WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 28. elokuuta 2012

HENKILÖKOHTAINEN JA PLANETAARINEN YLÖSNOUSEMUS


Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
24.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat Arcturuslaiset, olen tuntenut tämän viestin alun sisälläni. Voitteko nyt jatkaa viestinne loppuun?
 
Hyvää huomenta, Suzille. Kyllä, puhuimme kanssasi nukkuessasi viime yönä, mutta olit liian väsynyt tuomaan esiin yhtään viestistämme. Et pystynyt muistamaan muutamia ensisanoja, joka ovat olleet mielessäsi jonkin aikaa. Lisäksi meidän oli esiteltävä korkeamman ajattelun dynamiikka, ennen kuin sinä ja lukijasi pystyisitte syvästi ymmärtämään, mitä kohta sanomme.
 
Rakkaat ystävämme, olemme puhuneet teille monta vuotta, mutta haluamme kertoa teille, että kohta teemme kvanttihypyn informaatiossa, mitä lähetämme teille. Aiemmin ei ollut turvallista lähettää tiettyä informaatiota ja/tai mielenne ei ollut valmis vastaanottamaan sitä. Maailma on kuitenkin paljon valoisampi/kevyempi nyt ja vaara totuuden antamisessa on kovasti vähentynyt.
 
Siksi olemme päättäneet jakaa ainutlaatuista informaatiota sinun ja monien muiden maan edustajien kautta. Olemme mieluummin käyttämättä sanaa "kanava", koska se on virheellinen ajatus jostain, mikä ei ole omaa olemustamme. Tietysti ne joiden kautta puhumme - itse asiassa kaikki - ovat yhtä olemuksemme kanssa, sillä resonoimme kaiken elämän muodottoman ykseyden 8-10. ulottuvuuteen. Kuitenkin olemme siirtymässä korkeampaan taajuuteen, aivan kuten tekin.
 
Itse asiassa kaikki elämä tässä universumissa on kokemassa oktaavihypyn värähtelyssä. On joitain, jotka eivät kykene osallistumaan tuohon värähtelyhyppyyn, joten heidät sijoitetaan uudelleen toiseen universumiin. He eivät ole tietoisia uudelleensijoituksestaan ja kokevat luultavasti Gaian ylösnousevan todellisuuden "mielenkiintoisena unena". Heillä ei ole surua, kun he eivät tiedä lähteneensä.
 
He eivät tiedä, että heidän todellisuutensa on muuttunut, koska he eivät olleet hereillä myöskään ylösnousevassa maatodellisuudessa. Siksi he jatkavat untaan todellisuudessa, mikä on uusi heille, mutta he eivät tiedä sen olevan uusi. Nyt kuulemme teidän kysyvän: "Entä ne, jotka välittävät heistä? Kaipaavatko tähän todellisuuteen jäävät näitä ihmisiä?"
 
Vastauksemme on, että jokainen joka on riittävän hereillä lukeakseen tämän viestin, on jo oman todellisuutensa luoja. Jos tuo luoja haluaa luoda todellisuuden, missä hän on tuon ihmisen tai noiden ihmisten kanssa, hän voi tarjota rakkauttaan täynnä olevan ajatusmuodon, missä tuo ihminen voi jättää osan olemuksestaan. Silloin tuolla ihmisellä on tilaisuus jäädä tähän maailmaan, vaikka hän on silti "kaksoispaikantunut" toiseen todellisuuteensa.
 
Teidän täytyy muistaa nyt, että te kaikki - myös ollessanne syvässä unessa - osallistutte myriadeihin todellisuuksiin, koska olette moniulotteisia. Siksi se rakkausvoima mikä tarjoaa ajatusmuodon, missä nukkuva voi jatkaa kokemistaan ylösnousevassa todellisuudessanne, lisätään hänen todellisuuteensa toisessa universumissa.
 
Muistakaa, ettei ylösnousemus merkitse, että menetätte mitään. Ylösnousemus merkitsee, että voitte kokea myriadeja todellisuusvaihtoehtoja nyt-hetken ykseydessä. Vaikka yksilön maadoittunut muoto on unessa, hänen sielunsa on äärettömän hereillä. Siksi jos tämän rakkaan ihmisen sielu päättää ottaa vastaan ajatusmuodon, minkä olette antaneet ja mikä vaikuttaa täysin fyysiseltä, rakkautenne voi antaa hänelle laajennetun pysymisen ylösnousevassa todellisuudessanne.
 
Jos tuo rakas päättää pitää osan olemustaan ylösnousevassa todellisuudessaan, hänellä on korkeampi todellisuus palvelemassa vahvana perustana, mistä hän voi olla johtaja todellisuudessaan toisessa universumissa. Hän voi päättää vetäytyä toisesta todellisuudesta ja keskittyä ylösnousemusprosessiin. Tai hän voi päättää vetäytyä siitä ajatusmuotokehosta, minkä suuri rakkautenne on luonut heille.
 
Tiedämme, että esittämämme käsitys vaikuttaa mahdottomalta kolmannen ulottuvuuden ajattelullenne. Kuitenkin mahdottoman syleileminen on yksi tärkeimmistä muutoksista, joita teette ylösnousemuksenne aikana. Toinen haastava kysymys on, jatkatteko te ylösnousemustanne, jos tämä rakas vetäytyy ajatusmuodosta, minkä olette luoneet rakkaudellanne.
 
Voitte joko reagoida ylösnousevana sieluna ja tietää, ettei ole kuolemaa. Tästä perspektiivistä muistatte, että tämä ihminen oli valinnut eri todellisuuden kuin te, ja hyväksytte rakastavasti hänen valintansa. Toisaalta voitte olla niin kiintynyt tuohon ihmiseen, että päätätte viivyttää omaa ylösnousemustanne pysyäksenne rakkaanne kanssa. Ajatusmuoto minkä loitte hänelle, on hyvin todellinen. Itse asiassa ette ehkä edes ole tietoinen siitä, että te olette luoneet sen hänelle.
 
Kaikki muodot joita teillä on nykyvärähtelyssänne, ovat eräänlaisia ajatusmuotoja. Ajatusmuotoja jotka on luonut jatkuvasti kasvava luova voimanne, mikä laajenee eksponentiaalisesti, kun astutte kynnyksestä viidenteen ulottuvuuteen. Ajatusmuoto luodaan moniulotteisen ajattelunne voimalla ja täytetään ehdottomalla rakkaudellanne. Tämä ajatusmuoto pidetään "elossa" ajattelunne voimalla.
 
Jos otatte kaikki ajatuksenne pois jostain ajatusmuodosta, mukaan luettuna oma maa-astianne, sen rakenne alkaa heikentyä ja lopulta se "lähtee tästä taajuudesta". Käsitämme, että "lähteminen" on koettu kuolemana teidän todellisuustaajuudessanne. Kuitenkin kun jatkatte ylösnousemustanne, koette monien eri olentojen tulemisen ja lähtemisen myriadeissa todellisuusversioissa.
 
Kun teillä on ollut näitä kokemuksia, muistatte, että jos joku päättää lähteä henkilökohtaisesta todellisuusvalinnastanne, se ei merkitse, että tuo ihminen kuolee. Se merkitsee vain, että tuon ihmisen sielu on valinnut todellisuusversion, mitä te ette valitse kokevanne. Jos kuitenkin jäätte liian pitkään, teidän on valittava, haluatteko niin syvästi pysyä tuon ihmisen kanssa, että alennatte värähtelyänne tehdäksenne sen.
 
Onneksi viidennen ulottuvuuden perspektiivistä tuo valinta merkitsee vain, että äärettömän moniulotteisen itsenne tuo versio on tehnyt valinnan luopua juuri tuosta ylösnousemuskokemuksesta. Koette kuitenkin ainutlaatuisen ylösnousemusmuotonne, missä ylösnousette ykseydessä planeettanne Gaian kanssa. On jo riittävän vaikeaa muuntaa yhden ihmismuodon massa valokehoksi. Voitteko kuvitella, miten paljon vaikeampaa on muuntaa koko planeetan massa?
 
Jokainen ihminen joka sovittautuu yhteen planeettaylösnousemuksen kanssa, on elintärkeä Gaian onnistumiselle. Lopultahan ihmiskunta nykymuodossaan sekä monissa galaktisissa muodoissaan on ensisijaisesti vastuussa Gaian suuresta putoamisesta kolmannen ulottuvuuden syvyyksiin. Näin ollen monet ylösnousevat ihmiset ovat täysin tietoisia, että he ovat valinneet henkilökohtaisen vastuun auttaa planeettaa, mikä on antanut heille myriadeja inkarnaatioita.
 
Siksi aivan samalla tavalla kun jonkun täytyy muuttaa pois rakkaidensa luota tekemiensä tärkeiden sitoumusten vuoksi, joidenkin teistä on ehkä lähdettävä pois rakkaidenne luota, koska olette tehneet sitoumuksen Gaialle. Kuitenkin tässä tapauksessa te ette muuta pois, vaan rakkaanne. He eivät päättäneet tehdä sitä syvää itsetutkiskelua ja tietoista sitoutumista itseen, mihin te olette osallistuneet. Näin ollen he eivät kykene sopimaan yhteen ylösnousevan maan värähtelyn kanssa.
 
Tämän itsetutkiskelun ei ollut tarkoitus tehdä teistä parempaa tai opettaa teitä ylösnousemaan. Eikä sen ollut tarkoitus opastaa teitä sen tietämiseen, että olette jo korkeamman ulottuvuuden olento myriadeissa todellisuuksissa. Siksi sisäisen etsintänne tarkoitus ei ollut oppia tulemaan paremmaksi, vaan muistamaan yhdistyäksenne sen kanssa, minkä olette aina tienneet.
 
Muistakaa, että rakas ihminen joka ei ole päättänyt ylösnousta, kohtaa teidät viidennen ulottuvuuden ilmaisumuodossaan, kun olette ylösnousseet. Näin ollen yhdistyessänne, ylösnoustessanne viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoonne ja sen yli, kykenette yhdistymään sen rakkaanne viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoon ja yli, jonka luulitte menettäneenne.
 
Ylösnousemuksessa ei tapahdu mitään menettämistä. Sen ihmisen kolmannen ulottuvuuden ilmaismuoto joka päätti olla osallistumatta planeettaylösnousemuskokemukse
en, päätti lähteä Gaialta. Gaia tarvitsee jokaisen ihmisensä työskentelemään kanssaan. Jokaisen teidän on otettava airo ja soudettava tämä maa-alus kotiin. On monia syitä, miksi jotkut maadoittuneet sielut eivät voi tukea Gaian ylösnousemusta.
 
Jotkut heistä ovat pimeyden ansassa eivätkä voi katsoa sisäänpäin löytääkseen oman sisäisen valonsa. Toiset eivät toivota tervetulleeksi viidennen ulottuvuuden todellisuutta, koska heistä tuntuu, etteivät he ole saaneet valmiiksi kolmannen ulottuvuuden olemisprosessia. Toiset eivät voi uskoa mahdottomaan ja he pitävät mieluummin kiinni vanhoista uskomuksista kuin astuvat tuntemattomaan. Sitten jotkut ovat vain liian väsyneitä ja lyötyjä maaelämästään saadakseen energiaa ylösnousemuksen tuntemattomuuden syleilemiseen.
 
Tuntemattomuuden syleileminen on yksi avain ylösnousemukseen. Me, Arcturuslaiset, emme voi kertoa, mitä koette, vahingoittamatta kaunista yksilöllisyyttänne, minkä olette kehittäneet myriadien inkarnaatioidenne aikana maan päällä. Keräätte kaikki yksilölliset kokemuksenne ihmisenä olemisesta maan päällä ja annatte ne ykseyteen ylösnousemuksessanne.
 
Kauneus on siinä, että aivan kuten olette kaikki valinneet lukuisia versioita elämänne luomisesta maan päällä, valitsette lukemattomia versioita henkilökohtaisesta ja planetaarisesta ylösnousemuksesta. Muutoksista todellisuuteenne tulee nyt äkillisiä ja nopeita. Älkää siksi harmitelko niitä, jotka eivät pysty sietämään koko maailmansa muuttumista silmien edessä.
 
Käyttäkää ehdottoman rakkautenne suurta voimaa kunnioittaaksenne jokaisen valintaa siitä, miten hän käsittelee kaiken sen transformoitumisen, mistä hän on tiennyt. Tapaatte hänen viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotonsa ylösnousemuksessanne. Siksi pyydämme, että kunnioitatte jokaisen päätöstä. Toisaalta, jos joku tekee päätöksiä, jotka ovat tuhoisia tai hankalia planeettaylösnousemukselle, hän ei kykene sopimaan yhteen Gaian jatkuvasti nousevan taajuuden kanssa.
 
Ne jotka eivät voi sopia yhteen ylösnousevan maan värähtelyn kanssa, eivät kykene ylläpitämään avointa portaalia korkeasta sydämestään Gaian ylösnousevaan todellisuuteen. Näin ollen he eivät kykene keskittämään huomiotaan ja aikomustaan riittävästi korkeampiin taajuuksiin havaitakseen ylösnousevan todellisuuden. Tässä tapauksessa he kokevat kaaosta ilman lupausta muutoksesta. Tämä tilanne on hyvin pelottava.
 
Emme halua kenenkään pelkäävän. Siksi heidät siirretään todellisuuteen, missä he voivat säilyttää korkeimman ilmaisutaajuuden, mikä on mahdollinen heidän nykytietoisuustilassaan. Aivan kuten teidän on sovitettava värähtelynne yhteen tietyn todellisuuden kanssa ulottuvuuksien välisillä matkoillanne, jotta voitte olla vuorovaikutuksessa tuon todellisuuden kanssa, ylösnousevien sielujen täytyy sovittaa henkilökohtainen taajuutensa yhteen maan kohoavan taajuuden kanssa.
 
Onneksi maan päälle on inkarnoituneena monia ihmisiä, jotka voivat helposti laajentaa tietoisuuttaan Gaian jatkuvasti nousevien taajuuksien yli. Nämä ylösnousevat sielut "puhdistavat polkua" Gaialle luomalla ja ylläpitämällä korkeamman taajuuden energiakenttiä, mihin maa voi muuntaa muotonsa. Me korkeammissa taajuuksissa tarkkailemme niitä henkilökohtaisia muutoksia ja uhrauksia, joita nämä sielut tekevät auttaakseen rakasta planeettaansa ja täyttääkseen tehtävänsä.
 
Muistakaa, että myös ne jotka päättävät lähteä Gaialta sen pidättelemisen sijasta, täyttävät tehtäväänsä. Toisin sanoen, "Älä koskaan tuomitse toista, ennen kuin olet kulkenut virstan hänen jälkiään." Ja mikä tärkeintä, älkää antako yhtään pelon tulla tietoisuuteenne alentamaan värähtelyänne.
 
Teitä kutsutaan töihin nyt! Muistakaa kaikki, mitä olette oppineet lukemattomissa elämissänne maan päällä. Muistakaa kaikki ylösnousemuskokemuksenne missä tahansa todellisuudessa, missä olette ylösnousseet. Mikä tärkeintä, muistakaa, että te ette ole yksin - koskaan! Me, galaktinen, taivaallinen ja ylösnoussut perheenne, olemme aina kanssanne.
 
Kulkekaa rohkeana, rakkaat ystävämme. Olemme aivan vierellänne.
 
Perheenne
HENKILÖKOHTAINEN JA PLANETAARINEN YLÖSNOUSEMUS
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: