WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 16. marraskuuta 2012

KOMMENTTEJA TODELLISUUDEN LUONTEESTA

KOMMENTTEJA TODELLISUUDEN LUONTEESTA 
Kirjoittanut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
12.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 
Tai, astuisiko oikea todellisuus esiin, kiitos?
 
Minulla on vaikeuksia harmonisoida 3D-itseni moniulotteisen ITSENI kanssa. Tiedän, että 3D-itse on moniulotteisen ITSEN matalin taajuus, mutta se "putoaa harmoniasta" jatkuvasti. 3D-maailman tahdista ja rakenteesta tulee aina vain hankalampi ja vieraampi.
 
Kun ydinitseni (se johon samaistun) siirtyy ylöspäin ulottuvuusasteikolla, minun on vaikeampaa ja vaikeampaa käsitellä 3D-asioita. Kauppaan meneminen, laskujen maksaminen ja asioilla juokseminen vie erittäin paljon energiaa. 
 
Toisaalta en meditoi, vaan olen tietoisen toiminnan tilassa, jatkuvasti muuttuvassa todellisuudessa. Monet ihmiset ovat lähteneet tietoisuussfääristäni. Tiedän, että he ovat edelleen jossain ja joskus, mutta he eivät ole enää maailmani jäseniä.
 
Minulla ei ole mitään ongelmia näiden ihmisten kanssa. He vain vaikuttavat olevan eri todellisuudessa. Hahmotan sen harhaksi, minkä he hahmottavat todelliseksi. Toisaalta jos he tuntisivat todellisen minun, mitä he eivät tunne, he pitäisivät minua harhaisena tai vähän hulluna. Sitä vastoin elämääni tulee enemmän ja enemmän ihmisiä, joiden kanssa olen harmoniassa.
 
Kun kirjoitan tätä, näen kaksi todellisuustasoa, staattisen kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuden ja ylösnousevan todellisuuden. Siinä ei ole kyse hierarkiasta. Kyse on vain siitä, että ylösnouseva todellisuus on korkeammassa taajuudessa. Näin ollen voisimme kulkea katua pitkin ja tuskin huomaisimme toisiamme.
 
Olen tutkinut ja tutkin jatkuvasti ajan ja aikajanojen luonnetta. Olen pitkään tiennyt, että ajankulku vaihtelee tietoisuustilamme mukaan. 3D-aika on hidasta kuin etana, kun taas 4D/5D-aika näyttää kestävän vain puolet arkisten toimien ajasta.
 
Sitten moniulotteinen aika, viides ulottuvuus ja sen yli, on täysin sen ajan ulkopuolella, minkä tunnen 3D-elämässäni. Dewey Larson, kuuluisa aikakäsityksen asiantuntija, sanoi: "Jossain matkan varrella se mikä on totta, on saatu vaikuttamaan valheelliselta, koska se mikä on valheellista, on hyväksytty totuudeksi."
 
Tuo toteamus sanoo minulle kaiken. Pyrin säilyttämään rauhan ja rakkauden tietoisuuden. Kuitenkin tuo toteamus sisältää suurimman haasteeni, mikä on rajoittaa vihaani niistä salaisuuksista, joita pidetään meiltä. Pyrin myös rakastavasti vapautumaan reaktiostani siihen naiiviuteen, missä olemme eläneet ja missä hyvin moni edelleen elää. 
 
Ihmisten on aika herätä täysin, mutta joka kerta kun myriadeissa inkarnaatioissamme heräsimme, kärsimme suurista seuraamuksista. Näin ollen energiamuistimme haluaa pidätellä sen tietämistä, mikä tekee jokapäiväisestä elämästämme vieläkin vaikeampaa.
 
Tietysti jokapäiväisen elämän tekeminen vaikeaksi on muutamien juoni, minkä on tarkoitus pitää monet robottireagoinnissa. Tämä ohjelmoitu robottireagointi selviin valheisiin sallii muutamien kätkeä monia asioita, jotka muuttaisivat välittömästi elämäämme. Silloin kun elämme köyhyydessä, huonossa terveydentilassa, saasteessa ja iskostamisessa, niin olemme erillään toisistamme, koska hädin tuskin selviydymme omasta elämästämme. 
 
Erillisyys toisista sallii 1%:n väestöstä hallita todellisuuttamme. Jos kaikki heränneet liittyisivät yhteen, edes tietoisuudessa, ne harvat jotka edelleen vetelevät monien naruista, pakahtuisivat. Emme kuitenkaan halua haavoittuneita uhreja, jotka pyrkivät kostamaan. 
 
Olemme oppineet herätessämme, että olemme oman kohtalomme mestareita ja energia ulos on energia sisään. Siksi silloin kun yhdistämme tietoisuutemme yhdeksi korkeamman taajuuden ykseystietoisuudeksi, lähetämme sätkynukkien kiskojille ehdotonta rakkauttamme.
 
Lähetämme ehdotonta rakkautta, koska olemme ehdotonta rakkautta. Meistä on tullut se, kuka olemme nyt, koska olemme muistaneet rakastaa itseämme ehdottomasti. Tässä ehdottomassa rakkaudessa näkökykymme on laajentunut 3D-matriisissa näkemään, että pahat pojat ja konnat, ovat näyttelijöitä, aivan kuin me.
 
Olemme kaikki, joka ikinen ihminen tällä planeetalla, moniulotteisia olentoja. Jotkut ovat joutuneet ihmisvalepukunsa ansaan. Suurin houkutus ansassa olemiseen on kyky saada valta toisiin.
 
Tämä valta tosiin aktivoi matelija-DNA:mme ja matelija-aivomme. Meillä on aivoissa kolme aluetta, mitkä merkitsevät tietoisuuden, olemisen ja henkilökohtaisen kehittymisen kolmea tilaa.
 
Matelija-aivot on aivojen ensimmäinen osa selkärangasta ylöspäin. Se on aivojen ensimmäinen alue, mikä ottaa vastaan nousevan kundaliinimme, mikä tunnetaan "nukkuvana käärmeenä". Silloin kun sallimme kundaliinin nousta, aloitamme todellisen kehittymisen eläinkuoresta todelliseen moniulotteiseen ITSEEN.
 
Moniulotteinen ITSE ulottuu kauas sen eläinkehon rajojen ulkopuolelle, mitä käytämme. Käytämme tätä ihmistä/eläintä, jotta voimme osallistua tähän todellisuuteen. Aina kun päätämme käydä jossain todellisuudessa ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa, meidän on luotava käyttöömme muoto tuon todellisuuden molekyyleistä.
 
Silloin kun käymme ja/tai elämme viidennessä ulottuvuudessa, mikä on valoulottuvuus, luomme käyttöön valokehon. Aivan kuten eläinkehomme aivoissa on eri osia eri tietoisuustiloja varten, valokehomme toimintakeskuksessa on eri osia.
 
Sanon "toimintakeskus", koska valokehossamme ei ole aivoja sillä tavalla, kuin tunnemme ne nyt, kun toimintakeskus on jaettu korkeaan sydämeen ja avoimeen kolmanteen silmään, kuten ajattelemme niitä nyt.
 
Kolmet aivomme kontrolloivat kolmea tietoisuustilaa ja paljastavat evoluutiopolkumme: primitiivisimmät aivomme ovat aivokeskus, mitä ympäröi kaksi kehittyneempää aivo-osaa. Nämä muut aivot ovat nisäkäsaivot ja ihmisaivot, jotka esitetään tässä apinana.
 
(Piirros aivoista, johon alaosaan on kuvattu sisilisko, keskelle hiiri, yläosaan apina ja etuosaan delfiini.)
 
Näemme delfiinin aivojemme etuosassa, mikä edustaa kykyämme toimia avoimen kolmannen silmän havaintoja käyttäen. Delfiiniaivot eivät ole osa alkuperäisiä kolmiosaisia aivojamme. Ne edustavat kykyjemme laajentumista neljänteen ulottuvuuteen. Kolmet aivomme antavat meille käyttäytymisvaihtoehtoja.
 
Haluammeko toimia matelija-aivoista, missä rakkaus ei ole vaihtoehto ja taistelemme jatkuvasti tietämme elämän läpi? Haluammeko toimia eläinavioista, missä rakkaus on vaihtoehto, mutta liian usein toissijainen selviytymistarpeelle? Haluammeko toimia ihmisaivoista, missä harha hallitsee yli totuuden? Vai haluammeko toimia delfiiniaivoista, avoimesta kolmannesta silmästä?
 
On myös vaihtoehto, mikä on moniulotteisena ITSENÄ oleminen, jolloin voimme toimia sydänaivoista. Ne ovat avoimen kolmannen silmän ja avoimen korkean sydämen ykseys.
 
Nämä ovat todellisia vaihtoehtoja ja meidän on tietoisesti valittava ne. Itse asiassa näiden valintojen tekeminen on perusta ylösnousemisessamme yli kaikista fyysisten aivojemme rajoista ja sen muistamisessa, että olemme moniulotteinen olento, joka tällä hetkellä käyttää ihmisen valepukua. Päätimme käyttää tätä valepukua, jotta voisimme osallistua henkilökohtaiseen ja planeetan ylösnousemukseen.
 
Kuitenkin osallistuaksemme ylösnousemukseen meidän on tultava tietoiseksi siitä, etteivät valintamme ala reagoinnista siihen, mitä tapahtuu ulkoisessa maailmassamme. Käyttäytymisvalintamme alkavat sen sisäisestä valitsemisesta, kuka on elämämme ohjaksissa. Onko ohjaksissa liskoitse? Onko ohjaksissa eläinitse? Onko ohjaksissa ihmisitse? Onko ohjaksissa delfiini-itse? Vai on ohjaksissa moniulotteinen ITSE, johon päästään delfiiniaivoista, jotka ovat yhteydessä korkeaan sydämeen?
 
Vastaus näihin kysymyksiin liittyy paljolti siihen, miten käsittelemme pelkoamme. Hyökkäämmekö sen kimppuun, mitä pelkäämme? Juoksemmeko sitä karkuun, mitä pelkäämme? Kohtaammeko sen, mitä pelkäämme? Näemmekö sen korkeamman ilmaisun, mitä pelkäämme? Vai rakastammeko ehdottomasti sitä, mitä pelkäämme?
 
Tietysti viimeinen ehdottoman rakkauden vaihtoehto on vaikein ja ylösnoussein reaktio pelkoon. Jos ja kun voimme kohdata pelon ehdottoman rakkauden kera, päätämme tietoisesti yhdistyä moniulotteiseen ITSEEMME. Joka kerta tehdessämme tämän valinnan, annamme vähemmän ja vähemmän valtaa matalammalle taajuudellemme, lisko-, eläin- ja ihmisitsellemme, ja enemmän ja enemmän valtaa aidolle moniulotteiselle ITSELLEMME.
 
Ollessamme yhteydessä moniulotteisen ITSEMME kanssa, meillä on pääsy galaktiseen ja taivaalliseen perheeseemme, joka on äärettömästi yhteydessä meihin avoimen kolmannen silmämme (aktivoitu ja avoin käpylisäke) ja avoimen korkean sydämemme kautta. Silloin kun olemme kytkeytynyt tähän "virtapiiriin", ihmisyydestämme tulee käyttämämme valepuku, jotta todellinen ITSEMME voi osallistua henkilökohtaisen ja planetaarisen ylösnousemuksen loistoon.
 
Meillä on kyky valita reaktiomme todellisuuteen, mutta tehdäksemme täysin informoidun valinnan meidän on muistatettava todellinen moniulotteinen ITSEMME. Silloin kun unohdamme ITSEMME, meistä tulee se eläin, mitä käytämme. Sitten olemme rajoittunut eläimen ja ihmis-eläimen reaktioihin. Kun näin tapahtuu - kuten tapahtuu ollessamme väsynyt tai stressaantunut - meidän on muistettava rakastaa itseämme ehdottomasti.
 
Jumalana oleminen jokapäiväisen elämämme haasteissa on suurin haaste. Meidän on muistettava elää jatkuvasti tilassa, missä annamme anteeksi reagoivan 3D-käyttäytymisemme. Lapset eivät opi rankaisemisesta - se vain työntää heidän käyttäytymisensä sisälle, missä sitä ei voi korjata. Haavoittunut sisäinen itsemme on edelleen lapsi ja se tarvitsee jatkuvaa opastustamme ja anteeksiantoamme.
 
Silloin kun siitä tulee meille liian vaikeaa - kuten on tullut ja tulee jatkossakin - parhain resurssimme on kutsua todellista ITSEÄMME sen myriadeissa korkeammissa ilmaisuissa. Nämä korkeamman taajuuden ilmaisumme ovat vapaita siitä haasteen ja konfliktin sumusta, missä elämme. Asumme synkän metsän syvyyksissä emmekä voi usein nähdä polkuamme. Kuitenkin moniulotteisella ITSELLÄMME on korkeamman taajuuden perspektiivi.
 
ITSEMME voi nähdä, missä kohtaa olemme ajassa ja tilassa. Mietin, että kenties emme siirrykään eri ulottuvuustilaan, vaan eri aikajanalle.
 
Mitä sinä ajattelet?


KOMMENTTEJA TODELLISUUDEN LUONTEESTA

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: