WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 26. heinäkuuta 2012

PYHÄN SYDÄMEN TIEN SEURAAMINEN


... viesti käsittelee vetovoiman lakiin liittyviä asioita, itsemestaruutta sekä Äiti/Isä Luojan Äiti-aspektiin liittyviä teemoja. Tässä tekstissä on kaunis meditaatio jumalatar-energioiden aktivoimiseksi sekä vahvistamiseksi. 

...
Teksti käsittelee myös energioiden säde-oppia. Sädeopista on olemassa erilaisia tulkintoja, joissa säteiden tarkoitus ja merkitys voivat hieman poiketa toisistaan samoin kuin kyseisen säteen kehityksestä vastaavan mestarin ja arkkienkelin nimet voivat vaihdella. Yleisesti sädeopin perusperiaatteena pidetään sitä, että pääsäteitä on kolme (1-3) ja muut säteet (4-7) ovat pääsäteiden alasäteitä. Kaikilla säteillä on oma merkityksensä sekä tarkoituksensa.

Tässä esim. se miten Diana Cooper määrittelee kirjassaan "Ihanat Enkelit" eri säteiden merkityksen ja tarkoituksen sekä suluissa joitakin poimintoja alla olevasta tekstistä:
1. Voima, Tahto, Tarkoitus, ”Isä”-aspekti (rohkeus, usko)
2. Rakkaus – Viisaus; ”Poika”-aspekti (oikeudenmukaisuus-totuus)
3. Aktiivinen, Luova, Äly, Sopeutumiskyky,”Pyhä Henki”-aspekti (ehdoton rakkaus-puhdas aikomus)
4. Konfliktista nouseva Harmonia, kauneus, Taide, Ykseys (toivo, innostus)
5. Konkreettinen Tieto,Tiede (totuus-luova voima, luomisen lait, palvelu)
6. Abstrakti idealismi,Omistautuminen (parantaminen-lohduttaminen-innostaminen)
7. Seremoniallinen Magia, Rituaali,Organisaatio, Laki (violetti liekki-muutos-alkemia)

Tekstissä esiintyvät arkkienkelit ovat kaksoisliekkejä arkkienkelienergioiden maskuliinisten energioiden edustajille. Myös eri arkkienkeliden kaksoisliekkien nimistä esiintyy hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä, kuitenkin myös yhtäläisyyksiä:
Lady Maria on arkkienkeli Rafaelin kaksoisliekki (5.säde).
Lady Faith on arkkienkeli Mikaelin kaksoisliekki (1.säde).
Lady Charity on arkkienkeli Samuelin kaksoisliekki (3.säde).
Lady Hope on arkkienkel Gabrielin kaksoisliekki (4.säde).
Lady Amethyst on arkkienkeli Zadkielin kaksoisliekki (7.säde).

Diana Cooperin mukaan:
Arkkienkeli Jofiel on 2.säteen arkkienkeli. Jofielin kaksoisliekki on Christine (Constance).
Arkkienkeli Uriel on 6.säteen arkkienkeli ja hänen kaksoisliekkinsä on Aurora (Grace).
 


Arkkienkeli Mikaelin viesti Ronna Hermannin välittämänä (www.ronnastar.com)
Helmikuu 2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat mestarit, mitä enemmän ja enemmän vanha todellisuutenne häviää pois ja siirrytte syvemmälle kartoittamattomalle alueelle, teidän on opittava luottamaan ja uskomaan, että tulevaisuus kehittyy täydellisesti riippumatta siitä, miten kaoottiselta ja häiritsevältä toisinaan ehkä näyttääkin. Ensiksi teidän on opittava luottamaan itseenne, ja tämä voi olla vaikein askel, sillä teille on opetettu, että toiset ovat viisaampia kuin te ja että he tietävät, mikä teille on parasta.

Tämä on ehkä ollut totta, kun olitte lapsi. Olette kuitenkin nyt aikuisia kultainen tilaisuus edessään: kosmoksen viisaus on nyt käytettävissänne ja me korkeammista ulottuvuuksista olemme suurina joukkoina auttamassa teitä saavuttamaan itsemestaruuden ja ottamaan takaisin oikeutetun tilanne henkisenä ihmisolentona.

Te kaikki olette antaneet voimanne jossain muodossa pois useimmissa inkarnaatioissanne maan päällä. Ehdollistuitte ja totuitte siihen, mitä on kutsuttu "laumatilaksi", missä auktoriteettiasemassa olevat asettivat säännöt ja kertoivat, mitä tehdään - pidettiin siitä tai ei - ja te seurasitte, sillä se tuntui turvallisemmalta kuin vastustaa ja yrittää kartoittaa omaa kulkuanne.

Olemme usein sanoneet, että siirtyminen pois mukavuusalueeltanne ja kollektiivitietoisuuden uskomusrakenteesta on erittäin rohkea teko. Rohkea meneminen etsimään ja elämään omaa totuuttanne on ensimmäinen askel henkilökohtaisen voimanne takaisinottamisessa. Kun päästätte irti menneisyyden kahleista ja alatte ymmärtää, että hallitsette omaa tulevaisuuttanne, alatte herätä mahdollisuuksillenne mestarikanssaluojina.

Kun saatte viisautta ja alatte nauttia pyrkimystenne positiivisista tuloksista, alatte luottaa itseenne ja arviointikykyynne. Moniaistinen havaintokykynne laajenee ja vahvistuu, ja opitte tarkastelemaan valintojenne sekä positiivisia että negatiivisia tuloksia korkeammasta näkökulmasta. Näin opitte vähitellen tekemään päätöksiä sydänkeskeisestä näkökulmasta.

Usko on luottamuksen olennainen osa: usko itseenne ja arvostelukykyynne, usko niihin lähellänne oleviin, jotka ovat osoittautuneet luotettavaksi ja kunniallisiksi, usko Isä/Äiti Jumalaamme, universaaleihin lakeihin ja ihmiskunnan tulevaisuuden jumalaiseen suunnitelmaan. Emme puhu nyt sokeasta uskosta, sillä se on yksi tapa antaa voimanne jollekin toiselle, hänen opetuksilleen tai säännöilleen.

Aineellisessa maailmassa usko rakentuu tekojen ja niiden positiivisen tulosten kautta sekä sydämen kautta suodattuneen mielen toiminnan avulla. Sydän on sekä magneettinen ja säteilevä pyörre että ihmisvoiman todellinen lähde. Pyhässä mielessänne on siemenajatukset menneisyydestänne ja tulevaisuudesta, ja se on jumalaisen tahtonne lähde ja voima taivaalliselta isältämme.

Siemenajatus tulevaisuudesta on haudottava pyhässä sydämessä ja Luojavalon timantinkovat hiukkaset on sytytettävä rakkaudellanne. Puhtaan aikomuksenne ja toimintanne avulla ne ilmentyvät muodon maailmaan. Kaikenlainen yltäkylläisyys ilmentyy luonnollisesti silloin, kun olette harmonisesti virittyneet Henkeen ja jumalaiseen suunnitelmaan kaikkien suurimmaksi parhaaksi.

Teidän on opittava toimimaan pyhän sydämen älykkyyden avulla. Kun vahvistatte yhteyttä pyhän mielen ja pyhän sydämen välillä, alatte päästä käsiksi sielunne, korkeamman itsenne ja itsenne moniulotteisten puolien viisauteen. Sielunne, korkeampi itsenne, oppaanne, suojelijanne ja enkeliauttajanne kommunikoivat kanssanne sieluitsenne ja pyhän sydämenne kautta. Hengen kuiskauksista unessa olevalle tulee rakastavan viisauden ja lohdun mahtava ääni, kun heräätte oman jumaluutenne vahvuuteen ja suurenmoisuuteen.

Monet rakkaat sielut ovat kysyneet: "Miten voin päästä käsiksi enemmän Jumaläidin ja feminiinisten arkkienkelien rakastaviin ominaisuuksiin?" Pyhä sydämenne alkaa roihuta ja tiedätte, että se on Jumaläidin rakastavaa energiaa, joka on ollut kadoksissa hyvin pitkään. Jumaläiti ja kaikki hänen säteilevät piirteensä ovat aina olleet saatavillanne riippumatta siitä, missä muissa jumalaisissa tehtävissä hän on ehkä ollut mukana. Hän, kuten Isä Jumalamme, on kaikkivoiva ja kaikkialla läsnä oleva.

Jos haluatte kokea enemmän Jumaläidein rakkautta, ominaisuuksia ja laatuja, tarjoamme teille seuraavia ehdotuksia.

Näe meditatiivisessa tilassa kaunis kristallipyramidi viidennessä ulottuvuudessa (korkeampi itsesi määrittelee sopivan alatason erityiselle Jumalatarvalopyramidillesi). Kuvittele kristallipöytä keskelle ja violetti liekki roihumassa pöydän alla. Pöydän yläpuolella roikkuu sädehtivä, kaksikärkinen kvartsikristalli ja sen ylempi kärki ulottuu pyramidin huippuun. Aseta useita kristallituoleja pöydän ympärille ja lisää sitten mitä tahansa asioita, joita haluaisit olevan siellä.

Tämä on henkilökohtainen luomuksesi, ja saat kuvitella mitä tahansa sinne, sillä tämä on pyhättösi, missä tulet kommunikoimaan Jumaläidin ja hänen kauniiden edustajiensa kanssa. On tosiaankin aika yhdistyä täysin Jumaläidin piirteisiin ja laatuihin: jumalaiseen rakkauteen, myötätuntoon, valaistumiseen, hoivaamiseen, kiitollisuuteen, uskoon, toivoon ja armeliaisuuteen.

Nämä kauniit valon ladyt liittyvät seuraasi pyramidissasi, ja he jättävät olemuksensa puolen sinne kanssasi, jotta voit olla yhteydessä heihin aina halutessasi. Tiedä, että ne säteilevät myös eteeriseen kopioosi (jonka jätät kristallipöydälle) niitä ominaisuuksia ja laatuja, joihin haluat yhdistyä. Vain muista, että mitä tahansa sinulle annetaankin, sinun on käytettävä sitä kaikkein hyväksi saadaksesi lisää. Tämä on muuttumaton universaali laki.

Annoimme teille näitä affirmaatioita muutamia vuosia sitten. On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että annamme ne teille taas tällä kertaa. Kun olette valopyramidissanne omistautuneena Jumaläidille ja hänen seurueelleen, vahvistakaa omin sanoin tai seuraavasti:

RAKAS JUMALÄITI, pyydän sinua liittymään seuraani valopyramidissa ja lahjoittamaan minulle siunattua rakkausenergiaasi, jotta voin täyttyä jumalaisen olemuksesi loistosta ja voimasta. Pyrin yhdistymään henkesi lempeyteen ja lujuuteen ja heijastamaan sitä ja ilmaisemaan suloista ja puhdasta rakkauttasi päivittäisessä elämässäni kaikille ja kaikelle, mitä kohtaan. Avaa pyhän sydämeni portaalit, jotta puhdas rakkautesi voi roihuta lävitseni nyt ja iankaikkisesti.

KUTSUN SIUNATTUA LADY MARIAA, VIIDENNEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ, johon tunnen suurta viehtymystä, opastamaan ja hoivaamaan minua totuuden ja luovan voiman etsinnässäni. Vaadin kaikkia lahjoja, jotka on leimattu sieluuni ja aivorakenteeseeni, ja ilmennän niitä kiitollisena korkeimmassa muodossaan kaiken siunaukseksi. Olen jatkuvasti innoittunut synnyttämään hyvin kauniita asioita ilahduttamaan ja kannustamaan muita tekemään saman. Turvaudun luomislakeihin ja omistan elämäni ihmiskunnan palvelemiseen.

KUTSUN KAUNISTA LADY FAITH'IA, ENSIMMÄISEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ innostamaan minua ja johdattamaan minut tuntemattoman alueen kautta valaistumiseen johtavalle polulle. Etenen täydesti uskoen, luottaen ja tietäen, että Jumalitseni johdattaa minua ja olen säteilevä esimerkki kaikkien toisten nähtäväksi. Osoitan muille, että rohkeudella ja uskolla mahdottomasta tulee mahdollista, ja päästämällä Hengen kehottaessa irti siitä, mikä saattaa näyttää turvalliselle ja varmalle, saan lohtua ja minua siunataan arvaamattomilla rikkauksilla. Osoitan pelokkaille, että voimme astua kallionkielekkeeltä ja lentää tähtien joukossa.

KUTSUN LADY CONSTANCEA, OIKEUDENMUKAISUUDEN JA TOTUUDEN TOISEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ täyttämään minut halulla tietää ja kokea aikojen kätketyt viisaudet. Kun saan todellista tietoa ja viisautta ja ilmennän ne elämääni, minusta voi tulla korkeamman totuuden esimerkki ja levittäjä, joka jakaa sitä kaikkien valon etsijöiden kanssa. Annan lohtua niille, jotka ovat lannistuneita, ja innostan niitä, jotka tuntevat tulleensa lyödyksi. Olen rohkea esimerkki pelokkaille ja annan rakastavaa apua niille, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia. Kunnioitan ja kuuntelen Henkeni tönäisyjä ja kuljen totuuden ja rakkauden tietä.

KUTSUN LADY CHARITYÄ, KOLMANNEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ. Minusta, joka olen tuntenut tietämättömyyden, kiihkoilun ja epäoikeudenmukaisuuden, tulee loistava esimerkki ehdottomasta rakkaudesta ja puhtaasta aikomuksesta. Pyrin aina ymmärtämään ja antamaan anteeksi tietäen, että jokainen ihminen on omalla pyhällä matkallaan ja hänen on opittava oppituntinsa omalla tavallaan ja omana aikanaan. Vaadin jumalaisen itseni puhtautta ja se loistaa sädehtien kaikille nähtäväksi ja jaettavaksi lämpönsä. Jaan yltäkylläisyyteni lahjoja ja olen armelias ajatuksissani, teoissani ja toimissani. Personoin ymmärryksen, selkeän havaintotavan ja jumalaisen viisauden laadut.

KUTSUN MYÖTÄTUNTOISTA LADY HOPE'A, NELJÄNNEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ. Heijastan toivoa ja innoitusta käytökselläni, puheellani ja teoillani. Annan tarvittaessa rakastavaa apuani. Innostan ja rohkaisen lempeästi siellä, missä on epätoivoa. Puhun toivon sanoja niin, että kaikki voivat kuulla. Omalla olemuksellani tuon lohtua ja jätän jälkeeni rauhan ja kauneuden säteilyn.

KUTSUN LADY GRACE'A, KUUDENNEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ täyttämään minut loistavalla säteilyllään. Tee minusta majakka kaikkien nähtäväksi, jotta he tietävät, ketä palvelen, kun käytän Hengen valoa parantamiseen, lohduttamiseen ja innostamiseen. Rentoudun hänen säteilynsä hehkuun ja luon niin loistavan rakkauden auran, että jokainen, jonka kanssa olen yhteydessä, siunataan, ja muutoksen siemenet kylvetään ja ne kantavat hedelmää tarkoituksenmukaisena aikana. Henkeni riemuitsee, kun levitän laajalti rakastavan valoni vaikutusta.

KUTSUN AMETHYSTIA, SEITSEMÄNNEN SÄTEEN ARKKIENKELIÄ olemaan innoitukseni. Vaadin violetin muuntavan liekin lahjaa, muutoksen jumalaisen alkemistista energiaa. Hyväksyn haasteen olla täydellisen maskuliini- ja feminiinienergian ruumiillistuma, joka näyttää kaikille, mitä merkitsee kulkea voimassa ja lujuudessa ja personaoida rakkautta ja myötätuntoa. Vaadin ja julistan MESTARUUTENI NYT!

KUTSUN RAKASTA LADY MESTARI KWAN YINIA vuodattamaan minuun upean luontonsa parantavaa energiaa, rakkautta ja myötätuntoa. Auta minua hoivaamaan kaikkia niitä, jotka etsivät lohtua, toivoa ja innoitusta. Salli minun olla sen parantavan valon kantaja, jonka avulla he saavuttavat kehon, mielen ja Hengen eheyden. Valeltakoon kaikkia tapaamiani ja palvelemiani ihmiset tasapainolla, rauhalla ja harmonialla.

KUTSUN VAPAUDEN JUMALATARTA vapauttamaan minut kaikista rajoituksista, jotka estävät minua täyttämästä korkeinta kohtaloani. Otan vastaan innoitun kanssaluojan manttelin Jumalitseni opastuksessa ja etenen jatkuvasti vakuuttuneena onnistumisesta. Tiedän, että olen uuden, esiintulevan viisauden ja totuuden opettaja. En koskaan epäröi puhua totuuttani ja jakaa sitä, silloin kun Henkeni johdattaa minut niin tekemään. Hyväksyn olevani lempeä opas kaikille niille, jotka johdatetaan luokseni.

KUTSUN DEEVA- JA ELEMENTAALIKUNNAN RAKASTAVIA JUMALATTARIA huuhtomaan säteilevän rakastavaa energiaansa maan päälle ja vaadin kaikkia luonnon elementaaleja liittymään meihin ponnisteluissamme parantaa haavoittunut Äiti Maamme. Anon heitä työskentelemään yhdessä kanssamme taas kerran ja hankkimaan takaisin maan kauneuden ja täydellisyyden. Muistettakoon, että olemme maapallon isäntiä, ja eläin-, kasvi- ja mineraalikunta annettiin hoitoomme. Kuljettakoon rauhassa ja harmoniassa kunnioittaen kaikkia Äiti/Isä Jumalamme luomuksia, alimmasta korkeimpaan.

VAHVISTA: TÄTEN PUEN YLLENI HENKISEN HAARNISKANI SÄTEILEVÄN VIITAN JA OTAN VASTAAN KANSSALUOMISEN YLÖSNOUSEVAN MESTARIN LAHJAT JA VASTUUT. OMISTAN ELÄMÄNI JA KAIKKENI JUMALAN/JUMALATTAREN/KAIKKEUDEN LOISTOLLE JA TAIVAAN ILMENTYMISELLE MAAN PÄÄLLE. JA NIIN SE ON!

Rakkaat ystävät, pyydämme teitä rakastamaan itseänne niin, kuin me rakastamme teitä. Pyydämme teitä luottamaan itsenne tehdäksenne oikeita päätöksiä Hengen ollessa oppaananne. Pyydämme teitä uskomaan tulevaisuuteen, ja vakuutamme, että se tulee esiin täydellisessä järjestyksessä, kun pysytte sydänkeskuksessa ja keskittyneenä sieluun.

Monet teistä, jotka ovat suostuneet yhdistymään Luojavalon korkeampien taajuusmallien maksimimääriin, kokevat toisinaan epämiellyttäviä oireita ja mielialavaihteluita, mutta tämäkin menee ohi, kun fyysinen astianne vapauttaa sisältä aina vain lisää negatiivisia energioita. Oli hyvin rohkea ja epäitsekäs teko suostua tähän, ja kun aika kuluu, jalostatte fyysistä astiaanne samalla, kun yhdistytte lisää Jumalitseenne.

Tällaista ei ole koskaan ennen tehty maan päällä, ja kunnioitamme teitä siitä, että olette tämän prosessin edelläkävijöiden joukossa. Te ja kaltaisenne teette kaiken paljon helpommaksi niille, jotka seuraavat perässänne. Virratkoon Äiti/Isä Jumalamme säteily päällenne. Tietäkää, että teitä rakastetaan mittaamattoman paljon.

OLEN ArkkiEnkeli Mikael ja tuon riemuiten teille nämä totuudet.
PYHÄN SYDÄMEN TIEN SEURAAMINEN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Ei kommentteja: