WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

perjantai 17. elokuuta 2012

VIESTI ENSIMMÄISELTÄ SÄTEELTÄEl Morya -henkiolentoa kanavoinut Natalie Sian Glasson 18.8.2007
www.wisdomofthelight.com
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen herra El Morya, ensimmäisen valonsäteen chohan. Tämä merkitsee että olen sen työn valvoja, jota tehdään tällä valonsäteellä, ja olen sen tehtävän liikkeelle paneva voima, jonka tällä hetkellä yritämme suorittaa. On monia mestareita, enkeleitä ja valo-olentoja, jotka työskentelevät tällä säteellä auttaen ihmisiä ankkuroimaan ensimmäisen säteen energiaa ja ominaisuuksia olemukseensa. Manu Allah Gobi valvoo työtäni yhdistäessäni tämän säteen energiaa ja laatuja sekä maan ihmisiin että niihin valo-olentoihin, joita on Luojan maailmankaikkeudessa. Saan ohjeeni suoraan Luojalta, tai paljon viisautta siirtyy tasojen läpi niille, joille se on tarkoituksenmukaisinta, tai sinne missä sitä tarvitaan.

Ensimmäistä sädettä symbolisoi punainen väri ja myös käyttämällä punaista voitte herättää ensimmäisen säteen energiaa. Hallitsemani säde on tahdon säde. Se edustaa sekä korkeita että matalampia energiavärähtelyjä, koska molempia energioita on jokaisessa elävässä olennossa. Oma keskittymisenne määrää kokemanne energialaadut. Matalammat ominaisuudet sisältävät negatiivista energiaa, mutta haluan keskittyä korkeampiin värähtelyihin ja myös ankkuroida niitä olemukseenne.


Ensimmäinen säde on tulinen säde, joka edistää päättäväisyyttä, toimintaa, pelottomuutta, rohkeutta, urheutta, tahdonvoimaa ja aikaansaamista. Se parantaa sisäistä voimaanne ja auttaa teitä jatkamaan henkisellä polullanne. Tämä valo energisoi olemustanne antaen teille innostusta ja rohkaisua, joita tarvitsette voittaaksenne elämän oppituntinne, esteenne ja saavuttaaksenne sielunne tavoitteet.


Tahdon säde on läsnä maan päällä, ja monet käyttävät sitä oivaltamattaan ja vetävät sen energiaa kohdatakseen pelkonsa ja saavuttaakseen unelmansa. Kun ihmiset ovat ryhtymässä johonkin tärkeään - esim. haastatteluun meneminen, uusien ihmisten tapaaminen, työpaikan vaihtaminen tai luottamushyppäyksen ottaminen - he kutsuvat luonnostaan, oivaltamattaan punaista valonsädettä. Jos ette jo kutsu punaista valoa antamaan itsellenne tarvitsemaanne luottamusta ja rohkeutta, kannustan teitä tekemään niin.


Punainen valonsäde voidaan herättää koska tahansa auttamaan teitä elämässänne, jopa motivoimaan sängystä ylösnousemista aamulla, meditointien tekemistä kun teillä ei ole aikaa, mielen keskittämistä positiivisiin ajatuksiin. Punaista sädettä tarvitaan elämänne monissa osissa ja se voidaan aina herättää auttamaan teitä siirtyäksenne eteenpäin elämässä. Se voi myös edistää olemuksenne itsekuria, jota tarvitsette pysyäksenne henkisellä polulla kaartamatta toisaalle tai minkään häiritsemättä. Korkeimmalla tasolla punainen valonsäde antaa teille tukea, jota tarvitsette seurataksenne sisäistä löytöretkeänne.


Tietenkin punaisella säteellä on monia muitakin puolia ja tarkoituksia, mutta haluan tämän olevan esittely, jonka käsitätte helposti ja joka kannustaa ja innostaa teitä käyttämään säteeni energiaa auttamaan teitä elämässänne ja nykyisessä ruumiillistumassanne maan päällä. Minun on varoitettava teitä siitä, että punaisella valosäteellä on energiassaan melkoinen määrä voimaa. Kannustan teitä herättämään punaista energiaa pieninä annoksina kun tunnette tarvitsevanne sitä ruiskauksen. Säteen herättämiseksi riittää viiden minuutin meditaatio tässä energiassa tai pelkkä pyyntö energiaa auttamaan siinä elämänne osassa, missä tunnette sitä tarvitsevanne.


Muistakaa, että vaikka työskentelen tällä säteellä, jolla on monia rakastavia mutta voimakkaita ominaisuuksia, olen lempeän välittävä valo-olento, jonka voitte kutsua energisoimaan olemustanne ja kommunikoimaan omaksuaksenne lisää viisautta ja valaistumista mieleenne ja elämäänne. Chohanina ja ylösnousseena mestarina olen käytettävissänne kaikin minulle mahdollisin tavoin, kuten on arkkienkeli Mikaelkin, joka myös työskentelee ensimmäisen säteen energian kanssa.


Ensimmäisen säteen tapaan arkkienkeli Mikael keskittyy negatiivisen energian hajottamiseen parantamalla kaikkien sielujen rakkautta ja sisäistä voimaa maan päällä. Hänen työtään tarvitaan kovasti näinä epävarmuuden aikoina, kuten tarvitaan ensimmäistä valonsädettäkin. Halumme auttaa sieluja yhdistymään sisäiseen voimaansa, jotta he eivät ainoastaan ryhdy toimiin ankkuroidakseen Luojan valoa olemukseensa, vaan myös vastustavat manipulointia, hallitsevia asenteita ja rajoittunutta mielentilaa, mitkä tukahduttavat monien ihmisten valon maan päällä.


Haluamme antaa ihmisille rohkeutta puolustaa sitä, mihin he uskovat, ja luoda sellainen rauhan, rakkauden ja harmonian todellisuus maan päälle, missä jokainen ihminen on vapaa ilmaisemaan itseään kaikin rakastavin tavoin ilman niitä ohjelmoidun mielensä ja toisten ihmisten sääntöjen rajoituksia, jotka tukkivat hänen luovuutensa ja himmentävät hänen valonsa. Haluamme luoda vapautta ja tilaa ihmisille ilmaista sisäistä, jumalaista sieluaan ilman kivun, hyökkäyksen, tuomitsemisen tai pilkkaamisen pelkoa omien uskomuksiensa ja viisautensa vuoksi. Punaista, ensimäistä valonsädettä tarvitaan maan päällä antamaan ihmisille takaisin heidän vapautensa. Arkojen valotyöntekijöiden kanssa emme koskaan pysty laajentamaan ja ankkuroimaan Luojan valoa maapallolle.


Nyt haluan kutsua teidät unitilassanne vierailemaan ashramissani sisäisen tason ensimmäisellä säteellä. Jos tunnette vetoa sen tekemiseen, pyytäkää vain ennen nukahtamistanne illalla, että teidät kuljetetaan enkelienne suojeluksessa lordi El Moryan ensimmäisen säteen ashramiin. Esittelen teidät opiskelijaryhmälle, joka tällä hetkellä opiskelee tätä sädettä, sekä tarjoan teille henkilökohtaisen tapaamisen kanssani, missä meditoimme yhdessä ja keskustelemme säteiden ominaisuuksista ja siitä, miten voitte yhdistää ne elämäänne auttamaan ylösnousemusprosessissanne.


Ette ehkä muista vierailuanne, mutta kaikki kokemuksenne jäävät varastoon auraanne, mistä voitte ottaa ne, kun olette valmiita hyväksymään tuon informaation. Uskon, että vierailtuanne ashramissani heräätte aamulla tuntien olonne energiseksi ja elinvoimaiseksi, valmiiksi jatkamaan elämäänne, saavuttamaan tavoitteenne ja löytämään todellisen tarkoituksenne maan päällä.


Toivon, että viestini on ollut valaiseva ja että se kannustaa teitä kutsumaan apuani ja ensimmäisen valonsäteeni energiaa työskentelemään kanssanne sekä energiana että säteeseen yhteydessä olevina valo-olentoina.


Siunaukseni ja rakkauteni ovat kanssanne ikuisesti,

Ensimmäisen säteen chohan
Mestari El Morya
VIESTI ENSIMMÄISELTÄ SÄTEELTÄ

Ei kommentteja: