WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 9. heinäkuuta 2012

ÄLÄ HAASKAA PÄIVÄUNIASI


Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
3.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat Ystävät,
 
Tämä päivä merkitsee yhtä täysikuuta tänä dramaattisena vuonna 2012. Te jotka seuraatte astrologisia ennusteita, olette alkaneet hyväksyä, että täysikuu on vähän pelottava - asioiden odotetaan menevän vähän hullusti. Tällaiset uskomukset ovat vanhaa aikaa.
 
Ennen täysikuut usein kiihottivat ihmisiä ja toisia maan olentoja epätavallisesti. Se ei ole enää totta.
 
Aurinkonne muuttaa suuntaa ja on vähemmän "vastuussa" henkisestä kasvustanne kuin ennen tätä uutta aikaa. Kuu on ottanut vastaan osan auringon aiemmista vastuista. Mutta taas kerran, kielenne ei salli meidän antaa tarkkaa kuvausta siitä, mitä tapahtuu.
 
Kuunne ohjaa nyt monia henkisiä hyppäyksiänne. Eikö tämä olisi loogista ottaen huomioon, että suuri osa uniajastanne on henkistä hyppelyä taivaissa? Meidän on myös muistutettava teille, että "päiväunistanne" on tulossa voimakkaampia ja hedelmällisempiä.
 
Vanhassa ajassa päiväuneksitte kovan ja säteilevän auringon tähyillessä olemukseenne. Nuo päiväunet voivat toteutua ja usein toteutuivat melkoisella työmäärällä - meditoinnit, mantralaulut, visualisoinnit ja muut tekniikat, joiden nimeen te tai gurunne vannoitte. Se oli työtä.
 
Sitä vastoin yöunenne tapahtuivat kuunvalon pehmeydessä, kun makasitte pehmeällä tyynyllänne - lempeämpää, odottamatonta ja hedelmällistä. Yöseikkailunne eivät olleet työtä, vaan leikkiä. Leikitte eri ulottuvuuksissa, ratkaisitte päiväajan ongelmia ja odotitte yleensä innolla nukkumisen antamaa lepoa.
 
Onko uniaikanne nyt kaoottisempaa? Luultavasti nukutte vähemmän odotettujen nukkumistuntienne aikana ja olette unelias päivän aikana.
 
Päiväajan työ ja yöajan leikki ovat kietoutumassa yhteen. Jotkut luovimmista ajatuksistanne tulivat ennen nukkuessanne. Miten usein teitä on kehotettu kirjoittamaan unianne? Miten monia kirjoja on tarjolla unien tulkinnasta?
 
Oletteko koskaan ajatelleet, että kenties uniaikanne on niin värikästä ja tuottoisaa, koska sallitte itsenne luiskahtaa todellisuus- ja totuusrajojen välistä? Että sallitte itsenne olla "sinä" kaikessa suuruudessanne uniaikana, vain palataksenne mukavaan vanhan ajan kuoreenne heti, kun aurinko ilmestyi?
 
Jotkut teistä muistavat, että teillä on ollut monia painajaisia. Miten painajaiset voivat olla oppimisväline? Jos teillä on samanlaisia unia, kyse on asiasta, mihin haluatte tarttua, mutta pelkäätte tehdä sen auringonvalossa, tai unelmasta, mitä pelkäätte toteuttaa.
 
Vanhassa ajassa uskoitte enemmän tai annoitte enemmän huomiota painajaisille kuin kauniille yövisioille. Eikö ole totta, että vaikka halusitte luoda nuo ihmeelliset yövisiot, usein päätitte, että ne olivat vain kaunista unta - se siitä? Mutta painajaiset jaettiin, niitä pohdiskeltiin ja ne saivat aikaan pelkoa sisällenne.
 
Kuten odotettua ja sopivaa vanhassa ajassa, uskoitte pelkoon ja olitte piittaamatta ilomahdollisuuksista.
 
Yhtälailla nuorilla ja vanhoilla tulee olemaan vähemmän ja vähemmän painajaisia. Sillä kun tunnette riittävää voimaa tarttuaksenne noihin pelkoihin, silloin kun ne tapahtuvat - maatodellisuudessa tai unitilassa - painajaisenne vähenevät, joten teillä on enemmän energiaa noihin ilahduttaviin yövisioihin.
 
Mutta sitten kun kuusta tulee voimakkaampi - monet astrologit samaistavat kuun feminiinienergiaan ja auringon maskuliinienergiaan - maapallon liikkumisessa eteenpäin, päiväunenne ja yöunenne sekoittuvat. Todellisuudessa sitä tapahtuu nyt. Verhot uni- ja valveajan väliltä vähenevät, niin että päiväaikanne tuntuu usein sumuiselta ja yöajan nukkumisenne on rajallista.
 
Yönukkumisestanne tulee luultavasti vähemmän arvaamatonta lähitulevaisuudessa. Mutta nukkumisenne palvelee eri tarkoitusta kuin vanhassa ajassa. Uskoitte, että yöaika oli upeaa pakoa karkeasta todellisuudesta ja päiväelämän sattumanvaraisuudesta.
 
Nyt kun verhot päiväajan ja yönukkumisen väliltä nousevat, havaitsette tutkivanne epätavallisia toimintoja ja ulottuvuuksia päiväaikamoodissanne. Havaitsette myös, ettei nukkuminen ole yhtä tarpeellista kuin ennen. Selitetäänpä.
 
Tarvitsette aina vähän nukkumista uudistaaksenne ja lepuuttaaksenne fyysistä olemustanne. Mutta sen sijaan että uniaikanne toimisi parantavana balsamina ja henkisen, tunne- ja fyysisen olemuksenne tutkimusareenana, nukkumisesta tulee vain tapa lepuuttaa fyysistä olemustanne.
 
Nukkumisenne ei ole yhtä syvää tai yhtä pitkää. Käytätte valveaikaa tarttuaksenne henkisiin ja tunneongelmiinne.
 
Kun olette hyväksyneet todellisen voimanne, teillä on rohkeutta kohdata henkiset ja tunneongelmat ja unet valvetilassanne.
 
Valve- ja unitoiminta hämärtyy. Teistä ehkä tuntuu, että olette tarttuneet johonkin tunneongelmaan tunneiksi ja huomaatte, että se oli vain minuutteja. Tai että haluatte ottaa käyttöön valvetilavisionne.
 
Vanhassa ajassa teitte uutterasti työtä sekä uni- että valveaikana.
 
Unitilanne oli äärimmäisen aktiivista, kun teitä autettiin ymmärtämään voimanne ja selvittämään ongelmat, joihin ette uskaltaneet tarttua valvetilassanne. Valvetilassa olitte useimmiten piittaamatta yöajan viesteistänne ja huolehditte jonkin ongelman ratkaisemisesta, minkä unitilanne auttoi teitä jo ratkaisemaan.
 
Työntekoa, työntekoa, työntekoa - yötä päivää. Sillä eikö työ ole tärkeä osa pelkoa?
 
Kun muututte tässä siirtymässä, niin tapahtuu myös uni- ja valvetilan toiminnoillenne. Nämä kaksi sulautuvat toisiinsa. Ne ovat sekoittamista, lajittelua ja uneksimista - erityisesti valvetilassanne.
 
Kenties olette uupunut nukkumisen puutteesta. Älkää hermoilko. Fyysinen ihmisolemuksenne vain sopeutuu uuteen järjestykseen.
 
Unitilanne auttaa nyt uudistamaan fyysisen olemuksenne. Ja valvetilanne ottaa käyttöön nuo unet, joita ette ole aiemmin sallineet itsenne uneksia valvetilassa maan päällä.
 
Olette todella ihmeellisessä siirtymässä. Siitä osa sisältää voimanne ja unienne hyväksymisen.
 
Teillä ei olisi unia/unelmia, jos niitä ei olisi mahdollista saavuttaa.
 
Palataksenne tuottavampaan ja rauhallisempaan valve- ja unitilaan, hyväksykää sisäinen voimanne ja toimikaa vastaavasti.
 
Älkää käyttäkö unitilaanne tunteellisena ja henkisenä testialueena tai ongelman ratkaisijana. Ja älkää haaskatko päiväunianne olemalla piittaamatta niistä.
 
Sallikaa uuden sinun olla koko komeudessaan. Sallikaa itsenne tietää, että luotte todellisuutenne ja unenne/unelmanne. Odottakaa, että päiväunenne ovat todellisuus, mikä on oikeutenne - aivan kuten hyväksyitte ennen, että painajaiset ovat osa jokaisen maaelämää.
 
Ei enää painajaisia. Päiväuneksikaa sydämenne sisältä tietäen, että se on uusi todellisuutenne. Ajatelkaa kuin lapsi. Kaikki on mahdollista. Ja niin se on. 

Aamen.
ÄLÄ HAASKAA PÄIVÄUNIASI
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: