WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. toukokuuta 2013

YDINOLEMUKSENNE


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Toukokuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat mestarit, olemme kertoneet teille, että "olette Luojan sisäänhengitystä". Nämä ovat ennenkuulumattomia aikoja, joiden myötä teillä on mahdollisuus selvittää kaikki menneisyyden karmakysymykset, siirtyä harmoniaan laajemman olemuksenne kanssa ja olla oleellinen osa Isä/Äiti Jumalamme suunnitelmaa tämän aliuniversumin laajentumisesta. Oletteko valmis kerta kaikkiaan päästämään irti kaikista vanhoista rajoituksista, uskomuksista ja rajoista, jotka estävät teitä liikkumasta pois tuskan, puutteen ja kärsimyksen hetteiköstä. Sallitteko mielenne ja sydämenne avautua sielunne ja henkenne korkeammalle viisaudelle? Eetteri tai korkeammalla värähtelevät tietoisuuskentät ovat täynnä mahdollisuuksia, jotka vain odottavat muokkaamista suurimmiksi unelmiksenne ja toiveiksenne.

Taas kerran tarkastelemme uudelleen joitain aiempia opetuksiamme auttamaan teitä sen monimutkaisen sielun matkan ymmärtämisessä, minkä keskellä jokainen ihminen on, joko tiedostamisen alkutasolla tai edistyneenä opetuslapsena polulla. Tulee aika, jolloin sielu on saavuttanut kokemustensa äärilaidan erillisyydessä, itsensä hajottamisessa ja kanssaluomisessa. Sieluolento on silloin valmis aloittamaan ajankohtaisen kosmisen luomiskierroksen jälleenyhdistymis- ja integroitumisprosessin. Sieluitseä täytetään vähitellen jumalaisella tyytymättömyydellä, mikä suodattuu hitaasti ihmismielen tietoisuuteen. Toivottavasti ihmisolento alkaa tällöin kääntyä sisäänpäin, kesyttää egopersoonan ja yhdistyy taas sielun ja vakinaisen ylisielun/korkeamman itsen kanssa sekä suuremman itsensä monien osien kanssa.

Ihmiskunta on massaheräämisen keskellä. Laaja transformoituminen on alkanut, mihin sisältyy maailman, galaksin ja aliuniversumin jälleenyhdistyminen - ylösnousemuksen alkaminen kohonneeseen Luojan/Hengen täyttämään tietoisuustilaan. Kosmisella tasolla Ylin Luoja lähettää nyt säteilyään Suurten keskusaurinkojen kautta, mikä suodatetaan maan päälle elämän elävän valkoisen tuliolemuksen suurina räjähdyksinä, Isä/Äiti Jumalamme pyhän sydänytimen ja tämän aurinkokunnan auringon kautta.

Sielua voitaisiin kuvata sykkivän elämänvoimaenergian pieneksi siemenatomiksi, mikä asuu pyhässä sydämessä, monipuolisen timanttiytimellisen Jumalsolunne rinnalla. Timanttiytimellinen Jumalsolunne sisältää tämän aliuniversumin 12 Jumaltietoisuussädettä - hyveet, ominaisuudet, laadut ja taidot jotka pyritte aktivoimaan taas kerran, jotta teistä voi tulla se tehokas kanssaluoja aineelliselle tasolle, mikä teidän suunniteltiin olevan.

Sielu voi olla vain pieni elämänkipinä sydänalassa niillä, jotka ovat edelleen ansassa alempien ulottuvuuksien harhakuvissa. Kuitenkin sitten kun se puhkeaa täyteen dynaamiseen voimaansa, se laajenee ja tulee solaarisydänkeskukseksi, mikä sisältää solar plexuksen, sydämen, kateenkorvan ja kurkun alueen. Ennen sitä kutsuttiin kolminkertaiseksi liekiksi ja sydäntä on kutsuttu sielun sijaksi.

Sielu kommunikoi kanssanne sekä tunne- että mentaalikehon kautta - tunteina sydänkeskuksen kautta ja mielellä käpylisäkkeen kautta - ja näin sytyttää niitä valoviisauspaketteja, jotka on tallennettuna aivojen korkeammalla värähtelevään osaan, mitä kutsutaan pyhäksi mieleksi. Silloin kun yhteys on muodostettu, fyysinen astia alkaa korjata palkkioita parempana terveytenä ja elinvoimana sekä syvempänä yhteytenä kehoelementaaleihin.

Kerromme teille empaattisesti, että teistä ei voi tulla kadonnutta sielua tai ette voi kadottaa yhteyttänne Luojaan. Saatatte eksyä tieltänne ja Luojavalonne voi heikentyä, mutta sielunne on kuolematon eikä se voi koskaan kadota tai tuhoutua. Säästätte itsenne tuskalta, kärsimykseltä ja siltä harhalta, että olette irrallaan Luojasta, integroitumalla sieluunne, korkeamman itsenne moniin osiin ja henkilökohtaiseen Jumalsäteeseenne. Massatietoisuuden entinen uskomusrakenne korvataan hitaasti uuden jumalaisen suunnitelman kevyemmillä, jalostuneemmilla ja vapauttavilla ajatusmuodoilla. Teidän on tärkeää ymmärtää, että ylösnousemusspiraalissa on monia tasoja - se on loputon, kun luomakunta aaltoilee ja kehittyy.

Kosmisella tai omniversumin tasolla olette Henki, Jumalolemuksen osa tai siemenatomi joka on lähetetty Ylimmän Luojan sydänytimestä. Tuolla tasolla olette täysin tietoinen siitä, kuka olette, ja yhteydestänne Ylimpään Luojaan ja olette tietoinen "minä olen" -identiteetistänne ja tunnette sen. Universaalilla ja aliuniversaalilla tasolla olette jumalainen kanssaluoja, joka on taas kerran lähetetty suurella taittuneella valonsäteellä ilmentämään loputtomasti maailmoja Isä/Äiti Jumalamme nimissä. Olette tietoinen tämän aliuniversumin yleisestä jumalaisesta suunnitelmasta ja esittämästänne osasta siinä. Saatatte muistaa tai olla muistamatta alkuperänne tai identiteettinne kosmisella tasolla.

Henkenä mitä kutsumme Jumalsäteeksenne, olette suuri valo-olento, joka lähetti itsensä osia tai alisäteitä jättäen ylisieluja tai osia olemuksestaan eri ulottuvuuksiin, galakseihin, tähtijärjestelmiin ja maailmoihin ympäri tätä aliuniversumia. Ja vuorostaan myös jokainen näistä suurista ylisieluista lähetti ydinolemuksensa kipinöitä tai sielusirpaleita. Se "sinä" joka olet nyt inkarnoituneena fyysiseen kehoon maaplaneetalle, on yksi noista sielukipinöistä, joka suostui matkustamaan tuntemattomaan tyhjiöön, luomaan moninaisia maailmoja, asumaan niissä ja sitten kokemaan sen, minkä luomisessa autoitte, jotta ainutlaatuiset kokemuksenne voidaan yhdistää universaaliin tietoisuuteen ja lopulta kosmiseen mieleen.

Kun fyysinen astianne alussa luotiin, eetterikeho lähetti miljardeja pienenpieniä elementaalikipinöitä ympäri kehomuotoa. Nämä elementaalikipinät ohjelmoitiin välittämään timantinkovia valohiukkasia (elämänlahja) kaikkiin kehon eri osiin - elimet, verenkierto, lihakset, kudoksen ja luut (samaan tapaan kuin luonnon elementaalit välittävät auringonvalon timantinkovia hiukkasia koko luonnon valtakuntaan ja kaikkiin luomakunnan osiin, millä ei ole sielua Luojatietoisuuden pyhän siemenatomin kera).

Menneisyyden mestariopettajat viittasivat usein ihmisen kehoelementaaleihin ja eetterikehoon tai eetteriverkkoon. Menneisyyden syvälliset, esoteeriset opetukset kirjoitettiin usein niin, että vain polun kehittyneimmät oppilaat voisivat tulkita oppituntien todellisen merkityksen. On sen aika, että nuo opetukset paljastetaan, päivitetään ja pelkistetään niin, että kaikki ylösnousemuspolulla vakavissaan olevat sielut voivat ymmärtää ja sitten vähitellen integroida ne, laajentaakseen tietoista tajuntaansa. Kehittyneen tiedon saaminen korkeampien ulottuvuuksien universaaleista opetuksista ja sitten tuon viisauden integroiminen ovat oleellisia tekijöitä ylösnousemusprosessissa.

Muinaisopetukset sanoivat, että fyysinen kehonne luotiin alun perin eetteriaineesta. Tulitte alussa maan päälle säteilevässä kristallimuodossanne ja vähitellen monien aikakausien kuluessa kehititte kauniin fyysisen kehonne tämän aliuniversumin jumalaisesta Aatami/Eeva Kadmon -suunnitelmasta. Vääristymät alkoivat, silloin kun uppositte tiheyteen ja egon halukeho otti vähitellen kontrollin mentaali- ja tunnekehostanne. Tämä johti siihen, että suuri osa sieluitseänne vetäytyi pyhästä sydänkeskuksestanne sielutähteenne kruunuchakran yläpuolella.

Neljän tunnistetun elementin - tuli, vesi, maa ja ilma - lisäksi sanotaan olevan viides elementti ja näin tulee nimi "eetteri". Eetterikeho tai eetteriverkko mikä on paljon hienojakoisempaa ainetta kuin maakeho, viittaa fyysisen kehon näkymättömään vastineeseen. Se sisältää kolmen alemman fyysisen kehonne (fyysinen, mentaali ja tunne) suunnitelman. Sitä kutsutaan joskus muistikehoksi, sillä se ylläpitää ja elävöittää aineellisen muodon. Se on herkkä ajatuksillenne ja tunteillenne - sekä positiivisille että negatiivisille. Sairaus tai heikentyminen tapahtuu ensin eetterikehossa ja sitten vähitellen se ujuttautuu fyysiseen astiaan. Eetterikeho ylläpitää ja elävöittää fyysisen kehon komponentteja ja kontrolloi ruuansulatusprosesseja. Se korjaa myös fyysisen kehon vaurioita, joita aiheuttaa "kuluminen" kolmannen/neljännen ulottuvuuden elämässä.

Eetterikehoon oli koodattuna turvaohjelma: silloin vajositte hyvin syvälle tiheyteen ja olitte lähes itsetuhon partaalla, kehoelementaalisolunne menivät puolihorrostilaan, ja ne ovat olleet tuossa tilassa tuhansia vuosia. Aivan kuten te olette heräämässä todelliseen luonteeseenne ja jumalaiseen olotilaanne, niin myös kehoelementaalisolut heräävät ja alkavat vähitellen reagoida positiivisiin affirmaatioihinne ja niihin korkeampiin valotaajuuksiin, joita integroitte.

Teidän on oleellista ymmärtää, että jokaisella joka resonoi matalamman taajuuden ajatusmuotoihin, on kehossa aliatomisia tummia kristalleja. Näihin kristalleihin on pakkautuneena negatiivista materiaalijätettä, mitä on luotu ja uudelleenluotu monien elämien aikana. Niistä osa on perittyjä negatiivisia malleja, jotka toitte mukananne fyysiseen muotoon parannettavaksi,

Alitajuinen mieli - subjektiivinen mieli - on osa eetterikehotietoisuutta ja se tallentaa ja varastoi kaiken, mitä koette, näette, kuulette, ajattelette ja tunnette. Alitajuinen mieli ottaa kaiken kirjaimellisesti eikä sillä ole merkitystä, oletteko kokeneet jonkin tapahtuman vai ainoastaan kuvitelleet sen elävästi - alitajuinen mieli rekisteröi sen faktana. Siksi on hyvin tärkeää muuttaa negatiiviset ja heikentävät muistot positiivisiksi. Ajatuksenne ja aikomuksenne resonoivat tiettyyn taajuuteen ja muuttamalla heijastamianne taajuusmalleja - käyttäen tahdonvoimaa ja ponnistelen tietoisesti - luotte vähitellen elämän, fyysisen terveyden ja olosuhteet, joita haluatte.

Teistä tulee tietoinen fyysisestä kehotietoisuudestanne, kun kehoelementaalinne ns. heräävät ja alkavat työskennellä harmonisesti kanssanne ja korjata vähitellen kaikki väärät luomukset, joita olette tehneet kehomuotoonne virheellisten ajatusten myötä. Ajan kuluessa teistä tulee herkempi kehoelementaalienne merkeille. Kehonne solut ovat kaikki tietoisia jossain määrin. Jotkut ovat epäharmonisia ja saavat aikaan sisäistä kaaosta ja epämukavuutta, kun taas toiset värähtelevät harmoniassa ja näin korkeammassa taajuudessa ja välittävät tasapainon ja hyvänvoinnin tunnetta. Valon metabolointi on tärkeä ja monisyinen prosessi, mikä on välttämätön hyvinvoinnillenne. Voitaisiin sanoa, että olette nähneet nälkää Jumalvalon puoliasteikkoruokavaliolla. Triljoonien kehosolujenne on opittava uudelleen, miten tunnistetaan valo ja käytetään sitä elinvoimaenergian lähteenä.

Aistien tai fyysisen kehotietoisuuden todellisuus: silloin kun olette Hengen virrassa, olette hyvin kevyesti kehossanne, usein ilman kipua tai epämukavuutta. Teillä saattaa olla heikkoja kehoaistimuksia, paitsi solaarivoimakeskuksessa ja erityisesti syvällä pyhän sydämen alueella, missä alatte vähitellen tuntea rakastavaa autuutta ja iloa, kun ne hehkuvat Isä/Äiti Jumalasta. Useammin ja useammin koette suurta hyvinvoinnin, harmonian ja rauhan tunnetta.

Rakkaat sydämet, pyydämme teitä tutkimaan, mitä olemme paljastaneet vuosien saatossa, ja pyrkimään tajuamaan sen universaalin kaavan, minkä olemme luoneet tiukasti mieleenne, jotta pystytte ymmärtämään ja toteuttamaan seuraavan vaiheen niissä ihmeellisissä kosmisissa tapahtumissa, joita levittäytyy silmienne eteen.

* Tavoitteenne on integroida korkeampi mentaalikeho, mikä on valaistunut korkeampi itsenne tälle evoluutiokierrokselle.

* Tämän tekemiseksi teidän on saatettava egon halukeho harmoniaan sielunne toiveiden kanssa.

* Voitte käyttää pakkoa ja vastustaa tai voitte hyödyntää rakkauden transformaatiovoimaa. Pyrkikää hyödyntämään itsemestarin tahdonvoimaa, mikä on pyhän sydämen, pyhän mielen ja ylisielun/korkeamman itsen yhdistettyä viisautta.

* Henki ilman ainetta on liikkumatonta, aine ilman henkeä on elotonta.

* Olette siirtymässä aikaorientoituneesta maailmasta ajattomaan todellisuuteen.

Urheat ystävämme, tiedämme, että voi olla paljon tuskaa, epämukavuutta ja pelkoa, kun kuljette näiden nopeutuneiden prosessien läpi, mitkä aiheuttavat ympäri maailmaanne dramaattisia muutoksia. Tietäkää, että yhdessä voitatte nämä vastoinkäymiset. Tehtävämme on avata tietä jokaiselle rakkaalle sielulle, joka ilmaisee halun palata harmoniaan. Tietäkää, että jokaisella teistä on vaikutusta. Silloin kun epäilette, tarvitsette inspiraatiota tai voimia, tulkaa henkilökohtaiseen valopyramidiinne ja me annamme teille rohkeutta, kohotamme teitä ja inspiroimme teitä. Silloin kun tunnette olevanne yksin tai rakkaudeton, menkää pyhään sydänkeskukseenne ja me odotamme siellä ja täytämme teidät Isä/Äiti Jumalamme säteilevällä rakkaudella.

Olen ArkkiEnkeli Mikael.
YDINOLEMUKSENNE
 
-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: