WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

MIEKKOJEN SILTAKryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
29.9.2012 Toronto, Kanada
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Yli vuosikymmenen Kryon on viitannut "miekkojen siltaan". Onko se viimeinen taistelu? Onko se lainkaan taistelu? Voisiko se olla vertauskuva monille asioille … vai kaikkea tätä? Kryon paljastaa lopultakin, mitä se merkitsee. Ja muuten, olemme täysillä mukana siinä ja olemme olleet jo jonkin aikaa.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Torontossa, Kanadassa 2012.

*********


Tervehdys, Rakkaat Ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Asioiden suunnitelmassa saavutatte huippukohdan, mitä kutsuisimme "ihmiskunnan päätöskohdaksi". Voidaksenne nähdä tämän samassa valossa kuin minä, teidän on ymmärrettävä kaksi asiaa. Ensinnäkin, palattaessa vähän ajassa taaksepäin muistatte, että kerroin teille ensimmäisissä kommunikoinneissani, että ihmistietoisuus oli muuttumassa. Toin alusta saakka teille informaatiota ominaisuuksistani planeetalla, että ihmiskunta oli muutoksessa ja olin saapunut erityistarkoituksesta, mikä oli magneettiverkon muuttaminen. Kerroin teille, että Kryon-ryhmä lopettaisi vuonna 2002 ja lähtisi ja näin tapahtui. Tämä kaikki oli reaktio siihen, mitä olitte saaneet aikaan ihmiskuntana, ja jotkut teistä ovat vähän laskeskelleet ja oivaltaneet, että kaikki tämä oli hyvin päiväntasausten prekession piirissä - 36 vuoden ikkuna, missä aurinkonne asettuu linjaan galaksin keskuksen kanssa, planeetan huojumisen 26000 vuoden jakson alku ja loppu.

Tämä astronominen piirre on myös esoteerisesti [metafyysisesti] linjassa sen kanssa, mitä muinaisihmiset sanoivat - ihmiskunnan kaikkein tärkein päätöskohta, millä on valtava energeettinen tarkoitus. Siksi saavuin ja jos katsotte ensimmäisiä kommunikointejani, näette, miksi saavuin, sillä ihmisillä tapahtui jotain ja se liittyi tulevaisuuteenne. 

Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten kerroin teille tämän ja vuoteen 1993 mennessä saitte julkaisun [Kryon kirja yksi]. Tässä nyt sitten olette vuodessa 2012, kaikkien näiden vuosien jälkeen täsmälleen siinä, mitä sanoimme teille tulevan. Annoimme teille mahdollisuuksia tuolloin - joistain niistä tuli ihmiskunnan mahdollisuuksia ja joistain ei tullut. Käsittelemme vain mahdollisuuksia, mutta suurimmat mahdollisuudet puhuivat tulevaisuudestanne tänä päivänä.

Toiseksi haluan teidän muistavan, että silloin kun tulitte tälle planeetalle, jokainen teistä oli ainutlaatuinen. Sillä ei ole merkitystä, miten vanha olette istuessanne täällä - jokainen teistä on vanha sielu. Vanhat sielut ovat niitä, joilla on taipumus virittyä kuuntelemaan ja lukemaan tällaista viestiä, ja olemme sanoneet myös tämän. Meillä on siis ainutlaatuinen ryhmä ja haluan teidän kaikkien muistavan sen totuuden kipinän, kun saavuitte. Tuoreena kvanttisuudessa, mikä lukkiutuu muistiinne ja soi korvissanne, kun saavuitte vauvana: "Tämä on se elämä, mikä muuttaa asioita."

Teissä on joitain, jotka ovat esittäneet myös kysymyksen: "Miksi minä elän?" 

Tiedätte, kuka olette. Silloin kun kaikkialla ympärillänne oli pimeyttä, mitä aiheuttivat olosuhteet ja tilanteet - osa niistä terveydellisiä - me olimme paikalla. Kerromme teille, miksi olette täällä. Olet täällä suorittamassa tämän tehtävän, minkä aloitit monta vuotta sitten, vanha sielu! Tämä on päätöskohta ja minun näkökulmastani se on jo mennyt.

Edessänne ei ole mitään testiä, sillä olette jo läpäisseet sen. Teidän aikajanallanne sitä on vielä 18 vuotta [prekessio]. Niinpä tämän vuoden loppu, vuoden 2012 merkki tuossa päivänseisauspisteessä, on vain sitä - juhlimispiste 3D-ajassa. Tässä kohtaa juhlitte, että olette selvinneet siitä. Ja riittää kun sanon nyt, että ne jotka loivat tämän valaistuneen paikan nimeltään Maa, tietävät, että teitte sen. Taivaalla on jo juhlia ja kuitenkin planeetalla tapahtuu asioita, joita kerroimme tapahtuvan, ja on niitä, jotka ovat huolissaan.

Miekkojen silta, paljastus

Haluan antaa teille sen, mitä kutsun "miekkojen sillan paljastukseksi". Nämä sanat olen antanut teille monta kertaa menneisyydessä. Kerroimme teille, että lopussa - tarkoittaen planeetan vanhan toimintamallin loppua [nyt] - teillä olisi miekkojen silta.

Minäpä kerron teille vähän mahdollisuuksia tulevaisuudesta, välittömästä tulevaisuudesta. Tätä ei tapahdu sukupolvien päästä, vaan paremminkin juuri nyt. Miekkojen silta on täällä. Jotkut teistä ovat päätelleet tämän informaation muotoon, mitä sitten vertaatte muinaisiin profetioihin pyhissä kirjoituksissa ja yritätte parhaanne mukaan yhdistää päivämäärät ja tapahtumat niin, että voitte selvittää asian. Jotkut teistä ovat sanoneet: "Aha, miekkojen silta, sen on pakko olla aika, missä planeetalla on taisteluja. Se on Harmagedon ja se on täällä." Kerron sinulle, rakas ystävä, että Harmagedon tapahtuu jollain toisella maapallolla, johonkin toiseen aikaan! Voitte jättää tuon profetian laskuista sellaisena, mitä ei tapahdu teille.

Sanon sen uudestaan, rakas ihminen: älä katso entisiä profetioita ja sovella niitä mihinkään, mitä täällä tapahtuu. Entinen profetia "tappoi" teidät vuosituhannen vaihteessa, muistatko? Kuitenkin olette täällä 2012! Olette siirtyneet niiden planeetan muinaisihmisten ja alkuperäiskansojen nykyprofetiaan, jotka näkivät pohjoisen ja etelän yhteensulautumisen - profetiaan sulkakäärmeestä ja profetiaan kondorista ja kotkasta. Tämä on planeetan energialiikettä tavalla, mitä mikään "modernin ajan" profetia ei ole koskaan ennustanut. Sen sijaan se tuli alkuperäiskansoilta, sillä he näkivät joidenkin aikafraktaalien mahdollisuudet, jotka puhuivat siitä, että ihmiskunta ohittaa viidennen päätöspisteen ja siirtyy sen seuraavaan osaan, mitä kutsumme "ihmistietoisuuden suureksi muutokseksi".

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miekkojen silta. Analysoidaanpa siis sitä. Kerrotaanpa teille, mitä meillä oli mielessä, silloin kun annoimme teille nämä sanat, ja pyydämme teitä olemaan rakentamatta tälle mitään, mitä täällä ei sanota. Älkää sitten heijastako lisää asioita siihen, mitä annetaan. Älkää yrittäkö selvittää piilomerkityksiä siinä, mitä annetaan, sillä aion antaa sen kokonaan teille nyt.

Silta

Se on hyvin suoraviivaista. Se on silta, joten katsotaanpa sitä ensin. Mitä silta tekee ja miksi sellainen on oltava? No, onneksi olkoon, rakkaat ystävät, koska päätöskohta ei ole aina silta. Joskus se on kuilu - kuilu johon ihmiskunta putoaisi, joten heidän täytyisi aloittaa kaikki alusta. Tai kenties päätöskohta on, ettei ole lainkaan siltaa, mikä merkitsee kaiken pysyvän samana. Ei olisi mitään muutosta ja saisitte enemmän sitä, mitä teillä oli - tulevaisuuden mitä ei olisi missään ja mitä ei olisi koskaan kirjoitettu. Mutta näin ei lainkaan tapahdu.

Voi, tästä on kirjoitettu hyvin monta kertaa, mutta sitä ei ole vanhoissa kirjoituksissanne, rakkaat ystävät. Saatte uusia kirjoituksia paljon sen jälkeen, kun kumppanini on poissa. Voi, hän tulee takaisin, mutta pitkän aikaa tämän elämän jälkeen ne kirjoittavat uusia kirjoituksia, jotka näette tuon päivän profeettoina. He puhuvat siitä, mitä planeetalla on seuraavaksi, ja he näkevät muutoksen ihmisluonteessa. He näkevät sen, mikä johtaa ruumiillistuneen ihmisen "kvanttisoitumiseen" - se mitä tapahtui plejadilaisille kauan sitten, tapahtuu täällä, kun ylitätte sillan.

Mutta se on kaukana tulevaisuudessa. Entä nyt? Silta mitä ylitätte, on silta vanhojen ja uusien toimintamallien välillä. Lopulta kaikki ihmiset ylittävät sen, mutta tämä on niin uutta tällä hetkellä, että ainoat jotka todella ylittävät sen, ovat hyvin vanhoja sieluja, sillä ainoastaan he näkevät sen ja heillä on akaasia valmis sitä varten. Mutta teidän pitäisi tietää tämä: tämä silta on kaikille ja kun te ylitätte tämän sillan, toiset seuraavat vertauskuvallisesti perässänne. He ylittävät sen edes tietämättä siitä. He ylittävät sillan uskomukseen uudenlaisesta todellisuudesta.

Seuraavana luovutaan vanhoista ajattelumalleista siihen liittyen, mitä odotetaan. Seuraavana hyväksytään uudet, sodattoman tulevaisuuden ajattelumallit. Seuraavana tarkastellaan sivilisaatiota eri tavalla, kuin teille on kerrottu siitä, mitä se voisi olla. Seuraavana luovutaan niistä vanhoista peloista, mitä odottaa, joita hyvin monilla on ollut hyvin pitkään.  Tämä on silta. Se on kaunis asia. Se tosiasia, että on ylipäätään silta, on kaunis asia.

Silta on rakennettu pitkän ajan kuluessa. Synkronistisesti tiesimme sillan tulemisesta vasta 30 vuotta sitten. Näin uutta tämä energia on. Ihmiskunnalla on vapaa valinta ja silloin ei ollut suurta mahdollisuutta, olisiko yhdistynyt energia luonut liikkeen sillan luomiselle. Mutta pieni mahdollisuus oli.

Vuoden 1987 Harmonisessa yhdistymisessä tiesimme, että siltaa rakennettiin. Vuonna 1989 erikoisrakenne oli pakoillaan. Vuonna 1993 silta oli olemassa. Sitten aloitte nähdä Neuvostoliiton kaatuvan ja aiempien vihollisten yhdistyvän talousliittoon Euroopassa. Se ajatus, että voisitte laittaa asioita yhteen niiden hajalle repimisen sijasta, oli uusi. Diktaattoreita alkoi kaatua ja silta oli paikoillaan eikä suurin osa ihmisistä edes huomannut sitä, koska kaikki tapahtui hitaasti. Mutta te tunsitte muutoksen tulevan, eikö niin? Tästä sillassa on kyse.

Mitä olemme kertoneet teille sillasta? Itse asiassa emme paljonkaan, paitsi sen, että siltaa ylitettäessä vanhan energian edustajat eivät pitäisi siitä. Vanha energia ei halua teidän pakenevan! Vanha energia ei halua teidän ylittävän siltaa, koska se ei voi ylittää sitä. Tiesittekö sen? Se ei voi ylittää. Niiden ihmisluonteen vanhojen toimintamallien jotka olette tunteneet kaikki nämä vuosituhannet, täytyy jäädä sillan vanhaan päähän. Ne eivät voi ylittää, sillä silta hylkii kaikkea, mikä ei ole rakkautta, myötätuntoa ja valoa. Ne asiat jotka ovat pimeitä, mukaan luettuna entinen ihmisluonne, ei voi mennä. Mutta ne joille puhun tällä hetkellä, ovat jo sillalla. Tämä oli sinun suunnitelmasi, vanha sielu, ja nämä sanat ovat soineet korvissasi tähän päivään saakka - syntymätuulessa annettiin sanat, että tämä voisi tapahtua elinaikanasi. Mitä siis tapahtuu seuraavaksi?

Miekat

Puhutaanpa miekoista. Kun kuulette sanan "miekka", mieleenne juolahtaa ensimmäisenä taistelu. Miekkojen silta on taistelu ja kerroimme tämän teille myös. Miekat ovat vertauskuvallisia ja ne merkitsevät monia asioita, joten kuvataanpa asioita, joita tarkoitamme niiden sanovan teille.

Numero yksi. Ne ovat todella taisteluase. Tulee taistelu. "Kryon, tarkoittaako tämä, että tulee sota?" Mahdollisesti kyllä. Kerromme teille, että Lähi-idässä kiehuu tällä hetkellä. Olette huomanneet, eikö vain? Mitä tiedätte Lähi-idästä, rakas ystävä? Aloitetaanpa tutkimalla asioita hetken. Missä energiassa kasvoitte? Mikä oli Lähi-idän energia? Mitä energia oli 1940-luvulla? Israelin valtion muodostamisen myötä rakennettiin vihamuuri kummallekin puolelle. Muuri oli niin paksu, että kummankin puolen lapsia kehotettiin vihaamaan toisiaan heti, kun nämä kykenivät ymmärtämään kieltä. Heille kerrottiin, keitä viholliset olivat. Missä te olitte silloin?

Jotkut teistä eivät olleet täällä vielä. Kun olitte saapuneet, olitteko nuoruudessanne tietoinen Lähi-idästä? Ette erityisen. "Mistä vihassa on kyse?", kysyitte ehkä. Mitä jos kertoisin teille sen olevan sukuriitaa? Juutalaisen mestarin kaksi poikaa ovat mukana siinä. Toinen löysi arabit ja toisen pysyi juutalaisena. He eivät halua kuulla tätä, mutta he ovat kaikki juutalaisia. (Älkää kertoko heille tätä.)

Jos katsotaan sukulinjaa, se on melko selvää, ja kuitenkin se on täydellinen järjestely joko ratkaisuun tai sotaan. Järjestely johtaisi tämän maailman loppumiseen suurpalossa, minkä olisi synnyttänyt tämä viha. Tämä on Nostradamuksen profetiassa ja pyhissä kirjoituksissa, mutta se ei ole enää tämän planeetan profetia. Viha on kuitenkin edelleen olemassa. Viha on yhtä suurta kuin silloin, mutta missä kaikki terrorismi oli 40 vuotta sitten? Se oli eristettyä.

Israelissa, Palestiinassa ja ympäristöalueilla olevat saivat sen suurimmat haittavaikutukset, mutta nyt sitä näyttää olevan kaikkialla - ja teitä huolestuttaa. Miksi näin olisi? Vastaus on, että vanha energia piti tyytyväisenä tämän vihan hillittynä, sillä tämä jatkaisi sitä eikä siihen tulisi koskaan mukaan ulkopuolisia. Ulkopuolisilla on taipumus tuoda ei-haluttua valoa osapuolille. Yhtäkkiä koko maapallo on mukana ja se voi nähdä koko tilanteen edessään. Vanha kaarti haluaa sotaa, aivan kuten kaikkina aioneina aiemmin. Ne jotka ovat sillalla, pitävät valoa ja näyttävät maailmalle, miten ylittää silta. Myös monet nuoremmat Israelissa, Palestiinassa ja Iranissa pitävät valoa! Sitä on kaikkialla vanhan kaartin ympärillä ja he ovat raivoissaan, sillä he ovat häviämässä "vihataistelun".

Tuleeko sotaa? Mitä tapahtuu? Voitte tuntea sen hautuvan, eikö vain? Jotkut teistä eivät halua katsoa uutisia, sillä pelkäätte, mitä huominen tuo. Ei ole edes vielä vuoden loppu! Tuleeko taistelua?

Minäpä kerron teille, rakkaat ystävät, tälläkin hetkellä Lähi-idässä on pienen sodan mahdollisuus. Teille on kerrottu, että jos Lähi-idässä on jotain sotaa, koko maailma liittyy mukaan ettekä te selviydy siitä. Minä kerron teille, että se on vanha toimintamalli, sillä jos ja kun se tapahtuu, katsokaa tarkkaan, ketkä päättävät olla osallistumatta sotaan. Sillä tällä planeetalla hautuu uusi tietoisuus ja kerron teille tämän: sen perusteella miten näemme mahdollisuudet edessänne tulevaisuudessa, sillä ei ole sillan kannalta merkitystä suuntaan tai toiseen, tuleeko taistelua vai ei.

Se mitä tapahtuu Iranissa, on lopulta se ja sama joka tapauksessa ja kerron teille miksi: koska ei ole ketään, joka ottaa vanhan kaartin paikan. Ei kasva ketään nuoria tilalle! Kaikki ikivanhat tyypit joilla on vihaa, siirtelevät shakkinappuloita, ikään kuin he edustaisivat koko kansaa, mutta he eivät edusta. Tulee aika - mitä kenties sota pahentaa - mikä saa aikaan vallankumouksen tuossa maassa. Ylivoimaisesti ei haluta sotaa.

Kysykää israelilaisilta, haluavatko he vielä sotaa. He sanovat "ei", mutta pelkäävät, että heidän vihollisensa tuovat heille sodan. Keitä heidän vihollisensa ovat ja mikä muuttuu, rakkaat ystävät?  Luuletteko tietävänne, mitä tapahtuu Syyriassa, Egyptissä ja Libyassa? Luuletteko tietävänne? Minäpä kerron teille, että siellä tapahtuu sen uudelleenkalibrointia, mihin he uskovat ja keitä heidän vihollisensa ovat. Kyse on siitä, mitä he haluavat hallitukseltaan. Minäpä kerron teille, mitä he kaikki haluavat lopulta - ette näe sitä ehkä 20 vuoteen, mutta he haluavat kouluja ja sairaaloita. He haluavat samaa, mitä teillä on kaupoissanne, ja he haluavat vapauden palvoa profeettaansa ilman, että pieni ryhmä sanelee heille säännöt, miten se pitäisi tehdä. He haluavat kunnioittaa Muhammedia omalla tavallaan ja nähdä Jumalan rakkauden hänessä niin, kuin hän suunnitteli. Tätä tapahtuu. Tämä on se taistelu. Ongelmana on, että vanha energia taistelee tätä vastaan, sillä se menettää kontrollinsa, jos he saavat haluamansa.

Käsillä on toimintamallimuutos ja näette sen siellä ensin eikä se ole ehkä kaunista, joten haluan teidän odottavan kärsivällisesti. Älkää vetäkö viime hetkellä esiin sitä, mitä Nostradamus sanoi, ja sanoko: "Hän oli oikeassa." Mikään hänen sanomansa ei ole ilmentynyt vuoden 1987 jälkeen. Älkää yhtäkkiä tarttuko Ilmestyskirjan kirjoituksiin ja vetäkö esiin kaikkia niitä sanoja, jotka eivät ole olleet totta 30 vuoteen. Mitään sellaista ei ole tapahtunut, mitä sanottiin tapahtuvan. Siinä kuulostaa ainoastaan todelta se, että Lähi-idässä on edelleen ongelmia.

Kaikki nuo nelisäe-ennusteet ovat pudonneet lattialle eivätkä ne ole toteutuneet. Ajoitus ei ole oikea niiden tapahtumiselle nyt. Katsokaa vaikka. Voi, on edelleen niitä, jotka sanovat: "Se tapahtuu, se tapahtuu, se tapahtuu!" Sillä he ovat panostaneet pelkoon ja kontrollointiin. Jotkut heistä itse asiassa haluavat sen tapahtuvan ja he uskovat huipentuman olevan hurmio menemisestä kotiin Jumalan luo. Haluan kertoa teille, rakkaat ystävät, että menette kaikki kotiin! Mutta koti on sillan yli sodattomalle maapallolle. Sitä on silta. Vanha energia on sitkeää.

Mitä muuta miekka merkitsee?

Miekka on symboli, vertauskuvallinen symboli totuudesta. Miekkojen silta on totuuden silta. Joskus juhlassa laitatte miekat ristiin yläpuolellanne, ymmärrättekö tämän? Näin me näemme sen. Tuleeko tiestä sillalle vaikeakulkuinen? Kyllä, mutta tiesit sen ilmestyessäsi planeetalle, rakas ystävä, eikä sen tarvitse merkitä maailmansotaa - eikä se merkitse.

Lähi-idässä on tällä hetkellä niitä, jotka selvittävät juuri sitä, pitäisikö heidän jatkaa vihaamista vai ei. He eivät luota toisiinsa, mutta he eivät myöskään halua jatkaa entistä tapaa. On diktaattoreita, jotka ovat lähtemässä tai jotka ovat jo lähteneet ja jotka korvataan johtajilla, jotka lopulta keventävät ja pehmentävät asemaansa naapureihin. Se johtuu siitä, että he oivaltavat haluavansa kouluja, sairaaloita, teitä ja turvaa lapsilleen. Onko teidän liian vaikea kuvitella sitä?

Media kiiruhtaa kauhukuviin ja kertoo teille, että he kaikki riutuvat toistensa tappamisesta. Haluaisin pyytää teitä haastattelemaan heitä. Älkää haastatelko niitä, joita näette uutisissa, vaan sen sijaan äitejä ja isiä, joita ei nähdä uutisissa ja joilla on sama usko kuin uutisissa näkemillänne. 

He kertovat teille: 

"Antakaa meille rauha. Jättäkää meidät rauhaan. Antakaa meidät kasvaa omalla tavallamme omassa kulttuurissamme. Emme halua tehdä pommeja. Haluamme saada myötätuntoa." Tätä on silta. Tilanne voi huonontua, ennen kuin se paranee, ja olemme kertoneet teille tämän monta kertaa. Mutta tästä syystä olette täällä.

Hitaasti ne harvat jotka aiheuttavat vihaa, nähdään harvoiksi. Monet tekevät oman näkemyksensä tunnetuksi ja korvaavat nuo harvat.

Se mitä teette seuraavaksi, on erittäin tärkeää. Mitä se on? Aiotteko pelätä sitä vai olla myötätuntoinen sitä kohtaan, ymmärtää sitä, seistä suorassa ja siirtyä eteenpäin siltaa pitkin? Aiotteko kyyristyä pelosta nurkkaan ja olla huolissanne, milloin näette odottamanne? Vanha energia on sitkeää. Totuuden miekka on aktiivinen ja voi hyvin ja totuus vallitsee valossa.

Minkä muun totuuden voisitte tunnistaa? 

 Entä totuus siitä tavasta, millä asiat toimivat myötätuntoisella maapallolla - jolloin teillä ei voi olla sellaisia epärehellisyysongelmia, joita teillä on nyt? Liiketoiminta muuttuu, hallitukset muuttuvat ja pankkitoiminta muuttuu. Oletteko järkyttyneitä tästä? Jonain päivänä tiedätte, että olette todella muuttaneet sitä tapaa, millä asiat olivat planeetan pimeimmissä nurkissa. Sitä ei kukaan odottanut ja oivallatte, että te olette vaikuttaneet.

Olen Kanadassa ja tiedän sen, mutta kerron seuraavan niille, jotka kuuntelevat ja lukevat amerikkalaisessa yleisössä: valmistautukaa! Koska on joitain instituutioita, jotka ovat vielä kaatumatta, joissa ei ole rehellisyyttä ja joita ei voisi koskaan auttaa pelastamalla taloudellisesti. Taas kerran kerromme teille suurimman olevan suuri lääketeollisuus ja olemme kertoneet sen teille aiemmin. Se on vääjäämätöntä. Jos ei nyt, niin kymmenen vuoden päästä. Se on vääjäämätöntä ja ne taistelevat pysyäkseen hengissä eivätkä ne ylitä siltaa. Sillä sillan toisella puolella on uusi tapa, ei vain lääkkeille vaan myös hoidolle. Toimintamalleja joita ei ole vielä ajateltu ja jotka eivät edusta mitään paraillaan olemassa olevaa järjestelmää, luovat ja kehittävät ne nuoret mielet, joilla on käsityksiä, mistä seniorit eivät tiedä. Asiat joissa ei ole rehellisyyttä tänä päivänä, kaatuvat huomenna. Valmistautukaa vain siihen. Se on kaikki osa sitä, mitä sillan toisella puolella on. Eikä vanha energia pidä siitä ja se vastustaa.

On uusia tapoja tehdä sähköä, uusia tapoja puhdistaa vettä, uusia tapoja ruokkia itsenne. Tämä kaikki on sillan toisella puolella tulevaisuudessa. Se on siellä odottamassa vain ylitystänne. Älkää pelätkö. Valotyöntekijä, tätä odotit ja tämä on tulevaisuus, mitä halusit. Siksi synnyit ja elät nyt. Sillä ei ole merkitystä, miten vanha olet, seniori. Älä laske vuosia, mitä luulet itselläsi olevan jäljellä. Älä mene siihen - älä vain tee sitä. Haluan, että näet elämäsi niin kuin me: kaikki elämät, mitä olet koskaan elänyt, ja kaikki energia, mitä olet luonut maapallolla, on nyt käsissäsi, sillä näin Henki näkee sinut. 

Jalanjälkesi maapallolla on valtava ja se mitä teet nyt ylittäessäsi siltaa, on valtavaa. Ainoastaan vanhat sielut joilla on elämistä kerääntynyttä viisautta, voivat siirtyä tuolle sillalle ja ylittää sen nopeasti.

Viimeinen ominaisuus

Viimeinen asia miekoista on juhla. Mitä tapahtuu, silloin kun ihmiset kulkevat ristittyjen miekkojen alta? Mikä on sen yleisidea? Se on avioliitto, eikö niin? Joten annetaanpa teille lopuksi avioliiton symboli sillalla. Sillä on hyvin monia merkityksiä! Se on sen avioliitto, mitä oli ennen ja mitä voi olla. Se on myötätunnon ja ihmishengen avioliitto. Se on planeetalla olevan sieluentiteettinne ja luovien siementenne (plejadilaiset) avioliitto. Se on sinun ja sinun avioliitto! Se on etelän ja pohjoisen yhteenliittyminen. Se on kaunista. Tämä on miekkojen silta.

Kenties olette tänään kuuntelemassa tai lukemassa ja tämä kaikki on uutta teille ja sanotte: "En tiedä, olento vanha sielu vai en. Osallistunko tähän ylittämiseen? Ylitänkö sillan?" Minäpä sanon sinulle tämän: älä analysoi sitä! Annan sinulle faktan. Jos kuuntelet tällä hetkellä (tai luet), niin osallistut siihen! Se on ainoa asia, mikä on tuonut sinut tälle sivulle, tälle tuolille, kuuntelemaan tai lukemaan tai tietämään. Jos olet kiinnostunut, niin osallistut siihen. Joidenkin teistä täytyy ehkä lykätä uskomistanne siihen, miten homma toimii, mutta osallistut siihen silti! Sanon tämän taas: älä analysoi liikaa sitä. Monet heräävät ja seuraavat. Silta on olemassa niin kauan, kuin elätte.

Mitä sinun pitäisi tehdä? 

Vain ole, vanha sielu! 

Mene töihin ja näytä valoa siellä. Näytä, että sinulla on myötätuntoa ympärilläsi olevia kohtaan. Mene kotiin perheesi luo, joka ei ehkä usko tähän, äläkä tuomitse heitä. Osoita sen sijaan myötätuntoa heitä kohtaan, koska sinulla on Jumalan osa sisälläsi. Ajattele, mitä mestarit tekisivät nyt. He eivät seiso täällä tuomitsemassa, he juhlivat elämääsi! Riippumatta siitä, kuka edessäsi on, juhli hänen elämäänsä! Ole esimerkki myötätuntoisesta Jumalasta ja jumalaisista siemenistä, jotka ovat sinussa, ja se muokkaa tulevaisuuttasi. Älä pelkää.

Se mitä media antaa teille seuraavaksi, mitä Lähi-idässä tapahtuu seuraavaksi ja mitä seuraavina vuosina tapahtuu, on osa vanhan energian reaktiota. Pimeys ei voi ylittää siltaa ja se kuolee sen vuoksi. Enkä tarkoita ihmisiä. Tarkoitan, että vihaenergia kuolee ja on lopulta poissa. Tämä on lupaus ja puhun nyt niille, joilla on täysin vapaa valinta muuttaa sitä, mutta kerron teille, että te ette tee sitä, koska työntö on liian suuri. Pallo on alkanut vieriä.

Kaksikymmentä vuotta olette nähneet sen tulevan. Teillä on oikeus rauhaan maan päällä. On aika, mitä olette suunnitelleet. Teillä on ennakkotapaus, sillä plejadilaiset tekivät sen, orionlaiset tekivät sen ja octuriaanit tekivät sen. Planeettajärjestelmienne vanhempien, vanhempien vanhemmat tekivät sen. Nyt te teette sitä. Pitkä prosessi on edessänne, ennen kuin vanhan energian viimeinenkin hiven on poissa. 

Sanon tämän taas: tulee aika, jolloin katsotte taaksepäin tätä päivää ja sanotte:

 "Miten barbaarisia ihmiset olivatkaan!" 

Ja tämän näemme tänään, vanha sielu.

Tämän näemme.

Ja niin se on.

Kryon

MIEKKOJEN SILTA
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: