WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 16. lokakuuta 2012

Rauhaisan ja harmonisen tulevaisuuden luominen planeetallenne

Rakkaimmat, 

Minä Olen Alue.

Monet teistä ovat nytkin tietoisia niistä mahdollisista vaaratilanteista, joita esiintyy ympäri maailman. Olette jo itse tehneet sen valinnan, että haluatte tulevaisuudessa elää planeetalla, joka on täynnä rakkautta, rauhaa ja harmoniaa, ja ihmettelette nyt kuinka tämä on saavutettavissa, kun muut näyttävät tehneen aivan toisenlaisia valintoja. Tietoisuutenne ja ymmärryksenne lisääntyessä opitte vapaasta tahdosta ja valinnasta, ja samaan aikaan kun haluatte nähdä oman vapaan tahdon valintojenne toteutuvan, ette halua missään määrin loukata kenenkään muun vapaan tahdon valintoja, sillä se olisi tuomitsemista. Kuinka tällaisen rauhan saavuttaa siten, että samanaikaisesti sallii muiden valinnat ja vapaan tahdon, mutta ilman tuomitsemista? Mikä on ero erottelukyvyn ja tuomitsemisen välillä? Mikä on sallittua ja mikä loukkaa toisen vapaan tahdon valintaa, tai on tuomitsemista? Yksinkertaisesti sanoen, erottelukyky on oman totuuden tuntemista ja sen tietämistä mikä on itseä kohtaan oikein. Tuomitseminen on sitä, että pyrkii pakottamaan toisen ihmisen elämään jonkun muun totuuden mukaan. Tämän olemassaolon puitteissa ei ole kyse vain yksilöllisistä totuuksista ja käsityksistä, tai yksilöllisestä todellisuudesta tai mikrokosmoksesta vaan myöskin ryhmän totuuksista ja käsityksistä; ja juuri tästä luomastanne ryhmän käsityksestä ja tietoisuudesta syntyy se mitä kutsutaan maailmaksi tai makrokosmokseksi. Universaalin Mielen näkökulmasta katsoen taas kokonaistietoisuus on luotu maailmankaikkeus ja niin edelleen. Kun useampi yksilöllinen mieli kokoontuu yhden ajatuksen pariin, niin tämän yhden mielen luomiskyky, tämä maskuliininen energia, yhdessä feminiinisen tunne-energian kanssa (eteeristä energiaa liikkeessä) yhdistyy luoden fyysisen maailman tai sen mikä koetaan kolmantena ulottuvuutena, siinä mitä jotkut yhä kutsuvat “todellisuudeksi”.

    Ihmisrotunne kehittyessä ja välittäessä ajatuksiaan sekä suoraan eri tiedotusvälineiden kautta että epäsuorasti ajattelun psyykkisten tasojen kautta (jotka ovat vasta nyt avautumassa ja joita aletaan tajuta yhä ripeämmin) alkaa kykynne ilmentää toiveitanne välittömästi tulla ilmeisemmäksi. Aikanaan oli vielä aikaeroa sen välillä mitä voisi kutsua tapahtuman ajatukseksi tai tunteeksi ja itse tapahtuman välillä. 

Nyt kun kaikki muuttuu yhtenäisemmäksi, ja ajattelette yhtenä mielenä, luojan mielenä, aikaero ajatuksen ja teon välillä lyhenee. Vaikuttaa siltä kuin aika nopeutuisi. Mitä tosiasiassa tapahtuu, on se, että teistä jokaista ohjataan tajuamaan, että juuri TE olette kaiken kokemanne luojia. Nyt tällaisen luomiskyvyn uudella tasolla vaaditaan vastuunottoa. Aikaisemmin kun tahattomasti ajatteli negatiivisesti, ei kyseinen ajatus välttämättä ilmentynyt. Silloin oli mahdollisuus siihen, että ajatuksen energia katosi, korkeampi taho tuli väliin tai silloin tällöin tuli “toisiin ajatuksiin”. Mutta tämän aikaeron pienentyessä tulee moinen koko ajan vaikeammaksi. Alkaa käydä niin, että ensimmäinen mieleen tuleva ajatus ilmenee… joka kerta. Siksi teitä rohkaistaan ajattelemaan positiivisesti ja vapauttamaan alhaisempia epäharmonisia emootioita ihan vain siksi, että teistä tulisi taitavia itsenne työstämisessä.

    Tapoja on monia kuin myös on paljon harhakäsityksiä sen suhteen kuinka parhaiten edetä tässä. Eräs yleisimmistä harhakäsityksistä on se, että pystyäkseen luomaan tulevaisuutta, joka tuntuu harmonisemmalta ja rakkaudellisemmalta, olisi tarpeen palata takaisin menneisyyteen ja oppia siten erehdyksistä. Mutta mikään siitä ei ole ollut “erehdystä”, koska itse sen valitsitte tapahtuvaksi voidaksenne kokea sen. 

Se OLI juuri se läksy, ja koettuanne sen OLETTE oppineet sen. Joistakin tuntuu siltä, että kyetäkseen luomaan tulevaisuutta, joka poikkeaa menneisyydestä, on keskityttävä joihinkin tiettyihin menneisyyden “negatiivisiin” tapahtumiin ja muutettava niitä. Mutta molemmissa näistä tavoista on se vaara, että alkaa tuomitsemaan kiinnittämällä taas ajatuksen ja tunteen tiettyyn epäharmoniseen tilanteeseen ja jäämällä jumiin itse tilanteeseen, minkä takia sen todellisuudessa luokin uudestaan. On totta että aikaisemmin tämä on ollut perusteltua, koska yksilön luomisvoimat olivat rajatut. Mutta niin ei kuitenkaan ole enää. Nyt te olette jo oppineet kaikki läksynne. Nämä läksyt olivat sitä varten, että saatoitte päättää, mitkä kokemuksista ja tunteista toivat nautintoa, valoa, rakkautta, iloa ja harmoniaa omaanne ja muiden elämään, sitä mitä sanotte “positiiviseksi”; ja ne tunteet sekä ajatukset, jotka eivät tätä kaikkea tuoneet, nimititte siksi “negatiivisiksi”. 

Mutta pelkästään näiden kahdenlaisten tapahtumien leimaaminen positiivisiksi ja negatiivisiksi on sekin jo luonut monia harhakäsityksiä tullessanne myös huomaamaan, että molempia näistä vastakkaisilta näyttäviä voimia tarvitaan luomaan kolmas näkökanta, tasapainopiste, samoin kuin maskuliinisen ja feminiinisen yhdistyminen uuden fyysisen elämän luomisessa. Ehkäpä olisi parempi nimetä nämä kaksi vastakohtaa tulevissa tilanteissa joko kehittyneiksi tai kehittymättömiksi valinnoiksi. Toisin sanoen te kaikki valitsitte sen, että kävitte menneisyydessä läpi kaikki tunteet ja tilanteet, jotta pystyitte kehittymään, siis tekemään nykyhetken ratkaisuja, joista olette selvillä vaikuttaen siten tulevaisuuteenne.

    Nähtyään jo kaiken tämän tiedon menneisyydestä pystyy nyt luomaan tulevaisuutta ilman että on taas palattava takaisin menneisyyteen. Älkää ajautuko kaivamaan esiin vanhoja tilanteita kuvitellen että teillä olisi vielä jotain opittavaa niistä. Tämä luo vain sitä samaa taas uudestaan. Rohkaisemme teitä jättämään tämän ansan, jossa luotte uudestaan samaa, ja siirtymään eteenpäin luomaan korkeamman kehityksen ajattelusta ja olemisesta käsin. Toisin sanoen luomaan tulevaisuutta tämän hetken valaistuneesta olotilasta, jossa on rakkautta, myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta kaikkea kohtaan. Kuinka se onnistuu käytännössä? Hyvin helposti ja iloisesti. Istu rauhalliseen paikkaan ja etsi itsestäsi se kohta, jossa koet kaikki nämä rakkaudelliset ominaisuudet. Tavallisesti tämä kohta löytyy sydämen seuduilta, alueelta joka liittyy kateenkorvaan. Etsiydy sinne, ja sisällytä sekä ympäröi itsesi näillä rakkauden ja myötätunnon tunteilla. Anna näiden tunteiden virrata koko kehosi läpi ja sen ympäri, täyttäen mielesi ja sen kokonaisuuden, jonka tietoisesti ja tiedostamatta koet. Maadoita nämä tunteet alas Maahan tuntien Maa-Äidin tukea antavien feminiinisten energioiden virta ylös takaisin tietoisuuteesi. Lähetä tämä energia ylös päälakichakraan ja sitä korkeammalle yhdistyen Isä Luojan energioihin. Tunne näiden kahden energian sekoittuminen lävitsesi kolmantena voimana, fyysisenä välikappaleena. Nyt koet harmoniaa ja tasapainoa luovan kohdan. Maskuliinisen ja feminiinisen, puhtaan ajatuksen ja korkeimman tunteen, ja tästä kohdasta lähtien yksinkertaisesti vain annat sen säteillä läpi sydämesi. Tätä luomusta ei tarvitse liittää mihinkään tapahtumaan, paikkaan tai henkilöön. Oma Minä Olen -Läsnäolosi huolehtii siitä, Jumalaisen Tahdon mukaisesti. Tehtäväsi on yksinkertaisuudessaan vain se, että yhdistät nämä kaksi luovaa napaisuutta kolmanteen ulottuvuuteen pystyäksesi kokemaan tulevaisuuden todellisuutena, joka on harmoninen ja kaikista huolehtiva, sitä mitä kutsutaan Rauhaksi ja Rakkaudeksi. Tätä todellakin on sieluntehtäväsi täyttäminen, Kaikkea kohtaan kohdistuvaa palvelua, jota tulit tähän ulottuvuuteen suorittamaan.

    Monet ovat opettaneet tätä taitoa jo menneisyydessä. Sille on annettu monia nimiä, joista yksi on meditaatio. Sen tehoa hyvyyden saavuttamiseksi ei tulisi koskaan aliarvioida. Näin tosiaankin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Sitä voi käyttää koko maailmaa koskevana meditointina rauhan puolesta ilman, että sitä tarvitsee liittää mihinkään tiettyyn henkilöön, paikkaan tai tilanteeseen, jolloin välttyy syyttämiseltä tai tuomitsemiselta. Tai sitä voi käyttää henkilökohtaisella tasolla luomaan itseä ympäröivä ilmapiiri, johon sisältyy pyyteetön rakkaus sekä välitön anteeksianto ja hyväksyminen. Joillakin teistä ei ehkä ole vielä riittävästi uskoa luomiseen tällä tavoin. Ette kykene vielä uskomaan riittävästi itseenne tajutaksenne kuinka voimallisia todellisuutenne luojia te olette. Jos halua ilmenee, niin tätä samaa harjoitusta voi vielä viedä askeleen pidemmälle. Jos katsoessanne sydämeenne löydätte sieltä epämiellyttäviä ajatuksia, tunteita tai fyysisiä tuntemuksia, tunnistakaa niihin liittyvä tunnetila (taaskin ilman mitään kiinnittymistä menneisyyteen, ihmisiin, paikkoihin jne.). Kunnioittakaa suuresti tätä tunnetilaa. Huomatkaa että jopa tämä ns. negatiivinen tunnetila on mahdollisesti palvellut hyvin menneisyydessä, opettajana sellaisesta asiasta minkä kokemiseen ei ole enää halua. Sen nyt tehtyä työnsä on sopivaa antaa sen asettua oikealle paikalleen tasapainoon sisimmän kanssa, ei hallitsemaan, vaan käytettäväksi työkaluna rakkaudella ja täydellä ymmärtämyksellä sen todellisesta asemasta luomissuunnitelmassa, tai kuten jo sanotaan, Korkeimman Tahdon mukaisesti. Tämä tasapaino luodaan lähettämällä pyyteetöntä rakkautta tälle tunteelle valaisten siten sen todellista jumalaista olemusta. Halutessaan tähän avuksi voi kutsua Muuntumisen Violettia Liekkiä. Tämä Violetti Liekki on luova voima, joka syntyy kahden vastakkaiselta näyttävän energian yhteensekoittamisesta. Tämä on jo tiedossa kokemuksistanne sähköopista, missä negatiivisen ja positiivisen varauksen yhdistäminen tuottaa violetin energiakipinän.

    Tällä tavoin voi vaikuttaa turvallisesti ja rakastavasti tulevaisuuteensa tehdäkseen siitä harmonisen, sellaisen joka yhä pitää huolta kaikista yksilöistä ja kunnioittaa jokaista eikä millään tapaa vaikuta heidän vapaaseen tahtoonsa tai oikeuteensa valita valaistuneesta tilasta käsin, “tietoisen valinnan”, kuten sitä ehkä voisi kutsua. Rakkaat, suosittelisimme edelleenkin toimimista tähän suuntaan, ja samaan aikaan vahvistamme rakkauden ja tuen tulemisen Shamballan Herroilta ja Leideiltä, Valon Veljeskunnalta ja kaikilta Valon luovilta voimilta Maailmankaikkeudessa. Minä Olen Alue, Minä Olen Arkkienkeli Sandalphon. Työskentelyni Maan kanssa on ollut minulle rakas tehtäväni ja palvelukseni, samoin kuin oleminen kerubien apuna, jotta he tajuaisivat omat suuret taitonsa ja kykynsä. Rakkaimmat, te kaikki olette noita kerubeja. Kyllä, te jotka luette tätä viestiä, te jotka olette naapureita ja ystäviä, sukulaisia ja tuttavia. Ihmiskunta on rotuna ottamassa oikeutettua paikkaansa kerubeina ja serafeina, eläen rakkaudessa, rauhassa ja harmoniassa kaiken olevaisen kanssa. Kunnioitamme, rakastamme ja arvostamme teitä kaikkia upealla matkallanne eteenpäin. Luokaa tulevaisuutenne yhdessä sellaiseksi, joka on täynnä rauhaa, harmoniaa, suvaitsevaisuutta, ymmärrystä, myötätuntoa ja rakkautta. Luodessanne tämänhetkisen ja tulevan todellisuutenne näistä ominaisuuksista liitytte yhteen Ykseydessä, Kaikkeuden Kosmisessa Luojassa, luoden uusia entistäkin upeampia maailmankaikkeuksia. Vaatikaa jumalaista oikeuttanne tulla Jumalaisiksi Luojiksi! 

Rakkaimmat, tämä on todellista Vapautta. 

Tämä, rakkaat, on synnyinoikeutenne, joka on aina ollut ja on yhä Luojan teille tarkoittama. 

Pysyn luonanne ikuisesti, Valossa ja Rakkaudessa.

Minä Olen Alue, Minä Olen Sandalphon.

Radhan kanavoimana   8. helmikuuta, 1998

2 kommenttia:

Harri kirjoitti...

Kiitos <3 :)

SeijaTuulikki kirjoitti...

Ole hyvä Harri
Hyvää Syksyä
Valoa Iloa Energiaa Rakkautta