WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 2. elokuuta 2012

TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ


TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ - OSA 1

Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum )
29.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Vuonna 2002 esitin arkkienkelille mielestäni yksinkertaisen kysymyksen. Odotin yksinkertaista vastausta. En saanut yksinkertaista vastausta, vaan tarinan tietoisuuden vähenemisestä. Vastaus ei ole vielä valmis ja upea keskustelu jatkuu.

Miten tietoisuuden romahtaminen tapahtui? Mitä se oli? Mitä siihen liittyi ja miten se on jatkunut tähän päivään saakka? Tarinan kertovat arkkienkelit Uriel, Zadkiel, Mikael ja Metatron.

Uriel aloittaa selittämällä … Ei ollut sotaa. Ei ollut pahoja poikia. Ei ollut enkeliä, joka petti Luojan ja juoksi karkuun kaiken tiedon kanssa. Se ei tapahtunut niin.

Pidetäänpä asia yksinkertaisena … Kauan, kauan sitten Luoja halusi tuntea itsensä paremmin. Niinpä Luoja loi monia uusia aspekteja itsestään. Aspekteja jotka tunnetaan Pyhänä Henkenä, "minä olen" -olemuksena, Kristus-valona ja paljon, paljon muuta. Luoja loi myös äärettömän määrän luojajumalina tunnettuja olentoja. Luoja lähetti ne tutkimaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Auttamaan luomisessa Luoja kehitti suunnitelman tai piirustuksen ja antoi sen luojajumalien käyttöön. Luojajumalat loivat innoissaan.

Tätä suunnitelmaa käyttäen he loivat suurenmoisia luomuksia Luojan valolla. He loivat universumeita, uusia tietoisuuspiirteitä sekä ajattelu- ja ihmemaailmoja - kaikki uutta ja kaikki hyvin jännittävää. Tämä jatkui hyvin pitkään, vaikkei tuntemaamme aikaa ollutkaan olemassa.

Prosessin jossain kohtaa tapahtui jotain odottamatonta. Jossain päin Kaikkeutta joku luojajumala teki jotain uutta ja tahatonta. Seuraamatta suunnitelmaa mikä kehotti laittamaan yhteen palikat yksi, kaksi, kolme ja neljä, tämä luojajumala kasasi palikat eri tavalla. Ne kasattiin sen sijaan kolme, yksi, kaksi ja neljä. Ensin kukaan ei oikeastaan huomannut tätä muutosta ja tätä uutta mallia alettiin käyttää laajemmin. Jossain kohtaa tämä uusi luomismalli sitten huomattiin. Tämä löytö sai aikaan valtavaa innostusta luojajumalissa. Tämä oli täysin uusi kokemus, jotain mitä ei ollut koskaan ennen ollut. Kaikki olivat hyvin innoissaan.

Luojajumalat palasivat Luojan luo ja pyysivät enemmän kykyä luoda vielä suurempia ja mahtavampia asioita. Luoja suostui ja antoi heille uuden suunnitelman, mikä oli paljon täydempi ja sisälsi monia, monia Luojatietoisuuden aspekteja lisää. Tämä alettiin tuntea Luojan tahtona, ensimmäisenä luomissäteenä. Tämä säde sisälsi Luojan aikomuksen. Tämä ensimmäinen säde oli erittäin laaja. Yksi sen sisältämistä tekijöistä innosti luojajumalia erittäin paljon. Sitä kutsuttiin vapaaksi tahdoksi. Tuohon saakka vapaa tahto ei ollut käytettävissä. Luojajumalat olivat aina noudattaneet alkuperäistä suunnitelmaa.

Näillä uusilla työkaluilla varustettuna luojajumalat menivät luomaan mitä hämmästyttävimmillä tavoilla. Se oli heidän työtään ja he rakastivat sitä. Luoja loi myös toisen luomuksen - arkkienkelit ja enkelimaailman. Urielin mukaan arkkienkeliulottuvuudella oli hyvin erityistarkoitus. Se luotiin yksinkertaisesti ilmaistuna luojajumalien suurten luomusten katselijoiksi, osallistujiksi ja yleisöksi. Heidän tehtävänsä oli tavallaan mennä suuriin teattereihin ja nauttia esityksistä. He tekivät työnsä hyvin ja rakastivat sitä.

Luominen jatkui ja jatkui. Luojajumalat eivät luoneet ainoastaan lisää, he loivat myös lisää luojajumalia. Heillä oli kapasiteettia tehdä se. Ja nuo ensimmäiset luojajumalat loivat lisää luojajumalia ja nämä luojajumalat loivat lisää luojajumalia ja prosessi jatkui.

Luojajumalat rakastivat luomuksiaan ja vaikka kaikki luotiin Luojan valossa, jotkut luojajumalat alkoivat käyttää enemmän omaa valoaan luomiseen, puhtaan Luojavalon sijasta. Kun nämä luojajumalat jatkoivat luomista ja loivat uusia luojajumalia, tätä omalla valollaan luomisen kokemusta välitettiin eteenpäin. Koska tämä tapahtui edelleen Luojan synnyttämässä valossa, sitä ei ensin huomattu.

Mutta tässä kehityskulussa luomuksiin alkoi ilmestyä pientä väreilyä ja huojuntaa. Luojat ja monet alkuperäisistä luojajumalista alkoivat panna merkille tämän. Näillä uudemmilla luojajumalilla ei ollut samaa viisautta, tietoa ja kokemusta kuin luojajumalilla ennen heitä. Monet näistä nuoremmista luojajumalista olivat hyvin ihastuksissaan omista luomuksistaan. Vapaassa tahdossaan he alkoivat käyttää enemmän yksilöllistä valoaan eivätkä puhdasta ja tasapainoista Luojan valoa. Heidän luomuksensa sisälsivät vähemmän ja vähemmän Luojan valoa. Ne sisälsivät vähemmän Luojan aikomusta ja paljon enemmän heidän omaa ainutlaatuista aikomustaan. Nämä luojajumalat olivat hyvin innoissaan ja heillä oli kovin hauskaa uusien kykyjensä kanssa eikä heitä oikeastaan huolettanut koko asia.

Luoja pani tämän jatkuvasti merkille, koska oli kasvava määrä luomuksia, jotka oli tehty ilman täyttä, alkuperäistä valoa. Tämän asian korjaamiseksi ja näiden luojajumalien auttamiseksi palaamaan alkuperäisen suunnitelman käyttämiseen, kaikille luojajumalille annettiin kaksi uutta luomissädettä. Koska oli vapaa tahto, ainoastaan ehdotettiin niiden käyttämistä. Nämä säteet antoivat tilaisuuksia laajentaa Kaikkeutta.

Toinen luomissäde saatiin ensimmäisestä säteestä. Tämä säde sisältää kaikki värit. Värejä ei ollut siihen saakka koskaan koettu. Toinen säde sisälsi myös kapasiteetin vahvistaa ja heikentää energiaa, paljon samaan tapaan kuin muuntaja. Tämä synnytti monia lisämahdollisuuksia luoda suuremmilla ja pienemmillä tavoilla.

Kolmas säde sisältää taajuuksia ja alitaajuuksia monissa eri kokoonpanoissa ja järjestyksissä. Niitä kutsutaan "energetiikoiksi". Nämä ovat valtavia rakentavan energian palikoita, mitkä sisältävät kaikki mahdollisuudet. Ensimmäistä, toista ja kolmatta sädettä käytettiin luovan prosessin kaikkien askeleiden aikana.

Nämä kolme sädettä kehitettiin kohottamaan vääristyneitä luomuksia ja nostamaan ne takaisin korkeammille valotasoille. Luoja halusi näiden vääristyneiden luomusten ja itse luojajumalien palaavan käyttämään alkuperäistä suunnitelmaa, mikä oli suuremmassa harmoniassa Kaikkeuden kanssa.

Luoja tarjosi myös muita säteitä vapaasti, aikomuksenaan tuoda kaikki takaisin alkuperäiseen valoon. Vapaan tahdon vuoksi luomuksia ei voi ottaa takaisin tai poistaa.

Pian saavutettiin kohta, missä monet uudemmat luojajumalat käyttivät erittäin vähän alkuperäistä suunnitelmaa luomiseen. Uriel selitti, että tässä kohtaa vedettiin raja ja Luoja sanoi jotain hyvin yksinkertaista: "Jos haluatte luoda Luojan valolla, kaikki on käytettävissänne rajan tällä puolella, mutta jos aiotte luoda omalla valollanne, niin teillä ei ole enää pääsyä Luojan valoon."

Monet ymmärsivät sen merkityksen, mitä tarjottiin, ja he palasivat luomaan yksinomaan Luojan valolla ja luomissäteillä, mutta monet eivät palanneet. Ne jotka eivät palanneet, rakastivat luomuksiaan. He olivat ihastuneet luomuksiinsa ja jatkoivat luomista omalla valollaan.

Mutta tähän mennessä vääristymillä ja mutaatioilla oli kyky jo kopioitua ja uudistua itse. Vääristymät järjestäytyivät itse eivätkä noudattaneet säteiden sisältämiä valomalleja. Niillä oli tavallaan oma mieli ja ne muuntuvat laajemmiksi vääristymiksi, joissa oli vielä vähemmän valoa. Näillä vääristymillä alkoi olla suuri vaikutus luomuksiin, mutta myös kaikkiin luojajumaliin.

Mitä enemmän he loivat Luojan valon ulkopuolella, sitä enemmän vääristymiä ja mutaatioita oli heidän luomuksissaan. Sitä enemmän väreilyä ja huojuntaa ilmestyi. Tämä oli jatkuvasti Luojan ja Luojan valoa käyttävien huolena. Luoja näki mahdollisuuden, että tämä malli kulkisi spiraalina pimeyteen. Siksi tarjottiin lisää säteitä, jatkuvana tarkoituksena tuoda takaisin kaikki, jotka loivat alkuperäisen puhtaan valon ulkopuolella sekä lisätä mahdollisuuksia jokaisessa luomuksessa. Jokaisen uuden säteen myötä homma toimi todellisuudessa oikein hyvin …

Siihen saakka kunnes ei toiminut.

Osa 2: Miten ja miksi alkoi tapahtua niitä vääristymiä ja mutaatioita, jotka tukivat tietoisuuden vähenemistä.

TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ - OSA 2

Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum )
28.6.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Mutaatioilla ja vääristymillä oli oma elämänsä ja vääristymät alkoivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja punoutua yhteen. Mutaatiot ja vääristymät alkoivat luoda ja tuottaa lisää vääristymiä ja mutaatioita - ja lisää vääristymiä ja mutaatioita. Vääristymillä ja mutaatioilla ei ollut tietoisuutta. Ne ovat kaikki kuin virus tai kone, joka jatkaa monistumista. Kolmannessa ulottuvuudessa mutaatiot ja vääristymät ovat värähtelyjä, jotka tunnetaan vihana, kateutena, katkeruutena, karkeutena, pettämisenä, hallintana, kontrollina, insestinä, raiskauksina ja ismeinä, kuten seksismi, rasismi jne. Kaikki nuo rumat tunteet ja rumat ajatukset ovat vääristymiä, jotka toimivat koko lajissamme tänä päivänä. Ne on kaikki kiedottu pelkoon.

Tämä prosessi on jatkunut hyvin, hyvin pitkään. Kaikkeudessa on monia paikkoja, missä ei ole lainkaan valoa. Sanoin kerran Urielille: "Eikö ole haasteellista tuoda tuo pimeys takaisin valoon?" Saatoin tuntea hymyn Urielissa. Hän sanoi: "Ne pimeät mallit ja olennot jotka ovat ilman valoa, eivät ole haastavia tapauksia. Niiden kanssa on helppoa työskennellä, sitten kun sovittu aika tulee. Te olette haastavimpia tapauksia. Nimittäin teillä on vapaa tahto ja valinta. Teillä on Luojan valokipinä sisällänne. Te voitte valita emmekä me sekaannu valintoihinne. Teidän on valittava itse. Pimeillä olennoilla ei ole vapaata tahtoa tai valintaa."

Nyt tapahtui paljon. Kun toista sädettä käytettiin, havaittiin, että valo voitiin porrastaa alaspäin ja tiivistää tiheydeksi. Tämä avasi täysin uuden luomisulottuvuuden. Suuret valo-olennot, avatarat ja Elohim voisivat kokea itsensä muodossa. Tämä oli sekä uutta että ilo. He alkoivat kokea itseään kaikissa muodoissa, kuten kivet, vesi, ilma, kukat ja paljon muuta.

Kun luomisen laajentuminen jatkui, uusi merkittävä luomus syntyi. Kaksitoista elävää tietoisuuskeskusta vedettiin Luojan Kristus-puolesta ja asetettiin ympäri Kaikkeutta. Jokainen näistä keskuksista ylläpiti Luojan rakkautta. Jokaisen keskuksen tarkoitus oli heijastaa tätä rakkautta ja Kristus-valoa olentoihin, jotka asuivat tai kävivät noissa keskuksissa. Sen seurauksena monet uudet olennot arkkienkelimaailmoissa, avatarat, Elohim ja kaikki suuret valo-olennot nauttivat näistä Kristus-valokeskuksista. Maa oli yksi näistä hyvin erityisistä valokeskuksista. Tämän tietoisuuden vähenemisen jatkuessa monia luojajumalia ja muita tuli tähän Kristus-keskukseen. Monet näistä olivat hyvin riutuneita pilaantuneista ja vääristyneistä luomuksista ja hyvin keskittyneitä niihin. Ne eivät enää sisältäneet paljon Luojan valoa. Fyysiset luomukset joita oli tehty maaplaneetalla, alkoivat sisältää enemmän vääristymiä ja vähemmän Luojan rakkautta.

Tämän pitkän ja voimakkaan mutaatio- ja vääristymäsolutuksen vuoksi maa ei voinut enää jatkaa Kristus-tietoisuuden heijastamista pinnallaan. Sen asukkaat eivät enää vastaanottaneet valoa ja maa putosi pois tuosta Kristus-tietoisuudesta. Se putosi rakkauden yhtenäiskentästä suurempaan ja suurempaan tiheyteen ja siitä tuli fyysinen. Maa romahti. Yksi 12 valokeskuksesta romahti. Tämä tapahtuma loi valtavan heijastusvaikutuksen Kaikkeuden läpi. Maa oli tähän romahtamiseen saakka ollut hyvin merkittävä käytävä kaikille.

Tuona ajankohtana arkkienkelit, Elohim, valon lordit ja monet muut suuret valo-olennot anoivat Luojaa luomaan lattian tai rajan - pisteen romahduksen pysähtymiselle. Jos maa romahtaisi tuon rajan ohi, se ei palautuisi. Tämä luomus tunnetaan Metatronin kuutiona. Se oli hyvin monisyinen geometrinen tietoisuus-, valo- ja äänirakennelma. Se loi pisteen, mitä pidemmälle maa ei voisi romahtaa. Tulos tunnettiin kolmantena ulottuvuutena. Se oli tiukka, strukturoitu ja hyvin tiheä. Sen luomisaikaan ei ollut joustavuutta. Sillä oli hyvin tietyt rajat ja se pystyi ylläpitämään ja tukemaan erittäin vähän valoa ja kuitenkin tämän maan sisällä eli tietoisuus. Maa oli tässä tilassa erittäin pitkän aikaa.

Koska tämä tietoisuusromahdus oli ylivoimainen monille suurille valo-olennoille, avataroille, arkkienkeleille ja monille, monille muille, arkkienkelimaailma anoi Luojaa muuttamaan heidän tarkoituksensa. He pyysivät, että pelkän luojajumalien luomisen katselemisen sijasta päätehtäväksi tulee pysäyttää tietoisuuden väheneminen. Heidän tarkoituksena oli peruuttaa mutaatioiden ja vääristymien aiheuttamia vahinkoja, ja vapauttaa kaikki, joihin oli vaikutettu. Luoja suostui heidän pyyntöönsä. Lopulta ja hyvin pitkän ajan kuluessa maan jäljellä oleva tietoisuus kykeni luomaan riittävästi vakautta, jotta kuutiorakenne poistettiin maasta. Mahdollisuutta maan romahtamisesta syvemmälle pimeyteen ei enää ollut.

Pitkän aikaa kuution poistamisen jälkeen asukkaat alkoivat luoda uusia näkökantoja ja uusia ajatuksia, jotka olivat aiempien rajoitusten ulkopuolella. Siellä missä ennen oli ollut vain tiukkuutta ja joustamattomuutta, alkoi nyt olla mahdollisuuksia. Tämä kehittyi erittäin hitaasti miljardien vuosien aikana ja alkoi olla enemmän tiedostamista ja joustavuutta. Tilaisuudet ja erilaiset tietoisuustasot palasivat planeetalle. Mutta mahdollisuus paluusta Kristus-valokeskukseksi ei ollut käytettävissä maaplaneetalla.

Lisää tietoisuusaspekteja tuli planeetalle ja ne pystyivät jäämään ja ankkuroitumaan. Lopulta mahdollisuutta uuden lajin kylvämisestä planeetalle alettiin harkita. Tämä on piste, minkä useimmat meistä ymmärtävät "aluksi". Tätä uutta tietoisuutta kutsuttiin lemurialaiseksi. Lemurian varhaispiirteissä ei ollut fyysistä kehoa. Asukkaat olivat yksikertaisia olentoja, jotka sisälsivät valoa. Valotietoisuus alkoi elää täydemmin tiheällä maaplaneetalla. Lemurialaisilla oli valotietoisuus, mutta he eivät olleet teitä. He olivat suuren kokeilun ensimmäinen osa.

Kaiken tämän kehittymisen aikana luomissäteitä tarjottiin jatkuvasti. Kuitenkin myös mutaatioiden ja vääristymien laajentuminen ja kasvaminen jatkui. Jokaisen uuden säteen myötä suuria luomismahdollisuuksia tuli esiin, mutta ne eivät menestyksekkäästi lopettaneet vääristymiä pysyvästi. Tätä jatkui monia kymmeniätuhansia vuosia.

Osa 3: miksi ja miten kaikki muuttui 2003 ja ne uudet mahdollisuudet, joita tulee nyt esiin.

TARINA TIETOISUUDEN VÄHENEMISESTÄ - OSA 3

Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum)
25.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Sitten vuonna 2003 tapahtui jotain hyvin, hyvin mielenkiintoista. Luoja ja monet suuret valo-olennot loivat yhdessä arkkienkeli Mikaelin johdolla uuden luomissäteen. Tämä säde sisälsi elementin, mitä ei ollut koskaan aiemmin ollut luomisprosessissa. Kaikkeudessa tämä elementti löytyi täältä, maaplaneetalta. Elementti tässä uudessa säteessä on rakkaus, mitä ihmisillä on ihmiskuntaa kohtaan. Tämä yksinkertainen ja puhdas rakkausvärähtely laitettiin tähän uuteen säteeseen ja aktivoitiin. Se alkoi tunkeutua vähentyneen tietoisuuden moniin, moniin puoliin. Ja uusi säde toimi. Ja sitten uuden säteen toimiminen jatkui. Mutaatioiden, horjumisten ja vääristymien kasvu hidastuivat.
 
Tänä päivänä tietoisuuden vähenemisen vaikutus on alkanut peruuntua. Enimmäistä kertaa Luojan luomiseen levinneet vääristymät, mutaatiot, pimeys ja pelko peruuntuvat. Ne heikentyvät ja hidastuvat ja Luojan Kristus-valolla on enemmän ja enemmän tilaa laajentua. Tämä kaikki johtuu teistä. Te olette suuri kokeilu. Kristus-valo laitettiin pikkuruisena valonkipinänä syvälle pyhään sydämeen löydettäväksi, kasvatettavaksi ja esiin tuotavaksi.
 
Luomissäteet, niiden prosessi ja luomisvoima liikkuvat nyt erittäin paljon Kaikkeudessa. Tiedätte sitä tai ette, niin tämä uskomaton prosessi syntyi teidän vuoksenne. Pelkästään se, että olette tällä planeetalla tällä hetkellä, on osoitus siitä, miten suuria ja merkittäviä todella olette.
 
Miten osallistuitte?
 
Yksinkertaista. Nostitte kätenne ja huusitte: "Minä - valitse minut! Lähetä minut! Minä menen."
 
Jos olette lukeneet tarinoita raamatun ilmestyskirjasta, ne kuvaavat monia polkuja, joita olisi voitu valita ihmiskunnan saamiseksi siihen päätöskohtaan, missä valitsemme joko mutaatioiden tai Luojavalon seuraamisen. Monet, monet kerrat olemme ihmishistorian aikana langenneet takaisin pimeyteen eikä meillä ole ollut vahvuutta tai tahtoa astua pois vääristymistä ja horjumisista. Oli helpompaa vain antaa periksi ja langeta.
 
Vuosi 1987 oli erilainen. Taas kerran liikerata toi meidät kriittiseen päätöspisteeseen. Suostummeko ihmiskuntana liikeradan jatkumiseen ja lankeamme taas pimeyteen odottamaan, kunnes aionien kuluttua yritämme taas? Tämä kysymys esitettiin meille sieluna. Vuonna 1987 äänestimme ja kaikki sielut ja olennot planeetalla päättivät yhdessä katsoa, pystyisimmekö muuttamaan sen, mikä oli liikkeessä. Tarkoituksemme tämän muutoksen tekemisessä oli tuoda Kristus-valo takaisin tälle planeetalle. Se oli hurja ajatus. Tämä oli valoa, mitä ei ollut koettu satoihin miljooniin vuosiin. Viisikymmentäyksi prosenttia meistä sanoi: "Tavoitellaan sitä." Emme tienneet, olisiko se edes mahdollista. Meillä ei ollut ketään roolimalleja emmekä tienneet vaadittavia askelia. Mutta sitouduimme menemään eteenpäin.
 
Tuon ajan jälkeen planeetalle on syntynyt monia suuria olentoja. Nämä ovat lapsia, pikkuväkeä. He ovat suuria. Nämä ovat niitä, jotka ovat syntyneet tuon lupaavan hetken jälkeen. He ovat suuria, suuria olentoja, jotka tuovat mukanaan valovärähtelykentän, mikä on ollut erittäin stimuloiva sinulle ja minulle. Heitä tulee monista Kristus-tietoisista paikoista ja monet eivät ole koskaan olleet tällä planeetalla. He ovat saapuneet suuren aikomuksen kera.
 
Vuonna 1987 aloimme ylläpitää mahdollisuustasoa, mitä ei ollut koskaan ennen pidetty. Tuon mahdollisuuden ja intohimomme vuoksi, se rakkaus ihmiskuntaa kohtaan, mitä meillä kaikilla on, on transformoivaa. Miten kommunikoit ja miten rakastat toisia? Kun katsot ympärillesi, se ei ehkä ole kovin ilmeistä, kun pelaamme elämän peliämme, mutta itse asiassa se on hyvin ilmeistä.
 
Sen vuoksi mitä 1987 tapahtui, monet mahdollisista ja ennustetuista katastrofeista estettiin. Vuonna 2000 täysin uusi energia tuotiin planeetalle. Myös uusi rakkauselementti tuotiin maaplaneetalle. Vuonna 2003 Mikaelilta tuotu uusi säde alkoi lopettaa vääristymiä. Kaikki teidän vuoksenne. Tuo säde toimii nyt Kaikkeudessa. Tämän universumin kaikki osat ovat nyt kovasti mukana tietoisuusmuutoksessa.
 
Vuonna 2007 tapahtui toinen asia, mikä teki mahdolliseksi Kristus-valon paluun aloittamisen planeetalle. Tämä mahdollisuus alkoi kasvaa, kehittyä ja paljastua.
 
Marraskuun 11. päivä 2011 oli suuri kollektiivinen energiakeskittymä ympäri maaplaneettaa. Oli monia, jotka pystyivät ylläpitämään tuota Kristus-värähtelymallia, ja oli monia muita, jotka pystyivät kutsumaan sitä ja ankkuroimaan sen taas maapallolle … ja se ankkuroitiin.
 
Uusi korkea rakkausvärähtely on alkanut säteillä maaplaneetan vesiin. Jokainen vesipisara kaikessa tämän planeetan elämässä kasvaa, säteilee ja taittaa nyt Kristus-valoa. Kolmas ulottuvuus on nyt nopeasti romahtamassa. Maaplaneetta on alkanut palata tuohon täydelliseen Kristus-asemaan. Se heijastaa nyt ykseysvärähtelyään ihmiskuntaan ja kaikkiin asukkaisiinsa.
 
Vuodesta 2011 lähtien et ole ollut sama ihminen kuin ennen. Tuona päivänä 11.11.11 tapahtui suuri muutos. Tuo muutos on nyt erittäin vahvasti ankkuroituna jokaisen sydämeen maan päällä ja se kasvaa hyvin, hyvin nopeasti. Metatron, Uriel ja Mikael uskovat, että tämän luomisen vuoksi - yhdessä Kristus-energian paluun kanssa - maaplaneetta alkaa nyt värähdellä harmoniassa Kaikkeuden muiden 11 Kristus-valokeskuksen kanssa. Kaikki joihin valon menetys ja tietoisuuden väheneminen on vaikuttanut, ovat nyt palaamassa Kotiin Luojan sydämeen.
 
Tämä on Urielin tarina, Metatronin tarina ja Mikaelin tarina. Se kuvaa muutosta, mitä he ja muut suuret valo-olennot pitivät aikomuksena ja minkä he uskoivat mahdolliseksi. Sen lisäksi että tämä on hämmästyttävä tarina, se on myös henkilökohtainen prosessi. Jos pysähtyisit nyt ja tuntisit tätä tarinaa, tuntisit valon kristalliaspektin, joka on pyhässä sydämessäsi. Se on geometrinen muoto, joka tunnetaan tähtitetraedrinä. Tämä valo on aina ollut siellä, mutta 11.11.11 saakka sillä ei ole ollut samaa kapasiteettia, minkä se tällä hetkellä sisältää. Tunnet Kaikkeuden ykseyspiirteen, mikä on nyt suurentunut Kristus-valossa.
 
Jos pysähdyt, hengität sisään ja tunnet energioita tässä tarinassa, alat saada ajatuksen siitä, mitä ykseystietoisuuskenttä sisältää meille kaikille. Kosketat ja alat integroida kykyä kokea itsesi tuossa yhtenäiskentässä. Tässä ei ole mitään mutaatioita, ei vääristymiä, ei pelkoa tai epäluottamusta.
 
Tässä olet Koti.
 
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: