WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 12. marraskuuta 2012

Astraalitaso

Astraalitason näkymä

Astraalitasolla on seitsemän alajaotusta, joista jokaisella on vastaava kiinteysasteensa ja ainetilansa. Ne eivät ole avaruudessa toisistaan erillään olevia paikkoja, toistensa ulkopuolella olevia, kuten sipulinkerrokset. Jokaisen tason tai alatason aine läpäisee sen alapuolella olevan tason tai alatason aineen, joten täällä maan pinnalla kaikki tasot ovat olemassa samassa avaruudessa yhdessä, vaikka on totta, että eineen korkeammat muunnelmat ulottuvat fyysisestä maasta kauemmaksi kuin alemmat.

Puhuessamme siis ihmisestä, joka kohoaa tasolta tai alatasolta toiselle, emme ajattele, että hänen lainkaan tarvitsee liikkua avaruudessa, vaan pikemminkin, että hän siirtää tietoisuutensa tasolta toiselle tullen vähitellen vastaanottavammaksi yhden ainejärjestelyn väreilyihin ja alkaen sen sijaan vastata korkeaman ja hienomman järjestön värähtelyihin, joten yksi maailma näkymineen ja asukkaineen näyttää hitaasti häipyvän hänen näkyvistään, kun toinen, korkeammanluontoinen maailma sen sijaan näyttä sukeltavan hänen eteensä.

Laskiessamme nämä alajaotukset korkeimmista ja vähiten aineellisists alaspäin huomaamme niiden luonnollisesti jakautuvan kolmeen luokkaan;

jaotukset 1, 2 , ja 3 muodostavat yhden sellaisen luokan ja

4, 5, ja 6 toisen,

kun tas seitsemäs eli kaikkein alhaisin alataso on yksinään.

Eri luokkiin kuuluvien aineiden välinen erotus tulee verrannollisesti selväksi, kun verrataan 

kiinteää ja juoksevaa ainetta toisiinsa, ja taas jonkin luokan eri alajaotusten aineiden välistä erotusta voitaisiin verrata 

kiinteän aineen kahteen lajiin, kuten esim.

teräkseen ja hietaan. 

Jättäen hetkeksi seitsemännen alatason huomioon ottamatta voimme sanoa, että 

astraalitason 4, 5, ja 6, alatason taustana on fyysinen maailma, jossa elämme, kaikkine ominaisuuksineen.

Kuudennen (6) alatason elämä on yksinkertaisesti samanlainen kuin taivallinen elämämme tämän maan päällä, paitsi että fyysinen ruumis tarpeineen on poissa, mtta kohotessaan viidennen (5) ja neljännen (4) alatason läpi tulee elämä yhä vähemmän aineelliseksi poistuen aina kauemmaksi alemmasta maailmastamme ja sen harrastuksista. 

Lähde: Astraalitaso C.W. Leadbeater

Tunnekeho eli astraalikeho

Ihmisen tunne-elämä myrskyineen ja tyynineen sijaitsee astraalikehossa.

Tuo keho on paraskin kameleontti, se vaihtelee vilkkaasti värejään valvetilan aikana. Esimerkiksi rakkaudenpuuska tai vihanpuuska täyttää koko tunnekehon.
        
Tunne-elämää tarvitaan, koska sen varaan rakentuu sosiaalinen toimintamme koko laajuudessa.
       
Samanlainen tunnepohjainen toiminta vallitsee koko luomakunnassa.
       
Olipa kysymyksessä susi- tai sorsaemo, niin he huolehtivat poikasistaan.
       
Jopa panevat oman henkensäkin alttiiksi poikasten puolesta moninaisin keinoin.
      
On muistettava, että kasveillakin on oma tunnemaailmansa. Ken rakkaudella kasvejaan kasvattaa niin kasvikin kiitävät monella tavalla.

Lähde: Esko Jalkanen  Uusi ajatus löytyy luonnosta  

       

Ei kommentteja: