WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 3. tammikuuta 2013

KORKEIMMAN HAVAINTOPISTEEN ELÄMINENArcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
28.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Luulette ehkä maailmanne olevan sama, mutta jos katsotte syvälle tietoisuuteenne, huomaatte sen suuresti muuttuneen. Siinä missä ennen sisälle katsoessanne tunsitte varoituksen olla varovainen ja salaileva, nyt löydätte viestin, että jokin on muuttunut. Ette ehkä vielä tiedä, mitä tuo jonkin on. Kuitenkin siinä on nyt turvallisuuden tunne, missä ennen oli varuillaanolon tunne.

Kehonne mikä on toiminut adrenaliinilla suurimman osan tästä elämästä - itse asiassa suurimman osan maainkarnaatioistanne - käy nyt läpi adrenaliinivieroitusta. Tämän vieroituksen vuoksi teistä tuntuu uupuneelta ja teillä saattaa olla myös vihakohtauksia ilman selvää syytä.

Heräsitte 22.12.12 maailmaan, mikä näytti samalta, mutta te ette tienneet, millainen voitto tuo "ei mitään" oli. Suuria taisteluja - sekä henkisiä että fyysisiä - on käyty ja monia henkiä menetetty näkymättömässä taistelussa maapallon pelastamiseksi näkymättömiltä itsensä palvelijoilta.

Näin ollen herääminen havaiten maailman, mikä näyttää samalta, on merkki, että tietoisuutenne on laajentunut todellisuusvärähtelyyn, missä valo on voittanut! Muistakaa, ettei ylösnousemus merkitse tietystä paikasta lähtemistä ja toiseen menemistä. Ylösnousemus merkitsee havaintopisteenne kiinnittämistä korkeampaan todellisuustaajuuteen.

Maailmanne "vatsanalus" on edelleen pimeyden tahraama ja näkymättömien voimien pyörittämä. Te olette kuitenkin nousseet tuon todellisuuden lonkeroiden yli. Tiedätte tämän olevan totta, koska siinä missä sisäinen itsenne ennen oli jatkuvasti varuillaan, tunnette nyt sisäistä turvallisuutta. Vuodet 1996-2003 olivat pimeintä aikaa sitten Atlantiksen romahtamisen.

Nämä ajat olivat vielä pimeämpiä kuin maailmansotanne, koska koko planeettanne oli täydellisen hallitsemisen ja/tai tuhoutumisen partaalla. Tuo todellisuus on edelleen olemassa, mutta paljon alemmassa taajuudessa. Alemmat versiot "elämästä maaplaneetalla" alkavat nyt kuitenkin sulkeutua. Se kosminen avaruusalue, missä maapallo nyt kulkee, on liian intensiivinen noille todellisuustaajuuksille. Näin niiden olemassaolo alkaa loppua.

Rakkaat ylösnousevat ystävät, hiljaisen ja ilmeisen henkilökohtaisen tietoisuutenne laajentumisprosessin vuoksi, tämä voitto vapauteen pimeydestä on teidän. Pelkästään se, että niin monet ryhmät voivat avoimesti ja julkisesti kerääntyä meditoimaan ja lähettämään rakkautta Gaialle, on todiste planeettatietoisuutenne laajentumisesta korkeampaan oktaaviin.

Toisaalta, joillakin teistä ei ole mitään ajatusta maailman todellisesta tilasta, koska katsotte valtavirtamediaa internetin tai sisäisen ITSENNE sijasta. Kuitenkin joka päivän useammat ja useammat teistä kokevat odottamattomia muutoksia jokapäiväisessä todellisuudessaan. Nämä muutokset eivät johdu siitä, että maapallo on muuttunut, vaan siitä että te olette muuttaneet havaintopisteenne korkeampaan taajuuteen maapallon myriadeissa todellisuusversioissa.

Irtipäästäminen kolmannen ulottuvuuden tavastanne uskoa, että teidän elämänne on ulkopuolellanne, on avain havaintopisteenne pitämiseen moniulotteisen ITSENNE korkeammissa taajuuksissa. Kolmannen ulottuvuuden itsenne on tottunut katsomaan ulkopuolelle nähdäkseen, miten elämässänne menee. "Onko laskuni maksettu? Onko minulla kiva talo? Onko minulla hyvä työpaikka?" Nämä kaikki kysymykset perustuvat siihen harhaan, että elämä on ulkopuolellanne. Onneksi alatte oivaltaa tai muistaa, että todellinen arvio elämästänne löytyy sisältä.

Te jotka olette olleet hereillä totuudelle äärimmäisen pimeät viime vuosikymmenet, etsitte lohtua ulkoisesta maailmasta, koska mennessänne sisään tarkastelemaan elämää, löysitte pelkoa ja pimeyttä. Näin ollen keskityitte usein ulkoiseen elämään, etsien hyviä työpaikkoja, kivoja taloja ja paljon leluja antamaan teille muuta ajateltavaa sisältä löytyneen pelon sijasta.

Tämä sisäinen pelko ei ollut merkki henkilökohtaisesta masennuksestanne tai henkisestä sairaudesta. Tämä pelko oli todellinen havainto siitä, miten maailmanne oli suuressa taistelussa itseä palvelevien voimien kanssa. Jos kuitenkin tietoisesti oivalsitte, että sisäiset tunteenne kumpusivat tuollaisesta pelottavasta totuudesta, seurauksena oleva masennuksenne ja ahdistuksenne pystyivät heikentämään päättäväisyyttänne jatkaa.

Haluamme teidän tietävän, että nyt voitte poistaa kieltämisviittanne. Syvä sisäinen pelkonne ei perustunut siihen, pystyisittekö maksamaan laskunne tai menettäisittekö työpaikkanne. Tuo syvä sisäinen pelko oli todellinen heijastus siitä salaisesta maailmasta, mitä teidän ei onneksi tarvinnut elää. Te, ihmeelliset ylösnousevat ystävämme, teitte osanne upeasti. Teeskentelitte ja/tai uskotte, että elämä oli sitä, mitä se näytti olevan, samalla kun pyritte laajentamaan tietoisuutenne korkeampiin ilmaisuihinne.

Onneksi olkoon, olette olleet voitokkaita. Ette ole ainoastaan pysyneet kiinni kolmannen ulottuvuuden varjotodellisuudessa - maaplaneetasta käydyn "vatsanalustaistelun" sijasta - vaan olette myös laajentaneet tietoisuutenne moniulotteisen ITSENNE todellisiin, korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihin. Näin tehdessänne olette auttaneet Gaiaa enemmän, kuin voitte kuvitella.

Tuntemattomia sotia taisteltiin Gaian kehon sisällä. Lupaavasti lemurialaiset resonoivat viidennen ulottuvuuden ilmaisuihinsa ja pystyivät tasapainottamaan pimeyttä sisäisten kaupunkiensa suurella valolla. Onneksi nyt suurin osa pimeistä sieluista on kukistettu. Myös maapallo on ehjä, mikä johtuu suurelta osin niiden asukkaiden palvelusta, jotka ovat pitäneet korkeamman tietoisuuden valoa Gaialle sen pimeimpien öiden aikana.

Päätöksenne olla tietoisesti tajuamatta, mitä tapahtui, oli hyvä taktiikka, koska se vähensi kovasti pelkoanne. Maksoitte siitä kuitenkin masennuksella ja ahdistuksella, mikä vaikutti perusteettomalta. Haluamme muistuttaa teille taas, että pelkonne olivat todellisia. Kun Gaia siirtyy korkeampiin todellisuustaajuuksiin, enemmän näitä faktoja tulee päivänvaloon.

On edelleen monia ihmisiä, jotka resonoivat juuri ja juuri nykyisen havaintopisteenne alapuolella ja jotka epäilevät mieluummin itseään, kuin kohtaavat ne harhakuvat, jotka näyttävät tarjoavan heille riittävästi turvaa elämänsä jatkamiseen. Tästä syystä monia korkeamman taajuuden faktoja - kuten galaktinen apumme, NESARA, pidätetyt teknologiat ja muut hyödyt - ei ole julkaistu valtavirtayleisölle.

Teidät, ylösnousevat ystävät, joiden täytyi niin paljon tietää totuus, että etsitte kamalat faktat maaplaneettaa koskevasta taistelusta, palkitaan nyt tiedolla, että te ette ole yksin. Tulette myös lisääntyvässä määrin tietoiseksi, että maailmanne on uskomattoman siirtymän partaalla. Koska pystyitte sallimaan itsellenne tiedon pelottavista totuuksista, voitte nyt tietää sen loistavan saavutuksen, minkä olette tehneet.

Olemme pahoillamme, että totuuden on edelleen pysyttävä taajuudessa, jonka voivat tietää vain ne, jotka laajentavat tietoisuutensa tuohon värähtelyyn. Ymmärrämme, että kyllästytte odottamiseen. Muistamme kuitenkin teille, että te ette ole odottaneet passiivisesti uuden maailman nousemista spontaanisti itsestään. Nyt voitte käsittää, että olette olleet urheita sotureita, joiden oli torjuttava sisäisen totuuden kätketty vihollinen, koska se pystyi tuhoamaan päättäväisyytenne jatkaa ja/tai vaarantamaan turvallisuutenne.

Siksi ajoititte totuuden vastaanottamisenne ja tiesitte niin paljon todellisuuden "vatsanalusesta" myriadeine valheineen ja petoksineen, kuin pystytte tasapainottamaan päivittäisen elämänne kanssa. Nyt päivittäinen tietoisuutenne on yhdistynyt taas korkeamman ITSENNE kanssa ja olette saavuttaneet ykseystietoisuuden turvan, muiden ylösnousevien olentojen sekä Gaian kanssa. Näin ollen voimme nyt paljastaa, että te ette kärsineet psykosomaattisesta sairaudesta.

Sen sijaan te, urheat moniulotteiset soturit, yrititte sivuuttaa sen, mitä ette voineet muuttaa. Sen sijaan te keskitytitte siihen, mitä voitte muuttaa, eli maa-aluksenne ja Gaian maapalloaluksen värähtelyyn. Onneksi olkoon, rakkaat ystävämme, sillä olette olleet voitokkaita.

Tunnemme kuitenkin, miten paljon haluatte välittömästi herätä löytäen uuden maapallon makuuhuoneen ikkunan ulkopuolelta. Säilyttäkää tämä jatkuva halu. Älkää kuitenkaan ruokkiko sitä pettymyksellä. Ruokkikaa sen sijaan tätä halua ykseystietoisuudella, toivolla, odotuksella, ilolla ja ehdottomalla rakkaudella. Opitte ottamaan vastaan sen, mitä olette odottaneet myriadien elämienne aikana.

Kärsimättömyys on ymmärrettävää ja normaalia, mutta tehotonta ilmentämisprosessissanne. Olette juuri tulleet esiin pimeästä luolasta, missä varjot on hahmotettu todellisuudeksi. Näin ollen astuessanne ulos tästä luolasta, havaintokykyänne ei ole vielä kalibroitu siihen valotaajuuteen, mikä sokaisee edelleen fyysiset silmänne.

Siksi hahmotatte sen todellisuuden, mihin olette tottuneet. Samalla tavalla kuin olette sitkeästi ylläpitäneet sisäistä pelastumistoivoa Kali Yugan viime vuosien ajan, pyydämme, että säilytätte tuon toivon, samalla kun havaintokykynne kalibroidaan sopimaan yhteen laajentuvan tietoisuustilanne taajuuden kanssa.

Ymmärrämme, että monet teistä eivät tiedä tietoisuutensa laajentuneen viidenteen ulottuvuuteen. Jos kuitenkin löydätte tämän viestin ja voitte hyväksyä sen, olette tosiaan ylittäneet näkymättömästi tuon kynnyksen. Nimittäin, rakkaat ystävät, te olette uusi maa. Te olette uusi maa, koska olette laajentaneet upean ykseystietoisuutenne sisältämään koko planeetan.

Tiedättekö, miten paljon Gaiaa pidetään arvossa galaktisissa piireissä? Olette nyt siinä todellisuudessa, minkä puolesta olette taistelleet ja mitä olette odottaneet myriadeja inkarnaatioita. Kuitenkin havaintopisteenne on tavanomaisesti lukittu itsenne ulkopuolelle fyysiseen maailmaan. Avatkaa siksi maa-astianne ikkunat ja sallikaa korkeamman valon aktivoida sisäinen havaintokykynne. Tällä tavalla voitte katsoa sisällenne ja löytää korkeimman havaintopisteenne. Kiinnittäkää sitten korkea sydämenne tähän tietoisuustilaan ja avatkaa kolmas silmänne näkemään se uusi maa, mikä olette te.

Olette nyt tulleet todellisuutenne seuraavaan vaiheeseen. Se sisäinen syy on muuttunut, mikä luo seurauksen todellisuuteenne. Gaia on siirtymässä neljännen ulottuvuuden kausaalitasolle (syy). Näin 3D-aikaviive syyn ja seurauksen välillä vähenee lisääntyvästi, kunnes tietoisuustilanne ilmentyy välittömästi todellisuudeksi, minkä haluatte nähdä.

Mikä tärkeintä, pimeys heikkenee ja valo laajenee. Tämä laajentuminen tuntuu maa-astiassanne ja jokapäiväisessä elämässänne. Kehonne muuttuu enemmän joka päivä ja kun näin tapahtuu, laajempi havaintokyky tulee käyttöön. Koska aikaviive syyn ja seurauksen välillä lyhenee, ajatuksenne vaikuttavat keveiltä ja vastustuksesta tulee nestemäistä ja ajatonta.

Laajentuva havaintokykynne on muutos, mikä on 100%:sti teidän kontrollissanne. Näin ollen ulkopuolellanne ei ole mitään tapahtumaa, mikä voi estää tätä prosessia. Lisäksi sisäpuolellanne on menossa hidas mutta vakaa muuttuminen. Valokehonne vahvistuu joka päivä, minkä vuoksi vuorovaikutuksesta kolmannen ulottuvuuden toimintamallin kanssa tulee aina vain työläämpää.

Oivallatte, miten tietoisuutenne ilmentyy luomisena. Sanoista tulee rajoittavia ja kaipaatte elämää ehdottomassa rakkaudessa ja rauhassa. Kolmannelta ulottuvuudelta vaikuttavassa elämässänne on monia osia, jotka ovat jo muuttuneet viidennen ulottuvuuden värähtelyyn. Tunnistatte nämä elämänne alueet, koska ne ovat täynnä ehdottoman rakkauden tunnetta ja/tai luovat sitä.

Tämä ehdoton rakkaus ei ehkä tunnu samalta kuin se rakkaus, mitä me, galaktiset ja taivaalliset olennot, voimme säteillä ryhmämielestämme, mutta se on rakkautta, jossa ei ole ehtoja. Jos voitte muistaa sallia tämän ehdottoman rakkauden opastaa teidät antautumaan kaikille elämän ongelmille, niin luotte ympärillenne suoja-auran, mikä muodostuu tuosta ehdottoman rakkauden taajuudesta. Aina kun luovutatte elämänne korkeammille ilmaisumuodoillenne ilman ehtoja tai rajoituksia, luotte ehdottoman rakkauden auran ympärillenne.

Suoja-aura sallii teidän tulla hyvin rohkeaksi. Näin saatte lisää itseluottamusta. Ei ole helppoa laskea reagoivaa ja suojaavaa 3D-kilpeä antautuakseen jollekin tilanteelle. Olette eläneet puolustustilassa myriadeja elämiä. Näin on vaikea omistaa suuri moniulotteinen voimanne täysin, niin että voitte päästää irti kaikesta pelosta joka tilanteessa. Itse asiassa yksi suurimmista haasteista on tietää, että olette moniulotteinen olento, mikä värähtelee luonnostaan kaikkien 3D-ongemien otteen ulkopuolella.

Voitte kokea moniulotteisen ITSENNE korkeana taajuutena, äänenä, värinä, värähtelynä, energiana ja/tai korkeampana älykkyytenä. Kun alatte tuntea sisäisen suojanne, pystytte helposti antautumaan joka tilanteelle. Tämä oma suojataajuus ympärillänne käsittää, että jokainen elämäänne tuleva tilanne on teidän luomuksenne. Jos teillä on jokin ongelma elämässä, loitte tuon ongelman, jotta voisitte oppia ja/tai muistaa.

Tiedämme, että nämä toteamukset saattavat vaikuttaa kylmiltä niille, jotka eivät ole vielä heränneet todelliselle ITSELLEEN. He elävät edelleen todellisuudessa, missä jokin voi olla heidän kontrollinsa ulkopuolella. Antautuminen ei ole kuitenkaan ongelma ylösnousseelle mestari-ITSELLENNE, kun kolmas ulottuvuus on perusvärähtelynne alapuolella. Esimerkiksi jos olette vedessä ja tulee hai, voitte nostaa värähtelyänne ja tulla näkymättömäksi haille. Lisäksi hain hampaat eivät voi vahingoittaa teitä, koska ne menevät vain auranne läpi.

Monet teistä alkavat saada kokemuksia, joissa värähtelette puoli oktaavia ympäristönne yläpuolella. Olette "tuossa paikassa" ja "noiden ihmisten kanssa", mutta olette myös sen yläpuolella, ikään kuin katsoisitte unta. Toisin sanoen, värähtelynne on epäsynkronissa fyysisen maailman kanssa. Ensin ihmiset eivät huomaa tätä, koska he näkivät teidät juuri ja uskovat teidän olevan edelleen siinä. Itse asiassa sama pätee myös teihin.

Ensin saatatte uskoa, että resonoitte 3D:hen, mutta teistä tuntuu kummallisen irralliselta tai "tilattomalta". Älkää tuomitko itseänne, kun tätä tapahtuu, tai yrittäkö kiinnittää huomiota. Varmistakaa sen sijaan, että kehonne on turvassa ja maadoittunut, ja sallikaa sitten kehoaistimustenne ja huomionne vähitellen muuttua. On parempi muuttua vähitellen kuin nopeasti, kun pelkoa voi tulla tietoisuuteenne, jos muututte niin nopeasti, että tunnette menettävänne kontrollin.

Yrittäkää tunnistaa tietoisesti tämä kokemus. Pysykää tyynenä ja hengittäkää hitaasti, hengittäen ulos pidempään. Jos kehonne ei ole turvassa eli ajatte autoa tai kävelette tiellä, vetäkää huomionne takaisin fyysiseen kehoon ja 3D-elämään. Silloin kun opettelitte ajamaan autoa, ymmärsitte ensin jarruttamisen ja ohjaamisen, ennen kuin painoitte kaasua. Sama sääntö pätee tässä. Opetelkaa ensin, miten pysäytetään kokemus ja ohjataan kehoa ja tietoisuutta. Tällä tavalla tunnette olevanne kontrollissa ettekä salli epäilyn tai pelon estää itseänne.

Opettelette uutta elämistapaa. Jos voitte meditoida säännöllisesti, saatte lisää läheisyyttä korkeampien ilmaisujenne kanssa. Nämä ilmaisut auttavat teitä muistamaan sen, mitä tiedätte jo korkeamassa havaintopisteessänne. Ilman niiden opastusta saatatte uskoa opettelevanne. Opetteleminen on pitkä prosessi, kun taas muistaminen voi olla välitöntä. Monet teistä saavat välittömän kokemuksen, mutta sitten epäilevät sitä niin paljon, että muistavat sen vasta myöhemmin, kun saavat lisää taitoa.

Epäily on suurin vihollisenne, koska se on pelko valepuvussa ja itseluottamuksen puutetta. Tuntiessanne epäilyä lähettäkää itsellenne ehdotonta rakkautta, ehdotonta anteeksiantoa ja ehdotonta hyväksyntää. Ei ole mitään kiirettä, kun aika loppuu. Kyllä, maailmanne vaikuttaa samalta monin tavoin, mutta tuntuuko se teistä oikeasti samalta? Selviydyitte ja myös kukoistitte fyysisessä maailmassa kuuntelemalla itseänne ja seuraamalla vaistojanne ja vuorovaikutustanne ympäristön kanssa.

Pidätte tämän työkalun ja hiotte sen teräväksi. Kun olette vuorovaikutuksessa ympäristönne korkeampien taajuuksien kanssa, vaistonne laajentuvat kovasti. Riippumatta siitä, miten paljon opitte muilta, olette itsenne paras opettaja. Opitte ja/tai muistitte, miten kävellään. Kaaduitte usein, mutta jatkoitte silti. Nyt kun opettelette juoksemaan, voitte kaatua useammin. Olette kuitenkin monien muiden seurassa, jotka myös ottavat pikkuaskeliaan.

Mikä tärkeintä, teillä on jatkuvasti korkeampien ilmaisujenne opastusta ja suojelua. Aloittakaa päivänne kommunikoimalla ITSENNE kanssa, ajatelkaa ITSEÄNNE mahdollisimman usein päivän aikana. Ajatelkaa ITSEÄNNE, kun vaivutte uneen ja heti herätessänne. Vain kolmannen ulottuvuuden ajattelussa luulette, että teidän pitäisi tehdä se yksin. Kun tietoisuutenne laajenee theta- ja delta-aaltoihin, tunnette tarvetta yhdistää tietoisuutenne aktiivisesti korkeampiin ilmaisuihinne.

Kun alatte arvostaa korkeampia tietoisuustilojanne, haluatte jakaa nämä kokemukset toisen ja/tai ryhmän kanssa. Tunnette myös kiintyvänne enemmän luontoon, eläimiin, kasveihin, veteen ja taivaaseen. Opitte tuntemaan Gaian läheisemmin ja koette, että sen koko planeetta on elävä ja kommunikoi mielellään kanssanne.

Muistatteko, kun olitte lapsi ja teitä kiehtoi kovasti hämähäkki verkossa tai lintu puussa? Alatte palata näihin kiinnostuksiin, koska palaatte jumalaisen lapsen viattomuuteen ja puhtauteen. Jumalaisen lapsen viattomuus ja puhtaus parantaa monet haavanne pitkältä matkaltanne kolmannessa ulottuvuudessa. Hahmottakaa siksi laajentuva todellisuutenne lapsen silmin, voidaksenne löytää ihmetystä ja seikkailua jokaisesta nyt-hetkestä.

Onneksi olkoon, rakas perhe. Tervetuloa kotiin todelliseen ITSEENNE.

Arcturuslaiset

Onnellista uutta vuotta, onnellista uutta elämää, onnellista uutta maata.
 

KORKEIMMAN HAVAINTOPISTEEN ELÄMINEN
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: