WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 6. heinäkuuta 2012

IHMISENÄ OLEMISEN TEESKENTELYÄMajakanvaloa
IHMISENÄ OLEMISEN TEESKENTELYÄ
- Jäätelökanavointi

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother ( www.lightworker.com)
15.5.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Monta kertaa kerron teille ennen kanavointia, mistä Ryhmä aikoo puhua, koska he sallivat sen etukäteen, jotta voin harmonisoitua heidän kanssaan yksityiskohtien osalta. Ensimmäinen vihjeeni tällä kertaa oli se, kun Barbara esitti kysymyksen tämän lähetyksen ensimmäisessä osassa rasismista ja Ryhmä vastasi: "Puhumme siitä myöhemmin." He tekivät sen hyvin rakastavalla tavalla. Meillä on ihmisinä taipumusta nähdä asiat ihmisnäkökulmasta - Ryhmä kuitenkin sanoo meille, ettemme ole ihmisiä, vaan henkiä jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä.


Tässä kanavoinnissa on monia aiheita, mukaan luettuna useita aiheita lähetyksen aiemmasta kysymys- ja vastausosuudesta, ja Ryhmä näytti meille nämä aiheet hengen korkeammasta näkökulmasta. Rotukysymyksessä he puhuivat Charles Darwinin luonnollisen valinnan teoriasta ja sanoivat, että periaatteessa se oli totta, mutta sen merkitys on laajasti ymmärretty väärin, koska olemme tarkastelleet sitä ihmisinä emmekä henkinä, jotka teeskentelevät ihmistä. He antoivat ideoita ihmisille, jotka tuntevat olevansa jumissa, ja puhuivat fyysisestä kehosta ja kuolemattomuudesta, mitkä ovat kaksi nettisivuilla aiemmin esitettyä kysymystä. Kanavointi oli upea tilaisuus meille kaikille nähdä itsemme hengen näkökulmasta.


Entä sitten jäätelö? Sori, teidän täytyy lukea kanavointi saadaksenne sen selville!


Isoja haleja ja espavo!


Steve Rother


***********


TERVEISIÄ KOTOA


Sokeat luojanuket


Näette tämän maapallon muuttuvan erittäin nopeasti seuraavien 200 vuoden aikana. Kyllä, tiedämme, että ajattelette 200 vuoden olevan pitkä aika, mutta alatte nähdä sellaista kehitystä, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut missään. Tästä syystä maailmankaikkeuden kaikki silmät ovat kiinni maaplaneetassa ja ne katselevat, mitä tapahtuu, kun nämä olennot heräävät unesta, ottavat voimansa ja yrittävät jatkaa elämistä samassa tilassa.


Sitä on hyvin jännittävää katsella meidän näkökulmastamme. On paljon draamaenergiaa, paljon hauskanpitoa, naurua, kyyneliä… On kaikkea, mitä voisi odottaa ihmisdraamalta ja kuitenkin haluamme kertoa teille sen näkökulman, mistä me näemme teidät. Se ei merkitse sitä, että olemme oikeassa tai että näemme asiat niin, kuin jokaisen pitäisi nähdä. Mutta olkaa kilttejä ja ymmärtäkää, että silloin kun teillä on monia näkemyksiä itsestänne, niin teillä on valinnanmahdollisuus. Tarjoamme teille yhden näkemyksen. Kerromme teille, millaiselta te näytätte meistä.


Kuvitelkaa, että teillä on pieni nukke, joka kuljeskelee ympäriinsä ja on vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Nukke katsoo teihin siinä, että kontrolloitte sitä ja kerrotte sille, mihin suuntaan mennä. Salaisuus on se, että tuo nukke on itse asiassa näyttämön luoja, siinä missä te olette tarkkailija. Nukke ei itse asiassa vain luo omaa kokemustaan, vaan myös hallitsee jokaista tekijää, mihin se menee ja mitä se tekee. Tällä tavalla paljolti näemme teidät.


Olette maanpäällisen taivaan luojia. Yritämme vain muistuttaa teitä tuosta tosiasiasta. Luotte jokaisella ajatuksella, joka teillä on olemuksessanne, ja se paljastuu jollain tavoin. Ajatukset jotka teille ovat mukavimpia, perustuvat usein pelkoon. Niin paljon kuin pidättekin tätä negatiivisena, vaikeana ja huonona, niin sanomme teille, että myös pimeydessä on kauneutta. Älkää siis tuomitko itseänne, vaan ymmärtäkää ensin, että koko todellisuutenne perustuu ajatteluprosessiinne. Sattumat ja vahingot ovat pelilaudan harhakuvia. Olette kirjaimellisesti asettuneet tähän fyysiseen kehoon yrittääksenne löytää oman kontrollinne ja nähdäksenne, missä kohtaa voitte alkaa johtaa itseänne.


Olen jumissa!


Monta kertaa teistä on hämmentävää, kun sanotte: "Kyllä! Otan vastuun. Otan elämäni hallintaan. Alan käyttää voimiani ja intohimoani korkeimman mahdollisuuden mukaisesti", ja sitten ei näytä tapahtuvan mitään. Sitten kannatte huolta siitä, että teitte jotain väärin, mutta miettikää sen sijaan, että kenties asiat alkavat olla oikein. Kenties vapautatte itsenne asioista, joita teidän on tehtävä. Pyydämme, että alatte ensin tuntea mukavaksi oman itsenne ja omat ajatuksenne siitä, miltä oma todellisuutenne näyttäisi.


Astutaanpa nyt taaksepäin ja tarkastellaan asioita laajemmasta näkökulmasta. Näette tällä hetkellä planeetallanne enemmän muutoksia kollektiivisesti - paljon enemmän kuin henkilökohtaisesti. Monien järjestöjenne ja kollektiivisten sieluryhmittymien on nyt sopeuduttava niihin korkeampiin värähtelyihin, joita luotte ja jollaisissa vaaditte maailmanne olevan. Kun tätä tapahtuu, näette monia muutoksia, jotka näyttävät kontrolloivan teitä, mutta käsittäkää, etteivät ne tee sitä, koska olette itse asiassa päästämässä irti tuosta kontrolliosasta.


Voitte täysin sanoa, että haluatte olla intohimossanne ja siirtyä siihen suuntaan riippumatta siitä, mikä se on, ja vaikka ette pystyisikään keksimään, miten elätte sillä. Intohimonne kokeminen iltaisin tai viikonloppuisin auttaa kohottamaan yleisvärähtelyänne ja kaikkea vuorovaikutustanne ympäröivän maailmanne kanssa. Ensimmäiseksi teidän siitä täytyy löytää se, mikä saa sydämenne laulamaan, ja yrittää keksiä tapoja tehdä sitä enemmän. Jos teistä edelleen tuntuu siltä, ettei mitään tapahdu, voitte kokeilla toista lähestymistapaa.


Tietoinen havaintotavan muutos


Helpoin tapa muuttaa jotain tilannetta on muuttaa havaintotapaanne sisältämään suuremman näkökulman. Ihmiset eivät ole tietoisia sen tekemiseksi, mutta opitte tekemään sitä erittäin hyvin seuraavien 100 vuoden aikana. Kyky muuttaa havaintoanne tilanteesta koska tahansa ja nähdä se monista kulmista on erittäin tärkeä osa ihmisevoluutiota. Tämä tapahtuu, kun siirrytte ulos tästä kaksinaisuuskentästä, missä näette kaiken valona ja pimeytenä. Sen tasapainottaa nyt kolmas, korkeamman itsen sijaintipaikka, joten käytännössä siirrytte kaksinaisuuden kentästä kolminaisuuden kenttään.


Kolminaisuuden kenttä antaa teille jumalitsenne kykyjä fyysisessä kehossa. Kun saavutatte kolminaisuuden, kysytte ensin itseltänne, mitä teette. Voitte tehdä sitä tai tätä, mutta voitte myös valita tekevänne mitä tahansa, koska teidän ei tarvitse tehdä mitään. Siinä ole mitään väärää eikä se ole jumissa olemista. Se on pelkästään siitä värähtelytasosta nauttimista, missä ette tarvitse mitään ulkopuoleltanne.


Teidän kaikkien elämässä tulee aikoja, jolloin teillä on noita taianomaisia hetkiä. Se voi olla hetki, päivä, viikko tai kuukausi, mutta mitä se onkin, jokainen teistä tarvitsee noita aikoja. Älkää pitkäkö sitä jumissa olemisena, koska sen sijaan se on aikaa, jolloin voitte hengähtää, jolloin sopeudutte korkeampiin värähtelyihin.


On syntynyt paljon hämmennystä, kun katsotte itseänne tässä kaksinaisuuskentässä, sillä kaksinaisuus näyttää vain valon ja pimeyden eikä kaikkia sateenkaaren värejä siltä väliltä. Se näyttää vain valon ja valon poissaolon, mutta ne ovat spektrin päät. Niissä ei ole totuus, vaan kaikessa sillä välillä. Silloin kun alatte ymmärtää, että olette nähneet kaiken hyvin rajallisessa vaihteluvälissä, hyvin pienessä näkö- ja värähtelykentässä, voitte alkaa nähdä, mitä tapahtuu suuremmassa mittakaavassa.


Siitä seuraa hämmennyksenne. Odotatte kaiken tulevan noiden samojen kanavien kautta. Se ei kuitenkaan ole se tapa, jolla henki tulee lävitsenne. Helpoin tapa teille muuttaa havaintotapaanne on siirtyä pois siitä, mitä tapahtuu, ja alkaa palvella. Miten olisi vapaaehtoistyö sairaalassa tai saattokodissa? Miten olisi jonkin sellaisen tekeminen, joka saa teidät pois "jumitilastanne"? Palveleminen auttaa muuttumaan minusta meiksi ja se hävittää sen erillisyyden, joka saa jokaisen tuntemaan olevansa jumissa. Teidän ei yksinkertaisesti ole mahdollista tuntea olevanne jumissa, kun olette yhteydessä toisiin ihmisiin. Asettukaa palveluasemaan ja muutatte kaiken tuolla hetkellä. Se muuttaa havaintotapanne ja antaa teille tarkoituksen ja painopisteen.


Tässä kohtaa haluatte tuoda mukaan intohimonne. Haluatte löytää sen yhden lahjan, jonka voitte antaa paremmin kuin kukaan muu, koska jokaisella teistä on sellainen. Jokainen teistä tuli Kotoa sellainen lahja mukanaan, jollaista ei ole kenelläkään muulla mahdollista olla. On sielunne tehtävä jakaa sitä, ja sillä hetkellä kun vaihdatte minusta meihin, alatte ymmärtää ja tuntea olevanne hyödyllinen ja voimanne palaa. Millaista taikaa! Nyt teillä on mahdollisuudet, joten annamme teille hyvin selviä paloja.


Sielun näkökulma ihmiskuntaan ja rasismiin


Monia on mennyt edellänne. Monet ovat opettaneet teille totuuttaan. Monet ovat työskennelleet sydämestään parantaakseen ihmiskuntaa jollain tavalla. Suurin osa siitä on ollut harhaanjohtamista, sillä ihmiskunta ei tarvitse parantamista. Tarvitsette vain tilaa voimaantuneina ihmisinä pystyäksenne kukoistamaan ja kasvamaan ilman rajoituksia ja rajoja. Uusi maaplaneetta on kannustuksen paikka. Sen vuoksi ajattelette uudelleen suuremman kuvan ja myös joitain asioita, joita opetetaan kouluissanne.


On ollut erittäin paljon hämmennystä yhdestä kohdasta, mistä haluamme puhua tänään. Ymmärrämme sen olevan hämmentävää, mutta pyydämme teitä tarkastelemaan sitä ensin hengen näkökulmasta, koska rakkaat ystävät, te ette ole ihmisiä. Lainaatte tätä kehoa lyhyen aikaa antaaksenne henkenne teeskennellä ihmiskokemusta.


Tarkastellaanpa nyt asiaa suuremmasta näkökulmasta, koska planeetallanne on ollut monia johtajia, jotka ovat rehellisesti halunneet auttaa ja yrittää luoda harhaanjohtavaa energiaa. Olette nähneet sitä orjuudessa ja rotutaisteluissa. Haluamme antaa teille toisen näkemyksen.


Rasismin alkuperä


Oli eräs herrasmies, joka tuli sisään ja hämmensi kaikkia uskomattomalla tietämyksellä ja näkemyksellä. Hänen nimensä oli Charles Darwin ja hän kanavoi viestejä suuremmasta elämännäkemyksestä. Jotkut näistä viesteistä auttoivat ihmiskuntaa sopeutumaan erittäin nopeasti ympärillään olevaan maailmaan ja käyttämään täydemmin maailmansa jokaista osaa. Mutta selityksissä oli tiettyjä tekijöitä, jotka vaikuttivat joko vääriltä tai väärinymmärretyiltä.


Puhutaanpa erityisesti yhdestä: luonnollisen valinnan teoriasta. Tämä teoria toteaa, että hyväkuntoisimmat rodut näyttävät selviytyvän, kun taas heikommat rodut näyttävät kuolevan. Eläinkunnassa on helppoa nähdä, että luonnollisen valinnan teoria osoittautuu lähes aina todeksi. Tämä voisi osoittaa teille, että toinen on toista parempi, mutta se ei ole totta, ja siinä ihminen ja henki ovat eri mieltä.


Toisin ilmaistuna, sanotaanpa, että tulette henkenä maaplaneetalle. Inkarnoidutte ja haluatte saada tämän kohdan oikein, joten teillä on valintatilanne: voitte valita tämän mallin, jossa on nämä ominaisuudet, tai voitte valita tuon mallin, jossa on nuo ominaisuudet ja joka voi auttaa teitä oppimaan tietyn elämänoppitunnin. Rehellisesti sanottuna, sillä ei ole merkitystä, minkä mallin valitsette. Hämmentävä osa on se, että Darwinin teoria vihjaa siihen, että toinen näistä malleista on parempi, mutta se ei ole totta.


Monta kertaa sielu laittautuu haastavaan kehoon saavuttaakseen jotain tai pystyäkseen opettamaan muita. Koskaan fyysinen keho ei estä sielua, koska te ette ole fyysinen ihminen - olette henki, joka teeskentelee ihmistä. Tämä on tärkein osa, minkä haluamme kertoa teille, koska kun tätä uutta energiaa tulee ja näitä uusia käsityksiä paljastuu teille, teidän on päästettävä irti joistain vanhoista ajatuksista.


Planeettanne rasismikäsite on yksi näistä vanhoista käsityksistä. Voimakkaat johtajat ovat vakuuttaneet toisille tekevänsä jotain positiivista eliminoimalla valittuja rotuja tai puhdistamalla heidän etnisen taustansa. Katsotte tätä ja ajattelette, että se on hirvittävin asia, mitä olette koskaan kuulleet. Kuitenkin kerromme teille, että se alkoi hyvästä aikomuksesta. Se ei toiminut, koska Darwinin työstä vedetyt johtopäätökset oli tehty ihmisnäkökulmasta eikä henkinäkökulmasta. Unohdatte jatkuvasti tuon tärkeän kohdan.


Jokin fyysinen kulkuneuvo ei ole parempi kuin toinen siinä mielessä. Jokaisessa rodussa on tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat hyvin haluttuja, kun sielu aloittaa uuden vierailun maan päälle. Onko totta, että tietyt rodut kuolevat, kun taas toiset selviytyvät ja kasvavat? Kyllä, se on luonnon ja fyysisyyden luonne. Kuitenkaan se ei vaikuta sielun valintaan niin paljon, kuin luulisitte. Fyysinen keho ei ole koskaan estänyt henkeä, ei koskaan. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Henkisellä tasolla jokainen on tasavertainen - aina. Koska olette osa toisianne, ei ole mitään eroa.


Ymmärrätte, sitten kun puratte tuon mysteerin ja katsotte kaikkien ihmisten sydämeen ja sieluun - riippumatta heidän asuttamastaan kehosta. Vaikka yksi keho saattaa olla suunniteltu paremmin kuin toinen suorittamaan tiettyä tehtävää, ei ole sellaista kuin huono tai parempi keho - aivan kuin ei ole värähtelyssäkään. Korkeammat värähtelyt eivät ole parempia kuin alemmat värähtelyt - ne ovat vain erilaisia. Pianossa ala-C ei ole parempi kuin ylä-H, nämä kaksi kosketinta on vain tehty eri vaikutusta ja käyttötarkoitusta varten.


Tarkkailtavia alueita


Voitte nähdä sielun fyysisen kehon sisällä, jos vain katsotte. Hetkellä jolla näette sielun, kaikki muu häviää, koska silloin alatte nähdä itsenne. Siinä kohtaa voitte jopa rakastua. Sillä ei ole merkitystä, millainen kehotyyppi tai mitä mieltymyksiä tai uskomusjärjestelmiä on historiallisesti ollut. Jos vedätte verhon sivuun ja todella näette toisen sielun, rakastutte itseenne ja kuvaanne toisen silmissä. Tätä tapahtuu aina vain enemmän tällä planeetalla.


Kerromme myös teille, että suoraan edessä olevina vuosina monilla teistä on suurta herkkyyttä ympäristöänne kohtaan. Osa siitä voi tulla vaikeaksi joillekin teistä, koska herkkyytenne lisääntyy samaan aikaan, kun maapallon taustamelu - mitä kutsuisimme valkoiseksi meluksi - myös lisääntyy. Monet teistä hämmentyvät, ikään kuin teillä olisi jokin ongelma tai ette kykene pysymään keskittyneenä asioihin.


Ymmärtäkää, että energia muuttuu ja myös omat mieltymyksenne siitä, miten ja missä haluaisitte olla ja mitä tukea tarvitsette, muuttuvat. Monet omista mieltymyksistänne - myös ruoka jonka syömisestä pidätte - muuttuvat seuraavien vuosien aikana. Yhtäkkiä ette enää välitä vanhoista suosikeistanne, kuitenkaan ette voi saada riittävästi sellaisia asioita, joita ette ole aiemmin maistaneet tai joista ette pitäneet lapsena. Huomaatte, että monet näistä asioista muuttuvat tukeakseen värähtelymuutoksianne, kun siirrytte eteenpäin.


Monet teistä alkavat löytää henkensä. Te jotka olette tässä huoneessa ja katselette tätä lähetystä, olette opettajia, rakkaat ystävät. Siksi tunnette vetoa tänne, koska teillä on jotain sanottavaa. Emme ole täällä antamassa teille viestejä. Emme ole täällä kertomassa teille, mitä tehdä, tai edes antamassa teille vinkkejä siitä, mikä on teille oikein tai väärin, koska vain te voitte kertoa sen. Olemme täällä auttamassa teitä löytämään oman äänenne. Antakaa meidän selittää, koska myös se voi auttaa teitä ymmärtämään yleiskuvaa hengistä, jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä.


Elämän laajentuminen


Katsomme asiaa monin eri tavoin. Ihmisiä on tullut Isännän luo kysymään: "Onko mahdollista, että minäkin voisin kanavoida Ryhmää?" Hän on sanonut: "Tietenkin on." Hän ei ole ainoa, joka kuulee näitä viestejä. Monet teistä resonoivat näiden viestien kanssa, koska ne resonoivat sydämessänne jo ennen, kuin ne osuvat korviinne. Tiedätte, että tässä on jotain sellaista, mistä haluatte itseänne muistutettavan, jotain sellaista mikä voi auttaa teitä palaamaan Kodin värähtelyihin.


Kuitenkin monta kertaa, kun Isäntä kutsuu teitä sanoen: "Kenties teilläkin on jotain sanottavaa?", te peräännytte sanoen: "Ei, ei, ei minulla. Olen täällä kuuntelemassa. Olen täällä katselemassa ja oppimassa." Se on ok. Voitte opetella kaiken, mitä haluatte. Todellisuus on, että tiedämme, keitä te olette, ja valonne on tulossa niin kirkkaaksi, ettei sitä ole enää mahdollista kätkeä. On hyvin huvittavaa nähdä ihmisten piiloutuvan pensaan taakse, ja sitten kun he valaistuvat, he eivät voi enää piilotella, mutta he edelleen teeskentelevät sitä. Meidän on erittäin hauskaa katsella sitä.


Olette henkiä, rakkaat ystävät. Kehonne on vain väliaikainen kulkuneuvo. Siunatkaa kehoanne ja nauttikaa siitä. Se tekee upeaa työtä. Kyllä, fyysinen keho voi kestää helposti 300 vuotta. Se suunniteltiin alun perin pidemmäksi ajaksi ja se on kestänyt yli 300 vuotta oman tallennetun historianne aikana. Se palaa siihen, jos niin valitsette, sillä elämänkaari on joustavampi, kuin luulette. On ihmisiä, jotka automaattisesti ajattelevat: "Haluan elää 1000 vuotta." Kyllästyisitte mieleltänne. Se olisi kuin torakoiden kanssa elämistä ettekä pystyisi samaistumaan. Monet teistä eivät pysty pääsemään eroon tuosta kuvasta. Kun siirrytte eteenpäin, tämä on se kuva, jonka haluaisimme teidän näkevän.


Jäätelö


Silloin kun Isäntä alkoi tuoda sisään viestejämme, hän luki Kryonin kirjaa ja kysyi: "Tunnetteko te Kryonin?" Nauroimme hysteerisesti. Ajattelimme, että oli todella hassunkurista, että hän esitti tuon kysymyksen, mutta hän tosiaan halusi tietää vastauksen. Sanoimme, että sitten kun kaikki on sanottu ja tehty, vedätte verhon sivuun ja huomaatte, että olette kaikki kanavoineet samaa olentoa. Tämä on hämmentävää totuutensa vuoksi. Ette ole tottuneet omaan suuruuteenne. Ette ole tottuneet siihen, kuka todellisuudessa olette meidän puolellamme verhoa. Ette ole tottuneet näkemään itsenne tavalla, millä me tosiaankin näemme teidät. Antakaa meidän siis antaa teille kuva jostakin, mikä ehkä auttaa teitä näkemään itsenne meidän silmillämme, sillä tältä te todellisuudessa näytätte.


Monet teistä eivät yritä kirjoittaa kirjaa, koska ajattelette: "Mitä sellaista voin sanoa, mitä ei ole sanottu aiemmin?" Monet teistä eivät halua seistä näyttämöllä, koska näette jotain suurta ja ajattelette, että te ette ole suuria. Vertailette itseänne monta kertaa, joten tässä on se kuva. Puhutaanpa hetken aikaa jäätelöstä.


Emme ole koskaan olleet maan päällä, joten meillä ei ole itse asiassa ollut iloa maistaa herkkuanne nimeltään jäätelö, mutta voimme kertoa teille, että se on uskomattoman suosittua tällä planeetalla. Miksi? Se on suosittua valintamahdollisuuksiensa vuoksi. Jäätelö antaa teille eri aromeja, valikoimia ja vaihtoehtoja. Kun ajattelette jäätelöä, ette ajattele, miten hyvältä se maistuu, vaan ajattelette: "Saan valita tämän maun tai voin valita tuo maun", ja teillä on niin paljon mahdollisuuksia, että jäätelö on hyvää jo ennen, kuin maistattekaan sitä. Olette luojia ja luotte tuolla tavalla etukäteen, joten annamme teille tämän näkemyksen:


Me olemme jäätelö… te olette aromi.


Tulemme lävitsemme ja jokaisella teistä on erilainen hengen aromi elämän kokemustenne ja sen vuoksi, kuka olette. Suklaajäätelö ei ole parempaa kuin vanilja - ne ovat vain eri makuja/aromeja. Vaaditaan eri havaintotapaa tässä kohtaa ja yllytämme teitä olemaan paras aromi, mikä voitte. Ottakaa kaikki elämän kokemuksenne ja tuo kaunis energia, jonka tunnette tulevan sydämenne läpi, ja etsikää tapa ilmaista sitä taiteen, kanavoinnin, musiikin tai kirjoittamisen kautta. Sillä ei ole merkitystä, voitte käyttää sitä kaikkialla. Antakaa sen loistaa tämän fyysisen kulkuneuvonne kauniin aromin kautta. Sielunne laittaa aromin jäätelöön ja siitä tulee pahuksenmoinen jäätelöannos.


Rakkaat ystävät, jos vain voisitte nähdä itsenne meidän tavallamme, nauraisitte hysteerisesti koko pelille ja kaikille rajoituksille, jotka näyttävät niin suurilta kentällänne. Näkisitte todellisen luonteenne ja kulkisitte ylpeämmin kuin koskaan ennen. Toivomme, että tänään kuljette ylpeästi, mikä tahansa arominne onkin, koska se on ainutlaatuinen. Se on teidän henki- ja valosekoituksenne, tuo kaunis henkiolentonne, joka on kulkenut elämästä toiseen ollakseen tässä ja nyt.


Rakastamme teitä enemmän, kuin voisitte mitenkään tietää, koska näemme itsemme teissä. Emme tule tänne antamaan teille viestejä auttaaksemme teitä tulemaan paremmiksi ihmisiksi. Tulemme tänne, koska meille on kunnia olla luonanne ja niin näemme teidät - urheimpina enkeleinä, jotka ovat uskaltaneet nousta siivilleen ja pelata ihmisenä olemisen peliä. Tuotte edistystä koko maailmankaikkeudelle jokaisella ottamallanne askeleella ja sen kauneus ylittää ymmärryksenne. Kulkekaa ylpeästi. Olkaa paras aromi, mikä voitte olla.


Suuresti kunnioittaen, pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne jokaisen tilaisuuden tullen. Muistakaa, että kyse on pelistä. Pelatkaa hyvin yhteen.


Espavo


Ryhmä


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Ei kommentteja: