WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 22. syyskuuta 2012

SANTA FE - KULTAISEN "PAXIN" PYÖRRE

SANTA FE - KULTAISEN "PAXIN" PYÖRRE
 
Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com )
Uutiskirjeestä 31.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys rakkaat, olen Metatron, valonherra. Tervehdin teitä kaikkia
ehdottomassa rakkaudessa!
 
Maailma nopeutuu ja uudistuu nyt. Kaikki nopeutuu, aika nopeutuu, kun
ylösnousemus lähenee. Kun aika muotoutuu uudelleen, se muotoilee myös
ihmistietoisuutta, tietoisuutta konkreettisista ja epäkonkreettisista
luonnonvoimista sekä maanpinnasta. 
 
Tämä on todellakin ihmeiden kausi radikaalin transformoitumisen ajassa eikä
sillä ole merkitystä, tukeeko ihmiskunta massana laajentavaa muutosta vai
onko se sitä vastaan, koska progressiivinen evoluutiopurkaus kiihdyttää ohi
nopeammin tänään, kuin se kiihdytti eilen. Sillä ennustettu ylösnousemus
lähestyy nyt.
 
Ja niin mestarit, kun maapallo transformoituu, niin tietyistä alueista maan
päällä tulee merkittäviä erityisportaaleja. Santa Fe on sellainen alue.
 
Tämä alue on pitkään tunnettu ainutlaatuisesta ja voimakkaasta energiastaan.
Se tehdään mahdolliseksi hyvin ainutlaatuisessa verkossa. Siksi alueet Santa
Fen ja Crestonen välillä ovat vetäneet henkisiä ryhmiä ja suojelijoita
vuosisatojen ajan, mukaan luettuna buddhalais-, karmeliitta- ja
hinduluostareita sekä useita tiibetiläis- ja zen-keskuksia ja joukon
henkisiä yhteisöjä. 
 
Merkittäviä voimasolmuja ovat Crestone Needle, Mt Trucha, Mt Wheeler ja Ojo
Calienten pyhät lähteet. Kuitenkin paikan verkko on kehittymässä ja
muuttumassa suuremmaksi kokonaisuudeksi. Energia transformoituu kultaiseksi
PAXiksi.
 
PAX, niin kuin me kuvaamme tässä esityksessä, on äärettömän korkean
elämänvoiman pyörreportaali, eksponentiaalisesti voimakkaampi kuin useimmat
planeetan voimakkaat voimasolmut - niin keskittynyt "akaasisen" voiman alue,
että yhtenäinen ajatus sen rajojen sisäpuolella pystyy muuttamaan, luomaan
ja ilmentämään valitun todellisuuden yhdistyneen theta-ajattelun kautta.
Tämä nimittää PAXin luomispisteeksi. Ja ne ovat olleet poissa planeetaltanne
monia vuosituhansia. Viimeisen PAX-pisteen poistivat aioneita sitten
ylösnousseiden mestareiden syyrialais-plejadilainen allianssi, kun planeetan
valomäärä väheni surullisesti. Mutta kerromme teille ilolla, että
ylösnousemusenergiat aktivoivat pian taas kultaisen PAXin. Tosiaankin yksi
virstanpylväs ihmiskunnan ja rakkaan maapallon valmistumisessa. Santa Fen
kultainen PAX aktivoidaan ensimmäisenä.
 
Uudistuminen: Rauhan ja sovinnon pyramidi
 
Atlantiksen kultaisella aikakaudella, noin 25.000 vuotta sitten
lineaarisella ajalla mitattuna, rakennettiin valtava pyramidikompleksi Santa
Fen alueelle, lähelle nykypäivän Mount Truchaa. Se oli
syyrialais-atlantislainen rakennelma, kuten olivat monet muutkin tuolla
tuotteliaalla pyramidikaudella. Sitä kutsuttiin Rauhan ja sovinnon
pyramidiksi. 
 
Se rakennettiin juuri tälle paikalle epätavallisen kristallimineralogian
vuoksi - kahdeksankerroksista di-oktaedri- ja tri-oktaedrikiillettä,
pegmatiittikvartsia ja kristallikultaa, mikä pysyy luontaisena tälle Sangre
de Christos -vuorten alueelle. 
 
Oktaedrikiille on mineralogisesti ja geometrisesti hyvin ainutlaatuista. Se
on silikaattia, missä on hyvin virheetön pohjajuova, joka muodostaa
heksaedri- ja oktaedrikristalleja. Todella pyhää geometriaa.
 
Tämä elävä geometria yhdistettiin synergisesti pyramidiin luomaan dynaaminen
maaverkko tai metatroninen "reshel", joka on luonteeltaan syklinen...
tavallaan liikkuva kaleidoskooppi. Rauhan ja sovinnon pyramidi palveli
kristalliharmonioiden vastaanottamisessa ja vahvistamisessa, synergiassa
harvinaisten oktaedrikristallien kanssa. Pyramidin rakennusteknologia
mahdollisti taitetun valon lähettämisen oktaedrikiilteestä sykkivän
verkkomatriisin muodostamiseksi.
 
Kultaiset vinoneliölinssit
 
Se loi vinoneliölinssit alueen ylle, mitkä yhdistettäessä keskittyneiden
theta-ajatusvärähtelyjen kanssa muuttivat sekä maan että ihmisten tiheyttä
omalla vaikutusalueellaan. Se kommunikoi muiden pyramidi-PAX-pisteiden
kanssa, jotta voitiin tuolloin kontrolloida ihmiskunnan harmonista
resonanssia ja haluttua ilmentämistä kahdeksannen oktaaviaallon kautta,
kuten sitä kutsutaan.
 
Meripihkan kultainen valo levisi vinoneliöverkkoon. Sitä kutsuttiin
kultaiseksi PAXiksi. (Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, pyramidit ovat
ikuisia. Kun ne on rakennettu, ne ovat kaikissa ulottuvuuksissa, suhteessa
eteerisen sijoituspaikkansa alueeseen. Ne vakiinnuttavat korkeampia
energioita ja syöttävät niitä fyysisiin ulottuvuuksiin.)
 
Rauhan ja sovinnon pyramidi on nyt aktivoimassa ja uudistamassa Kultaisen
PAXin New Mexicossa ja Coloradossa, aivan kuten Tolteekkien kumparepyramidit
ovat uudistamassa eteerisesti PAXin Arkansasin kristallipyörteeseen ja
muihin planeetan avainpaikkoihin samanlaisella tarkoituksella. 
 
Santa Fe on ensimmäinen ja nyt se tulee suureen ja suurempaan
värähtelymerkitykseen. Se on pyörreportaalikokonaisuus, mikä muuttuu ja
nopeutuu suuremmassa tarkoituksessa, kun ylösnousemus lähestyy. Se on
kultainen PAX. Se on nopeutumassa tullakseen äärimmäisen ajatusilmennyksen
pisteeksi ja "tulikoepuhdistumisalueeksi". Se aktivoi seuraavien kolmen
vuoden kuluessa kaikki muut peräkkäin, yksitellen.
 
Santa Fe korvaa Sedonaa
 
Voimme sanoa teille, että kultaisen PAXin elävä, tiedostava
pyörreportaalialue (Santa Fe) ottaa joitain vastuita, jotka olivat aiemmin
Sedonan kokonaisuudella.
 
Kultaisen PAXin energia on vielä koristellumpaa eteerisen geometrian
monimuotoisuudessaan kuin upean Sedonan pyörteen. Tähän sakka sekä Sedona
että Santa Fe ovat pyörineet vastapäivään kulkevassa mallissa.
 
Santa Fe muuttuu nyt kultaisessa PAXissa indusoimaan sekä myötä- että
vastapäivään kulkevan vääntövoiman kaksoispyöreitä. Tämä saa aikaan paljon
kevyempää tiheyttä, ominaisuudeltaan antigravitaatiomaista. Energiavaikutus
on oktaedrivalon sykettä, mikä pakottaa yhtälailla vierailijan ja asukkaan
löytämään parannuksen harmonian kautta. Tähän energiaan on mahdoton jäädä,
ellei yksilö löydä tasapainoa tässä energiassa. 
 
Kerromme siis teille, että kultainen PAX muotoutuu vinoneliöalueen ylle,
joka keskittyy Santa Fen paikkeille. Se valmistuu vuonna 2010 ja kehittyy
epätavalliseksi energiavahvistimeksi, jossa on keskittynyt
ulottuvuussisäänvirtaus, mikä muuntaa maan tiheyttä vaikutusalueellaan, ja
näin siitä tulee luomisen ilmentämispiste.
 
Kultainen PAX
 
Kuten olemme selittäneet, Santa Fen kultainen PAX on ollut aiemminkin tällä
alueella. Se aktivoidaan nyt taas fyysisesti, Rauhan ja sovituksen pyramidin
avulla. Se on ollut valmisteilla Harmonisesta yhdentymisestä saakka. Tässä
auttaa ja tätä valvoo ja säätelee syyrialais-plejadilainen allianssi yhdessä
sinisen rodun lemurialaisten kanssa, joista kummatkin ovat
hyperulottuvuudessa alueen alla - valtavassa maan sisäisessä tunneli- ja
kuilulabyrintissä, mikä verkostoituu mutkikkaasti alueiden alle Mt Truchan,
Santa Fen ja Crestone Needlen välillä. Herkemmät kuulevat usein tällä
alueella hädintuskin kuluvaa hyminää tai tarkemmin "om-ääntä". Tämä johtuu
siitä, että pyramidista lähetetään kristalliharmoniaoktaaveja ja niitä
säätelevät tarkoituksellisesti syyrialaiset, kun PAXista ja pyramidista
tulee konkreettisemmin toimivia. 
 
Keskittyneen elämänvoiman pisteet
 
Kultaisen PAXin toimintasovellus on mm. kristalliajatusilmentämisen
nopeuttaminen merkana-kehityksessä. Se toimii kahdessa päämoodissa: 1)
antenni, vastaanottaja ja vahvistaja elämänvoimapikselille, sille mitä
kutsutaan akaasisiksi tai tietoisuusyksiköiksi. Theta-ajattelu tässä
keskittyneessä matriisissa on hyvin kykenevää muuttamaan todellisuutta ja
ilmentämään valitun todennäköisyyden. 2) Hologramminen moniulotteinen
"insertti" kultaisen vinoneliön antigravitaatiokentässä, mikä tekee
mahdolliseksi epätyypillisen, nopeutuneen pääsyn maakokonaisuuden
samanaikaisiin aikahologrammeihin ja rinnakkaiselämiin. 
 
Se on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Se on kirjaimellisesti "kielletty
planeetta" -skenaario, missä ajatukset ilmentyvät todellisuudeksi. Mutta
älkää pelätkö, se tulee turvapiirteen kera. Ne jotka eivät ole merkanassa,
eivät pysty saamaan ilmentämiseen vaadittavia harmonioita eikä kukaan
sellainen voi saavuttaa merkanaa, joka ei ole puhdistanut ylisielun
moniulotteista ajatusaaltoresonanssia. Ymmärrättekö?
 
PAX mahdollistaa nopeutetun pääsyn merkanaan intensiivisen
"tulikoepuhdistumisen" kautta. Tästä syystä jotkut jotka asuvat alueella,
valitsevat nyt joko puhdistuvansa merkanaksi tai (jos eivät) heidät
pakotetaan niin epätasapainoiseen tilaan, että he päättävät muuttaa toiseen
paikkaan. PAXin epätavallinen energia on äärimmäisen voimakasta ja
intensiivistä - kuitenkin rajussa voimassaan petollisen hienovaraista.
 
Mitä kaikki tämä sitten merkitsee? Maallikkotermein, tämä pyörre-PAX voi
sallia ihmisetsijän, jolla on riittävä valomäärä ja joka on
merkana-kentässä, ennakoivasti valita ja ilmentää nopeammin halutun elämän
ja ominaisuudet, selkeän theta-ajatteluoktaavin kautta.
 
PAX antaa myös pikaraiteen kristallivalokehoon. Miten? Pakottamalla esiin
kaikki jäljellä olevat ongelmat paljon nopeammin, kuin mitä tapahtuisi
vähemmän "koristellulla" alueella. Ja monille teille etsijöille, jotka
haluatte puhdistaa jäljellä olevat esteet ennen vuotta 2012, tämä on
merkittävä resurssi. Tietäkää kuitenkin... prosessi voi olla melkoista
vuoristorataa. Se on värikkään selkeä esimerkki siitä, että elävä maapallo
uudistuu auttamaan ihmiskuntaa.
 
Voimasolmut ovat syklisiä
 
Pyörreportaalirakennelmat ovat dynaamisia. Ne ovat syklisiä ja jatkuvasti
muuttuvia ja ne muuttuvat niiden tarpeiden mukaisesti, mitä maapallolla ja
ihmiskunnalla on ylläpitääkseen tasapainon, laajentumisen ja kohtalon
suuremman luomishallinnan mikro- ja makrotasolla.
 
Mestarit, planeetan voimakeskusten välillä on jatkuvaa kommunikointia,
molemminpuolista muuttumista. Lisäkuvauksena kerromme teille, että maan
kosmiset voimasolmut määrittelee suuressa määrin mineralogia niiden ylä- ja
alapuolella.
 
Pyörreportaalikokonaisuudet ovat tonaali-energeettisten liikkeiden verkosto,
jotka on yhdistetty sinfonioiksi eikä hiljaisuus erota niitä. Ne limittävät
ja reunustavat toisiaan ytimekkäinä aaltoina ja selvinä syklisinä kausina,
samalla tavalla kuin luonto esittää teille vuodenaikoja. Vastaavasti
tällaiset pyörreportaalikokonaisuudet toimivat toistuvissa sykleissä,
planeetan kristalli-sähköisen dynamiikan ja ihmiskunnan
valomääräedellytysten mukaisesti.
 
Ajatusaaltokiihdyttimet
 
Seuraavien kolmen vuosisadan aikana ihmiset oppivat, miten tietoisesti
muutetaan omaa tiheyttään, aktiivisesti vaikutetaan planeetan tiettyjen
voimasolmujen suhteelliseen ulottuvuustiheyteen ja PAX-kenttäluomisessa
otetaan ennakoiva rooli valitun todellisuuden ja kohtalon ilmentämisessä.
 
Tietyt kulttuurit menneisyydessä, mukaan luettuna Alta-Ra, egyptiläiset ja
tiibetiläiset, olivat tietoisia siitä, miten vaikutetaan suoraan
voimasolmujen, kuten niitä kutsutte, transformoitumiseen erityisiksi
säteileviksi energiakentiksi, joista tuli jotain metamorfoosin
kiihdytingeneraattoria vastaavaa. Tätä kutsuttiin PAXiksi, kuten on kuvattu.
 
Useita tällaisia muodostetaan nyt. Tästä syystä ohjaamme kanavaa tietyille
alueille pitämään tilaisuuksia. Yksi sellainen on Smaragdivuoren alue
Arkansasin kristallipyörteessä, Galveston-saaren Moody-pyramidit ja
kultaisen PAXin vinoneliöalue New Mexicossa.
 
Mestarit, kaikkien asioiden ja olentojen tiheys voidaan fyysisesti mitata,
mutta ihmiskunta on massana, kuten olemme todenneet, unohtanut, miten
muutetaan ulottuvuustiheyttä itsensä ja tulevaisuutensa hyödyksi. 
 
Tämän merkitys on siinä, että puhtaan theta-ajattelun "ärsyke" sulkee
tietoisuuskuilun olemassaolostanne aineessa paljon laajempaan antiaineen ja
eteerisen aineen ulottuvuuteen. Tämä on tosiaankin
kristalli-merkana-toimintaa ja puhtaan ajattelumallin kristallikiteytystä.
Se on viimeinen askel. Se on kvanttihyppy ja se on "taikasauva", joka vaatii
suurta ja suurempaa vastuuta.
 
Ylösnousemusalkemia
 
Tämä ajattelutaso on ylösnousemuksenne alkemiaa. Se tapahtuu selkeässä
mielessä ja sitä nopeuttaa sekä merkanan että merkana-voimasolmujen
PAX-rakenne. Kaikki pyörreportaalikokonaisuudet toimivat jokseenkin samoissa
tehtävissä, mutteivät samalla mekanismilla. Tämä johtuu pääasiassa elävästä
maapallosta, mikä määrittelee mekanismit ja ytimekkään mineralogiasyklin
tietyissä voimasolmuissa tai maachakroissa. On nimittäin
lisäsynergiadynamiikkaa mineralogisen tiheyden ja sen valoenergian välillä,
mitä vastaanotetaan niiden ulkopuolelta, ja olisi hyödyllistä ymmärtää myös
tämä.
 
Ja näin sitten kultainen PAX astuu uuteen puhtisykliin ja mainittujen
mineralogiareseptorien ulottuvuustiheys vastaanottaa ja välittää tämän
metamorfoosin katalyyttejä. Aine on samalla tavalla asteikolla kuin valokin.
Aineessa on värähtelykerroksia, jotka voivat olla syklisiä, ja nämä syklit
voidaan aktivoida theta-ajattelulla korkeammille asteikoille. Tätä tapahtuu
nyt ja se huipentuu seremonioissa, jotka olemme ohjanneet Santa Fehen
toukokuussa 2010.
 
Kuitenkin meidän on tunnustettava, että monet jotka asuvat Crestonin ja
Santa Fen alueella, ovat tietäen ja tietämättään työskennelleet monta vuotta
valmistellen näitä energioita. Kultaisen PAXin pyörreportaali ulottuu New
Mexicon Sangre de Cristos -vuoriston läpi Coloradoon, Crestone Peakin
rinnakkaiseen huippukeskukseen.
 
OJO Caliente -lähteet
 
Kultaisen PAXin pääsolmu ovat sen elävät vedet. OJO Calienten neloslähteet
ovat rooliltaan hyvin ainutlaatuisia. Silloin kun kaikkia neljää käytetään,
tapahtuu hyvin suotuisa aurakentän puhdistuminen ja laajentuminen, mikä itse
asiassa vahvistaa kentän 13-20-33-kiertoa. Kiinnikkeet poistetaan ja
saavutetaan optimaalinen energiavirtaus. Energia vahvistetaan korkeimpaan
potentiaaliinsa.
 
Nämä auttavat kovasti salliessaan aurakentän säilyttää eheytensä
PAX-pisteiden lisääntyneissä energioissa.
 
Vastaanotetulla energialla on kyky parantaa sairauksia ja uudistaa fyysistä
kehoa. Vedet ovat eläviä ja kantavat poikkeavaa elämänvoimaa tai akaasiaa.
Vettä virtaa 400.000 litraa vuorokaudessa, neljässä erillisessä
geotermisessä mineraalialtaassa, muinaisesta maanalaisesta vulkaanisesta
akviferista, jonka atlantislaiset tunsivat ja jota käyttävät sinikehoiset
lemurialaiset pinnan alla.
 
Alkuperäiskansat ja aiemmat tutkijat tunnistavat elävöittävät ja parantavat
vaikutukset niillä, jotka kylpivät näissä pyhissä, elävissä vesissä.
 
Alueen maanalaiset sivilisaatiot ovat tosiaankin, kuten mainittiin, hyvin
tietoisia lähteistä ja käyttävät ja ylläpitävät aktiivisesti niitä. Kerromme
teille, että Alta-Ra-noviisit käyttivät lähteitä auran vahvistamiseen ja
seremonialliseen puhdistumiseen vieraillessaan Rauhan ja sovinnon
pyramidissa, joka on lähellä nykypäivän Mt Truchaa.
 
Kultaisen PAXin alueet ovat täynnä maanalaisia tunneleita ja elämää. Tällä
alueella Atlantiksen ajan ylistetyt ja myyttiset labyrintit ovat edelleen
hyvin toimivia hyperulotteisissa "inserteissä". Hyväntahtoisilla
sini-ihoisilla olennoilla ja Sirius A:n väellä on tukikohta tämän alueen
alla ja he osallistuvat kultaisen PAXin uudelleen muodostamiseen. Tästä
syystä hyvin monet aistivat "hum"-värähtelyä Santa Fen, Truchan, Crestonen
ja Ojon alueiden lähellä.
 
Rauta-, arseeni-, natrium ja litiumlähteiden yhdistelmä on erittäin
harvinainen ja yhteisvaikutuksiltaan synergeettinen. Planeetalla ei ole
toista sellaista elävien geotermisten luonnonlähteiden mineraaliyhdistelmää.
Vedet ovat lämpimiä, 28-42 C-astetta, ja tämä on tärkeä tekijä. Lämpötila
tosiaankin lisää imeytymistä sekä fyysisesti että eteerisesti. Näitä on
arvostettava henkisesti, kunnioittaen paikan ja vesien elävää henkeä. Menkää
veteen vasta pyydettyänne lupaa hiljaisessa meditaatiossa - ei läiskytellen
kuin altaassa tai kylpylässä, vaan kunnioittavassa seremoniassa ja
rukouksessa. Pyytäkää sitä, mitä halutaan ja tarvitaan korkeimmassa hyvässä,
sillä olette todellakin elävässä katedraalissa, pyhän kasteen
rituaalipuhdistuksessa.
 
Raudanpunaiset lähteet
 
Rautapitoiset kuumat lähteet ovat niiden veriolemus, joita nimitetään
pyhiksi ja jumalaisiksi feminiinienergioiksi. Punaisella lähteellä on
akselitonaalinen harmonia Chailce Wellin punaisten lähteiden ja Mount
Shastan punaisten Jumalatarlähteiden (Stewart-mineraalilähteet) kanssa.
Energiat ovat magneettisia ja kantavat kristallista rubiiniolemusta. Apua
annetaan immuunijärjestelmän ja verenkierron magneettitasapainon
vahvistamisessa. Se on erityisen tehokas aura- ja hormonitasapainon
palauttamisessa vaihdevuodet ohittaneille naisille ja feminiinitasapainon
"ujuttamisessa" miesten ylimaskuliinisuuteen.
 
Soodanvalkoiset lähteet
 
Natriumlähteet edustavat ja kantavat tasapainoisen jumalaisen
maskuliinisuuden energiaa ja työskentelevät harmoniassa punaisten lähteiden
kanssa. Itse asiassa voidaan sanoa, että nämä kaksi ovat jumalaisessa
liitossa sekoittaessaan mies- ja naispiirteet kokonaisuudeksi. Valkoisten
lähteiden ioniominaisuus on myös erittäin suotuisa poistamaan
aurakiinnikkeitä ja vähentämään tunne-epätasapainoa. Natriumvedet pystyvät
auttamaan myös vatsavaivoissa, ruuansulatusongelmissa ja hormonaalisessa
epätasapainossa. Täältä on akselitonaalinen yhteys Glastonburyn
Swan-lähteisiin ja Mt Shastan Silicate White -lähteisiin.
 
Arseenilähteet
 
Arseenivesi toimii niiden negatiivisten tai myrkyllisten ominaisuuksien
poistamisessa, jotka heijastuvat etsijän mentaalikehoon. Arseeni on myös
hyvin suotuisaa fyysisesti sellaisten ihovaivojen parantamisessa, kuin
vamma, rohtuma ja ihoärsytys. Lisäksi vesien pitkäaikainen käyttö auttaa
reumatismissa ja niveltulehduksessa. Fyysisen kehon lihas- ja
luurakenteeseen lisätään "liukkautta" sen sähköominaisuuksien kautta.
 
Litiumlähteet
 
Tämä lähde on akselitonaalisessa linjassa Delfoin litiumvesiin Kreikassa.
Nämä vedet avaavat kolmatta silmää ja lisäävät psyykkistä tietoisuutta.
Litiumvedet puhdistavat ja avaavat sydän-, kurkku- ja kolmannen silmän
keskusta. Vedet auttavat kehittämään yksilössä hyvinvointia, seesteisyyttä
ja rauhallisuutta. 
 
Kaikkien neljän kumulatiivinen vaikutus
 
Kun mineraalit sekoittuvat vaihteleva-asteisesti neljän altaan kesken,
tietty peräkkäinen käyttöjärjestys on paras. Naiskehossa olevien pitäisi
aloittaa punaisista lähteestä ja sitten mennä valkoiseen lähteeseen ja
arseenilähteeseen ja lopettaa litiumiin. Silloin suositellaan minimissään
puolta tuntia kussakin ja aina niiden välillä 5-15 minuutin
tuuli/aurinkokuivamista. Älkää kuivatko pyyhkeeseen, sen sijaan antakaa
tuulen ja auringon kuivattaa mineraalien paremman imeytymisen vuoksi.
Mieskeholle vastakkainen aloitusjärjestys: aloittakaa valkoisesta
natriumlähteestä ja menkää sitten punaiseen, arseeni- ja viimeksi
litiumlähteeseen. Kumulatiiviset edut ovat puhdistuminen, vakautuminen ja
kaikkien 12 chakrakeskuksen tasapainottuminen sekä 13-20-33-kierron
optimaalinen säätäminen. Mies- ja naistasapainon eheys saavutetaan
vesirituaaleissa. Kylpemisseremoniasta saadaan tyyneyden, seesteisyyden ja
tasapainon tuntu.
 
Mestarit, tämä prosessi tosiaankin parantaa ja uudistaa kolmella tavalla -
fyysisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Yksi rituaalikierros auttaa, mutta
suosittelemme toistamaan prosessin kaksi tai kolme kertaa päivässä, kolmesta
viiteen päivän jaksolla optimaalisen vaikutuksen saamiseksi. Ja
suosittelemme, että ne toistavat tämän kuurin kolme, neljä kertaa vuodessa,
jotka etsivät lisää elinvoimaa ja uudistumista. Tällainen optimaalinen ja
toistuva käyttö voi poistaa sairauden ja todellakin pidentää ja rikastaa
elämää fyysisessä ja henkisessä kehossa. Näiden lähteiden säännöllinen
käyttäminen auttaa myös alueen asukkaita saamaan tasapainon ja harmonian
PAX-tulikokeen hienovaraisen intensiivisissä energioissa.
 
PAX maan valokehona
 
Aivan kuten ihmiskunta siirtyy kristalliseen merkana-rakenteeseen, myös maa
siirtyy vastaavasti samanlaisieen kristallirakenteeseen. Sen mukaisesti
muodostuu myös PAX-verkkomatriisi avainalueille, joita ei tunnistettu eilen,
niin kuin tänä päivänä eikä tunnisteta tänä päivänä yhtä paljon kuin
huomenna.
 
Pohjois-Amerikan alueella näitä ovat Santa Fen, Ashevillen, O'Hara-järven,
Herkimer NY:n, Galvestonen, Mount Alban-Oaxacan (Meksiko) ja Mt Magan alue
Arkansasissa. Näistä tulee sitten dynaamisia PAX-rakenteita, jotka vetävät
tiettyjä etsijöitä energioihinsa ja nopeuttavat merkana-prosessia kaikissa
valmistelumutkissa.
 
Monia muita ilmestyy maailmanlaajuisesti alueille, jotka on aiemmin pantu
merkille äskettäisen Kosmisen alkusysäyksen kristallivaiheessa. Kaikki ovat
rakenteilla oleva merkana, kristalliajan avainmatriisina. Ja pitäkää
mielessä, että merkana-energiat ja -portaalit tehdään mahdollisiksi ja
aktivoidaan 144-kristalliverkon kautta. Tämä on yksi
kolmoispäivämääräportaalien piirteistä.
 
Ylösnousemuksen avaintekijät
 
Monet teistä tuntevat kristalliajan ja sen ulottuvuuslaajennusten olevan
aivan kulman takana. Itse asiassa, se on aina ollut täällä ettekä ole tänään
etäisyydeltä lähempänä sitä, kuin olitte vuosi sitten. Tämä johtuu siitä,
että etäisyys ei ole ulottuvuustodellisuuden tekijä. Mestarit,
ylösnousemuskaaren energiat ovat täydessä heilahdusliikkeessä. Maapalloa
transformoidaan uskomatonta tahtia ja muutokset vaikuttavat ihmiskuntaan
massana. 
 
Ylösnousemus määritellään kahdella tekijällä:
1) laajentunut ulottuvuuksiin pääseminen
2) siirtymien yhtenäiseen kristallikenttään.
 
Ymmärtäkää kuitenkin, että ylösnousemuksen monimutkaisuudet eivät ole
lineaarisia todellisuuksia, jotka vastaanotetaan maahan lineaarisessa
ajassa. Tässä yhteydessä ylösnousemus on juuri siinä kohtaa, missä se on
aina ollut, kuvaannollisesti ja tosiasiallisesti. Ei-lineaarisen liikkeen
termein se ei ole tänään lähempänä kuin vuosikymmen sitten. Tämä johtuu
siitä, että ylösnousemus on aina ollut ja tulee aina olemaan. Se on kosminen
ehto maapallolle ja näin ihmiskunnalle. Vedätte tämän koko tapahtuman
todellisuuteenne hetkellä, jolloin kollektiivivärähtelynne käynnistää sen.
 
Universumien ja maapallon kaikkeudessa on aina ollut ylösnousemusversio
maasta ja ihmiskunnasta "ajan ympyrässä", ilman ennakkouskomusta. Silloin
kun ihmiskunnan kollektiivinen ajatusvärähtely innoittuu jumaluuden
taajuuteen, ylösnousemus tulee ns. lähemmäs fyysistä todellisuuttanne. Mutta
taas kerran, ylösnousemus on aina ollut perimmäinen vääjäämätön todellisuus
- se ei ole nyt lähempänä kuin merkana-katsauksen alussa. Ymmärrättekö?
 
Fyysisten polaariulottuvuuksien kaksinaisuuden (1-3) ja ei-polaaristen
ulottuvuuksien välillä ei ole etäisyyttä, mittaa. Kuitenkin kuilu voidaan
ylittää oleellisesti nopeammin kuin ennen, kristalliajatteluun yhdistymisen
vuoksi. Toisin sanoen, ulottuvuudet eivät ole kiinnitettynä fyysisyyteen,
vaan niiden välillä on siltana määrätty taajuus ja ne värähtelevät
määrätyssä taajuudessa. Taivaallinen kristallitaajuus yhdistyy maapalloon
kristalliverkon kautta ja niiden maan verkkoportaalien PAX-muodostelmien
avulla, jotka sallivat kristalliportaalien tulkitsemisen maan päällä.
Jokainen niistä on syklisessä tehtävässä auttaakseen sekä maapallon että
ihmiskunnan transformoitumista.
 
Ensimmäinen PAX-integraatio
 
Kaksi ensimmäistä tällaista PAX-muodostelmaa ovat Santa Fen kultainen PAX ja
Mt Magan smaragdi-PAX Arkansasin kristallipyörteessä. Nämä ovat olleet
fyysisyydessä aiemmin ja ne "kierrättää" maapallolle nyt Kosminen alkusysäys
ja kollektiivisen akaasisen ajatuksen voima. Theta-ajattelu selkeässä
kollektiivimielessä on viimeinen askeleenne. Santa Fe tulee taajuudeltaan
merkittävämmäksi. Se on pyörreportaalikokonaisuus, joka muuttuu ja nopeutuu,
kun ylösnousemus lähestyy. Kerääntykää sitten PAX-verkkoihin ja heijastakaa
sitä tulevaisuutta, minkä haluatte tällä planeetalle. Ilmentäkää elämänne!
 
Ykseystietoisuus
 
Ihmiskunta on kautta aikain miettinyt elämän tarkoitusta. Tuo tarkoitus on
oppia luomisvastuuta. Olette täällä oppimassa, miten ollaan jumalia.
Luomassa rakkaudessa! Ykseystietoisuus on avain!
 
Ykseystietoisuus on avain PAX-luomispisteiden hallitsemisessa. Kun
kokoonnutte joukkona näihin keskuksiin, pystytte käyttämään luovan ajattelun
theta-aaltoa, mikä muuttaa tulevaisuutta hämmästyttävästi. Ymmärrätte
maapallon korkeamman tarkoituksen ja oman roolinne siinä. Muutatte
"kaitselmusta", kun tuhansista tulee miljoonia, kaksinaisen elämän
korkeamman tarkoituksen kollektiivisessa luomisessa, kun se ilmentyy
kristalliseksi nollakentäksi. On aika liittyä yhteen ja näin tapahtuessa
kosmisen suunnitelman toteutus käynnistyy. Viestikapula annetaan
ihmiskunnalle ja se on tosiaankin sauva, taikasauva. Heiluttakaa sitä hyvin,
mestarit. Se on viimeinen askeleenne ylösnousemukseen. Yksi viisaista
tietäjistänne sanoi: "Ihmisestä tulee sitä, mitä hän ajattelee." Tämä on
PAXin laki. Luokaa hyvin niissä!
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.
 
Ja niin se on.
 
**********************
 
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua
ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras
asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA
ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja
- suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi. -
Pirjo Laine, suomentaja - 

Ei kommentteja: