WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 26. heinäkuuta 2012

KOMMUNIKOINTILINJAT KORKEAMPIIN ULOTTUVUUKSIIN OVAT AVOINNA


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Marraskuu 2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat mestarit, teidän on tärkeää muistaa, että palvelu on oleellinen osa ylösnousemusprosessia. Monet teistä tulivat kaukaisista tähtijärjestelmistä kosmisina viestintuojina. Kerta toisensa jälkeen olette kantaneet totuutta ja kosmista viisautta.  

Kuitenkin tehtävä mihin suostuitte tässä elämässä, on tärkeämpi kuin mikään toinen, minkä olette kokeneet sen jälkeen, kun teistä tuli yksilötietoisuus Jumalan tietoisena kipinänä. 

Paljon siitä mitä olette oppineet kulkiessanne ylösnousemuspolkua, on sen muistamista, mitä olette jo kokeneet. Olemme painottaneet sitä tosiasiaa, että olette tehneet monta kertaa aiemmin sen, mitä pyydämme teiltä, jottei tehtävä näytä niin saavuttamattomalta. Tästä syystä hyvin suuri osa kertomastamme menneisyyden historiasta ja yksityiskohdista, tuntuu niin tutulta.

Saatavillanne on nyt suurempia ja suurempia määriä kosmista elämänvoimaenergiaa. Olette kuitenkin vastuussa sen käyttötavasta. Teidän on pysyttävä tiukasti maadoittuneena maahan, kun kurkotatte korkeammalle ja korkeammalle ilmaisun jalostuneempiin ulottuvuuksiin, ja on erittäin tärkeää fyysiselle hyvinvoinnillenne oppia tasapainottamaan ja harmonisoimaan energiaverkkojärjestelmänne (mitä kutsutaan aurakentäksi tai Aatami/Eeva Kadmon -valokehoksi). Voitte ammentaa niin paljon jumalolemusta, kuin voitte sisältää. Kuitenkin yhdistyttyänne siihen, mitä tarvitsette henkilökohtaisesti, teidän on säteiltävä loput muodon maailmaan. Ette voi hamstrata Jumalan valoa, rakkaat ystävät. Se on tarkoitettu käyttäväksi ja jaettavaksi kaikille.

Tiedostakaa, että violetin liekin voimaan ja taianomaisiin muunto-ominaisuuksiin on rajattu pääsy kolmannen/neljännen ulottuvuusympäristön työntö- ja vetokaksinaisuudessa. Kuitenkin silloin kun saavutatte harmonisen värähtelymallitason, joka virittää teidät neljännen ulottuvuuden keskiosaan, saatte pääsyn violetin liekin jumalaiseen alkemiaan ja teillä on myös kyky ammentaa Luojatietoisuuden transformoivia timantinkovia hiukkasia. Kun ollaan rajoittuneisuuden ja kaaoksen matalammissa ulottuvuuksissa, on lähes mahdotonta säteillä jatkuvasti ehdotonta rakkautta sydänkeskuksestanne. Kuten olette oppineet, elämän luojahiukkaset on aktivoitava epäitsekkään ja rakastavan tahdonilmaisun kautta. Tiedostakaa, rakkaat, että jokaisella Jumalvalon korkeammalla tasolla, minkä saavutatte, violetin liekin voima ja valkoisen tulen luomishiukkasten määrä lisääntyy eksponentiaalisesti.

Tällä hetkellä maapalloa ympäröi kaksi kollektiivitietoisuuden ajattelumallivirtaa - sen negatiivisen ajattelumallikurimuksen sijasta, mikä tähän saakka on muodostanut maapallon auran. Tämä negatiivinen ja vääristynyt energianauha on kumulaatio pelon, vihan sekä itseä palvelevien intressien ja tekojen tuhansista vuosista. Se on luonut valon ja varjon laajan asteikon varjopuolen: harhamaaliman, missä ihmiskunta on ollut pudottuaan tiedostamisen puolitietoiseen tilaan - kuten sitä voitaisiin kutsua.

Useimmat ihmiset ovat jääneet kiinni mielenhallinnan kolmannen ja neljännen ulottuvuuden muotoon monissa elämissään, sillä he ovat jääneet esi-isiensä uskomusansaan - rodullisesti, poliittisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti. Monilla rakkailla sieluilla on tuskin koskaan ollut omia ajatuksia. Negatiivinen massatietoisuuden uskomusjärjestelmä on pelkkää tuhoa ja hävitystä, arvottomuutta, tiukkoja sääntöjä ja oppeja, jotka lannistavat originellin ja riippumattoman ajattelun. Tämä on pitänyt kaikkia syyllisyyden, pelon ja velttouden tilassa. Tätä on kutsuttu "laumaksi", missä kaikki ovat katsoneet uskonnollisiin ja lakiasäätäviin johtajiinsa, jotta nämä kertoisivat, mitä tehdä ja ajatella ja miten olla.

Jokainen suuri uskonto on alkanut sellaisen suuren mestarin innoittavista opetuksista, jolle annettiin erityisiä viisaita opetuksia välitettäväksi ihmisille. Heidät ylivalaistiin Isä/Äiti Jumalamme ohjeiden alaisuuteen ja heidän elämänsä aikana näitä käsitteitä noudatettiin ja ne pysyivät puhtaina. Kuitenkin mestarin siirtymän jälkeen, ajan kuluessa opetukset vääristettiin ja muutettiin sopimaan johdossa olevien itsekkäisiin intresseihin. Ne väännettiin toisiksi niistä innoittavista totuus- ja viisausopetuksista, jotka oli suunniteltu tietylle aikakaudelle auttamaan massoja henkilökohtaisen suhteen kehittämisessä Isä/Äiti Jumalan kanssa, kun he pyrkivät saavuttamaan tietyn itsemestaruus- ja valaistumistason.

Olemme sanoneet aiemmin: "Olette hyvin rohkeita asutuessanne sen suositun uskomusjärjestelmän, ihmiskunnan kollektiivitietoisuuden, ulkopuolelle, mikä on ollut eräänlainen vankila hyvin pitkään." Tiedämme, että teitä on kritisoitu, pilkattu, hyljeksitty ja mustamaalattu tässä ja monissa muissa elämissä, rakkaat. Kuitenkin haluamme teidän tietävän, että vaikka saatatte tällä hetkellä olla vähemmistönä, lukumääränne kasvaa aimo harppauksin. Monet asiat joita on kutsuttu new age -käsitteiksi, suodattuvat massojen mieliin ja keskusteluihin eikä enkeleihin ja vuorovaikutukseen korkeampien ulottuvuuksien valo-olentojen kanssa suhtauduta enää täysin varauksella, kuten on tapahtunut ennen.

Hyvä uutinen on, että uusi korkeampien tunne- ja ajatustaajuusmallien nauha kiertää maapalloa negatiivisen nauhan yläpuolella.  

Tämä energianauha on täynnä valoa, toivoa ja voimakasta itseilmaisun ja -mestaruuden halua. Vähitellen kristalliverkkojärjestelmä kattaa maapallon ja Luojatietoisuuden valonauha vahvistuu joka päivä, kun useammat ja useammat teistä pääsevät valokaupunkeihin ja teistä tulee timantinkovien luomishiukkasten välittäjiä. Massat alkavat kyseenalaistaa johtajiaan ja pitävät näitä tilivelvollisina teoistaan. Useammat ja useammat ihmiset alkavat kyseenalaistaa järjestäytyneiden uskontojen ahdasmieliset säännöt ja rajoitukset ja he etsivät omaa korkeinta totuuttaan vaihtoehtoisin keinoin.

Ymmärrämme, että maan suuri sieluenemmistö on tuskan, kärsimyksen ja epävarmuuden kourissa. Valitettavasti ne jotka ovat jääneet kiinni kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmään, eivät opi näiden myllertävien aikojen oppitunteja. He eivät ymmärrä, että kohtuuttomat ja tasapainottomat ajatukset ja teot ovat luoneet heidän kokemansa tuskalliset tilanteet. Syyn ja seurauksen karmalait palauttavat nopeammin kuin ennen lähettäjille kaiken sen, mitä on luotu, jotta sitä voidaan korjata ja kehittää. Jokaiselle sielulle joka on tällä hetkellä maan päällä, tärkein elämäntehtävä on pyrkiä palauttamaan tasapaino ja harmonia sekä sisäiseen että ulkoiseen maailmaan.

Ne teistä jotka suostuitte tulemaan fyysiseen inkarnaatioon juuri tänä aikana, toitte mukananne ne merkittävät oppitunnit tai tasapainottomuudet fyysisessä, ajatus- ja tunnekehossa, jotka täytyi harmonisoida, jotta voisitte alkaa työskennellä yhteensopivasti sielunne tai korkeamman itsenne kanssa. Olette tulleet tähän elämään tasapainottamaan maskuliini- ja feminiiniluontonne - käyttämään Isä Luojan jumalaista tahtoa, voimaa ja auktoriteettia, mutta myös yhdistymän Äiti Luojan rakkaus-viisauteen, myötätuntoon ja hoivaaviin ja luoviin puoliin. Tulitte kokemaan maapalloa ja olemaan täysin fyysisessä kehossanne samalla, kun yhdistätte hengen fyysiseen olemukseenne ja tietoisuuteenne. Olette täällä tasapainottamassa tietämisen ja kommunikoinnin - oppimassa intuition kautta, mitä omat totuutenne ovat, elämässä noita totuuksia esimerkkinä muille, oppimassa tasapainottamaan kommunikointitaidot - milloin puhua ja milloin olla hiljaa - ja olemaan tuomitsematta oppien, että jokaisella ihmisellä on oma polkunsa ja omat oppituntinsa opittavana.

Teidän jotka olette kuunnelleet Hengen kuiskauksia ja astuneet valaistumispolulle, on aika muistaa, että maapallo ei ole kotinne - olette täällä suorittamassa tehtävää. Olette kaukaisista tähtijärjestelmistä ja galakseista ja mahdollisesti myös toisista maailmankaikkeuksista. Teidän ja monien rauhan ja valon uskollisten sotureiden on aika tietää, miten suurenmoisia olette ja miten rohkeita olitte vastatessanne kutsuhuutoon laskeutua tämän maakokemuksen tiheyteen. Tapahtumat galaksissanne, aurinkokunnassanne ja maapallolla liikkuvat nopeasti eteenpäin ja suuri muutos on tulossa. Siksi on tärkeää, että keskitytte siihen, mitä on oikein maailmassanne, ettekä jää kiinni siihen kaikkeen negatiivisuuteen ja pelkoon, mitä purkautuu eetteriin. Muistakaa, että annatte energianne siihen, mihin keskitätte huomionne.

Teidän on aika astua täysin itsemestaruuteen ja ottaa takaisin jumalainen syntymäoikeutenne. Millaiseksi haluaisitte tulla? Mitä haluaisitte tehdä? Teillä on kyky tulla miksi tahansa tai luoda mitä tahansa, mitä voitte kuvitella, kunhan se on harmoniassa jumalaisen suunnitelmanne kanssa. Teillä on ihmeellisiä valon informaatiopaketteja tallennettuna pyhään mieleenne, vain odottamassa esiin kutsumista. Kun rakennatte ja kehitätte valopyramidianne viidennessä ulottuvuudessa, huomaatte, että luomuksenne ilmentyvät nopeammin ja nopeammin.

Opettaminen on esimerkiksi yksi tehokkaimmista tavoista näyttää toisille, miten tullaan oman kohtalonsa mestariksi. Pyytäkää aina korkeinta lopputulosta kaikkien hyväksi eikä teitä ei johdateta harhaan. Tiedämme, ettei ole helppoa astua ulos mukavuusalueeltanne, sillä olette antaneet toisten saada itsenne epäilemään itseänne ja kykyjänne. Pyydämme teitä olemaan rohkea esimerkki ympärillänne oleville, niille jotka ovat jumissa ihmisen kollektiivitietoisuuden kulttuurillisissa uskomuksissa ja rajoituksissa.

Jokainen teistä on kokenut monia elämiä joko mies- tai naiskehossa. Olette myös kokeneet fyysisen "astian" monissa roduissa, muodoissa ja kulttuureissa. Rakkaat, silloin kun tuomitsette toiset, todellisuudessa tuomitsette vain itsenne, sillä olette kokeneet melkein kaikki puolet maapallolla. On suuri etuoikeus saada inkarnoitua maan päälle ja aina on ollut miljoonia ja miljoonia sieluja, jotka odottavat sen fyysisen todellisuuden kokemista, mikä maapallolla on tarjottavana. Ette ole mikään poikkeus, sillä olette olleet halukas kokemaan maallisen luomisen mahdollisimman monilla tavoilla ja monissa ilmaisumuodoissa. Siksi harhaverhon asteittain noustessa kehitätte suuren ymmärryksen ja myötätunnon niitä kohtaan, jotka ovat jumissa kolmannen/neljännen ulottuvuuden vääristyneen todellisuuden tuskassa ja kärsimyksessä. Pyydämme teitä tulemaan rohkeaksi esimerkiksi ympärillänne oleville. Kun uskallatte astua esiin ja vaatia mestaruutenne, toiset seuraavat esimerkkiänne.

Monet teistä kokevat tällä hetkellä jumalaista tyytymättömyyttä sekä dramaattisia elämänmuutoksia. Asiat jotka ennen toivat teille nautintoa, eivät enää tyydytä, ja olette ehkä kadottaneet yleisen kiinnostuksen moniin ystäviinne. Tämä johtuu siitä, että sielunne tönii teitä siirtymään eteenpäin, laajentamaan näkemystänne ja ottamaan hallintaan kohtalonne. Teidän on päästettävä irti ennakkoajatuksista koskien elämänne rakennetta. Teidän on päästettävä irti uskomuksista, jotka pitävät teitä jumissa sokaisevissa rakennerajoissa. Irtipäästäminen antaa teille voimaa laajentaa tietoisuuttanne ja todellisuuskuvaanne.

Mitä korkeammiksi värähtelymallinne tulee, sitä virtaavampaa aika-avaruusjatkumosta tai tapahtumien aikajärjestyksestä tulee. Rakenteista tulee tapoja, mitkä sokaisevat teidät kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhalle. Älkää kiinnittykö luomaanne rakenteelliseen elämään. On tärkeää, että olette valmiita sisällyttämään elämäänne uusia käsitteitä, kun laajennatte kuvaanne ja tietoisuuttanne tulevaisuuden mahdollisuuksista. Älkää koskaan unohtako, että olette kanssaluojia - joko tuskan, kärsimyksen ja rajoitusten tai ilon, rauhan ja yltäkylläisyyden kanssaluojia. Valinta on teidän.

Ei ole sattumaa, että hyvin monet urheat sielut valitsivat transformaation seitsemännen säteen sielusäteekseen tässä elämässä. Nähkää tämän siunatun pyhän tulen roihuavan ympärillänne ja säteilevän jatkuvasti laajenevina ympyröinä, kun liitytte toisiin auttaessanne nostamaan ihmiskunnan tietoisuuden takaisin rakkauden/valon taajuuksiin. Muistakaa, että näinä aikoina kun maapallon ja ihmiskunnan evoluutiota nopeutetaan, voitte vaikuttaa.

Olemme tietoisia siitä, että monia teitä häiritsee kaikki negatiivisuus ja epäoikeudenmukaisuus ympärillänne. Kuitenkin syvällä sisällänne tiedätte, että nämä suuret muutokset parantavat lopulta kaikkea. Olkaa varmoja sitä, että voitte olla muutosinstrumentti. Sallikaa meidän lähettää Isä/Äiti Jumalan rakkautta täyttämään teidät ylitsevuotaviksi.  

Rakkaat ystävät, rakkaus/valosäteilynne yhdistettynä toisten valonsotureiden säteilyyn auttaa ihmiskuntaa ja maapalloa siirtymään asteittain huomisen ihmeelliseen uuteen aikaan.

Tietäkää, että Teitä Rakastetaan kovasti ja että olette suojeluksessani.

Olen ArkkiEnkeli Mikael.
KOMMUNIKOINTILINJAT KORKEAMPIIN ULOTTUVUUKSIIN OVAT AVOINNA

Ei kommentteja: