WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 24. tammikuuta 2013

2013 - VESIMIEHEN MUUTOS JA ANTROPOSEENISÄTEILY, OSA 1/2Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 30.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Tervehdys Mestarit! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä ehdottoman rakkauden vektorissa!

On 2013 ja vakuutamme teille, että uusi aurinko sarastaa ja se on muutoksen aurinko. Se tuo suurenmoisen uuden maan koherenttia kristallivaloa. Ja tarkoitamme todella suurenmoista.

Rakkaat ystävät, kerromme teille taas, että planeetan ylösnousemus tapahtui ja ihmiskunta sai sen aikaan. Vaikka suuri osa ihmisistä 3D-tietoisuudessa ei tunnista sitä, maapallo on tosiaan muuttunut ja valmistunut uuteen toimintamalliin. Oppineet joukossanne käsittävät tämän.

Ja niin puhumme Vesimiehen muutoksesta …

Vesimiehen muutos tai antroposeenisäteily

Tiedemiehenne ovat tietoisia siitä maan ainutlaatuisesta vaiheesta, missä suurin osa nykyisestä biologisesta elämästänne ilmestyi. Sitä kutsutaan kambriseksi säteilyksi. Kambrinen vaihe oli suuri plasmatulva maapallolle ja se toi uusia elämänmuotoja planeetallanne. Darwin, kuuluisa evolutionisti, myönsi, että kambrinen säteily oli pätevin vastaväite hänen evoluutioteorialleen.

Tätä tapahtuu myös nyt. Nykyinen auringon säteily "turbolatautui" 1989 ja se jatkuu. Uskomaton määrä koronan massapurkauksia on pommittanut maata uskomattomalla säteilyllä, ioneilla ja elektroneilla.

Tämä ionisäteily kohottaa ehdottomasti biologiaanne ja muuttaa DNA:tanne Teistä tulee vähemmän tiheitä.

Uuden energian päälähde on kosmisen säteilyn massiivinen ruiskutus planeettaan aurinkotuulien avulla. Annamme tälle nimeksi "Vesimiehen muutos", vaikka kanava pitää enemmän geologisesta kielestä ja viittaa siihen "antroposeenisäteilynä".

Ydinkatalyytti

Vaikka Vesimiehen säteilyn kosminen ionisaatio hämmentää teitä, se on muutosmoottori ja esittää pakollista ja suotuisaa roolia ylösnousemussiirtymässä. Sitä ei pidä pelätä.

Tämä säteily on tehnyt paljon enemmän kuin vain "rämistellyt" magnetosfääriänne ja vaikuttanut maapallon tektoniikkaan ja säätilaan. Mutta lisäämme, että tämä ionitunkeutuminen on ehdottomasti säämuutosten, supermyrskyjen ja maanjäristysten ydinkatalyytti ja maapallon lämpenemisen ydinsyy.

Monet salaliittoteoreetikkonne haluavat ehkä laitaa syyn säämuutoksesta ihmiskunnalle. Kerromme teille, ettei niin yksinkertaisesti ole. Miljardit plasmatonnit ovat pommittaneet maata reilut kaksi vuosikymmentä, paljon enemmän kuin koskaan tallennetun historian aikana. On epäloogista ajatella, että suhteellisen pieni ilmakehän kuumentaja nimeltään HAARP aiheuttaisi muutokset planeetalla. Sen tekemiseen vaadittavaa teknologiaa ei yksinkertaisesti ole. Kyse on auringon plasmasta! Se on muuttanut maapalloanne ja sen biologiaa aiemminkin, kambrikaudeksi nimitetyllä aikakaudella.

Kerromme teille, että ionisyöksy vaikuttaa myös teidän biologiaanne. Se on katalyytti, mikä muuttaa teidät hiilipohjaisesta piipohjaiseksi olennoksi.

DNA ja uudet elämänmuodot

Vesimiehen muutos tai antroposeenisäteily synnyttää uutta elämää aivan kuten kambrinen säteily noin 580 miljoonaa vuotta sitten.

Se mitä tapahtuu, ei ole ennenkuulumatonta, vaikkei sitä ole tallennettu eikä vielä ymmärretä. Erona nykysäteilyssä on, että se on symbioottisessa suhteessa kristalliseen (ylösnousemus)verkkoon. (Windows 2012!)

Korkeamman ulottuvuuden elämänmuodoista on tulossa näkyviä. Nämä ovat uusia maapallolla ainoastaan konkreettisuutensa vuoksi, mutta niihin on viitattu joissain uskonnollisissa teksteissänne. Muinaiskirjurit ovat kirjoittaneet useisiin pyhiin ideologioihinne, että elämää esiintyy kolmessa muodossa: savena (maabiologia), tulena (sähköiset deevat) ja valona (enkelit).

Vesimiehen kosmisen säteilyn ja 144-kristalliverkon synergiassa rinnakkaisulottuvuudet ovat nyt enemmän ulottuvillanne. Ne elämänmuodot, olennot joihin viitataan, ovat näissä ulottuvuuksissa bioplasmana, sähkönä ja fotoneina. Eikö raamattunne viittaakin enkeleihin valo-olentoina?

Tietyt orbit, keijusalamat ja "fotonimeduusailmiö" jotka ovat tihentyneet viime vuosina, ovat itse asiassa muiden ulottuvuuksien ja rakenteiden tietoisia elämänmuotoja. Jotkut näistä ovat kommunikoineet teille eri tavoin, mm. viljaympyröinä.

Kehittyneemmät maan ulkopuoliset olennot ovat ei-fyysisiä valo-olentoja.

Säteilytulva ja alkusynty

Kaksi vuotta Harmonisen yhdentymisen jälkeen 1987, massiivinen magneettimyrsky pommitti maapalloa miljardeilla tonneilla varautunutta plasmaa.

Tiedemiehenne ja geofyysikkonne ovat panneet merkille tämän vaikutuksen. Tallennettiin yli 200 auringonpurkausta 36 koronan massapurkauksessa kahden viikon aikana. Näistä 11 oli X-luokkaa. Maan aura, magnetosfääri, litistyi puoleen normaalikoostaan ja näytti vähän plasmameduusalta.

Suuri magneettimyrsky aiheutti sekasortoa. NASA kadotti jäljittämiään avaruusesineitä, hienostuneet tietokonejärjestelmät romahtivat, öljylautat lakkasivat poraamasta, maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä kaatui, kompassit pettivät, sähköverkoissa oli oikosulku, mikä jätti miljoonat ihmiset Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ilman sähköä ja MIR-avaruusasemasta luovuttiin.

Tämä hyöky jatkuu. Suurin auringonpurkaus mikä on tähän mennessä tallennettu, tapahtui 2001, mitä seurasi 150 myrskyä 2003. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut enemmän X-luokan auringonpurkauksia kuin minään muuna aikana tallennetussa historiassa.

Epätavallisia valoilmiöitä alkoi tapahtua. Harvinaisia punaisia revontulia alettiin panna merkille, revontulia alkoi näkyä päiväsaikaan ja mielenkiintoisia salamailmiöitä, nimeltään keijut ja meduusat, raportoitiin useammin kuin koskaan aiemmin. Viljaympyrät kehittyivät kuvioiltaan paljon monimutkaisemmaksi ja helpommin erotettavaksi ihmisen tekemiksi väitetyistä rakennelmista.

6:1-suhde avaa käpylisäkkeen

Hämmästyttävä ionihyöky on symbioosissa ulottuvuusmuutoksen kanssa ja toimii synergiassa kristalliverkon kanssa. Uusi ioniresonanssi sallii teidän avata käpylisäkkeen helpommin.

Tutkijanne ovat tiedostaneet jonkin aikaa, että magnetismin ionisuhteen muuttamisella on voimakas vaikutus ihmistietoisuuteen. Ranskalainen tiedemies, Mesmer, törmäsi ensimmäisenä sattumalta tähän tietoon. Hän havaitsi, että laittamalla kohteet voimakkaaseen anionikenttään (magneetti), ne pystyivät saavuttamaan uskomattomia tietoisuustasoja, mikä edisti kommunikointia universaalin mielen kanssa. Kerromme teille, että tämä tehtiin ioni-induktiolla, mikä avasi käpylisäkkeen.

Alkuperäiskansojenne yhteiskuntia vedettiin usein alueille, joita he nimittivät "pyhäksi maaksi", erityisesti koska he havaitsivat, että näkyjä voi tapahtua helpommin tietyissä voimapaikoissa. Syynä on se, että näiden harvinaisten ja erityisten paikkojen mineralogia ja maaenergiat saavat aikaan ionisuhteen, mikä on erilainen ja sallii käpylisäkkeen avautumisen.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa jotkut yliopistotutkijanne ovat havainneet, että käyttämällä ionigeneraattoria anioni-kationi-suhteen muuttamiseen 6:1:ksi, testikohteet saavat kokemuksia kehon ulkopuolella olemisesta. Taaskin induktio avasi käpylisäkkeen.

Suhde ja theta-luominen

Anionipommitus planeetallenne muuttaa tätä suhdetta samalla tavalla ja tämä toimii kristalliverkon kanssa sallimaan muutoksen tietoisuudessanne ja biologiassanne. Tiedemiehenne ja biologinne ovat tulossa enemmän tietoiseksi tästä. Äskettäinen "Human Genome" -projekti väittää, että ihmisen DNA ei muutu ainoastaan ympäristöolosuhteiden, vaan myös kulttuurillisten "uskomusohjelmien" mukaan.

Viime vuonna tehtiin äärimmäisen hämmästyttävä kokeilu, mikä on ravistellut valtavirtatiedettä. Se avaa uusia mahdollisuustasoja ja sen teki valtavirtatutkija ja Nobel-palkinnon saaja, tohtori Luc Montagnier. Kaksi hermeettisesti suljettua testiputkea joista toinen sisälsi vähän DNA:ta ja toinen puhdasta steriloitua ja tislattua vettä, laitettiin rinta rinnan. Kummankin ympärillä oli 7 Hz:n sähkömagneettikenttä. Testissä DNA näytti teleportoituvan ja muodostuvan spontaanisti tislatun veden putkeen. Testi toistettiin käyttämättä 7 Hz:n kenttää eikä teleportaatiota tapahtunut.

Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että elämän koodit on koodattuna yhtenäiseen harmoniakenttään ja ne voivat luoda elämää koherentissa theta-värähtelyssä.

Pankaa tämä merkille. Tutkikaa theta- ja delta-värähtelynopeuden nyansseja! On erittäin tärkeää huomata, että luominen tapahtuu koherentissa theta-kentässä.

Se objektiivinen maailma jonka näette, on aina ollut tietoisuuden tulosta. Mutta aivan viime aikoihin saakka sitä on heijastettu sattumanvaraisesti, sillä ihmiskunta ei ole tunnistanut tai hallinnut jumalaista potentiaaliaan. Ajatuksia ja kuvia voidaan tosiaankin käyttää uuden maailman, maailmanrauhan, harmonian ja rakkauden luomiseen. Koherenttia theta-
kristalliresonanssiajatusta voidaan harmonisesti käyttää muodostamaan fyysinen todellisuus ja tulemaan fyysiseksi faktaksi. Ylösnousemuksenne, ihmiskunnan ylösnousemus, voidaan saada mentaalisesti ilmentymään värähtelytaajuudesta nimeltään theta-koherenssi.

Theta-koherenssin tutkiminen

Ihmiskunta on nykykulttuurissaan antanut suuren merkityksen beta-taajuuden tietoisuustilalle. Nyt on aika alkaa tutkia muista mielentiloja. On aika käyttää theta-tilaa todellisuutenne kanssaluomiseen. Vesimiehen säteily on planeettaylösnousemuksen mekanismi ja tulos. Se antaa ihmisille työkaluja ihmiskunnan ylösnousemukseen.

Se suotuisa mekanismi mikä on tapahtunut ja minkä tapahtuminen jatkuu, erityisesti vuoden 2013 auringon maksimitoiminnan ajan, on massiivinen kosminen plasmaruiske planeetan pinnalle ja sisään. Miljardeja tonneja ionienergiaa on heijastettu teidän tasollenne ja se on uskomatonta energiaa.

Astrofyysikkonne ovat nyt tietoisia niistä plasman kollektiivisista suihkuvirtauksista, joita on alkanut viime vuosina kiertää maapallolla. Tämä plasma ei muuta ainoastaan ionisuhdetta, vaan se tekee niin koherentissa theta-kentässä. Theta on ovi jumalaiseen luovuuteen. Koherentin theta-energian seisovia aaltoja ja lampia vedetään nyt tiettyihin solmuihin planeetalla. Näitä voidaan hyödyntää luomiskeskuksina, kun henkisten soturien ryhmämeditoinneista harmonisen planeetan ilmentymiseksi tulee toteuttamiskelpoisempaa!

Planeettanne on aina ollut varautunut kappale, mikä kiertää plasmakentässä. Auringon säteilyn viimeaikainen hyöky on lisännyt eksponentiaalisesti tämän säteilyn vaikutusta ja vuorovaikutusta maapallon ja ihmiskunnan kanssa. Tutkijoillanne on nyt tieteellistä dataa katsoakseen syvemmälle maan ja kosmisiin muutoksiin, joita tapahtuu, ja miettiä uudelleen niiden laajuutta ja roolia. Kerromme teille, ettei näillä muutoksilla ole vaikutusta ainoastaan koko maapalloon - ytimestä ilmakehään ja magnetosfääriin - vaan ionimuutos muuttaa myös niitä taajuuksia, joilla ihmismieli toimii. Ne antavat liittymän korkeampaan ulottuvuuteen.

Miten tämä toimii? Energia mikä tulee koronan massapurkauksista, imetään maan mannerlaattoihin ja tämä lisää maan värähtelyresonanssia. Nämä toimivat ainutkertaisesti tiettyjen voimapisteiden ja pyhien paikkojen kanssa, erityisesti niiden joissa on geometrinen kristallipäällys. Nämä kosmisesta säteilyn aiheuttamat muutokset siirtyvät maan koko solmujärjestelmän läpi. Jos koronan massapurkausten plasma luo tällaisen värähtelyn, niin maan koko sähkömagneettivirtaukseen vaikutetaan. Myös ihmiskunnan kollektiivimieleen ja ajattelumalliin vaikutetaan - siihen miten ihmiskunta luo sen todellisuuden, missä se elää, sekä uskottavuuden siihen todellisuustuntuun, mihin se uskoo. Kaikkeen tähän vaikuttaa se, mitä tulee auringosta ja aurinkotuulesta.

Osan 1 lopuksi
 
Plasmamuutoksen vaikutuksia:

* ionisuhteen muuttuminen, mikä sallii helpomman pääsyn koherenttiin theta-tilaan
* sallii käpylisäkkeen helpomman avautumisen
* työkalu luovaan harmoniailmentämiseen
* katalyytti DNA-muutokseen ja biologian siirtymiseen piikristalliseksi (kvartsi on piidioksidia)

Suhteessa kristalliverkkoon plasmamuutos:

* auttaa planeetan laajentumisessa 12 ulottuvuuteen
* sallii suuremman pääsyn moniulotteisuuteen (fotoni- ja plasmaelämä)
* avainrooli pakollisissa maamuutoksissa
* koherentti nopeutuminen
* avainrooli uuden taivaankannen muodostamisessa
* voimasolmujen ja pyörreportaalipaikkojen parempi värähtely
* ihmiskunnan kyky kanssaluoda uusi maa

Rakkaat ystävät, kerromme teille taas, että planeetan ylösnousemus tapahtui todella ja ihmiskunta on saanut sen aikaan. Vaikkei suuri osa ihmisistä ei tunnista sitä 3D-tietoisuudessa, maapallo on todella muuttunut ja valmistunut uuteen toimintamalliin. On aika päästää irti vanhasta energiasta ja pelosta. Viestinämme on kertoa teille jumaluudestanne ja kertoa teille tosiasiana, totuutena, että planeetta on nyt uuden maan vuodessa yksi.

Ihmiskunta seuraa nopealla tahdilla ja ylösnousee myös. Olette ehdottomasti raiteilla sen tapahtumiseksi.

Tällä uudella aikakaudella etsijöiden velvollisuutena on heijastaa iloa ja heijastaa valoa, sillä laajennuttaessa kristalliharmoniaan jokaista heijastamaanne mielen valofotonia vahvistetaan. Ja tämä tapahtuu nopeammin uudessa energiassa. Niinpä roolinne saa uutta hyväntahtoisuutta, kun luomisvoimanne lisääntyvät.

Monet ihmiset valopolulla väittävät kaiken tapahtuvan syystä. Tämä yleistetään usein: kaiken mitä tapahtuu, on tarkoitus tapahtua - kaikki on, niin kuin pitäisikin olla.

Kerromme teille, että korkeammasta näkökulmasta kaikki tosiaan johtaa suurempaan ymmärrykseen, mutta Maayliopiston tarkoituksena on oppia vastuullista luovuutta. Johtavana professorina on tohtori Syy Ja Seuraus ja tämä tohtori tekee kotikäyntejä.

Jos kaikki tapahtuisi korkeimmassa järjestyksessä ensimmäisellä kierroksella, ei olisi mitään tarvetta reinkarnoitua oppimis- ja kasvukiertoon. On tosiaankin kehityskäyrä ja oppipoika-aika, mikä sallii prosessin toistamisen. Ihmiskunta jatkaa kurssin käymistä, kunnes vastuullinen luominen osataan.

Jokainen teko, jokainen päätös ei suoriudu kokeesta.

Uusi matriisinne 2013 ja sen jälkeen antaa ihmiskunnalle keskitetymmät pääsykoekriteerit. Tässä kehittyneessä hallintojärjestelmässä vaaditaan enemmän tekoja valmistumiseen.

Nyt on keskittyneen kanssaluomisen aika. Kerromme teille, että yksilön ja ryhmän yhtenäinen ajatus voi muuttaa ja muuttaa planeettanne todellisuutta. Mutta teidän on ymmärrettävä, ettei voimakkain ja tehokkain luova ilmentäminen tapahdu 3D-aivoissa, vaan korkeamman ulottuvuuden mielen theta-taajuudessa.

On hyvin monia asioita, joiden oivallatte vaativan muutosta. Hyvin monen ajattelutapa keskittyy edelleen 3D-tason virheellisiin ulkoisiin merkkeihin, mm. ahneus, epäinhimillisyys toisia olentoja kohtaan ja vallan etsiminen rakkauden sijasta. Vuonna 2013 voitte alkaa yhdistyä ja luoda harmonista maapalloa. Ponnisteluja tarvitaan, kutsuhuutoja!

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Teitä rakastetaan.

… Ja niin se on … ja niin se on.

-----------

2013 - VESIMIEHEN MUUTOS JA ANTROPOSEENISÄTEILY, OSA 1/2
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: