WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 30. marraskuuta 2012

ULOTTUVUUKSIEN VÄLILLÄ HYPPELEMINEN
Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
27.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ystävät,

Olette nopeasti lähestymässä sitä päivämäärää, minkä olette julistaneet maailmanne monien piirteiden päättymiskohdaksi. Maapallo ei räjähdä eikä luhistu. Ettekä te pue yllenne valkoista kolttua ja leiju eetteriin. Olette valinneet tämän päivämäärän nopeuttamaan siirtymistänne uuteen aikaan.

Mitä se merkitsee teille? Uusi aika on kaikkien niiden ulottuvilla, jotka haluavat osallistua. Mutta osaan sitä uuden ajan olemista/olentoa, mikä olette, liittyy sen ulottuvuuden valitseminen, mikä tuntuu mukavimmalta. Jotkut teistä tuntevat olonsa mukavaksi neljännessä ulottuvuudessa. Toiset haluavat siirtyä viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Ensimmäistä kertaa aioneihin on hyväksyttävää olla erilainen. Teillä on vapaus olla - niin kuin kaikilla muillakin maan päällä. Tuon vapauden myötä valitsette elämäntyylinne, taitonne ja olemisenne sen perusteella, mikä tuntuu mukavimmalta. Ja tuon mukavuusalueen luo se rooli, mitä esitätte tässä uudessa ajassa.

Kenties joitain teistä kehittyneistä valotyöntekijöistä häiritsee, että olette valinneet neljännen ulottuvuuden elämän. Toiset teistä ovat omahyväisen tyytyväisiä, että olette valinneet seitsemännen ulottuvuuden tai korkeamman elämän. Tällaiset tunteet ovat vanhan ajan jäänteitä ja niillä on vähän tekemistä uuden ajan kanssa. Valinnoissanne ei ole parempaa tai huonompaa. Kaikki roolit ja kaikki ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä. Kenties haluatte olla tähti ettekä pikkutekijä. Olette tähti omassa roolissanne - mikä tahansa rooli onkin.

Ymmärrättekö sen hämmennyksen ja monimutkaisuuden, jos kaikki siirtyisivät kolmannesta seitsemänteen ulottuvuuteen kerralla? Kehityksen ja luomisen on oltava vähittäistä. Valitsitte oman mukavuusalueulottuvuutenne egon sijasta sen perusteella, mitä vaaditaan tämän siirtymän aikana.

Voitteko siirtyä korkeampaan ulottuvuuteen sen jälkeen, kun olette saaneet ne valmiiksi projektit, jotka määräsitte itsellenne ennen saapumistanne maapallolle tässä elämässä? Aivan varmasti. Kun olette saaneet valmiiksi avainroolinne, olette vapaa tutkimaan ja elämään missä tahnansa haluamassanne ulottuvuudessa.

Ovatko seitsemännessä tai ylemmässä ulottuvuudessa olevat tämän siirtymän tähtiä? Eivät lainkaan. Heillä on pelkästään erilainen rooli tai tehtävä. Samalla tavalla kuin putkimiehellä ja insinöörillä. Kumpikin käyttää samanlaisia ongelmanratkaisutaitoja, mutta toisella on kehittyneemmät työkalut kehittyneempien ongelmien ratkaisemiseen. Kenties kolmannen ulottuvuuden silmillänne katsottuna insinööri on tärkeämpi - siis siihen saakka, kun vessanpönttönne on tukossa ja vuotaa yli eikä insinööripuolisonne osaa korjata sitä.

Onko jokin keino sen määrittelemiseen, miten monet valotyöntekijät tuntevat olonsa mukavaksi kussakin ulottuvuudessa kolmannen yläpuolella? Ei lainkaan. Sillä teillä on vapaus siirtyä ylöspäin tai alaspäin, kun haluatte. Ja haluatte tehdä sen, sitten kun olette saaneet ydintehtävänne valmiiksi. Ymmärtäkää, etteivät "ylöspäin" ja "alaspäin" ole välttämättä oikeat termit, mutta parhaat kuvaajat, mitä meillä on tällä hetkellä selittämään eri ulottuvuuksien paikkaa.

Jotkut teistä ovat huolissaan, että te ette saa koskaan ydintehtäviänne valmiiksi ja näin olette "jumissa" yhdessä ulottuvuudessa koko lopun maaelämänne ajan. Se on tietysti teidän päätöksenne. Jotkut teistä kiitävät tehtäviensä läpi ja siirtyvät riemuiten monien ulottuvuuksien mukavuusalueille. Toiset teistä pysyvät nykyisellä mukavuusalueellaan. Se on teidän valintanne ja vapautenne.

Päätätte ehkä vaihtaa kuudennesta ulottuvuudesta neljänteen, kun olette saaneet valmiiksi itse määräämänne tehtävät. Ulottuvuudet eivät ole lineaarisia, vaan jokseenkin kehämäisiä. Kenties haluatte tutkia tiettyä tunnetta, mikä on käytettävissä vain neljännessä ulottuvuudessa, tai päätätte hypätä kahdeksanteen ulottuvuuteen vain kokemuksen vuoksi ja sitten palata mukavuusalueellenne.

Mikään muu ulottuvuus kuin 1-3 ei ole "kielletty" teiltä valotyöntekijöiltä. Ette olisi valotyöntekijä, jos ette olisi saaneet loppuun kaikkia kokemuksia ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa ulottuvuudessa. Kolmannen yläpuolisissa ulottuvuuksissa on niin paljon tutkittavaa, ettei kukaan teistä halua palata noihin kokemuksiin. Aivan kuten teillä ei ole mitään tarvetta palata lastentarhaan päästyänne lukiosta, vaikka rakastittekin tuota kokemusta.

Te ette lähde maapallolta. Te pelkästään laajennatte maapalloa ja kaikkien olentojen kokemuksia siellä. Ja niin on teillä, jotka elätte ikuisesti kolmannen ulottuvuuden yläpuolella, ja niillä jotka päättävät ylläpitää kolmannen ulottuvuuden energioita maan päällä.

Miksi universumit auttaisivat olentoja ohjelmoimaan kolmannen ulottuvuuden elämän tähän uuteen aikaan? Ajatelkaa vain sitä jännitystä ja tunneskaalaa, mitä vaaditaan niiltä, jotka eivät pysty olemaan hyvin vuorovaikutuksessa kolmannen ulottuvuuden yläpuolella olevien kanssa. Ne jotka jäävät kolmanteen ulottuvuuteen, ovat äärimmäisen rohkeita olentoja. Kuten te kaikki olette. Tämä elämä ei ole säyseille sydämille.

Lopultakin teillä on koko ulottuvuuskirjo - neljännestä korkeimpaan mahdolliseen. Jokainen teistä on valinnut mukavuusalueen oman roolinsa vuoksi tässä ihmeellisessä siirtymässä. Kun olette saaneet loppuun tuon roolin - ja te päätätte, kun olette tehneet sen - olette vapaa leikkimään kaikissa ulottuvuuksissa neljännestä ylöspäin.

Tällainen vapaus on jännittävää eri ulottuvuuksien tutkimisessa - ja altistumisessa niiden taidoille ja ulkoiselle olemukselle, jotka tutkivat eri ulottuvuuksia.

Määritelkää oma mukavuusulottuvuutenne kysymällä itseltänne, mikä se on. Tutkikaa tuota ulottuvuutta iloisesti ja vapaasti. Ja sitten kun väsytte tuohon ulottuvuuteen - mikä tapahtuu, sitten kun olette saaneet valmiiksi siirtymäroolinne - tutkikaa uutta ja uutta ja uutta ulottuvuutta. Leikkikää sydämenne kyllyydestä vapauden ja ilon kera. Niin olkoon. Aamen.


-----------
ULOTTUVUUKSIEN VÄLILLÄ HYPPELEMINEN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: