WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 22. syyskuuta 2012

Atlantiksesta ja Meistä

Arkkienkeli Arielia kanavoinut George Isaac (www.puredivinelove.com)
Syyskuun 2006 viesti
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Osa I

”Mitä voidaan sanoa elämänkokemuksestanne maan päällä näinä päivinä? Joistakin voi tuntua siltä, että te olette taas kerran uppoutuneet rutiiniin ja maalliseen ja että teidän on kamppailtava saadaksenne takaisin edellisten kokemusten ”korkeus” ylösnousemusprosessissa. Toisille se on liian intensiivistä ja kaoottista tanssia ja muutosta, mikä kaipaisi ripauksen tavallisuutta. Jotkut teistä ovat keskellä aktivoitumista ja muistamista, innoissaan itsenäisen itsenne ja Hengen löytämisestä uudestaan.


Sitten on uupuneita ja kyllästyneitä, niitä jotka ovat pelkästään väsyneitä ja niitä jotka ovat myös pettyneitä ja murheellisia, koska heidän aikataulunsa ja odotuksensa tämän planeetan osalta eivät ole toteutuneet (tästä lisää myöhemmin). Jokaisessa tapauksessa on tunne, että te voisitte olla enemmän, että te voisitte tai teidän pitäisi tehdä enemmän, ja jos te vain olisitte henkisesti parhaimmillanne, te tekisitte sen! Vaikka ette olisikaan varmoja, mitä ”se” on, te tiedätte jotenkin, että sitä te tulitte tänne tekemään. Teillä on jokin tehtävä ja kohtalo täytettävänä, ja kyllä, maailmankaikkeus laskee sen varaan, että TE pärjäätte siinä.


Kaikki muutamassa viime lauseessa on totta… Me ilmentymättömässä ja universaalissa elämässä olemme kuitenkin huomanneet, että aikaorientoituneessa ulottuvuudessa tunteella jonkin uhkaavuudesta on melko vakava vaikutus ihmisegon mentaaliseen ja tunnerakenteeseen.


Viestimme kaikille teille, jotka saavat sen tässä ajassa, on, että teidän sielunne venyttää ja työntää teitä ja että sielu rikkoo kaikki aikaan liittyvät määräykset. Se myös pyytää teitä lopettamaan polarisoituneen ajattelun, on se sitten positiivisen korostamista tai negatiivisen kieltämistä. Vetäkää päänne ulos reiästä taivaassa tai rei’istä maassa ja nähkää todella se, mitä te katselette!


Teidän tuntemanne maailma, ihmiskokemuksen maailma, on keinotekoinen maailma. Te kaikki koette mielenne heijastusta, yksimielistä ”todellisuutta”, jolla on hyvin vähän yhteistä ”luonnollisen” maailman kanssa tai niiden monien ”huoneiden” kanssa, joita on henkisten valtakuntien suunnattomassa ulottuvuusmäärässä. ”Ylösnousemusprosessi” ei ole ainoastaan HENGEN vakiinnuttamista etusijalle tietoisuudessanne, se on myös HENGEN vakiinnuttamista ja ”ruumiillistamista” luomakunnan matriiseihin. Niin paljon kun te haluattekin muistaa itsenne Henkenä, teidän on kuitenkin tultava toimeen egomielenne mekaanisen rakenteen ja sen luomien keinotekoisten rakenteiden kanssa. Nyt seuraa yksinkertaistettu analyysi noista rakenteista.


Teknologia on vertauskuva siitä, minkä te tunnette tietoisena ja tiedostamattomana mielenänne, ja voimakas mielisuuntautuneisuuden kiihdyttäjä. Alun perin mielen oli tarkoitus palvella sydäntä ja näin miesten ja naisten sielua. Alkuperäisessä maailmassa mieli kuunteli vaistoa ja intuitiota, oli tulvillaan aistikokemuksia, joihin sisältyi muiden ulottuvuuksien ja elementtien voimia, ja teidän uniaikanne oli täynnä muistoja henkisestä alkuperästänne. Silloin kun teidän esi-isänne oppivat tekemään yksinkertaisia työkaluja metsästystä ja maanviljelyä varten, keksittiin teknologia, ja asteittainen ajautuminen pois alkuperäisestä tietoisuudesta lähti liikkeelle.


Lopulta tuli muita elämänmuotoja ulkopuolelta - sekä maan ulkopuolisia että muista ulottuvuuksista - vaikuttamaan ihmiskunnan viiden juurirodun ”evoluution” kohottamiseen ja antamaan siihen lisäarvonsa. Osa näistä vaikutuksista oli hyödyllisiä ja merkittävä määrä haitallisia. Näin asiat vain tapahtuvat polarisoituneella vapaan valinnan vyöhykkeellä.


Tähdistä tulleet ns. ”jumalat” antoivat teknologioita ylemmän aseman ja älykkyyden osoituksena ja he pystyivät kylvämään turmeltuneen ajattelumallin DNA:han. Tämä ajatusmalli tunnetaan nyt ”pelkona” ja aivan viime aikoihin saakka ainoastaan pieni osa ihmissieluista pystyi voittamaan tämän mielensä väärän ohjelmoinnin ja palaamaan alkuperäiseen suunnitelmaansa. Näistä yksilöistä tuli niitä, jotka muistuttivat massojen synkkää mieltä sen todellisesta luonteesta ja henkisestä alkuperästä ja innostivat sitä. Koska ihmiskunnan massaherääminen ei ollut suosittua hallintaohjelmassa, monia näistä opettajista vainottiin, häpäistiin ja/tai tapettiin. Totuuden kertominen on aina radikaalia toimintaa.


Evoluutio ja teknologia edistyivät, kuten edistyivät pelko ja erillisyyskin monissa ihmisperheissä. Uskontoja ilmestyi esiin auttamaan sen selittämisessä, miksi asiat riistäytyivät hallinnasta ja mitä oli tehtävä hallinnan säilyttämiseksi. Ihmiset keksivät versioita Jumalasta, jotka matkivat poliittisia tai kuninkaallisia hahmoja, ja heijastivat ihmisten uskomuksia ja käytöstapoja näihin kuviin. Uhreja piti antaa tyytymättömien jumalien lepyttämiseksi jne.


Kun uskonnot ja lahkolaisuus lisääntyivät, niin lisääntyi hallitusten teknologia ja hyvinvointikin. Suuret saavutukset tieteessä ja maataloudessa sovitettiin yhteen lisääntyvän ristiriidan ja valtakuntien nousemisen ja romahtamisen vaihtelun kanssa. Ihmiskunta ajautui aina vain kauemmas pois alkuperäisestä yhteydestään maahan ja kosmokseen, kunnes luonnon tasapainopiste oli muuttunut teknologisen väärinkäytön kautta monilla elämän tasoilla. Te tunnette sen tuloksen joko Suurena vedenpaisumuksena tai Atlantiksen romahtamisena. Atlantislainen kulttuuri alkoi korkealta ja supistui nopeasti, kun ihmiset erosivat biosfääristä ja kosmoksesta teknologian välityksellä.


Me päätämme tuomalla huomionne jaksoon juuri ennen Amerikan vallankumousta. Ensimmäiset atlantislaiset korkea-arvoiset papit inkarnoituivat Uuden tasavallan perustajiksi länteen Se oli toivottu tilaisuus monille sieluille muistaa henkinen perintönsä ja sellainen vapauskokeilu, mitä ei oltu koskaan ennen nähty tällä planeetalla. Muutaman vuosikymmenen kuluessa vanha hallintajärjestys kaappasi sen ja asetettiin näyttämö sille, missä te nyt olette.


Vuonna 1922 ensimmäiset ihmiset Atlantiksen tiedekastista, joka paljolti vastasi teknologiasta ja muinaisina aikoina käytetystä aseistuksesta, alkoivat inkarnoitua enimmäkseen Länsi-Eurooppaan ja USA:han. Huom. Nikola Tesla oli korkea-arvoinen atlantislainen vihitty, joka oli pappi/tiedemies. Jos hänen näkökantansa ja keksintönsä olisi toteutettu, paljon nykyisestä asiaintilasta olisi vältetty. Sen sijaan hänen viisauttaan ja tietoaan on vääristelty ja käytetty sortamiseen.


Me olemme nyt tehneet täyden ympyrän, ja te näette historian toistavan itseään. Atlantis on jo noussut ja niin on Lemuria, Egypti, Mayat jne. Nouseeko tämä tai tuo maamassa pintaan, ei ole niin tärkeää, kuin se oppiiko ihmiskunta menneisyyden virheistä. Ihmiskunta etenee nopeasti karmallisen menneisyytensä kautta… kollektiivisesti ja yksilöllisesti. Sidosten polttaminen menneisyyteen voimistuu monilla tasoilla ja monissa kerroksissa. Keinotekoinen maailma on todellakin hauras ja väliaikainen, kun taas te olette voimakkaita ja ikuisia.


Nyt kun te olette planetaarisen tasapainon ”kynnyksellä” (meistä se on ihana tunne…), meillä on muutamia erityisiä suosituksia pelon ja epämukavuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi matkan varrelta. Kuten mainittiin tässä julkaisussa maaliskuussa, voimaantumisen ensisijainen tekijä on erottelukyky. Erottelukyky on Hengen lahja, ja teidän mielenne on tällä hetkellä kykenemätön sellaiseen viisauteen. Älkää itse asiassa koskaan luottako mieleenne missään päätöksenteossa tästä eteenpäin. Antakaa sydämen päättää. Sitten mieltä voidaan ohjata toimimaan. Jalostaaksenne erottelukykyä, pyytäkää Henkeä parantamaan havaintokykyänne.


Yksi tärkeimmistä alueista, missä jokainen tekee kompromisseja jossain määrin on kommunikointiteknologia. Internet on oikeastaan outernet, vertauskuva yhtenäisestä tietoisuudesta, ja langaton teknologia kaikissa muodoissaan on oikeastaan vertauskuva telepatiasta ja sielulta sielulle -kommunikoinnista. (Suom. huom. englannin kielen sana ”inter” tarkoittaa mm. sisäistä ja ”outer” mm. ulkoista.) Näkymättömät riskit säätelevät kaikkien ulkoisten teknologioiden käyttöä yksinkertaisesti sen vuoksi, että ne ovat ulkoista teknologiaa. Kaikkea fyysiseen maailmaan keinotekoisesti luotua säätelevät fyysiset lait ja se on luonnostaan epätäydellistä ja jossain määrin ehkä vahingollista lajien elävälle kudokselle tai ympäristölle.


Tämä on perimmäinen syy siihen, miksi fyysisen maailman hallinta on mahdollista ainoastaan silloin, kun hallitaan alempaa itseä ja egoistista mieltä, tai toisin sanoen elämälle heränneestä sydämestä käsin. Henki on aineen yläpuolella eikä sen luontaisten lakien alainen, lakien jotka ovat olemassa kausaalista ja fyysistä maailmaa varten. Elämänohje ”niin ylhäällä kuin alhaalla” soveltuu vastaavuuden lakiin, koska se heijastaa periaatteita ja universaaleja arvoja, ei aineen kuvia tai asioita. Esimerkiksi ei ole mitään 5D-ostoskeskusta.


Rakkaus on universaali arvo, kun taas kännykkä ei ole. Te voitte kommunikoida ajatuksen universaalista rakkaudesta kännykän välityksellä, mutta se olisi ainoastaan jaettu kuva tai käsite, ei todellinen tietoisuuden tila. On olemassa korkeampaa älykkyyttä, joka säätelee sähkömagneettisen skaalan ominaisuuksia ja rakenteita ja kutsumalla avuksi tätä älykkyyttä, voidaan lieventää, vähentää ja muuntaa monia ei-toivottuja vaikutuksia, mitä tulee elämisestä ihmisen luomassa keinotekoisessa maailmassa. Mikään tästä ei kuitenkaan vähennä sitä vastuullisuuden tai mahdollisuuksien määrää, mikä teillä on suhteessa ympäristöönne ja teknologioihin, jotka hallitsevat sitä tänä aikana.


Tämän planeetan kiihdyttäessä ylösnousemusmielessä kohti valintapistettä, ulkoisen teknologiakin kehitys nopeutuu ja sen mukana vahvistuvat korostetusti ne arvot, jotka eivät vahvista elämää. Kun valo lisääntyy, pimentyminenkin on näkyvämpää. Vastakkaisuuden yläpuolella on valo, jota kohti tämä planeetta ja ne, jotka reagoivat herääviin valokoodeihin itsessään, kurkottavat. Meidän ”tehtävämme” tai suunnitelmamme on auttaa kaikkia, jotka tietäisivät totuuden.


Jos te pyritte täysin ilmaisemaan jumaluuttanne, niin teistä tulee aina vain herkempiä monille asioille ja siksi valikoivia ja erottelevia, ja siinä määrin, kun pysytte ”kuulemaan” sen, kaikki esiintuleva on pohjimmiltaan teidän käsissänne - henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti. Jos niin päätätte, te voitte kuitenkin suuresti parantaa ratkaisuvoimaa pyytämällä ja käskemällä korkeamman älykkyyden apua tilanteisiin, joita pyritte tasapainottamaan. Me emme koskaan suosittele ”kulkemaan yksin”, jotta todistaisitte olevanne mestari. Mestari antaa aina Hengen opastaa ja päättää, koska tämä valinta on sopusoinnussa armon, ei ylpeyden kanssa.


Siksi tuleminen vieläkin tietoisemmaksi ympäristöstä ja siitä, miten energiakeho ja fyysinen keho liittyvät siihen, on osa mestaruutta. Jos tämä informaatio resonoi kanssanne, niin hyvä. Jos ei, niin antakaa sen mennä. Pyytäkää Henkeänne kouluttamaan teitä sen mukaisesti.

Tässä jatkoa edelliseen sielun matkoihin.

Seuraavassa lähetyksessä me keskitymme yksityiskohtaisemmin niihin etuihin, joita on vuorovaikutuksen lisäämisestä ”luonnollisen” itsenne ja luonnollisen ympäristön kanssa, ja me kerromme, miten se itse asiassa tukee siirtymistänne armollisemmin itsenäisyyteenne. Me viittamme tähän ”sointuvana maailmana”. Me myös kuvailemme sitä, miten täydellisemmin tutkia sisäisiä teknologioita ja leikkiä niiden kanssa. Kyllä, tulee lisää ulkoisia teknologioita, mutta ne on suunniteltu sydämestä ja sointuvat muodon JA Hengen ulottuvuuksien kanssa yhteen.


Antaessamme tämän viestin ulkoisen välittäjän kautta, me pyrimme innostamaan teitä sen tunnistamisessa, että te voitte päästä käsiksi tähän tietoon yhtä hyvin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Me myös haluamme siunata tämän hetken ja tämän menetelmän astinlaudaksi syvempään tietämiseen. Siinä missä opettavaiset tarinat olivat hyödyllisiä mestari Yeshuan aikoina, uudenaikaiset totuuden ja viisauden välitysvertauskuvat ovat hyödyllisiä nyt.


Älkää tehkö yhdestäkään itsenne muistamisen tikkapuuaskelmasta lopullista itsessään. Kohottakaa silmänne sen sijaan sinne, mihin nämä tikkaat ovat teitä viemässä. Koska kehonne on kulkuneuvo tietoisuuden tutkimiseen ja ilmaisemiseen, on hyödyllistä käyttää sanoja, sähköisiä välineitä ja ääniä välittämään korkeampia totuuksia. Teknologia ei ole vihollinen. Ei ole mitään vihollisia! Keskittykää siihen, mitkä tuntuu hyvältä, mikä tuntuu oikealta itsellenne, ja sitten siihen vastataan samalla mitalla.


Olkoon tulemisenne ja menemisenne iloista ja hurmiollista!


Viestin loppu.


Osa 2

Sointuva maailma
”Tervehdys, Ariel tässä.

Me jatkamme siitä, mihin me jäimme tarkastellessamme keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien kasvavia vaikutuksia ja niitä seurauksia, jota sillä tietoisuuteen. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan pidä aina tarkastella ainoastaan Hengen kannalta epäsuotuisina tai hyödyttöminä muodonmuutoksessa. Mikä tahansa ulkoinen teknologia voi palvella korkeinta hyvää, kun tarkoituksena on tehdä niin, ja monissa tapauksissa ”laki tarkoituksettomista seuraamuksista” tarjoaa sellaisia yllättävän luovia ilmentymiä, joita ei etsitty.


Heränneet sielut maan päällä ovat yhdistymässä eri kommunikointivälineiden välityksellä, yhdistämässä sielujensa säikeet ja sydämensä taianomaisilla tavoilla ja ryhmittämässä jumalaisia tarkoituksia. On monia muitakin positiivisia vaikutuksia, kun hyödynnetään teknologiaa henkisiin tarkoituksiin, eikä tarkoituksenamme ole tuomita mitään teknologiaa, vaan informoida teitä siitä, mitä tarkkailla, ja toimiiko se korkeimman parhaan hyväksi vai ei.


Nytkin lukiessanne tätä, taustalla sykkii suunnattomasti vaikutuksia täysin vaarattomista lähteistä ja vaikuttaa tietoisuuteenne, ja ne tulevat luonnosta kaikissa sen muodoissa, sekä maapallolta että sen ulkopuolelta. Näitä vaikutuksia me kutsumme Sointuvaksi maailmaksi. Sointuminen on Ykseyden ilmentyneen tietoisuuden harmonista virtaa läpi Kaikkeuden. Se on Jumalan suunnitelma, Universaali järjestys. Tämä järjestys ei ole kone vaan elävä, orgaaninen rakkauden ja puhtaan tietoisuuden ilmentymä!


Valon arkkityyppi edustaa ”syntymäpaikkaa” koko luomakunnan universaalissa tietoisuudessa. Niiden olentojen veljeskunnat, jotka te tunnette enkeleinä, tulevat tästä yksittäisestä paikasta Ykseydessä ja niin tekin olette sieltä! Tähtien, aurinkojen, planeettojen ja muiden aineellisen maailmankaikkeuden asukkaiden tietoisuus on elävää, Luojatietoisuuden ja Luomakunnan arkkityypin tai suunnitelman myötä, ja ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja teidän kanssanne toteuttaakseen henkistä luontoaan ja ilmiselvästi kehittyäkseen ajan halki.


Nämä purkaukset taivaallisista ulottuvuuksista ovat kuin radio-ohjelmia, joita lähetetään teille joka suunnasta ja jotka informoivat solujanne ja hienojakoisia kehojanne omasta, henkilökohtaisesta henkisestä ”suunnitelmastanne”, niin kuin jumalainen sielunne/korkeampi itsenne on tahtonut. Teidän täytyy vain päättää, että seuraatte sisäisiä yllykkeitä, ja taivaallinen kemia ottaa sen sieltä.


Taivaalliset järjestelyt on paikallistettu aurinkokunnassa astrologiaksi. Astrologia on pelkästään tutkimus siitä, mitä te ja Henkenne laitoitte liikkeelle, jotta oivaltaisitte itsenne täysin, ja astrologia on yksi käytettävissä oleva malli ymmärtää suunnitelmaa sekä henkilökohtaisesti että kollektiivisesti. Se on kuitenkin vain kieli, joka kuvailee suunnitelmaa, ei itse suunnitelma, ja siksi sekin on ulkoista teknologiaa, joka eräänä päivänä ylitetään.


Sointuvaa maailmaa hallitsee tunteet ja intuitio, ei äly ja järki. Jos pystytte tuntemaan sen, te pystytte tunnistamaan itsenne ja Luojan siinä. Sydän on silta, ja sydämen johdonmukaisuutta ei tarvita ainoastaan ymmärtämään korkeampia totuuksia, vaan myös sisäistämään ja elämään ne. Sen sijaan että yritetään ymmärtää, miten jokin kasvi kasvaa, kunnioitetaan pelkästään sitä tosiasiaa, että se kasvaa! Yhdistykää kasvien, kukkien kanssa ja tarkkailkaa itse elämän ihmettä.


Sointuminen merkitsee värähtelemistä jonkin kanssa harmoniassa. Tulkaa siis värähtelyriippuvaiseksi ja katsokaa, mitä tapahtuu! Jos tuolla kasvilla ja teillä on hyvä olo, eli sydämenne on avoin, te voitte tuntea itsenne täysin ja te tunnette rauhaa, iloa, tyytyväisyyttä ja hyvää oloa ja onnea… niin te olette sointuvia. Toinen sointuvuuden muoto on kiittää tuota kasvia. Silloin sulattaessanne salaattia te jaatte sointuvuuden eri tasolla. Yhdistykää Hengen kanssa, joka on kaikessa, sillä siellä sointuvuus on! Miksi tyytyä ainoastaan jonkin muotoon, kun voitte kokea siinä itse elämän läsnäolon? Kristus-tietoisuus on maassa, Gaiassa ja tuossa kasvissa, josta juuri puhuimme, ja se on teissä.


Uusi maapallo on alkamassa syntyä, vaikka vanha maailma onkin kuolemassa. Sointuva maailma edelsi teknologiaa ja se tulee taas kerran merkittävimmäksi. Miten se tapahtuu ja millaisia kokemuksia teillä on matkan varrella, on täysin teidän käsissänne. Teidän valintanne ja tietoisuutenne löytävät joko sointuvuuden tai ristiriidan Gaian ja Hengen suunnitelman kanssa, ja onneksi tuo prosessi korjaa itsensä. Jopa niin kutsut ”virheet” sisältävät ratkaisun siemenet.


Kiihtyvän ylösnousemuksen oireet ovat sivutuotetta ajankohtaisesta valon virtaamisesta tietoisuuden polarisoituneelle tasolle, ja kun tuo valo levittäytyy kiteytyneiden ajatusten ja keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien tiheyteen, ilmenee häiriöitä ja vaivoja, joita herkät voivat kokea. Miten te saatte lievitystä? Menkää luontoon tai menkää itseenne, jotta voitte tasapainottaa itsenne uudelleen luovien voimien suoralla energiasyötöllä.


Kun te olette taas tasapainossa, päästäkää irti siitä, mikä meni, ja tiedostakaa se, mikä ei enää palvele teitä, ja siirtykää sitten pois siitä. Osa Sointuvassa maailmassa elämistä on virrata todellisuutensa kanssa, ja tulee aina vain vaikeammaksi pitää kiinni tarinoista ja kertoa niitä. Antautuminen ja antaa Hengen tehdä työ on polku sointuvuuden kokemiseen ja ilmaisemiseen.


Kuten yllä mainittiin, te voitte saavuttaa sointuvuuden sisällänne. Ensisijaiset menetelmät, jotta saadaan aikaan perimmäinen sointuvuus jumalaisen ydinpulssin kanssa, ovat hengittely, meditaatio, lepääminen luonnossa, tietoinen seksuaalisuus, taide, musiikki ja kevyt fyysinen toiminta kuten käveleminen tai uiminen. Jokainen näistä toimista edistää hurmion ja hyvän olon taajuutta, ja aina kun tunnetaan hurmiota ja hyvää oloa, teillä on terveyttä ja tasapainoa. Niinpä silloin kun teillä on ylikuormaa sähköisistä laitteista, tiedotusvälineistä, matkustuksesta jne., aloittakaa yksinkertaisimmalla… hengittäkää.


Kun suljette silmänne ja hengitätte vain minuutin tai pari, te palaudutte. Itse asiassa saatatte huomata, että tuolla hetkellä, teillä ei ole mitään ongelmia tai vaivoja! Meditointi on hyödyllistä, koska se on noiden ”hetkien” jatkuvaa virtaa, ja sitoutuminen siihen vain 15 - 20 minuutiksi voi aloittaa sointuvuuden sielunne kanssa. Meditoinnin edistyessä voidaan päästä hurmiollisiin henkisen tietoisuuden tiloihin. Samaa tilaan voi päästä seksuaalisessa hurmiossa, luonnon tai taiteen kauneuden katselemisessa tai kauniin musiikin kuuntelemisessa, jossa on melodinen ja harmoninen rakenne.


Jotkut toistavan liikunnan ja urheilun muodot voivat myös koskettaa näitä tiloja, mutta koska keho on liikkeessä, niitä on vaikeaa ylläpitää pidempiä jaksoja. Puhtaasta, ei-kaksinaisesta näkökulmasta katsottuna, sointuvuus on vastakkaisuuksien liitto ja ylittäminen tai toisin ilmaistuna kaikkien äärimmäisyyksien tasapainoinen tila. Tästä te voitte helposti päätellä, että luonnolliset lähetykset ovat suoraa virtausta ja vaihteleva virtaus edustaa vastakkaisuutta. Koska te tällä hetkellä asutte fyysisessä kehossa fyysisessä maailmankaikkeudessa ja samanaikaisesti säteilette Hengen tietoisuuden elämänvirtana, teidän on erittäin tärkeää löytää tänä aikana itsellänne toimiva tasapaino suoran ja vaihtelevan virtauksen välille! Se mikä toimii teillä, ei ole sointuvaa toisille ja päinvastoin, joten älkää tyrkyttäkö uskomuksianne ja harjoituksianne muille.


Kun valotulva edelleen kiihdyttää tällä hetkellä kokemianne värähtelykerrostumia, maapallon sointuva taajuus lisääntyy edelleen, kun samanaikaisesti planeetan magneettikentän suhteellinen voima vähenee.


Kuten voitte kuvitella, heikentyvät maapallopohjaiset kentät ovat poissa tasapainosta, keinotekoisen maailman sähkömagneettisen kentän vahvistuvan voiman myötä. Kun lähestytään nollapistemagnetismia, tämä epätasapainottuu eksponentiaalisesti, kunnes saavutetaan käännekohta. Tämä ”käännekohta” on planetaarisen värähtelyn kasvava resonassi tai taajuus, mikä oli 7.8 hertsiä (kierrosta per sekunti) ja on nyt suurin piirtein 11 - 12 hertsiä. Nollapiste on seuraava värähtelyoktaavi (13.4 hertsiä), mikä yhdistyy matalaan tai nollamagnetismiin. Tuossa vaiheessa voi tapahtua monia asioita. Yksi luultavimmista on magneettinen napamuutos.


Silloin kun tapahtuu planeetan magneettisten napojen muutos, voi tapahtua kaikenlaisia kiinnostavia ilmiöitä. Suhteelliset polariteetit voivat kääntyä ympäri, kuten että pohjoisesta tulee etelä tai että positiivinen ja negatiivinen napa vaihtavat paikkaa sähkömoottoreissa tai muissa laitteissa. Niin kiinnostava kuin tuo kokemus ehkä onkin, hiljainen hetki juuri ennen tuollaista vaihdosta on merkittävä.


Kaikki viittaukset menneisyyteen lakkaavat olemasta planetaarisen järjestelmän kaiken aistivan elämän tietoisuudessa ja sinne kylvetään uusi tietoisuus. Kun magneettikenttä on vakiintunut, uusi toimintamalli alkaa tulla esiin tietoisuudessa. Jos tuo tietoisuus perustetaan sointuvuudessa ja rakkaudessa, niin se on vallitseva malli. Ilmeisesti tämä on perimmäinen syy, joka edistää kvanttimuutosta tai sadannen apinan vaikutusta. Tuollaiseen muutokseen vaadittava prosenttiosuus on suhteellisen pieni, mutta silti kaikki yksittäiset sielut eivät ole alttiita tai valmiita sellaiseen muutokseen.


Näinä valovalelujen ja valokehon kiihtymisen/yhdentymisen aikoina, teidän fyysistä kehoanne stressataan äärimmäisesti. Jos keho ei ole onnellinen, niin kukaan ei ole. Sitä vastoin jos mielenne on jatkuvasti tiedollisen häiriön tilassa sähkömagneettisen stressin ja tasapainottomuuden vuoksi, niin kehoonnekin vaikutetaan. Fyysisestä kulkuneuvosta huolehtiminen ei siis ole mikään toissijainen huolenaihe, vaan ensisijainen yleisen hyvinvoinnin tekijä.


Tilanteen parantaminen ottamalla tiettyjä mineraaleja ja vitamiineja - erityisesti B-vitamiiniyhdistelmä, magnesium ja muut hivenaineet - tukee keskushermostojärjestelmää. Aminohapot - kuten L-ornitiini, L-karnitiini ja L-arginiini - auttavat karkeiden proteiinien ja rasvojen muuttamisessa ADT:ksi eli adenosiinitrifosfaatiksi, mitä solunne tarvitsevat pitääkseen sisällään lisää energiaa ja valoa. L-karnitiini on melko kallista ravintolisänä, mutta sitä saadaan ruokavalion pienestä punaisen lihan määrästä tai vapautetaan kehosta ottamalla B-vitamiiniyhdistelmää ja L-lysiiniä. Tarkistakaa aina sisältänne, onko jokin lisäravinnekuuri sopiva omaan tilanteeseenne.


Seksuaalinen energia ja henkinen energia ovat vain… energiaa. Jos olette avoimia sille käsitykselle, että olette sekä henki että myös seksuaalinen olento, niin olette hyvin varustettuja soveltamaan tietoisen tai pyhän seksuaalisuuden periaatteita ”nahkanne luomisessa”. Jos ette kohtaa kaikkia syviä ennakkoasenteita, tuomitsemista tai uskomuksia seksuaalisuudesta, te ette voi täysin tuntea itseänne Henkenä. Tutkikaa omaa energiaanne ja osallistukaa siihen samalla uteliaisuudella, viattomuudella ja leikkisyydellä, mitä teillä oli lapsena. Häpeä ja syyllisyys aiheuttavat oikosulun energiaanne yhtä tehokkaasti kuin sammuttaisitte valon katkaisimesta.


Silloin kun te tietoisesti yhdistytte seksuaalisesti, joko itsenne tai toisen kanssa, te voitte päättää yhdistyä energiassa myös planeetan, kosmoksen tai Hengen kanssa. Ohjattuna tämä energia on rakkauden ja parantamisen teko maapalloa kohtaan, ja te tasapainotatte sähkömagneettista itseänne ja koko elämää. Mikään ei ole erillään tietoisuuden verkosta, ja jokainen rakkauden teko lisääntyy eksponentiaalisesti.


Seksuaalisuuden parantavaa voimaa on itse asiassa käytetty sairaanhoidollisesti ja ihmiskunnan monina aikakausina tämä tunnettiin hyvin - erityisesti egyptiläisissä ja tantrisissa alkemiakouluissa. Niille jotka päättävät hyväksyä sen, tietoinen tai pyhä seksuaalisuus on silta, joka voi auttaa tulemaan täydemmin ihmiseksi, täydemmin jumalaiseksi ja täydemmin sointuvaksi.


Taiteellisilla harrastuksilla tai pelkällä maalauksista, musiikista, kuvaveistoksista tai puutarhoista nauttimisella on rauhoittava ja keskittävä vaikutus. Erityisesti musiikki on siltä äärellisen ja äärettömän välillä, koska se lopettaa tavanomaisen vasemman aivopuoliskon hallinnan ja virittää teidät kosmiseen sykkeeseen ja taivaallisiin harmonioihin. Ympäristön äänet, kuten meren aallot ja luonnon äänet, sekä ääniparannusmusiikki, joka on suunniteltu edistämään syvempiä ja hitaampia aivoaaltotiloja, ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun ”apinamielenne” on vauhdissa.


Tiedostakaa epäharmoniset musiikkimuodot ja se, miltä solar plexuksessanne tuntuu altistuessanne niille. Jotkut nykyiset musiikin ilmaisumuodot heijastavat mielen ristiriitoja ja niitä pitää välttää. Mekaaniset rytmit tai kiemurat, joissa ei ole ”inhimillistä tunnetta” häiritsevät sähköisiä kenttiä sydämen ympärillä ja edustavat ”seisovia” aaltoja aivoissa, mikä voi aiheuttaa ahdistusta, vihaa, velttoutta ja masennusta. Antakaa harmonisesti rikkaiden äänien levitä energioihinne ja nostaa teidät kohotettuun ja hurmiolliseen tilaan, missä te yhdistytte kaikkien äänien Lähteen kanssa.


Lopuksi, meditoikaa kehoanne. Kävely hiljaa on hienoin kevyen aerobisen liikunnan ja mielen hiljentämisen muoto, ja samalla te altistutte enemmän planetaarisen äidin suoralle virtaukselle. Vaikka pyöräily ja kierrosten uiminen ovat erinomaista rentoutusta ja uudistavaa, meditatiivinen kävely luonnossa on suositeltavinta. Jos asut lämpimässä ilmastossa tai se sopii vuodenaikaan, etsi ruohoinen paikka ja pyöritä itseäsi! Aloita pyöriminen hitaasti vastapäivään ja nopeuta vauhtia asteittain, kunnes kaadut maahan pyörryksissä. Anna itsesi tasapainottua. Nouse sitten ylös ja toista tämä myötäpäivään ja kaadu taas maahan. Nauti ruohon tunnusta ja auringon lämmöstä. Ole taas kuin lapsi ja vähän aikaa vastuuton!


Kaikki nämä ovat vain suosituksia ja ehdotuksia, ja sinun on kysyttävä, sitten kuunneltava ja noudatettava sitä, mikä on sinulle sopivaa. Ensisijainen etu tästä koituu sinulle, ja se on osoitus itsensä rakastamisesta ja arvostamisesta. Tämä iItsen” kunnioittaminen kääntyy kiitollisuudeksi Lähdettä kohtaan kaikissa sen ilmentymissä, ja tämä kiitollisuus Lähdettä kohtaan ja sointuvuus sen kanssa tasapainottavat ja harmonisoivat ydinolemuksesi, mikä on rakkautta. Tehdessäsi tämän itsellesi, värähtelyäsi ja tietoisuuttasi nostetaan.


Kun sinut nostetaan huvittelun/ilon välityksellä, sinä vaikutat toisten tietoisuuteen sekä lähellä että kaukana. Tämä vaikutus on merkittävä ja tarpeellinen, sillä tämä merkittävä ”nosto” tuo valoa niille, jotka ovat kiinni mielen vankilassa ja janoavat vapautta ja hoivaamista. Suuntautumalla säännöllisesti omiin luonnonrytmeihisi, tämä planeetta, kosmos ja Lähde tasapainottuvat ja harmonisoituvat paljon enemmän, kuin voit kuvitellakaan. Sointuvuus Kaikkeuden kanssa on etsimäsi olemus, muistamaasi olemista. Toiminta kumpuaa sitten tarvittaessa luonnostaan olemisesta ja on täynnä läsnäoloa ja voimaa, mikä voi saada aikaan ihmeitä.


Maailmankaikkeus kutsuu! Ykseyden laulu, tarkoituksen harmonia ja sointuvuus kaiken sydämen kanssa ilmaisee jumalaista feminiinisyyttä. Se kutsuu esiin rakastaan, jumalaista maskuliinisuutta, kulkemaan sointuvasti jälleen kerran Puutarhassa.


Me olemme valmiita ja minä olen Ariel. Lähteestä ja Lähteen palveluksessa.”


Viestejä voi vapaasti jakaa edelleen.

Ei kommentteja: