WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

sunnuntai 5. toukokuuta 2013

SÄÄTILARAPORTTI TOUKO-ELOKUU 2013 Fyysiset ja tunneoireetArkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
29.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(Huom.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2013 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota tässä.)

Olemme saavuttaneet ajan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu tuntemamme aika - merkittävän profetian ja muutoksen ajan.
 
"Maailmanloppu" - sellaisen minkä olemme tunteneet - tulee, kun planeetta saavuttaa elämänsä keskikohdan. Tämä keskielämän muutos on aikaa, jolloin siirrymme takaisin kotiin, kohti jumalaista Lähdettä. Tämä tuo syvemmän tajunnan sielutietoisuudesta ja siitä, että olemme kaikki pyhiä olentoja, osa Luojaa.
 
Tämä tuo tarpeen kohdata ne rajoitukset, joita olemme tunteneet juuttuneena niihin primitiivisempiin vaiheisiin, jolloin kiinnitymme fyysisyyteen oman hyvinvointimme lähteenä. Tämä on ollut pelkästään oppimisvaihe, mihin planeetta on ollut uppoutuneena hyvin pitkään.

Mutta syvemmät totuudet odottavat paljastumista! Enemmän henkilökohtaisia ja kollektiivisia mahdollisuuksia odottaa meitä, mihin olemme voineet koskaan ennen päästä käsiksi!

Olemme nähneet tämän heräämisen alkavan viime vuosikymmeninä, kun olemme kiihdyttäneet ja oppineet enemmän kuin viimeiseen tuhanteen vuoteen. Ja olemme vasta aloittaneet!

Arkkienkeli Gabriel kutsuu vuotta 2013 "uusiksi aluiksi vastakohtien konfliktin loppumisen kautta".

Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet kolmesta kvandrantista (neljän kuukauden jakso). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden 2013 toista kolmannesta.

***

Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, on ilo olla jumalaisessa seurassanne.

Tämä on sielun heräämisen tärkeintä aikaa. Ja olette nyt siirtymässä vuoden 2013 toiseen kolmannekseen, mikä on läpimurtoaikaa.

Toukokuu liittyy tietoisuuden kehittymiseen. On paljon toimintaa jumalaisessa seitsemännessä chakrassa, mikä liittyy Jumalmielen tietoisuuteen. Tämä aktivoi sielukiertoja, mikä alkaa aktivoida sielutietoisuuden tunkeutumista fyysiseen kehoon.

Seitsemännen chakran aktivointi tuo informaatiolatauksen solujen DNA:han, mikä aktivoi kodonit alkaen ohimoista ja aivojen otsalohkoista. Informaation tulkitsemista alkaa tapahtua kristallirakenteessa ohimojen yläpuolella, joten tämä aktivoi paljon asioita kehon rauhasjärjestelmässä.

Tämä alkaa paljastaa ensimmäistä kertaa alkuinformaatiota neljästä ensimmäisestä Jumalmielen arkkityypistä - paljastuminen, inspiraatio, ilmaiseminen ja kokeminen.

Jumalan tietoisuus mikä on erilaistumaton, alkaa yhdistyä yksilötietoisuuteen.

Sitten kesäkuussa alatte aktivoida kuudetta chakraa, mikä sisältää informaation ja tulkinnan yksilöllisestä paikastanne Jumalan suunnitelmassa. Tähän liittyy uusien valintojen tekemisen aloittaminen sen tietoisuuden perusteella, minkä kehitätte toukokuussa.

Tämä alkaa paljastaa palvelupaikkanne, mikä liittyy korkeimpaan totuuteen olemuksestanne ja ilmaistaan kykyjenne, lahjojenne ja olemuksenne ominaisuuksien kautta.

Heinäkuussa on sitten kyse viidennestä chakrasta ja uusien valintojenne toteuttamisesta. Tämä on sitoutumisen ja ilmaisun keskus ja seuraa totuutta olemuksestanne.

Sitten elokuussa syvennätte sitoutumista niiden valintojenne toteuttamiseen, mitkä perustuvat alkavaan tiedostamiseen.

Toukokuu - tiedostaminen
Kesäkuu - uusien valintojen tekeminen
Heinäkuu - valintojen toteuttaminen
Elokuu - sitoutumisen syventäminen noihin valintoihin

Tämä on yleiskatsaus vuoden 2013 läpimurto-osasta.

TOUKOKUU

Toukokuussa planeetalla on paljon hämmennystä. Tämä johtuu korkeampien energioiden tulemisesta ehdollistuneisiin aivoihin, mikä perustuu tavanomaisiin ajatusmuotoihinne ja tunnekiinnikkeisiinne.

Kaikki mikä on yhteydessä alemman egon selviytymismalliin, tulee esiin. Tämä aiheuttaa syvemmän identiteettikriisin. Sielu on todellinen itsenne, mutta egon selviytymisitse nojaa aina kuvaukseen tai päätökseen itsestä. Tämä tulee ehdollistumisesta ja tunnekiinnikkeistä, joita on tullut varhaiskokemuksista.

Kun petytte enemmän ja enemmän, saatte myös läpimurtoja ja inspiraatioita, mitkä innostavat tässä kuussa tietoisuuttanne, perustuen sisäiseen totuuteen, mitä ette ole ennen tunteneet.

Alatte suoriutua ja luottaa siihen, kun se tulee läpi kehittyvänä intuitiona ja tietämisenä. Tämä siirtää teidät yli vanhoista mentaali- ja tunnemalleista, jotka ovat pitäneet teidät kiireisenä ja estäneet kommunikointia sielunne kanssa.

Mahdollisia fyysisiä muutoksia ovat mm. paine päässä, päänsärky, jännitys niskassa ja hartioissa ja myös yläkehossa. Korvissa voi olla painetta tai soimista energialatausten vuoksi.

Tämä valmistelee yhdistymistänne "sfäärien musiikkiin", millä tavalla informaatio välittään ja yhdistetään fyysisyyteen. Se toimii hienovaraisten värähtelyjen ja taajuuksien kautta, jotka yhdistyvät tiettyihin ääniin. Jotkut ovat värähtelyltään liian korkeita kuullaksenne ne tietoisesti. Mutta kun nostatte omaa värähtelyänne, voitte saada yhteyden niihin painepoikkeamana korvissa, läpitunkevien äänien kera.

Tämä ei aiheuta fyysistä ongelmaa, ellei päässä ole valtavia tukoksia. Toukokuu saattaa lisätä aivo-ongelmia, jos on valtavaa tukkoisuutta.

Jos teette sisäisen työnne ja vapautatte tukoksia, on epätodennäköistä, että teidän täytyy murehtia näistä äärimmäisvaikutuksista.

Maailmassa laajemmin koetaan paljon hämmennystä ja päättämättömyyttä, kun asioita tulee tietoisuuteen eri järjestelmistä eri maissa ympäri maailmaa. Varjoitse tulee pintaan isosti ja eri tavoin riippuen maiden ja ryhmien ongelmista.

Odottakaa hankaloittavaa konfliktia Idässä, kera tarpeen uusiin päätöksiin, joita vältellään nyt. USA:han voi kohdistua painetta selkeiden päätöksien tekemiseen.

Yksilöt alkavat kokea enemmän asioita kerralla sekä siinä, miten he ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä on ykseystietoisuuden ja sen alkua, miten kaikki asiat palvelevat toisia asioita. Tämä aloittaa moniulotteisen tiedostamisen ja värähtelykausaalisuuden vaikutuksen, syyn ja seurauksen sijasta.

Kun tämä tapahtuu, teidän on tultava puolueettomammaksi nähdäksenne selvästi useampien asioiden keskinäisen yhteyden. Sielu toimii värähtelyn kautta.

Silloin kun toimitte me-tietoisuusyhteyden kautta, alatte tulla tietoisemmaksi asioiden värähtelystä ja synkronismista.

KESÄKUU

Tässä kuussa on kyse uusista valinnoista perustuen siihen, miten olette kehittäneet toukokuussa tietoisuuttanne sisäisen totuutenne perusteella. Tämä tiedostaminen tulee ja menee riippuen selkeydestänne ja paranemisestanne.

Asioiden keskinäinen yhteys inspiroi uusiin valintoihin - valintoihin joita mitataan täydemmin kaikkien ympärillänne olevien asioiden korkeimmalla hyvällä. Me-tietoisuus. Toisten huomioonottaminen.

Tämä synnyttää valtavia yhteyden- ja ykseydentunteita, yhdistymistä uusilla tasoilla joista olette olleet ainoastaan epäluuloinen aiemmin.

Tänä aikana aktivoitte kuudennen chakran täydemmin sekä käpy- ja aivolisäkkeen, mikä aktivoi myös kateenkorvan ja sielun alitajuisen mielen.

Huomaatte kykenevänne olemaan enemmän ja enemmän läsnä hetkessä, joka hetki. Enimmäkseen tämä on ollut vain käsite, ei kokemus.

Niin kauan kun tietoinen mieli kiireisenä kuvaa uudelleen ajatusmuotoja, tunnekiinnikkeitä ja mielihyvän tuottajia, olette menneisyytenne ehdollistumisansassa. Tämä ei salli teidän nähdä syvempiä totuuksia, jotka ovat läsnä hiljaisuuden tässä ja nyt.

Tiedätte olevanne enemmän tässä tilassa, silloin kun tunteenne eivät hallitse teitä, vaan kykenette valitsemaan, miten tunnette kunakin hetkenä.

Kun pystytte syleilemään oman olemuksenne läsnäoloa, vapaana ajatusmuodoista ja tunne-ehdollistumisesta, olette ensimmäistä kertaa läsnä moniulotteisessa tietoisuudessa - todellisuudessa missä kaikki on yhteydessä.

Tämä on alitajuisen mielen, sielumielen läsnäoloa. Tietoinen mieli on ollut vähiten tietoinen mieli, minkä huomio on ollut tavanomaisesti muualla, mikä on ollut suojeleva ja toteuttanut alemman tahdon ja egon agendoja.

Tehdessänne uusia valintoja tässä kuussa, alatte toimia paljastumisen ja hetken inspiraation perusteella - siinä todellisuudessa mitä tapahtuu. Tämä synnyttää tietämisen kolmanteen silmään (kuudes chakra), mikä resonoi syvempien totuuksien kanssa.

Monien hämmennys jatkuu, kun he eivät ole koskaan aiemmin kokeneet näitä uusia syvyyksiä tai sitä, miten niitä ohjataan tai miten niihin luotetaan. Egoitse haluaa aina kuvata jotain uudelleen vanhasta mallista. Asioiden selvittäminen ei toimi. Ilmentäkää lapsen ihmetystä, lapsen viattomuutta - hän vain ilmestyy paikalle, löytää ja toimii.

Sallikaa itsenne luottaa enemmän ja enemmän. Ja selviytykää identiteettikriisistä, mikä tuntee uuden uhkana.

Omaan voimaanne ja paikkaanne tuleminen Jumalan suunnitelmassa ja se, miten tämä liittyy erityisesti teihin, aiheuttaa hämmennystä monille, kuten myös itse-epäilyä. Raivaatte tienne tämän läpi ja alatte luottaa enemmän.

Lapsi on tuntenut turvaa siinä, mikä toistuu, ja se vastustaa muutosta, mitä se ei osaa kontrolloida. Ja käytte läpi muutoksen siinä, miten havaitsette, mikä todellisuus oikeastaan on ja mitä siihen sisältyy.

Siirrytte sen läsnäoloon ja voimaan, kuka olette jumalaisena olentona, ja tämä pelottaa useimpia ihmisiä, jotka tuntevat tutummaksi taistelemisen, kontrolloimisen ja sen vastustamisen, mitä he haluavat välttää. Läsnäoleminen on paljon pelottavampaa haavoittuneelle alemmalle itselle.

Huomaatte, että olette moniulotteinen ja useimmat teistä ovat 3D:n yläpuolella. Tässä kuussa on paljon päättämättömyyttä, epävarmuutta päätöksenteosta. Maailma laajemmin lykkää asioita hyvin usein, epävarmana päätöksenteosta.

Maailma ei ole ollut kovin hyvä tekemään valintoja kokonaisuuden hyväksi, kun kaikki ovat toimineet itsensä puolesta, jokainen ryhmä oman lähestymistapansa mukaan vastustaen kaikkea, mikä on erilaista.

Kesäkuussa on myös paljon toimintaa päässä, mutta liikutaan enemmän kurkkuun. Selviytymischakroja hämmennetään, kun korkeammat energiat liikuttavat niiden energioita uutta lähestymistapaa kohti.

Tutut selviytymisvalinnat ovat ehkä peloissaan, kun korkeampi vaikutus haluaa sisällyttää toisten hyvän valintoihin. Tämä aiheuttaa epäröintiä monissa.

HEINÄKUU

Tämä kuukausi aloittaa erityistoimiin ryhtymisen, kun teillä on ollut vähän aikaa neuvotella ja arvioida aiempien kuukausien perusteella.

Tämä on monien läpimurtojen aikaa, kun pystytte ennustamaan valintoja täydemmin, intuitionne ja selkeytenne alkaessa olla luotettavia. Valintojen tekeminen tulee hienoviritetymäksi ja yksityiskohtaisemmaksi.

Jotkut jatkavat samassa epäröinnissä, jos he eivät ole selkeitä sisäisen työn tekemisen vuoksi, mikä sallii samalla tavalla arvioimisen ja me-tietoisuuden huomioonottamisen.

Tämä on paljon syvemmän kommunikoinnin aikaa, jakaen toisten kanssa. Tämä johtaa suurempaan luottamukseen kanssaihmisiänne kohtaan. Innostaen toisianne, kun alatte vetää puoleenne oman sielutasonne synkronismia.

Sieluryhmät tulevat yhteen täydemmin ja toimivat tämän uuden inspiraation kautta. Innostutte toistenne ideoista. Ne jotka ovat tulleet tietoisemmaksi tekemällä sisäisen työn, ottavat toiset huomioon paremmin.

Tämä sallii teidän hyötyä enemmän tästä ajasta kuin niiden, jotka eivät ole tehneet sisäistä työtä, vaikka heihin vaikuttavatkin samat energiat.

Kukaan ei voi välttää Jumalaisen suunnitelman, planeettahierarkian ja ylösnousseiden mestareiden vaikutusta. Ne työstävät ley-linjayhteyksien muuttamista, mikä sallii me-tietoisuuden paljastumisen.

Tämä vaikutus tunkeutuu maailman eri alueille, eri ryhmien ja sielutasojen tarpeisiin perustuen.

Hierarkia ottaa enemmän yhteyttä unitilassa, erityisesti kesäkuussa ja heinäkuussa. Teillä saattaa olla kummallisia tai outoja unia, joissa on erityisiä symboleja. Kun tätä tapahtuu, alkakaa kirjoittaa muistiin näitä symboleja.

Näin hierarkia laittaa informaatiota tietoisuuteenne. Näin alitajuntaan vaikutetaan symboliarkkityyppien kautta.

Heinäkuussa siirrytte enemmän toimintaan, mitä opastaa se, mitä tarvitsette sielutason kehittymistänne varten.

ELOKUU

Elokuu on sitoumuksien loppuunviemistä oppien, miten sitoudutaan syvemmin niihin uudenlaisiin valintoihin ja tekoihin, joita olette alkaneet tehdä.

Tässä on kyse siitä, miten tiedostetaan ja tehdään erityisvalintoja paikkanne perusteella Jumalaisessa suunnitelmassa.

Toimistanne tulee yksityiskohtaisempia, kun valinnoistanne tulee erityisen informoituja. Tämä tuo esiin myös alitajuisia sitoumuksianne ja paljastaa, mikä on ollut tiellä.

On sen vanhan valtavaa puhdistamisaikaa, mikä ei enää palvele teitä. Näette sitoutumisen uudella tavalla, niin kuin se tehdään olemuksenne vilpittömän totuuden perspektiivistä.

Alatte syventää värähtelykausaalisuutta, siirtyen pois syystä ja seurauksesta näissä sitoumuksissa. Teidän ei enää tarvitse välttää tai vastustaa alemman egon pelkojen vuoksi, jos olette tehneet sisäisen työn selvittääksenne haavoittuneet tunteet.

Kun opitte, mitä rakkausvoima on, ja otatte vastaan puolueettomuuden sydäntilassa, kera totuuden mikä tuntee itsensä ja on kyseenalaistamaton, teistä tulee aina vain tehokkaampi esiintulevien sieluenergioiden integroimisessa.

Olette vasta alkamassa yhdistyä värähtelykausaalisuuteen ja synkronisminlakiin, mikä on vain vahvistus sille, että kaikki on todella yhteydessä. Silloin kun ette vastusta alemmasta egosta, voitte virrata todellisen synkronismin myötä uusin tavoin.

Tässä kuussa saattaa olla mahdollisesti jokin suurempi konflikti tai sodanjulistus Lähi-idän alueella tai Korean kanssa, ellette muuta sitoutumistanne. Tämä riippuu täysin kollektiivitietoisuudesta.

Mitä enemmän siirrytte henkilökohtaisesti puolueettomuuteen, sitä enemmän voimaannutatte maailmaa syleilemään toisia rakkaudessa ja arvostamaan toisten polkua.

Tässä vuodessa on kyse seitsemännen tietoisuussäteen, seremoniallisen taikajärjestyksen, täydestä alkamisesta, mikä hallitsee jumaluutta. Järjestelette täysin uudestaan vanhat muodot. Tavat joilla olette hahmottaneet, valinneet ja toimineet todellisuudessanne, muuttuvat.

Ja tässä viimeisessä kuussa siirrytte täydemmin sydänchakraan, ottaen heinäkuun viidennen chakran luovat piirteet olemuksenne ytimeen ja vuorovaikutuskokemukseen sydämessä.

On paljon toimintaa sydämessä, rinnassa ja solar plexuksessa. Lisää kontrollidraamojanne voi tulla esiin sekä enemmän sydänvaikutuksia. Jos ihmiset ovat tukossa, ilmenee ehkä lisää sydänongelmia.

Voi olla kipua sydänchakran takana keskellä sekä myös painetta ja energialiikettä. Tässä keskuksessa olette keskittyneet kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen ja kun siirrytte moniulotteiseen todellisuuteen, tämä kohta muuttuu.

Tämä voi aiheuttaa sekavuutta sekä maadoittumattomuuden tunnetta. Fyysinen maailma saattaa näyttää toisinaan enemmän unelta.

Eetterikehossa tapahtuu paljon liikettä, kun se auttaa fyysisen kehon valmistelemisessa sieluyhteyteen. Tämä voi tuntua toisinaan siltä, että eetterikeho ottaa fyysisen kehonne haltuun. Esimerkiksi tunnette kenties pakkoa vetää syvään henkeä ilman mitään syytä, mutta sitten tunnette olevanne täynnä eetterikehon energiaa.

Kun eetterikeho aktivoituu enemmän ajan kuluessa, se alkaa suorittaa fyysisen kehonne elintoimintoja.

Tämä on yleiskatsaus siitä, mitä voitte odottaa vuoden 2013 toisen kolmanneksen aikana.

Kiitämme, että saimme jakaa kanssanne, ja kun lähdemme iloisesti, pyydämme, että voitte muistaa rakastaa toisianne.

Gabriel
SÄÄTILARAPORTTI TOUKO-ELOKUU 2013
Fyysiset ja tunneoireet
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: