WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 19. tammikuuta 2013

UUSI MAA JA UUSI ALKU - UNEN TANSSIMINENArkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Uuden maan energiat tammikuussa 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakas valoperhe, maapallonne on siis onnistuneesti luovinut 2012-tähtiportista ja tullut moniulotteiseksi tähti/planeettaolennoksi! Olette yhdistyneet taas Auringon/Solariksen, Galaktisen keskuksen ja kosmisen valokehonne kanssa! Tämä on todella suuri saavutus!

Mutta monet sanovat, ettei ikään kuin mikään ole muuttunut! Monet odottivat kaaosta, katastrofia, traumaattisia muutoksia tai ihmeitä joulukuussa 2012. Mutta kuten olemme sanoneet monta vuotta, tämä loppumis- ja alkamisprosessi oli juuri sitä - prosessi mikä kulminoitui 21.12.2012. Ja tämän prosessin tarkoitus oli, että siirtymä olisi mahdollisimman sujuva ja traumaton. Se oli jotain juhlittavaa eikä jotain pelättävää. Ei ole tuomitsemisen aika, vaan uudistumisen ja uudestisyntymän aika.

Siis nyt kun prosessit ovat valmiita ja olette astuneet tähän moniulotteiseen tilaan, kysytte ehkä: "Mitä nyt?" Kenties olette vain vähän pettynyt, koska asiat näyttävät niin paljon samoilta eivätkä ongelmanne ole taianomaisesti ratkenneet hetkessä. Mutta rakkaat ystävät, muutoksen tarkoitus oli aina sallia teidän hahmottaa maailmanne ja todellisuutenne eri tavalla.

Tiedämme, että olette ymmärtäneet "luovanne oman todellisuutenne", mutta haluamme teidän nyt tajuavan täysin, mitä tämä merkitsee teille tänä aikana. Synnytitte maatodellisuuteen, mikä keskittyi ainoastaan tietoisuuden kolmanteen ulottuvuuteen. Tämä rajoitti sitä ja elämäänne rajoitti se, mikä oli mahdollista tässä ulottuvuudessa. Sen tuloksena loitte rajoituksiin, puutteeseen ja pelkoon perustuvan kulttuurin. Sallitte pelkojenne kontrolloida ja hallita elämäänne ja vangitsitte itsenne mielen ristiriitoihin ja järjestelmiin ja kuvittelitte, että te ette voisi paeta.

Sitten kun heräsitte korkeampiin ulottuvuuksiin, virtasitte tämän heräämisen myötä tietoisuuden viidenteen ulottuvuuteen ja vapauduitte rajoituksista ja avauduitte uuden todellisuuden ja sen moniulotteisuuden äärettömille mahdollisuuksille. Te ette olleet enää "uhri", joka oli ajan ja paikan ansassa, vaan ääretön valo-olento joka oli inkarnoitunut muotoon ihmisenkelinä.

Tässä olette nyt, rakkaat ystävät. Olette syleilleet todellista luontoanne ja tunnistaneet, että työnne on luoda uusi todellisuus tälle uudelle maapallolle. Ei vastaanottaa sitä hengeltä valmiiksi tehtynä, rakkaat, vaan jakaa suurin seikkailu, missä luotte sen yhdessä hengen kanssa tietoisesti. Me tiedämme, kuten tekin tiedätte syvällä sisällänne, ettei ole mitään ongelmaa, mitä ei voi ratkaista tässä mahdollisuuksien, rakkauden ja myötätunnon äärettömässä ulottuvuudessa!

Me tiedämme, kuten tekin tiedätte, ettei uuden todellisuuden luominen merkitse keskittymistä menneisyyteen ja vanhoihin ongelmiin, vanhoihin energioihin ja vanhoihin traumoihin, vaan energianne keskittämistä siihen, mitä haluatte luoda nyt ja tulevaisuudessa.

Jos keskitätte energianne siihen, mikä on väärin, mikä on haavoittunutta, mikä on rikki, niin se kaikki on, mitä näette, ja se täyttää elämänne tuoden mukanaan ahdistusta ja stressiä. Jos keskitätte energianne siihen, mitä haluatte luoda, sekä rakkauteen, harmoniaan ja rauhaan, niin sen luotte ja se täyttää elämänne. Jos päätätte olla rauhassa ja harmoniassa ja elää tuon rauhan ja harmonian, niin se sitten on!

Rakkaat ystävät, kenties suurin haasteenne vuonna 2013 on sen totuuden eläminen ja hengittäminen, kuka olette, ja näin rauhan ja harmonian luominen elämäänne! Ei riitä, että puhuu siitä tai meditoi sitä - sen täytyy olla sitä todellisuutta, mitä luotte ja elätte.

Tämä vaatii täydellistä rehellisyyttä elämästänne ja valinnoistanne. Elättekö sielunne korkeinta ilmaisua jokapäiväisessä elämässänne? Työssänne? Suhteissanne? Oletteko rehellinen, avoin ja antelias. Kohteletteko itseänne rakkaudella ja kunnioituksella, jotta voitte kohdella myös toisia tällä tavalla? Keskityttekö rakkauteen, iloon, myötätuntoon ja kiitollisuuteen päivittäin? Sallitteko korkeamman itsenne opastaa teitä, kun seuraatte jumalaisen rakkauden ja yltäkylläisyyden virtaa elämässänne?

Sallitteko oikeasti jumalaisen valon rakastaa ja tukea teitä tässä uudessa todellisuudessa vai oletteko päättäneet pitää kiinni vanhasta "sinusta" vihan, masennuksen ja heikon "uhrin" energiassa?

Rakkaat ystävät, valinta on teidän. Tällä uudella maapallolla valintanne määräävät aina todellisuutenne!

Unen tanssiminen

Rakkaat ystävät, tapa luoda uusi todellisuutenne ja uusi tulevaisuutenne on uneksia tuo todellisuus ilmentymään. Unennäkeminen ei ole vain yöajan toimintaa, vaan tietoinen harjoitus, missä luotte päiväunen, mikä on malli sen ilmaisemiseen, mitä haluatte luoda. Tämä päiväuni voidaan ilmaista sanoina, väreinä, ääninä, tanssina, runona … myriadein tavoin! Todellisuudessa te olette kaikki valon tähtitanssijoita, jotka liikkuvat ajan ja avaruuden läpi tanssien todellisuutenne olemaan. Tämän prosessin tiedostaminen salli teidän tulla tietoiseksi unennäkijäksi ja tanssijaksi, joka tanssii tulevat energiat valoksi ja ilmentymäksi, sen sijaan että hänet kaadetaan tasapainosta joka kerta, kun tulee valokoodien ja -informaation nopeutunut lähetys. Pyrkikää olemaan hiljaisessa pisteessä tanssin keskellä, missä liikkeestä ja liikkumattomuudesta tulee yhtä täydellisessä tasapainossa. Silloin tunnette valoa ja tähtitanssijan arvokkuutta elämässänne!

Kun näette unta, henkilökohtaisista haluistanne ja aikomuksistanne tulee osa suurta luovien energioiden sinfoniaa, mitkä punoutuvat yhteen ilmentymäksi. Kolmannen ulottuvuuden vanhalla maapallolla, missä ette olleet tietoisia unennäkijöitä, uneksitte pelkonne ja painajaisenne ilmentymään yhtä usein kuin rakkautenne ja ilonne. Rakkaat, nyt kun olette heränneitä ja tietoisia unennäkijöitä, päättäkää tanssia rakkauden ja rauhan uni todellisuudeksi.

Rakas valoperhe, Lemurian, Atlantiksen ja Egyptin muinaiskulttuureissa, missä oli kehittyneitä olentoja, jotka pystyivät yhdistymään korkeampiin ulottuvuuksiin, papit ja papittaret pitivät yhteisön korkeampia taajuuksia tasapainossa. He tekivät tämän muodostamalla pyhiä yhteisöjä ja käyttämällä korkealle kehittyneitä taitojaan ja lahjojaan energioiden ja valokoodien ankkuroimiseen maatasolle.

Uudella maapallolla teidän, valoperheen, täytyy ankkuroida nämä korkeammat taajuudet elämäänne ja kehoonne omien taitojenne ja lahjojenne avulla! Eikä tätä tapahdu vain meditoinnin ja parantamisen, vaan myös luovuuden, ilon ja tanssin avulla! Menneisyyden papit ja papittaret olivat myös runoilijoita, kirjoittajia, taidemaalareita, muusikkoja, laulajia ja tanssijoita, jotka ylläpitivät energioita siinä, mitä he loivat, sekä esityksissään omissa yhteisöissään. Rakkaat ystävät, näemme teidänkin oppivan tanssimaan, laulamaan ja luomaan unenne uudeksi todellisuudeksi!

Kuvitelkaa … Luokaa … Osallistukaa … Nämä voivat olla elämisen avainsanat uudessa moniulotteisessa valotodellisuudessa!

Kuvitelkaa

Kuvitteleminen on itse asiassa toisen todellisuuden luomista. Ennen kuvittelu ymmärrettiin kyvyksi keksiä jotain, mikä ei ollut todellista. Niinpä taiteilija tai kirjoittaja pystyi kuvittelemaan vaihtoehtotodellisuuden ja elokuvaohjaaja pystyi visuaalisesti luomaan tuon todellisuuden, niin että se näytti ehdottomasti todelta. Silloin kun kuviteltu todellisuus esitellään kuvallisena tarinana, se on niin totuudenmukainen, että se näyttää kuin todelliselta vaihtoehtomaailmalta. Vähitellen alatte ymmärtää tarinan kuvittelemisen ja kertomisen sekä todellisuuden tai todellisuuksien välisen suhteen, sillä tosiasiassa on aina monia todellisuuksia ja todellisuustasoja. Todellisuus ei ole koskaan yksittäinen rakenne, vaan monien uneksivien ja yhdessä luovien ihmisten yhteisrakenne tai kanssaluomus.

Nyt voitte kenties nähdä, miten Elohim loi alun perin maatodellisuutenne. Sen kuvittelivat muotoon Muodonluojat, Elohim-enkelit, jotka työskentelivät Jumalan sydämen ja mielen valokoodien ja impulssien mukaisesti. Ajan kuluessa heihin liittyi monia muita valo-olentoja, jotka tulivat mukaan luomisseikkailuun ajassa ja avaruudessa, kunnes maapallosta tuli upea testilaboratorio elämän ja kanssaluomisen eri muodoille, kaikki sen mukaisesti mitä Jumala suunnitteli galaksin elämäksi.

Rakkaat, näettekö siis, että te ette koskaan olleet pelkästään jonkin voimakkaamman jumalhahmon passiivisia luomuksia. Olitte itse aina osa unta, luomista, suurta kuvittelua … sekä luojia että luotuja! Uneksitte ja kuvittelette unessa. Olette voimaantuneita uneksimaan, luomaan ja ilmentämään uuden todellisuuden yhdessä.

Luokaa

Kysytte ehkä: miten luon, mitä minun täytyy tietää?

Ensinnäkin teidän täytyy tuntea itsenne sellaisena, kuin oikeasti olette - voimakkaana ja voimaantuneena luovana valo-olentona.

Toiseksi teidän täytyy kuvitella ja uneksia. Kuvitelkaa, mitä haluaisitte luoda kaikista monista mahdollisuuksista ja uneksikaa se tarinaksi. Se on teidän tarinanne ja luomuksenne. Kun valitsette ja luotte, tarinanne resonoi niiden toisten tarinoiden kanssa, joilla on samanlaisia unia ja haluja, ja teidät vedetään yhteen luomaan yhdessä. Mutta teidän on oltava rehellinen siinä, mitä haluatte luoda ja mitä toivotte. Jos on sisäisiä ristiriitoja, niin ilmennätte ristiriitaisen todellisuuden.

Ja rakkaat ystävät, kun tämä vuosi kehittyy, huomaatte teitä vedettävän uneksimaan ja luomaan toisten kanssa. On kanssaluomisen aika … Te ette ole koskaan yksin!

Osallistukaa

Rakkaat ystävät, uudella maapallolla helpoin tapa jakaa unia ja luomuksia on osallistua!

Uudessa maassa on kyse yhteisöstä ja osallistumisesta. Siinä on kyse kanssaluomisesta. Te ette voi luoda tyhjiössä. Teidän täytyy lähteä "ulos" ja löytää ihmisiä, jotka uneksivat ja luovat kanssanne.

Menneisyydessä tätä ryhmäenergiaa ylläpidettiin temppeleissä ja pyhissä paikoissa. Uudella maapallolla te ylläpidätte tätä energiaa, kun keräännytte yhteen jakamaan, meditoimaan, tanssimaan, laulamaan ja luomaan. Avaatte väliaikaisia pyhiä paikkoja, jotka voivat energisoida unet ilmentymään.

Rakkaat ystävät, tietäkää, että missä tahansa olettekin, se on pyhä paikka, silloin kun olette tietoisia ja heränneitä. Jos ylläpidätte tuota totuutta sydämessänne ja tulette yhteen ryhmäksi, kera aikomuksen ylläpitää pyhää tilaa, niin käynnistätte ja maadoitatte luomis- ja ilmentämisenergian jumalaisen rakkauden ja jumalaisen luovan älykkyyden kautta.

Tietäkää siksi rakkaat, ettei oikeasti ole mitään korjattavaa, parannettavaa tai pelastettavaa - vain uusi todellisuus joka odottaa uneksimista ja tanssimista ilmentymään, uusi uni joka odottaa syntymistä!

Toivotamme teille yltäkylläistä ja iloista seikkailua vuonna 2013!
 

UUSI MAA JA UUSI ALKU - UNEN TANSSIMINEN
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: