WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 19. marraskuuta 2012

RINNAKKAISTODELLISUUDET


 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
Uutiskirjeestä 4.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 
Tänään haluaisimme keskittää huomionne rinnakkaistodellisuuksiin ja siihen vaikutukseen, mikä niillä on todellisuuteenne. Joillekin teistä voi olla järkytys kuulla, että on rinnakkaistodellisuuksia. Kuitenkin teissä on joitain, jotka ovat jo jollain tasolla tietoisia niiden olemassaolosta. Haluaisimme käsitellä tänään sitä, miten voitte käyttää niitä hyväksenne.
 
Tämä aihepiiri on hyvin laaja ja raaputamme vain niiden monien todellisuuksien pintaa, joita on rinnallanne joka hetki.
 
Tietäkää ensinnäkin, että ääretön määrä rinnakkaistodellisuuksia tapahtuu samanaikaisesti oman todellisuutenne kanssa. Koska elätte maailmassa, mikä perustuu uskomukseen lineaarisesta toiminnasta, teidät on opetettu myös uskomaan, että olette yhdellä kiinteällä aikajanalla koko elämänne ajan.
 
Tapahtuma A seuraa tapahtumaa B jne. Näin ei kuitenkaan ole. Hypitte jatkuvasti yhdeltä aikajanalta seuraavaan monta kertaa päivän aikana. Värähtely millä resonoitte, määrää kokemanne todellisuuden. Mutta tietäkää, että jokainen päätös minkä voisitte tehdä, tapahtuu aina äärettömillä tavoilla. Jokainen "sinä" uskoo olevansa todellinen sinä ja muut ovat vain mahdollisuuksia. Tällä ei ole oikeastaan mitään vaikutusta, koska sielunne on aina tietoinen niistä äärettömistä todellisuusversioista, joita koette samanaikaisesti. 
 
Jotkut rinnakkaistodellisuudet näyttävät hyvin samanlaisilta kuin nykyelämänne ja toiset ovat hyvin erilaisia. Annetaanpa esimerkki auttamaan teitä sen tajuamisessa, miten monia äärettömiä versioita "sinusta" on olemassa. Sanotaanpa, että heräät aamulla ja sinun on tarkoitus tavata ystäväsi kahvilla ennen kävelemistä töihin yhdessä. Sinulla on tietysti monia vaihtoehtoja tähän tapahtumaan liittyen. Esimerkiksi voit olla menemättä, voit tavata kahvilla, muttet mene töihin tuona päivänä tai voit myös tehdä molemmat.
 
Tässä on vain kolme yksinkertaista vaihtoehtoa monien muiden joukossa, joista voit valita. Kaikki nämä tilanteet tapahtuvat toisessa todellisuudessa. Sinä valitset, minkä todellisuuden koet tietoisesti. Ajattele nyt kaikkia päätöksiä, joita voit tehdä päivän aikana - minne menet, kenelle puhut, mitä teet jne. Kuvittele nyt kaikki nuo eri valinnat, joita voisit tehdä elämäsi aikana. Ajattele nyt tätä elämää ja kaikkia muita menneitä ja tulevia elämiä ja kaikkia päätöksiä, joita voit tehdä. Kaikki nämä äärettömät todellisuusversiot tapahtuvat ja niiden tarkoitus on antaa sielullesi mahdollisuus kokea kaikki todennäköisyydet.
 
On joitain todellisuuksia, joissa valitset eri ammatin, eri asuinpaikan, eri puolison jne. On todellisuuksia, joissa näytät hyvin erilaiselta kuin siinä, mistä olet tietoinen. Toisissa rinnakkaistodellisuuksissa on vain hienoisia eroja. On ääretön määrä versioita maapallosta. On joitain, missä kolmas maailmansota tapahtuu, kun taas toisissa olette jo päättäneet ylösnousta kollektiivina sekä ääretön määrä muita eri muunnelmia.
 
Monissa muissa versioissa on hyvin erilainen "menneisyys" tai historia, kun taas toisissa on samanlainen kuin sinulla. Tiedä, että voit aina vaihtaa huomiosi mihin tahansa versioon. Teet sitä koko päivän joka päivä. Et kuitenkaan tavallisesti vaihda todellisuuteen, mikä on kovin erilainen kuin omasi. Kyse ei ole siitä, että te ette voi tehdä dramaattisia muutoksia - tietysti monet teistä ovat jo tehneet. Sitä ei kuitenkaan tehdä hetkessä, ainakaan teidän perspektiivistänne.
 
Kuvittele, miten hämmentynyt olisit, jos vaihtaisit yhtäkkiä hyvin erilaiseen maapalloversioon, missä et valinnut samaa puolisoa tai et asuisi samassa talossa tai työskentelisi samassa paikassa. Se olisi liian dramaattista ja vetäisi sinut pois siitä harhasta, mihin keskität huomiosi. Sitähän kaikki todellisuus oikeasti on: erittäin seikkaperäinen harhakuva, mikä sallii teidän pelata hyvin monisyistä peliä, missä pystytte unohtamaan täysin, kuka oikeasti olette, mistä olette tulleet sekä kaikki lahjanne ja kykynne, saadaksenne valtavan määrän sielukasvua tästä hyvin ainutkertaisesta kokemuksesta.
 
Koska tämä on ainoa todellisuus, mistä tietoisesti tiedätte, monilla on taipumus kadottaa näkyvistään, miten ainutlaatuinen ja erilainen tämä kokemus on. Korkeammissa ulottuvuuksissa ei ole todellisuudessa mitään vastaavaa - se tekee tästä harhasta hyvin mielenkiintoista.
 
Monet ihmettelevät, miksi he eivät tietoisesti tiedä näistä muista todellisuuksista. Korkeammissa ulottuvuuksissa olette aina tietoisia kaikista rinnakkaistodellisuuksista. Kuitenkin kolmas ja neljäs ulottuvuus ovat ainoat, mitkä sallivat teidän keskittää huomionne niin intensiivisesti vain yhteen todellisuuteen, että te ette ole enää tietoisia kaikista muista samanaikaisista todellisuuksista. Tämä on osa hauskuutta. Tämä kokemus on tarjonnut valtavan erilaisia kokemuksia, mihin kenelläkään teistä on koskaan ollut tilaisuus osallistua. Tämä oli osa viehätystä.
 
Yksinkertainen vertaus voisi olla se ilo, mitä saatte lukiessanne jännityskirjaa, mikä vangitsee huomionne aivan loppuun saakka. Kun olette lukeneet kirjan, tiedätte, miten se loppuu. Tilanne ei ole sama, kun yritätte lukea tuon kirjan uudestaan - ette voi vain unohtaa, miten tarina loppuu. Tämä kokemus maan päällä sallii teidän "unohtaa lopun", niin että voitte saada nautintoa matkan kokemisesta. Korkeammissa ulottuvuuksissa näette aina, miten kaikki tilanteet tapahtuvat, ennen kuin varsinaisesti osallistutte niihin.
 
Voitte käyttää rinnakkaistodellisuuksia hyödyksenne nyt, kun olette tietoinen niiden olemassaolosta. Tietäkää, että jos haluatte tehdä jonkin muutoksen elämäänne - pienen muutoksen tai hyvin suuren muutoksen - se todellisuus missä olette saaneet haluamanne lopputuloksen, on jo olemassa! Teidän on siis vain harmonisoiduttava tuon todellisuusversion kanssa, missä olette saavuttaneet tavoitteenne. Olette luojaolentoja ja kun alatte tietoisesti osallistua todellisuutenne luomiseen, niitä kokemuksia joita voitte saada, on rajattomasti. 
 
Tässä kohtaa teillä alkaa olla todella hauskaa. Muistakaa, että kaikki on energiaa ja kaikki värähtelee tietyllä taajuudella. Teidän on värähdeltävä samalla taajuudella harmonisoituaksenne tuon kokemuksen kanssa. Se on kuin radio - teidän on virityttävä oikealle taajuudelle tai kanavalle, kuten sitä kutsutaan, kuullaksenne haluamanne musiikkiaseman. Ette voi kokea mitään, minkä kanssa teillä ei ole samanlainen värähtely. Jos ette halua jatkaa tietyn olosuhteen kokemista todellisuudessanne, niin on aika "vaihtaa kanavaa".
 
Monilla teistä on ollut hyvin monia vastoinkäymisiä, monia koettelevia ja haastavia kokemuksia, jotta hallitsitte luomiskykynne. Tämä oli tekemänne valinta - halusitte kokea niin paljon, kuin mitenkään pystyitte. Nyt olette sen oppimisen alkuvaiheessa, miten ottaa elämänne hallintaan ja luoda tietoisesti se, mitä haluatte. Tämä on todellisuus, mihin olette nyt siirtymässä.
 
Kyllä, on edelleen monia muita sieluja, jotka jäävät tietämättömäksi kyvystään luoda oman todellisuutensa, mutta tämä on itsessään se luomus, minkä he haluavat kokea. Sinä olet valmis kokemaan jotain erilaista tai muuten et tuntisi vetoa tähän viestiin. Olet siirtymässä todellisuudesta, missä sinun tarvitsi seurata askelittaista prosessia, todellisuuteen missä sinun on vain harmonisoiduttava sen todellisuusvärähtelyn kanssa, minkä haluat kokea. Näin lopulta koet välittömän ilmentämisen korkeammissa ulottuvuuksissa.
 
Toiveemme on, että tietämällä sen, että tavoitteenne ja toiveenne on jo saavutettu toisessa todellisuudessa, luotatte itseenne siinä, ettei se ole ainoastaan mahdollista, vaan tuo "sinä-versio" on jo olemassa ja siksi onnistumisenne ei ole enää kyseenalaista. Tästä syystä usein sanomme omasta perspektiivistämme, että olette jo saavuttaneet tavoitteenne. Emme näe mitään eroa, mitään jakautumista "tämän sinän" ja "tuon sinän" väillä. Niinpä pyydämme hartaasti teitä laittamaan epäilemättä jalkanne tiukasti polulle kohti unelmianne, kun kaikki unelmanne ovat jo toteutuneet!
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme enkelioppaitanne.
RINNAKKAISTODELLISUUDET 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: