WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 12. marraskuuta 2012

ARCTURUKSEN KÄYTÄVÄ - JÄSENTELYÄKirjoittanut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
6.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ajattelin Mytren "tarinaa" Arcturuksen käytävän luomisesta ja halusin jäsennellä tiettyjä kohtia viestissä. Nämä kohdat olivat itse asiassa ohjeita ylösnousemusprosessiin. Olen jäsennellyt nämä kohdat auttamaan Mytren emäalusmatkan (osa 12) syvällisessä pohdiskelussa ja tutkimisessa.

Opas portaalina olemiseen

Lainaukset kanavoinnista 4.11.12 "Arcturuksen ylösnousemus, osa 3 - Mikä on Arcturuslainen käytävä?"


TIEDÄ, ETTÄ MUUNTUMINEN ON LÄHELLÄ

"Muodottomat sielut, planeettaydin ja portaalin avaajat tiesivät, että planeettasyklin loppumisen aika oli lähellä. Lisäksi kasvien ja eläinten ei tarvinnut ymmärtää, mitä tapahtui, koska ne elivät ykseydessä planeetan kanssa ja hyväksyivät jokaisen planeettatapahtuman. Ainoastaan eksyneet sielut jäivät informoimatta siitä, että muodon jokaisen molekyylin muuntuminen oli lähellä."

Prosessiimme uskominen on tärkeää ja usein vaikeaa. Miten voimme uskoa johonkin, mitä emme ole koskaan kokeneet? Miten voimme uskoa, että ylösnousemme ITSEMME korkeampaan taajuuteen? Näiden vastausten löytämiseksi meidän on käännyttävä sisäänpäin käsittääksemme, miten erilainen olimme 10 vuotta, 5 vuotta ja jopa puoli vuotta sitten. Tietoisuutemme laajenee joka päivä ja se miten tarkastelemme todellisuuttamme, kehoamme ja sitä, miten haluamme elää, muuttuu nopeasti.

VAKAA KOMMUNIKOINTI KORKEAMPIEN TAAJUUKSIEN KANSSA

"Toisaalta portaalin avaajat olivat olleet jatkuvassa kommunikointiyhteydessä muodottomien sielujen kanssa. Siksi ne käsittivät, että koska muodottomat sielut pystyivät luomaan planeetan, ne voisivat auttaa niitä muuntamaan todellisuutensa turvallisesti takaisin moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden ykseydeksi."

Muodottomat sielut ovat tietysti oman moniulotteisen ITSEMME korkeamman taajuuden ilmaisuja. Kun uskomme oman ITSEMME korkeampaan ilmaisuun ja kommunikoimme sen kanssa, epäilyksemme häviävät ja uskomuksemme muuntuvat sellaiseksi, mitä aiemmin pidimme mahdottomana.

HAHMOTA KORKEAMPI ITSE SUORAAN JA HENKILÖKOHTAISESTI

"Koska portaalin avaajat olivat laajentaneet tietoisuuttaan riittävästi kokeakseen suoraan ja henkilökohtaisesti muodottomat sielut, ne uskoivat, että ylösnousemus korkeampaan taajuuteen oli todellista."

Mikä on todellista? Onko laskujen maksaminen ja meneminen töihin todellista vai onko se valo ja ehdoton rakkaus, minkä löydämme sisältämme, todellista? Ovatko ne kumpikin todellisia ja todellisuuden vanha versio muuntuu tuon saman todellisuuden uudeksi korkeammaksi taajuudeksi? Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin meidän on mentävä hakemaan vastauksia sisältä. Meidän täytyy myös luottaa ITSEEMME riittävästi puhuaksemme toisten kanssa, jotka ovat myös ylösnousemuspolulla.

TUNNE ENERGIAN MUUNTUMINEN HENKILÖKOHTAISESSA JA PLANETAARISESSA YTIMESSÄ

"Siksi ne pystyivät tuntemaan energian muuntumisen planeettaytimessä sekä omassa henkilökohtaisessa ytimessään."

Sen tietäminen, että energian muuntuminen ytimessämme on todellista, hävittää epäilyksemme ja pelkomme ja muistuttaa meille, että olemme suuria moniulotteisia olentoja, jotka palavat todelliseen ITSEENSÄ.

INTEGROI TÄYSIN LAAJAT ENERGIAT

"Kun ne olivat integroineet täysin tämän laajan energian olemukseensa …"

Osallistuaksemme täysin ydinenergioidemme muuntamiseen, meidän on uskottava, että tämä muuntuminen on todellista. Toisin sanoen, meidän on uskottava moniulotteiseen ITSEEMME!

SÄTEILE UUSIA JA LAAJOJA ENERGIOITAMME

"Ne alkoivat säteillä omaa moniulotteista energiaansa ytimensä ulkopuolelle, ympäröivään maailmaan."

Silloin kun omistamme täysin todellisen ITSEMME, voimme elää ITSESSÄMME ja säteillä moniulotteista valoamme ja ehdotonta rakkauttamme päivittäiseen elämään. Ajattelemme ehkä sen olevan helppo tehtävä, mutta kokeile sitä. Yritä muistaa ITSESI ja säteillä vain ITSEÄSI, kun maksat laskuja, ajat liikenteessä tai sinulla on riitaa pomosi tai rakkaasi kanssa. Mitä tapahtuisi maailmallemme, jos me kaikki muistaisimme ITSEMME aina, kun alamme tuntea eksyneemme 3D:hen?

OLE SE PORTAALI, MITÄ AVAAT

"Toisin sanoen, portaalin avaajista tuli niitä portaaleja, joita niiden oli tarvinnut etsiä ja joiden avaamiseen niiden oli ollut pyydettävä apua."

Mitä tapahtuisi, jos voisimme olla moniulotteinen ITSEMME päivittäisessä elämässä? Ainakin moniulotteinen ITSEMME tietäisi, että tietyllä kadulla on liikennettä ja osaisi välttää sitä. ITSEMME tietäisi, että laskujen maksaminen on vain jäänne harhasta, mikä on tulossa loppuunsa. ITSEMME tietäisi, että rakkaus on äänekkäämpää ja helpommin ymmärrettävää kuin pelko tai huoli. Näin ollen ITSEMME ei enää tarvitsisi luoda onnettomia kokemuksia todellisuuteemme.

ASTU ARCTURUSLAISEEN KÄYTÄVÄÄN

"Sillä välin muodottomat sielut loivat kiireisenä Arcturuslaista käytävää. Tämä käytävä muistutti paljon valtavaa synnytyskanavaa, missä planeettoja, aurinkokuntia, galakseja ja universumeja voitiin suojella ja hoitaa niiden intensiivisen transformaation aikana korkeampiin ilmaisutaajuuksiin. Kuitenkin ainoastaan henkisesti heränneet tiesivät olevansa valtavassa kosmisessa portaalissa."

Ota se riski, että uskot meidän olevan Arcturuslaisessa käytävässä juuri nyt! Koska olemme todellisuutemme luojia, luodaan Käytävässä olemisen todellisuus. Itse asiassa, koska me jokainen olemme avoin portaali, niin me olemme portaaleja tähän ylösnousemuskäytävään. Tietenkään tämä käytävä ei ole paikka eikä siihen astumisella ole kiirettä. Käytävä opastaa meidät ajan ulkopuolelle ja resonoi "tässä ja nyt".

ANTAUDU TÄYSIN AINUTLAATUISEEN TIETOISUUSTILAAN

"Ne tiesivät tämän, koska niillä oli riittävästi luottamusta muodottomiin sieluihin, antautuakseen täysin tietoisuustilaan, mikä oli täysin ainutlaatuinen niiden kaikille menneille, nykyisille ja tuleville todellisuuskokemuksille."

Tämä tietoisuustila on sen tietäminen, että olemme ylösnousemusprosessissa. Meidän on irrotettava tietoisuutemme siitä, mikä vetää meidät fyysisen hologrammin harhaan, ja keskityttävä sisäisen tietämisemme totuuteen.

ANTAUTUMINEN SISÄLTÄÄ MENNEISYYDEN, NYKYISYYDEN JA TULEVAISUUDEN

"Niiden antautuminen käsitti menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, kun ne astuivat Käytävään …"

Silloin kun antaudumme tuntemattomaan, antautuminen sisältää kaiken, mitä oli, on tai tulee olemaan. Tosin sanoen, aika ei ole erillistä eikä sitä ole laitettu peräkkäisten tapahtumien janalle. Kun heräämme täysin ITSELLEMME, muistamme, että jokainen päätös minkä teemme nyt-hetkessä, avaa portaalin eri todellisuusmuotoon, mikä haarautuu menneisyyteemme, nykyisyyteemme ja/tai tulevaisuuteemme.

ALA KADOTTAA KOKO AIKAKÄSITE

"Ne menettivät hitaasti koko käsityksen ajasta."

Kun kadotamme käsityksemme ajasta, jää vain "nyt".

MUISTOT LAAJENEVAT TULEVIIN INKARNAATIOIHIN

"Näin muistot eivät enää rajoittuneet menneisyyteen, vaan niihin voi sisältyä myös tulevaisuus."

Kun vapaudumme kolmannen/neljännen ulottuvuuden aikaharhasta, viidennen ulottuvuuden ITSEMME voi muistaa myriadit todellisuutemme, kommunikoida niiden kanssa ja/tai vierailla niissä ulottuvuuksien välisesti, vapaana aikarajoituksesta. Näin ollen voimme antaa tietoisuutemme tulevaan todellisuuteemme, kokea elämän tuossa todellisuudessa ja palata takaisin sekunnin päästä lähdöstämme.

PÄÄSTÄ IRTI KAIKESTA PAIKASTA

"Lisäksi Käytävässä ei ollut harhakuvaa sisäpuolesta ja ulkopuolesta."

Emme ole kehomme sisällä. Olemme todellisuutemme sisällä. Samanaikaisesti todellisuutemme on meidän sisällämme. Ajasta ja paikasta irtipäästämisen myötä palaamme moniulotteiseen havaintoomme elämänä olemisesta.

SALLI SISÄISEN JA ULKOISEN SULAUTUA YHTEEN

"Siksi ne eivät pystyneet enää erottamaan sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia toisistaan."

Silloin kun olemme elämä, pystymme nauttimaan moniulotteisen ITSEMME jokaisesta mahdollisesta ilmaisusta ykseyden nyt-hetkessä.

KOE SUORAAN TÄSSÄ JA NYT

"Ne pystyivät kokemaan suoraan vain olemisensa jatkuvassa "tässä ja nyt" -tilassa."

Läsnäoleminen elämässä on elämänä olemista.

OLE KAIKKI ELÄMÄ

"Ensin tämän suoran elämänä olemisen ilmaiseminen oli ainutlaatuista ja siksi haastavaa. Kuitenkin kun ne tottuivat tähän olemistapaan, ne unohtivat kaiken muun todellisuusilmaisun. Ollessaan tässä olemistilassa, ne pystyivät kokemaan tietoisesti muotonsa muuntumisen, ilman tarvetta kuolla tai syntyä."

Silloin kun olemme läsnä siinä, kuka olemme jokainen nyt-hetki, elämme hyväksyen ITSEMME. Kun hyväksymme ITSEMME, voimme hyväksyä kaiken elämän. Näin vapaudumme tuomitsemisesta, mikä vapauttaa meidät kaikista peloista.

KOE JA UNOHDA SAMANAIKAISESTI KAIKKI ELÄMÄT MUODOSSA

"Itse asiassa ne alkoivat kokea ja samanaikaisesti unohtaa myriadit kolmannen/neljännen ulottuvuuden elämänsä muodossa."

Salli niiden samanaikaisen kokemisen, mitkä olemme tunteneet vastakohtina, hämmentää polariteetti- ja aikatapaamme. Tässä 3D-ajattelumme väliaikaisessa hämmennyksessä moniulotteinen ajattelumme voi täysin integroitua fyysisiin aivoihimme. Sitten kun fyysiset aivomme voivat löytää yhteyden moniulotteiseen ajatteluumme, voimme alkaa elää nyt-hetkessä - samalla kun myös käymme ajassa.

KAIKISTA ENTISISTÄ HAASTEISTA TULEE NYKYHETKEN VOITTOJA

"Ne muistivat kaiken, mitä ne olivat oppineet, mutta kun ne alkoivat palata tuohon todelliseen ITSEEN, ne olivat niin iloisia, että muistot menneisyyden haasteista muuntuivat nykyisyyden voitoiksi."

Toisin sanoen, syleilemme täysin nyt-hetken iloa ja ehdotonta rakkautta. Silloin voimme elää ITSEMME ykseyden ilossa ja ehdottomassa rakkaudessa, aivan kuten voimme elää nyt-hetkessä ja vierailla ajassa. Nyt-hetkessä voimme vierailla myös kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa.

PÄÄSTÄ IRTI KAIKESTA, MIKÄ EI OLE PÄÄTTÄNYT TULLA KÄYTÄVÄÄN

"Silloin kun ne aluksi astuivat Arcturuslaiseen käytävään, niiden oli päästettävä irti kaikista ihmisistä, paikoista, tilanteista ja asioista, jotka eivät olleet päättäneet astua Käytävään. Osa näistä irtipäästämisistä oli hyvin vaikeita, kun jotkut fyysiset suhteet eivät siirtyneet Käytävään. Portaalin avaajat olivat surullisia jättäessään taakse jotain ystäviä, jotka olivat eksyneet harhakuviin, jotka ne uskoivat tosiksi. Portaalin avaajat tiesivät kuitenkin, ettei ollut aikaa. Sen vuoksi ystävät ja perhe liittyisivät lopulta niiden seuraan."

Kun meistä tulee avoin portaali, vain oleminen rakkaidemme kanssa on heille avoin kutsu liittyä meihin nyt-hetkessä. Voidaksemme olla avoin portaali jokapäiväisessä elämässä meidän on säilytettävä viidennen tai korkeamman ulottuvuuden värähtely. Tällä tavalla pidämme portaaliamme auki moniulotteisen ITSEN voimalla.

ANTAUDU KYSELEMÄTTÄ KÄYTÄVÄÄN

"Täysin heränneet portaalin avaajat astuivat kyselemättä Käytävään, antautuen ehdottomasti ja päästäen irti täysin kaikesta, mikä ei liittyisi tai voisi liittyä niiden mukaan."

Kysymyksistä irtipäästäminen vaatii, että tiedämme ytimessämme "tekevämme ITSENÄ olemista". Tässä ITSELLEMME antautumisessa voimme päästää irti kaikesta, mitä kerran pidimme tärkeänä, mutta mikä on käynyt vanhaksi uudessa todellisuusnäkemyksessämme.

LUOTA SYDÄNTUNTEESEEN JA PÄÄSTÄ IRTI MIELEN ROSKASTA

"Ne astuivat Käytävään tietäen, että niiden oli luotettava tunteeseen sydämessään ja päästettävä irti kaikesta, mikä roskasi niiden mieltä. Mutta miten ne astuivat Käytävään? Oliko se näkyvä ja erillinen, niin kuin fyysinen silta? Ei, se oli Käytävään astumisen ensisijainen haaste. Se ei ollut silta eikä se ollut fyysinen. Itse asiassa se ei ollut niiden edessä tai ympärillä. Käytävä oli niiden sisällä. Mutta miten ne voisivat astua johonkin, mikä oli niiden sisällä?"

Voimme astua ITSEEMME vain luovuttamalla fyysisen kehomme koko kontrollin sielullemme!

PAINU KOKOON ITSEESI

"Portaalin avaajien oli "painuttava kokoon" ITSEENSÄ."

Voimme "romahtaa" siihen luottamukseen, että moniulotteinen ITSE on aina ollut kanssamme, "painumalla kokoon" ITSEMME korkeampaan taajuuteen. Löydämme tämän ITSEN seuraamalla ehdottoman rakkauden virtaa.

KIELTÄYDY KAIKESTA KIINTYMISESTÄ JA YHDISTY KORKELLA SYDÄMELLÄ

"Toisin sanoen, niiden oli kieltäydyttävä kiinnittymästä kaikkeen, mikä vaikutti olevan niiden ympärillä, ja yhdistyttävä täysin siihen, mitä ne löysivät korkeasta sydämestään."

Näe viisauden, voiman ja rakkauden kolminkertainen liekki korkeamman sydämesi atmassa. Seiso korkean sydämesi ytimessä ja kaadu liekkiin. Kun kaadut liekkiin, sallit liekin kaatua sinuun!

ASTU KORKEAAN SYDÄMEEN

"Silloin kun ne astuivat korkeaan sydämeensä, ne havaitsivat omaksi yllätyksekseen, että kaikki joita ne olivat rakastaneet ehdottomasti myriadeissa inkarnaatioissaan, odottivat jälleentapaamista. Muodottomat sielut kertovat niille, että ehdoton rakkaus oli universumin yhdistävä voima."

Meidän on uskottava, että astumme ITSEMME viidennen ulottuvuuden ilmaisuun, ja uskottava, että yhdistymme taas sen ITSEN kanssa, mikä olemme aina olleet, mutta unohtaneet sen.

ANTAUDU KORKEAAN SYDÄMEEN

"Miten ne kuitenkaan voisivat tietää, että ehdoton rakkaus yhdistäisi kaiken, mitä ne olivat rakastaneet, korkeammassa todellisuustaajuudessa, mihin ne voisivat astua vain antautumalla omaan korkeaan sydämeensä?"

Toistamme uudestaan ja uudestaan: "Ei ole kodin vertaista paikkaa". Kun sallimme sen, korkea sydämemme vetää meidät uudelle maapallolle ja/tai siihen (niihin) viidennen ulottuvuuden todellisuuteen (todellisuuksiin), mikä on odottanut paluutamme.

KERÄÄ KAIKKI MENNEET, NYKYISET JA TULEVAT TODELLISUUDET

"Portaalin avaajat eivät tienneet, että ne olivat keränneet omaan korkeaan sydämeensä kaikki todellisuudet, joita ne olivat koskaan kokeneet kaikilla retkillään muotoon. Kaikki ihmiset, paikat, tilanteet ja asiat joita ne olivat rakastaneet ehdottomasti, odottivat niitä tämän suuren jälleentapaamisen nyt-hetkessä. Portaalin avaajat keräsivät kaikki nämä menneet, nykyiset ja tulevat todellisuudet ja yhdistivät ne ylösnousemuksensa nyt-hetkeen. Tällä tavalla jokainen ehdottoman rakkauden kokemus, mistä ne olivat koskaan nauttineet, oli kerättynä Käytävään."

Viidennen ulottuvuuden olemisesta voimme helposti "tiivistää" kaikki myriadit inkarnaatiomme nyt-hetken ykseyteen. Emme yritä ymmärtää tätä toimintaa 3D-aivoillamme. Sen sijaan sallimme moniulotteisen ITSEMME kuvitella, että "tiivistämme" kaiken elämän nyt-hetkeen. Silloin voimme päästää irti ja antaa Jumalan toimia. Muistamme olla kärsivällinen 3D-itsemme kanssa, mikä tarvitsee "aikaa" uskoa, että se mitä teimme, oli todellista.

KERÄÄ KÄYTÄVÄÄN KAIKKI, MITÄ RAKASTAT PLANEETASSA

"Koska portaalin avaajat rakastivat kovasti ja ehdottomasti planeettaansa, ne keräsivät Käytävään myös kaiken, mitä ne rakastivat planeetassa."

Keräämme sitten kaikki monet muistomme ja kokemuksemme Gaian muodossa, maaplaneetalla, ja yhdistämme ne ITSEMME ykseyteen. Taaskaan emme ajattele tai kyseenalaista, kun nämä ovat 3D-tapoja. Sen sijaan tiedämme ja teemme sen oman ehdottoman rakkautemme voimassa.

LIITY YKSEYTEEN PLANEETTAMUODON YLLÄPITÄJIEN KANSSA

"Valitettavasti tämä planeettakokemusten kerääminen Käytävään pani sekaisin eksyneet sielut, jotka olivat edelleen sidoksissa planeettaan."

Olemme yhtä Gaian kanssa ja laulamme niin usein, kuin muistamme: "Olemme yhtä Gaian kanssa. Gaia on yhtä meidän kanssamme."


ARCTURUKSEN KÄYTÄVÄ - JÄSENTELYÄ
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: