WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 13. marraskuuta 2012

ENNENKUULUMATON EVOLUUTIOPROSESSI ON KÄYNNISSÄ
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Marraskuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Maapallon evoluutio - ensimmäisestä ulottuvuudesta neljänteen
Aurinkokunnan evoluutio - viidennestä ulottuvuudesta kuudennen puoliväliin 
Galaksin evoluutio - kuudennesta ulottuvuudesta seitsemännen puoliväliin
Tämän aliuniversumin evoluutio

 
*****
 
Rakkaat mestarit, Jumalan Kalojen aikakauden luomissäteitä jotka sisälsivät tiettyjä piirteitä, laatuja, hyveitä ja kuviota/kaavoja tuon ajan luomisprosessia varten, säteiltiin maapallolle ja ihmiskunnalle yli 2000 vuotta. Nuo Luojasäteet ovat nyt vetäytymässä ja sulkeutumassa. Siksi massat jotka ovat edelleen kiinni tasapainottoman kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden harhassa ja värähtelytaajuudessa, tuntevat ikään kuin eksyneensä - mikään ei toimi entiseen tapaan eikä näytä olevan mitään tulevaisuuden toivoa. Vanhoihin sääntöihin ja ohjenuoriin sekä erittäin moniin hyvin vakiintuneisiin instituutioihin ja uskonnollisiin järjestöihin ei voi enää luottaa ja monet putoavat kelkasta. Melkein kaikkien kolmannen/neljännen ulottuvuuden toimintamallien rodulliset, kulttuurilliset, sosiaaliset ja poliittiset rajat rikotaan tai haastetaan. Ihmisten tietoisuus on nousussa eikä mikään voi pysäyttää liikettä eteenpäin. Ihmiskunta on tulossa täysi-ikäiseksi ja kaikkien on seurattava laajentunutta tiedostamisvirtaa tai pudottava pysähtyneisyyden ja kaaoksen ansaan.
 
Onneksi useammat ja useammat ihmiset heräävät sisäänpäin virittymiselle saadakseen korostuneen tunteen itsensä tiedostamisesta, mikä johtaa perimmiltään korkeamman sielutietoisuuden haluamiseen jumalaisen tyytymättömyyden kautta. Jokainen kulttuuriryhmä, rotu ja maa maan päällä etsii suuntaa tai korkeampaa filosofista polkua seurattavakseen. Tämä ilmiö johtuu siitä, että ne Jumaltietoisuuden seitsemän sädettä maapallollenne, jotka sisälsivät jumalaisen suunnitelman Kalojen ajalle, ovat melkein täysin vetäytyneet ja ne korvataan Vesimiehen ajan 12 galaktisen tietoisuuden jalostuneemmalla ja korkeamman taajuuden säteellä. 
 
Heräämisen alkuvaiheissa, ennen kuin sieluyhdistyminen tapahtuu ihmisen sisällä, ei voida puuttua korkeammista ulottuvuuksista vapaan tahdon jumalaisen lahjan vuoksi, mistä perimmiltään tuli lahja, jolla oli suuret ja raskaat seuraamukset. Kuitenkin ihmisen saavuttaessa energiapuumerkin, mikä resonoi neljännen ulottuvuuden keskivaiheilla ja sitä korkeammalla violetin liekin taajuuksien kanssa, hän on valmis affirmoimaan: "Tapahtukoon sinun tahtosi. Pyydän suurinta parastani ja korkeinta lopputulosta kaikkien kannalta" ja näin hän harmonisoi henkilökohtaisen tahdon, korkeamman itsen tahdon ja maapallon jumalaisen suunnitelman kanssa. Tuloksena levittäytyy maaginen valopolku tuohon sieluun henkilökohtaisen rakkaus-, valo- tai elämäpilarin kautta. 
 
Tämä valopolku mitä usein kutsutaan elämänvirraksi, johtaa aitoon ydinolemustietoisuuteen, minkä myötä jokainen henkilö joka saavuttaa vaaditun tietoisuustason, alkaa vastaanottaa omaa erityisosuuttaan koodatuista kristallisista siemenatomeista, uutta galaktista tai aliuniversaalia jumalaista suunnitelmaa tai tehtävää varten. Nämä uudet siemenatomit sisältävät kehittynyttä viisautta, taitoja, ominaisuuksia ja laatuja, joita tarvitaan pätevöitymiseksi osallistumaan tulevaisuuden uuden kultaisen galaksin varhaisvaiheen luomisprosessissa. 
 
Evoluutioprosessi muuttuu, kaikkien ihmisten kehorakenne jalostuu ja tulee paremmaksi vähitellen. Opastusta ja ohjeita annetaan niille, jotka ovat virittyneet pyhään sydämeensä ja pyhään mieleensä ja jotka ovat luovuttaneet henkilökohtaisen tahtonsa Jumalan tahdon komentoon.
 
Tähän saakka massat ovat eläneet verhotun ja kuvitteellisen tietoisuuden maailmassa ja he näyttävät nyt kohtaavan tulevaisuuden, mikä tuntuu laivalta, joka on sysätty myrskyävälle merelle ilman ruoria. Tämä johtuu siitä, että peruselämänvoimaenergia joka on ollut kaikkien ihmisten käytössä kuluneella aikakaudella, ei ole enää täynnä tämän aliuniversumin vanhan jumalaisen suunnitelman suuren potentiaalin Jumalsiemeniä. Massat saavat edelleen niitä värähtelymalleja, joita he tarvitsevat vallitsevan tilan ylläpitämiseen. Ja vakuutamme teille, että Isä/Äiti Jumalamme ja valo-olentojen rakastava energia on aina ihmisten käytössä. 
 
Kuitenkin yhdistymiseksi siihen uuteen jumalaiseen suunnitelmaan mikä odottaa jokaista sielua, on oltava virittynyt ainakin neljännen ulottuvuuden keskivaiheen valotaajuuksiin. Isä/Äiti Jumalamme suurin toive on nähdä olemuksensa kaikkien osien palaavan itsemestaruuteen, jotta ne voivat nauttia siitä rakkaudesta, rauhasta, ilosta ja yltäkylläisyydestä, mikä on jokaisen sielun jumalainen syntymäoikeus. On käytettävissä suurten valo-olentojen apua ja enkelikunta vastaa aina kutsuun tai vetoomukseen avusta. On kuitenkin muuttumattomia universaaleja lakeja, joita on noudatettava, ja on oltava jokaisen ihmisen valinta, mitä polkua hän seuraa: valon polkua vai varjojen polkua.
 
Te, tähtisiemenet, jotka olette tasapainottaneet ja harmonisoineet neljän alemman kehon järjestelmänne värähtelymallit niin, että sielulaulunne resonoi neljännen ulottuvuuden neljänteen alitasoon ja korkeammalle, alatte nyt päästä tulevaisuuden kultaisen ajan korkeamman taajuuden säteisiin. On uusi jumalainen suunnitelma tälle aliuniversumille ja jokaiselle ihmiselle, joka on valmis pukemaan ylleen monivärisen, säteilevän viitan - jalostuneen valon aurakentän, mikä merkitsee valmiutta vastaanottaa uuden ajan hyveitä, laatuja, taitoja, kykyjä ja piirteitä. Nämä ihmeelliset lahjat on ohjelmoitu Luojavalon timantinkoviin hiukkasiin ja ne ovat nyt niiden ulottuvilla, jotka ovat saavuttaneet vaaditun itsemestaruustason.
 
Luojavalon timantinkovat hiukkaset ovat Luojatietoisuuden täydellisiä osia, jotka ovat valmiina aktivoitavaksi, ohjelmoitavaksi ja ilmennettäväksi uusiin ja rajattomiin luomishankkeisiin. Uuden luomisprojektin suunnitelman käynnistyksessä, sen jumalaiset hiukkaset koodataan jumalaisella suunnitelmalla. Nämä suunnitelman timantinkovat hiukkaset lähettää sitten eteenpäin rajattoman potentiaalin suurilla säteillä Isä/Äiti Jumala, joka vastaanottaa Ylimmältä luojalta käskyn uudesta projektista, mikä ilmennetään aineellisiin ulottuvuuksiin. Jumalaisen isän siemenajatukset joita säteillään sitten Jumalaisen äidin kosmisesta kohdusta, tunnetaan ydinolemusgeeneinä.
 
Teillä on DNA-rakenteessanne geenejä kaikista eri ulottuvuuksista, joita olette koskaan kokeneet. Te, tähtisiemenet, olette nyt valmistelutilassa, mikä totuttaa nykyisen neljän kehon järjestelmänne vastaanottamaan näitä ydinolemusgeenejä, uuden jumalaisen tehtävänne kera. Nämä voimakkaat, korkeamman taajuuden säteet sisältävät Luojan ydinolemussoluja uuden kultaisen ajan jumalaista suunnitelmaa varten ja niitä säteillään tämän aliuniversumin halki Elohimin ja arkkienkeliulottuvuuden suurten säteilevien astioiden kautta. Nämä värähtelytaajuudet muunnetaan pienemmäksi jokaisen ulottuvuuden jokaisella alitasolla. Jos näin ei olisi, kaikki aineelliset ilmentymät, myös ihmiset, palaisivat pyhän tulienergian sähkömagneettisesta voimasta tai intensiivisyydestä.
 
Pyhä valkoinen kosminen tuli. Niiden timantinkovien hiukkasten joita vedätte puoleensa heränneenä itsemestarina, on jatkuvasti kierrettävä. Ainoastaan tietty taso mikä on sopiva kunkin sielun integroida nykyisellä valaistumistasollaan, voidaan tallentaa fyysiseen astiaan, ja tasapainoa on säteiltävä muodon maailmaan. 
 
Ylin luoja koostuu äärettömästä ja määrittelemättömästä ydinolemusvoimasta, mikä on niin pakahduttavaa, että te ette voi edes kuvitella sen suuruutta. Tätä ihmeellistä ydinolemusvoimaa on heikennetty luomakunnan jokaisella ulottuvuustasolla, niin että te, tähtisiemen-kanssaluojat, voitte vaatia osanne tästä suurenmoisesta voimapotentiaalista. Jokainen ihminen sisältää satoja mahdollisia persoonallisuuspiirteitä, jotka on tallennettuna hänen neljän kehon järjestelmänsä (fyysinen, mentaali, tunne ja eetteri) geenirakenteeseen. Jokaisen ihmisen tehtävä on päättää, mitä persoonallisuuspiirteitä hän kehittää ja esittää ulkopuolisessa maailmassa. Mitä nopeammin neutralisoitte tai harmonisoitte negatiiviset persoonallisuuspiirteenne, sitä nopeammin jumalainen potentiaalinne tai mesari-itsenne ilmestyy esiin. Vasta silloin voitte saada pääsyn koko potentiaaliinne kanssaluovana mestarina fyysisillä olemassaolotasoilla.
 
Nyt planeettanne on kytketty suoraan Suuren keskusauringon sydänytimeen Linnunratagalaksissa. Luojavalon uudet kosmiset aallot ovat suuri lahja heränneille sieluille maaplaneetalla. Vaikka näitä jalostuneita ja korkeataajuuksisia säteitä ei säteillä suoraan alemman neljännen ja kolmannen ulottuvuuden alitasoille, valon transformoivat taajuudet suodattuvat vähitellen vaikuttamaan kaikkiin ja kaikkeen maapallon pinnalla ja sisässä.
 
Tiedemiehet ovat ilmoittaneet, että on löydetty "vetyeste" tämän aurinkokunnan reunalta. Nämä ovat valokalvoja, joista olemme puhuneet aiemmin. Tiede ja henkisyys vahvistavat ja yhdistävät monia käsitteellisiä opetuksia ja teorioita menneisyydestä, kun enemmän ihmisiä yhdistyy pyhän mielen resursseihin.
 
Tuloksena asettumista linjaan galaksin keskuksen kanssa ja virittymisestä galaksin Suureen keskusaurinkoon, maapallo on nostamassa taajuusmallejaan, sielulauluaan, jotta se voi palata asemaansa pyhänä planeettana. Tämän aliuniversumin värähtelytaajuuksia parannetaan myös, tuloksena Luojavalon timantinkovien hiukkasten pommittamisesta universaalin Isä/Äiti Jumalamme kautta. Linnunratagalaksi on myös jaettu 12 sektoriin tai kvadranttiin, aivan kuten universumi on jaettu aliuniversaaleihin sektoreihin, ja jokaisella kvadrantilla galaksissa on hallitseva Kahdentoista neuvosto. Toivottavasti saatte paremman ymmärryksen lukujen 12 ja 144 merkityksestä, sillä nämä luvut soveltuvat luomisen moniin puoliin tässä aliuniversumissa.
 
Tietoisuuskoodauksianne muutetaan jatkuvasti positiivisilla tai negatiivisilla ajatuksilla, aikomuksilla ja teoilla. Teille esitetään suvaitsevaisuus-, hyväntahtoisuus-, nöyryys- ja kärsivällisyystestejä ja myös kulttuurinäkemyksenne haastetaan. Joka päivä niitä siemenajatuksia jotka sisältävät näiden aspektien negatiivisia taajuusmalleja, kuihtuu ja häviää, kun lakkaatte syöttämästä niihin energiaa. 
 
Olemme opettaneet teitä tulemaan eläväksi meditaatioksi, minkä myötä pystytte toimimaan tehokkaasti maaympäristössänne ja samalla säilyttämään tietoisuuden tasapainoisen alfatilan. Seuraava askel on pyrkiä elämään jatkuvassa ilon ja kiitollisuuden tilassa, tullen näin eläväksi rukoukseksi. Kun teistä tulee tehokkaampi kanssaluoja maatasolla, teidän on jatkuvasti tarkkailtava energiamallejanne ja pyrittävä parantamaan niitä. Teidän on tavoiteltava pysyvää harmoniaa ja jalostunutta jumalaista ilmaisua. Teidän on vapautettava sisäinen pyhän tulen voima, mikä on useimmilla ollut horroksessa tuhansia vuosia. Teidän on opittava ohjaamaan ja keskittämään energianne niille elämän alueille, joita haluatte muuttaa. 
 
Muodostamalla Luojaelämänpyöränne ja parantamalla sitä, kylvätte keskittyneen muutoksen siemeniä ja teille toimitetaan luomisen pyhää tulta, mitä tarvitaan sen ilmentämiseen, mitä olette kuvitelleet. Päätavoitteenne on oltava itsemestaruuden saavuttaminen fyysisessä astiassa ollessanne. Silloin kun pyrkimyksenne on suunnattu koko ihmiskunnan korkeimpaan parhaaseen, annetaan erivapaus ja suurempi määrä Luojavaloa tuodaan ulottuvillenne.
 
Rakkaat ystävät, kuvitelkaa, miltä tuntuu saada pääsy Jumalan luojaolemuksen rajattomaan varastoon. Kuvitelkaa itsenne suureksi energiapyörteeksi, mikä sykkii voimakkaasti, lähettäen loistavanvärisiä, upeita säteitä, säteillen energia-aaltoja ja luoden kaikkea, mitä sielunne pystyy kuvittelemaan. Aistikaa, miltä teistä tuntuisi, kun heijastamanne energiat pyörivät ja kiinteytyvät, kun rakenteesta ja muodosta tulee erottuvia, kauniita ja mittaamattoman ainutlaatuisia - teidän luomuksianne - ajatustenne, rakkautenne/tunteidenne ja inspiroidun mielikuvituksenne kautta. Pyrimme auttamaan teitä ymmärtämään sen, miksi te ja maapallo olette niin tärkeitä näinä kaoottisina aikoina planeetallanne. Tässä galaktisessa kokemuksessa, maapallo on paikka, missä olla tällä poikkeuksellisella, aliuniversumin laajentumisen ja lajien kehittymisen jaksolla. 
 
Rakentakaa visiotanne, urheat ja uskolliset ystäväni. Aloittakaa pyhästä sydänkeskuksestanne ja ottakaa takaisin se voima ja suurenmoisuus, mikä on jumalainen perintönne. Alkakaa sitten säteillä tuota voimaa ja täydellisyyttä fyysiseen astiaanne ja ulospäin maailmaanne - suhteisiin, työpaikkaan, yhteisöön, maahan ja maailmaan. Sallikaa kaiken, mikä ei enää palvele teitä, jatkaa rajoittuneella polullaan tai liittyä teihin rajattoman potentiaalin korkeampien taajuuksien ulottuvuudessa muuntumisprosessin kautta. 
 
Polku valoa kohti ja polku pidemmälle pimeyteen ovat nyt tulleet selvään eroamiskohtaan. Teidät pakotetaan kohtaamaan kerta kaikkiaan jäämävarjonne - kaikki puutteet ja rajoitukset jotka pidättelevät teitä täysin voimaantuneen itsenne oivaltamisesta. Itsensä mestarina oleminen ei ole arka- tai heikkosydämisille, rakkaat ystävät. Hyväksykää valomiekkani, mikä on koodattu Isä Jumalamme jumalaisella tahdonvoimalla, ja hyväksykää säteilevä valon ja rakkauden malja rakkaalta Äiti Jumalaltamme, kun kuljemme rohkeasti eteenpäin, uuden ajan sarastukseen.
 
Olen aina lähellä opastamassa, ohjaamassa, innostamassa ja suojelemassa teitä.
 
Olen ArkkiEnkeli Mikael.
ENNENKUULUMATON EVOLUUTIOPROSESSI ON KÄYNNISSÄ

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: