WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. elokuuta 2012

VIESTI TOISELTA VALONSÄTEELTÄMestari Stone -henkiolentoa kanavoinut Natalie Sian Glasson
(www.wisdomofthelight.com)
27.8.2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kun kutsuttiin toisen valonsäteen chohania, neljä energiaolentoa tervehti minua, mutta oli kaksi huomattavampaa ja erityisesti yksi sielu halusi puhua toisen säteen puolesta.

Olen mestari Joshua David Stone. Olen toisen valonsäteen chohan. Tällä säteellä on paljon toimintaa nykyisinä muutoksen aikoina. Tasollamme on varsinaista hyörinää. Tämä johtuu myös niiden sielujen määrästä, jotka vierailevat säteellä oppilaina ja haluavat kuulla toisen valonsäteen ominaisuuksista. Liikehdintä, josta puhun, johtuu siitä, että toisen säteen chohan-asemia vaihdetaan. Tapahtuu paljon edistymistä; samalla tavalla kuin te kehitytte, tämän säteen ylösnousseet mestaritkin kehittyvät.


Tänään seurassani on mestari Djwhal Khul, joka hallitsi tämän säteen synteesiashramia. Samalla kun hän on edelleen syvässä yhteydessä tähän ashramiin ja maahan, hänen työnsä on vienyt hänet muille kentille löytämään uusia kokemuksia ja levittämään arvokasta ja viisasta tietämystään muille. Minun on sanottava, että voitte edelleen kutsua mestari Djwhal Khulia ja vierailla hänen luonaan synteesiashramissa. Mestarin, joka tunnetaan toisen säteen chohanina, on sallittu siirtyä uusiin asemiin Luojan maailmankaikkeudessa, missä hän voi tehdä suurta palvelutyötä. Hän jää myös edelleen maan palvelukseen. Nämä muutokset ovat pelkästään edistymistä, ikään kuin aseman ylennystä edellisen työtehtävän ponnistelujen ja sille omistautumisen vuoksi.


Tiedän, että mestari Kuthumi työskentelee edelleen monien teidän kanssanne maan päällä, joten voitte nähdä, ettei muutos merkitse kommunikoinnin ja yhteyden menetystä. Yhteytenne ylösnousseisiin mestareihin ovat ikuisia. mestari Maitreya, jolla on asema toiseen säteeseen yhteydessä olevassa Kristus-toimistossa, on myös tänään läsnä antamassa energiaansa, kun toinen valonsäde kommunikoi kanssanne.


On paljon spekulaatioita mestari Maitreyan asemasta, siitä siirtyykö hän uuteen työtehtävään. En keskustele tästä tänään, mutta sanon, että rakas herra Maitreyamme on edelleen syvässä yhteydessä Kristus-toimistoon, joka ruumiillisti Kristus-tietoisuuden. Maan sielut ovat aina tervetulleita vierailemaan Kristus-toimistolla ja ankkuroimaan sen energiaa olemukseensa. Voitte nähdä, että tämä säde on muuttumassa kun nykyiset energiat kehittyvät ja uudet energiat ottavat haltuunsa toisen säteen tärkeän työn, mutta yhteydet eivät koskaan katkea, vaan ne pysyvät aina vahvoina.


Tällä hetkellä minä olen tämän upean toisen säteen chohan. Haluan selittää sen tarkoitusta ja tehtävää, jonka haluamme tällä säteellä saavuttaa. Tämän säteen väri on sininen ja sen lupaamat ominaisuudet ovat viisaus ja rakkaus. Näiden ominaisuuksien uskon olevan kallisarvoisimpia Luojan energioita ja niitä tarvitaan epätoivoisesti maan päälle auttamaan ylösnousemusprosessissa. Työskentelen monien valonsäteiden chohanien kanssa ja oivallan, että ilmentämällä vain yhtä sädettä tullaan tasapainottomaksi. On ihanteellista ankkuroida useita Luojan säteitä olemukseensa luomaan harmoniaa. Tämän sädetutkielman lopussa pystytte tietenkin päättämään, mitkä säteet ovat itsellenne edullisimpia ankkuroitavaksi olemukseenne auttamaan teitä elämänne ja ympäristönne tilanteissa.


Olen aina tuntenut yhteyttä toiseen valonsäteeseen. Tämä johtuu siitä, että se suojelee kaikkivaltiaan Luojasielun rakkauden puhtainta muotoa ja sitä valaistumista, jonka jokainen sielu maan päällä ja kaikkialla maailmankaikkeudessa janoaa ymmärtävänsä. Kaikki tämän säteen chohanit ovat olleet hyvin kiinnostuneita viisaudesta, mikä on saanut heidät tutkimaan ja ymmärtämään monia maailmankaikkeuden ihmeitä ja salaisuuksia. Toisen säteen chohanina haluan ankkuroida tämän jumalaisen energian maahan, maan sieluihin ja energiaolentoihin.


Rakkaus on hyvin arvokasta energiaa ja sitä tarvitaan suuresti maan päällä. Jokainen meistä pystyy ilmaisemaan rakkautta perheellemme ja läheisille ystävillemme, mutta voitteko antaa puhdasta, ehdotonta rakkautta sielustanne vieraalle tai jopa ihmiselle, joka on vahingoittanut toista. Jos jokainen ihminen maan päällä voisi ilmentää tästä säteestä virtaavaa rakkautta, niin maan tilanteet muuntuisivat ja taivas todellakin olisi maan päällä kaikkien koettavana. Negatiivisuus, pelko ja lumous haihtuisivat ja rauha laskeutuisi maan päälle.


Tästä syystä monet ihmiset vierailevat toisen säteen ashramissa, koska he haluavat kokea rakkautta puhtaimmillaan, paeta maan negatiivisia energioita ja kohottaa sielunsa värähtelyä, niin että he voivat alkaa kehittyä hallitsemaan omaa olemustaan. Rakkaudella on suunnaton voima, mitä monet eivät ymmärrä maan päällä. Pyydän teitä sallimaan itsenne kokea Luojan ja toisen säteen rakkauden, koska ankkuroidessanne rakkauden omaan olemukseenne kannustatte toisiakin tekemään saman. Toinen valonsäde puuttuu maan päältä. Auttakaa Äiti Maata, Luojaa ja omaa sieluanne ilmentämällä tätä rakasta energiaa.


Viisaus on myös ominaisuus, joka on läsnä sinisellä valonsäteellä. Sanotaan, että tieto on valtaa. Tämä on totta, mutta monet pitävät valtaa negatiivisena ominaisuutena. Voiman säteileminen, silloin kun vain rakkautta on sydämessänne, on suuri saavutus, joka johtaa oman olemuksena hallitsemiseen, asia jonka useimmat haluavat osata. Silloin kun rakkaus ja viisaus yhdistyvät, muodostuu puhtainta voimaa, voimaa ryhtyä toimeen, auttaa muita heidän totuuden etsinnässään ja palvelemisessa.


Viisauden vaurautta säteilee Luojan sielusta, sillä Luoja haluaa meidän olevan tietoisia siitä energiasta ja rakkaudesta, jota on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Luoja haluaa meidän ymmärtävän todellisen olemuksemme ja maailmankaikkeuden totuudet. Toisella valonsäteellä autamme monia herättämään olemuksensa ja kehittymään tarjoamalla pieniä tietomääriä, jotka sallivat jokaisen sielun kasvaa.


Tuleminen tietoiseksi maailmankaikkeuden totuudesta on jatkuva prosessi, mutta sitä voidaan verrata sen tutkimiseen, miten ollaan fyysisessä kehossa maan päällä. Haluan auttaa teitä tutkimaan energiaa fyysisessä kehossanne, sielussanne ja kaikkialla maailmankaikkeudessa. Toisella valonsäteellä voitte yhdistyä suoraan Luojan ehdottomaan rakkauteen ja siihen rakkauteen, joka säteilee valo-olennoista kaikkialla maailmankaikkeudessa. On tilaisuus hyödyntää sinisen säteen arvokasta viisautta ja ymmärrystä. Niille teistä, jotka haluavat kehittyä henkisesti, toinen valonsäde on tukiverkosto, joka parantaa kasvuanne salliessaan teidän ilmentää Luojan jumalaisia energioita.


Haluan kutsua teidät vierailemaan luonani toisella valonsäteellä uniaikananne. Pyytäkää vain enkelienne vievän teidät toisen valonsäteen ashramiin. He kuljettavat teitä turvallisesti. Meillä on aikaa työskennellä yhdessä kehonne levätessä. Saatatte myös haluta kutsua rakkauden ja viisauden toisen säteen olemukseenne meditoidessanne tai päivänne aikana. Uskon, että kunnioittaakseen tätä jumalaista energiaa on viisasta istua rauhallisesti, kun kutsutaan tätä valoa, jotta voidaan olla täysin kiitollisia sen energiasta. Muistakaa, että mielen selkeyttä voidaan saavuttaa sinisellä, toisella valonsäteellä henkimaailman sisätasoilla.


Lopuksi ennen energiani vetäytymistä haluan antaa teille lahjan, jonka toivon teidän kaikkien ottavan vastaan ja käyttävän sitä auttamaan henkisessä kehityksessänne.


Sisälläni olevasta jumaluudesta kunnioitan mestaria. Kunnioitan sieluani ja olemukseni rakkautta.


Sisälläni olevasta jumaluudesta siunaan jokaista teitä,
Toisen valonsäteen chohan
Mestari Joshua David Stone
VIESTI TOISELTA VALONSÄTEELTÄ

Ei kommentteja: