WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. toukokuuta 2013

Fenn: Elämän mestaruus ja astuminen taikaan

Fenn: Elämän mestaruus ja astuminen taikaan

ELÄMÄN MESTARUUS JA ASTUMINEN TAIKAAN …
KULTAISET TRANSFORMAATIOAVAIMET JA UUSI TIETOISUUS

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Syyskuun 2011 energiat
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas uuden maan perhe, iloiten katselemme, miten hyvin monet teistä tekevät muutoksia, jotka sallivat teidän tulla kaikeksi, mitä olette ja voitte olla tänä aikana. Leijona-porttiportaalin avautumisen jälkeen elokuun alkupuolella tapahtui valtava taajuuden nopeutuminen ja monet teistä jotka olitte valmiita, otitte seuraavan askeleen viidennestä valoulottuvuudesta unen ja taian kuudennen ulottuvuuden maailmaan ja autoitte ankkuroimaan uniaikayhteyden taas kerran maapallolle.

Rakkaat ystävät, miten sydämemme iloitsevatkaan, kun näemme teidän toteuttavan sen tarkoituksen, minkä vuoksi tulitte, ja harmonisoituvan korkeampiin valotaajuuksiin ja sallivan itsenne tulla moniulotteiseksi valo- ja aineolennoksi.

Kuudes valoulottuvuus on taikapaikka, taikalapsen ja unien/unelmien luojan maailma. Se on ulottuvuus, mistä planeettatietoisuus luo unelmia, toiveita, fantasioita ja heijastuksia, jotka ilmentyvät materiaalisena todellisuutena aineen alempiin ulottuvuuksiin. Uniajassa kulkeminen merkitsee, että teidän täytyy olla hereillä kolmannen ulottuvuuden todellisuuden kontrolloivissa harhakuvissa ja täysin maadoittunut uusiin viidennen ulottuvuuden todellisuusverkoihin ja näin kykenevä pääsemään uniajan taikamaailmoihin ja sen yltäkylläisyys- ja ilovirtoihin kadottamatta maadoittumistanne aineelliseen todellisuuteen. Tämä on elämänne mestaruutta ja se on tosiaan osa henkilökohtaista haluanne kehittyä ja kasvaa maapallon kanssa ja saavuttaa kaikki, mitä voidaan saavuttaa nykyisessä planeettatodellisuudessanne.

Niin rakkaat ystävät, tällä kertaa puhumme siitä, miten voitte täysin maadoittua viidennen ulottuvuuden todellisuuteen ja miten sitten voitte siirtyä eteenpäin kuudennen ulottuvuuden tietoisuuteen, jos tunnette valmiutta tehdä tämän muutoksen.

Viides ulottuvuus: Graalikoodit ja kultaiset transformaatioavaimet 


Rakas uuden maan perhe, viimeiset kymmenen vuotta transformaatioprosessissanne olemme puhuneet säännöllisesti graalikoodeista ja niiden merkityksestä evoluutiossanne. Graalikoodit ovat valokoodeja tai kosmisia DNA-aktivoijia, jotka tuovat teidät "linjoille" kosmisen Kristus-tietoisuuden ja sisäisen tasapainoenergian kanssa. 

Kun astutte viidenteen tietoisuusulottuvuuteen, pääsette siihen kosmiseen Kristus-energiaan, minkä ankkuroivat Kristus-avatarat Jeshua ja Maria Magdaleena. Tämä kosminen Kristus-energia antaa graalikoodien kautta heräämisen siihen, kuka olette. Kun olette heränneet - ja ne jotka tuntevat vetoa näitä sanoja kohtaan, heräävät - niin olette valmis aloittamaan oman elämänne mestaruuden viidennessä ulottuvuudessa. Tässä annamme teille kuusi kultaista transformaatioavainta. Avaimet ovat jo osa sitä, kuka olette ja kuka teistä on tulossa, ja pyrimme vain auttamaan teitä näiden valokoodien aktivoinnissa, kun etenette matkallanne.

Ensimmäinen avain on valokoodi valokehonne ja valoharmonioiden mestaruuteen. Kun heräätte kolmannen ulottuvuuden harhakuvista, ymmärrätte täysin, että olette ihmisenkeli ja valo-olento ja alatte aktivoida valokehoanne, kunnes kaikki meridiaanit ja yhteydet ovat paikoillaan edistämässä kehon ja sielun pyhää liittoa. Siirrytte 13 chakran järjestelmään ja ankkuroidutte täysin maatähti- ja sielutähtichakraanne. Teistä tulee valoharmonioiden mestari, kykenevä vastaanottamaan, tulkitsemaan ja välittämään valosykkeitä jumalaisesta kosmisesta sydämestä.

Jumalaisen sydämen energia on rakkaus ja niinpä kun aktivoitte ensimmäisen valokehoavaimen, alatte sitten aktivoida toista, jumalaisen rakkauden avainta. Tässä rakkaat ystävät, ymmärrätte, että kaikki on jumalaisen valon ilmaisua, ja pyritte elämään harmoniassa jumalaisen rakkauden ja myötätunnon kanssa, kun ne paljastuvat teille elämässä. Ja näin teistä alkaa tulla jumalaisen rakkauden mestari. 

Kun tunnette jumalaisen rakkauden virtaavan valokehonne läpi, rakkaat ystävät, alatte ymmärtää, että elämä, kokemukset ja kaikki mitä olette, on ajan virtaa ja tuo aika itsessään on ääretöntä ja sitä ilmaistaan monin eri tavoin eri ulottuvuuksissa. Kun olette vapautuneet lineaarisen ajan harhasta, pystytte alkamaan käyttää kolmatta avainta tullaksenne ajan mestariksi ja harmonisoituaksenne galaktisen ja kosmisen ajan sisäisiin virtauksiin. 

Rakkaat ystävät, nyt olette valmiita täyteen neljännen avaimen mestaruuteen - ilmentämis- ja luovuusavaimen. Kun siirrytte ajan ja paikan läpi jumalaisen rakkauden kera, alatte nähdä, miten pystytte käyttämään jumalaisia aikomus- ja halulahjojanne ilmentämään sen, mitä tarvitsette siitä yltäkylläisestä rakkausvirrasta, mitä kutsutaan myös ajaksi. Sillä teitä ympäröi kaikkialla jumalaisen rakkauden ja yltäkylläisyyden virta, mikä pyrkii tulemaan ilmaistuksi rakkausluomustenne kautta.

Nyt kun teistä tulee varmempi viidennessä ulottuvuudessa, rakkaat ystävät, siirrytte viidenteen kultaiseen avaimeen ja sen valokoodeihin - yhteisöavaimeen. Tämä on aktivointi, mikä sallii teidän yhdistyä sydän- ja sieluverkoissa niiden kanssa, jotka ovat sieluperhettänne ja yhteisöänne. Uuden maan viidennen ulottuvuuden todellisuudessa on monia erilaisia yhteisömuotoja ja huomaatte, että "virtaatte" moniin erityyppisiin yhteisöihin ja niiden välillä, kun pyritte ilmaisemaan valoanne, voimaanne ja sitä, kuka olette. Joustavuus ja virtaus ovat yhteisön luonne uuden maan todellisuudessa. Monia erilaisia yhteisömuotoja kokeillaan, kun suuntaatte uudelle maapallolle ja etsitte muotoa, joka on paras ilmaisemaan sitä, kuka olette.

Ja lopuksi aktivoitte kuudennen avaimen, valokoodit jotka päästävät teidät sielutarkoitukseenne ja sen ilmaisemiseen uudella maapallolla. Rakas uuden maan perhe, uudessa maapallossa on kyse vapaudesta - vapaudesta valita. Ja näin valitsette, miten ilmaisette sielutarkoitustanne. Kenties olette viisas sielu, viisauden säilyttäjä, opettaja tai parantaja? Kenties olette päivän vartija, ajan mestari? Kenties olette maan vartija tai meren vartija tai se joka työskentelee kristallideevojen ja -elementaalien kanssa? Kenties olette henkinen soturi tai taiteilija tai muusikko tai vanhempi? Tai kenties uuden maan sielu, joka vain ilmaisee uudessa energiassa ja uudessa tietoisuudessa sitä, kuka hän on.

Rakkaat ystävät, löydätte itse, mikä on tarkoituksenne ja intohimonne uuden maan energiassa, kun aktivoitte kultaiset avaimet ja tulette niiden mestariksi.

Astuminen unien ja taianomaisen luomisen kuudennen ulottuvuuden maailmaan 

Rakas uuden maan perhe, kun osaatte viidennen ulottuvuuden peruselämäntaidot ja olette täysin maadoittuneet ja ankkuroituneet maatähti- ja sielutähtichakraan, alatte ehkä astua unen ja taian kuudennen ulottuvuuden maailmoihin. Teidän täytyy olla täysin maadoittunut kulkeaksenne kolmannen ulottuvuuden haihtuvien harhojen, viidennen ulottuvuuden uuden todellisuuden ja kuudennen ulottuvuuden taika- ja unimaailman välillä. Jos ette ole maadoittunut, teillä on vaarana eksyä omaan harhaanne ja itsepetokseenne.

Meneminen kuudenteen ulottuvuuteen merkitsee kykyä erottaa erilaiset unet ja harhakuvat ja kykyä erottaa omat unenne ja luomuksenne ja toisten unet ja luomukset kollektiivisessa tai yhteistodellisuudessa.
Sillä oikeasti ei ole todellista eroa unien/unelmien ja todellisuuden välillä, ne ovat vain jumalaisten valomaailmojen erilaisia puolia. Tämän ymmärtäminen tekee teille mahdolliseksi kulkemisen monissa unitodellisuuksissa, pitäen tiukan otteen omasta "todellisuudestanne" ja omista unistanne. Te ette eksy toisten luomaan unimaailmaan (ellette valitse niin), vaan pysytte uskollisena omille unillenne ja ilmennyksillenne.

Kuudennen ulottuvuuden unimaailmaan astuminen vaatii, että aktivoitte sisäisen taikalapsen. Rakkaat, suuri opettaja Jeshua sanoi teille, että astuaksenne korkeamman ulottuvuuden Taivasten valtakuntaan teidän pitäisi tulla kuin pieneksi lapseksi. Hän sanoi myös, että Jumalan valtakunta on sisällänne. Kyllä, tosiaankin luomistaian maailmat ovat maaplaneetan kollektiivisen unitodellisuuden sisätasoja ja tähän tilaan astuminen vaatii lapsen viattomuutta, luottamusta ja puhtautta. 

Rakkaat ystävät, puhdas sydän voi astua unimaailmaan. Puhtaana sydämenä oleminen on olla kuin lapsi - leikkisä ja täynnä mielikuvitusta. Se on olla peloton ja luottaa korkeampaan hyvään ja korkeampaan tarkoitukseen. Jos te ette ole puhdas sydän ettekä viattoman lapsen kaltainen, teillä on vaarana kohdata harhakuvia ja itsepetosta, kun egomieli kamppailee taika- tai unitodellisuuden luonteen kanssa, mihin sillä ei ole mitään viitekohtaa.

Kun astutte kuudennen ulottuvuuden taikamaailmoihin, heräätte taas kerran myyttien, arkkityyppien ja tarinoiden luovaan voimaan. Ymmärrätte, että nämä ovat todellisuuden luomisainesta, ja ymmärrätte, miten uskominen ja uneksiminen ovat tapoja, joilla aineellinen maailma kudotaan arkkityyppimaailmojen tarinoista ja myyteistä.

Rakkaat ystävät, tämä on voimakas paikka ja kun aloitatte tämän matkan, koette fyysisiä muutoksia. Aluksi saatatte kokea äärimmäistä uupumusta ja väsymystä. Todellisuudessa aivonne putoavat theta-aaltopituudelle valvetilassa. Kehonne kokee theta-aaltoja unitilassa, joten astuessanne kuudennen ulottuvuuden uniaikaan valvetilassa, kehonne luulee nukkuvansa ja näin koetaan äärimmäisen raskauden ja väsymyksen tunteita, kun keho hämmentyy väliaikaisesti tässä muutoksessa.

Sitten myös mielenne voi hämmentyä, kun aivonne vaihtaa beta-, alfa- ja theta-aivoaaltojen välillä valvetietoisuudessa. Saatatte kokea selväjärkisiä unia päiväaikaan tai teistä tulee unohteleva ja eksynyt tai teitä pökerryttää, kun aivonne asettuu uuteen muutosmalliinsa salliakseen teidän liikkua ulottuvuuksien välillä ja prosessoida informaatiota, mitä on kerätty kaikista näistä tiloista, niin että teille on tiukka ote eri todellisuuskerroksista.

Kyllä, rakkaat ystävät, todellisuudesta tulee monikerroksinen, kuin kerrosleipä! Todellisuusleivän kerrosten välissä alatte navigoida ulottuvuuksien välillä selkeän tunteen kera siitä, mikä kuuluu millekin todellisuustasolle tai -kerrokselle ja mikä on unta, taikaa, harhaa tai itsepetosta.

Tosiaankin, rakas uuden maan perhe, kun hallitsette pääsyn tähän uuteen ulottuvuuteen, löydätte voimakkaan yhteyden yltäkylläisyys- ja ilmentämismaailmoihin. Opitte, miten ilmennetään sydämenne toiveet, sekä yksilönä että kollektiivisesti, pääsemällä kuudennen ulottuvuuden uniajan taikamaailmoihin.

Toivotamme teille iloa ja yltäkylläisyyttä ajassa, mikä on edessä, kun uusi maa nousee ilmentymiseen!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: