WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 1. tammikuuta 2013

UUDEN GALAKTISEN TEHTÄVÄNNE OMAKSUMINENArkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Tammikuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat mestarit, niiden Jumalsäteiden jotka säteilivät Kalojen ajan jumalaista suunnitelmaa ja siemenatomeja, voima on vähitellen heikentynyt, sillä ne eivät enää saa Luojatietoisuuden pyhän tulen siemenatomeja, joita toimittavat ensisijaisesti kuudennen säteen loistavat taajuudet. Ihmiskunnan pääfokus Kalojen ajassa oli alempi tunneluonto. Ihmiskunta oli kehittynyt alemman, vaistonvaraisen eläin-ihmisluonnon tainnuttavista värähtelyvoimista, missä fokuksena oli niukkuus, selviytyminen ja turvallisuus.

Kalojen ajan viimeisen 500 vuoden aikana monet kypsemmät sielut olivat alkaneet yhdistyä kolmannen chakran tai fyysisen solaarivoimakeskuksen voimakkaisiin voimiin. He alkoivat keskittyä maallis-mentaaliseen ihmisluontoonsa ja kehittivät luomiskykyjään fyysisellä tasolla ja aineellisten tavaroiden hankkimisesta tuli heidän pääfokuksensa. Jotkut vielä kehittyneemmistä sieluista alkoivat yhdistyä sydänchakran sekä solar plexus -chakran värähtelyvoimiin ja näin käynnistivät henkisen voimakeskuksen (solar plexus, sydän, kurkku ja kateenkorva) kehittymisen, kun he aloittivat vähitellen henkisen heräämisprosessin.

Tässä aliuniversumissa tuon aikakauden pyhän geometrian kuvio oli vesica piscis -symboli, mikä kuvasi Isä/Äiti Jumalan ja esikoistytärten tai -poikien yhdistynyttä kolminaisuutta. Arkkienkeli Uriel ja lady Grace ovat sen kuudennen säteen kantajia, mikä on Jumalatietoisuuden vallitsevaa säteilyä Kalojen ajassa. Arkkienkeli Urieliin viitataan usein rauhankyyhkynä ja hän ja lady Grace ilmentävät Isä/Äiti Jumalan kuudennen säteen hyveitä, ominaisuuksia ja piirteitä - omistautuminen, anteeksianto, armo ja usko. Tämä on rauhan, levollisuuden ja omistautuneen palvonnan säde.

Rakas lordi Jeshua, lady Maria ja lordi Maitreya sekä monet muut valo-olennot ankkuroivat kuudennen säteen värähtelymallit maapallolle, valmisteluna näille upeille transformaatioajoille. He tulivat maan päälle kylvämään henkiinheräämis- ja ylösnousemusprosessin muistisiemenatomit. Suuri joukko enkeliolentoja auttoi heitä korkeammista ulottuvuuksista aktivoimaan pyhän tulen siemenatomit ja voimakkaan violetin transformaatioliekin, mitkä tallennettiin syvälle maan suuriin sokkeloihin ja luoliin. Kuudennen säteen voimakas säteily ja aktivoituneiden siemenatomien säteily maasta olivat keino estää ihmiskuntaa laskeutumasta alemman neljännen ulottuvuuden pimeyteen ja harhaan, niin että ylösnousemusspiraali takaisin valon ja korkeamman tietoisuuden ulottuvuuksiin voisi alkaa.

Kun kristinusko kukoisti, vesica piscis -symbolin kultaisesta keskuksesta - () - tuli kristinuskon symboli. Myöhemmin tämän symbolin korvasi risti esityksenä ristinnaulitsemisesta. Kuitenkin ristin todellinen merkitys pyhänä symbolina oli Jumalvalon pystyviiva ja lyhyempi aineen vaakaviiva. Pitkä pystyviiva ankkuroituna maahan kurkotti symbolisesti kohti taivasta, kun taas lyhyempi vaakaviiva esitti hyväksyttyä, kapeaa kaksinaisuusasteikkoa. Kun kaksinaisuus- ja polariteettiviivasta tuli paljon pidempi, siitä tuli hankalasti käsiteltävä ja vaikea tasapainottaa ja näin se lisäsi ihmiskunnan tuskaa ja kärsimystä. On painotettu aivan liikaa ristiinnaulitsemista ja sen edustamaa tuskaa ja kärsimystä. On aika korjata nuo negatiiviset ajatusmuodot ja ymmärtää niiden monien vertauskuvien todellinen merkitys, joita annettiin noina Kalojen ajan pimeinä aikoina.

Kerromme teille tämän informaation, koska sillä on valtava merkitys sille, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Teillä, tähtisiemenillä, jotka pyritte ahkerasti itsemestaruuteen, on kristallisia muistisiemenatomeja tallennettuna pyhään sydämeenne ja mieleenne - sellaisia joita olemme juuri kuvanneet. Valtaosa teistä, jotka olette nyt tiukasti polulla, olitte joko ruumiillistuneena maan päälle tai autoitte korkeammista valoulottuvuuksista pitämään vakaasti pyhää hologrammia mielessä, kun säteilimme kaikki Kalojen henkiinheräämisen ja ylösnousemuksen pyhän tulen siemenatomeja. Teillä jotka olitte maan päällä, se tehtiin syvässä unitilassa - silti ihmisten antama lisäarvo oli korvaamaton.

Te, tiennäyttäjät, valmistaudutte nyt esittämään paljolti samanlaista roolia liittymällä Isä/Äiti Jumalamme mahtaviin taivaallisiin joukkoihin, kun ankkuroimme uuden jumalaisen suunnitelman, paljastuvan Vesimiehen ajan värähtelymallit. Kuitenkin tällä kertaa suoritatte tämän tärkeimmän tehtävän ollen täysin tietoinen ja tajuissanne sen tapahtuessa. Uusi kristalliverkko on nyt tiukasti paikoillaan ja aktiivinen ja teidän, tähtisiementen, on aika alkaa magnetisoida, integroida ja sitten säteillä Vesimiehen ajan uutta jumalaista suunnitelmaa ja pyhän tulen siemenatomeja maan verkkojärjestelmään ja muodon maailmaan. Tämä on uusi galaktinen tehtävänne, rakkaat. Tähän olette valmistautuneet näiden kaoottisten ja stressaavien vuosien aikana herätessänne jumalaiselle luonnollenne.

Tarkastelemme uudelleen jotain tärkeitä käsitteitä, joita olemme antaneet teille kuluneina vuosina, virkistämään muistianne ja auttamaan teitä kanssaluomiskykyjenne hiomisessa.

Silloin kun saavutatte tietyn sisäisen harmoniatason, avaatte fyysisen kehon portit tai portaalit korkeampiin ulottuvuuksiin: ylösnousemuschakra tai ydinjatke kallonpohjassa, pyhän sydämen takaportaali, pyhä mieli mikä sijaitsee aivojen ylä-takaosassa ja kruunuchakra-aukon laajentaminen. Nämä ovat fyysiset pääaskeleet ylösnousemusprosessissa, sillä ne palauttavat yhteytenne elämänvirtaan, mikä sisältää luomisen eläviä valohiukkasia, joita kutsutaan "timantinkoviksi hiukkasiksi". Tässä kohtaa alatte rakentaa täyden valoasteikon voimakenttää, kun pyritte tulemaan itsenne mestariksi ja tietoiseksi kanssaluojaksi, joka luo vain niitä asioita, jotka ovat kaiken suurimmaksi eduksi. Siitä eteenpäin hengitysharjoituksenne ja affirmaationne saavat täysin uuden merkityksen.

Silloin kun teette äärettömyyshengitysharjoitusta, hengitätte pyhän sydämen kautta, mikä luo jatkuvan kosmisen energiavirran fyysisen kehon läpi. Tämä prosessi huuhtelee järjestelmää Jumalan timantinkovilla hiukkasilla, pyhällä tulivalolla.

Voidaksenne tulla elämänvirran eläväksi sivujoeksi, teidän on valmistauduttava sallimaan elämän ydinolemuksen virrata kauttanne. Teidän on käytettävä se, mitä tarvitsette, ja sitten sallittava lopun virrata eteenpäin, valmiina käytettäväksi ihmeellisten, uusien luomusten muokkaamiseen. Tällä tavalla teistä tulee valon kantajia ja palvelijoita. Tämä on kaikkien niiden opetusten perimmäinen viesti, mitä olemme antaneet teille kuluneiden vuosien aikana. Tämä on itsemestaruuden tavoite. Tämä on ylösnousemustie.

Kun teistä tulee tehokkaampia kanssaluojina maatasolla, teidän on jatkuvasti valvottava energiamallejanne ja pyrittävä parantamaan niitä. Teidän on pyrittävä jatkuvaan harmoniaan ja jalostettuun jumalaiseen ilmaisuun. Teidän on vapautettava pyhän tulen sisäinen voima, mikä on ollut horroksessa monia tuhansia vuosia. Teidän on opittava ohjaamaan ja keskittämään energianne niille elämänne alueille, joita haluatte muuttaa. Vakiinnuttamalla Luojaelämänpyöränne 12 sädettä ja parantamalla niitä jatkuvasti, kylvätte keskittyneen muutoksen siemeniä ja hankitte sen luomisen pyhän tulen, mitä vaaditaan kuvitelmienne ilmentämiseen. Silloin kun osaatte tehdä tämän tehokkaasti, henkilökohtaisesta maailmastanne tulee ihmemaa ja teistä tulee valomajakka kaikkien nähtäväksi.

Kun upea luomisvoima yhdistyy fyysiseen aineeseen vastavoimana, on aina kaaosta. Kuitenkin silloin kun tämä ihmeellinen voima vedetään yhteensopivaan "aistivaan astiaan", on runsaasti ihmeitä. Teidän on muutettava niitä odotuksia, joita teillä on ihmisistä ympärillänne. Teidän on päästettävä irti pelosta ilmaista oman käsityksenne, asettaa rajoja ja puhua totuuttanne rakastavalla energialla päällystettynä. On välttämätöntä, että opitte pysymään keskuksessanne, kun saatte kritiikkiä. Älkää reagoiko vihalla tai matalataajuuksisella energialla. Teidän on noustava jokapäiväisten stressaavien tilanteiden yläpuolelle, niin että voitte muuttaa riitasointuiset hetket seesteisyyden tunneiksi.

Universumi ja erityisesti se aliuniversumi, missä olemme, on monumentaalisen transformaatioprosessin keskellä. Planeetat vaihtavat paikkaa ja siirtyvät lähemmäs oman aurinkokuntansa aurinkoa, galaksit ja aliuniversumit laajentuvat ja siirtyvät ylöspäin, ulospäin tai alaspäin riippuen tarkkailijan näkökulmasta. Uusia galakseja on muodostumisvaiheessa, kun valon/elämän Luojahiukkasten suuri lisääminen käynnistää laajentumissysäyksen ja uuden luomisen siemenajatuksia tunkeutuu kaikkien tuntevien olentojen tietoisuuteen.

Koskaan aiemmin teillä ei ole ollut tällaista tilaisuutta palvella ihmiskuntaa ja Luojaa. Olette evoluutioprosessinne risteyksessä, sillä tuntemanne maailma on hitaasti häviämässä pois. Luojan jumalaisina kipinöinä teille annettiin suuri lahja, Luojan ydinolemuksen aarrearkku, käytettäväksi haluamallanne tavalla. Kun aloititte tämän elämän, teillä oli osa valon timantinkovia hiukkasia tallennettua pyhään sydämeenne ja varasto piilotettuna juurichakraanne - pyhän tulen siemenatomit, joita joskus kutsutaan kundaliiniksi ja kuvataan kiekolla olevana käärmeenä. Teillä on aina ollut pääsy sydämeenne tallennettuun pyhään tuleen. Teidän on kuitenkin muistettava, miten käytetään avaimianne valtakuntaan, voidaksenne sytyttää tämän jumalaisen voimalähteen ja tehokkaasti käyttää sitä. Kundaliini tai käärmetuli on eri asia, sillä teidän on puhdistettava 51% vääristyneestä energiasta, mitä olette luoneet, voidaksenne yhdistyä täyden metatronisen valoasteikkonne varastoon.

Olette kosmisen jälleentapaamisprosessin keskellä, urheat ystäväni, ja kehitytte määrättynä aikana tavalla tai toisella. Teidän on tiedostettava, että tämä transformaatioprosessi on pitkä ja monimutkainen sykli. Se voi kuitenkin olla mahtava matka, jos käytätte hyväksi ne viisausopetukset ja työkalut, joita annamme teille. Ympyrälaki toteaa, että jokaisen uuden luovan hankkeen on alettava tahdonvoiman hiljaisesta pisteestä, Luojan/kanssaluojan ydinolemuksesta.

On suurta huolta siitä, että hävitys ympäri maailmaa kiihtyy. Tunnustamme, että tämä on totta ja jatkuu jonkin aikaa, kun maapallo vapauttaa negatiivisia malleja ja rajoittavia energioita - Maaäitinne pyrkii korjaamaan ne vahingot, joita ihmisten negatiiviset ajatukset ja teot ovat aiheuttaneet planeetalle aionien aikana. Ihmiskunta on vastuussa maapallon nykytilasta ja teidän kaikkien tehtävä on pyrkiä korkeampien ulottuvuuksien olentojen avustuksella korjaamaan mahdollisimman paljon vahingoista. Teille toimitetaan ne työkalut ja se pyhä tulienergia, mitä vaaditaan tämän tehtävän suorittamiseen. Teidän on kuitenkin yhdistyttävä tähän energiaan ja ohjattava sitä tarkoituksenmukaisesti. Teidän ja maapallon ylösnousemus on vääjäämättä sidottu yhteen ja me olemme sitoutuneet auttamaan teitä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Tämän aikakausisiirtymän aikana koette suuren valikoiman transformatiivisia muutoksia. Otatte takaisin kaikki ne henkilökohtaiset energia- ja ajatusmuotosirpaleet, joita olette luoneet pitkän matkanne aikana fyysisessä ilmaisussa. Liitytte yhteen taas niiden monien tietoisuuskipinöiden kanssa, jotka muodostavat jumalitsenne ja sieluperheenne, ja pyritte myös tulemaan henkis-inhimilliseksi aikuiseksi, ollen samalla jatkuvasti laajentuvassa ja moniulotteisessa fyysisessä ulottuvuudessa.

Pyhä henki tai korkeampi mentaali-itsenne on arvostelukykyinen korkeampi älykkyys, mikä valvoo ja säätelee valolisäyksiä ja Hengen lahjoja, joita annetaan henkisen tiedostamistasonne ja tämänhetkisten tarpeidenne mukaisesti. Myös erityisjärjestelyjä valvoo ja jakaa pyhä mentaali-itsenne, mikä on välittäjä teidän ja jumalaisen "minä olen" -olemuksenne tai Jumalitsenne välillä. Näitä erityislahjoja täytyy kuitenkin käyttää suurimmaksi hyväksi. Muistakaa, että olette kanssaluojia ja teidän on aina tehtävä oma osuutenne.

Teillä jokaisella on polku avoinna seurattavaksi riippumatta siitä, mistä asemasta tai olosuhteista löydätte itsenne. Kultainen tilaisuus odottaa, mahdollistaakseen teille voimanne ottamisen, luovuuteenne yhdistymisen ja niiden monien piilevien kykyjenne tuomisen etualalle, jotka on tallennettuna syvälle muistipankkeihinne. Ja nyt enemmän kuin koskaan ennen olemme lähellä, tarkkailemme ja odotamme avustaaksemme, kannustaaksemme, luodaksemme ihmeitä, tasoittaaksemme tietä ja auttaaksemme teitä siirtymään eteenpäin ja ylöspäin.

Sielulaulunne koostuu ehdottoman rakkauden, viisauden, tasapainon ja harmonian neljännen keskiulottuvuuden ja korkeampien ulottuvuuksien värähtelymalleista. Itsenne mestarina teidän energiapuumerkkinne ja sielulaulunne yhdistyvät taivaalliseksi valon, äänen ja värin mandalaksi, mistä teidät tunnistetaan korkeammissa ulottuvuuksissa. Teidät tunnistetaan sisäisen valonne kirkkaudesta. Mitä enemmän valo-olemusta yhdistätte fyysiseen astiaanne, sitä kirkkaampana auranne hehkuu.

Jos voitte nähdä kaiken sen ohimenevänä, mitä parhaillaan on elämässänne, paitsi rakkaus-valon ja henkisen tulen pyhässä sydämessänne ja sielussanne, niin tiedätte, mitä yritämme välittää teille. Päästäkää irti menneisyyden ja tulevaisuuden pelostanne, poistakaa ne tunteiden ja mielen kontrollit, joita toisilla on teihin, ja tulkaa siksi vapaaksi Hengeksi, mikä teidän on tarkoitus olla.

Todellinen henkisyys merkitsee kiinnipitämistä siitä elävästä totuudesta, mitä eletään joka päivä eikä harjoiteta vain tuntia tai paria viikossa, kuten tehdään useimmissa uskonnollisissa seremonioissa. On herkeämätön ja polttava halu olla jatkuvassa yhteydessä Hengen kanssa. Ihmisten on siirryttävä oikeaoppisen palvonnan pintavesistä mystiseen elämänvirtaan. Akaasiset tiedostot ovat värähtelymalleja - positiivisia ja negatiivisia - mitkä on tallennettuna kosmiseen kirjastoon, minne luomisen koko historia on tallennettu säilytettäväksi.

Ainoastaan violetin liekin värähtelymalleihin päästään sekä maapallolta että yläpuolelta, kruunuchakran ja pyhien hengitystekniikkojen kautta. Kuvitelkaa tämän kauniin liekin roihuavan jalkojenne alla ja ympäröivän kehonne, kun se muuntaa kaikki epäsointuiset värähtelytaajuudet, joita teillä on ehkä ympärillänne, ennen tämän pyhän liekin säteilemistä maailmaan suurempina ja suurempina samankeskisinä ympyröinä. Muistakaa, että yksi ihminen joka on keskittynyt pyhään sydämeensä ja pyhään mieleensä, voi välittää kosmisia totuuksia ja inspiroituja ajatuksia miljoonille ihmisille, samalla kun hänen aurakenttänsä rakastavat värähtelyt siunaavat kaikkia, joiden kanssa hän on kontaktissa.

Maailmanpyramidi on puolivälin asema moninkertaiselle sieluitsellenne. Hyvät tekonne on tallennettuna maailmanpyramidin valovaraston aarreaittaan. Hyvien tekojen sato korjataan joka vuosi ja rakastavia ajatuksianne ja tekojanne vahvistetaan ja ne tallennetaan sinne. Suurempi osa sulautetaan yhteen Luojavalon kanssa, käytettäväksi suurimman hyvän luomiseen koko ihmiskunnalle. Saatte erityislahjojanne ja jumalaisia erivapauksianne sen mukaan, mitä olette antaneet valovarastoon.

Pyydämme teitä testaamaan meitä. Tutkikaa mieli avoimena niitä peruskäsitteitä, joita olemme antaneet teille, ja hitaasti mutta uskollisesti soveltakaa joitain niistä päivittäiseen elämäänne. Antakaa meille lupa opastaa ja innostaa teitä ja näin tehden teillä on taivaan voimat takananne. Voitte epäonnistua vain, jos ette yritä tai annatte periksi, rakkaat.

Muistakaa: timanttiytimellisen Jumalsolunne säteily, sielunne valo sekä pyhän sydämenne hehku luovat auravalokenttänne säteilyn. Enkelikunta voimistaa valoa, ihmiskunta levittää sitä. Paistatelkaa Isä/Äiti Jumalamme siunatussa valo-rakkaudessa nyt ja ikuisesti. Olemme aina lähellä opastamassa, ohjaamassa, inspiroimassa ja suojelemassa teitä.

Olen arkkienkeli Mikael.


-----------
UUDEN GALAKTISEN TEHTÄVÄNNE OMAKSUMINEN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: