WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 28. syyskuuta 2012

MYTRE JA ARCTURUSLAISET: MONIULOTTEINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

MYTRE JA ARCTURUSLAISET: MONIULOTTEINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
24.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Moniulotteisen käyttöjärjestelmän integroiminen kolmannen ulottuvuuden aivoihin
 
Mytre puhuu:
 
Rakkaat maaystävät, olen varma, että kuudennen ulottuvuuden selityksestäni käsitätte, ettei aikaan sidottu, kolmannen ulottuvuuden ajattelunne riitä ymmärtämään tai hallitsemaan kokemuksia kuudennessa ulottuvuudessa ja sen yli.
 
Arcturuslaiset ovat usein kertoneet teille - kuten he toistuvasti kertoivat minulle - että on elintärkeää integroida moniulotteinen käyttöjärjestelmänne täysin kolmannen ulottuvuuden aivoihinne.
 
Olette kaikki ladanneet tämän uuden mielen käyttöjärjestelmän niiden korkeampien valotaajuuksien kautta, joita tulee käpylisäkkeeseenne. Kuitenkin siihen saakka kunnes olette integroineet tämän moniulotteisen ohjelman nykyisen kolmannen ulottuvuuden mielenne prosesseihin, havaintonne ja vuorovaikutuksenne korkeamman ulottuvuuden todellisuuksista ovat alle täyden potentiaalinne.
 
Siksi on elintärkeää, että saatatte loppuun moniulotteisen käyttöjärjestelmän yhdistämisen fyysisten aivojen ja hermojärjestelmän kolmannen ulottuvuuden mikropiireihin. Siirtymät joihin ryhdytte, ovat tarpeettoman vaikeita, silloin kun olette sidottuja peräkkäiseen, ajan "kuljettamaan" ajatteluun.
 
Me, Arcturuslaiset ja minä, Mytre, autamme teitä muistamaan, miten eletään ajan ulkopuolella. Ajan ulkopuolella eläminen mikä on äärettömän aikasilmukan sulkemista, on oleellinen tekijä henkilökohtaisessa ja planeettaylösnousemuksessa. Arcturuslaiset puhuvat teille nyt moniulotteisen käyttöjärjestelmänne integroimisesta.
 
Arcturuslaiset puhuvat:
 
Rakkaimmat ylösnousevat ystävämme, olemme aina olleet kanssanne. Miten olisimme voineet olla olematta? Me olemme te ja te olette me. Itse asiassa joka päivä enemmän ja enemmän tuo harha kuilusta välillämme vähenee ja vähenee, kunnes pian teidän ei enää tarvitse vetää syvään henkeä ja keskittää energioitanne voidaksenne kommunikoida kauttamme. Pian vain olette kanssamme.
 
Silti tiedätte, että kolmannen ulottuvuuden aivonne eivät voi sisältää sen informaation taajuutta, määrää ja moniulotteista laatua, mitä annamme teille ykseyden nyt-hetkessä. Näin on elintärkeää, että integroitte todellisen ITSENNE moniulotteisen käyttöjärjestelmän muuntuvan maa-astianne aivoihin.
 
Haluamme kertoa teille, ettei tämä prosessi ole ehkä mukava fyysiselle kehollenne tai fyysisten aivojenne mikropiireille. Silti aloitamme tämän prosessin nyt, koska olette pyytäneet omaa ja planeettanne ylösnousemusta. Tämä pyyntö merkitsee, että olette valmiita laajentamaan mielenne prosessointia.
 
Olette turhautuneet tarpeesta siirtyä moniulotteisen maailman kanssa kommunikoinnista, vuorovaikutukseen kolmannen ulottuvuuden elämänne aikaan sidottujen yksityiskohtien kanssa. Siksi autamme teitä tuosta erillisyydestä irtipäästämisessä. Ja kun tuo erillisyys sulkeutuu ykseyteen, hahmotatte kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne myriadit yksityiskohdat moniulotteisen ITSENNE havaintotavalla.
 
Moniulotteisen havaintotavan myötä ette ole enää piilossa niiden myriadien "puiden" keskellä, joita on ympärillänne ja jotka saavat olonne tuntumaan eksyneeltä ja hämmentyneeltä. Sen sijaan teillä on perspektiivi, missä leijutte metsän yläpuolella ja näette reitin edessänne säteilevänä valojuovana.
 
* Pyydämme sinua rentouttamaan täysin fyysiset aivosi, rentouttamalla otsasi ja avaamalla kruunusi, jotta näet paremmin kolmannella silmälläsi.
 
* Rentouta nyt niskasi, kurkkuchakrasi, jotta sanat joita kuulet ja puhut, ovat vapaita kolmannen ulottuvuuden ajattelusta.
 
* Salli tuon rentoutumisen lipua alas korkeaan sydämeesi.
 
* Tunne viisauden, voiman ja rakkauden kolminkertainen liekki, kun se kietoo sisäänsä ajattelusi ja sallii sinun muistaa olleesi pappi tai papitar Atlantiksella ennen sen romahtamista.
 
* Muista kaikki, mitä tiesit silloin, ja tuo se aivojesi nykytiedostoihin, kansioihin ja mikropiireihin.
 
Aloitamme Atlantiksen informaatiosta, sillä teillä oli fyysinen muoto tuolloin. Taajuutenne ei ollut yhtä matala kuin fyysisessä muodossanne nyt, mutta oli tosiaan fyysinen muoto. Toisaalta silloin kun puhutte arcturuslaisten muistojenne kautta, olette vapaa muodosta. Näin ollen se on paljon vaikeampaa kolmannen ulottuvuuden mikropiirienne hyväksyä ja ymmärtää.
 
Tämä muistamisprosessi voi olla ihmistajunnallenne tiedostamaton. Siksi sallikaa itsenne tuntea sen informaation, minkä tiesitte Atlantiksella, tulla moniulotteisen ajattelunne pintaan. Muistakaa nyt, miten teillä oli kyky lähteä ajasta. Olette ehkä muistaneet, että kuolitte Atalntiksen romahtamisen aikana, mutta te ette kuolleet. Kukaan ystävistämme joka tuli auttamaan Gaiaa siirtymässä, ei kuollut. Sen sijaan juuri sillä hetkellä, kun fyysinen kulkuneuvonne ei enää voinut ylläpitää valoanne, astuitte ajan ulkopuolelle.
 
Ajasta lähteminen oli helpompaa silloin, koska fyysinen maailmanne oli tuhoutumassa. Lisäksi monille teistä aikarajoitukset olivat uusia. Nyt ajasta lähteminen on vaikeampaa, kun olette eläneet ajassa myriadeja inkarnaatioita. Lisäksi maadoittuneen itsenne täytyy nyt ajaa autoa, kulkea katua pitkin, puhua ihmisen aikaan sidotulla kielellä, maksaa laskuja ja tehdä askareita. Toisin sanoen, teidän on edelleen säilytettävä kolmannen ulottuvuuden kulkuneuvonne, samalla kun tietoisuutenne laajenee kauas tuon pienen ja heikon kulkuneuvon rajojen ulkopuolelle.
 
Pyydämme teitä nyt laajentamaan havaintonne meidän olemukseemme. Tuntekaa meidät ympärillänne. Muistakaa, miten ette ole koskaan lähteneet meistä. Katsokaa nyt fyysistä kehoanne. Kun astuitte nykymuotoonne, "kirjauduitte sisään" kehoonne kopioimalla moniulotteisen tietoisuutenne maa-astiaan. Tuolla moniulotteisen tietoisuutenne ja ehdottoman rakkauden suurella voimalla, mikä on aina ylivalaissut teidät, kertokaa kulkuneuvollenne, miten paljon välitätte siitä ja miten ylpeä olette siitä.
 
Kertokaa maa-astiallenne, että on normaalia pakahtua siitä informaatio- ja energiakirjosta, mitä se on kerännyt. Yhdistääksenne kolmannen ulottuvuuden aivonne täysin niihin moniulotteisiin mikropiireihinne, jotka olette ladanneet ja integroineet tietoisuuteenne, sen on mentävä neljännen ulottuvuuden auranne palomuurin läpi.
 
Neljännen ulottuvuuden palomuuri on tärkeä, koska nämä korkeammat energiat olisivat liian nopeita ja liian korkeataajuuksisia kolmannen ulottuvuuden mikropiirienne kestettäväksi. Siksi hahmottakaa neljännen ulottuvuuden auranne, tuntekaa se kaikkialla ympärillänne. Käsittäkää, että tämä aura joka ympäröi fyysistä kehoanne, ympäröi myös fyysisen muotonne joka solua.
 
Lisäksi aurassanne on kaikkia neljännen ulottuvuuden elementaalihenkiolentoja, jotka ovat valmiina ja jotka ovat tulleet vapaaehtoisesti auttamaan teitä erityisesti moniulotteisen tietoisuutenne kytkemisessä neljännen ulottuvuuden palomuuriinne. Sitten kun olette yhdistäneet neljännen ulottuvuuden palomuurisuojanne kolmannen ulottuvuuden aivojenne mikropiireihin, on paljon helpompaa ladata moniulotteinen käyttöjärjestelmänne.
 
Salli itsesi vetää syvään ja pitkään henkeä. Itse asiassa vedä useita kertoja syvään ja pitkään henkeä. Koe aurasi - ei vain ympärilläsi, vaan myös sisälläsi. Kolmannen ulottuvuuden ajattelusi keskittyy erillisyyteen. Siksi ajattelitte, että aura oli erillään fyysisestä muodostanne ja ympäröi vain kolmannen ulottuvuuden kehoanne.
 
* Koe tietoisesti tuo erillisyysharha, minkä kolmannen ulottuvuuden mielesi on luonut …
 
* Kuvittele, että aurasi energia on polariteettiasteikon toisessa päässä ja fyysinen muotosi on toisessa …
 
* Tuon polariteetin luhistumiseksi, vedä fyysistä muotoa enemmän ja enemmän asteikon keskusta kohti …
 
* Vedä auraa enemmän ja enemmän asteikon keskusta kohti …
 
* Liitä ne nyt yhteen, mikä luhistaa ne yhdeksi …
 
* Kun luhistat tuon kuvitteellisen polariteetin yhdeksi, tunne neljännen ulottuvuuden aurasi integroituvan fyysisen muotosi jokaisen solun ympärillä …
 
Olette saaneet loppuun ensimmäisen vaiheen moniulotteisen käyttöjärjestelmänne integroimisesta kolmannen ulottuvuuden aivoihin. Palaamme toisten vaiheiden kanssa, sitten kun teillä on ollut "aikaa" päästää tämä tietoisuusmuutos jokapäiväiseen elämäänne.
 
Moniulotteinen käyttöjärjestelmänne (teksti videona englanniksi): www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ipEwdJujb_E
 
Kirjoittajan kommentti:
 
"Loma" mistä Arcturuslaiset puhuvat YouTube-videolla, alkoi neljä päivää sitten. He sanoivat, että tämän loman aikana voisin aloittaa moniulotteisen käyttöjärjestelmäni integroimisen kolmannen ulottuvuuden aivoihin. Tämä on ollut intensiivinen koulutusprosessi yökehossani. Heräsin juuri kolmannesta yöstä.
 
Joka yö minulla on ollut haastavia unia, missä kohtasin vanhoja pelkomalleja, joita on kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmässäni. Olen käynyt läpi jokaisen johtajuuspelon, mikä on koskaan tullut mieleeni, sekä tarkkaillut ja selvittänyt vanhoja kroonisia ajattelu-, käyttäytymis- ja reagointimalleja, jotka resonoivat ehdotonta rakkautta vähäisempien taajuuksien kanssa.
 
Toisin sanoen, olen vapauttanut kolmannen ulottuvuuden tiedostoja, kansioita ja ohjelmia aivoistani ja tietoisuudestani, tilan tekemiseksi uudelle käyttöjärjestelmälle elämään. Olen ikään kuin ostanut uuden ja upean tietokoneen, mitä en halua täyttää vanhoilla tiedostoilla. Näin ollen käyn läpi kaikki, kauan sitten unohdetut tiedostot ja luen jokaisen sanan, ja sitten lopultakin tuhoan sen, missä on vähänkin pelkovärähtelyä ja kaikkia sen ystäviä, kuten viha, suru, masennus ja pahaenteisyys.
 
Olen herännyt joka aamu uupuneena yötyöstä. Kun Arcturuslaiset sanoivat, että tämä prosessi olisi vaikea "pienelle ja heikolle" maa-astiallemme, he olivat oikeassa. Onneksi olen saanut valmiiksi "kolme yötäni alimaailmassa" ja olen toiveikas, että vanhat aikaan sidotut ja egopohjaiset tiedostot on vapautettu kolmannen ulottuvuuden tietokoneaivoistani.
 
Ensimmäinen yö oli vaikein siinä mielessä, että näin unta, että joku kasvoton ihminen kävi ihmisten luona valtavan pelkonsa kanssa ja halusi antaa sen noille ihmisille. Heräsin juuri ajoissa ja nukahdin vain saman tein täysin samaan tilanteeseen.
 
Herättyäni unesta ja palattuani täsmälleen samaan hetkeen käsitin lopulta, että minun olisi kohdattava tämä pelko, mikä meni ihmiseltä toiselle. Päätin täyttää itseni ehdottomalla rakkaudella ja kohdata suoraan seuraavan pelokkaan ihmisen. Kun tein sen, kaikkien pelko oli poissa. Sitten heräsin, jotten unohtaisi ratkaisua pelkoon.
 
Toisena yönä pystyin nukkumaan vain tunnin kerrallaan ja sitten heräsin. Kuitenkin olin liian väsynyt saadakseni yksityiskohtia unesta, mitä olin paennut. Tämä prosessi tuntui siltä, että päästin irti loputtomasta raadannasta, kun yritin johtaa toisia vanhalla kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja rajoittuneisuustavalla. Heräsin uupuneena vain kolmen tunnin kuluttua ja nousin ylös sängystä.
 
Kaksi ensimmäistä yötä olimme erittäin epämiellyttävässä hotellihuoneessa, yhdessä harvoista mitä ei ole vielä remontoitu. Sänky oli kova, oli kuumaa eikä ilma kiertänyt. Kaikki oli vanhaa ja surkeasti remontin tarpeessa. Oli kuitenkin perjantai- ja lauantaiyö ja kaikki huoneet hotellissa ja alueella olivat varattuja. Näin minun täytyi nukkua vanhassa. Hyvänä kolmannen ulottuvuuden ihmisenä hyväksyin sen, mutten ollut tyytyväinen.
 
Eilen menimme uuteen kauniiseen hotelliin, missä huone antoi suoraan upealle hiekkarannalle. Otin pitkät torkut päivällä ja uin altaassa tähtitaivaan alla. Näin kolme epätavallista "tähteä", mitkä muodostivat suuren kolmion taivaalle yläpuolellani. Kelluin selälläni pitkän aikaa ja huusin: "Oletko se sinä? Oletteko siellä?" En kuullut mitään, mutta sitten kun katsahdin ylös juuri ennen huoneeseen palaamista, nuo tähdet eivät olleet entisellä paikallaan.
 
Viime yönä nukuin hyvin, mutta heräsin loppuvihkimysuneen ja kuvaan jalan menemisestä aivoihini. Nousin ylös sängystä ja kirjoitin tämän kommentin. Kenties olin "potkaissut ulos" vanhan käyttöjärjestelmäni ja olen valmis vastaanottamaan uuden. Odotan nyt koulutusunia, joissa opin käyttämään uusia, moniulotteisia tietokoneaivojani.

MYTRE JA ARCTURUSLAISET: MONIULOTTEINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: