WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. toukokuuta 2013

SELVIYTYMISKÄSIKIRJA, OSA 309


Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com )
13.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Olette tottuneet ajatukseen, että luette sanoja, joita annetaan sellaisen välittäjän kautta kuin tämä käyttämämme kanava. Tästä eteenpäin haluamme kuitenkin yllyttää teitä kaikkia yrittämään kommunikoida suoraan meidän kanssamme. Ja kun sanomme "me", viittaamme tietysti kollektiiviin, joka tunnetaan Jatkuvina seuralaisina. Tämä on tietysti vain siksi, että se tekee helpommaksi teille avautua kaikelle tälle, sillä jos olisimme pyytäneet teitä valitsemaan minkä tahansa olennon, minkä kanssa haluatte kommunikoida, niin se olisi ehkä vaikeuttanut teitä monin tavoin. Se on myös syy, miksi olemme päättäneet ilmaantua kasvottomana ja nimettömänä kollektiivina. Nimittäin teillä kaikilla on kyky yhdistyä "toisen puolen" kanssa - kuten monet mielellään viittaavat siihen - mutta tähän saakka se on ollut varattu pienelle ihmismäärälle. Ja sen syy on helppo selittää.

Ihmiskunta on ollut pitkällä matkalla saavuttaakseen sen pisteen, missä se on nyt, ja lopultakin olette saaneet itsenne valmiiksi, astuaksenne todelliseen rooliinne koko luomakunnan kansalaisina - eikä ainoastaan tämän planeetan. Ja tämä matka on ollut täynnä monia vaaroja ja häiriötekijöitä ja näin informaatiota on kontrolloitu monin tavoin. Tiedämme, ettei tämä ole mikään uutinen kenellekään teistä, sillä tiedätte hyvin, että täällä on tapahtunut paljon manipulointia ns. kulissien takana, eikä tämä tie mitä ihmiskunta on kulkenut hyvin pitkään, ole se tie, mille ihmiskunta lähti alussa. Mutta nyt monet asiat on korjattu ja kuten tiedätte, oma henkilökohtainen matkanne on ollut hyvin oleellinen osa tätä planeettanne uudelleenjärjestelyä. Sillä ilman sitä puhdistumis- ja valaistumisprosessia, minkä olette ottaneet tehtäväksenne, mikään ei olisi muuttunut täällä "kotonanne kaukana kotoa" - kuten mielellämme kutsumme sitä - ja ihmiskunta olisi ollut pakotettu jatkamaan matkaansa kohti jyrkännettä ja sen yli varmaan tuhoutumiseen.

Mutta kuten viimeaikaiset tapahtumat ovat vähintäänkin osoittaneet teille, riittävä määrä veljistänne on päättänyt tehdä saman täyskäännöksen kuin te ja muutaman viime kuukauden aikana se valomäärä mikä virtaa maailmaanne fyysisten asioidenne kautta, on kasvanut niin paljon, että se on huuhdellut pois lähes kaikki jäljet siitä manipuloivasta tiheydestä, mitä ennen oli joka puolella. Emme mene yksityiskohtaisemmin tähän, tuomme sen esiin vain selittääksemme joitain syitä, miksi teidän on ollut monin tavoin pakko mennä välittäjän luo aina, kun halusitte kuunnella valosta tulevia sanoja. Mutta nyt monet noista haitallisista voimista on neutraloitu tai poistettu ja näin oma kykynne yhdistyä paranee kovasti.

Nimittäin avoin kanava on avoin kanava ja aiemmin oli liian houkuttelevaa niille, jotka eivät olleet kovin innokkaita laajentamaan valomääräänsä, käyttää tuota avointa kanavaa edistämään omia ideoitaan. Toisin sanoen, on toteutettu monia manipulointiyrityksiä väärän informaation ja matalampien taajuuksien tahallisen iskostamisen avulla - ja jotkut niistä onnistuivat, kun taas toiset keskeytettiin. Mutta silti se riitti pitämään meidät kaikki kiireisenä yrittäessämme minimoida pimeän aineen vuotamista valokanavaan. Ja uskokaa meitä, että ilmapiiri oli toisinaan hyvin hektinen kummallakin puolella verhoa. Mutta nyt koko pelikenttä on muuttunut monin tavoin ja lisäksi oma värähtelytasonne on noussut paljon korkeammalle, kun olette halunneet yhdistyä tähän valoverkkoon, minkä osaksi olette tulleet. Niinpä nyt panokset ovat hyvin, hyvin erilaiset kuin vielä vähän aikaa sitten ja niin yllytämme teitä alkamaan kuunnella tarkemmin signaaleja, joita saatte edessä olevana aikana.

Teilläkin on omat Jatkuvat seuralaisenne ja heitä tulee kaikenmuotoisina ja -kokoisina. Sillä muistakaa, että te ette ole enää yksinäinen olento, joka kulkee "soolona" tätä matkaa. Itse asiassa ette ole koskaan ollut yksinäinen matkustaja, mutta nyt on tullut aika yhdistyä vielä läheisemmin kumppaneihinne. Jotkut heistä olette tietysti jo tavanneet, kenties ehkä fyysisessä muodossa, mutta toiset ovat tuntemattomampia. Lisäksi oma ryhmänne on muuttunut huomattavasti matkanne aikana, kun se on valittu tarkkaan sopimaan värähtelykenttäänne kaikkina aikoina. Siis kyllä, he ovat jatkuvia seuralaisianne, mutta he myös muuttuvat jatkuvasti, vaikka jotkut ryhmänne osat ovat pysyviä.

Ymmärrämme, ettei tämä ole mikään uutinen kaikille, sillä joillakin teistä on jo pitkään ollut kyky yhdistyä olentojen kanssa toisella puolella, mutta toisille tämä on tavallaan uusi alue. Ja niin se myös tuntuu vähän arveluttavalta aluksi, sillä miten tiedätte, kenelle "puhutte"? Eikö se ole vain te itse? No, kenties on, koska te itse koostutte useista tietoisuustasoista ja se jonka kanssa elätte ja hengitätte joka päivä, on vain osa tätä kokonaisuutta. Mutta nyt kun teistä kaikista tulee yhtä, teistä tulee yhtä myös itsenne kanssa - tai kenties meidän pitäisi sanoa "itsejenne" kanssa - ja siinä on ensimmäinen askel saamienne viestien tunnistamiseen. Monta kertaa se on tosiaan "sinä", jolle puhutte, mutta siinä korkeampi tietoisuustaso sisällänne puhuu ihmisosallenne. Lisäksi alatte saada signaaleja toisilta olennoilta, sillä nyt on tosiaan hyvin paljon löydettävää.

Tiedämme, ettei tämä tunnu ainoastaan arveluttavalta, vaan suorastaan pelottavalta monille teistä. Sillä mitä jos joku joka tulee koputtamaan ovellenne, ei ole hyväntahtoinen olento? No, sanotaanpa ensinnäkin, ettei mahdollisuus siihen ole kovin suuri, mutta tässä, kuten kaikessa muussakin, kyse on tiedostamisesta ja aikomuksesta. Ettekö tarkistakin jokaisen suositukset, joka haluaa tulla kotiinne? Toisin sanoen, käytätte erottelukykyänne tässä kuten kaikessa muussakin ja jos jokin yksinkertaisesti tuntuu väärältä, sanokaa vain "ei" ja kieltäytykää päästämästä sisään. Se on näin helppoa, koska kukaan ei voi "astua sisään" ilman suostumustanne. Ja nyt kun valo sisällänne on hyvin voimakas, se toimii parhaana suojana kaikissa olosuhteissa.

Pysykää siis vain keskuksessanne ja valppaana ja tuntekaa sitä, minkä tunnette lähestyvän. Ja tietäkää, että hyväntahtoisimmatkin energiat voivat olla vähän ylivoimaisia aluksi, mutta pyytäkää niitä vain ottamaan rauhallisesti, jotta saatte tottua energiaan. Sillä tämä on ennen kaikkea energiakysymys ja näin jokainen uusi kohtaaminen tuntuu siltä - uudelta jollain tavalla - koska olette kontaktissa energiamuotoon, mikä tuntuu vähän vieraalta teistä.

Taas kerran, tehkää se, mikä tuntuu oikealta teistä, älkääkä yrittäkö pakottaa itseänne mihinkään. Muistakaa vain, että ovet eivät ole enää lukossa, ja näin tekin olette vapaita astumaa näihin "vapaan puheen" saleihin, mutta tehkää se itsellenne mukavalta tuntuvalla tahdilla. Ja valitkaa kumppaninne tuntemanne opastuksen mukaan. Tietäkää, että teillä on koko joukko mistä valita ja he ovat kaikki innokkaita tervehtimään tavalla tai toisella. Ja jos tunnette olevanne täysin sulkeutunut ja kaikki näyttää hiljaiselta, tietäkää, että tekään ette ole yksin. Olette vain päättäneet ottaa kaikessa rauhassa ja odottaa vähän, ennen kuin otatte ensimmäisen haparoivan askeleen tähän, ja sekin on ok.

Tämä on taas kerran henkilökohtainen asia, joten jokaisella teistä on oma kokemuksensa tästä. Osa tästä energiasta tulee teille sanoina sormienne tai korvienne kautta. Toisilla voi olla kohonnut tietoisuus muodoista ja kuvista, kun taas toiset alkavat tuntea odottamattomia hajuja odottamattomissa paikoissa, kuten ruusuntuoksua, silloin kun ruusuja ei ole lähellä. Tällaiset asiat - suuret ja pienet - ovat kaikki merkkejä, että joku yrittää tavallaan sanoa "hei", joten älkää ajatelko, että teidän on seurattava tämän kanavan jalanjälkiä kyetäksenne kommunikoimaan omien jatkuvien seuralaistenne kanssa.

Jätetään tämä tänään tähän, mutta palamme tuomaan lisää samasta aiheesta myöhemmin. Siihen saakka kehotamme teitä kaikkia kuuntelemaan hyvin, jottei teiltä mene ohi yksikään "hei", joka teille tulee.

SELVIYTYMISKÄSIKIRJA, OSA 309
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: