WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 2. heinäkuuta 2012

KÄYNTI UUDELLA MAAPALLOLLA -MEDITAATIOArcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (Suzan Caroll) (suzanneliephd.blogspot.com)
29.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaimmat ylösnousevat ystävämme, ylivalaisemme teidät nyt. Itse asiassa olemme aivan yläpuolellanne ja edessänne ja lähetämme kolme valosädettä muotoonne.
 
Ensimmäinen säde joka tulee kruunuunne, on viisaussäde. Toinen säde joka tulee kolmanteen silmäänne, on voimasäde. Kolmas säde joka tulee korkeaan sydämeenne, on rakkaussäde. Tuntekaa, miten kehonne sulautuu yhteen näiden valonsäteiden kanssa.
 
Olemme täällä tänään viedäksemme teidät matkalle uudelle maapallolle. Kyllä, uusi maapallo on jo muodostettu, sillä se on ajan ulkopuolella. Kuitenkin teille, joita aika edelleen sitoo, se on muodostumisprosessissa. On tärkeää, että pysytte nyt-hetkessä, koska tuo mielentila kalibroi tietoisuutenne uuden maapallon "rekisteröitymistaajuuteen".
 
Teillä, ylösnousevat ystävämme jotka tulitte auttamaan Gaiaa Atlantiksen romahtamisen aikana, on ollut monia inkarnaatioita sen muodon pinnalla ja haluatte kokea planeettaylösnousemuksen kruunauksen. Kuitenkin kolmannessa ulottuvuudessa värähtelevälle kehollenne siirtymä voi olla hyvin epämukava. Siksi viemme teidät ajan ulkopuolelle, uuden maapallon vierailunne nyt-hetkeen. Kolmen säteenne avulla - viisaus, voima ja rakkaus - voitte kalibroida tietoisuutenne tuohon todellisuustaajuuteen.
 
Sallikaa aistimuksenne muodosta sulaa pois, kun samalla myös säilytätte yhteyden, jotta silmänne lukevat tätä dokumenttia. Ainoastaan tietoisuutenne laajeneminen vie "aikaa", koska matkanne on ajan ulkopuolella. Keskittykää kolmeen valoportaaliin - kruunu, kolmas silmä ja korkea sydän.
 
Ilmestytte välittömästi näkymättömälle kynnykselle. Tämä kynnys on näkymätön, koska se ei ole uudella maapallolla, vaan mielessänne. Mielen on rentouduttava täysin ottaakseen vastaan mahdottoman. Tietysti se mikä oli mahdotonta kolmannen ulottuvuuden maapallolla, on normaalia viidennen ulottuvuuden maapallolla. Kalibroikaa ajattelunne vastaanottamaan uusia kokemuksia ja avatkaa tietoisuutenne moniulotteiseen ajatteluun. Muistakaa, että olette tehneet tämän tyyppistä matkustamista monta kertaa korkeammissa ilmaisumuodoissanne.
 
Tunnetteko, miten sallitte meidän täyttää mielenne? Tarkkailkaa nyt kolmannen silmänne kalibroiduttua havaitsemaan viidettä ulottuvuutta, miten tämä todellisuus on korkeampaa väriresonanssia. Vastaavasti kaikki reunat hämärtyvät laajenevan ja supistuvan auran myötä. Näiden auranne vaihteluiden kautta valitsette todellisuutenne. Silloin kun laajennatte auraanne, sanotte: "Kyllä, haluan kokea tämän." Toisaalta silloin kun supistatte auraanne, sanotte: "Ei kiitos, en halua tätä kokemusta."

Keskittykää nyt violettiin temppeliin, mikä näyttää leijuvan aivan läheisen kukkulan yllä. Tämä temppeli toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet kävijät, koska sisällä on uudistumishuone. Uudistumishuoneessa saatte apua värähtelynne hienovirittämisessä tähän korkeampien taajuuksien todellisuuteen. Tämä huone on samanlainen kuin uudistumishuone tähtialuksellamme.
 
Kumpikin näistä huoneista on täynnä violettia valoa, mikä muuntaa energianne takaisin muodottomaksi, moniulotteiseksi ITSEKSI. Aivan kuten toukka menee koteloon muuntaakseen olemuksensa molekyylit perhoseksi, te muunnatte molekyylinne takaisin luontaiseksi valokehoksenne.
 
Viidennessä ulottuvuudessa ei ole tarvetta hahmottaa matkanne joka askelta, koska ei ole kuljettavaa etäisyyttä. Sen sijaan tahdotte vain itsenne olemaan uudistumishuoneessa, maaten violetilla sohvalla ja tuntien energioiden liikkuvan ylitsenne, ympärillänne ja lävitsenne. Tuntekaa nuo energiat nyt …
 
Kun nämä energiat liikkuvat lävitsenne, tunnette helposti päästävänne irti kaikesta, mikä on rajoittanut tietoisuutenne savimuotoon. Kun teette sen, tunnette valomuotonne alkavan kasvaa sisältä ja laajentua käsittämään koko huoneen. Laitatte sitten 3D-muotonne korkeampaan sydämeen turvasäilöön. Olette nyt valmis kokemaan uuden maapallon. Taas kerran, ei ole mitään tarvetta liikkua paikasta toiseen. Teidän täytyy vain ajatella itsenne mihin tahansa paikkaan.
 
Näemme teidän ajattelevan, että haluatte yleiskatsauksen tästä maailmasta. Siksi valomuotonne lentää välittömästi temppelin ja ympäröivien alueiden yllä. On tärkeää huomata, että nämä alueet eivät ole staattisia kuten fyysisellä tasolla. Tämän todellisuuden jäsenillä on voima ilmentää ajatuksillaan ja tunteillaan. Näin ollen silloin kun teillä on jokin ajatus, sitä seuraava ilmentyminen on sidoksissa kollektiivimatriisiin.
 
Tämä matriisi muistuttaa paljon taloa, jossa on monta ovea, ja jokainen ovi johtaa uuteen todellisuusversioon. Ajatukset ovat samanlaisia kuin tiedostot tietokoneessanne. Kun päätätte osallistua johonkin ajatukseen, ilmentymisportaali avautuu tuohon kokemukseen. Ajatelkaa siksi matkaanne tiedoston avaamiseksi mielessänne. Minkä kokemuksen haluatte nähdä etukäteen? Kuulemme teidän haluavan katsoa ylösnousevia sieluja, jotka ensimmäisenä siirtyvät tähän maailmaan. Välittömästi koette tuon todellisuuden.
 
Monet teistä ovat ihmetelleet, miten voisitte todellisuudessa tehdä siirtymän viidenteen ulottuvuuteen. Näin teitä kiinnostaa tarkkailla niitä, jotka saapuvat juuri uudelle maapallolle. Hekin ylittävät näkymättömän kynnyksen. Kuitenkin teidän kynnyksenne oli mielessä, kun taas he loivat kynnyksen, minkä he uskovat tarvitsevan ylittää.
 
He uskovat olleensa fyysisiä. Siksi heidän kehonsa vaikuttaa ensin kolmannelta ulottuvuudelta. Tuon kynnyksen ylittäminen luo siirtymäpisteen, missä elementaalit voivat auttaa jokaista ylösnousevaa sielua päästämään irti uskostaan fyysisyyteen. Ilmaelementaalit muuntavat heidän hengitysmekanisminsa, niin että he voivat päästää irti tavasta hengittää keuhkojen ja nenän kautta. Sen sijaan he "hengittävät" koko muotonsa minimaalisen laajentumisen ja supistumisen kautta.
 
Ensin monet uusista eivät käsitä, ettei heidän muotonsa ole enää kiinteä. Silti maaelementaalit muuntavat kiireisesti hiiltä kristallimuotoonsa. Vesielementaalit muuntavat uusien kehonesteitä korkeamman taajuuden molekyyleiksi, mitkä muistuttavat höyryä. Lopuksi tulielementaalit auttavat jokaista hyväksymään, integroimaan ja ilmaisemaan moniulotteisen valon korkeampia taajuuksia.
 
Kaikki nämä siirtymät tapahtuvat ajan ulkopuolella. Ainoastaan tämän kokemuksen tarkkaileminen käännetään kolmannen ulottuvuuden kielelle, mikä luo aikaharhan. Kun kynnys on ylitetty, jotkut menevät suoraan violettiin temppeliin, kuten te, kalibroidakseen tietoisuutensa ja laajentaakseen valomääräänsä. Toiset menevät yhden tervehtijän luo, joka syleilee heitä ehdottomalla rakkaudella. Tervehtijät vievät sitten uudet sivuun selittääkseen heille, missä he olivat ja miten he pääsivät sinne.
 
Jotkut uudet ovat täällä jäädäkseen, mutta toiset "harjoittelevat" ylösnousemustaan yökehossaan. Tervehtijät voivat helposti erottaa nämä kaksi ryhmää ja lopulta he johtavat heidät takaisin nukkuvaan kehoonsa tai violettiin temppeliin. Omasta havaintopisteestänne ette ehkä hahmota, mikä tapahtuma lähetti heidät tänne, mutta he kaikki näyttävät tyyneltä ja rauhalliselta.
 
Havaitsemme teidän haluavan tietää, miten monia ystäviänne ja rakkaitanne on jo täällä ja ketkä ovat matkalla tälle todellisuuspuolelle. Tämä merkitsee, että palaatte kolmannen ulottuvuuden ajatteluunne. Rentoutukaa siksi valokehoonne, niin että voitte ymmärtää tämän kokemuksen lankeamatta aikapohjaisiin 3D-tapoihin.
 
Ehdotamme, että vaeltelette tämän todellisuuden valtavilla alueilla, mitkä ovat Gaian korkeampi ilmaisumuoto luonnosta. Kun leijutte tämän turmeltumattoman kauneuden läpi, voitte helposti antautua nyt-hetkeen. Samalla kun koette siirtymäenergia-alueen, auranne putoaa hieman viidennen ulottuvuuden kalibroinnistaan. Näin ollen kysymyksiä tuli mieleenne ja epäilyksiä alkoi vuotaa tietoisuuteenne. Onneksi leijuminen Gaian viidennen ulottuvuuden läpi kalibroi välittömästi tietoisuutenne uudestaan.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: