WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 29. kesäkuuta 2012

Sydämen avaus kanavointi Kryon

 

Kryon: Sydämen avaus -kanavointi

Kanavoija Mika Peltola

Tampereen vanhassa kirjastotalossa 11.12.2005

Tervehdys rakkaat. Minun nimeni on Kryon. 

Tulen tähän hetkeen rakkaudessa ja pyhyydessä, jota te edustatte
omassa korkeammassa minässänne ja luojaminässänne. Se on
kätketty teidän sydämeenne, sitä varten että te löytäisitte oman
jumalminuutenne tässä kasvavassa tietoisuuden hetkessä ja
olevaisuudessa, jossa te olette läsnä. Teitä jokaista on ohjattu
tähän tilaisuuteen ja hetkeen ottamaan vastaan omaa
rakkauttanne, omaa pyhää kunnioitustanne tässä pyhässä
maailmassa, jonka te olette rakentaneet omaksi tieksenne ja
omaksi kulkuväyläksenne löytääksenne oman henkisyytenne ja oman
jumalvoimanne, luojavoimanne. Teistä jokainen on luoja. Teissä
jokaisessa on luoja ja teistä jokaisesta on tulossa luoja.
Tarkoitamme sillä sitä, että teidän luomiskykynne on
voimistumassa. Koska ulottuvuuksien rajat tulevat hälvenemään,
ja teille niin rakkaita auttajia saapuu teidän läsnäolevuuteenne
ja auttavat teitä tässä luomiskehityksessä ja tämän maapallon
rakentumisessa entistä rakkaudellisempaan ja harmonisempaan
tilaan. Jotta jokainen ihminen voi kokea sen täydellisyyden ja
luojan tuoman rakkauden, josta te olette muodostuneet ja
kehittyneet tähän läsnä olevaisuuteen ja hetkeen, jossa te juuri
nyt olette.
Tämä tilaisuus on täynnä pyhyyttä ja voimaa, niin suurta voimaa,
että teidän ymmärryskykynne ei voi sitä ymmärtää eikä käsittää.
Mutta, kun muutoksen tuulet alkavat muuttaa teidän mieltänne ja
ymmärrystänne, tulette ymmärtämään tämän voiman
totuudenmukaisuuden omassa itsessänne. Koska te olette muutoksen
siemeniä, ja olette lupautuneet tekemään sen omassa
sopimuksessanne ja omassa totuudenmukaisessa kehossanne, jossa
te tässä hetkessä nyt olette. Olette voineet kokea
esteellisyyksiä, pelon tunteita. Mutta silti te olette saapuneet
tähän hetkeen. Voitte tuntea sen rakkauden ja laupeuden, joka
teidän hartioillenne nyt laskeutuu. Me hyväilemme teitä, ja me
sivelemme teitä. Me hyväilemme teitä luottamuksen hyväillyillä
ja valamme teille pyhää luottamusta. Pyhää luottamusta toivosta
ja rakkaudesta, jolla tämä maailma ja maa tullaan parantaman, ja
tämä rauha ja toivo lähtevät teidän sydämestänne, tästä
kultaisesta keskuksestanne, joka heijastaa vielä menneisyyden
varjoja ja saa teidät elämään menneisyyden muistoissa.
Ajattelemaan asioita vanhan tapaisesti ja ehkä ristiriitaisesti,
mutta tämä tullaan muuttamaan teidän toimestanne, teidän
jokaisen toimesta.
Te olette niitä kuuluisia valotyöläisiä. Te olette niitä
kuuluisia generaattoreita, valogeneraattoreita, jota välittävät
tätä valotietoisuutta solujenne kautta, joka hetkessä missä te
kuljette. Vaikka teidän mielellinen tietoisuutenne ei sitä
välttämättä ymmärtäisi, niin teidän solunne hehkuvat totuuden
mukaista totuutta, jossa on jumalan tahto, joka herättää muita
kulkijoita ja saavuttaa taas uusia korkeuksia ja tilavuuksia.
Niistä voidaan ammentaa solujenne käyttövaroja ja tietoisuutta,
joita teidän on tarkoitus siinä hetkessä ammentaa. Sitä
tarkoittaa, että ulottuvuudet aukeavat, että teidän tietoisuus
laajenee ja teidän mielellinen tietoisuutenne tulee
laajentumaan. Se on heräämistä, se on täydellistä heräämistä
totuuteen omasta itsestänne. Voitte sillä tavalla auttaa
kanssakulkijoita ja kanssamatkaajia saavuttamaan omia
korkeuksiaan ja omia tilojaan, jotka heitä odottavat omalla
henkisellä kasvun tiellä, jota he kulkevat varovasti askel
askeleelta eteenpäin.
Tässä salissa istuu monta kanavoijaa, jotka tulevat kanavoimaan
vielä suuria asioita. Ehkä tällä hetkellä tunnette pelon
kouraisun sydämessänne tai mahan pohjassanne, ja kysytte
itseltänne: "Voinko se olla minä?".
Me sanomme teille: se voi olla juuri se sinä, joka tuntee tämän
tunteen nyt sydämessään. Me emme halua pelotella teitä. Me
haluamme tuoda totuuden julki teidän mieleenne, jotta te
voisitte ottaa sen läsnäolevuudenhetken totuuteenne, ja olla
läsnä tässä ajassa ja tässä paikassa, tässä ulottuvuudessa, ette
huomisessa, ette tulevaisuudessa, vaan tässä nimenomaisessa
hetkessä, jossa on pyhyys ja rauha.
Emme voi saattaa teitä kiusaukseen, vaan meidän tarkoitus on
päästää teidät pahasta, ja tällä pahalla tarkoitamme teidän
mielen kahleellisuutta, joka haluaa hallita ja kahlehtia teitä
tältä omalta tieltänne, jolla te nyt taaperratte pienen pienin
askelein, lapsen omaisesti kyselevästi udellen, mitä huominen
tuo tullessaan.
Mutta me kerromme teille ja vannotamme teille, että huominen tuo
teille rakkauden, jos te löydätte sen omasta sydämestänne, vain
ja ainoastaan omasta sydämestänne, ja etsitte sitä omasta
sydämestänne, ja toteutatte sen teidän omasta sydämestänne.
Te olette yksilöitä jokainen. Te olette suuria yksilöitä, teistä
jokainen. Kenenkään tie ei ole turha. Kenenkään vaikeus ei ole
turha. Kenenkään etsiminen tai hakeminen ei ole turhaa.
Jokaisessa tiessä ja etsimisessä on totuus ja totuuden mukainen
sävel.
Ehkä te olette vuodattaneet kyyneleitä. Ehkä te olette
heristäneet nyrkkiä, huutaneet tuskaanne, ja polkeneet jalkaa
maahanne. Me olemme nähneet jokaisen nyrkin heristyksen ja
jokaisen jalan polkaisun teidän tiellänne. Mutta me sanomme
teille, niistä jokainen on anteeksi annettu. Te olette itse
antaneet sen itsellenne anteeksi. Voitte päättää sen mielessänne
ja lakata alistamasta omaa itseänne ja omia tunteitanne, jotka
kumpuavat teidän kauttanne ja saavat aikaan tietynlaisia
reaktioita, joita käytetään hyödyksi toisissa ulottuvuuksissa,
korkeammin värähtelevissä ulottuvuuksissa, joilla rakennetaan
uudenlaisia maailmankaikkeuksia ja maailmoja.
Voitteko ajatella tätä teidän tietänne suurena opetuksena ja
suurena lahjana, jota te olette tulleet opettelemaan ja
toteuttamaan, jonkun toisen ulottuvuuden tähden tai takia. Jotta
teidän kokemuksenne olisivat niin täydellisiä ja
antaumuksellisia. Jotta niitä voitaisiin hyödyntää ja käyttää
muiden kansojen opetusmalleina, muiden ulottuvuuksien kansojen
opetusmalleina.
Te rakkaat lapset elätte fyysisyydessä. Muistakaa se. Tässä
maailmassa voi tehdä kaikkea mikä tuntuu kovalta, jossa voi
tuntea muodot ja rakenteen täydellisesti. Kun te siirrytte
ajasta ikuisuuteen, tämä rakenne häviää teiltä. Te ette saa
kosketusta tähän rakenteeseen. Arvostakaa tätä kovuutta.
Arvostakaa tätä rakennetta. Arvostakaa tätä voimaa, joka teillä
on. Arvostakaa tätä luomisen kykyä, joka teissä on. Te itse
luotte jokaisen hetken juuri sellaiseksi kun te haluatte sen
itse luoda, ja ainoa toivomus ja toive, joka meillä on, on se
että te loisitte sen rakkaudessa ja harmoniassa, täydellisessä
ymmärryksessä äiti maahan ja isä-äiti-jumalaan, joka on teidän
totuutenne ja lähtökohtanne, josta te olette tulleet tähän
hetkeen.
Me haluamme kysyä teiltä nyt: Haluatteko te ottaa omaa
rakkauttanne vastaan ja omaa voimaanne?
Me haluamme kysyä teiltä nyt: Haluatteko te ottaa vastaan omaan
rakkauttanne ja omaa voimaanne?
Me haluamme vielä kerran kysyä teiltä. Haluatteko te ottaa
vastaan omaa rakkauttanne ja omaa voimaanne? (yleisö vastasi
oman tahdon mukaisesti tahdon)
Me kiitämme teitä ja siunaamme teitä, ja me valelemme teidän
aurakenttiinne rakkauden säveltä ja ääntä. Ehkä joku teistä voi
aistia tämän äänen, tai tuntea jopa tuoksun, josta tämä rakkaus
koostuu.
Me annamme valua sen teidän kruunuchakraanne,
ja me annamme valua sen teidän otsachakraanne,
ja annamme valua sen teidän kurkkuchakraanne,
ja me annamme sen valua teidän sydänkeskukseenne,
ja me annamme sen valua teidän solarpleksukseenne,
ja me annamme valua sen teidän seksuaalichakraanne,
ja me annamme valua sen teidän juurichakraanne,
ja me annamme valua sen teidän jalkojenne kautta äiti maahan,
joka odottaa tätä lahjaa suurin toivotuksin ja suurin odotuksin.
Koska te olette lupautuneet valuttamaan tämän energian äiti maan
sydämeen ja äitimaan aurakenttään.
Se jalostuu matkalla teidän kauttanne siihen muotoon, että se
voi saavuttaa äiti maan värähtelyn ja auttaa tätä maata
nousemaan entistä voimallisemmin siihen totuuteen ja uskoon,
johon se on tarkoitettu. Te olette kuulleet ehkä, että Suomella
on tietty rooli tässä henkisessä kasvussa, ja me vakuutamme,
että asia on juuri tällä tavalla, kuin olette sen kuulleet. Tämä
maa ja tämä kansa on vasta heräämässä. Tämä ikiaikainen viisaus,
joka saatetaan tämän kansan kautta kuuluville, odottaa vielä
nousuaan, koska niin moni teistä on vielä heräämättä. Niin moni
teistä on vielä ottamatta sitä ratkaisevaa askelta, siihen omaan
sieluminuuteensa ja jumalminuuteensa, jotta todellinen luominen
voisi alkaa.
Me emme hoputa teitä, emmekä me kiirehdi teitä. Me annamme
teidän rauhassa kehittyä, jotta te kehittyisitte vahvaksi omassa
uskossanne ja omassa tahdossanne olla jumalan kaltaisia.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Koska tämä maailma tulee tarvitsemaan teitä.
Me olemme niin onnellisia teistä jokaisesta, että me pesemme
teidän jalkojanne kunnioituksen osoitukseksi siitä, että te
olette saapuneet tähän hetkeen ja lupautuneet toteuttamaan sen
oman todellisen tehtävän, joka avautuu teidän eteenne, kun te
sitä tahdotte. On kysymys teidän tahdosta, teidän tahdon
ilmaisusta ottaa vastaan se lahja ja voima, joka teidän kautta
halutaan saattaa maailman kuuluville, ja jokaisen ihmisen
tietoisuuteen ja auttavaisuuteen, jota te olette lupautuneet
auttamaan ja tiedottamaan omalla ymmärryksellänne,
viisaudellanne ja omalla lahjallanne.
Nämä voivat olla vielä suuria sanoja. Mutta tämä on totuus.
Se heijastetaan teidän kauttanne, teidän sydänkeskuksenne
kautta, ja siinä hehkuu kultaiset kirjaimet ja kultainen valo,
joka on totuus. Totuus on kaiken parantava, ja totuus lähtee
teistä itsestänne, vain ja ainoastaan teistä itsestänne.
Se on teidän oma totuutenne.
Se on teidän oma totuutenne.
Se on teidän oma totuutenne.
Me annamme kasvaa teidän rauhassa ja kehittyä teidän rauhassa,
jotta teidän yhteinen voimanne olisi suuri, kun on aika käyttää
tätä voimaa.
Ja niin se on, Kryon.

Kanavointi on vapaasti levitettävissä ilman korvausta.

Ei kommentteja: