WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 7. syyskuuta 2012

VIESTI GAIALTAKanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
3.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas Gaia, toistatko sen, mitä kerroit minulle eilen illalla.

Rakas ystävä joka olet kuullut minut, toistan mielelläni sen, mitä kuulit meditointiaikanasi. Ensin kuitenkin pehmennän "puhallusta".

Kuten useammat ja useammat ihmiset havaitsevat, he eivät ole yksin tässä todellisuudessa. He ovat nähneet elokuvia ja heillä on ollut näkyjä, unia ja "fantasioita" "pienistä vihreistä miehistä" - nimi joka on annettu majesteettisille galaktisille olennoille pehmentämään niiden pelkoa, jotka ovat edelleen kieltämistilassa.

Kuitenkin tuon kieltämisen on loputtava tai muuten niiltä jotka kieltäytyvät hyväksymästä sitä totuutta, että galaktiset ovat tulossa nyt, menee ohi merkittävin hetki, mitä minä, Gaia, olen kokenut koko tämän 2000 vuoden Kali Yugan aikana. Tämä pimein pimeys ennen aamunkoittoa, on ollut vaikea minulle ja kaikille asukkailleni. Planeettani ei ole tuntenut tällaista maailmanlaajuista tuhoutumista Lemurian ja Atlantiksen romahduksen jälkeen.

Onneksi tuhoutumisen aika on loppumassa ja olemme täysin uuden maapallon reunalla. Haluan kiittää rakkaita ystäviäni, jotka ovat puurtaneet tämän pitkän yön läpi kätkien todellisen identiteettinsä ja esitellen totuutta kaikille, jotka kuuntelevat. Te, rakkaat johtajani, olette tehneet tämän rauhallisen siirtymän mahdolliseksi.

Kyllä, siirtymäni/siirtymämme uudelle maapallolle on rauhallinen! Se ei kuitenkaan ole helppo niille, jotka ovat edelleen unessa. Niille urheille sotureille jotka ovat taistelleet totuuden puolesta monien rajoitettujen vuosien ajan, paluuni ITSEEN on upein kokemus myriadeissa elämissänne maakehollani. Siksi rakkaat ystäväni ja kumppanini tässä transformaatioprosessissa, puhun teille, jotta te voitte parhaiten puhua toisille.

Rakas ihmiskunta, se aika on nyt! Tämä ei ole uusi "kenraaliharjoitus". Siksi avatkaa korkea sydämenne ja kolmas silmänne, kiinnittäkää turvavyönne ja vaihtakaa suuremmalle vaihteelle. Ihmiset tarvitsevat johtajuuttanne ja neuvojanne, kun he saavat totuuksia, jotka ravistavat heidän todellisuushavaintoaan. Emme voi enää odottaa niitä, jotka eivät näe. Siksi he ovat valmistautumattomia siihen, mikä kohta alkaa.

Teitä, rakkaat viidennen ulottuvuuden maan johtajat, kutsutaan monin tavoin auttamaan tarpeessa olevia ja tuomaan järjestystä kaaokseen. Sen viisauden, voiman ja rakkauden mitä teidän on ollut pidettävä salaisuutena pimeän yömme ajan, on tultava nyt sarastavan maailmamme loistoon.

Pyydän teitä, viidennen ulottuvuuteni johtajat, riisumaan naamarinne ja paljastamaan todellisen moniulotteisen ITSENNE. Sitten kun juuri heränneet sielut näkevät, että heidän kanssaihmisensä ovat samoista esi-isistä kuin ne, jotka ovat tulleet taivaalta, he saavat kovasti vahvistusta. Sitten kun autatte heitä ymmärtämään heidän oman moniulotteisen luontonsa, he sopeutuvat nopeasti uuteen maailmaansa.

Te kuitenkin olette tuon maailman eturintamaa. Te olette tiedon valo, silloin kun myriadit valheet paljastuvat yleisesti nähtäväksi. Te neuvotte toisia heidän pelossaan ja surussaan, kun he käsittävät, että niillä joihin he olivat luottaneet, ei ollut vastavuoroisesti mitään huolta heistä. Mikä tärkeintä, te opastatte heitä heidän uuteen maailmaansa.

Rakkaat johtajani, kutsun teitä olemukseni ytimeen, missä voitte oppia lisää lemurialaisesta perheestänne. He neuvovat teitä siinä, miten voitte parhaiten valmistella toisia heidän ilmestymiseensä taas "normaaliin yhteiskuntaan". Yhteiskuntanne ei tietenkään tunnu enää koskaan normaalilta.

Kun kolmannen ulottuvuuden havaintotapanne on hermostollisesti integroitu moniulotteiseen käyttöjärjestelmäänne, havaintonne kolmannesta ulottuvuudesta himmenevät jatkuvasti, kun taas havainnot viidennestä ulottuvuudesta ja sen yli tulevat "normaaleiksi".

Te, rakkaat henkiset soturini, olette taistelleet minun, planeettanne, puolesta monin tavoin. Omistautumalla sille planeetalle, millä asutte, olette laajentaneet tietoisuutenne planeettaykseyden tietoisuudeksi. Nyt asukkaiden laskeutuessa menneisyydestäni ja nykyisyyteni suojelijoista, laajennatte tietoisuutenne galaktisen ykseyden tietoisuudeksi.

Kun korkeammat ilmaisumuotonne eri kotimaailmoistanne kohtaavat teidät, maadoittuneen ja ylösnousevan maaitsensä, tietoisuutenne laajenee käsittämään kaikki moniulotteisen ITSENNE muistot ja informaation. Tämä tapaaminen mistä puhun, voi tapahtua joko tietoisuudessanne ja/tai fyysisesti.

Näin ollen aivan kuten kasvini ja eläimieni tietävät, milloin on "aika" tehdä silmut ja kasvattaa kukat, pesiä ja synnyttää, te ihmisystäväni tiedätte, että teille on tullut nyt muutoskausi.

Vastineeksi kaikesta siitä, mitä olette tehneet hyväkseni, olen tullut luoksenne tässä nyt-hetkessä tarjoamaan apuani. Kysytte ehkä: "Miten planeetta voi auttaa minua muuntamaan muotoni?" Vastaan hiljaiseen kysymykseenne lähettämällä jokaiselle teistä - kollektiivisesti ja yksilöinä - ehdotonta kiitollisuuttani ja ehdotonta rakkauttani.

Ottakaa nyt hetki tunteaksenne kiitollisuuteni kaikkea tekemäänne kohtaan … Tuntekaa, miten syleilen teitä, aivan kuten te saatatte syleillä jotain puutani tai eläintäni …

Tuntekaa, miten kiitollisuuteni kannustaa teitä tekemään vielä yhden asian, osallistumaan vielä yhteen tehtävään. Sitten kun imette kiitollisuuttani, välittäkää sitä kaikille niille, jotka ovat auttaneet ja työskennelleet kanssanne.

Vetäkää nyt uudestaan syvään henkeä imeäksenne ehdotonta rakkautta, mitä olen lähettänyt teille … Tuntekaa, miten rakkauteni elää teissä sinisenä taivaana, kirkkaana lampena, auringonnousuna joka säteilee metsän läpi …

Tuntekaa ehdoton rakkauteni maa-astianne joka molekyylissä … Sallikaa tämän ehdottoman rakkauden muuntaa nuo fyysiset molekyylit korkeammaksi valoilmaisukseen …

Tuntekaa valon kulkevan kehonne läpi … Hiokaa yksittäisiä soluja, joiden on vaikeaa ottaa vastaan rakkauttani …

Nämä solut ovat kehossanne paikkoja, mihin olette tallentaneet pelkoa. Siksi nämä molekyylit vastustavat eniten muutosta. Pelko vihaa muutosta ja rakkaus syleilee sitä.

Näin ollen keskittäkää ehdoton rakkautenne näihin kehonne haavoittuneisiin osiin … Lähettäkää kaikille haavoittuneille molekyyleille syvää kiitollisuuttanne siitä, että niillä on ollut rohkeutta suojella muuta kehoanne pitämällä pelon omassa solurakenteessaan …

Tarkkailkaa, kun pelon tiheys häviää kustakin molekyylistä … Lähettäkää nyt ehdotonta rakkautta näihin maakehonne rakkaisiin ja eläviin osiin …

Lähettäkää tätä rakkautta myös neljännen ulottuvuuden elementaaleillenne … Kiittäkää niitä henkiolemuksenne palvelemisesta ja lähettäkää niille ehdotonta rakkauttanne …

Tuntekaa nyt kiitollisuutta galaktisen perheenne avusta … Lähettäkää tuo kiitollisuus ehdottoman rakkauden aaltona …

Tehkää tämä harjoitus niin usein, kun voitte. Muuttakaa sitä vapaasti omalla luovalla tavallanne. Muistakaa, rakkaimmat ihmiseni, että minä olen teidän äitinne. Olen rakastanut teitä myriadien inkarnaatioidenne ajan muotoni pinnalla. Joskus olitte sankari ja toisilla kerroilla olitte pelkuri. Olitte kuninkaallinen ja rahvas. Olitte syvässä unessa ja täysin hereillä.

Te, rakkaat ystäväni, olette saaneet loppuun matkanne ajan ja polariteetin poikki ja olette valmiita palaamaan ykseyden nyt-hetkeen. Pitäkää tiukasti kiinni, rakkaat. Liikumme nyt erittäin nopeasti ja teitä kutsutaan olemaan "olemisenne tekeminen".

Aika loppuu ja nyt-hetki palaa. Voitteko nähdä uuden maapalloni himmenevän harhaverhon läpi? Kyllä, tiesin, että voisitte. Siksi minä, Gaia-maaäitinne, olen huutanut teille:

Muistakaa olla ITSENNE.

Gaia

VIESTI GAIALTA
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: