WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 13. tammikuuta 2014

OLET SÄTEILEVÄ TÄHTI SÄDEHTIJÄTÄHDISTÖSSÄKanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
7.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ystävät,

Vaikka pääsette käsiksi kaikkeen mitä on koskaan ollut ja tulee koskaan olemaan - sitten kun poistatte epäuskon ja epäilyn suodattimet - kaikki mitä koskaan on ollut, on nyt suurempaa kuin yhdenkään toisen mestarin maaelämän aikana. Olette tähdistön säteilevä tähti. Olette sädehtijöitä.

Maapallolla on ollut useita huomattavia mestareita. Mutta he olivat eristäytyneitä edelläkävijöitä - tähtiä jotka osoittivat teille tämän uuden ajan suuntaa. Vaikka he olivatkin kirkkaita tähtiä, aiemmat mestarit olivat yksittäisiä olentoja. Te olette yksi miljoonista sädehtivistä tähdistä, jotka tekevät valosta kirkkaamman kuin pimeys.

Yhteisponnistelunne noiden eri filosofioiden ja uskomusten kera tekee tästä poikkeuksellisen upeaa kehitystä monin tavoin. Aiemmat maamestarit olivat useimmiten eristäytyneitä upeudessaan ja rakkaudessaan. He keräsivät toisia ympärilleen rakkaussäteilynsä vuoksi. Mutta sitten kun he poistuivat maapallolta, vain muistot heistä jatkuivat. Jotkut heidän viesteistään säilyttivät sen rakkauden, mitä he halusivat jakaa - jotkut eivät. Ne viestit joita muutettiin tyydyttämään historiallisia tarpeita.

Sellainen muuttaminen ei ollut kamalaa, pelkästään tarkoituksenmukaista tuohon aikaan. Tutkiakseen perinpohjin vanhaa aikaa, massojen täytyi tuntea ja ymmärtää pelkoa - ja niin he tekivät.

Uuden maan osalta vastakkainen on totta. Kaikilla on oltava pääsy uuden ajan rakkausviesteihin. Ei viesteihin, jotka on suunniteltu aikoja, vaan aikakausia, universumeja varten. Totuudenmukaisiin viesteihin jotka ovat täynnä rakkautta, mikä ei haalistu tai aiheuta väittelyä oikeasta tai väärästä, kuten tapahtui viesteissä, joita luotiin aiempien mestareiden lähdettyä maan päältä.

Ei ole sattumaa, että hyvin monet kanavoidut, henkiset, rakkaudelliset viestit joita tekivät hetki sitten aikalaisenne, ovat käytössä painiketta klikkaamalla. Tai että viestintuojat ovat käytettävissä kysymyksiin ja aistikokemuksiin.

Kaikki tämän päivän henkiset tai uuden maan viestit ovat oikeita niille, jotka pääsevät niihin käsiksi. Jotkut haluavat uskoa niiden pimeiden voimien ottavan hallinnan, jotka kontrolloivat heidän olemustaan. Jotkut uskoa muukalaisiin avaruusaluksissa. Noita viestejä on saatavilla, kuten on myös viestejä sisäisen olemuksenne voimasta, ilosta ja rakkaudesta. Ja kaikki ovat oikein sille, kuka te olette.

Nämä viestit sekoittuvat lopulta yhdeksi, mutta luultavimmin eivät tämän maaelämän aikana. Näin tapahtuu syystä.

Monet halusivat osallistua tähän siirtymään - ja selvittää menneiden elämien ja nykyelämän asioita. Joihinkin näistä elämistä sisältyi fantasiamaailman luominen siitä, mitä odottaa tässä uudessa ajassa. Se on samanlaista kuin niillä, jotka luovat henkilökohtaisen helvetin maakuoleman jälkeen, vaikka helvetti ei ole universumien todellisuutta.

Vaikka luottekin oman todellisuutenne, sitä voivat tahrata aiemmat uskomukset tai kokemukset. Tämä ei tarkoita, että te olette tai kukaan on väärässä - prosessoitte vain uuden maan muutoksia vähän eri tavalla kuin toiset.

Lopulta teillä kaikilla on pääsy samoihin käsitteisiin ja muistoihin - mutta ei tänä päivänä.

Sallikaa itsenne prosessoida tämän dramaattisen siirtymän aikana niin, kuin teidän tarvitsee, sillä luottamalla sisäiseen olemukseenne, sydämeenne, löydätte informaatiota, mitä tarvitsette tuolla hetkellä. Kun hallitsette tuon palan, palapelin seuraava pala ilmestyy eteenne.

Ettekö jossain kohtaa tässä elämässä ihailleet urheilusankaria ja saitte myöhemmin tietää, että sankarinne oli tehnyt jotain sopimatonta, ja tämä muutti ajatteluanne? Ettekö hyväksy tämän osaksi elämää? Näin on teillä nyt. Jotkut teistä aloittivat uuden maan siirtymän julistamalla, että sellainen ja sellainen on täysin oikein - ja muuttivat mielipidettään, kun tietopohjanne lisääntyi.

Kenties tunnette tämän viestin tuovan teille kuin juoksuhiekkaa. Päinvastoin. Sallikaa itsenne kasvaa ja laajentua. Ja sallikaa sama muille. Kenties jotkut uuden maan ystävistänne näyttävät hyväksyvän rajoittuneesti tämän siirtymän. Toiset näyttävät oudoilta. Kumpikin on oikein sille, keitä he ovat ja mitä he tutkivat.

Haluatte meidän kertovan teille, kuka on oikeassa ja kuka keksii tarinoita. Ei kukaan ja kaikki. Lähestytte tosiaan kaikki tätä muutosta omasta perspektiivistänne ja omista tarpeistanne.

Kenties olette kiinnostuneempi muutoksen fyysisistä tekijöistä, kun säilytätte vanhan ajan fyysisiä uskomuksia. Tuloksena saattaa olla ei-oppikirjamaisia fyysisiä vaivoja, mitkä pakottavat teidät tai kannustavat teitä katsomaan tämän päivän lääketieteellisen tai homeopaattisen tietopohjan ulkopuolelle. Tai kenties ei. Kenties kieltäydytte kaikesta saatavilla olevasta hoidosta - kunnes ette kieltäydy.

Olette osa sädehtivää loistoa, mutta loistoa mitä lähestytään omasta tieto- ja kiinnostuspohjastanne - ja tutkimushalukkuudestanne. Sillä mitä enemmän tutkitte omia kiinnostusalueitanne, sitä enemmän tietopohjanne laajenee.

Mutta toisaalta, laajentuminen ei ole teidän tavoitteenne, jotka olette nyt maan päällä.

Tavoitteenne oli esitellä uusi maa. Ja näin olette tehneet loistavalla ja dynaamisen rakastavalla tavalla.

Nyt riippuu teistä itsestänne, miten paljon haluatte laajentua henkilökohtaisesti. Kenties olette saavuttaneet kaiken, mitä haluatte saavuttaa - kenties ette. Mikä tahansa aikomuksenne onkin, olette jakaneet loistoanne niin, että maapallo on nyt universumien säteilevä osa tavoilla, mitkä eivät ole koskaan ennen olleet mahdollisia. Olette saavuttaneet ryhmätavoitteenne.

Riippuu teistä, miten paljon pidemmälle haluatte muuttua. Tiedätte tämän niiden uusien materiaalien lukumäärästä, joihin teillä on pääsy.

Ei ole tarvetta tuntea olevansa etevämpi kuin muut, sillä kaikki liikkuvat oikealla tahdilla itselleen oikeaan suuntaan. Kenties pakottaen jonkun uskomaan, että prosessinne vähentää heidän nykymaaelämänsä kokemuksia ja pakottaa toistamaan nuo prosessit toisessa elämässä.

Teillä ei ole aavistustakaan, mitä toiset tutkivat tai miksi.

Ainoa massayhteytenne tässä elämässä oli uuden maan esitteleminen. Ja teitte kaikki sen rakastavasti.

Sallikaa nyt toisten kulkea itselleen mukavimmalla tavalla - joko kuunnellen sisäistä olemustaan tai yhteiskuntaa. Kyse on heidän elämästään ja heidän suunnastaan.

Ette halua toisten ajatuksia ja filosofioita pakotettavan itsellenne. Sama pätee toisiin.

Omien uskomustenne pakottaminen jollekin palauttaa teidät 3D-maailmaan, missä on jonkun itsenne ulkopuolisen oikea ja väärä. Niin olkoon. Aamen.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: