WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 18. kesäkuuta 2012

Bioenergian vaje lamaa tai sairastuttaa niin kotona kuin työpaikallakin


Bioenergiaa on kaikkialla runsain määrin. Ihminen voi oppia lisäämään sitä haluttuun kohteeseen. Perinteiset tavat kuten ruuan siunaaminen kertovat, että bioenergian välittäminen ei ole mikään uusi tai outo tapahtuma.

*
Kehon bioenergiakenttä ja värähtely –kaiken elämän ehdot - saattavat romahtaa oman toimintamme seurauksena. Myös toiset ihmiset voivat ryöstää bioenergiaa tai toimia kielteisten ajatusten lähettäjinäkin. Poikkeukselliset luonnonolosuhteetkin heikentävät kehon bioenergiahuoltoa.

*

Bioenergia on aina tunnettu

*

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Näin on myös bioenergialla, josta vuosisatojen kuluessa on käytetty monia nimiä aina animaalisesta magnetismista biofotoneihin asti. Bioenergia on tutkimusten kirjavuudesta huolimatta kuitenkin tunnustettu voimaksi, jolla on suuri merkitys niin ihmisen elämälle kuin luonnollekin. Tutkimustoiminta bioenergian ympärillä on useissa  maissa nykyisin paljon laajempaa kuin mitä siitä nykyisin  edes tiedetään, koska voiman hallinnalla arvellaan olevan myös sotilaallista käyttöä ja siksi  tutkimustuloksista  saadaan niukasti tietoa.

*
Euroopassa jo 1700-luvulla, itävaltalainen lääkäri  Franz Anton Mesmer esitti animaalisen magnetisminsa, joka herätti ihastusta ja ihmetystä. Mesmer löysi ihmisestä magneettista voimaa, jota hän itse käytti parantaessaan potilaitaan. Sivellessään potilaansa ruumista hän siirsi parannettavaan omaa magneettista voimaansa ja onnistuikin parantamaan monia.

*
Silloiset filosofit, kuten Friedrich von Schelling, Johann Fichte, Friedrich Hegel ja Arthur Schopenhauer tutkivat asiaa ja päätyivät samantapaiseen ilmiöön kuin Mesmer. He vain nimittivät sen vitaalimagnetismiksi. Mesmerin aikalainen Carl-Ludwig von Reichenbach puhui od-energiasta ja runsas sata vuotta myöhemmin Wilhelm Reich esitteli samantapaisen energian orgonin nimellä. Venäläisissä tutkimuksissa puhutaan bioplasmasta, jolla ymmärretään fyysisen olemuspuolen kanssa kommunikoivaa korkeampiulotteista energiakenttää. Merkittävimmän tieteellisen murron teki kuitenkin saksalaisen teoreettisen fysiikan professori Fritz Albert Popp, joka havaitsi, että vähäisinkin solu lähettää valohiukkasia, fotoneja. Popp kutsui niitä biofotoneiksi. Poppin kokeissa havaittiin, ettei kasveja saa käsitellä missään vaiheessa kasvinsuojeluaineilla. 

*

Kun lastenruokiin käytetään esimerkiksi porkkanaa, on äärimmäisen tärkeää, ettei niistä löydy myrkkyjä. Jo vähäisimmätkin määrät pienentävät biofotonikenttää dramaattisesti. Näitä tutkimuksia Popp teki sveitsiläisessä konsernissa Hoffmann-LaRochessa jo 1990-luvulla. Kaukoidässä bioenergian käsite on tunnettu jo vuosituhansia sanskritinkielisen praana-sanan nimellä. Tämä bioenergian käsite on laajalti levinnyt hindulaisuuden ja buddhalaisuuden myötä.


Koska täsmällistä määritelmää bioenergialle ei alan kirjallisuudesta löytynyt, luonnonvoimien tutkimuksen suomalaispioneeri Esko Jalkanen (1921-2007) päätyi käyttämään bioenergia-sanaa, kaikkiallista elämänvoimaa, mutta hän antoi tälle käsitteelle henkitieteiden ja käytännön työskentelynkin kannalta vielä laajemman sisällön ja merkityksen.  Jalkasen mukaan bioenergia on luonnon voimanlähde ja voima, jota ilman elämä ei ole mahdollista. Yleisen käsityksen mukaan tätä voimaa on tarjolla rajattomasti, mutta ehtona sen saamiselle on, että vastaanottokoneistot ovat kunnossa.
*

Bioenergian sisäinen vaihtelu

*

Yliaistillisen tarkastelun perusteella Jalkanen päätyi siihen, että bioenergia on lähtöisin kolmelta tasolta: mentaaliselta, astraaliselta ja eetteritasolta. Eri ihmisillä kultakin tasolta tulevan energian määrä vaihtelee. Mentaalisen tason osuus voi olla viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin ihmisen henkisestä kypsyydestä riippuen. Tämä selittää osin myös sitä, miksi ihmiset ovat henkiseltä rakenteeltaan niin kovin erilaisia. Pääosa bioenergiasta, noin 40-60 prosenttia tulee kuitenkin astraalitasolta ja loput eetteritasolta. Kun ihminen lähtee voimakkaasti henkiselle, saa hän tukea toiminnalleen myös buddhiselta eli Rakkauden tasolta. 

*

Tällöin myös buddhisen tason energiaa on hänen bioenergiakentässään.

*
 
Bioenergian määrä voidaan ilmoittaa prosentteina elävän kohteen jouleista. Tämä sopii Jalkasen mukaan kohteiden keskinäiseen vertailuun, mutta tuon kohteen ympärillä olevan näkymättömän bioenergiakentän mittaajana voi toimia myös herkkä ihminen. Mittaukseen voidaan käyttää esimerkiksi varpua tai heiluria tai herkän ihmisen käden tuntoherkkyyttä. Bioenergiakentän perusteella voidaan muun muassa arvioida ihmisen terveydentilaa. Terveen ihmisen bioenergiakenttä ulottuu pallomaisena, näkymättömänä kenttänä, vähintään kahden metrin päähän kehosta. Se on havaittavissa jo kuukauden ikäisellä sikiöllä, jos äiti on terve. Bioenergiakenttä on kuin suojaava pussi, varasto, joka riittää noin neljäksikymmeneksi vuorokaudeksi täydentämättä.

*

Luonnontuotteita bioenergiakentän suojaksi

*

Bioenergiaa sisältävä ruoka, esim. kotimainen luomuruoka ja käsittelemättömät juomat ovat tärkeitä bioenergian ja alku- ja hivenainevarannon lähteitä. Ympäristömme hidasta myrkyttymistä ei näytä mikään kuitenkaan estävän. Vihannesten, perunoiden, juurikasvien ja marjojen biologinen viljeleminen on kuitenkin vielä mahdollista. Merilevävalmisteita, puuntuhkaa ja komposteja käyttäen, voidaan tuottaa ruokaa, joka osaltaan auttaa kunnon ylläpitämistä. Tätä koskevaa kirjallisuutta on runsaasti tarjolla. Näitä asioita olen jo  aikaisemmissa artikkeleissani tuonutkin esille.

*

Voimien lisääminen onnistuu

*

Bioenergiaa voidaan elävään kohteeseen myös lisätä.  Tämän taidon voi opetella kursseillani tai oppia aivan itsenäisesti Esko Jalkasen kirjoistakin. Kyse on välitystehtävästä, jossa välitetään bioenergiaa ja lisätään värähtelyä. Värähtely kuuluu aina toimintaan mukaan, sillä bioenergia ja värähtely ovat kuin paita ja peppu, joita ei voi erottaa toisistaan. Värähtely on hyvin korkea ja salaperäinen asia.  Sitä voidaan nimittää myös Kosmiseksi järjeksi tai kohteen sisältämäksi Jumalallisuudeksi tai Rakkaudeksi. Värähtely on siten olotila, jota on vaikea mitata. 

*

Yliaistillisen mittaamisen tarkoitus onkin vain vertailla eri kohteiden olotiloja keskenään. Siten voidaan sanoa, että jossakin on korkeampi tai matalampi värähtely kuin jossain muualla.  Tämä koskee niin paikkoja kuin ihmisen elimiäkin. Mitä korkeampi on kohteen värähtely, sitä paremmin kohde voi. Ihmisellä on myös sisäinen taipumus etsiä korkeavärähteisiä paikkoja. Tällaisia ovat esim. tunturit ja koskien partaat. Eräs tunnetuimpia vierailijoita houkuttelevia paikkoja Suomessa on Kolin huippu, jossa värähtely on huikeat 3000.  Alhaisin värähtely saa arvon yksi. Monissa suurkaupungeissa on jo alueita, joissa tuo arvo on luettavissa. Jos henkilö on sairastunut syöpään, on aina tuossa kehon osassa myös värähtely hyvin alhainen, saaden alimman arvon yksi.

*

On ihmisiä, joiden bioenergiakenttä ulottuu kolmen tai neljän metrin päähän kehosta. Henkistä auttamistyötä pitkään tehneillä tavataan jopa useita kymmeniä metrejä laajoja bioenergiakenttiä. He ovat poikkeuksetta hyvin terveitä, ja usein heillä on yliaistillinen havaintokyky. Siten voidaan huomata, että ihminen voi myös itse omalla toiminnallaan kasvattaa bioenergiakenttänsä kokoa. Myös alan lehtien tai kirjallisuuden lukeminen ja sitä kautta virinnyt oman näkökulman laajentuminen kasvattavat bioenergiakentän kokoa.


Bioenergian vaje voi johtaa jopa kätkytkuolemaan

*

Useilla ihmisillä energiakenttä saattaa olla vain kolmisen senttimetriä, jolloin puhutaan loppuun palaneen tilasta.  Se on aina merkki todetusta tai piilevästä sairaudesta, johon ihminen tuloksetta on hakenut apua. Aikuinen ihminen tulee vuosikausiakin toimeen pienelläkin bioenergiakentällä, mutta vastasyntynyt lapsi menettää alle neljänkymmenen senttimetrin kentän muutamassa kuukaudessa. Seurauksena voi olla selittämättömänä pidetty kätkytkuolema, ellei bioenergiavaranto luonnollisella tavalla täydenny.


Ihmisen alkuaine- ja bioenergiahuolto toimii myös muita näkymättömiä kanavia myöten. Luonnollinen bioenergian saaminen tapahtuu eetterisessä olemuspuolessa olevien energiakenttien eli chakrojen ja ns. buddhisen kanavan kautta. Buddhinen kanava voi tukkeutua chakrojen lailla esim. maasäteilyhaittojen, alku- ja hivenaineiden puutteen tai jopa ihmissuhdeongelmien takia.


Pienenevän bioenergiakentän koko vaikuttaa myös pernan toimintaan. Esko Jalkanen löysi tutkimuksissaan pernalle salaperäisen tehtävän, joka vielä nykyäänkin on lääketieteelle monella tavalla vieras.

*

Pernan salaperäinen tehtävä

*

Pernan tehtävä ihmiselimistössä on tutkijoille edelleen jonkinlainen arvoitus. Tiedetään, että se muun muassa hävittää punasoluja ja tuottaa eräiden sairauksien vasta-aineita. Ihminen tulee toimeen ilman pernaa, jos se syystä tai toisesta on vioittunut tai poistettu. Mutta mikä tämän elimen merkitys sitten on?

*

Yliaistillisesti tarkastellen perna näyttää olevan kanava, jonka kautta ainetta materialisoituu tarpeen mukaan ylemmiltä tasoilta ihmisen astraali- ja eetterikehoon. Aineellistuminen voi edetä fyysisen kehon tasolle, jos on välttämätöntä.Jos perna on poistettu tai sen toiminta on heikentynyt, ihminen jää vaille astraali- ja eetterikehon alkuainehuoltoa. Hänen on tultava toimeen vain fyysisen tason alkuaineilla, sikäli kuin niitäkään on saatavissa. Tätä varantoa voidaan täydentää esimerkiksi merilevätuotteilla tai Lapin koivuntuhkalla, mutta muitakin auttavia toimia saatetaan tarvita. Jos bioenergiakenttä on supistunut puoleen ja värähtely vastaavasti alentunut, ihmisen suojaus- ja säätelymekanismit toimivat puutteellisesti. Välttämättömät vitamiinit ja alkuaineet kulkevat fyysisen kehon läpi vaikuttamatta juuri lainkaan.


Jalkanen huomasi myös aikanaan, että  tutkimiensa syöpäpotilaiden pernan toiminta oli lamaantunut. Sama koskee moniin muihinkin tauteihin sairastuneita. Alkuainevarannon supistuessa näiden ihmisten eetterikeho on sairastunut, ja tauti on vähitellen edennyt fyysiseen kehoon. Ellei tilannetta eetterikehossa voida korjata, ei fyysiselle paranemisellekaan ole pysyviä edellytyksiä.


Ihmeellisessä tarkoituksenmukaisuudessaan ja monipuolisuudessaan luonto on laatinut Jalkasen mukaan pernalle eräitä varajärjestelmiä. Näyttää siltä, että naisilla munasarjat ja miehillä eturauhanen voivat jossain määrin korvata pernan tehtävän alkuaineiden välittäjänä.  Pernan tuntemattomaan työkenttään tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Jos tämän elimen toimintakyky on tilapäisesti alentunut, myös akupunktio saattaisi virkistää pernan toimintaa.

*

Bioenergiakentän tilapäiset pienentäjät

*

Edellä Jalkanen kuvasi osuvasti bioenergiakenttään vaikuttavia tekijöitä, joiden vaikutusta myös itsekin olen runsaasti tutkinut käytännön auttamistyössäni ja henkisen alan messuosastoillamme. Seuraavat yliaistilliset mittaustulokseni on syytä ottaa esille, koska tiedoilla saattaa olla monelle terveydellistäkin hyötyä. Kuten tiedämme hivenaine- ja alkuainevarannon tulisi terveellä ihmisellä olla 100% ja bioenergiakentän mieluiten kahden metrin paremmalla puolella. Vajeet edellisissä luvuissa kertovat, ettei kaikki ole kunnossa.


Yleensä puolikuntoisella hivenainevajetta on jo 50% ja  bioenergiakentän koko on noin metrin suuruinen. Siten molemmat luvut pienenevät samaan tahtiin esim. maasäteilyn saadessa herkästä henkilöstä aina vain suuremman otteen.


Pahimmassa tapauksessa ollaan loppuun palaneen tilassa, jolloin hivenaineet menevät ”läpi” ja niitä löytyy vain 3-5 % ja bioenergiakenttä on aivan kasassa 1-3 cm. Silloin mikä tahansa sairaus on tervetullut elimistöön. On muistettava, että em. tilaan mennään yleensä pidemmän ajan kuluessa, joten moni vain ihmettelee, mihin kaikki voimat ovat vähitellen kadonneet. Onneksi tilanteesta päästään ulos, kun haitallinen maasäteily poistetaan asunnosta ja tarvittaessa otetaan sisäisesti ensin Tervahunajaa ja parin kuukauden kuurin jälkeen loput hiven- ja alkuainevajeet voi korjata Lapin koivun tuhkalla tai siitä valmistetulla Tuhkavedellä.

*

Kaupunkiympäristö ja väärät elintavat kuluttavat

*

Auttamistyössäni olen saanut sellaisen kuvan, että mitä suuremmassa kaupungissa ihmiset asuvat, sitä enemmän myös puolikuntoisia ja loppuun palaneita löytyy. On selvää, että melu, saasteet ja teknistynyt ympäristömme erilaisine rasitteineen ovat myös vaikuttamassa. Myös työ erilaisine stresseineen, omat ruokavalinnat ja ruokailutavat sekä erilaisten nautintoaineiden käyttö vaikuttavat koko ihmisen hyvinvointiin. Myös vahvat lääkkeet, kuten erilaiset särkylääkkeet,  antibiootit sekä rokotukset pienentävät bioenergiakentän kokoa tilapäisesti.


Otan nyt esille hieman harvinaisempia mittaustuloksia, joihin olen törmännyt henkisen alan messuilla. Näissä tapauksissa henkilön hivenainevaranto oli aivan täysi eli 100%, mutta yllättäen bioenergiakenttä olikin kutistunut 30-50 senttimetriin. Henkilöt näyttivät kaiken lisäksi päällisin puolin hyvinvoivilta. Keskustelujen ja lisätutkimusten perusteella löytyi yllättäviä syitä bioenergiakentän romahtamiseen.

*

Älä nuku liian lähellä sähköpatteria!

*

Eräs nuorukainen, jolla hivenainevaranto oli 100 %, mutta bioenergiakenttä vain 50 cm, oli tavallisuudesta poiketen yöpynyt äitinsä luona ja nukkunut aivan sähköpatterin vieressä. On hyvä muistaa, että sähköpatterin ja sängyn väliin on syytä jättää vähintään 50 senttimetriä väliä, herkimmät voivat jättää vieläkin enemmän. Nuorukainen kertoi, että siinä paikalla hänen äitinsäkin aina nukkuu. Hän oli kovin iloinen siitä, että bioenergiakentän pienenemiselle löytyi syy ja hän aikoi äidille antaa tietoa em. asiasta.

*

Kehon varaosat bioenergian sieppareina

*

Toisessa tapauksessa bioenergian pienenemisen syyksi löytyivät luuston tueksi laitetut titaaniraudat, jotka olivat syöneet bioenergiakenttää, koska kodin haitallinen maasäteily sai suuremman otteen, kun titaaniraudat ”sieppasivat” bioenergiaa. Tilanteeseen helpotuksen toi haitallisen maasäteilyn poisto kodista.

*

Rajoita tietokoneen käyttöä!

*

Kolmannessa tapauksessa tietokoneen äärellä vietetty pitkä aika oli syönyt bioenergiakentän ohueksi. Tässä tapauksessa auttaa, jos tietokoneen ääressä ei yhteen menoon istuta liian pitkää aikaa ilman taukoja. Ehkä puolen tunnin jälkeen olisi herkälle päätetyöntekijälle jo tauko paikallaan!

*

”Sähkötuoli” romahduttaa bioenergiakentän

*

Kaikkein yllättävin tulos löytyi keski-ikäiseltä rouvalta, joka oli hetkeä aikaisemmin käynyt rentoutumassa hierovassa nojatuolissa. Tämä terapia tässä ”sähkötuolissa” oli lyhyessä ajassa vienyt hänen kenttänsä pieneksi. Onneksi bioenergiakenttä korjaantui muutaman tunnin kuluttua itsestään lähtölukemaan.  Mutta mitäpä tapahtuu, jos rouva istuu hierontatuolissa joka päivä. Silloin saattaa olla jo vaarana, että oma bioenergiakenttä ei hieronnan jälkeen enää jossain vaiheessa jaksakaan nousta takaisin täyteen mittaan.

*

Lämmitysjärjestelmän puutteet kuntoon!

*

Neljännessä tapauksessa talon sähköinen kattolämmitys oli supistanut henkilön bioenergiakenttää voimakkaasti. Tämä tilanne onkin jo hankalampi korjattava. Ehkä herkälle tulee kysymykseen jopa asunnonvaihto! Lattialämmitteisissä taloissa asuvilta en löytänyt vastaavia alentuneita bioenergiakenttiä. Olisiko näissä taloissa eristys ollut paremmin hoidettu, esim. kuparilla? Olen kuullut, että kiihkeän rakennusbuumin aikana olisi kiireessä jätetty tärkeät kuparieristeetkin asentamatta.

*

Jos ajatellaan em. tapauksia, niin nuorukaisen tapauksessa oli ilouutinen se, että kyse oli tilapäisestä majapaikasta ja että äidillekin meni sähköpatterin vaaroista tieto. Kun haittavaikutus loppuu, terveellä bioenergiakenttä näyttäisi palautuvan omaan kokoonsa 3-5 tunnissa. Näin ainakin tapahtui nuorukaisen tilanteessa ja ”sähkötuolissa” istuneelle. Tilanteet ovat paljon vakavampia silloin, kun kyse on puolikuntoisesta henkilöstä. Palautuminen saattaa jäädä väliin ja sairaudet saavat vallan, jollei herkkä ihminen tunne näkymättömiä vaikuttajia. Mitä kaikkea rasitetta ihminen saakaan aikaan teknologisella kehityksellään!


Hellejaksot syövät bioenergiaa

*

Bioenergiaa saattavat alentaa myös poikkeukselliset olosuhteet. Viime kesänä koettiin vuosisadan ankarimpiin kuulunut hellejakso. Terveyskeskukset olivat tulvillaan potilaita, jotka tavalla tai toisella kärsivät liiasta lämmöstä. Yllättäviä oireita olivat mm. aikuisten korvatulehdukset ja nuorten erilaiset nivelvaivat. Liiallisen lämmön aiheuttamat oireet ovat tuttuja tutkijoillekin. Lämpö kiihottaa solujen toimintaa ja lisää energiankulutusta.


Kokonaisuudessaan helle on hyvin ongelmallinen säätyyppi pohjoisen ihmisille, se rasittaa myös psyykeä. Pysyvästi lämpimiin maihin asettuvat ihmiset voivat omalla tahdonvoimallaan vaikuttaa elimistön sopeutumiseen. Silloin vaikeudet menevät pian ohi. Hellepotilaiden hoito terveyskeskuksissa olisi paljon helpompaa, jos joku hoitohenkilökunnasta osaisi lisätä potilaan bioenergiaa ja nostaa värähtelyä. Jalkasen tutkimusten mukaan pikkulapset ja keski-ikää lähestyvät näyttivät kärsivän helteestä eniten ainakin jo vuoden 1988 helteissäkin.  Siksi ilmeisesti moni saattaa tälläkin hetkellä olla vielä vetämätön viime kesänkin hellejaksosta. Avuksi voi silloin ottaa hellävaraisen Lapin Tuhkavesikuurin, joka aktivoi kehon toimimaan taas harmonisemmin. 

*

Bioenergian ryöstäjät

*

Keskuudessamme on henkilöitä, jotka useimmiten tietämättään käyttävät hyväkseen toisten ihmisten bioenergiaa. Jo muutaman tunnin oleskelu tällaisen henkilön seurassa aiheuttaa väsymystä. Jälkeenpäin saatamme ajatella, että olemme kohdanneet todella kovan ihmisen. Sellainen ihminen on bioenergian imijä, toisten elinvoiman ryöstäjä. Onneksi näihinkin tilanteisiin löytyy apua. 


Suosittuja ovat  myös monenlaiset spiritistiset tai vastaavat istunnot, jotka kuitenkin usein – monien yllätykseksi -  toimivat läsnäolevien bioenergialla. Tiedonvälittäjän astraaliruumiin paikalle asettunut astraaliolento pyrkii imemään istuntoon osallistuvien bioenergiaa oman elämänsä jatkamiseksi. Jotkut henkilöt ovat erityisen alttiita tällaiselle bioenergian ryöstölle ja tulevat voimattomiksi tai huonovointisiksi tilaisuuden jälkeen.

*

Heille on heti välitettävä uutta bioenergiaa, mikä onneksi onnistuu, kun vain sitä pyydetään. Pitkällä tähtäimellä, istuntomäärien lisääntyessä ja esim. suojausten ollessa riittämättömät, myös tiedonvälittäjä voi väsyä. Tämän seurauksena hän joutuu antamaan tahtonsa vieraalle voimalle. Tällöin hän alkaa menettää omaa persoonallisuuttaan. Hänestä voi vähitellen tulla ihmisraunio, joka on menettänyt suurimman osan pääpersoonansa voimasta.  Silloin myös hermoromahdukset ja jopa itsemurhat ovat vaarana.  Näitäkin asioita voidaan yliaistillisesti tutkia, mutta usein käy niin, että tiedonvälittäjä ei tunnusta omaa tilannettaan tai ei koe tarvitsevansa vielä apua.

*

Paha silmä sairastuttaa ja lamaa liiketoimintaa

*

Pahan silmän käsite on tuttu monissa kulttuureissa ja käsitteenä se ei ole mikään uusi. Maailmassa on aina ollut kielteistä ihmisten luomaa ajatusenergiaa niin toisia ihmisiä, heimoja kuin kansojakin kohtaan. On aina vain ajan kysymys, milloin ihminen herkistyy niin paljon, että voi pahan silmän aiheuttaman alhaisen värähtelyn eli olotilan aistia tai havaita.  Jalkasen elämäntyön seurauksena pahojen silmien sisältämä kielteinen energia, joka muodostuu ihmisten vihaavien tai kadehtivien ajatusten summasta, voidaan henkisillä voimilla myös hävittää. Paha silmä syntyy siten, että kielteiset ajatukset eivät ole synnyttyään lähteneetkään kohteeseensa, vaan ovat kasaantuneet lähtöpaikalleen muodostaen yhä suuremman kokonaisuuden ja voiman. Jollain hetkellä tuo rakennelma irtoaa mennäkseen kohteeseensa pahaa tekemään.

*

Siellä värähtely putoaa heti yhteen ja sairaudet alkavat tai liiketoiminta lamaantuu. Yhä useammin on käynyt selville, että pahan silmän vallitessa myös talouteen liittyvät asiat vaurioituvat. Työvälineitä, kuten autoja tai koneita särkyy ja tulee jopa vararikko. Loppuun palaneen tila tulee nopeasti ja oma suojaus alkaa heikentyä. Työpaikoilla hymy alkaa kadota ja äreys valtaa henkilön toisensa jälkeen. Kun heitä seuraa tarkemmin, yleinen biokentän kutistuminen paljastaa loppuun palaneen tilan lähestyvän koko henkilökuntaa. 

*

Herkimmillä henkilöillä jo muutamassa päivässä vaivoja alkaa tuntua. Pahan silmän henkisen hävittämisen jälkeen kohteen värähtely alkaa itsestään nousta samoin kuin henkilöiden kuntoutuminen käynnistyä. Voimat palaavat kehoon, hymy palaa työntekijöiden huulille ja liikeasiatkin alkavat korjaantua. Karkeampirakenteiset työntekijät eivät ole  energiamuutoksia lainkaan huomanneet, mutta herkät tuntevat heti energiakorjauksen jälkeen, että korkeammassa olotilassa eli värähtelyssä on jälleen ihana työskennellä. Henkinen tie on kaikille vilpittömille etsijöille aina avoinna!

*

Teksti: Tiina Lindholm, THM
Artikkeli on julkaistu Sielun Peili Lehdessä 1/ 2012 
Lähde:
Esko Jalkanen 

Ei kommentteja: