WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 5. heinäkuuta 2012

KUULEMME KUTSUNNEKUULEMME KUTSUNNE

Arcturuslaisia esi-isiä kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
30.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ylösnousevat ystävämme, olemme kuulleet kutsunne, mutta monet teistä ovat olleet liian väsyneitä kuullakseen vastauksemme. Kun väsytte, on vaikeaa säilyttää riittävän korkea tietoisuustaso havaitaksenne meidän valokielemme ja tulkitaksenne sen teidän maakielellenne. Halumme teidän kuitenkin tietävän, että vastaamme ylösnousevien ystäviemme jokaiseen kutsuun, vaikkeivät he voikaan hahmottaa paluukommunikointimme. Kerromme teille nyt, mitä olemme kokeneet olemuksenne sisällä, kun monilla teistä on vaikeaa ymmärtää, mitä olette tunteneet.
 
Te, meidän kolmannen ulottuvuuden ilmaisumuotomme, tunnette, että jotain muuttuu hyvin perustasolla. Sanalla "perus" tarkoitamme, että tuntemanne elämä on äärettömän muutoksen partaalla. Tämä ääretön muutos alkaa solutasolta ja laajenee käsittämään kaiken, mitä olette, ja kaiken mikä muodostaa todellisuutenne. Tämä perusmuutos mikä näyttää nousevan solutasolta, nousee itse asiassa kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne matriisista.
 
"Aika" on lähellä ja hereillä olevat voivat tuntea sen. Tunnette kummallista surun ja ilon, rakkauden ja pelon sekä innostuksen ja pahan aavistuksen sekoitusta. Nimittäin rakkaat ystävämme, te ylösnousette NYT. Näin ollen kaikki polariteetit sekoittuvat kohti "välitilaa". Olemme puhuneet paljon välitilasta, missä polarisoituneen todellisuutenne ääripäät sulautuvat kohti keskikohtaa. Tämä sulautuminen tapahtuu keskellä, koska tämä keskipiste on NYT-hetki.
 
POLARITEETTIEN SULKEMINEN
 
Kun mennyt ja tuleva sulautuvat yhteen nyt-hetkessä, surut ja ilot, rakkaudet ja pelot alkavat irrota kolmannen ulottuvuuden maa-astianne matriisista. Näin ollen kun jokainen vanha muistonne nousee tietoisuutenne pintaan vapautettavaksi ykseyteen, tunnette nostalgiaa ja muistelua. Kaikki mitä olette koskaan kokeneet, jaetaan ykseyden kanssa, kun ylösnousette.
 
Siksi yksikään kallisarvoinen elämänkokemuksenne 3D-maapallolla ei katoa. Kuitenkin se poistetaan maa-astianne matriisista, kun nämä muistot sitovat teidät siihen, mikä on loppumassa, ja estävät teitä palaamasta siksi, kuka olette aina olleet. Mitä elämänne on ollut, jos ei pitkä sarja muistoja? Koska fyysinen elämänne usein eletään enemmän menneisyydessä kuin nykyisyydessä, nämä myriadit muistot on vapautettava, kun palaatte elämään nyt-hetkeen.
 
Siksi hyvät ja huonot, miellyttävät ja epämiellyttävät kerääntyvät välitilaan noustakseen ihmisaivojenne yli antamaan kokemuksensa kosmiseen mieleen. Nimittäin hyvät rakkaat, me kaikki jotka olemme valvoneet todellisuuttanne ajan alusta saakka, olemme jakaneet elämänne. Tiedämme, että aivan liian usein olette tunteneet olevanne yksin hylättynä vihamieliselle planeetalle. Haluamme teidän tietävän nyt, että olemme itkeneet kanssanne, nauraneet kanssanne ja jakaneet jokaisen voittonne ja tappionne.
 
Elämänne kolmannen ulottuvuuden maapallolla on ollut suuri oppitunti, ei ainoastaan teille, vaan myös kaikille meille korkeammissa ulottuvuuksissa, jotka olemme ylivalaisseet pitkää matkaanne pimeydestä valoon. Valo on täällä nyt ja se on integroitunut syvälle Äiti Maan kehoon ja kaikkien sen asukkaiden muotoon. Tämä moniulotteinen valo on kärsivällisesti kirjoittanut uudestaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden henkilökohtaisen kehonne ja planeettakehon kaikki koodit. Jäljellä on vain järjestelmän uudelleenkäynnistys. Kuitenkin teillä ihmisillä on vielä vähän tehtävää, kun monet ovat olleet eksyneenä pelon ja hallinnan pimeyteen.
 
Gaia ja sen kasvi- ja eläinkunnan jäsenet ovat valmiita muuttamaan muotoaan viidenteen ulottuvuuteen. Nämä maaelämän kaksi valtakuntaa eivät ole koskaan lähteneet planeettana olemisen ykseydestä. Siksi ne pystyivät helposti imemään valoa ja aloittamaan transformoitumisensa. Toisaalta ihmiset ovat kadottaneet kontrollin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Jotkut ovat langenneet dominoijiksi ja toiset heidän uhreikseen. Uhri/hyväksikäyttäjä-
polariteetin on viimeisenä löydettävä keskipisteensä.
 
KESKIPISTE
 
Niiden jotka ovat olleet uhrina, täytyy päästää irti pelon, vihan, surun ja murheen tunnepolariteetista ja löydettävä ehdottoman rakkauden, ehdottoman anteeksiannon ja hyvin pelatun pelin ehdottoman hyväksymisen keskipiste. Toisaalta, niiden jotka ovat olleet hyväksikäyttäjiä, täytyy löytää omat haavansa, jotka vetivät heidät ytimestään syvään taantumiseen olentona, joka tarvitsee valtaa toisista kokeakseen sisäisen voimansa.
 
Näiden hyvin haavoittuneiden on mentävä sisälle ytimeensä etsimään alkuperäiset haavansa, joissa heidän sisäinen voimansa varastettiin. Heidän on annettava anteeksi itselleen, että he ovat pelänneet liikaa varastaakseen voimansa takaisin tuolta varkaalta ja sen sijaan kääntäneet huomionsa niihin, joita he voisivat dominoida. Valo on saanut heidät käsittämään, etteivät mitkään heidän vääryydellä hankitut saavutuksensa ole antaneet heille iloa, rakkautta tai edes sisäistä voimaa, kun he ovat edelleen niiden hallinnan alla, jotka varastivat heidän sisäisen itsensä ja ohjelmoivat heidät niiksi pimeiksi olennoiksi, joita heistä on tullut.
 
Ylösnousevat ystävämme, muistutamme teitä kaikkia tietämään, ettei näillä särkyneillä sieluilla ole valtaa teihin, sillä he jättävät järjestelmän. Kun informaatiota julkaistaan siitä, miten paljon valtaa nämä kadotetut sielut ovat ottaneet toisista ja miten paljon kärsimystä he ovat aiheuttaneet toisille, ylösnousevilla sieluilla on suuri houkutus haluta kostaa tai rangaista. Kuitenkin nämä halut alentavat vain ylösnousevien sielujen tietoisuutta. Lisäksi rankaiseminen ei muuta käyttäytymistä. Se saa käyttäytymisen menemään vaan maan alle, missä se voi aiheuttaa vahinkoa.
 
Käyttäytymistä voi muuttaa vain kiintymättömällä myötätunnolla ja ehdottomalla rakkaudella. Toisen rankaiseminen on kolmannen ulottuvuuden käsite. Näin ollen se alentaa niiden tietoisuutta, jotka pyrkivät siihen, ja aktivoi vihan, surun ja pelon tunteita. Näiden kadotettujen sielujen hallintaa otetaan parhaillaan pois. Siksi he eivät pysty saamaan valtaa kenestäkään teistä uudestaan. Siksi pyydämme, että te ette harhaudu todellisesta tehtävästänne portaalin avaajina ja valon tienraivaajina.
 
PALUUNLAKI
 
Totuus on, että kun todellisuutenne nousee korkeampiin ilmaisutaajuuksiin, ne jotka eivät pysty parantumaan, eivät voi liittyä teihin. Haluatteko jäädä taakse, jotta voitte rangaista, vai haluatteko sallia paluunlain tuoda heille sen, mitä he ovat tuoneet toisille? Voitteko luottaa kosmisiin lakeihin vai tarvitseeko teidän jäädä fyysisiin lakeihinne? Valinta on teidän. Kuitenkin tietoisuutenne joko nousee tai putoaa, kuten jokaisen valinnan myötä.
 
Tarvitseeko teidän rangaista toisia niin paljon, että rankaisette itseänne? Paluunlaki sitoo myös teitä. Jos lankeatte rikoksen ja rangaistuksen fyysiseen lakiin, sidotte olemuksenne tuon lain taajuuteen. Ylösnousemus merkitsee siitä irtipäästämistä, mikä on valmista, jotta voitte nousta sen todellisuustaajuuden yli, missä tuo kokemus tapahtui. Aivan kuten ylösnousseen mestarin Sanandan, joka sittemmin tunnettiin Jeesuksena, viimeiset sanat olivat: "Antakaa heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät", tekin vapautatte tietoisuutenne rajoittavasta 3D-muodostaan lähettämällä ehdotonta rakkautta ja anteeksiantoa niille, jotka aiheuttivat teille vahinkoa.
 
Jotkut teistä eivät pidä tästä viestistä, koska teistä on epäreilua, että "he" pääsevät pakoon siitä, mitä he ovat tehneet. Monet teistä haluavat nähdä heitä rangaistavan vääristä teoistaan. Pimeät sielut eivät kuitenkaan nouse korkeampiin ulottuvuuksiin. Oletteko siksi halukas jäämään taakse siihen todellisuuteen, mikä aiheutti teille kärsimystä, vain jotta voitte nähdä toisten kärsivän sen seuraamuksena?
 
Vastaus on, että jotkut tekevät sen valinnan. He eivät luota riittävästi kosmisiin lakeihin tietääkseen, että kaikki energia ulos on energia takaisin. Näin ollen kaikki energiamallit joita laitatte todellisuuteenne, kiinnittävät teidät tuon todellisuuden taajuuteen. Jos käytätte energiakenttäänne, mikä koostuu ajatustenne ja tunteidenne summasta, toisen rankaisemiseen, pidätte kiinni sen energiataajuudesta, ketä uskotte rankaisevanne.
 
HILJAINEN TYÖ
 
Toisaalta, jos sallitte kosmisen paluunlain tehdä hiljaa työtään, pystytte päästämään irti kaikesta pelosta, surusta, kärsimyksestä ja vihasta, kun laajennatte tietoisuutenne kolmannen ulottuvuuden rajoitusten yli. Sitten kun päästätte irti siitä, mikä on sitonut teidät sulkeutuvaan todellisuuteen, "putoatte" helposti ykseyden virtaan, kun se paistattaa teitä ehdottomassa rakkaudessaan, rauhassaan ja ilossaan.
 
Tuntekaa nyt se ehdoton rakkaus, mikä astuu korkeaan sydämeenne ja hyväilee laajentuvaa mieltänne …
 
Sallikaa tämän ehdottoman rakkauden kiertää koko tietoisuudessanne, jotta se vapautuu pienen savikuorenne siteistä valokehoonne …
 
Havaitkaa korkeammasta, moniulotteisesta perspektiivistänne, ettei fyysinen muotonne sisällä tietoisuuttanne. Tietoisuutenne sisältää fyysisen muotonne …
 
Sallikaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden olemuksenne virrata sekoittumaan moniulotteisen olemuksenne kanssa …
 
Tarkkailkaa fyysisen maailman harhoista vapaana, miten ylösnouseva itsenne hahmottaa levitetyn informaation ja reagoi siihen …
 
Rakkaat palaavat ystävämme, toivotamme teidät tervetulleeksi takaisin todelliseen ilmaisutaajuuteenne. Teidän ei tarvitse odottaa oikeaa "aikaa" ylösnoustaksenne, sillä aika on vain kolmannen ulottuvuuden harhaa. Voitte tulla aina Kotiin ykseyden nyt-hetkessä. Voitte lisäksi käydä Kotona ja sitten palata kokemaan uuden maapallon suurta luomisseikkailua.
 
Arcturuslaiset esi-isänne

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: