WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

maanantai 22. lokakuuta 2012

MONIULOTTEINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ, OSA 3Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
17.10.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Osa 1: Mytre ja Arcturuslaiset 24.9.12 - Moniulotteinen käyttöjärjestelmä
Osa 2: Mytre ja Arcturuslaiset 2.10.12 - Matka emäalukselle, osa 5
 

------

Tervetuloa integroimaan moniulotteisen käyttöjärjestelmänne osa 3.

Toisessa osassa integroimme olemuksemme neljännen ulottuvuuden itseen salliaksemme neljännen kokemusulottuvuuden olla ensisijainen ja vallitseva itsemme. Olemme laajentamassa tietoisuutemme korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin. Emme kuitenkaan kadota yhteyttä kolmannen ulottuvuuden itseen - ainakaan tällä hetkellä, mitä meillä on aikaa jäljellä.

Toisaalta kolmannen ulottuvuuden itse ei ole enää vallitseva ilmaisumme. Sen sijaan vierailemme kolmannen ulottuvuuden todellisuudessamme, mutta asumme moniulotteisen ITSEMME korkeammissa taajuuksissa. Pyydän nyt Arcturuslaisia auttamaan meitä moniulotteisen käyttöjärjestelmämme integroimisen kolmannessa osassa.


Arcturuslaiset puhuvat:

Rakkaat ylösnousevat ystävämme, autamme hyvin iloisena teitä tässä pyrkimyksessä, sillä me olemme lisääntyvästi osa elämänne nyt joka hetki. Kun sanomme "me", emme tarkoita ainoastaan meitä Arcturuslaisia, vaan tarkoitamme "meitä galaktisia, taivaallisia, ylösnousseita mestareita ja Gaiaa".

Gaia palaa uuteen ja upeaan viidennen ulottuvuuden maailmaisuunsa. Sanomme "palaa", sillä viidettä ulottuvuutta ei hallitse aika sellaisena, kuin tunnette sen alemmissa maailmoissanne. Näin ollen jotain ei luoda - se vain on, sillä kaikki on ääretöntä.

Aloitamme lyhyellä matkalla viidennen ulottuvuuden maapallolle. Pakatkaa siis psyykkiset kassinne ja avatkaa sydämenne ja kolmas silmänne. Silloin voitte paremmin hahmottaa tämän upean todellisuuden, mitä olette luomassa. Antakaa sen moniulotteisen käyttöjärjestelmänne, minkä olette integroineet tähän mennessä, ohjata teidät näkemään uuden maan …

No niin, miten pääsette uudelle maapallolle? Pääsette sinne laajentamalla tietoisuutenne tuohon todellisuustaajuuteen. Vetäkää muutama kerta pitkään, syvään ja hitaasti henkeä, kun samalla varmistakaa, että hengitätte ulos kaksi kertaa pidempään kuin sisään. Rentoutukaa hitaasti ihaniin kuviin rauhasta, tyyneydestä, turvallisuudesta, ykseydestä ja ilosta.

Aloittakaa kuvittelemalla todellisuutenne joitain lempiasioita. Kun koette näitä lempiasioita - sanotaan vaikka luonnossa oleminen - kuvitelkaa itsenne suosikkipaikkaan luonnossa. Tuo luonto voi olla takapihallanne, verannallanne tai luonnonsuojelualueella.

Luonto on ylösnousseempi kuin useimmat ihmiset, sillä ihmiset ovat niitä rakkaita ja urheita vapaaehtoisia, jotka ovat ottaneet voimakkaimman polariteetin itselleen. Tämän äärimmäisen polariteetin vuoksi heidän on tarvinnut käsitellä suurinta pelkoa sekä suurinta erillisyyttä ykseydestä. Koko Gaia - planeetta, luonto, kasvit, eläimet, ilmakehä - odottaa ihmisten ylösnousemusta. Onneksi monet ihmiset kuuntelevat Gaiaa ja sallivat sen auttaa itseään. Olette kaikki auttaneet Gaiaa hyvin paljon. Nyt teidän on aika sallia Gaian auttaa teitä.

Yhdistykää nyt mielikuvassanne tietoisuuden kautta johonkin kauniiseen paikkaan Gaian keholla. Muistakaa, että teidän ja Gaian keho on sama asia. Visualisoikaa esimerkiksi kehonne istuvan meren rannalla. Teidän ja Gaian keho on yhtä. Kokekaa, miten laajentuneelta teistä tuntuu, kun todellakin oivallatte, että te olette Gaia …

Aivan kuten jokainen hiekanjyvä on Gaiaa, aivan kuten jokainen pikkukivi rannalla on Gaiaa, aivan kuten jokainen vesipisara, jokainen kala, jokainen valas ja delfiini, jokainen vene, jokainen ihminen, jokainen pilvi, jokainen auringonnousu ja jokainen auringonlasku on Gaiaa, tekin olette Gaiaa. Silloin kun käsitätte tämän tosiasian, alatte tuntea, miten olette yhtä.

Olette yhtä jokaisen pikkukiven, hiekan, veden ja taivaan kanssa. Olette suuri moniulotteinen olento. Kun muistatte tämän, tunnette, että te ette ole ainoastaan fyysinen itsenne. Aivan kuten voitte havaita, että Gaian maapallo laajenee korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin, voitte tuntea, miten moniulotteinen ITSENNE laajenee korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin.

Kuvitelkaa, miten se fyysinen itse joka istuu jossain fyysisessä tilassa, on myös neljännen ja viidennen ulottuvuuden itsenne, joka käyttää suurta mielikuvituksen voimaa ja sijoittaa teidät tähän kauniiseen paikkaan luonnossa …

Paikka on todellinen. Tuntekaa tästä kauniista paikasta luonnossa, miten olette luonnon joka komponentti … Tarkkailkaa, miten tämä luonto laajenee viidenteen ulottuvuuteen … Kun tunnette Gaian viidennen ulottuvuuden ilmaisun, päästäkää se korkeaan sydämeenne …

Kuunnelkaa korkean sydämenne sanovan kolmannelle silmälle: "Kaikki on hyvin nyt. Tämä olento on valmis kokemaan uuden maapallon."

Sitten kolmas silmänne mikä sisältää aivolisäkkeen, kertoo käpylisäkkeelle: "Päästä korkeampaa valoa sisään, sillä tämä olento on valmis kokemaan moniulotteisia havaintoja. Tämä olento on valmis kokemaan ylösnousemuksen."

Nyt viidennen ulottuvuuden ilmaisumuodostanne voitte havaita useita moniulotteisia elämän ilmaisuja. Voitte havaita, miten monia tähtialuksia on taivaalla ja miten olemme laskeutuneet, tulemme laskeutumaan ja olemme laskeutumassa.

Voitte nyt ymmärtää, miten olemme vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa ja miten ihmiset sanovat: "Tervetuloa. Olemme hyvin onnellisia tavatessamme teidät. Olemme hyvin iloisia, että olette täällä." Voitte myös kuulla meidän sanovan: "Olemme hyvin onnellisia, että syleilette meitä tällä upealla ja rakastavalla tavalla."

Ja tuokaa nyt tuo kuva vuorovaikutuksesta meidän, korkeampien ilmaisujenne kanssa, neljännen ulottuvuuden auraanne. Neljännen ulottuvuuden aura on integroitu koko kehoonne ja kehonne jokaiseen soluun ja atomiin.

Näin neljännen ulottuvuuden auranne on valmis olemaan ensisijainen ilmaisunne tällä hetkellä, niin että se voi auttaa moniulotteisen käyttöjärjestelmänne integroimisessa kolmannen ulottuvuuden aivoihinne.

Tuntekaa moniulotteinen käyttöjärjestelmä, kun se siirtyy sydämeenne, tunteisiinne ja kehoonne vahvistamaan kokemuksia neljännen ulottuvuuden aurastanne. Voitte hioa näiden moniulotteisten havaintojen yksityiskohtia katsomalla kolmannella silmällä, keskittyen yksityiskohtiin mistä tahansa ITSEN havainnosta, todellisuudesta ja/tai ilmaisusta. Korostakaa näitä yksityiskohtia ja voitte "panoroida" taaksepäin koko kuvan saamiseksi.

Moniulotteinen käyttöjärjestelmä integroi kaikki havaintonne, ajatuksenne, tunteenne ja kokemuksenne kehoon hermojen sähkö- ja valosynapsien kautta. Kolmannen ulottuvuuden itsenne kokee nämä synapsit hermoimpulsseina. Neljännen ulottuvuuden itsenne kokee ne sähkönä ja viidennen ulottuvuuden itsenne kokee ne valona.

Nämä synapsit yhdistetään moniulotteisesta käyttöjärjestelmästä kunkin todellisuuden matriisiin. Esimerkiksi tarkastelkaa kuvaanne viidennen ulottuvuuden maapallolta moniulotteisen käyttöjärjestelmän kautta, havaitaksenne matriisisynapsit siihen ihanaan paikkaan luonnossa, missä juuri kävitte mielikuvituksessanne.

Tuntekaa synapsi olemuksessanne, kun se värähtelee ja yhdistää tämän todellisuusmatriisin moniulotteiseen käyttöjärjestelmäänne, jotta voitte kokea sen todellisuuden moniulotteisesti.

Jos tarkkailette näitä synapseja kolmannella silmällä, voitte fokusoitua jokaisen ulottuvuuden tarkkaan ley-linjaan. Tällä havaintotavalla näette, miten ley-linjat yhdistyvät moniulotteiseen ITSEENNE.

Moniulotteisen ITSENNE kautta nämä synapsit yhdistyvät myös neljännen ulottuvuuden auraanne. Nähkää epämääräinen matriisin neljännen ulottuvuuden itsenne ympärillä. Katsokaa fyysisen muotonne matriisia tästä perspektiivistä.

Salaisuutena moniulotteisen käyttöjärjestelmän yhdistämisessä 3D-aivoihin on, että sitä ei yhdistetä ainoastaan 3D-aivoihin. Yhdistätte sen koko 3D-matriisinne. Tällä tavalla ette ylikuormita aivojanne, kun koko maa-astianne on näiden kuvien, ajatusten ja tunteiden vastaanottaja. Koska voitte nyt nähdä 3D-kehomatrsiisin, voitte nähdä, miten nämä synapsit ovat yhteydessä neljännen ja viidennen ulottuvuuden uuteen maahan. Kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuus kietoutuu yhteen viidennen ulottuvuuden todellisuuden kanssa!

Tuntekaa, miten tämä 5D-todellisuus siirtyy kehonne jokaiselle alueelle. Tarkkailkaa, miten tämä yhteys siirtyy koko fyysisen kehonne jokaiseen synapsiin ja laajentuu 97%:iin DNA:sta, minkä tämä viidennen ulottuvuuden valo aktivoi.

Sitten kun tämä DNA on täysin aktiivinen, saavutatte enemmän ja enemmän vasemman ja oikean aivopuoliskonne yhteistoimintaa. Silloin kun toimitte 100%:n aivokapasiteetilla, voitte käyttää moniulotteista käyttöjärjestelmää 100%:iin aivotoiminnastanne, ei ainoastaan 5%:iin.

Yhdistynyt vasen ja oikea aivopuolisko sallii teidän hallita sekä kuvallisen että analyyttisen ajattelun. Silloin kun tämä 97%:ia DNA:sta käynnistetään, koko moniulotteinen käyttöjärjestelmä voi lopulta integroitua fyysisiin aivoihinne.

Tunnette kuitenkin tuon yhteyden koko kehossanne, ennen kuin alatte lähettää sitä fyysisiin aivoihin. Kuvitelkaa, miten synapsit 97%:ssa DNA:ta käynnistyvät ja vaikuttavat koko kehoonne, ennen kuin ne vaikuttavat aivoihin.

Sallikaa näiden synapsien astua vähitellen aivoihin ja sitten vähän nopeammin, sitten vähän nopeammin …

Aivot ovat fyysisessä kehossanne, mutta keho on mielessänne. Tuntekaa, miten aivoista on tullut mielenne … Hengittäkää tuohon mieleen ja sallikaa mielen hengittää teihin … Sallikaa näiden kahden sekoittua ja tulla yhdeksi …

Olette moniulotteinen olento. Moniulotteinen käyttöjärjestelmänne on täysin yhdistynyt kolmannen/neljännen ulottuvuuden aivoihinne.

Aivan kuten käynnistätte uudelleen tietokoneen käyttöjärjestelmävaihdoksen jälkeen, käynnistätte nyt uudelleen aivonne. Antakaa itsellenne aikaa levätä, nukkua ja rentoutua. Laittakaa siksi tämä prosessi tauolle.

Kun joskus lataatte suurta tiedostoa tietokoneelle, se alkaa toimia hyvin hitaasti, kun pääsette 97%:iin. Kun pääsette tuohon 97%:iin, pitäkää prosessissa taukoa ja odottakaa, kunnes on aikaa olla täysin hiljaa paikallaan.

Sitten "klikatkaa" tuota prosessia ja sallikaa moniulotteisen informaation viimeisen osan latautua ja integroitua täysin. Sulkekaa tuossa kohtaa prosessi. Toisin sanoen, "sammukaa" menemällä hyvin syvään meditointitilaan.

Sitten kun meditoinnin jälkeen käynnistytte uudelleen ja tulette linjoille, moniulotteinen käyttöjärjestelmänne on täysin integroitu.

Sitten sinä olet SINÄ, moniulotteinen ITSESI.

Siunauksia. Näemme upean valonne.

Arcturuslaiset
 

MONIULOTTEINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ, OSA 3
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: