WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 2. lokakuuta 2012

KUN HERÄÄTTE, JUURI KOKEMANNE TIEDOSTAMINEN JÄRKYTTÄÄ TEITÄ

Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
28.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Siirrytte kaikki vääjäämättä heräämishetkeä kohti. Se on käsittämättömän merkittävä tapahtuma, koska se merkitsee huomattavinta muutosta ihmiskunnan tietoisuudessa, kun pääsette paljon suurempaan ymmärrykseen rakkauden todellisesta merkityksestä. Ei sanan - mikä on tavallinen, ylikäytetty ja myös kammottavan väärinkäytetty - vaan voiman, sen kaikenkäsittävän todellisuuden, mikä on rakkaus. Se on astia, missä koko luominen on, ja tietysti se on rajatonta, ilman minkäänlaisia rajoituksia. Ja "astiaa" käytetään tässä vain, koska tarvitsette jonkinlaisen käsitteen tai ajatuksen, mihin laittaa tuon rajattoman, jotta voitte saada vähäisen mielen tajunnan, hämärän kajastuksen siitä, mitä se on. Mutta mitä se on, menee todellisuudessa täysin yli kyvystänne ymmärtää se millään merkityksellisellä tavalla. Tämä muuttuu.

Tiedostamispuutteenne, pikkuruinen havainto- tai näkökenttänne kun asutte harhassa, on todella tukahduttava ja monet ovat tietämättömiä tästä puutteesta itsessään, koska ego täyttää heidän mielensä häiriötekijöillä, mitkä näyttävät indikoivan, että suurta tiedostamista on läsnä. Ei ole, ja silloin kun heräätte, juuri kokemanne tiedostaminen järkyttää teitä. Tieto ja ymmärrys koko luomisesta on sisällänne. Jos sanotaan tätä enemmän, se rajaisi lisää rajatonta.

Rajat ovat harhaa. Ne ovat yritystä elää äärimmäisen kapea-alaisesti miniympäristössä, mikä rakennettiin yksinomaan tuohon tarkoitukseen. Se oli huvittavaa peliä, mutta sen alkuparametrien joustamattomuuden vuoksi on jäänyt erittäin vähän liikkuma- tai parantamisvaraa. Aioneiden kuluessa rajoituksista joita tuputettiin pelissä eläville, tuli aina vain sietämättömämpiä, mikä johti eskaloituneeseen ristiriitatilaan jatkuvasti kasvavan asukasmäärän keskuudessa. Koska noista ongelmista on tulossa hyvin intensiivisiä ja vaikeita, valaistuneempien sielujen kehotukset parempien rinnakkaiselotapojen etsimiseen aletaan ottaa vakavasti.

Ne jotka auttavat teitä toisista ulottuvuuksista, tekisivät itsensä innokkaasti tunnetuksi, jotta he voisivat liikkua keskuudessanne ja tarjota vapaasti viisauttaan ja kokemustaan, mitä tarvitsette epätoivoisesti, jos teidän on tarkoitus välttää tuhoutumisenne. Tietysti tuhoutuminen sinänsä on mahdotonta, kun olette kuolemattomia olentoja, mutta ihmishenkien massiivista lisäuhraamista - tuloksena järjettömistä päätöksistä ratkaista kansainvälisiä ongelmia ryhtymällä sotaan - täytyy välttää ja vältetään.

On tulossa hyvin selväksi, että uusia kommunikointitapoja jotka johtavat kansainvälisesti käyttäjäystävällisiin yhteistyömenetelmiin kaikkien hyödyksi tällä planeetalla, on löydettävä ja otettava käyttöön. Niitä on ulottuvilla. Tarvitaan vain merkittävä muutos niiden näkökulmassa, jotka johtavat niitä kansainvälisiä tapaamisia ja keskusteluja, joita käydään jatkuvasti ympäri maailmaa. Tämän näkökulman on tultava kansalta ja se on esiteltävä niille, jotka edustavat heitä maailman näyttämöllä - ja sitä on tapahtumassa.

Ensin edustajanne vastustavat ehdotuksianne, koska he ovat eläneet vieläkin kuvitteellisemmassa maailmassa, mitä harha yleensä antaa - enemmän kotelossa oikeastaan. He ovat ottaneet oikeuksia ja etuoikeuksia itselleen, joihin he eivät ole oikeutettuja, ja päättäneet tehdä harkintansa salassa, minkä jälkeen he kommunikoivat äänestäjilleen riittämättömän ja epätäydellisen raportin havainnoistaan ja päätöksistään.

Tämä kaikki on muuttumassa, koska uudet ja modernit kommunikointi- ja informaation jakamismenetelmänne eivät salli salaisuuksia pidettävän enää vähääkään aikaa. Totuus tulee esiin ympäri planeettaa ja leviää viruksen lailla hyvin nopeasti. Monet niistä jotka luulivat kontrolloivansa maailmaa, kokevat voimakkaan herätyksen, kun heidän salaisuutensa ja sopimuksensa tulevat julkiseen tietoon, kun taas toiset ovat kieltämisen tilassa eivätkä usko, mitä tapahtuu.

Teidän - valonpitäjät, valonkantajat ja tiennäyttäjät - on jatkuvasti keskityttävä olemaan rakkautta toiminnassa. Päästäkää irti kaikesta jäljellä olevasta tuomitsemisesta, vihasta, katkeruudesta tai halusta kostaa tai maksaa takaisin. Avatkaa sydämenne sille rakkaudelle, mikä pyyhkii planeetan yli, ja sallikaa sen näyttää teille, että kaikesta huolehditaan jumalaisesti. Ilmaisemalla rakkautta ja vain rakkautta muutatte maailmaa. Siksi olette maailmassa. Se tarvitsee teidän apuanne muuttuakseen - niiden avun lisäksi, jotka seisovat toisissa ulottuvuuksissa koko ajan rinnalla, valmiina auttamaan.

Rakkauden pitäminen sydämessänne ja aikomus jakaa sitä syrjimättä ja ehdottomasti jokaiselle ihmiselle on erittäin voimakasta, erityisesti kun tuota aikomusta kannustaa ja tukee se jumalainen rakkauskenttä, mikä kietoo planeetan sisäänsä. Teillä on vapaa tahto, joten teidän tehtävänne on avata sydämenne ja antaa rakkauden virrata lävitsenne. Näin muutatte kollektiivista tietoisuuskenttää, mikä on hyvin pitkään ollut pelon motivoima. Ja te teette sitä. Olette ikään kuin upputuneet syvään, mutaiseen ja myrkylliseen veteen ja rakkausvirta puhdistaa ja hajottaa myrkkyjä ja epäpuhtauksia. On jo monia alueita, jotka ovat kirkkaita ja sädehtiviä, ja prosessi jatkuu, kunnes täydellinen puhtaus on saavutettu ja se alkaa ylläpitää itsensä.

Tätä te teette: puhdistatte planeettaa ja kaikkia sen aistivia elämänmuotoja, joita se tukee hyvin tehokkaasti, kun aikomuksenne on jatkuvasti antaa vain rakkautta joka tilanteeseen. Kyllä, te lipsutte ja rakkaudettoman ajatuksen, sanan tai teon aikomus karkaa teistä, mutta koska olette tietoinen ja sitten muutatte tuon aikomuksen, tapahtuva vahinko on minimaalinen ja nopeasti korjattu. Tässä myrkyllisessä vedessä uitaessa on erittäin vaikeaa välttää toisinaan nielemästä "suullista" ja tuntemasta, että teistä itsestännekin tulee myrkyllinen. Teistä ei tule. Olette ilmaisseet aikomuksen olla rakkautta toiminnassa, puhdistajia ja pidätte tuon aikomuksen, joten jumalainen rakkauskenttä tukee teitä koko ajan ja antaa lohdutusta ja vakuuttelua, silloin kun teistä tuntuu, että te ette ole yhtään niin hyvä, kuin pitäisi olla. Älkää tuomitko itseänne. Rakastakaa itseänne ja jakakaa tuota rakkautta. Vain se teidän tarvitsee tehdä, jotta pääsette heräämiseenne.

Rakastava veljenne, Jeesus

KUN HERÄÄTTE, JUURI KOKEMANNE TIEDOSTAMINEN JÄRKYTTÄÄ TEITÄ
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: