WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 19. elokuuta 2010

Elämän salaisuus

1. SALAISUUS: 

Elämän mysteeri on todellinen

Kaikessa elollisessa on älyä. Mekin olemme osa suurempaa tietoisuutta ja meistä koostuu suurempi kokonaisuus, ihmiskunnan tietoisuus. Kehossa asuu solujen älykkyys. Jokainen solu palvelee suurempaa kokonaisuutta, kehon olemassaoloa. Samalla tavoin me olemme osa suurempaa älykkyyttä, ihmiskunnan tietoisuutta ja maailmankaikkeuden älykkyyttä. Jos yksi solu toimii kokonaisuutta vastaan, koko kokonaisuus kärsii. Aivan kuten kehossa, myös ihmiskunnassa.

2. SALAISUUS: 

 Maailma on sinussa

Ihmisen on elettävä kuten solun. Fyysinen maailma on oman olemassaolomme heijastumaa. Perusteluja löytyy kvanttitieteistä. Kaikessa on kaunis järjestys,. Kun havaitsemme sen, alamme tiedostaa maailman ja elämän kauneuden. Niin kauan kuin luulemme olevamme vain fyysinen keho, jossa on henki, sielu, emme pysty tätä havaitsemaan. Kun ymmärrämme, että olemme tietoisuus, jolla on fyysinen keho, salaisuus aukeaa. Alamme käyttää egoa, kun ennen ego käytti meitä. 

Kaikki mitä koen heijastaa itseäni. Elämäni on osa muuta elämää. Minulla ei ole tarvetta hallita ketään eikä mitään.

3. SALAISUUS:  

Ykseyteen johtaa neljä polkua.

Ihminen voi toimia kolmella strategialla.

1. Voi olla viidestä aistista riippuvainen, jolloin on altis pelolle, riippuvainen ajasta ja paikasta, ei elä elämäänsä yhteydessä Alkulähteeseen (Jumala).

2. Voi toimia luonnonlaeista riippuvaisena, jolloin tuktii ajan ja tilan ulottuvuuksia, hallitsee itseään, hyödyntää luonnonvaroja.

3.Voi toimia tajunnasta riippuvaisena, jolloin toimii lähellä Alkulähdettä, ei tunne toiminnassaan raja-aitoja, pystyy ylittämään ajan ja paikan esteet. Pelkoa ei enää ole.

Kaikki kokemukset tulevat kohdallemme joko tunteena, ajatuksena, toimintana tai aistimuksena olemisesta. Avain on siirtyä sinne, missä on kokija, tyyni piste, jonka ympärillä maailma pyörii. Tällöin sekä ihmisen tunteet, ajattelu, toiminta että oleminen muuttuvat.

Todellisuuden muuttamisen resepti kolmannen salaisuuden mukaiseksi:

Toisen rakastaminen on hienosyisempää kuin vihaaminen tai pois työntäminen.

Toisen hyväksyntä on hienosyisempää kuin arvosteleminen.

Rauhan edistäminen on hienosyisempää kuin vihan ja väkivallan edistäminen.

Toisen kohtaaminen tuomitsematta on hienosyisempää kuin kritiikin esittäminen häntä kohtaan.

4. SALAISUUS:  

Mitä etsit, se jo olet

Chopra kertoo henkisestä materialismista. Hän varoittaa etsijän sudenkuopista:

- tiedät,minne olet menossa
- ponnistelet sinne päästäksesi
- käytät jonkun toisen karttaa
- pyrit kehittämään itseäsi
- laadit aikatauluja
- odotat ihmettä tapahtuvaksi

Ego yrittää keksiä syitä, miksi et voisi olla tunne-elämältäsi vapaa. Ohjeita hiljaisen todistajan, todellisen itsesi kohtaamiseen:

1. seuraa tiedostamisen virtaa
2 älä vastustele, mitä sisällä tapahtuu
3. avaudu tuntemattomalle
4. älä sensuroi tai kiellä tunteitasi
5. ylitä rajasi
6. ole aito, puhu oma totuutesi
7. viihdy omassa keskuksessasi

5. SALAISUUS: 

Kärsimyksen syy on epätodellisuus


Kärsimykseen johtavat vaiheet:

- tosiseikkojen laiminlyöminen eli tuskan korvaaminen nautinnolla (esim. television katselulla)

- Kielteisten käsitysten omaksuminen. Kärsivä ihminen jää kielteisten havaintojensa loukkuun

- Havainnon voimistaminen Oma vääristynyt tarina siitä, kuka olet, vahvistaa vääristynyttä havaintoa

- Tuskaan vajoaminen. Koska ihminen ei "tiedä" voivansa vaikuttaa sisäiseen maailmaansa, hän sulkee tuskan laatikkoon, joka on tiukasti piilossa ja vaikuttaa olotilaan koko ajan.

- Itsensä vertaaminen toisiin. Toistetaan toisilta opittuja käyttäytymismalleja

- Kärsimyksen lujittaminen ihmissuhteiden kautta. Ihmiset oppivat lapsuudenperheissä torjumaan tietoisuudesta asioista. Tätä käyttäytymismallia toistetaan omissa ihmissuhteissa.


Chopra antaa ohjeita kärsimyksestä vapautumiseksi:

-  poista epäjärjestys efyysisestä todellisuudestasi

-  vähennä ja poista stressitekijöitä

-  älä myötäkärsi toisen tuskaa, vaikka osoitatkin empatiaa

- älä samaistu kielteisiin lähteisiin (juoruiluun, katastrofiuutisiin jne.)

- Velttous. Älä anna vanhojen tapaa viedä elämääsi. "Niin asiat vain ovat" on velttouden johtoajatus.

- Myrkylliset suhteet. Näihin ihmisiin suhtautumisen muuttaminen.

-  Uskomukset. Tutkiskele, miksi haluat kärsiä.

- Energia ja tuntemukset. Luota kehosi tuntemuksiin, käsittele ahdistuksen energiat.

6. SALAISUUS: 

Vapaus kesyttää mielen


Ihminen yrittää kesyttää mielensä reagoimalla mielen saamiin viesteihin manipuloimalla, hallitsemalla tai kieltämällä. Nämä käyttäytymistavat pitävät mielen epäjärjestyksen vaikeuksien aiheuttajana, vaikka ne ovat oire mielen epäjärjestyksestä.Luulemme, että meidän on tehtävä valintoja, ja luomme näin valintoja ja vahvistamma vanhoja valintoja, Näin samat vanhat reaktiot toistuvat uudelleen, ja saamme eteemme aina samat vanhat ongelmat uudelleen.Lakkaa keskittymästä valintoihin ja keskity alkusyyhyn. Kuka on sisällä oleva valintojen tekijä? Sinun tietoisuutesi itse vai vanhojen ratkaisujen kertymä.

Luopumisen avaimet:

- Kokemusten hyödyntäminen. Kokonaisvaltainen kokeminen edellyttää kokonaisvaltaista omistautumista

-  Oikeat ja väärät ratkaisut. Maailmankaikkeus on joustava, ei ole olemassa oikeaa ja värää

-  Minäkuvan puolustaminen. Luovu minäkuvastasi

-  Riskien ylittäminen. Jokaisen päätökseen sisältyy riski. 

Riskit voi ylittää tietämällä, että elämäsi piilevässä ulottuvuudessa toimii ääretön älykkyys.

- Kun epäröit, käytä sisäistä tietäjääsi

- Mahdollisuuksien näkeminen. Elämän tapahtumat tapahtuvat kahdesta syystä: ne ovat sinulle hyväksi tai ne tuovat eteesi sen, joka on sinulle hyväksi. Tutki mahdollisuudet, vaikka tapahtuma aluksi näyttäisikin siltä, että se ei ole sinulle hyväksi.

- Ilon virran löytäminen.

Elämässä ei ole hyviä ja huonoja valintoja.

7. SALAISUUS:  

Jokainen elämä on henkinen

Moniulotteisen maailmankaikkeuden kansalaisena sinäkin olet moniulotteinen.

-  elämäni tapahtumat heijastavat sitä mitä olen

-  elämäni ihmiset heijastavat omia puoliani

-  se kasvaa, johon kiinnitän huomiota

- mikään ei ole sattumanvaraista, elämäni on täynnä merkkejä ja symboleja

- kaikkina hetkinä maailmankaikkeus antaa minulle parhaat mahdolliset tulokset.

- sisäinen tiedostamiseni kehittyy jatkuvasti

- elämän suunta kulkee kaksijakoisuudesta ykseyteen

- jos avaudun evoluution voimalle, se vie minut sinne, minne haluan mennä

- pirstoutunut mieli ei johdata minua ykseyteen, mutta matkalla minun on käytettävä sitä

-  elän useissa ulottuvuuksissa yhtä aikaa. Näennäinen aikaan ja paikkaan sitoutuminen on vain harhaa.

8. SALAISUUS:  

Paha ei ole vihollisesi

Paha ei ole vihollisesi, jos maailma on sinussa. Paha voi olla vain yksi puoli sinua. Jokainen puoli on elämälle tarpeen. Jokaisessa ihmisessä on varjopuoli, jossa paha voi ilmentyä.

- varjo on samanaikaisesti henkilökohtainen ja yleispätevä. Jokaisella on omanlaisensa häpeän ja syyllisyyden aiheuttajat

- varjoon voidaan säilöä mitä tahansa. Sinulla on kuitenkin voima muuttaa kielteinen myönteiseksi ja myönteinen kielteiseksi

- kaikki pimeyteen säilöttävä vääristyy. Jos et annat muistojesi ja tukahdutettujen mielijohteidesi virrata, ne eivät pääse vapaiksi, vaan jähmettyvät paikoilleen

- varjoenergioiden kiivaus on niiden tapa tulla huomatuksi. Jos ihminen yrittää tukahduttaa varjonsa, varjo voi tehdä jopa fyysisiä reaktioita, jotta se pääsee huomatuksi (esim. paniikkikohtaus).

- Tietoisuuden suuntamminen johonkin energiaan tekee sen vaarattomaksi

- Varjo itsessään ei ole paha, joten se ei ole vihollisesi.

Varjon käsittely:

- Pimeys. Onko tämä mielijohde tosiaankin minun, jonka näen peilistä joka aamu? Pimeyttä käsitellään tuomalla se valoon.

- Salailu. Kerro pahasta mielijohteestasi jollekulle luotettavalle henkilölle.

- Vaara. Vapauta vihasi ääneen ja pysy sen kanssa sen vähetessä.

- Myytti. Nimeä sankari, joka käsittelisi tunteitasi eri tavalla ja säilyttäisi silti sankaruutensa.

- Järjenvastaisuus. Mieti paras perustelu sille, että et toimisi raivosi sanelemalla tavalla.

- Alkukantaisuus. Ilmaise raivosi kuin hurja peto, anteeksi pyytelemättä ja järkeistämättä. Murise ja ulvo.

Chopra antaa varjoenergian käynnistymisen tuntomerkkejä ja metodin käsitellä käynnistynyttä varjoa.

9. SALAISUUS:  

Elät monissa ulottuvuuksissa

Chopra näyttää esimerkein miten elämme samanaikaisesti useassa eri ulottuvuudessa. Saman asian voi kokea ja nähdä monella eri tavalla.


Eläminen tiedostamisen eri ulottuvuuksissa.

Eri ulottuvuudet ja miten ne toteutuvat, kun on yhteydessä tietoisuuteensa.

- Puhdas oleminen
tunnet olevasi "minä olen"

- olosuhteiden synnyttämä onnellisuus

tunnet elämän sykkeen kaiken toiminnan keskellä
- Rakkaus
koet rakkautta elämän jokaisessa puolessa

- Tietäminen
pääset käsiksi kaikkea luomista koskevaan viisauteen ja tietoon

- Myytit ja arkkityypit
teet elämästäsi matkan, jossa on päämääriä

- Intuitio
voit parantaa, kehittää selvännäköisyyttä ja oivallusta

- Mielikuvitus
mielesi kuvilla on luovaa voimaa

- Järki
kykenet laatimaan todellisuutta esittäviä rakennelmia ja malleja
- Tunne
tunnet kehon aistimukset helposti ja tulkitset ne tunteiksi
- fyysinen keho

Koet olevasi aineellinen olento fyysisessä maailmassa


Chopra esittää myös luettelon, miten nämä ilmenevät kun ei ole yhteydessä tietoisuuteen.


10. SALAISUUS:  

Kuolema mahdollistaa elämän

Solutasolla kuolet joka hetki, jotta voit luoda itsesi yhä uudelleen. Kuolema on hetki, jotta voit luoda itseäsi yhä uudelleen. Olomuodon muutos siis. Sinä olet kenttä. Kuolema on kuin televisiovastaanottimen kanavan vaihto, sinä olet vastaanotin ja kanava on tietoisuuden olomuoto.

Chopra kertoo apoptoosista, solukuolemasta biologisena prosessina, ja soveltaa samaa tietämystä myös olemassaoloon.

Elämä ja kuolema sopivat luonnollisesti yhteen.

11. SALAISUUS:  

Maailmankaikkeus ajattelee kauttasi

Chopra vertailee vapaata tahtoa ja ennaltamääräytymistä. Onko meillä vapaa tahto, vai toimimmeko vasana, tiedostamattoman syyn kautta. Valkoinen vasana ohjaa miellyttävään käytökseen, pimeä vasana ohjaa epämiellyttävän käytökseen ja sekoitetussa vasanassa nämä yhdistyvät.

Chopra esittää todistleusarjan siitä, onko vapaata tahtoa vai olemmeko vai tahdottomia robotteja, jotka luulevat että heillä on vapaa tahto. Maailmankaikkeudelle ajatus on evoluution askel.

Evoluutio on kuin kupla, joka laajenee ja mahduttaa sisäänsä yhä enemmän elämän mahdollisuuksia.

- kun saat lisää älykkyyttä, kehityt
- kun saat lisää luovuttaa, kehityt
- kun saat lisää tietoisuutta, kehityt

Dharmassa olemisen tunnusmerkit:

- Olit valmis siirtymään eteenpäin

- Olit valmis kiinnittämään huomiota

- Ympäristö tuki sinua

- Uudessa paikassasi tunsit olosi laajemmaksi ja vapaammaksi

- Tunsit itsesi jollain tavoin uudeksi ihmiseksi

Tapoja, joilla muutat todellisuutesi 11. salaisuuden mukaiseksi:

- Puhu maailmankaikkeudelle
- Kuuntele mitä se vastaa
- Ole läheisessä suhteessa luontoon
- Näe kaikkialla oleva elämä
- Ole kuin maailmankaikkeuden lapsi

12. SALAISUUS:  

Ei ole muuta aikaa kuin nyt


Chopra kertoo ajan olemuksesta tieteen ja nahojen oppien näkökulmasta. On olemassa vain nyt. 

Ajan käyttäminen väärin:

-  pelokas suhtautuminen tulevaisuuteen
-  menneiden eläminen uudelleen
-  vanhojen virheiden katuminen
-  eilisen eläminen uudelleen
-  huomisen odottaminen
-  kilpaileminen ajan kanssa
-  katoavaisuuden murehtiminen
-  muutosten vastustaminen


Kun haluat elää nykyhetkessä:

- pane merkille, milloin olet tarkkaamaton.
- Kuuntele, mitä itse asiassa sanot.
- Tarkkaile reaktioitasi. Älä juutu yksityiskohtiin.
- Seuraa energian laskua ja nousuja.
- Kyseenalaista oma egosi.
- Etsiydy henkiseen elämänpiiriin.


Ajan väärinkäyttöä on omasta olemuksesta etääntyminen.


13. SALAISUUS:

Olet todella vapaa, kun lakkaat olemasta tietty henkilöChopra selittää metanoiaa eli mielenmuutosta, muodonmuutosta. Minäkäsitys siirtyy paikasta riippuvaisesta paikasta riippumattomaan. 


Onnellisuuden lähde on:

- paikasta riippumaton
- takertumaton, ei lopputuloksesta riippuva

- Persoonaton. Ratsasta kosmisen suunnitelman harjalla

- Yleismaailmallinen. Egosta ei pidä päästä eroon, vaan se laajennetaan kosmiseen egoon

- Muutosten tuolla puolen. Kuvittele onnellisuus ilmakehään.

- Perusolemus. Omistaudu tietoidostamisen täydelliseen muuttamiseen, onnellisuus saapuu tajunnan vapaana lahjana.


14. SALAISUUS:  

Elämän tarkoitus on kaikki


Kenties me olemme itse lavastaneet koko näytelmän. Elämän tarkoitus on kaikki, koska vaadimme leikkikentäksemme koko maailmankaikkeuden.


Kyse on ymmärryksen, ei tiedon tasosta.


Omistaudu tekemisellesi kokonaisvaltaisesti.

Syitä, miksi ihminen ei omistaudu kokonaisvaltaisesti:

1. en halua näyttää huonolta
2. en halua kaatua
3. en halua kenenkään näkevän epäonnistumistasi
4. en halua elää epäonnistumisen taakka harteillani
5. en halua kuluttaa kaikkea energiaani
6. en halua kokea tuskaa
7. haluan kaiken mahdollisimman nopeasti 


15. SALAISUUS:  

Kaikki on puhdasta perusolemusta


Kaikki mielessä liikkuvat asiat ovat kuin pilvilinnoja. Tämän maailman ilmaantuminen ei ole kuin ajatusten ilmaantumista. Äärettömässä tajunnasta olemme omassa mielikuvituksessamme kuvitelleet toinen toisemme. Niin kauan kuin on "sinä" ja "minä", vapautusta ei ole. Olemme kaikki kosmista tajuntaa, joka omaksuu yksilöllisiä muotoja.

Muuta todellisuutesi 

15. salaisuuden mukaiseksi:

Tyytyväisyys. Etsi joka päivä tyytyväisyyden hetkiä.

Tutkiminen. Älä anna päivänkään mennä ohitse ilman että kysyisit, kuka olet.

Itsensä tiedostaminen. Älä koskaan unohda, että et ole maailmassa - maailma on sinussa.

Voima. Käytä voimiasi kohdataksesi sen, mitä eteesi tulee.

LOPPUSANAT:  
Toinen syntyminen


Kuka minä olen? 

Olet maailmankaikkeus, joka toimii ihmisen hermojärjestelmän kautta.


Mistä Minä olen tullut?  

Olet kotoisin lähteestä, joka ei ole koskaan syntynyt eikä koskaan kuole.


Miksi minä olen täällä?  

Luodakseni maailman jokaisessa hetkessä.

Deepak Chopra (länsimaisen maailman tunnetuimpia ja merkittävimpiä opettajia) on kirjoittanut Salaisuuksien kirjan. Chopra on intialaissyntyinen, mutta saanut länsimaisen lääkärin koulutuksen.


Salaisuuksien kirjaan Chopra on kerännyt krisattinkirkkaasti kaiken tietämyksensä. Hän selittää ymmärrettävästi elämän salaisuuden nykyajan tieteiden tukemana. Mukana on harjoituksia jokaiselle salaisuudelle.
Lähde: Deepak Chopra Salaisuuksien kirja

Ei kommentteja: