WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 22. syyskuuta 2012

MITEN VAHVA ON RAKKAUDEN/ELÄMÄNLANKASI?

MITEN VAHVA ON RAKKAUDEN/ELÄMÄNLANKASI?

ArkkiEnkeli Mikaelin elokuun 2006 viesti
Ronna Hermanin välittämänä (www.ronnastar.com)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat mestarit, tuhansien vuosien ajan kolmannen/neljännen ulottuvuutenne todellisuudessa ihmiskunta on keskittynyt hankkimaan rakkautta, valtaa ja tyydytystä ympärillään olevista eteerisen, solar plexukseen kiinnittyvän nauhan välityksellä, jotta voitaisiin imeä toisten energiaa horisontaalisesti. Kaksinaisuuden peli on ollut työnnä/vedä-tanssia tai yritystä ottaa muilta se, mitä teiltä puuttuu tai minkä te luulitte saavan aikaan rakkautta ja itsearvostuksen aistimuksen elämässänne.

Edes oivaltamatta sitä, mitä tapahtui, normiksi tuli etsiä positiivista tunne-energiaa ja etua kiinnittämällä näitä eteerisiä nauhoja lähimpiinne, olivat ne sitten perheenjäseniä (erityisesti lapsia tai puolisoita), ystäviä, tuttavia tai työtovereita. Niin tekemällä te todellisuudessa sekoititte itsenne syvemmin syyn ja seurauksen karmalliseen peliin. Tämä elämänlanka, minkä te loitte tai sallitte toisten luoda kanssanne, toimi molempiin suuntiin, ja siinä missä te luulitte saavanne tarvitsemanne, useimmiten muut uuvuttivat tai manipuloivat teitä (riippuen siitä, kumpi oli vahvempi mentaalisesti tai tunteellisesti).


Kyllä, teillä on aina ollut tuo Rakkauden/Elämänlanka Ylimmästä Luojasta ja Isä/Äitijumalastamme, sillä ilman sitä te lakkaisitte olemasta. Kuitenkin aikojen kuluessa, teidän siirtyessänne etäämmälle Elämää generoivasta lähteestä, tämä elämänlanka venyi äärimmilleen ja kapeni ohueksi Valojuovaksi, minkä myötä teidän saamanne vertikaalinen, elämää antava eliksiiri supistui minimiin. Kuvitelkaa horisontaalisten energianauhojen muiden kanssa tulevan vahvemmiksi ja vahvemmiksi ja muodostavan kuin jättimäisen, monimutkaisen verkon, kun se kutoutui aina vaan kauemmas teistä, yhdistyen useampiin ja useampiin ihmisiin ja häiritsevimmiksi värähtelymalleiksi matkan varrella.


Me toivomme teidän tiedostavan sen, miten dramaattisesti ja voimallisesti muut vaikuttavat teihin, teidän toimiinne ja reaktioihinne toimiessanne tällä tavalla. Muiden oikut heittelevät teitä ja ajan voimakkaimmat ja suosituimmat käsitykset tai uskomukset vaikuttavat teihin. Te yritätte elää muiden ihmisten standardien mukaisesti ja seurata oikukkaita ja jatkuvasti muuttuvia muotivirtauksia, traditioita ja sääntöjä, jotka ovat niiden asettamia, joilla on kyky imuroida eniten energiaa ympärillään olevilta.


He asettuvat roolimalleiksi ja asiantuntijoiksi, kunnes joku voimakkaampi tulee ja saavuttaa ”massojen hallinnan” joksikin aikaa. Menneisyydessä ja suuressa määrin nykyäänkin ihmisten enemmistöä Maan päällä hallitsevat poliittisessa, uskonnollisessa ja teollisuuden vallassa olevat, sillä enemmistö näistä ryhmistä lähettää jatkuvasti ulos mielipiteitä ja propagandaa pitämään massat ruodussa lupauksillaan ratkaista kaikkien ongelmat ja tehdä heidän elämästään parempaa.


Ne ovat pyrkineet pitämään teidät ”laumatilassa”, jolloin te halukkaasti seuraatte johtajia kyselemättä, koska te etsitte turvallisuuden tunnetta eikä teidän tarvitse tehdä mitään haastavia, elämää muuttavia päätöksiä omasta puolestanne. Salaa ja hiljaisuudessa on todellisuudessa pelon ja pelottelun kautta ollut tarkoituksena ottaa hallintaan massat ja pitää ne siinä sekä imuroida mahdollisimman paljon energiaa tuon energeettisen nauhan kautta.


Me olemme sanoneet monta kertaa, että on vaatinut paljon rohkeutta ja päättäväisyyttä astua tuon ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden hyväksyttyjen ja suosittujen uskomusten ulkopuolelle, joka on tiheä, tukahduttava yhdistelmä negatiivisia ajatusmalleja, jotka ovat estäneet teitä voimaantumasta ja orjuuttaneet teitä tuhansia vuosia.


Me olemme korostaneet tärkeyttä palata ”itsenäisen olemisen tilaan”, mikä tarkoittaa pohjimmiltaan olemuksenne monien puolien takaisin vaatimista ja yhdistämistä, mikä on edellytys massojen ”palamiselle ykseyteen”. Teidän on aloitettava katkaisemalla kaikki energianauhat ja kiinnikkeet, joita te olette luoneet toisten kanssa monien elämien aikana ja rikkomalla kaikki sopimukset, jotka eivät enää palvele suurinta hyvää, sopimukset, joita on tehty menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, tässä tai jossain muussa todellisuudessa.


Me olemme antaneet teille monia harjoituksia ja ohjeita siitä, miten tämä voidaan tehdä tehokkaimmin, ja me kannustamme teitä voimakkaasti saattamaan tämän prosessin loppuun omassa Valopyramidissanne viidennessä ulottuvuudessa. Siinä ympäristössä se toimitte sielutasolla ja ohitatte kaikki egon vääristymät ja harhakäsitykset. Se on myös yksi nopeimmista ja tehokkaimmista tavoista tasapainottaa ja harmonisoida vanhoja karmallisia kysymyksiä, kun pyritte astumaan pois karman pyörästä ja armon tilaan.


Teidän on muodostettava uudelleen Elämänlankanne, voimistettava ja laajennettava sitä, jotta te pystytte asteittain yhdistymään Rakkauden/Valon eliksiirin maksimimäärään. Me olemme kertoneet teille, että jalostunutta energiaa Ylimmän Luojan sydämen ytimestä suodattuu nyt alas Maan päälle ja ihmiskunnalle viidennen ulottuvuuden pyramidien ja Taivaallisten valokaupunkien kautta. Teidän täytyy valmistautua tätä ihmeellistä Valon lahjaa ja kastetta varten.


Kun te yhdistytte siihen ja alatte sallia tämän muuntavan energian virrata lävitsenne, te astutte nopeutetulle ylösnousemuspolulle. Kun te olette vierailleet teitä lähinnä olevassa Valokaupungissa ja saaneet ”alkuvalelun” yhden Ylösnousemuksen Kiihdytyskammion välityksellä, ikään kuin hana olisi avattu ja luotu suora yhteys tarkoituksenmukaisten värähtelytaajuuksien ja teidän Elämänne/Lankanne välillä. Sen jälkeen yhdistyessänne, prosessoidessanne ja heijastaessanne korkeampien värähtelymallien jokaista tasoa, teidät viedään seuraavalle välitasolle saamaan vieläkin korkeampaa Valon valelua. Ja kun te ankkuroitte jokaisen Rakkauden/Valon korkeamman tason Maahan ja säteilette sitä ulos maailmaan, se yhdistyy automaattisesti muiden Valotyöläisten harmonisiin värähtelymalleihin, mikä rakentaa, vahvistaa ja muuntaa Maata ja ihmiskuntaa.


Teidän on tärkeää ymmärtää, että riippumatta asuinpaikastanne, korkeammissa ulottuvuuksissa on paikoillaan Valokaupunki, johon teillä on pääsy. Portaaleihin pääsee henkilökohtaisesta Valopyramidistanne, mistä teidät viedään suoraan teitä lähimpään Valokaupunkiin, ja teillä on kyky ankkuroida tuo jalostettu Valon lahja saman prosessin kautta.


Ettehän voi olla näkemättä tämän suunnitelman täydellisyyttä ja sitä tärkeää osaa, mikä teillä on tässä mahtavassa tilaisuudessa, joka ihmiskunnalla on palata itsemestaruuteen ja korkeampaan olemisen tilaan? Asteittain teihin ei enää vaikuta horisontaaliset eripuraiset taajuudet, sillä Valon muuntomallit puhdistavat kaikki vääristymät voimakentästänne ja sen ulkopuolelta. Te säteilette voimakkaita, harmonisia värähtelymalleja, jotka menevät eteenpäin äärettömyyden merkkinä edellänne, takananne, oikealla ja vasemmalla puolellanne, näin eristäen teidät tai tasoittaen ja tyynnyttäen kaikki levottomat ja vääristyneet kaaosenergiat polultanne.


Teidän on tärkeää oivaltaa, että Jumalaisen suunnitelman jokainen vaihe on holograafisesti painettu Maan aurakenttään, ja siellä on koodi tai eteerinen impulssi, joka on käynnistetty tai tullaan käynnistämään teidän jokaisen sisällä tarkoituksenmukaisena aikana. Impulssi, joka tönäisee, kannustaa ja innostaa teitä täyttämään tärkeän osanne suunnitelmassa. Se on suunniteltu huolellisesti niin, että jos yksi teistä luovuttaa, aina on valmiina toinen rohkea sielu astumaan tuohon määrättyyn tehtävään. Jumalaista suunnitelmaa ei torjuta, se on ”idioottivarma”. Ne teistä, jotka eivät astu esiin ja vaadi itselleen heille suunniteltua tehtävää, menettävät ihmeellisen tilaisuuden, ja hyvin usein kyseessä oleva sielu valitsee siirtyvänsä rajan taakse. Kaikkea ei kuitenkaan ole menetetty, sillä heille annetaan tulevaisuudessa mahdollisuus vaatia mestaruutensa itselleen ja täyttää osansa Jumalaisessa suunnitelmassa.


Riippumatta uskomuksistanne taivaalliset muutoksen tuulet yltyvät voimakkaammiksi ja voimakkaammiksi, kun ne leviävät kaikkiin ja kaikkialle Maan päällä. Kaikkien on kehityttävä eteen- tai taaksepäin, mikään ei jää paikoilleen. Kun te pyritte saavuttamaan itsemestaruuden, teistä luotatte enemmän itseenne ja hyväksytte ne totuudet, jotka te saatte henkilökohtaisen kokemuksen kautta, jotka vahvistetaan Korkeamman itsenne kautta. Te ette ole enää halukkaita hyväksymään käsityksiä ahdasmielisen ja sokean totuuden kautta, vaan prosessoitte kaikki uudet ajatukset ja teoriat oman ”sydän/sielumonitorinne” kautta. Me olemme varoittaneet teitä kerta toisensa jälkeen, älkää hyväksykö mitään, mitä joku toinen sanoo, ennen kuin vahvistatte sen omaksi totuudeksenne.


Monet teistä alkavat kehittää sisäsyntyisiä kykyjään selvänäköisyyteen (selkeään näkemiseen) ja selväkuuloisuuteen (selkeään kuulemiseen). Te kuitenkin olette joko vaivaantuneita yliherkkien voimienne orastamisesta tai te ette luota ja sen vuoksi torjutte suurimman osan sisältä saamastanne informaatiosta. Teidän kaikkien on aika kehittää ja käyttää ”korkeampia aistejanne” ja mitä pikemmin te niin teette, sitä nopeammin te saatte itsemestaruuden.


Monilla on se väärinkäsitys, että selvänäköisyys on ainoastaan kuvien näkemisen prosessi tai mielessä liikkuvia kuvia. Monet ihmiset kuitenkin vastaanottavat ajatuspaketteja tai holograafisia kuvia mieleensä, ja ne on tulkittava. Selvänäköiset kyvyt alkavat tavallisesti pieninä spontaaneina näkyinä, ja jotkut voivat alkaa nähdä auroja ihmisten ympärillä tai Valon välähdyksiä silmäkulmissaan.


Silloin kun kolmas silmä alkaa avautua tai aktivoituu, on tavallista nähdä geometrisia Valomalleja tai kauniita, sykkiviä värien kaleidoskooppeja meditaation aikana. Ei ole epätavallista saada holograafista ajatusmallia ”todennäköisestä tulevaisuudesta” tai käsitteestä/käsityksestä, minkä Korkeampi itse yrittää teille antaa. Todennäköiset tulevaisuudet ovat ainoastaan sitä ja voivat muuttua, vaihtua tai purkautua positiivisella tahdonilmaisulla. Erottelukykyä pitää aina käyttää ensimmäisenä ja ensisijaisesti, ennen kuin hyväksyy mitään informaatiota mistään lähteestä tai toimii sen mukaisesti. Tämä on ensimmäinen sääntö itsemestaruuden saavuttamisessa.


Tärkeissä asioissa ja ennen toimiin ryhtymistä sen perusteella, mitä teille kerrottu tai annettu jonkun muun kautta, teidän pitäisi aina pyytää tuon informaation vahvistamista fyysisessä ilmiasussa, jotta te tiedätte tuon informaation olevan oikeaa. Teidän Korkeampi itsenne tai Valo-olennot eivät tee ennusteita, koska ne tietävät, miten nopeasti kaikki voi muuttua ihmiskunnan vapaan tahdon lahjan vuoksi. On monia mahdollisia ”todennäköisiä tulevaisuuksia” ja ennustaessaan tulevaa tapahtumaa ennustaja tavallisesti keskittyy voimakkaimpaan todennäköiseen tulevaisuuteen annetussa informaatiossa.


Kaikki voi kuitenkin muuttua energian värähdyksessä ja usein muuttuukin, koska energia on vaihdettu yhdestä mahdollisesta tapahtumasta toiseen. Ennustukset tulevaisuuden mahdollisista mullistavista tapahtumista annetaan usein, jotta te voitte käyttää vapaan tahdon lahjaanne ja kanssaluoda energioita muutamaan tulevaisuutta paremmaksi.


Selväkuuloisuus tai -näköisyys alkaa usein sillä, mikä näyttää vain sisäiseltä tietämiseltä, ja pienillä sattumilla ja ihmeillä. Se tuntuu joskus kuin inspiraation välähdykseltä sisällä, ja sen perässä tulee tavallisesti uusia käsitteitä tai informaatiota. Se voi näyttää siltä, kuin sanoja virtaisi mieleenne, ja se voi sisältää tai olla sisältämättä ”ääniä” sisältä mielessäsi. Te voitte alkaa saada vastauksia kysymyksiinne ja informaatiota, josta tulee monimutkaisempaa, teidän tulessanne tehokkaammiksi liittymään korkeapiin värähtelymalleihin tai ”jalostuneempaan kosmiseen informaatioon”.


Tämä voi johtaa sellaisen yksityiskohtaisen informaation saamiseen, joka on tietämyksenne ulkopuolella. Teidän pitäisi kuitenkin tiedostaa, ettei ole pakollista prosessoida, yhdistää ja laittaa toimimaan kaikkia korkeampia totuuksia tai käsitteitä, mitä teille annetaan, ennen kuin saatte lisäopastusta. Te tulette pian huomaamaan, etteivät nämä lahjat ole vain viihdytystä tai egon mielihyvää varten, ja jos te ette pysy keskittyneenä kaikille suurimpaan hyvään, te menetätte piankin saamanne kyvyt.


Henki ei ole koskaan monisanainen tai negatiivinen, ja kaikki informaatio korkeammista lähteistä on aina innoittavaa, kohottavaa, rohkaisevaa ja antaa opastusta, muttei sanele, imartele egoa tai vaadi ylintä auktoriteettia. Korkeampi opastus on aina kaiken hyväksi, ei ainoastaan harvojen. Teidän oppaanne ja enkeliauttajanne antavat teille informaatiota avustamaan polullanne kohti valaistumista. Ne eivät kuitenkaan anna teille ratkaisuja ongelmiinne tai informaatiota ratkaisemaan jotain ”haastavaa tilannetta” tai ratkaisemaan elämän oppiläksyä. Sen tekeminen on vastoin maailmankaikkeuden lakeja.


Teidän jokaisen on aika alkaa vastaanottaa omia vastauksianne ja opastustanne sisältä vaatiessanne oman Jumalaisen syntymäoikeutenne. On aika elää korkeinta totuuttaan, tunnustaa ja yhdistää jokainen oman olemuksensa puoli ja piirre ja hyväksyä oman mestaruutensa viitta. Rakkaat, minä tarjoa teille palavaa Valomiekkaani, Jumalaisen tahdon, totuuden ja urheuden miekkaani, auttamaan teitä irrottamaan itsenne menneisyyden kahleista ja harhakuvista. Tulkaa, minä opastan ja autan teitä, kuten olen tehnyt suuren seikkailunne alusta saakka. Minä olen aina teidän kanssanne.


MINÄ OLEN ArkkiEnkeli Mikael.

Ei kommentteja: