WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 22. syyskuuta 2012

Jälleensyntyminen Michael - käsikirja / I 0sa jatkuu

1 OSA
Jälleensyntymisoppi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että emme voi kuluttaa loppuun maailman
happivarastoja tai saastuttaa valtameriä tulematta takaisin kokemaan niiden seuraukset; emme voi
myöskään hävittää maailman metsiä tai eläinkantoja. Elämme päätöstemme kanssa.

Tämä kirja on kauan kadoksissa ollut kartta, joka paljastaa epätasaisen ja eksoottisen maaperän ääriviivat ja sen halki kulkevan polun. Tästä löydät ne olennaiset ainesosat, jotka muodostavat persoonallisuutesi: roolin, jota näyttelet, elämäsi päämäärän, perusasenteesi sekä olemassaolevat kompastuskivesi. Löydät myös tavan, jolla voit parantaa itsetuntemustasi sekä hyväksyä muut ilman ehtoja.


Michaelin Käsikirjan sisältämät ajatukset ovat suodattuneet pienten ryhmien kautta, jotka noudattavat niitä elämässään. Niiden mukaan maailmankaikkeus ja elämä sinänsä on järjellinen systeemi, ei sattumanvarainen kaaos. Siinä on selvästi toisistaan erottuvia ainesosia kuten sisin olemus, väärä persoonallisuus, jälleensyntyminen, meissä kaikissa oleva ykseys jne.


Nämä ajatukset voivat auttaa ymmärtämään planeetan kasvua, kun suurin osa maailman siviilisaatioista jatkaa nopeaa yhdentymistään tuhansien vuosien erilläänolon jälkeen. Yhdentymisen myötä voi tulla tietoisuus toiminnasta henkilökohtaisessa mittakaavassa ja myös maailmanlaajuisesti.

Jälleensyntymisoppi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että emme voi kuluttaa loppuun maailman happivarastoja tai saastuttaa valtameriä tulematta takaisin kokemaan niiden seuraukset; emme voi myöskään hävittää maailman metsiä tai eläinkantoja. Elämme päätöstemme kanssa.

Michaelin Oppijärjestelmän omaksumisessa ratkaisevin koetinkivi on hyväksyä ajatus jälleensyntymisestä. Kun tämä kynnys on ylitetty, väistämätön kysymys kuuluu: "Kuinka kaikki toimii?" Tässä Michael -kirjallisuus tarjoaa parhaan saatavilla olevan tukensa. Voit testata


Yksi peruskäsite, jonka jokainen voi tunnistaa itsessään on meissä jokaisessa oleva yksilöllinen persoonallisuus. Lyhyesti sanottuna persoonallisuus koostuu niiden valintojen summasta, joita olemme kuhunkin fyysiseen elämäämme tehneet. Olemme valinneet elämälle päämäärän, pääasiallisen asenteen, jota käytämme, toimintatavan, jolla pyrimme päämääräämme ja kehotyypin tuomaan lisäväriä elämäämme. Valitsemme tietysti myös sen, keskitymmekö toimintaan vai annammeko tunteiden tai ajatusten ohjata elämäämme. Lisäksi otamme mukaan myös muutamia kompastuskiviä. On kuitenkin olemassa yksi asia, joka ei muutu ponnistellessamme toistemme kanssa läpi jälleensyntymiskierron planeetan "villissä viidakossa". Se on sisimmän olemuksemme "rooli". Se on meidän todellinen olemuksemme, joka ohjaa kulkuamme fyysisellä tasolla.


NELJÄ ERI ILMENEMISMUOTOA

Roolit kuten kaikki muutkini päällyslehdet on ryhmitelty neljään osaan sen mukaan, mikä on niiden olennainen sävy tai ainutlaatuinen erityispiirre. Nämä neljä ilmenemismuotoa ovat: innostava, ilmaiseva, toimiva ja yhdistävä.

INNOSTAVAT


Innostavia rooleja ovat palvelija (tavanomainen) ja opastaja (korostunut)t. Nämä roolit kokevat olemisensa tärkeäksi silloin, kun elämä innostaa heitä. He kiirehtivät ja motivoivat muita ihmisiä uusiin asioihin koskivatpa ne sitten uraa, rakkautta tai sisäistä paljastamista. Innostavat päällyslehdet kuten kiihkeys ovat erityisen läheisessä suhteessa tuntemiseen ja aisteihin.


ILMAISEVAT


Ilmaisun rooleja ovat taitajan (tavanomainen) ja esittäjän (korostunut) roolit. Näille rooleille on annettu lahja välittää ideoita ja tunteita merkkien, vertauskuvien, liikkeiden, puheen, värin ja muodon kautta. Nämä luovat roolit tuovat kauneutta, jännitystä, intohimoa ja väriä elämäämme. Ilmaiseva päällyslehti kuten esimerkiksi epäily on juuri sitä.


TOIMINTAAN SUUNTAUTUVAT


Toimintaan suuntautuvia rooleja ovat soturi (tavanomainen) ja hallitsija (korostunut). Niitä voidaan luonnehtia sanalla perusteellisuus. Ne ovat fyysiseen keskittyviä ja haluavat, että asiat tulevat tehdyksi. Kaikille toiminnan päällyslehdille kuten esimerkiksi hyökkäävyydelle on ominaista mieluummin tekeminen kuin ilmaiseminen tai innostaminen.


YHDISTÄVÄ


Tutkijan neutraali rooli kuuluu yksin tähän yhdistävän käyttäytymisen ryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija kokee elämän pääasiallisesti tiedon vastaanottamisena, järjestämisenä ja varastoimisena. Kaikki yhdistävät päällyslehdet, kuten esimerkiksi tarkkailu, ovat luonteeltaan neutraaleja ja suuntautuneet jonkin tiedon vastaanottamiseen.


ROOLIEN ESITTELY


Jokainen ihmisolento, vaikkakin hän on ainutlaatuinen, on omaksunut jonkun seuraavista seitsemästä roolista: Palvelija, Taitaja, Soturi, Opastaja, Esittäjä, Hallitsija tai Tutkija. Edellä mainitut tarkoittavat tapaa käsittää ympäröivä maailma eivätkä viittaa tavanomaisiin ammattinimikkeisiin. Tutkijoiden ei välttämättä tarvitse työskennellä kirjastossa; he voivat olla kirjailijoita, tiedemiehiä, näyttelijöitä tai heillä voi olla mikä tahansa ammatti, joka antaa mahdollisuuden tutkia kohdetta suurimmalla mahdollisella mielenkiinnolla. Sotureiden ei välttämättä tarvitse valita uraa armeijassa - he voivat olla liikemiehiä, terapeutteja, opettajia tai heillä voi olla mikä tahansa ammatti, joka antaa heille mahdollisuuden muovailla ympäristöään niin, että asiat tulevat tehdyksi. Tämä pätee kaikkiin rooleihin.


ROOLIEN TUNTEMISEN MERKITYS


Aivan kuten näyttelijä pystyy esiintymään paremmin tuntiessaan roolihahmonsa luonteen, niin myös me voimme elää tehokkaammin tietäessämme omat ja toistemme roolit. Roolien tunteminen voi myös auttaa laajemmassa mittakaavassa itsensä hyväksymistä tavalla, jota itsetarkastelu puhtaasti henkilökohtaisesta näkökulmasta ei ehkä saisi aikaan.


Jokaisella roolilla on omat erityispiirteensä ja ne näkyvät ihmisten elämässä huolimatta siitä, mikä on heidän kasvatuksensa ja kulttuurinsa. Tutkijoiden täytyy kysellä, taitajien luoda, opastajien innostaa, soturien toimia, palvelijoiden palvella, esittäjien kertoa ja hallitsijoiden johtaa. Nämä ominaisuudet ovat niin olennaisia rooleille, että kun ihmisiä estetään elämästä roolilleen luonteenomaisella tavalla (sisäiset tai ulkoiset esteet), he saattavat tuntea itsensä toimintakyvyttömiksi aina sairastumiseen saakka. Tässä toteutuu vanha sanonta "Tunne itsesi". Mitä enemmän tunnet omaa rooliasi - sitä mikä se on, mitkä ovat sen positiiviset ja negatiiviset äärirajat, mikä on sen suhde toisiin rooleihin ja kuinka sitä voidaan käyttää mahdollisimman viisaasti ja tehokkaasti - sitä enemmän tiedät mikä on oma osuutesi ja sitä enemmän tunnet itseäsi.


KUINKA LÖYDÄT OMAN ROOLISI?


Ymmärrät seuraavaa parhaiten, jos lukiessasi yrität samalla löytää oman roolisi. Tarkastele tietoa sisälläsi ja sovittele sitä itseesi niin kuin yrittäisit saada erilaisia vaatekappaleita sopimaan keskenään. Joillekin "Ahaa"-elämys tulee nopeasti - tarpeellinen määrä tietyn roolin erityispiirteitä saa itsetuntemuksesi värähtelemään ja valaisemaan elämäsi kysymyksiä "Miksi?" ja "Minkä tähden?". Toisille "Ahaa"-elämys tulee hitaammin. Tämä johtuu siitä, että jotkut ihmiset ovat kadottaneet sisäisen olemuksensa hennon mutta vakaan valon ansaitessaan omaisuuttaan, hoitaessaan äitiyden tehtäväänsä tai jostakin muusta syystä. Saattaa olla myös vaikeaa tunnistaa opastajan roolia virkamiehen sosiaalisesta näkökulmasta.


Useimmiten kuitenkin oman roolin tunnistamisen vaikeus johtuu voimakkaasti juurtuneesta leimautumisesta (ehdollistamisesta), joka kohdistuu ajatteluun ja tuntemiseen ja jolloin käyttäydytään toista roolia muistuttavasti. Tietyissä perheissä - jopa kokonaisissa kulttuureissa - on syitä, joiden vuoksi ihmiset omaksuvat tiettyjen roolien luonteenpiirteitä ja välttävät joidenkin toisten roolien ominaisuuksia. Esimerkiksi USA:ssa naisia on opetettu käyttäytymään palvelijoina riippumatta siitä onko se heidän todellinen roolinsa vai ei. Tästä on seurauksena, että nainen, joka lukee tätä tunnistaa palvelijan ominaisuuksia itsessään, vaikka hän itse asiassa on tutkija, joka on leimautunut käyttäytymään palvelijan roolille ominaisella tavalla. Läntisessä maailmassa miehiä on opetettu olemaan soturi-tyyppisiä ja lukiessaan tätä he epäilemättä tunnistavat soturin roolin sopivan itseensä. Kuitenkin mies saattaa olla taitaja, joka ponnistelee todellista luonnettaan vastaan näyttääkseen miehekkäältä machomieheltä kulttuurin asettamien vaatimusten painostamana. Meitä on opetettu toimimaan tietyllä tavalla, vaikka tosiasiassa meitä varten olisi olemassa aivan toisenlainen tie. Sisäinen tiemme kuitenkin selkenee ja sen voi tunnistaa aika ajoin. Koettaessa syvää tyydytystä ja kokemuksen rikkautta toimitaan sisimmän olemuksen todellisesta roolista käsin.


Oman roolisi löytäminen antaa sinulle mahdollisuuden värähdellä sen mukana ja huomaat, että elämäsi tulee helpommaksi ja nautittavammaksi. Roolisi vastainen toiminta vaatii suuria ponnistuksia, jos vertaat sitä helppouteen "mennä virran mukana" eli toimia sisäisten taipumustesi mukaisesti.


Seuraavassa testissä voit yrittää selvittää mikä on Sinun sisimmän olemuksesi eli sielusi rooli. Testin jälkeen voit lukea tarkemmin valitsemastasi roolista. Testi ja tekstit on lainattu Michaelin Käsikirjasta ja niiden tekijänoikeudet omistavat José Stevens, Ph.D. ja Simon Warwick-Smith. Kopioiminen muuhun kuin omaan käyttöön on kielletty.


Seuraavassa on joitakin väittämiä, jotka kuvaavat tavallista elämää. Saatat samaistua kaikkiin tai moniin niistä. Kokeile niitä itseesi ja katso ovatko ne todella osa sinua. Jotkut tietävät välittömästi mikä sopii heihin. Miten tahansa onkin, voit tarkastella roolien erilaisuutta lukemalla seuraavat väittämät:


1. Haluan pitää ihmisistä huolta ja järjestää asiat niin, että heillä on hyvä olla. Työskentelen mieluummin taustalla ja varmistan, että kaikki on hallinnassa. Muiden suora palveleminen innostaa minua eniten elämässäni.


2. Tunnen usein voimakasta tarvetta kertoa ihmisille, mikä minun mielestäni on heille parasta. Minulla on syvä käsitys elämäntehtävästäni. Olen melko innostunut saavuttamaan sen, minkä käsitän olevan korkeinta hyvää. Useimmat ihmiset eivät arvosta omaa hengellisyyttään.


3. Haluan luoda ilmapiirejä, mielialoja ja tilanteita. Tunnen itseni usein niin luovaksi etten tiedä mitä tekisin ensiksi. Elämä on minun "kankaani" ja haluan ilmaista itseäni ainutlaatuisella tavalla. Jos en voi ilmaista luovuuttani maalaamalla, ompelemalla tai jollain muulla tavalla, tunnen oloni hirvittävän turhautuneeksi ja ahdistuneeksi.


4. Sanat sekä tapa, millä asiat sanotaan, ovat minulle äärettömän tärkeitä. En halua tehdä sitä, mikä ei ole hauskaa. Pidän ryhmän tai joukon huomiosta ja viihdytän heitä omilla taidoillani.


5. Haluan, että asiat järjestyvät. Olen tekijä ja kaikkein eniten haluan tuloksia. Asian periaate merkitsee eniten. Jos otan osaa kiistaan, voitan sen tavallisesti.


6. Jos teen jotain, teen sen erinomaisesti. Pidän suurista asiakokonaisuuksista ja valvon, että ne suoritetaan. Olen hyvä jakamaan tehtäviä muille. En pysähdy ennen kuin todella ymmärrän mitä olen tekemässä.


7. Olen synnynnäisesti utelias ja haluan tutkia asioita. Tunnen itseni neutraaliksi enkä pidä tunteiden voimakkaasta osoittamisesta. Tavoittelen tietoa ahnaasti ja tallennan sen kaiken.


Jos haluat lisätietoa valitsemastasi roolista, klikkaa kyseisen väittämäryhmän numeroa.


PALVELIJA


PALVELIJA (+ palveleminen, - orjuus)


Mikä on palvelija ja kuinka voit tunnistaa, jos olet itse sellainen? Tärkein asia, joka tulee tietää palvelijoista on se, että he todella haluavat auttaa ja tekevät melkein mitä tahansa ja kenen puolesta tahansa. Heillä on tavallisesti ystävällinen ja helposti lähestyttävä ulkonäkö. Tyypillinen palvelija saattaisi ajatella seuraavalla tavalla:


"Sanon yleensä 'Kyllä' mihin tahansa pyyntöön, jos se on kohtuullinen. Annan mielelläni vauhtia niin, että asiat hoituvat. Olen käytännöllinen ja minulla on taipumusta ajatella niitä pieniä elintärkeitä asioita, jotka ihmiset tavallisesti unohtavat. Jos menemme retkelle, minä olen se, joka muistaa tulitikut ja pullonavaajan. Joskus tiedän mikä on parasta muille ihmisille ja järjestän niin, että se tapahtuu. Pidän siitä, että asiat tehdään minun tavallani ja ihmiset harvoin havaitsevat sen tapahtuvan. Useimmat eivät tunne olevansa kovin rakastettuja ja niinpä minä avaan sydämeni toisista huolehtimiseen. Huolehdin ihmisistä, jotka ovat sairaita tai ostan syntymäpäivälahjoja. Toisista välittäminen on tärkeä asia ja minä arvostan sitä suuresti."


Palvelija: Suhde itseen


Palvelijat ovat yleensä vaatimattomia ihmisiä eivätkä tee itsestään tärkeitä. He saavat paljon aikaan etsimättä palkkiota tai ylenpalttista kiitosta. Heillä on sisäinen kyky olla luotettavia, käytännöllisiä ja tuottavia. Palvelijan voiman salaisuus ja merkitys kaikille muille rooleille on se, että he saavat asiat tapahtumaan hiljaa ja tehokkaasti. Palvelijoita voi olla vaikea tunnistaa, koska he ovat usein leimautuneita kulttuurinsa perusteella tai vanhempiinsa, joilla saattaa olla eri roolit.


Jokaisessa elämässä muut päällyslehdet, esimerkiksi hallitseminen tai voima, värittävät heidän palvelunsa luonnetta. Palvelija, jolla on päämääränä hallitseminen, on johtaja niiden palvelemisessa, joita hän ohjaa. Vastakohtana on palvelija, jonka päämääränä on alistuminen. Hän omistautuu asialle tai johtajalle, jota haluaa seurata. Nopein tie hengellisessä kasvussa on muiden palveleminen eli toisten tarpeiden asettaminen omien edelle. Muut roolit (paitsi opastaja) ovat selvästi etääntyneitä tällaisesta toiminnasta. Tämä johtuu ponnistelusta, jota tarvitaan opeteltaessa palvelemaan muita. Luopuminen tarkoittaa palvelijan kohdalla negatiivisessa äärirajassaan teeskentelyä. Tällöin he eivät ole antautuneet tosissaan, vaan järjestävät tilanteet niin, että heillä on niihin salainen tai suora hallinta.


Palvelija: Suhde toisiin


Palvelijat asettavat toisten ihmisten tarpeet etusijalle ja helpottavat näin omaa hengellistä kasvuaan. He auttavat yhteiskunnan tasaista toimimista varmistamalla, että kaikki saavat avun. Lyhyesti sanottuna palvelijat huolehtivat ja rakastavat. He ovat parhaimmillaan valvoessaan asioita ollessaan ikäänkuin näyttämön takana varmistamassa, että tilanteet etenevät niin kuin heidän mielestään on kaikkein sopivinta. Negatiivinen ominaisuus on, että palvelijat välttävät ihmisten kohtaamista ja ovat mieluummin viekkaita, epäsuoria ja jättävät asioita sanomatta.


Palvelijoilla on silmää nähdä yksityiskohtia ja he pystyvät ajoittamaan hyvin asioita. Kun tilanne ei ole heidän valvonnassaan, he tuntevat olonsa epämukavaksi, turhautuvat ja joutuvat ansaan tai alistuvat riippuvaisiksi toisista ihmisistä. He saattavat joutua "vangeiksi" ja muiden hyväksikäytettäviksi johtuen halustaan olla avuksi. Palvelijat hakeutuvat lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi, psykoterapeuteiksi, tarjoilijoiksi, hovimestareiksi tai muihin palveluammatteihin. He antavat toisille rooleille mahdollisuuden tehdä työnsä toimimalla tukena. Palvelijat hoitavat muita kun he ovat loukkaantuneita, tuovat ruokaa kun he ovat nälkäisiä ja antavat suojan sitä tarvittaessa. Palvelijan rooli on tavanomainen ja niinpä he työskentelevät mielellään kahden kesken ihmisten kanssa. He eivät viihdy johtavissa asemissa. Silloin tällöin palvelija kuitenkin kokee elämänsä "korostuneeksi" - kuten kuningatar Elisabeth II.


Palvelija: Suhde ympäristöön


Palvelijoita on noin 30 % koko maapallon väestöstä eli lukumäärältään eniten. Joku saattaa kysyä: "Miksi kukaan haluaisi olla palvelija? Sehän kuulostaa sisältävän niin paljon työtä." Vastaus on, että palvelijat ovat itse sekä innostuneita palvelusta että myös innostavat muita. He tietävät, että muiden palveleminen on todellista nöyryyttä ja lyhin tie valaistumiseen.


Palvelijan roolista käytettiin tässä oppijärjestelmässä ennen nimeä "orja" johtuen heidän historiallisesta toimimisestaan orjina tai palvelijoina. Yhteiskunta on kuitenkin voittanut orjuuden ja palvelijan rooli on kehittynyt "helpottajan" rooliksi. Sana "orja" on harhaanjohtava, koska se sisältää kielteisen ilmauksen roolista, joka tekee eniten rakkauden töitä muita kohtaan.


Palvelijat ovat mieluummin taka-alalla eikä heistä tule niin näkyviä kuin muista rooleista. Kuitenkin kuninkaat ja kuningattaretkin saattavat olla palvelijoita. He ovat ajautuneet valtaan vaikkakin vastahakoisesti. Vaikka palvelijoita on lukumääräisesti eniten kaikista rooleista, heitä on suhteellisesti eniten Intiassa ja Kiinassa. Molemmissa maissa on vallalla voimakas työkeskeinen suuntaus tuottavuuden aikaansaamiseksi maiden siirtyessä kohti nuoren sielun varhaista ymmärrystasoa. USA:n kaltaisissa maissa on tällä hetkellä suhteellisen vähän palvelijoita, noin 10 % väestöstä ja suurin osa heistä on jo yli 40-vuotiaita.


Positiivinen ääriraja: Palvelu

Huolehtiva, lämmin, rakastava, innostava, kyvykäs, toisiin suuntautunut, pätevä, luotettava, ystävällinen, hoivaava, omistautunut, saavuttaa henkisen kasvun muiden palvelemisen kautta ja on herkkä.

Negatiivinen ääriraja: Orjuus

Orjamaisesti riippuvainen, uhriksi asettuva, marttyyrinomainen, itsensä uhraava, taivutteleva, ei anna vastakaikua, turhautunut, omavaltainen, salamyhkäinen, salakavala, mateleva, ylikäyttäytyvä, ovimatoksi asettuva, kykenemätön toimintaan, tuntee olevansa rajoittunut, kykenemätön näkemään sopivaa palvelumuotoa ja ajaa sen vuoksi ihmisiä heille soveltumattomiin toimintoihin ja paikkoihin.

OPASTAJA


OPASTAJA (+ ohjaus, - kiihkomielisyys)


Miten opastaja eroaa palvelijasta? Kuinka pystyt tunnistamaan tämän roolin ihmisjoukosta? Opastaja on palvelija korostuneessa muodossa. Opastajan sisin olemus on ohjaaminen ja kyky palvella muita innostamalla heitä ottamaan vastaan haasteita ja kasvamaan. He voivat saada toisen antautumaan jollekin tunteelle tai vastavuoroisesti saada hänet syttymään taisteluun aina kuolemaan saakka. Opastajat tuntevat vetoa pyrkiä siihen, minkä he käsittävät korkeammaksi hyväksi. Heistä saattaa jopa tuntua, että muut ovat sokeita ja tietämättömiä asian kiireellisyydestä. Toiset taas saattavat tuntea, että elämä on järjestyksessä ja korkeampi hyvä saa odottaa.


Otetaan esimerkki, joka kuvaa hyvin sitä, miten opastaja saattaisi toimia muihin rooleihin verrattuna: Pieni liikeyritys on juuri vaihtanut omistajaa ja työntekijät ihmettelevät, mitä uudet omistajat heiltä nyt odottavat. Yrityksen uusi johtaja on opastaja. Ensimmäinen lähestyminen on asiaan tutustuminen laajemmalti. Miten yritystä olisi johdettava, mihin suuntaan ja millä tarkoituksella? Yrityksen johdolla täytyy olla näkemys, joka yhdistää ihmisten lahjakkuudet ja taidot työskentelemään heidän puolestaan. Sitten he yrittävät innostaa työntekijöitään ja saada heidät oivaltamaan esittämiensä näkemysten hyvät puolet ja sen, kuinka jokainen voi myötävaikuttaa yrityksen tulokseen merkittävästi. Opastajan haaste on hänen laajan innoittavan näkemyksensä yhdistäminen siten, että se antaa ihmisille ymmärryksen tarkoituksesta ja saa jokaisen tuntemaan, kuinka hänen ponnistelunsa sopivat tähän tärkeään päämäärään.


Opastaja: Suhde itseen


Opastaja on poikkeuksellisen korkean värähtelytason rooli - kaikkein "virtaavin" rooli. He ovat vähiten huolissaan fyysisistä asioista mukaanlukien oman kehonsa ja kykenevät näkemään myös näkyjä. Opastajilla on tavallisesti korkea energiataso ja he toimivat vauhdikkaasti. Koska he valvovat myöhään illalla ja nousevat ylös hyvin aikaisin, he voivat olla mukana monissa asioissa sellaisella tehokkuudella, joka lamaannuttaisi toiset. Tutki opastajaa lähemmin niin löydät häneltä tehtävän ja tarkoituksen. Häntä seuraavat kerääntyvät saamaan neuvoja henkilökohtaisiin ja hengellisiin asioihinsa. He siirtyvät vauhdilla kokemuksesta toiseen ja "työntävät" myös muita liikkumaan nopeasti. Tämän tuloksena he saattavat nopeuttaa elämiensä kiertokulkua enemmän kuin muut roolit.


Opastajat toimivat mieluummin tunneperäisestä keskuksesta ja nauttivat korkeammista tunnetasoista. Älyperäisestä keskuksesta toimivat saattavat syyttää opastajia liiasta hajottamisesta tai liian vähästä asioihin perehtymisestä, koska opastajat toimivat enemmän tunteen kuin järjen perusteella.


Opastajan rooli on yksi vaikeimmin käsiteltävistä eikä se useinkaan ole hallinnassa ennen kuin vasta vanhassa sieluniässä. Yksi tapa ymmärtää tätä on ajatella viulua. Muihin soittimiin verrattuna viulun hieno sointi on herkempi yritettäessä saada aikaan puhdasta ääntä. Pienikin virhe voi saada viulun pois vireestä, mutta kun se on vireessä, se herättää kuuntelijassa syvää tunneperäistä vastakaikua.


Opastaja: Suhde toisiin


Opastajat ovat joskus niin pakonomaisesti innostamassa muita etteivät he ole kiinnostuneita siitä, ovatko heidän tietonsa tarkkoja vai ei. Tämä voi saattaa muut roolit hälytystilaan, koska he ovat paljon tarkempia tosiasioista. Opastajat toimivat hetken mielijohteesta ja näkevät näkyjä. Heidän epäkäytännöllisyytensä johti menneinä aikoina siihen, että heitä surmattiin.


Opastajat ovat usein poliitikkoja ja voivat olla hyvin kiihkomielisiä pyrkimyksissään. Sotureille on kehittynyt epäluottamus opastajiin. Vuosisatojen ajan opastajat ovat innoittaneet sotureita taisteluun, jossa he ovat saaneet surmansa, koska tilanteiden tosiasioista ei ollut varmaa tietoa. Tarkastele sotureita niin havaitset heissä olevan sisäistä kyynisyyttä papillista kiihkoa kohtaan.


Opastajat tulevat yleensä hyvin toimeen heitä täydentävien palvelijoiden ja tutkijoiden kanssa, koska nämä voivat ymmärtää heitä paremmin kuin muut roolit. Opastajat sekoitetaan joskus taitajiin, sillä molemmat ovat korkean värähtelytason rooleja.


Opastaja: Suhde ympäristöön


Toisin kuin palvelijoita, opastajia on vain hyvin pieni määrä (noin 7 %) ja he ovat jakautuneet ympäri maapalloa. Johtuen voimakkaasta innostamisominaisuudestaan ja kyvystään helpottaa hengellistä kasvua he ovat kovasti kysyttyjä. He palvelevat auttamalla ja innostamalla muita itsetutkisteluun. Koska heidän roolinsa on korostunut, he kykenevät olemaan vuorovaikutuksessa suurtenkin ihmisryhmien kanssa. Opastajia on usein ministeriöissä ja sotilasjohdossa ja näin he voivat ohjata suuria ihmisjoukkoja. He ovat myös erinomaisia radio- ja TV-persoonallisuuksia tai vastaavia korkean profiilin omaavia henkilöitä, mutta pärjäävät hyvin myös vaatimattomammissakin ammateissa kuten auttamistehtävissä. Opastajat ovat erinomaisia parantajia; käyttäen sisäistä ohjausta he kykenevät auttamaan toisia tunneperäisesti ja hengellisesti. Heimojen joukossa he ovat usein parantajia, lääkintäihmisiä ja shamaaneja.


Alkukantaiset heimot tarvitsivat voimakasta johtajaa ja johtajuus kehittyi kahdella tavalla - joko suoraan pakottamalla (yleinen piirre sotureille ja hallitsijoille) tai muuttamalla häikäilemättömästi sisäinen taikausko peloksi. Tämä jälkimmäinen menetelmä oli alkua papillisuudelle ja järjestäytyneille uskonnoille. Erityisesti nuoren sieluniän vaihetta elävissä alkukantaisissa yhteiskunnissa opastajat olivat taipuvaisia käyttämään ihmisten taikauskoa poliittisiin tarkoituksiin. Opastajan rooli on kaikkein poliittisin rooli ja niinpä he ovat ensimmäisiä, jotka nousevat kuuluisuuteen lapsisielujen yhteiskunnissa. Yksi esimerkki tästä on Libyan Muammar Gaddafi.


Kuuluisia opastajia:


Useimmat kuuluisat evankelistat ovat opastajia. Muita esimerkkejä: Tuomas Akvinolainen, Thomas Merton, Rasputin, Allen Ginsberg, Prinsessa Diana, Hitler, Konstantinus, Napoleon, Idi Amin, Julius Caesar, Nero, J.S. Bach, Khomeini, Jesse Jackson, Kuningas Arthur's Guinevere ja Nancy Reagan.


Positiivinen ääriraja: Ohjaus

Sääliä tuntevia, innostavia, huolehtivia, innostuneita, parantavia, lämpimiä, ohjaavia, tunneperäisesti suuntautuvia, hoivaavia, näkyjä näkeviä, tehtävänsä tajuavia, inhimillisiä, ovat tietoisia planeetasta tai maastaan kokonaisuutena ja pyrkivät rikkomaan ihmisten paikalleenjuuttuneisuutta ja totuttuja tapoja.

Negatiivinen ääriraja: Kiihkomielisyys

Intoilevia, kiihtyneitä, epämaailmallisia, käännyttäviä, ilmassa leijuvia, saarnaavia, toimivat järjenvastaisesti, ajattelemattomia näkyjensä seuraamisessa, epäkäytännöllisiä, heillä on taipumusta luokitella toiset riippumatt
a siitä onko heissä oikeata tai väärää, taipumusta taantumuksellisuuteen, kiihkouskonnollisia ja ylikäyttäytyviä.


Lähde: http://keskustelu.suomi24.fi/node/4050052

Ei kommentteja: