WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

tiistai 28. elokuuta 2012

VAPAAN VALINNAN UUDELLEENKALIBROINTI


Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
3.3.2012 Dallas, Texas
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Vapaan valinnan pitäisi olla yksinkertaista. Voit valita mitä tahansa. Eikö niin? Se vähän riippuu. Mutta mitä jos näkemyksesi valinnoista on rajoitettu? Se on lähtökohta tässä pitkähkössä keskustelussa: jos ihminen näkee mustavalkoisena, miten hän valitsee punaisen? Tässä kanavoinnissa on paljon muutakin kuin vapaa valinta. Koko tiedostamispalettimme on ehkä muuttumassa.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Dallasissa, Texasissa.
 

*********

Tervehdys, Rakkaat Ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Tapaamiset ihmisten kanssa jotka tulevat paikalle odottaen vierailuani, sisältävät enimmäkseen vanhoja sieluja. Tämä nähtiin ennalta. Yli kaksi vuosikymmentä sitten, kun kumppanini aloitti, tapaamisissa oli uteliaita sieluja. Tilanne on siis kehittynyt. Vanhan sielun vakavuus tuo hänet tällaiseen huoneeseen tai tällaiseen paikkaan, missä he voivat kuunnella tai lukea. Henki reagoi mahdollisuuksiin minun puolellani verhoa ja taaskin sanon, ettei meillä ole kelloa. Näemme lukijan samalla tavalla kuin sen, joka istuu tuolissa tänään. Näemme mahdollisuudet todellisuutena. Se todellisuus minkä näemme nyt, toi sinut lukemaan tätä paperi tai elektronista laitetta. Kaikki tämä näyttää meille samalta aikakehykseltä kuin ne muutamat, jotka kokevat tässä tilaisuudessa ja kuuntelevat. Siis teidän tulevaisuutenne on meidän nyt.

Emme näe kokemusperäisiä sääntöjä todellisuudessamme, vaan sen sijaan olemassaolon mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että tiedämme, keitä on kuuntelemassa, lukemassa tai täällä tuoleissa. Luulette tietävänne, miten monta täällä on, mutta ette oikeasti tiedä, mitä "täällä" merkitsee, sillä on paljon useampia, kuin ajattelette. Sisältääkö teidän "täällä" tulevaisuuden? Sisältääkö teidän "täällä" tulevat sukupolvet? Nimittäin jokainen joka koskaan kuuntelee tai lukee näitä sanoja, ajankohdasta riippumatta, on mahdollisuus, mikä on meidän nyt-hetkessämme.

Haluamme jatkaa sitä, mitä kerroimme teille tänä aamuna, kuten sanoimme [seminaarissa] - jatkoa viestille uudesta energiasta tällä planeetalla. Olette puolivälissä 36 vuoden asetelmaikkunaa, mitä kutsuisimme galaktiseksi harmonisoitumiseksi. Vuosi 2012 on siksi tämän asetelman keskellä ja se on vuosi, jolloin energia alkaa muuttua ja aletaan kylvää energiasiemeniä, jotka muuttavat tätä planeettaa tästä eteenpäin.

Näin se on, että se on hitaampaa kuin haluaisitte. Muutoksen hitaus johtuu ihmissukupolvista, jotka perivät ns. uuden tietoisuuden. Se sallii myös niiden, jotka ovat syntyneet vanhaan energiaan, kuluttaa loppuun tuon vanhan energian, mitä kutsuttaisiin inkarnaatioksi tai ilmaisumuodoksi [yksi elämä maan päällä]. Siksi kuolema on meille pelkästään uudistumista elämään. Jos tässä ei ole tolkkua teistä, niin kerron teille, mitä kumppanimme mielestä olisi pitänyt sanoa koko ajan: vanha energia on sitkeää!

On paljon ihmisiä, joiden on mentävä kuoleman kautta uudestisyntyäkseen uuteen energiaan, suorittaakseen ne asiat, joita varten he tulivat. No niin, vanha sielu on valmistautunut ja valmis tietoisuusmuutokseen kehossa kuoleman kautta - paljon enemmän kuin kukaan toinen ihminen maan päällä. Tämä merkitsee pelkästään, että aikaa on kuluttava, jotta näkisitte asioita, joista puhumme, ja vanhat sielut ovat käyneet tämän läpi useammin kuin kukaan toinen ihminen. Mutta kun näitä sukupolvivaihdoksia tapahtuu, alatte nähdä, että jo ennen niiden tapahtumista muutossiemenet alkavat kasvaa nopeammin kuin yhdessä elämässä. Tästä siis puhumme tänään ja kutsumme tätä "vapaan valinnan uudelleenkalibroinniksi".

Pidämme hetken tauon. Tällä hetkellä on "erityisjärjestely" riippumatta siitä, mitä opetus on, mitä sanat ovat. Kuuntele, lukija: tiedän, kuka olet. Tässä on sinulle erityisjärjestely. Ennen kuin nouset tuolista, missä olet, voit olla erilainen. Se johtuu siitä, että saat lähettämäämme energiaa DNA:si kvantti-informaatioon, sielusi rakenteeseen - riippumatta siitä, minkä ajan ajattelet olevan tai missä olet. Korkeamman itsesi ja sieluenergiasi akaasia on mukana. Se on herääminen, mikä kestää loppuelämiesi ajan, koska teet päätöksen tänään. Näin merkittävä vapaa valinta on ihmiselle.

Ihminen voi tehdä tiukan käännöksen. Voi, katsokaa historiaanne! Katsokaa, mitä olette tehneet viime vuosina. Kaatuu hallituksia, jotka ovat epätarkoituksenmukaisia, kaatuu rahoituslaitoksia, jotka ovat epätarkoituksenmukaisia. Kuitenkin kysytte: "Missä on muutos?" Sitä on kaikkialla ympärilläsi, rakas ystävä, mutta se on hidasta eikä se ole tapahtunut viime viikkoina. Ole siis kärsivällinen ja salli muutospyörien kääntyä omassa tahdissaan.

Vapaa valinta ei ole niin yksinkertaista

Vapaa valinta näyttäisi olevan yksinkertainen asia. Vapaa valinta merkitsee ihmiselle, että voitte valita vapaasti mitä tahansa haluatte. Muttei asia ole lainkaan niin. Voitte valita vain asioita, joita voitte kuvitella tai joita ajattelette voivanne muuttaa. Ette voi valita asioita, jotka eivät näytä teistä valittavissa olevilta. Esimerkiksi, rotilla on labyrintissä vapaa valinta. Ne voivat mennä minne tahansa haluavat. Mutta valinta mikä ei koskaan juolahda rotan päähän, on matriisin poistaminen. Se ei ole niiden tietoisuudessa tai todellisuudessa, koska niillä on edessään tukevat seinät, jotka ovat labyrintti. Ne siis yrittävät vain valita suunnan seinien sisällä ja edessään olevan palapelin.

Ihmiset elävät havaiten ulottuvuuksia, mutta esimerkkinä elämisestä mustavalkoisesti värien sijasta. Voidaan sanoa, että ihmisillä on aina ollut vapaa valinta mustavalkoisuudessa, he eivät kuitenkaan ole tietoisia väreistä. Jos siis teillä ei ole värejä, ette valitse punaista tai sinistä tai vihreää. Ymmärrättekö? No niin, kuvitelkaa hetki, että nuo värit ovat moniulotteinen todellisuus. Siksi ihminen (vaikka hänellä on vapaa valinta) ei voi kuvitella asioita, mitä hän ei voi kuvitella. Hän ei siis valitse värejä, koska hän ei tiedä niiden olemassaolosta. Rakkaat ystävät, tämä on siis muuttumassa. Alatte nähdä käsitteitä, jotka eivät koskaan ole olleet käsitteitä! Valmistautukaa väreihin!

Aion antaa teille pikkuluettelon siitä, mitä odottaa, ja jotkut teistä näkevät nämä asiat nopeasti ja jotkut eivät vähään aikaan. Annan teille yleiskatsauksen ilman kelloa. Kun siis sanotte: "No, rakas Kryon, milloin nämä asiat tapahtuvat?", vastaan "Kyllä". Voi rakas ystävä, ne tapahtuvat, sillä näemme niiden kaikkien tapahtumismahdollisuuden, mikä merkitsee, että näemme jo ilmentämisenne.

Henkisyys

Numero yksi: henkisyys. Henkiset järjestelmät alkavat muuttua planeetallanne. Tämä ei kerro teille, että tietyt järjestelmät menevät pois. Ne pelkästään muuttuvat. Jotkut suurimmista henkisistä järjestelmistä joita kutsuttaisiin planeetan järjestäytyneiksi uskonnoiksi, muuttuvat. Ne muuttuvat ulkoisesta auktoriteetista sisäiseen auktoriteettiin. Lopulta tulee erilainen tapa palvoa, mikä muuttaa hitaasti sääntöjä pitäen perusopit samoina.

Kristuksen oppi on ollut aina Jumalan löytäminen sisältä. Opetukset olivat selkeitä. Ihmeitä annettiin esimerkkinä siitä, mitä ihmiset voisivat tehdä, ei pohjustamaan jonkun miehen palvomista Jumalana. Siis kun tämä omaksutaan, Kristuksen opetukset voivat jäädä Kristuksen opetuksiksi. Se muuttaa pelkästään tulkintaa.

Lähi-idän suurten profeettojen opetukset (kaikki liittyvät tosiinsa) koskevat ykseyttä ja rakkautta. Niinpä sitten kun pyhät sanat määritellään uudella viisaudella, ihmiset muuttuvat, eivät profeettojen sanat. Itse asiassa, profeetoista tulee vielä enemmän jumalaisesti inspiroituja ja heidän viisaudestaan tulee vielä syvällisempää.

Menetätte pian paavin. Minulla ei ole kelloa. "Pian" meille voi merkitä mitä tahansa teille. Se kuka hänet korvaa, voi yllättää teidät, sillä hänen järjestönsä on eloonjäämistaistelussa tuona ajankohtana. Tämä merkitsee, että harvemmat ja harvemmat ovat kiinnostuneita pappeuden aloittamisesta. Harvemmat ja harvemmat nuoret ihmiset ovat kiinnostuneita järjestöstä ja uuden paavin on tehtävä muutoksia pitääkseen kirkon hengissä. Tämä merkitsee, että hänen järjestönsä pysyy, mutta kera modernimman näkemyksen siitä, mitä todella on teidän kaikkien edessä uudessa energiassa.

Kyse ei ole kirkon kaatumisesta. Kyse on sen sijaan sisäisen jumaluuden uudelleenkalibroinnista, mikä sopisi palvonnan jatkumiseen. Se on "kaikki voittavat" -tilanne. Uudella paavilla on rankkaa, koska vanha kaarti on edelleen paikalla. Voisi olla jopa salamurhayritys - niin käy, kun vanha energia on sitkeässä. Tämä on numero yksi. Tarkkailkaa sitä. Se on muutos tavassa, millä henkiset järjestelmät toimivat. Se on henkisten järjestelmien uudelleen linjaamista niin, että se resonoi vahvempaan totuuteen, mikä ihmisvetoista eikä profeettavetoista.

Draama

Numero kaksi: vastoin kaikkea sitä, mitä pidätte ihmisluontona, ihmiset alkavat reagoida eri tavalla draamaan. Tällä hetkellä draama on viehättävää. Näette medianne antavan teille viimeisimpänä "todellisuushenkäyksenään" tosi-tv-ohjelmia, jotta voitte katsella draamaa - ikään kuin teillä ei olisi tarpeeksi sitä kotona. Haluan teidän tarkkailevan tätä muutosta, koska se kertoo teille, että ihmisen perusluonteessa on tapahtumassa muutos. Lopulta nämä nykyasiat eivät ole enää lainkaan viehättäviä. Eivät lainkaan. Tulee aika, jolloin katsotte ajassa taaksepäin ja näette, milloin katselitte tuollaista viihdettä, ja sanotte: "Miten barbaarista tämä oli!" Se muuttuu.

Tämä merkitsee, että muutos siinä on käsillä, mitä ihmiset haluavat nähdä viihteenään. Kyse on muutoksesta siinä, mitä he haluavat kokea elämässään ja vapaa-aikanaan. On enemmän motivaatiota asioihin, jotka rauhoittavat heidän sieluaan, eikä draamaan mikä sekoittaa heitä. Heille ei syötetä enää sitä, mitä heille ennen syötettiin vanhassa energiassa. Jos näette televisiossa ohjelman, mikä tehtiin 50-luvulla, mitä pidätte siitä? Näyttääkö se kuluneelta ja naurettavalta viattomuudessaan? Se näyttää ja se johtuu todellisuutenne muuttumisesta tänä päivänä. Siis tulossa on todellinen muutos siinä, miten ihmiset reagoivat draamaan.

Ette ole enää yhtä kiinnostuneita asioista, jotka ovat dramaattisia, vaan olette kiinnostuneempia asioista, jotka ovat informatiivisia ja sydäntä lämmittäviä. Se on tulossa. Tiedän joidenkin teistä sanovan: "Epäilen sitä, koska ihmiset ovat ihmisiä." Jotkut jopa väittävät vastaan ja sanovat: "No, Kryon, olet sanonut, ettei suurin osa ihmiskunnasta ole vanhoja sieluja. Siksi he eivät muutu meidän rinnallamme. Miten siis voi suurin osa ihmisistä muuttua?" Kerron teille tämän: on joitain asioita, jotka ovat maailmanlaajuisia, ja on joitain asioita, jotka ovat vain vanhoja sieluja koskevia. Te näette. Mutta siemenet kylvetän ensin teidän parissanne. Niinpä sitä mitä te tunnette ja teette, nähdään lopulta yleisesti väestössä. Mitä tunnet tällä hetkellä siitä, mitä televisiossa on, vanha sielu? Vastustat jo! Näet jo barbarismia. Näet jo niitä, joilla ei ole rehellisyyttä journalismissaan ja jotka haluavat pelotella teitä informoimisen sijasta. Se muuttuu. Vaaditte sitä.

Ajatelkaa sitä näin. Vanhat sielut ovat siemeniä, jotka kylvävät energiaa, mikä kasvaa ja sallii uusien siementen syntymisen. Lopulta myös nuorilla sieluilla on mahdollisuus tähän siemenperintöön, minkä maan uusi energia antaa. Tämä oli numero kaksi.

Pidempi elämä toteutuu, mutta …

Tämä kohta on uudelleentarkastelua. Tuomme sen jatkuvasti esiin, koska ihmiset eivät usko sitä. Jos alatte elää pidempään, on niitä, jotka pelkäävät ylikansoitusta. Olette nähneet, miten tilanne on ollut tähän mennessä, ja matemaattinen kehityskulku on ehdotonta ettekä voi muuttaa sitä. Jos siis tarkastelette maapallon väestöä ja sitä, miten paljon se on muuttunut kahdessa vuosikymmenessä, se pelottaa teitä. Mikä muuttaisi tuon kehityskulun?

Vastaus on yksinkertainen, mutta se vaatii ajattelumuutosta. Vastaus on planeetan sivilisaatio, mikä ymmärtää uuden selviytymisskenaarion. Perusväestö jota on kehotettu hankkimaan paljon lapsia rodun parantamiseksi [vanha selviytyminen], alkaa ymmärtää uuden skenaarion logiikkaa. Aikakausin akaasinen viisaus alkaa hiipiä sisään perusselviytymisskenaariomuuto
ksen kera. Ei jokainen nainen katso itseään ja sano: "Kello tikittää", vaan hän voi sen sijaan sanoa: "Olen ollut äiti 14 kertaa peräkkäin. Jätän tämän elämän väliin." Tämä on nainen, joka ymmärtää, ettei tähän sisälly mitään menetystä tai syyllisyyttä, ja hän tuntee, että uusi selviytymispiirre on pitää perhe pienenä tai ei hankkia sitä lainkaan! Ja kuten sanoimme aiemmin, myös ne jotka ovat tällä hetkellä tietämättömiä väestökasvun ehkäisystä, tajuavat, mistä syntyy vauvoja [Kryonin vitsi].

Osa uutta Afrikkaa on koulutus ja parantuminen ja lopulta nollaväestönkasvu, aivan kuten joissain ensimmäisen maailman maissa tällä hetkellä. Ne jotka ovat tällä hetkellä sidottuja johonkin henkiseen oppijärjestelmään, saavat tuon opin muuttumaan ihmisen syntymää koskien (tarkkailkaa tätä). Sitten he pystyvät tekemään vapaan valinnan, mikä on sopiva myös järjestäytyneessä uskonnossa. Nimittäin asiat muuttuvat ja terve järki sanoo: "Kenties auttaisi planeettaa, jos en hankkisi lapsia tai kenties vain yhden lapsen." Sitten ilmiselvä asia: "Kenties voin elää taloudellisesti paremmin ja olla viisaampi vain yhden lapsen kanssa. Se auttaa tuota yhtä!"

Tarkkailkaa näitä muutoksia. Teille jotka olette syvällä oppijärjestelmien perinteessä ja sanoisitte, että tämä kuulostaa pöyristyttävän mahdottomalta, annan uuden paavin [Kryon hymyilee]. Teitä jotka tunnette, että kontrolloimaton lisääntyminen on vääjäämätöntä, kannustan katsomaan tilastoja - jos ette ole jo katsoneet tai välittäneet katsoa vielä - siitä, mitä ensimmäisen maailman maat ovat jo saaneet aikaan omin päin, ilman mitään valtuutuksia. Sitä tapahtuu jo. Tämä oli numero kolme.

Energia (taas)

Planeetan luonnonvarat ovat rajalliset eivätkä tue sen jatkumista, mitä olette tehneet. Olemme sanoneet tätä vuosikymmenen ajan. Tarkkailkaa lisääntynyttä tiedettä ja lisääntynyttä rahoitusta vaihtoehtoisten sähköntuotantotapojen luomiseen (lopultakin). Tarkkailkaa niiden samojen yritysten olevan rahoittajia, joilla on eniten menetettävää. Se on alkua sen täydelle oivallukselle, että ajattelumuutos on käynnissä. Voitte ottaa Gaiasta fyysisten resurssien sijasta asioita, jotka ovat energiaa. Puhumme taas kerran maalämmöstä, vuorovesistä ja tuulesta. Taaskin vetoamme siihen, että te ette ylirakentaisi tätä, sillä yksi asia mitä ihmiset tehtävät teknologisella aikakaudella, on yksinkertaisten asioiden ylirakentaminen. Katsokaa ydinvoimaa - ylirakennetuin ja kallein höyrykone, mitä on!

Nykyisten ideoidenne energian saamisesta vuorovesi- ja aaltoliikkeestä ei tarvitse olla teknisiä ihmeitä. Ajatelkaa laiturin aalloissa siipiratasta, joka tekee energiaa kumpaankin suuntaan [tulevat ja menevät aallot], sidottuna generaattoriin, mikä voi antaa sähköä kymmenille naapurustossa - ei koko kaupungille. Ajatelkaa yksinkertaisesti ja hajauttakaa käyttöideat. Sama pätee tuuleen ja maalämpöön. Ajatelkaa ryhmässä olevien kotien käyttötarvetta. Teillä ei tapahdu verkon kaatumista, jos ei ole verkkoa. Tämä on tulevaisuuden tapa ja olette taipuvaisempia saamaan sen ennemmin kuin myöhemmin, jos teette näin - eikä se maksa yhtä paljon.

Vesi

Olemme kertoneet teille, että yksi planeetan suurimmista luonnonvaroista, mikä muuttuu ja on mysteeri teille, on puhdas vesi. Siitä tulee seuraava kulta, rakkaat ystävät. Olemme antaneet teille myös joitain vihjeitä ja esimerkkejä ja vetoamme taas: oppikaa jo ennen mahdollisuutta sen loppumisesta poistamaan suolaa reaaliaikaisesti ilman lämpöä. Se on olemassa, se on tehtävissä ja joillakin on se jo laboratoriossa. Tämä saa aikaan halpaa puhdasta vettä planeetalle.

Alkaa tapahtua asenteen muutos. Hitaasti alatte nähdä sitä ja ainoa asia mikä menee sen tielle, ovat ne suuren rahan yritykset, joilla on tällä hetkellä vanha järjestelmä. Tämä alkaa muuttua myös. Sillä iso raha haluaa aina investoida siihen, minkä se tietää tulevan seuraavaksi, mutta se haluaa luoda sen, mitä seuraavaksi tulee, niissä puitteissa, mitä sillä on jo "hyllyssä". Hyllyssä on öljyä, hiiltä, patoja ja uusiutumattomien resurssien käyttöä. Se ei ole muuttunut paljon viimeiseen sataan vuoteen, eihän? Nyt näette vapaan valinnan muutoksen. Näette tehtävän johtajistoissa päätöksiä, jotka olisivat saaneet ne kavahtamaan kaksi sukupolvea sitten. Nyt "huonoimmasta vaihtoehdosta mitä voitaisiin tehdä" saattaa tulla "paras vaihtoehto mitä voitaisiin tehdä". Rakkaat ystävät, tämä on muutos vapaan valinnan käsitteessä. Silloin kun huomisen ajattelijat näkevät vaihtoehtoja, jotka eivät olleet vaihtoehtona aiemmin, on kyse muutoksesta. Tämä oli numero neljä.

Rehellisyys mikä saattaa yllättää …

Numero viisi: on niitä, jotka ajattelevat olevan mahdotonta saada rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden etsintää kaikissa asioissa. Toisin sanoen, ihmiset eivät vain mene sen mukana, minkä heille kerrotaan olevan vallitseva tilanne. He katsovat sitä ja sanovat: "No, minusta se voisi olla parempi. Aion etsiskellä jotain, missä on enemmän rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta." Kyllä, on niitä, jotka sanovat teille: "Katso, instituutioilla on kaikki kortit ja on tehtävä heidän tavallaan. Jos haluat sairausvakuutuksen tai lainaa pankilta kotiasi varten, on parempi tehdä heidän tavallaan." Minulla on teille uutisia. Tämäkin muuttuu.

"Mitä aiot tehdä?", ihmiset kysyvät. "Heillä on kaikki valta!" Ennen ei voinut tehdä mitään. Nyt kerron teille, mitä mahdollisuudet ovat. Aiotte vetäytyä palapelistä ja katsoa sokkelon seinien ohi. Sanotte: "No, sitten aloitan oman instituutioni." Ja jotkut tekevät niin. Uudet rehellisyyteen perustuvat instituutiot pyyhkäisevät suoraan vanhan energian ohi. Toisin sanoen, on niitä, jotka ovat tänä päivänä nuoria ja jotka aloittavat uuden pankkitavan, uuden terveydenhoitotavan ja uuden vakuutustavan. Ja sitten kun näette nämä suunnitelmat, sanotte: "Miksi emme tulleet ajatelleeksi tätä?"

Oletteko nähneet kuluneella vuosikymmenellä innovaatioita ja keksintöjä, jotka vaativat ajattelua vanhan todellisuuden laatikon ulkopuolella? Todellakin olette. En voi kertoa teille, mitä on tulossa, koska ette ole ajatelleet sitä vielä! Mutta niiden mahdollisuudet ovat hyvin todennäköisiä. Minäpä annan teille esimerkin. Sanotaanpa, että 20 vuotta sitten ennustitte, että olisi jotain internetiksi kutsuttua laitteella, mitä ei oikeastaan ole, käyttäen teknologiaa, mitä ette pysty kuvittelemaan. Kädessänne on täysinäisiä kirjastoja, rakennuksia täynnä kirjoja - maailmanlaajuinen tietosanakirja kaikesta tunnetusta ja sen voi saada esiin välittömästi! Eikä vain tämä, vaan tuo palvelu ei maksa penniäkään! Voitte soittaa ystäville ja nähdä heidät videonäytöllä eikä se maksa penniäkään! Riippumatta siitä, miten pitkään ja "syvälle" käytätte tätä palvelua, itse palvelu on ilmainen.

No niin, kuka tahnasta joka kuunteli teitä silloin, olisi kenties sanonut: "Vaikka uskoisimmekin teknologiaosuuteen, mitä pidämme mahdottomana, kaikki maksaa jotain. Siitä on velotettava! Miten he muuten pysyisivät liiketoiminnassa?" Vastaus on tämä: uuden keksinnön myötä tulee uusia liiketoimintamalleja. Te ette tiedä, mitä ette tiedä, joten älkää päättäkö etukäteen, mitä luulette olevan tulossa vanhan energian maailmaan perustuen.

Mahdotonta … politiikan uudelleentarkastelua

Ihmiset alkavat etsiä rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja sitä tapahtuu paikoissa, mitä ette koskaan odota. Sanoin tämän viime viikolla, joten tämä on uudelleentarkastelua. Tulee aika, jolloin vaaditte tätä politiikaltanne - oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Niinpä ehdokkaiden alkaessa nimitellä toisiaan, käännätte selkänne heille eivätkä he saa yhtään ääniä. He tajuavat pointin hyvin nopeasti, vai miten luulette? Mitä tästä ajattelette?

Minäpä annan teille yhden mahdollisuuden. Maa missä olen tällä hetkellä [USA], antaa mallin tuolle ominaisuudelle. Minulla ei ole kelloa. Tarkkailkaa, kun nuoret laittavat tämän liikkeelle ja he tekevät sen, sillä he ovat huomisen äänestäjiä eivätkä he halua tämän päivän energiaa. Joillekin heistä se on niin vastenmielistä, etteivät he edes rekisteröidy äänestämään tässä energiassa. Näette tätä pian. Tämä oli numero viisi.

Uutiset

Numero kuusi. Olen lyhytsanainen. Tarkkailkaa uutistenne muuttumista. Niiden on muututtava. Silloin kun media oivaltaa ihmisten muuttavan katselutottumuksiaan, se alkaa muuttaa tuotantoaan teidän katsottavaksenne. Lopulta on jotain nimeltään "hyvien uutisten kanava" ja se on todella houkutteleva. Sillä se on totta ja vastapaino draamalla, mikä on tämän päivän viehätystä. Tätä perheet haluavat katsella illalla istuen pöydän ääressä. He saavat jotain, missä näytetään koko kuva jostain tilanteesta eikä vain dramaattisia osia. Kuulette, mitä planeetalla tapahtuu, mitä kukaan ei kerro teille nyt, ja sitten kun se tapahtuu - meillä ei ole kelloa, rakas ystävä - se kilpailee vahvasti draaman kanssa. Jatkan tämän kertomista teille. Ihmisluonto alkaa olla väreissä mustavalkoisuuden sijasta. Tarkkailkaa sitä. Ja tämä oli numero kuusi.

Ennusteet

On vielä kaksi. Hyvin äskettäin annoimme teille ennusteprofetian. Toistamme sen nyt. Tällä hetkellä planeetalla on menossa jotain sellaista, mikä tuo suuren lääketeollisuuden polvilleen. Paljolti samanlaista mitä tapahtui tupakkateollisuudelle - kun oivallettiin rehellisyyden puute, oli huolestuneisuutta ja tyrmistystä. Näitte teollisuuden, mikä tieten tahtoen teki nuorista riippuvaisia ja aiheutti kuolemaa, ja tämä paljastettiin. Eikä se vienyt kovin kauan, eihän?  Siitä ei ole kovin kauan, kun sanoimme tämän, ja toistan sen: kun nähdään kokonainen teollisuusala mikä rahasyistä ja voittoa tavoitellen haluaa pitää ihmiset sairaana, se kaatuu. Ennemmin kuin myöhemmin. Näette enteitä siitä hyvin pian.

Alatte nähdä ihmisten katsovan terveyttään eri tavalla. Tiedättekö, mikä on vastaus pitkäaikaiseen terveydenhuoltoon? Ei vain tässä maassa, vaan koko maapallolla? Annan teille vihjeen. Älkää sairastuko! Ja rakas ihminen, aion kertoa teille, että tämä on käsillä. On tulossa ymmärrystä kehosta tavalla, millä ette ole aiemmin ymmärtäneet sitä. DNA:nne on rakennettu uudistumaan ja kestämään satoja vuosia. Nyt olette täällä hetken ja kuolette. Tutkimusta on olemassa. Pidennetyn elämän alku on olemassa. Ihmiset etsivät asioita, jotka ovat luonnollisia, ja prosesseja jotka ovat aina olleet, ja tällä on avautumistie suuren lääketeollisuuden kuolemisen vuoksi. Ja ihmettelette, miksi ette tienneet sitä aiemmin, ja katsotte taaksepäin ja kavahdatte - kuten teette tänä päivänä 50-luvun mainoksille, jossa lääkäri hymyilee ja suosittelee tietynlaista tupakkaa.

Minulla ei ole kelloa, rakas ystävä. En voi kertoa teille "milloin". Voin vain taata, että se tapahtuu. Sen on pakko. Uudessa energiassa ei voi olla järjestelmiä, mitkä ovat niin suuria ja millä ei ole rehellisyyttä. Ymmärrättekö? Sitten on niitä, jotka sanovat: "Toivon sen tapahtuvan ollessani vielä täällä." Voi, se tapahtuu. Et kenties ole se, kuka olet tänään, mutta olet täällä näkemässä sen, vanha sielu. [Kryon hymyilee] Ja tämä oli numero seitsemän.

Sodan loppu

Viimeinen kohta on paras. Tuhansia vuosia ihmiset ovat käyneet sotaa toisiaan vastaan tällä planeetalla. Jos tarkastelette syitä sotimiseen, näette nopeasti, ettei ole mitään hyviä syitä - maa-alue, resurssit, ahneus. Ne eivät ole syitä. Ne ovat kuvaus vanhasta energiasta. Ne eivät ole syitä. Syitä olisi kenties puolustautuminen hyökkääjää vastaan. Mutta mitä jos ei ole enää hyökkääjätietoisuutta?

Kun ilmestyin kumppanini elämään yli 20 vuotta sitten, sanoin hänelle yksityisesti, että ensimmäiset antamamme viestit ovat uskomattomia. Olisi naurua. Kerroimme hänelle, että ihmisluonne ja tietoisuus muuttuisivat, rauhan siemeniä kylvettäisiin ja tulisi aika, jolloin ei ole enää sotaa. Nauru oli tosiaankin suurta, koska ihmiset katsovat historiaa ja näkevät malleja, jotka perustuvat absoluuttiseen energiaan nimeltään ihmisluonto. "Mahdotonta! Sotaa on oltava aina. On aina ollut. Siksi tulee aina olemaan." Tämä olette te laatikossa, mustavalkoisessa mahdollisuudessa, missä voitte nähdä vain mustan ja valkoisen siitä, mitä on ja mitä on ollut. Teillä ei ole aavistustakaan värisävyistä, mitkä ovat tietoisuudessanne ja Jumalan rakkauden kauneus.

Pohjois-Korea on muutoksen partaalla - kuten kerromme, että se saattaisi olla. Mitä tämä vaati? Vanhan energian kuoleman, ja haluan teidän katsovan tämän tapahtumista. Nuoren johtajan neuvonantajat tekevät parhaansa vetääkseen tämän takaisin vanhaan energiaan. Hänen tahtonsa vapaa valinta on hyvin erilainen kuin isänsä, sillä hän näkee vähän värejä. Tarkkailkaa näitä asioita. Ne vievät kauemmin, kuin haluatte, mutta se on alun alkua.

Näette Etelä-Amerikan uuden yhdistymisen ennemmin kuin myöhemmin sen vuoksi, mitä tapahtuu mahdollisesti tänä vuonna Venezuelassa. Näette Iranin muuttuvan. Meillä ei ole kelloa. Nämä ovat mahdollisuuksia. Nämä voivat muuttua vapaan valinnan myötä. Nämä eivät ole profetioita. Tämä on todellisuusmuutosta, rakkaat ystävät, joten numero kahdeksasta tulee alttius siihen, ettei ole enää sotaa. Tätä ihmiset haluavat. Tätä hallitukset haluavat. Tämä on viisaustekijä, mikä alkaa tapahtua planeetalla ja mikä on suurempi, mitä pidätte mahdollisena. Sillä katsoessanne hallitusta, mitä ajattelette? Näette toimimattomuutta ja perusoletus sanoo, että mitä enemmän on ihmisiä, jotka yrittävät tehdä jotain yhdessä, sitä huonommaksi tilanne tulee. Kaikki asettuu alimpaan yhteiseen nimittäjään. Kerromme teille, että noistakin asioista tulee vanhan energian käsityksiä. Sen sijaan katselette viisaudesta tulevan päämahdollisuus.

Minulla ei ole kelloa. En voi kertoa teille "milloin". Voin kertoa vain, että se on tekeillä ja sen siemeniä on havaittavananne pian - tällä hetkellä jokaisesta kahdeksasta kategoriasta, mitä näytin teille.

On niitä, jotka sanovat: "No, Kryon, teet paljon enemmän ennusteita kuin ennen." Haluan kertoa teille, mitä tapahtuu, rakas ystävä. En ennusta mitään. Kerron teille vain sen, mitä on jo todellisuutenne mahdollisuuskeitoksessa. Tätä ihmiset tekevät tällä planeetalla ja teidän jotka uskotte tähän kommunikointiin, pitäisi huokaista helpotuksesta ja sanoa: "Jo on aikakin."

Lähden kohta taas kerran, mutta en ennen tätä kehotusta. Siemenenkylväjät, teillä on 18 vuotta aikaa kylvää näitä uusia siemeniä. Ne kasvavat nopeammin, jos teette sen nyt ettekä myöhemmin. Esitettävä osanne on saada korkeampi tietoisuus näillä alueilla kotona ja töissä ja osoittaa ympärillä oleville, mitä tiedätte viisautenne kautta. Näyttäkää heille Jumalan rakkaus elämässänne kohtelemalla heitä kuin itseänne - ollen hidas suuttumaan ja nopea antamaan anteeksi. Luokaa lohtua ympärillenne, rauhan kupla ympärillenne mikä on niin haluttu, että ihmiset haluavat olla kanssanne. Olkaa ei-tuomitseva.

Nämä ovat siemeniä, jotka muuttavat tämän planeetan kristalliverkkoa, ja lapsenne ja heidän lapsensa perivät sen, mitä teette tänä päivänä. Tässä siirtymässä on kyse tietoisuusmuutoksesta - siksi olette täällä.

Tämä on tämän päivän totuus ja taas kerran sanon sen: kaikki asiat voivat vetäytyä vähän taaksepäin, ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin, mutta näin asiat ovat aina olleet. Jos katsotte viimeistä 50 vuotta, näette valtavan muutoksen ihmisluonteessa. Se ei kuitenkaan ole mitään verrattuna siihen, mitä tulette näkemään.

Olen Kryon. Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten kumppanini päästi minut elämäänsä. Tiesin, että häneltä menisi vielä neljä vuotta päästä vauhtiin ja näin kävi. Kahdeksantoista vuotta sitten em. asetelma alkoi ja silloin alkoi tämä työ. Olen täällä sen vuoksi, mitä ihmiskunta teki. Kryon on aina ollut tällä planeetalla, mutta vasta viimeiset 18 vuotta ovat olleet syvällisiä viestejä muutoksesta. Verkkosäätöryhmä saapui 1989 ja lähti 2002 ja magnetismi oli asetettu. Silloin ihmistietoisuus alkoi muuttua, kuten sanoimme sen muuttuvan.

Tämä on viestimme tänään. Lähtekää erilaisena kuin tulitte.

Ja niin se on.

Kryon
VAPAAN VALINNAN UUDELLEENKALIBROINTI
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: