden ja pahuuden voiman. Kumpikin on vain havainto ihmisenergiasta. Kerromme teille, mikä meidän havaintomme on: teillä kaikilla, joka ikisellä, on suurenmoinen potentiaali kontrolloida energioita ympärillänne, elämässänne. Älkää pelkätkö kumpaakaan. Jos kohtaatte jotain sopimatonta, puhdistakaa se. Jos kohtaatte jotain suurenmoista, vaatikaa se omaksi voimaksenne. Sitten siirtykää seuraavaan askeleeseen. Kuuletteko, mitä sanon? Te kehitytte ja on aika tehdä havaintotapamuutos, eikö vain? Nähkää energiat asioina, jotka ovat osa omaa tilaanne ja hallintanne alaisuudessa.
 
Jumalanpelko 
Ihmiskunta on vankkumatta laittanut Jumalan pelkolaatikkoon. Ihmiset pelkäävät Jumalaa, eikö vain? Se johtuu siitä, että Jumala näyttää valtavalta ja ihmiset ovat pieniä. Puhutaanpa tästä ihmisen havainnosta. Ihminen haluaa liittää inhimillisiä ominaisuuksia jumaluuteen. Teillä ei ole muuta vertailupohjaa, joten siksi sovellatte kaikkea ihmismäistä jumaluuteen.
 
Kun astutte verhon toiselle puolelle - historiallisessa havaintotavassanne - ihmiset haluavat löytää kamppailua. Löydätte sotaa. Löydätte enkelien taistelevan toisiaan vastaan. Tämä on mytologiaanne, eikö vain? Löydätte kaikki ihmisen ominaisuudet, jotka olette liittäneet Jumalaan täysin. Löydätte rangaistuksen ja palkitsemisen, koston ja kateuden.
 
Rakkaat ystävät, täytyykö minun todella kertoa teille, ettei näitä asioita ole minun puolellani verhoa? Haluan kertoa teille, mitä minun puolellani verhoa on. On upea energiasateenkaari, joka laulaa viestiä värissä ja valossa. Täällä ei ole kamppailua. Luojaenergiassa ei ole kamppailua. Täällä ei ole rangaistusta tai palkitsemista, koska ei ole mitään tuomitsemista. Tuomitseminen on ihmistietoisuuden rajoittamista, mikä ei jätä sijaa ehdottomalle rakkaudelle. Tällä on vain rakastavan luojan energiaa. Olette osa luojaenergiaperhettä. Teidän pitäisi tietää tämä ja teillä pitäisi olla myös viisautta tietää, että kaikki asiat jotka liitätte Jumalaan, ovat omia ominaisuuksianne. Verhon toisen puolen todellisuus on hyvin erilainen kuin se todellisuusvankila, minkä olette luoneet itsellenne 3D:ssä. Kuitenkin se teillä vain on, joten niin ajattelette. On aika ohittaa tämä havaintotapa ja käsittää, että luojaenergia ylittää kykynne nähdä ja ymmärtää.
 
Vuosisatojen ajan ette ole kyenneet ajattelemaan sen laatikon ulkopuolella, millainen Jumalan täytyy olla. Niinpä luotte ihmisenkaltaisen Jumalan ja sodat taivaassa, enkelitaistelut, asiat jotka selittäisivät paholaisen, langenneet enkelit, helmiäisportit, "tee ja älä tee" -luettelot ja monet säännöt, joka perustuvat edelleen vuosisatoja vanhoihin kulttuureihin. Luotte kultaisia katuja ja myös seksuaalisia nautintoja palkkioksi miehille (tietysti) - kaikki ihmisnäkökulmasta, mikä on liitetty Jumalaan. Haluan kertoa teille, että se on hyvin erilaista kuin tämä. Haluan muistuttaa teille, että on niitä, jotka ovat nähneet sen! Miksi ette kysy joltakin, jolla on ollut kuoleman lähikokemus, kuten sitä kutsutaan?
 
Silloin kun ihminen melkein kuolee, hän pääsee lähelle verhoa, hyvin lähelle. Hän on hyvin lähellä luojan energiaa ja se koskettaa vain nipin napin. Kun hänen sydämensä pysähtyi ja hengityksensä oli lähes loppunut - ennen kuin tiede toi hänet takaisin elämään - hän sai koskettaa Jumalan kättä vain hetken. Se oli suurenmoista, mitä hän näki! Energia hänen edessään oli täynnä rakkautta ja valoa, täynnä perhettä ja täynnä kauneutta. Siellä ei ollut taistelua. Siellä ei ollut rangaistusta tai edes vihjausta siitä. Ja sitten kun hän palasi tuosta kokemuksesta, kuunnelkaa, mitä hän kertoi teille. Se muutti hänen elämänsä, eikö vain? Kuunnelkaa jokaista siitä puhuvaa, sillä he jatkoivat sanoen: "Ei ole mitään pelättävää ja kuolema on jotain, mikä koetaan normaalina siirtymänä." Siunattu on se ihminen, joka kokee sekä kuoleman että syntymän ja jolla on viisautta kertoa: "Voi, se on epämukavaa, mutta pääsen siitä läpi, koska olen tehnyt sen ennenkin." Henkilö jolla on ollut kuoleman lähikokemus, ei enää pelkää kuolla! Mitä se kertoo teille? Hän on nähnyt, mitä siellä on, ja hän ottaa sen avosylin vastaan!
 
Miten monta kertaa ajattelet tehneesi sen, vanha sielu? Jokainen teistä tulee käymään sen läpi taas, joka ikinen tässä huoneessa tulee kokemaan sen taas - ja palaatte takaisin! Olen pahoillani! 
 
[Naurua]
 
Olen sanonut sen aiemmin. Teillä on Jumalan mieli verhon toisella puolella, ei ihmisen mieli. Näette akaasian ja tiedätte, kuka olette. Näette sukulinjan, sen tarkoituksen kuka olette ettekä pysty jäämään minun puolellani verhoa, silloin kun ette ole valmis, silloin kun ette ole saaneet asioita loppuun. Tässä olette keskellä suurta muutosta, muutosta jota olette odottaneet! Se muuttaa planeettaa niin, että sitten kun palaatte, voitte lopultakin suorittaa asiat loppuun! Ymmärrättekö, mitä sanon? Tämä on siirtymä. Sitten kun palaat, voit vihdoin tehdä jotain, vanha sielu. Se lähestyy. Jotkut teistä ovat yli 50.000 vuotta vanhoja! Ette aio pysyä poissa. Ette aio jäädä paitsi siirtymän lopusta. Tässä on paljon enemmän havaittavaa, kuin tiedätte.
 
Jumalasta tulee mytologiaa 
Vanhassa energiassa ihmiset veivät Jumalan äärimmilleen ja tekivät yhdestä monta Jumalaa. He tekivät yhden merta varten, yhden taivasta varten, jopa antoivat niille lapsia. Jumalilla oli suuttumista, palkitsemista, lihallista rakkautta ja vihaa. Kaikilla kreikkalaisilla jumalilla oli näitä. Heillä oli monisyisiä tarinoita juonista, pettämisestä, huijauksesta, kostosta - kaikki yhdistettynä Jumalaan. Oletteko koskaan kuulleet kostonhimoisesta Jumalasta? Tämä on ihmisen ominaisuus, mikä perustuu pelkoenergiaan. Ei ole yhtään mitään pelättävää. Kasvatte ja alatte ymmärtää, että luojan varsinainen energia on sisällä, kommunikointi Jumalan kanssa on välitöntä, se on omaanne ettekä te tarvitse myöskään välittäjää. Vanhemmassa energiassa olette ehkä tarvinneet. Siksi niin tapahtui, mutta ei nyt.
 
Palvonta 
Minäpä kerron teille palvonnasta ja myös määrittelen sen teille. Siunattu on se ihminen, joka yhdistyy toisen ihmisen tai ihmisryhmän kanssa juhlimaan jumaluuttaan. Se on palvontaa. Ja mitä tarkkaan ottaen palvotte? Onko se suuri, jumalainen voima taivaalla, jonka eteen polvistutte, vai kunnioitatteko sitä, mikä on Jumala sisällänne? Tiedätte vastauksen, sillä ihmiskunta alkaa nähdä sen ja alkaa muuttua. 
 
Olen Kryon, joten tunnen sen moniulotteisen energian ympärillänne, mitä te ette voi tuntea. Tunnen tämän laatikon, jota alatte murtaa auki. Tiedättekö, mitä on tapahtunut tässä paikassa näinä vuosina 1980-luvuilta saakka? Tiedättekö, mitä täällä on tapahtunut? [Yhtenäisyyskirkon pyhäkkö] Oivalluksia, iloa, surun ja pelon muuttumista rauhaksi ja valtavaa viisautta ja ymmärrystä. Tiedättekö, montako ihmistä on parantunut tässä huoneessa? Lähes loputtomasti. Tämän tilan sukulinja, missä istutte, tietää sen todenperäisyyden, mitä sanon. Puuaines, matot, sementti ja muovi tuoksuvat minulle muutoksen upeaa viestiä. Näen sen kaiken. 
 
Se saa minut itkemään niiden puolesta, jotka löysivät perheen tässä huoneessa. Eikä se lopu tähän, sillä henki katsoo sitten niihin, jotka rakensivat sen, ja rakentajien tarkoitukseen ja aikomukseen. Eikä se lopu siihenkään. Se menee jopa niiden kunnioittamiseen, jotka keksivät rakennukselle nimen - heidän tarkoituksensa, visionsa, heidän elämänsä synkronismi - pari, ei vain yksi vaan kaksi [Fillmoret]. Jos he eivät olisi edenneet vanhassa energiassa ja taistelleet monia asenteita vastaan, rakennusta ei olisi tässä eikä parantumisten synkronismia olisi tapahtunut. Tämän henki näkee. Tämä on meidän havaintomme.
 
Mikä on havaintomme sinusta, rakas ihmisolento? Kerron teille, että huoneessa on niitä, jotka näemme samanlaisena sukulinjana, kuin juuri kuvasimme tämän perustajista. Tämä tarkoittaa, että siemeniä kylvetään ja alkaa synkronismi, mikä luo palvontapaikan, parantumispaikan yksilöllisessä elämässä. Enkä tarkoita rakennusta. Tarkoitan perhettä, joka parantuu. Tiedättekö, keille puhun? Toivon teidän tietävän.
 
Tällä hetkellä puhun rakennuksessa oleville, en lukijoille, en teknisille parantajille. Puhun rakennuksessa oleville kehoille ja kerron teille, että täällä on niitä, jotka lähtevät erilaisena kuin tulivat. He voivat lähteä heihin kylvetyn siemenen kera, mikä itse asiassa auttaa heidän ympärillään olevia, mikä vaikuttaa toisiin näiden ympärillä jne. Täältä alkaa ilon pyramidi. Käytän tätä termiä ensimmäistä kertaa. Tämän näemme ja se on meidän havaintomme - ilon pyramidi.
 
Joskus kumppaniltani kysytään, miksei hän avaa silmiään kanavoidessaan. Syynä on, että sallimme hänen nähdä sen, mitä me näemme - huipentuman monista elämistänne, viisaudestanne ja siitä, mitä olette oppineet shamaanina, joka istuu huoneessa teeskennellen olevansa tavallinen. Näemme mahdollisuuden siitä, mitä teistä voi tulla ja mitä on tulossa - mutta ei tule, jos ette usko sitä.
 
Ymmärrättekö sanojeni syvällisyyden? Jos kävelette huoneesta muuttumattomana, jos ette avaa sydäntänne, ei tule mitään rangaistusta. Sama määrä enkeleitä lähtee ulos sinun kanssasi kuin parantajan kanssa, rakas ystävä. Mutta ulos menee myös menetetty mahdollisuus. Huoneessa on niitä, jotka ovat tulleet parantumista varten, ja niinpä vain sanon sen. Haluatko sitä vai et? Ja jos haluat, älä päätä, että se on spontaani juttu, ja sitten juokse otattamaan verikoetta. Mitä jos sen sijaan sinuun istutetaan jotain, mikä antaa sinulle informaatiota ja viisautta edetä ja kohdata joku toinen, joka tietää, mitä tehdä elämäsi pidentämiseksi? Mitä siitä sanot? Älä päätä, miten homma toimii. Kunnioita sitä synkronismin, henkisten siemenen kylvämisen prosessia, joka johtaa sinut toisiin paikkoihin, joihin et olisi välttämättä mennyt. Näin parantuminen toimii.
 
Tähän sisältyy myös parantuminen työpaikassanne ja tiedätte, keille puhun juuri nyt, sillä jotkut ovat tulleet tämän ongelman kanssa. Kerron teille, miten tilanteita voidaan parantaa, ettekä oikeastaan halua uskoa sitä. Se alkaa teistä. Huudatte Jumalalle, että on joku kamala ihminen, joka tekee toimistokokemuksestanne kammottavan. Se on hänen vikansa, hän on tasapainoton ja vain rakastaa olonne tekemistä kurjaksi. Miten siis teidän tekemisenne voisi vaikuttaa? 
 
Tulkaa ulos siitä laatikosta, mitä teille on kerrottu näiden asioiden tapahtumisesta! Kuunnelkaa: kun rentoudutte edessänne olevan ongelman osalta eikä se enää painele draama-, viha- ja turhautumisnappulaa teissä, katsokaa, mitä tuolle ihmiselle tapahtuu! Hän ei saa samaa reaktiota kuin ennen. Hän ei saa energiaa tai draamaa teiltä. Kaikki vain on, ilman mitään turhautumista. Nappuloita ei painella. Tiedättekö, mitä sitten tapahtuu? Hän lähtee! Hän tarvitsee ehdottomasti dramaattista reaktiotanne ollakseen olemassa. Kun lakkaatte reagoimasta, hän löytää jotain muuta tekemistä. Ymmärrättekö prosessin, jonka juuri annoin teille? Antakaa sen alkaa teistä. Ratkaisu on aina ollut teillä.
 
Mestaruus 
Jokaisella mestarilla joka on kulkenut tällä maapallolla, on ollut ominaisuus, jonka kaikki huomasivat. Ihmiset rakastivat heitä. Eläimet rakastivat heitä. Lapset rakastivat heitä. Luonto rakasti heitä. He voisivat kulkea kukkien ohi ja nämä kukoistaisivat. Tämä on totta! Heillä oli luomisenergia ja koko luonto näki sen, kaikki lapset näkivät sen ja eläimet näkivät sen. Myös matalavärähteiset aikuiset, jotka perustuivat vanhaan energiaan ja jotka eivät ymmärtäneet mitään henkistä, halusivat vain istua heiden viereensä. Mestarit olivat "parhaita ystäviä". He kuuntelivat eikä heillä ollut mitään tavoitteita. He nauroivat elämälle ja asioille ympärillään ja ottivat ihmiset lähellään aina mukaan kevytmielisyyteen, loivat aina iloa sinne, minne menivät. Heidän elämänsä oli tarttuvaa ja kaikki halusivat istua kuuntelemaan, vain "olemaan" ja imemään, mitä heillä oli annettavana. Enemmän kuin tilapäisiä ihmeitä, he antoivat rauhallisen olemuksen - lohtua paineen tai surun keskellä. Vain hetki heidän kanssaan voisi ottaa pois pahimman masennuksen tai dramaattisen energian.
 
Maalaus Kristuksesta roikkuu nauraen käytävässä ulkopuolella [kirkossa]. Kenties hän ei edusta omaa uskontoanne tai omaa henkistä sukulinjaanne. Tiesittekö, ettei hän välitä? Miksi sitten teidän pitäisi? Useimmat ihmiset vain halusivat olla hänen kanssaan, ettekö te haluaisi - vain hetken? Puhukaa, mistä tahansa haluatte! Voitteko kuvitella, jos hän olisi täällä? Mitä tällä suurenmoisella mestarilla olisi tarjottavana? Haluan kertoa teille: hän antaisi teille kunnioitusta, rakkautta, kaveruutta ja rauhaa. Hän ei koskaan yrittäisi saada teitä mukaan liikkeeseensä tai pyytäisi teitä liittymään mihinkään. Hän vain "välittäisi". Mestarit ovat sellaisia, kaikki. Haluaisitte vain istua heidän vieressään, tuntea rakkauden, nauttia seurasta ja tietää kaiken olevan hyvin. Tiedätte minun olevan oikeassa. Niinpä tässä on arvoitus. Miltä se tuntuisi itsestänne, olla niin elävä siitä, mitä sisällä on, niin intensiivinen että lähellänne olevat vain haluaisivat olla teidän kanssanne? He eivät halua teidän tekevän mitään, he haluavat vain olla kanssanne.
 
On kehittyvän ihmishengen sellainen uusi toimintamalli, että useammat ja useammat ihmiset ovat tällaisia. Politiikka ei saa heitä huutamaan teille eikä heidän uskonsa Jumalaan missään muodossa. Heidän kanssaan tuntuu turvalliselta olla ja tiedätte heidän välittävän. He eivät kyllästytä teitä jatkuvilla nauhoilla siitä, mikä on väärin heidän elämässään. Sen sijaan he kohottavat teitä. Tiedättekö, mitä lopulta tapahtuu, kun useammat ovat tällaisia? Vastaus on rauha maan päällä. Miten voisi olla toisin, kun ei ole mitään tavoitteita ja vain toisistaan välittämistä? Liian korkealentoista, sanotte? Liian epärealistista? Aika liikkuu hitaasti ja sitä tapahtuu jo. Sitä tapahtuu mitä epätavallisimmissa paikoissa maan päällä. Sitä tapahtuu siellä, missä politiikka ja retoriikka ajaa levottomia maiden keskuksissa. Sitä tapahtuu siellä, missä suunnitellaan pommeja tappamaan lapsia. Nämä siemenet kasvavat hitaasti, mutta aika on mestaripuutarhurin puolella.
 
Äidit, kiinnittäkää huomiota 
Äiti, kerron sinulle jotain: jos teet muutoksen, yksi havaintotapa on, että lapset lähtevät luotasi. Olet huolissasi siitä, että vaikutat kenties liian kummalliselta heistä, liian oudolta. On niitä, jotka kertovat toisille, että olette liittyneet johonkin kulttiin. Tämä on nyt jollekin lukijalle. Älä pelkää sitä, koska lapset näkevät Jumalan sinussa! He eivät näe outoutta sinussa. Älä anna heille Kryon-kirjaa! Ole vain upea äiti. He löytävät omat kirjansa. Anna lapsillesi tunnustusta sisäisen luojasi kauniin energian aistimisesta. Lopulta he tulevat luoksesi sanomaan: "Äiti, emme tiedä, missä olet mukana, mutta mitä se onkin, pidämme siitä. Pidämme uudesta äidistä!" Sitä tapahtuu kaikkialla. Tämä havaintotapamuutos luo mestareita toiminnassa - perheissä, politiikassa ja jopa vankiloissa. Kyse ei ole uskonnosta. Kyse on myötätunnosta ihmisiä kohtaan ja sen tuomista eduista. Kyse on sellaisen ihmishengen kehittymisestä maaplaneetalla, joka ei enää välitä oppijärjestelmistä tai järjestöistä.
 
Tämä on havainto, joka meillä on: ihmiskunta on kehittymässä. Usein on kyse pitkäaikaisten henkisten siementen kylvämisestä, jotka kukkivat joskus vasta silloin, kun palaatte toiseen kehoon. Mitä siitä sanotte? Mutta ellette tee sitä nyt - salli siemeniä kylvettävän - seuraavassa elämässä on samat ongelmat, joita teillä on tänä päivänä. Miksi ette siis tekisi järjestelyä, mikä sallii teidän muuttaa akaasiaanne nyt, niin että riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, riippumatta siitä, mikä inkarnaatio tai ilmaisumuoto teillä on, tulette valmiina työskentelemään valo sytytettynä? Sitten teidän ei enää koskaan tarvitse käydä läpi, mitä olette käyneet läpi tällä kertaa, ei koskaan. Miltä se kuulostaa? No, tämän ihmisolento voi tehdä tässä energiassa. Ja tämä on tänä päivänä havaintomme teistä.
 
Kyse ei ole kauhistuttavasta Jumalasta taivaassa. Sen sijaan kyse on upeasta perhekumppanista, jolla on käsi ojennettuna. Voitteko päästä yli havainnosta, että Jumala on suuri ja te ette ole? Voitteko päästä yli havainnosta, että Jumala on taivaassa ja te ette ole? Voitteko sen sijaan käsittää havainnon, mikä sanoo, että te olette kaikkialla ja että Jumala on te? Kun menette tänä iltana ulos ovesta, ette ole yksin. Kun teillä on hämmentävä ongelma tai turhautuma, voitteko oppia hengittämään, rentoutumaan ja saamaan tarvitsemanne vastauksen? Ette ehkä saa vastausta 3D:ssä. Se ei ehkä ole numeroina tai sanoina, mutta tiedätte, mihin suuntaan kääntyä, koska tunnette sen. Luottakaa ensivaikutelmiin. Ne ovat hienovaraisia ja niihin ette ole tottuneet. Tämä on energiaa, mitä opettelette tuntemaan ja mikä on laajentunut laatikkonne ulkopuolelle. Älkää analysoiko sitä, älkää älyllistäkö sitä. Kuunnelkaa sydäntänne. Järjen ja sydämen välillä on tasapaino. Sitä tarvitaan siirtymiseksi niille alueille, joista puhumme. Älkää heittäkö pois logiikkaanne. Tehkää se paremmaksi sydämellänne.
 
Täällä istuu nainen, joka piti kädessään ennen hyvin suurta miekkaa, ja hän tietää, kuka hän on. Taistelussa hän oli mahtava. Ja nyt hän pitää miekkaa eri tavalla. Tänään se on totuuden miekka ja hän lyö kuoliaaksi draamaa. Hän lyö kuoliaaksi kaikkia epätarkoituksenmukaisia asioita ja miekka on vielä suurempi. Ette tiedä, keitä olette. Kenties on aika kuunnella, mitä on sisällä? DNA:nne tietää. DNA:stanne 90% on mukana henkisessä etsinnässä. Yhdeksänkymmentä prosenttia on kvanttista. Alle viisi prosenttia DNA:sta muodostaa yli 20.000 ihmisgeeniä, 3D-osuuden jonka tiede luuli olevan ihmisen suunnitelma. Se ei ollut. Tuo 90% on. Se on energiaa ja informaatiota, korkeamman itsen kauneutta, enkeli sisällä, oppaat ja hämmästyttävä akaasinen tiedosto.
 
Kaikki tämä mestaruus on jokaisen ihmisen sisällä ja alatte aktivoida sitä. Se tuo teidät tuoleille tänään, eikö vain? Se saa teidät miettimään, miksi olette täällä. Minä tiedän, miksi olette täällä. Teillä kaikilla on jotain yhteistä. Olette kaikki perhettäni. Muistatteko edes, miltä universumi näyttää? Tuskin maltatte odottaa kokeaksenne sen taas - sanoin kuvaamattoman kaunis, upea niistä energioista, jotka muistatte, kun palaatte ja yhdistytte sielunne kanssa.
 
Astronomit, kiinnittäkää huomiota, sillä katsotte hyväntahtoista luojaa, ja voitte nähdä sen siinä, mitä universumissa luodaan. Se on ennakkoasetelma elämää varten, ei sattumanvaraista. On järjestelmä ja fyysikot alkavat myös löytää sen. Annoitte sille myös nimen - älykäs suunnitelma. On todiste siitä - jos haluatte - että Jumala on hyvä. Onko teillä kauhistuttava Jumala vai onko teillä perheenjäsen? Tämä on kysymys, jonka myötä lähdemme luotanne. Havaintotapa. Miten voitte pelätä sitä, jos se osa teitä? Muuttakaa sen sijaan havaintotapaa.
 
Kun teette sen, löydätte jotain, mitä ette odottaneet. Kun värähtelette korkeammalla, kaikki asiat jotka ovat olleet korkeammassa värähtelyssä, alkavat näyttäytyä. Ne energiat ovat teille havaittavia ja käytettäviä korkeammassa värähtelyssä, jotka olivat näkymättömiä matalammassa värähtelyssä. Työkalut ovat siellä - käyttämättä ja valmiina. Ilmentäminen on teidän. Pidempi elämä, sairauden poistaminen, olemuksenne kyky muuttaa omaa solurakennettanne, kyky tehdä asioita, joita vain kantasolut voivat tehdä, tulevat nyt hyvin tietoisen ajattelunne kera. Se on aina ollut olemassa. Mutta teidän on värähdeltävä korkeammalla nähdäksenne ja käyttääksenne sitä.
 
Havaintotapa. Miten havaitsette meidät? Toivon tämän päivän muuttaneen sitä. Ja näette meidät sellaisina, kuin olemme - perheenä käsi ojennettuna, valmiina viemään teidät matkalle, mitä ette odottaneet.
 
Ja niin se on.
 
Kryon
 
-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.