WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

sunnuntai 13. tammikuuta 2013

OPETUKSIA ARCTURUSLAISELTA EMÄALUKSELTA


Kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
8.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


MONESSA TODELLISUUDESSA ELÄMINEN - ESITTELYÄ

Jäimme siihen, kun emäaluksen laskeutumisryhmä valmistautui tehtäväänsä ja Arcturuslainen sanoi: "Jotkut teistä jäävät naamioidulle alukselle ja kaksoispaikantuvat tehtäväalueilleen. Toiset jäävät alukselle ja lähettävät telepaattisia viestejä niiden löytämiseksi, jotka ovat avoimia sen tyyppiselle kommunikoinnille. Lopulta toiset laskeutuvat oikeasti planeetalle, mutta taajuuteen mikä ei ole synkronissa kolmannen ulottuvuuden tietoisuuden kanssa. Näin ollen ainoastaan ne joilla on moniulotteinen havaintotapa, pystyvät tunnistamaan läsnäolonne."

Mytre puhuu:

Mytria ja minä olimme juuri lähdössä tiedotushuoneesta, kun Arcturuslainen pyysi telepaattisesti meitä seuraamaan. Mytria ja minä kuulimme viestin yhtenä persoonana. Arcturuslainen oli kuitenkin sädettänyt itsensä pois. "Kehittyneempää koulutusta", ajattelimme.

Yhdistimme intuitiiviset voimamme ja etsimme Arcturuslaisen sijainnin sydän-mielellämme. Keskinäisen tunnistamiskatseen kera pidimme toisiamme kädestä ja sädetimme itsemme suosikkiholosviittiini. Totta tosiaan, Arcturuslainen oli maaholo-ohjelmassa ja odotti valmistellakseen meitä tehtäväämme ylösnousevalla maapallolla.

Arcturuslainen puhuu:

Haluamme antaa teille erityiskoulutusta, ennen kuin aloitatte tehtävänne Plejadien lähettiläinä maan päällä. Koska olette kumpikin oppineet kaksoispaikantumaan, teidät on valittu auttamaan maaperhettämme sen muistamisessa, miten koetaan monia todellisuuksia nyt-hetkessä. Koska lisäksi olette jumalaiset täydentäjät, teidät kutsutaan myös auttamaan maaperhettämme sen muistamisessa, miten yhdistytään kaksoisliekkiinsä tai jumalaiseen täydentäjäänsä.

Koska olette kumpikin hyvin harjaantuneita ja täysin yhteydessä moniulotteisen ITSENNE kanssa, elätte itse asiassa tietoisesti sekoittuneen moniulotteisen ITSENNE kolmea ilmaisumuotoa:

1. Pysytte täällä emäaluksella korkeimmassa ilmaisussanne ja opastatte muita moniulotteisia aspektejanne.

2. Olette puoli oktaavia ylempänä maapallon muuttuvaa perustaajuutta. Tästä asemasta pystytte vapaasti liikkumaan ympäriinsä ja auttamaan maaperhettämme, mutta vain ne joilla on viidennen ulottuvuuden tietoisuus ja sen yli, pystyvät havaitsemaan teidät.

3. Samanaikaisesti aikamatkaatte ulottuvuuksienvälisesti siihen hetkeen, missä ylösnouseva planeettanne Plejadien järjestelmässä kohtasi samanlaisia haasteita kuin ylösnouseva maapallo. Tällä tavalla koette suoraan plejadilaisen ylösnousemuksenne, voidaksemme muistaa selkeästi, mikä oli tehokkainta teidän maailmassanne. Kun se muistetaan, voitte käyttää näitä ylösnousemusstrategioita maan asukkaiden auttamisessa.

Totesimme tiedotuksessa, että te kaikki saisitte tehtävänne tilaisuuden jälkeen. Saatte tosiaankin tehtävänne, mutta sen käynnistymistä edeltää koulutus. Aloitamme koulutuksen yhden kaksoisliekkinne maskuliini- ja feminiini-ilmaisujen integroimisella. Kaksoisliekkinne tunnetaan myös jumalaisena täydentäjänä, koska hän täydentää teitä jumalaisesti kaikin tavoin.

Koska olette pitkään olleet vuorovaikutuksessa kolmannen/neljännen ulottuvuuden polarisoituneiden todellisuuksien kanssa, teillä on monia inkarnaatioita joko mies- tai naispuolisena. Lopulta useimmat ilmaisunne kolmannen/neljännen ulottuvuuden muodossa unohtivat, että teillä oli täydellinen täydentäjä korkeammassa taajuudessa ja/tai eri todellisuudessa.

Kuitenkin edetessänne kohti paluuta viidenteen ulottuvuuteen, alatte kadottaa tarpeenne ja halunne polarisoituneeseen ilmaisuun. Silloin etsitte jumalaisen täydentäjänne, aivan kuten te, Mytria ja Mytre, etsitte toisenne Plejadien planeetalla. Te yhdistyitte lapsen luomisessa, mutta olitte erillään, ennen kuin pystyitte sulautumaan yhdeksi androgyyniseksi ITSEKSI.

Yhteisessä ITSEN ilmaisussanne voitte helposti ja intiimisti kokea monia todellisuuksia ykseyden nyt-hetkessä. Tästä syystä aloitamme opetuksemme sekoittumisellanne ykseydeksi. Sitten kun osaatte tämän kokemuksen sekoittua ykseyteen jumalaisen täydentäjänne kanssa, on paljon helpompaa sekoittua ykseyteen ITSENNE maallisten ilmaisujen kanssa.

Jumalaiset täydentäjät sekoittuneena yhdeksi on kaikkien niiden ITSEN ilmaisujen äitijuuri, joita teillä on myriadeissa muotokokemuksissa. Kaikilla tähän tehtävään osallistujilla on monia ITSENSÄ ilmaisuja ihmismaa-astiassa. Monilla näistä ihmisistä on jumalainen täydentäjä ruumiillistuneena maan päälle sinä aikana, mihin te menette.

Siksi on tärkeää, että teillä on syvällinen ymmärrys jumalaisista täydentäjistä, koska ohjaatte ylösnousevia maaihmisiänne yhdistymään jumalaisen täydentäjänsä kanssa. Koska tämä aihe on hyvin laaja, meidän on aloitettava alusta, mikä on Lähde 12. ulottuvuudessa. Aloitamme laajentamalla tietoisuuttanne liittyen kiertoon Lähteestä myriadeihin todellisuusilmaisuihin ja sitten takaisin Lähteeseen.

SUURI KIERTO

Lähteestä lähteminen ja sinne palaaminen

Aioneina ennen aikaa tietoisuutenne oli Lähteen ykseydessä. Aina kun Lähde haluaa intiimisti kokea monia maailmojaan ja todellisuuksiaan, se luo valoportaalin, minkä kautta se yhdistyy luomuksiinsa. Nämä valoportaalit (tietoisuus muodossa) ovat tietoisuuden korkein evoluutiomuoto joka todellisuudessa. Plejadilaisessa kotimaailmassanne korkein ilmaisu oli humanoidimuoto.

Koska ihmisillä on paljon plejadilaista DNA:ta, hekin ovat ilmentyneet humanoidimuotoon. Kuten kumpikin tiedätte, on monia muotoja, joita Lähde käyttää valoportaalina, minkä kautta se voi kokea luomakuntaansa. Jotain esimerkkejä Lähteen valoportaaleista muodossa ovat humanoidit, hyönteismuodot, hämähäkkimuodot, valas- ja delfiinimuodot ja lohikäärmemuodot. Viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli on myös valoportaaleja, joilla on monia valomuotoja ja/tai jotka ovat puhdasta tietoisuutta ilman muotoa.

Koska kuitenkin puhumme nyt niiden valoportaalien paluusta, jotka muodostavat maaplaneetan, keskustelemme jumalaisen lapsen luomisesta. Jumalainen lapsi on humanoidiolento, mikä lopulta ottaa muodon jossain Lähteen muotomaailmassa. Kaikilla olennoilla ei ole sukupuolta. Mutta keskitymme sen valoportaalin (ihminen) kiertoon, mikä on luotu ikkunaksi, jonka kautta Lähde voi kokea kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuutta, ja tämä perustuu muotoon ja sukupuoleen.

Silloin kun Lähde 12. ulottuvuudessa "liikuttuu" luomaan valoportaalin, se kutsuu ensimmäisen maskuliinivalosäteensä, mikä on ilmentymätön olemus, sulautumaan yhteen toisen feminiinivalonsäteensä kanssa, mikä on muotopotentiaali. Kun maskuliininen ja feminiininen valonsäde sulautuvat korkeimman valotaajuuden, ehdottoman rakkauden, ykseydeksi, luodaan kolmas, jumalaisen lapsen valonsäde tuon rakkauden luovista voimista.

Luomisen kolme ensimmäistä sädettä

Ensimmäinen säde - maskuliininen, Isä Jumala - luomisvoima
Toinen säde - feminiininen, Äiti Jumalatar - ääretön viisaus
Kolmas säde - jumalainen lapsi, ihmisyys - ehdoton rakkaus

Ensimmäinen, maskuliinisäde käyttää luomisvoimaansa ja luo ehdottoman rakkauskentän, mihin se lähettää luomissiemenensä …

Toinen, feminiinisäde käyttää ääretöntä viisauttaan ja astuu tuohon ehdottoman rakkauden kenttään, niin että se voi hedelmöittää heidän jumalaisen lapsensa …

Kolmas, jumalaisen lapsen säde ilmestyy tästä ehdottomasta rakkauskentästä ja sillä on kaikki sekä Isä Jumalan että Äiti Jumalattaren ominaisuudet …

Ensimmäinen säde ilmaisee Lähteen jumalaista luomisvoimalaatua.
Toinen säde ilmaisee Lähteen jumalaista ääretöntä viisauslaatua.
Kolmas säde on tulos luovan voiman ja äärettömän viisauden yhteensulautumisesta, mikä "hiotaan" syntymään Lähteen jumalaisella ehdottomalla rakkauslaadulla.

Nämä jumalaiset laadut - luomisvoima, ääretön viisaus ja ehdoton rakkaus - istutetaan jokaisen jumalaisen lapsen korkean sydämen ATMA:aan. Sitten kun jumalainen lapsi on oppinut pääsemään 4.-7. säteen jumalaisiin laatuihin ja elämään niiden kautta, korkea sydän avautuu ja jumalainen lapsi aloittaa paluunsa Lähteeseen.

Seuraavat neljä sädettä kumpuavat jumalaisen lapsen tarpeista

Neljäs säde - aktivoi jumalaisen puhtauslaadun
Viides säde - aktivoi jumalaisen totuuslaadun
Kuudes säde - aktivoi jumalaisen invokaatiolaadun
Seitsemäs säde - aktivoi jumalaisen muuntamislaadun

Nämä neljä sädettä edustavat Lähteen jumalaisia laatuja, mitkä jätetään perinnöksi jumalaiselle lapselle. Syntymäoikeus näihin laatuihin auttaa jumalaista lasta kukoistamaan muodossa ja lopulta palaamaan kotiin Lähteeseen.

Neljäs säde on tietoisuuden laajentumisen perusta.

Viides säde on tietoisuuden tutkimisen perusta.

Kuudes säde on ykseystietoisuuden perusta.

Seitsemäs säde on tietoisuuden muuntamisen perusta.

Näiden sisäisten valosäteiden laadut aktivoivat ihmisen sisäisen valoportaalin, niin että jumalainen lapsi voi jakaa todellisuutensa ykseyden kanssa. Näiden laatujen aktivoituminen jokapäiväiseen elämään valaisee tietä takaisin Lähteeseen. Silloin kun Lähteen laadut paljastuvat ja Lähteen lapsi käyttää niitä, hän voi löytää tien takaisin jumaluuteensa laajentamalla vakaasti tietoisuuttaan.

Näiden laatujen käyttäminen ihmiselämässä

Sitten kun valoportaali/jumalainen lapsi/ihminen muistaa ja hallitsee säteiden 4-7 laadut, hän voi ottaa vastaan luontaiset luomislaatunsa - voima, viisaus ja ehdoton rakkaus - mitkä on upotettuna hänen korkeaan sydämeensä.

Neljäs säde on tietoisuuden laajentumisen perusta. Neljäs säde sisältää jumalaisen puhtauslaadun ja keskittyy rauhassa elämiseen.

Silloin kun te, Lähteen ilmentynyt valoportaali ja jumalainen lapsi, olette keskittynyt jumalaiseen puhtauslaatuun, voitte helpommin löytää rauhan jokapäiväisessä elämässä. Luontainen puhtauslaatu on "palomuuri" kaikkea pimeyttä vastaan, mikä yrittää tunkeutua muotoonne. Tämän palomuurin suojassa voitta aloittaa tietoisuutenne laajentamisen sen tietämiseen, että olette Lähteen jumalainen lapsi ja näin valoportaali.

Tämä tietäminen kehittää suuremman luottamuksen luontaiseen puhtauteenne. Tämä luottamus auttaa teitä ylläpitämään tietoisuustilan, mikä sen vuorovaikutuksen yläpuolella, mikä kääntää huomionne pois todellisesta puhtaustarkoituksestanne. Tällä tavalla omistautuminen puhtaustarkoituksenne edistämiseen ohjaa huomionne ja aikomuksenne siihen, mikä on rakastavaa ja puhdasta. Tämä aikomus saa aikaan tietoisuuslisäyksen, mikä laajentaa havaintonne kolmannen ulottuvuuden rajoista oman jumaluutenne korkeampiin ilmaisuihin. Tällä tavalla herätätte yksilötietoisuutenne.

Viides säde on tietoisuuden tutkimisen perusta. Viides säde sisältää jumalaisen totuuslaadun ja keskittyy parantamiseen ja tieteeseen.

Keskittyneenä jumalaiseen totuuslaatuun tietoisuutenne ja havaintonne laajentuvat polarisoituneen todellisuuden myriadien harhakuvien yli. Alatte muistaa aidon moniulotteisen ITSENNE, mikä aktivoi korkeammat kykynne. Nämä korkeammat kyvyt opastavat teitä tutkimaan todellisuuttanne laajentuneen tietoisuutenne korkeammilla havaintotavoilla. Tämä tietoisuuden tutkiminen aktivoi luontaisen luovuutenne ja kaipaatte todellisuutenne parantamista. Näin laajennatte tietoisuutenne ryhmätietoisuudeksi.

Luovan tutkimisenne aktivoitumisen myötä muistatte moniulotteisen ITSENNE korkeammat ilmaisut, jotka tietoistesti tai tiedostamatta opastavat teitä löytämään kehittyneitä tapoja hahmottaa maailma uusilla tieteellisillä metodeilla. Lisäksi tutkiva tietoisuutenne tuntee korkeampien ilmaisujenne ehdottoman rakkauden ja alkaa panna merkille, miten tällä ehdottomalla rakkaudella on merkittävä kyky parantaa kaikkea elämää. Minkä tahansa polun valitsettekin, teistä tulee johtaja maailmassanne, koska teidän on löydettävä totuus.

Kuudes säde on ykseystietoisuuden perusta. Kuudes säde sisältää jumalaisen invokaatiolaadun ja keskittyy kunnioittamiseen jokapäiväisessä elämässä.

Silloin kun keskitytte jumalaiseen invokaatiolaatuun, muistatte päivittäin, jollette tunneittain tai hetkestä toiseen, kommunikoida korkeampien ilmaisujenne kanssa. Tämän ykseyden kautta mikä teillä on korkeampiin ilmaisumuotoihinne, muistatte ykseyden koko elämän kanssa. Näin pyritte ykseystietoisuuteen kanssaihmistenne sekä kaiken planeettaelämän kanssa. Näin olette laajentaneet tietoisuutenne planeettatietoisuudeksi.

Ykseys kaiken elämän kanssa laajentaa tietoisuutenne syvempään kokemukseen omasta moniulotteisesta ITSESTÄNNE. Ne jotka ennen vaikuttivat oppailtanne, oivalletaan nyt oman laajentuneen ITSENNE korkeammiksi ilmaisuiksi. Jatkuvasti lisääntyvä ykseys moniulotteisen ITSENNE kanssa laajentaa havaintokenttänne korkeampaan ja korkeampaan todellisuustaajuuteen. Näin teistä tulee ulottuvuuksien välinen matkustaja. Tämä matkustaminen esittelee teidät galaktisen ja taivaallisen ITSENNE jäsenille. Näin olette laajentaneet tietoisuutenne galaktiseksi tietoisuudeksi.

Seitsemäs säde on tietoisuuden muuntamisen perusta. Seitsemäs säde sisältää jumalaisen muuntamislaadun ja keskittyy kaiken muodon muuntamiseen korkeamman taajuuden ilmaisukseen.

Silloin kun keskitytte seitsemänteen muuntamistaajuussäteeseen, aloitatte paluunne Lähteeseen. Teiltä vei monia aioneita siirtyä Lähdetietoisuuden 12. ulottuvuudesta kosmisen tietoisuuden 10. ja 11. ulottuvuuteen, sitten universaalin tietoisuuden 8.-10. ulottuvuuteen, ylisielutietoisuuden seitsemänteen ulottuvuuteen, valotietoisuuden (tietoisuus valona) kuudenteen ulottuvuuteen, planetaarisen ja galaktisen tietoisuuden viidenteen ulottuvuuteen ja lopulta yksilötietoisuuden kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen.

Jumalaisen muuntamislaadun täydellisen heräämisen myötä fyysisestä muodostanne tulee hankala. Tietoisuutenne värähtelee taajuudella, mikä on liian korkea "koteloitavaksi" niin tiheään muotoon. Siksi muuntumisoireita alkaa olla useammin ja useammin. Tämä muutosjakso voi olla melko epämukava, kun monet saattavat tuntea "ahtautuneensa liian pieneen laatikkoon". Kolmannen ulottuvuuden maailmanne on kuitenkin perustunut vastustukseen.

Olette tunteneet vastustusta maata vasten jokaisella askeleellanne sekä vaatteiden vastustusta ihoanne vasten. Tiesitte olevanne te, koska olitte erillään kaikesta, mikä ei ollut te. Vietitte aikanne tehden työtä, mikä on vastustusta ajan kuluessa. Nyt teille kuitenkin "kampanjoidaan", ettei työtä ja yksilöllisyyttä tarvita itsenne ilmaisemiseen.

Itse asiassa se SINÄ minkä olette oppineet tuntemaan ITSENÄNNE, elää ykseydessä kaiken elämän kanssa. Kyllästytte ihmiskokemukseen ja olette valmis palaamaan Kotiin. Tämä paluu tapahtuu tietysti ajan ulkopuolella, kun se alkaa paluulla ajattomaan viidenteen ulottuvuuteen. Lisäksi koska viidennen ulottuvuuden tietoisuus keskittyy ykseyteen, tämä paluu alkaa yhdistämällä tietoisuutenne jumalaisen täydentäjänne kanssa.

Ymmärrättekö nyt pitkän matkan jumalaisen täydentäjänne kanssa yhdistymiseen? Voitteko lisäksi oivaltaa paremmin, miten maskuliinisen luomisvoiman ja feminiinisen perimmäisen viisauden sekoittuminen on elintärkeä korkeamman valokehoilmaisunne "sikiämiselle"?

Silloin kun tietoisuutenne on alemman taajuuden humanoidimuodon ansassa, niitä kokemuksia joita lähetetään Lähteeseen valoportaalinne kautta, sumentaa harha. Toisaalta, valokehonne valoportaali on vapaa harhasta ja se voi havaita Lähteen, kun Lähde havaitsee teidät. Siksi voitte kehittää vuorovaikutussuhteen.

Sitä vastoin käyttäessänne viidennen ulottuvuuden valokehoanne voitte havaita ITSENNE Lähteen täydellisen ykseyden komponenttina. Lisäksi olette tietoinen, että ITSESTÄNNE on miljoonia ilmaisuja myriadeissa todellisuuksissa ja ulottuvuuksissa, joiden kanssa olette yhdistynyt Lähteen ykseydessä.

(Lisäinformaatiota seitsemästä säteestä (englanniksi) www.multidimensions.com/Conscious/con_thoughts_7rays.html)

Rakkaimmat jumalaiset täydentäjät, Mytria ja Mytre, palatkaa nyt yhteistiloihinne ja valmistautukaa yhteensulautumiseenne.

"Rakas Arcturuslainen", sanoimme Mytrian kanssa yhteen ääneen. "Miten voimme valmistautua yhteensulautumiseemme?"

"Sitten kun olette muistaneet, miten valmistautua, olette valmiita sulautumaan yhteen. Sitten kun se tapahtuu, odotamme teitä täällä."

Näinkö pilkettä Arcturuslaisen silmäkulmassa, ennen kuin se sädetti itsensä pois?

-----------

OPETUKSIA ARCTURUSLAISELTA EMÄALUKSELTA
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: